0

SKKN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY TOÁN LỚP 3

13 1,619 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 16:50

. khảo sát đầu năm học 20 20 Lớp Giỏi Khá Trung bình Yếu SL % SL % SL % SL % 3A 06 28,6 07 33 ,3 03 14 ,3 05 23, 8 3B 08 40,0 05 25,0 05 25,0 02 10,0 Tổng 14 34 ,1 12 29 ,3 08 19,5 07 17,1 Qua bảng. SKKN: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY TOÁN LỚP 3 PHẦN 1 – ĐẶT VẤN ĐỀ I. Lý do chọn đề tài Trong xã hội nước ta hiện nay, vấn. tố quyết định môn Toán được tăng cao . Chất lượng môn Toán khối lớp 3 giữa kì I năm học 20 20 . Lớp Giỏi Khá Trung bình Yếu SL % SL % SL % SL % 3A 08 38 ,1 09 42,9 02 9,5 02 9,5 3B 10 50,0 08 40,0
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY TOÁN LỚP 3, SKKN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY TOÁN LỚP 3,

Từ khóa liên quan