SKKN đổi mới phương pháp dạy toán lớp 3

20 2.3K 3
SKKN đổi mới phương pháp dạy toán lớp 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trong xã hội nước ta hiện nay, vấn đề giáo dục là quốc sách hàng đầu. Bỡi lẽ, giáo dục là nền móng của đất nước. Về mặt kiến thức mà nói nó là dụng cụ cho con người trang bị buớc vào cuộc sống .Chúng ta sống trong một thế kỉ của thời đại bùng nổ thông tin, trong xu thế toàn cầu hóa, nền kinh tế tri thức có ý nghĩa quyết định đối với đất nước. Điều đó góp phần vào việc giáo dục đào tạo cho một lớp người phát triển toàn diện, có đầy đủ phẩm chất trí thức, đạo đức, năng động sáng tạo... góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp. Vì vậy vấn đề này được xác định ngay từ bậc Tiểu học. Đối với bậc học này là cơ sở ban đầu giúp các em những kĩ năng, kĩ xảo, có thói quen trong học tập, cũng như trong mọi lĩnh vực khác giúp các em từng bước hướùng cho tương lai.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG TIỂU HỌC …………  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN TOÁN LỚP 3 “ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY TOÁN LỚP 3” Người viết: …………………. Đơn vị công tác: Trường tiểu học ………… 1 ……………., tháng … năm 20 MỤC LỤC (Bạn có thể thay đổi - thêm bớt nên số trang thay đổi do vậy chúng tôi chỉ để sẵn danh mục. Bấm phím tab sẽ ra các dấu … cách đều) PHẦN I. MỞ ĐẦU Trang 3 1. Lý do chọn đề tài 4 2 3 4 5 PHẦN II. NỘI DUNG 1 2 3 4 PHẦN III. KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 1. KẾT LUẬN 2. KIẾN NGHỊ 2 PHỤ LỤC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc BẢN CAM KẾT I. THÔNG TIN TÁC GIẢ Họ và tên: ……………………… Ngày, tháng, năm sinh: ………… Đơn vị: Trường tiểu học ……… Địên thoại: 0912345678 E-mail: 0912345678@gmail.com II. TÊN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tên SKKN: III. NỘI DUNG CAM KẾT Tôi xin cam kết sáng kiến kinh nghiệm này tôi đã áp dụng thành công trong giảng dạy tại trường ……………………………… . Trong trường hợp có xảy ra tranh chấp về quyền sở hữu đối với một phần hay toàn bộ sản phẩm sáng kiến kinh nghiệm này mà tôi là người vi phạm, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo sở GD&ĐT. Sáng kiến kinh nghiệm này tôi cũng đã phổ biến cho đồng nghiệp nên nếu có bạn đọc học tập, nghiên cứu, sử dụng, áp dụng sáng kiến này tôi cũng không khiếu nại hay đòi hỏi quyền sở hữu. …………, ngày … tháng … năm 20…. Người cam kết 3 (Ký, ghi rõ họ tên) SKKN: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY TOÁN LỚP 3 PHẦN 1 – ĐẶT VẤN ĐỀ I. Lý do chọn đề tài Trong xã hội nước ta hiện nay, vấn đề giáo dục là quốc sách hàng đầu. Bỡi lẽ, giáo dục là nền móng của đất nước. Về mặt kiến thức mà nói nó là dụng cụ cho con người trang bị buớc vào cuộc sống . Chúng ta sống trong một thế kỉ của thời đại bùng nổ thông tin, trong xu thế toàn cầu hóa, nền kinh tế tri thức có ý nghĩa quyết định đối với đất nước. Điều đó góp phần vào việc giáo dục đào tạo cho một lớp người phát triển toàn diện, có đầy đủ phẩm chất trí thức, đạo đức, năng động sáng tạo góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp. Vì vậy vấn đề này được xác định ngay từ bậc Tiểu học. Đối với bậc học này là cơ sở ban đầu giúp các em những kĩ năng, kĩ xảo, có thói quen trong học tập, cũng như trong mọi lĩnh vực khác giúp các em từng bước hướùng cho tương lai. Vì vậy mà luật phổ cập giáo dục Tiểu học xem phổ cập giáo dục là nền tảng cho thế hệ mai sau. Với tất cả các môn học ở bậc Tiểu học nói chung, môn toán nói riêng là một trong những môn học chính, nó góp phần quan trọng và cần thiết cho học sinh. Chính vì thế mà thời lượng được bố trí trong thời khóa biểu học tập của học sinh chiếm tỉ lệ cao. Uớc mơ của những người làm công tác giáo dục, giảng dạy, của gia đình và xã hội làm sao cho con em mình được có một trình độ kiến thức đúng, phù hợp cho từng lứa tuổi . Như vậy, vấn đề giáo dục có đạt được kết quả tốt hay không đó là yêu cầu mà mỗi giáo viên cần thực hiện bằng những phương pháp mà tích lũy lâu nay, kết hợp các phương pháp đã được đổi mới, hãy đưa vào sử dụng giảng dạy giúp 4 các em hiểu và nâng cao chất lượng học tập, phát huy tính chủ động, tích cực của học sinh. Chính vì thế tôi rất quan tâm đến vấn đề này. Xuất phát từ lòng yêu nghề mến trẻ, tôi cũng có ước mong làm thế nào để học sinh phát huy tính chủ động, tích cực trong học tập và nâng cao chất lượng môn Toán ở khối lớp 3 nói riêng và bậc Tiểu học nói chung . II. Mục đích và ý nghĩa của đề tài Với mục đích và tìm hiểu thực trạng học tập môn Toán của học sinh lớp 3. Qua môn Toán nhằm thực hiện mục đích giáo dục và bồi dưỡng thế hệ trẻ thành những người hữu ích cho xã hội. Nhưng để có được những điều như thế, đó chính là những thế hệ đi trước. Để cho học sinh góp phần thích ứng với điều kiện học tập, lao động như hiện nay. Đòi hỏi ở chính cá nhân phải tiếp thu lĩnh hội những kiến thức mới, học hỏi nhiều ở bạn bè, thầy cô Đã là giáo viên đòi hỏi những giáo viên phải có năng lực, phẩm chất đạo đức và phương pháp tốt. Chính vì lẽ đó mà người giáo viên hiểu được nhu cầu, tâm lý khả năng của học sinh để từ đó rút ra được những điều cần thiết cho việc giảng dạy. Đây cũng chính là việc nâng cao chất lượngdạy của thầy và học của trò. Xác định và kiểm nghiệm học tập môn Toán, bước đầu hình thành kĩ năng tính toán và giải một số bài toán đơn. Có những phương pháp thích hợp thì học sinh sẽ tiếp thu môn Toán sâu và rộng hơn, càng thêm hứng thú để học môn này. Qua đó lôi cuốn sự tập trung của học sinh vào việc học. Học sinh có thái độ thích thú với môn Toán để từ đó tìm hiểu nguyên nhân và chất lượng giảng dạy trong nhà trường được nâng cao. III. Kết quả cần đạt … IV. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu … 5 PHẦN 2 - NỘI DUNG I. Cơ sở lý luận nghiên cứu Qua nghiên cứu tôi thấy các em rất hứng thú khi học môn Toán. Bởi môn Toán nó góp phần rất quan trọng đến cuộc sống .cũng như trong việc học các môn học khác. Như vậy phương pháp của giáo viên đã giúp cho học sinh tích cực hơn trong học môn Toán. Yêu cầu giáo viên phải quan tâm giúp đỡ các em, tận tình với các em. Từ đó sẽ nâng aco chất lượng học tập nắm những kỉ năng, kỉ xảo tiếp thu tri thức một cáh tron vẹn. Tuy nhiên để nâng cao chất lượng học tập của môn Toán của học sinh Tiểu học, giáo viên phải áp dụng phương pháp mới đó là lấy học sinh làm trung tâm. Trong lý luận dạy học người ta khẳng định rằng chất lượng học tập phụ thuộc vào trình độ tổ chức và điều khiển hoạt động dạy và học của thầy, trò. Để việc dạy và học đạt kết quả cao phải dựa trên cơ sở hoạt động tích cực chính học sinh và phương pháp dạy của giáo viên. Bên cạnh đó hoạt động VH cũng góp phần vào sự nghiệp dục học tập của học sinh. Nhằm nâng cao chất lượng học tập và giảng dạy ngày càng được phát huy kiến thức khoa học, 6 kỉ thuật, kỉ năng, kỉ xảo và thói quen trong học tập. Từ đó giúp cho bộ môn Toán có tầm quan trọng trong qúa trình Giáo dục - Đào tạo . II. Thực trạng vấn đề nghiên cứu Trong nhà trường Tiểu học hiện nay việc dạy học nói chung và việc học Toán nói riêng còn nhiều bất cập người thầy vẫn còn nổi bật trong qui trình dạy và học giáo viên vẫn thích giảng nhiều (thầy là trung tâm thuờng làm thay cho các em. Phương pháp dạy là hệ thống những phương pháp cổ truyền mang kết quả mang tính áp đặt cao, học sinh mang một tâm lý tự ti, thiếu tự tin thụ động trong hoạt động học, giờ học thiếu không khí sinh động. Người thầy chú trọng chất đầy kiến thức cho học sinh mà không quan tâm cung cấp cho học sinh phương pháp học, cách học thiếu hẳn việc “rèn luyện cách học” khiến cho học sinh càng thụ động (trở thành bình chứa mà người thầy cứ rót vào trong khi đó lại không chịu xem bình chứa ấy có khả năng chứa hay không?) các em thay vì là một cá thể đóng vai trò là chủ thể của quá trình dạy và học thì cách dạy của giáo viên lại biến các em trở thành các thể chủ động nhận thức, khiến các em chán học . Đa số giáo viên hiện nay có thói quan thuân thủ sách giáo khoa, sách hướng dẫn giảng dạy một cách tuyệt đối. Quá nhấn mạnh các yếu tố lý thuyết, chưa xem trọng việc rèn luyện kỉ năng thực hành . Với hệ thống phương pháp giảng dạy truyền thống, giáo viên thường áp đặt cách giảng cho học sinh thực tế đã cho thấy nhiều học sinh khi giải Toán nên vấn đề có thay đổi một ít, (khác mẫu) nhưng cách giải thì giống nhau các em chưa làm ngay được. Mẫu trong việc giúp các em giải Toán rất quan trọng nhưng nếu thiếu phương pháp dạy, tiến trình dạy chưa khoa học thì rất dễ dẫn các em đến tình trạng rập khuôn máy móc khi giải Toán. 7 Do máy móc rập khuôn cho nên các em không tin vào ở kết quả mà mình đã làm. Việc tự đánh giá sản phẩm mình làm ra gặp nhiều hạn chế. Các em chỉ biết mình giải đúng, sai khi thầy đánh giá xong. Thói quen tự đánh giá bị hạn chế. Thể hiện nhất là khi các em thương không thử lại, kiểm tra lại kết quả tin chắc mình đã giải đúng. Đó là chưa kể đến việc do không xác định trình tự tính toán nên phần nhiều phần lời giải của học sinh thương không chính xác . Đối với các loại Toán tính giá trị của biểu thức, tìm X mặc dầu đây chỉ là những bài toán nhỏ nhưng thuơng xuyên có mặt trong các loại bài tập, bài kiểm tra. Ngoài việc các em thực hiện sai logic tính (tính giá trị của biểu thức) các em còn không xác định X là gì ? (X nằm trong phép tính gì? Tìm X là tìm số hạn nào trong phép tính ?) do vậy, các em thường làm mày mò, trình tự giải sai, không hợp lý và kết quả không chính xác, thiếu cẩn thận như : Không thẳng hàng, thẳng cột, các dấu hiệu phép tính Trong nhà trường Tiểu học hiện nay, việc dạy học nói chung, dạy học môn Toán nói riêng còn nhiều bất cập .Với nhiều phương hướng mà các cấp, giáo viên đã đưa ra nhằm nâêng cao chất lượng dạy học. Nhưng kết quả đạt được chưa cao, chất lượng học tập của học sinh chưa đạt được kết quả tốt đẹp so với yêu cầu mà ngành giáo dục đề ra. Trong quá trình dạy Toán, do người thầy vẫn còn nổi bậc, dạy vẫn giải thích nhiều “Thầy là trung tâm“. Thường làm thay cho các em, phương pháp chiến lược là hệ thống cổ truyền nên kết quả giảng dạy mang tính áp đặt cao. Chưa đi sâu, đi sát vào những đối tượng học sinh, chưa phù hợp với cá nhân học sinh. Làm cho người học mang một tâm lý tự ti, thiếu tự tin, thụ đôïng trong hoạt động học, giờ học thiếu sinh động. Người thầy chú trọng chất đầy kiến thức cho học sinh mà chưa thật quan tâm cung cấp cho học sinh những phương pháp học, cách học, khiến 8 người học càng thụ động. Các em thay vì là một cá thể đóng vai trò là chủ thể của qui trình dạy và học thì cách dạy của chúng ta lại biến các em thành cá thể ở thụ động nhận thức, khiến các em chán học. Dẫn đến việc đánh giá chất lượng, trình độ thực chấât của học sinh chưa được chính xác, đôi khi cho điểâm còn theo cảm tính. Đa số giáo viên hiện nay, có thói quen thủ theo sách giáo khoa, sách hướùng dẫn cách giảng dạy một cách tuyệt đối. Còn nhấn mạnh đến yếu tố lý thuyết, chưa xem trọng trong việc rèn luyện kỉ năng thực hành . Ví dụ : Đối với môn Toán: Khi hình thành bảng nhân, bảng chia – học sinh đọc rất trôi chảy – Nhưng khi giáo viên chỉ định bất cứ công thức nào trong bảng tính thì học sinh không trả lời được, nếu trả lời được thì học sinh phải nhẩm lại từ đầu . Với học sinh Tiểu học, lứa tuổi của các em là hay bắt chước, nghe bạn hay thầy cô là các em nói theo, hình thức của các em là học vẹt môn Toán hay các môn khác cũng thế. Khi giáo viên hỏi thì các em trả lời đúng, chính xác các qui tắc, cách thực hiện một bài toán đơn. Nhưng khi cho các em luyện tập vào vở hay gọi lên bảng thực hiện thì các em thường làm sai cách đặt tính hay trình bày bài giải của bài toán đơn chưa đúng. Những số liệu sau đây phần nào cho ta thấy được chất lượng học tập của học sinh . Thực trạng chất lượng môn Toán ở học sinh khối 3 qua kiểm tra khảo sát đầu năm học 20 20 Lớp Giỏi Khá Trung bình Yếu SL % SL % SL % SL % 3A 06 28,6 07 33,3 03 14,3 05 23,8 3B 08 40,0 05 25,0 05 25,0 02 10,0 9 Tổng 14 34,1 12 29,3 08 19,5 07 17,1 Qua bảng thống kê trên tôi thấy chất lượng môn Toán đầu năm của các lớp chưa cao. Dựa trên số liệu và trên cơ sở đã phân tích trên. Tôi đã phát hiện ra những phương pháp nhằm góp phần nhỏ nâng cao chất lượng học sinh. Đồng thời nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên và phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong học tập. III. Mô tả nội dung Để nâng cao chất lượng học tập môn Toán của học sinh khối 3 Tôi đề ra một số biện pháp sau đây: 1.Trường học được tổ chức hoạt động theo mục đích giáo dục với nội dung được sắp đặt có hệ thống với những phương pháp giáo dục có cơ sở khoa học . Quản lý đảm bảo kết hợp lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường và kế hoạch hành động phối hợp xuyên suốt giữa nhà trường- gia đình – xã hội . Các tổ chức chuyên môn và ban giám hiệu nhà trường thường xuyên kiểm tra, đánh giá và giúp đỡ giáo viên để từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như chất lượng học sinh ngày càng nâng cao. 2.Trên cơ sở chương trình, sách giáo khoa và sách hướng dẫn ta cần phân tích những thiếu sót về kiến thức, kỹ năng hoặc chương trình mà ta đang nghiên cứu. Đối với những bài có kiến thức khó chúng ta cần phải giải từng phần để giúp các em dễõ tiếp thu kiến thức bài học . Giáo viên giảng dạy cần phải nắm vững được toàn bộ chương trình, kiến thức một cách chính xác. Dành nhiều thời gian cho học sinh luyện tập, 10 [...]... Người viết 17 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Sách giáo khoa Toán 3, NXB GD 2 Sách hướng dẫn giảng dạy Toán 3 (Sách Giáo Viên), NXB GD 3 Sách chuẩn kiến thức kĩ năng (Lớp 3) , NXB GD 4 Phương pháp dạy học môn Toán ở Tiểu học 5 Giáo trình tâm lý học Tiểu học 6 Giáo trình giáo dục học ở Tiểu học 7 Chuyên đề giáo dục Tiểu hoc 8 Phương pháp dạy học các môn học ở lớp 3 (tập 1) - Vũ Văn Dương, Ngô Thị Thanh Hương, Bùi... sinh Việc vận dụng các phương pháp đều nhằm vào việc hướng dẫn các em chủ động, tích cực trong học tập Nói dễ hiểu hơn là người giáo viên ta nên vận dụng tất cả các phương pháp hiện có một cách chọn lọc Tiến hành phương pháp dạy học đó theo một qui trình mới (khác hoàn toàn với cách tiến 11 hành cũ ) Bằng cách vận dụng các hình thức dạy học như : Học cá nhân, học theo nhóm, học theo lớp, trò chơi học tập,... một bài toán, tìm ra một cách giải quyết một bài toán Giáo viên tổ chức hướng dẫn học sinh từ vốn sống, vốn hiểu biết, kinh nghiệm để chiếm lĩnh tri thức mới và vận dụng tri thức mới vào thực tiễn Qua đó cho thấy: Nếu vẫn dạy theo cách cũ, cách học cũ thì chắc chắn không thể đạt yêu cầu mà đòi hỏi giáo viên chúng ta phải cải tiến phương pháp 3. Tùy theo tình hình của lớp mà lựa chọn nội dung dạy cho... linh hoạt trong nhiều phương pháp thì chắc chắn chất lượng đến cuối năm sẽ tăng cao PHẦN 3 – KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 13 I Kết luận Chất lượng môn Toán rất quan trọng đối với việc giáo dục hiện nay Nó góp phầøn quan trọng đối với học sinh bậc Tiểu học nói chung và học sinh khối lớp 3 nói riêng.Và là cái nền của chất lượng học học môn Toán sau này và bậc học cao hơn nữa Trong quá trình dạy học tôi rút ra... các em được nâng cao, tích cực phát biểu xây dựng bài, làm bài đầy đủ ở trường cũng như ở nhà Đó là yếu tố quyết định môn Toán được tăng cao Chất lượng môn Toán khối lớp 3 giữa kì I năm học 20 -20 Lớp 3A SL 08 % 38 ,1 SL 09 % 42,9 Trung bình SL % 02 9,5 3B 10 50,0 08 40,0 02 18 43, 9 17 41,5 04 TỔNG Giỏi Khá Yếu SL 02 % 9,5 10,0 - - 9,7 02 4,9 Qua bảng chất lượng trên phần nào cho ta thấy số lượng học... biệt là việc giảng dạy môn Toán ở Tiểu học nói chung và khối lớp 3 nói riêng, khi vận dụng phương pháp vào dạy học chúng ta phải thực hiện thống nhất và đồng bộ với nhau Đối với giáo viên phải chịu khó, nhiệt tình, phải thực hiện tốt từng khâu, từng bứơc một, trước khi thực hiện tiết dạy Soạn giáo án, sự kiện tình huống xảy ra, chuẩn bị đồ dùng dạy học có liên quan đến bài học, có dự kiến quan tâm vào... trong ta Giáo viên giảng dạy cần cải tiến phương pháp giảng dạy, vận dụng phối hợp các phương pháp để học sinh phát huy tính chủ động, tính tích cực Từ đó, học sinh tiếp thu bài nhanh hơn và có chất lượng Thêm vào đó giáo viên phải hướng dẫn học sinh biết vận dụng lý thuyết vào thực hành một cách chính xác và hiệu quả Hiện nay hầu hết ở các trường, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đã được trang bị... trình dạy học tôi rút ra kinh nghiệm : Trước hết, phải nói đến đội ngũ giáo viên tham gia giảng dạy phải tích cực và nhiệt tình, góp phần chứng minh ưu thế và hiệu quả của việc giảng dạy môn Toán Mục tiêu của môn Toán Tiểu học là hình thành những biểu tượng Toán học ban đầu, rèn luyện những kĩ năng tính toán giáo viên là người hướng dẫn cho học sinh hoàn thành mục tiêu này Bên cạnh đó giáo viên cần... theo từng trình độ thích hợp Nếu chúng ta biết sử dụng linh hoạt nhiều hình thức và phương pháp dạy học sẽ thu hút mọi học sinh vào hoạt động học tập Trong giờ dạy tránh nói nhiều, kéo dài, đơn điệu và nên nhớ không có phương pháp nào chiếm ưu thế trong mọi tiết học 12 IV Kết quả nghiên cứu Từ những biện pháp đã nêu trên, tôi thấy chất lượng của học sinh ngày càng nâng cao Học sinh đã tự giác, chủ... đó rút ra cho mình phương pháp giảng dạy, truyền thụ kiến thức phù hợp với trình độ học sinh Trong quá trình học môn Toán giáo viên là người tổ chức qui trình dạy học và hướng dẫn, điều khiển qui trình học Quá trình này không ngoài mục đích là tạo điều kiện cho mọi học sinh đều hoạt động học tập để phát triển năng lực cá nhân Đây là dịp mà ta tạo cho các em hứng thú, thích đến lớp để học cũng là dịp . KINH NGHIỆM MÔN TOÁN LỚP 3 “ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY TOÁN LỚP 3 Người viết: …………………. Đơn vị công tác: Trường tiểu học ………… 1 ……………., tháng … năm 20 MỤC LỤC (Bạn có thể thay đổi - thêm bớt. khảo sát đầu năm học 20 20 Lớp Giỏi Khá Trung bình Yếu SL % SL % SL % SL % 3A 06 28,6 07 33 ,3 03 14 ,3 05 23, 8 3B 08 40,0 05 25,0 05 25,0 02 10,0 9 Tổng 14 34 ,1 12 29 ,3 08 19,5 07 17,1 Qua bảng. đòi hỏi quyền sở hữu. …………, ngày … tháng … năm 20…. Người cam kết 3 (Ký, ghi rõ họ tên) SKKN: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY TOÁN LỚP 3 PHẦN 1 – ĐẶT VẤN ĐỀ I. Lý do chọn đề tài Trong xã hội nước ta

Ngày đăng: 20/08/2014, 20:02

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan