Sử dụng phiếu học tập kết hợp với phương pháp thảo luận trong chương trình địa lý 10, nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh SKKN địa lí 10

38 3.5K 3
Sử dụng phiếu học tập kết hợp với phương pháp thảo luận trong chương trình địa lý 10, nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh SKKN địa lí 10

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Hiện nay trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học, mục tiêu chính là hình thành và phát triển ở học sinh những kiến thức, kỹ năng cơ bản về Địa lý và những phẩm chất, trí tuệ cần thiết để tiếp tục học hoặc đi vào cuộc sống lao độngMỗi môn học, mỗi 1 bài học nếu chúng ta biết lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp thì hiệu quả bài giảng sẽ cao hơn. Riêng môn Địa lý chương trình rất phong phú, chương trình lớp 12 có thể sử dụng phương pháp khác với chương trình lớp 11 và 10. Và ngay cụ thể trong từng bài, chúng ta cũng có thể thay đổi phương pháp cho phù hợp.

SKKN: Sử dụng phiếu học tập kết hợp với phương pháp thảo luận trong chương trình địa lý 10, nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh A. PHẦN MỞ ĐẦU: I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Hoà nhập với xu thế phát triển của xã hội nói riêng và của toàn thế giới nói chung, bộ môn Địa lý có một vị trí quan trọng trong việc phát triển toàn diện cho mỗi học sinh, nhằm giúp các em có điều kiện hoà nhập với cộng đồng quốc tế và khu vực, tiếp cận với những thông tin về KHKT, để các em có thể áp dụng những kiến thức đã học ở nhà trường một cách có hiệu quả. Các cấp giáo dục đã liên tục mở ra các chuyên đề, các đợt thao giảng, dạy mẫu xoay quanh vấn đề đổi mới phương pháp dạy học Địa lý. Hiện nay trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học, mục tiêu chính là hình thành và phát triển ở học sinh những kiến thức, kỹ năng cơ bản về Địa lý và những phẩm chất, trí tuệ cần thiết để tiếp tục học hoặc đi vào cuộc sống lao động Mỗi môn học, mỗi 1 bài học nếu chúng ta biết lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp thì hiệu quả bài giảng sẽ cao hơn. Riêng môn Địa lý - chương trình rất phong phú, chương trình lớp 12 có thể sử dụng phương pháp khác với chương trình lớp 11 và 10. Và ngay cụ thể trong từng bài, chúng ta cũng có thể thay đổi phương pháp cho phù hợp. Hơn nữa, việc lựa chọn phương pháp giảng dạy cho phù hợp với từng nội dung, từng hoàn cảnh cụ thể, nó góp phần rất lớn cho sự hình thành công của bài giảng, là khâu quan trọng nhất góp phần nâng cao chất lượng dạy học. Lựa chọn phương pháp như thể nào để phát huy tư duy, tính tích cực độc lập suy nghĩ của học sinh đó là vấn đề đặt ra cho mỗi giáo viên chúng ta. Phương pháp thảo luận là một trong những phương pháp phát huy tính tích cực độc lập, suy nghĩ tìm tòi của học sinh. Đây là phương pháp học sinh làm việc là chủ yếu, thầy giáo chỉ là người hướng dẫn. Nếu thầy biết áp dụng phương pháp thảo luận kết hợp sử dụng phiếu học tập với từng bài cụ thể thì hiệu quả giờ học sẽ cao hơn, học sinh dễ nhớ và nhớ lâu hơn. 1 SKKN: Sử dụng phiếu học tập kết hợp với phương pháp thảo luận trong chương trình địa lý 10, nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh Thực tế, vấn đề kết hợp giữa phiếu học tập với phương pháp thảo luận trong dạy học ở trường phổ thông đã được nhiều giáo viên(GV) sử dụng.Thế nhưng, sử dụng như thế nào có hiệu quả, nhuần nhuyễn là vấn đề nhức nhối cho GV nói chung và GV Địa lý nói riêng. Mặt khác, chương trình SGK lớp 10 là một chương trình mới, rất phù hợp cho phương pháp dạy học thảo luận kết hợp với việc sử dụng phiếu học tập. Đồng thời, nội dung phong phú và hấp dẫn chắc chắn nó mang đến cho học sinh một hứng thú lớn trong các giờ học thảo luận. Bản thân tôi – là 1 GV đang trên con đường giảng dạy, muốn đóng góp sức mình vào sự nghiệp giáo dục, điển hình là trong công cuộc đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học tập của học sinh. Với những lý do trên, tôi xin trình bày đề tài: “Sử dụng phiếu học tập kết hợp với phương pháp thảo luận trong chương trình Địa lý 10, nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh” II. MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU: 1.Mục đích: - Nghiên cứu đề tài nhằm mục đích sử dụng vào từng nội dung, từng hoàn cảnh cụ thể, để tạo ra sự hứng thú học tập cho học sinh, phát huy tính sáng tạo, độc lập suy nghĩ và tính tự chủ của học sinh. - Góp phần nâng cao khả năng tạo và sử sụng phiếu học tập của gaío viên. - Thông qua việc tiến hành đề tài này ở một số lớp 10A-10I-10D tại trường THPT Bán Công Cửa Lò, để thấy được phương pháp thảo luận kết hợp sử dụng phiếu học tập có ưu - nhược điểm gì? Sử dụng phương pháp này có đạt hiệu quả hay không? 2. Nhiệm vụ: - Nghiên cứu các cơ sở lý luận của phương pháp thảo luận. - Đưa ra một số nguyên tắc khi sử dụng phiếu học tập kết hợp với phương pháp thảo luận. - Nghiên cứu các hình thức tạo phiếu học tập trong khi sử dụng phương pháp thảo luận trong chương trình Địa lý nói chung 2 SKKN: Sử dụng phiếu học tập kết hợp với phương pháp thảo luận trong chương trình địa lý 10, nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh 3. Đối tượng: GV và HS trong quá trình giảng dạy và học tập môn Địa lý. III. PHẠM VI VÀ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG : 1. Phạm vi nghiên cứu: - Áp dụng cho nhiều bài ở Địa lý 10. - Giới hạn trong việc tạo kỹ năng xây dựng phiếu học tập kết hợp với phương pháp thảo luận cho GV. 2. Giá trị sử dụng: - Đề tài có thể ứng dụng làm tài liệu tham khảo cho GV, để thực hiện phương pháp thảo luận kết hợp với phiếu học tập trong giảng dạy môn Địa lý. - Có thể cho HS nghiên cứu để hình thành kỹ năng, phương pháp học tập khi được học về phương pháp thảo luận. IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: - Phương pháp thử nghiệm - Phương pháp đàm thoại gợi mở - Phương pháp nghiên cứu - Các phương pháp khác có liên quan B. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: I. CƠ CỞ LÝ LUẬN: I.1.Phương pháp thảo luận : I.1.1. Khái niệm: Thảo luận là phương pháp trong quá trình dạy học, giáo viên có thể cấu tạo bài học (hay một phân bài học) dưới dạng bài tập nhận thức, sau đó để học sinh nêu lên ý kiến cá nhân của mình trước toàn thể lớp. I.1.2. Đặc điểm và bản chất: a. Đặc điểm: 3 SKKN: Sử dụng phiếu học tập kết hợp với phương pháp thảo luận trong chương trình địa lý 10, nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh Thảo luận vừa là hình thức vừa là phương pháp trong hệ thống phương pháp giải quyết vấn đề. Đối với phương pháp này học sinh(HS) tự thảo luận, tìm tòi và suy nghĩ trả lời, tự làm việc là chính, còn giáo viên(GV) chỉ là người hướng dẫn, tổ chức. Mục đích của phương pháp này nhằm khuyến khích học sinh phân tích một vấn đề: Cổ vũ các ý kiến, các quan điểm khác nhau của các thành viên trong lớp. b. Bản chất: Bản chất của phương pháp thảo luận là tập thể hoá mục tiêu, đối tượng tiến trình, nhịp độ học tập. Do vậy phương pháp thảo luận trong dạy học còn được xem là một dạng phương pháp hợp tác. Trong phương pháp này, việc phối hợp tổ chức theo chiều đứng (thầy-trò) và theo chiều ngang (trò-trò). Về mặt hiệu quả giảng dạy, phương pháp thảo luận ngoài viêc giúp cho GV có thể đánh giá được kiến thức, kỹ năng, phương pháp làm việc của HS còn giúp GV hiểu được HS. I.1.3 Sự cần thiết phải sử dụng phương pháp thảo luận trong dạy học Địa lý 10 - Trong thời đại giáo dục, vấn đề phát triển trí tuệ, năng lực chủ động sáng tạo của HS ngày càng được nâng cao. Nhằm tạo ra những con người lao động sáng tạo, có tri thức thực sự xứng đáng với sự đi lên không ngừng của xã hội. Vấn đề đổi mới phương pháp dạy học rất được chú trọng. Dạy học theo hướng phát huy tính tích cực là quá trình dạy học đã và đang cấp bách trong nền giáo dục của thế giới nói chung và của Việt nam nói riêng. Hiệu quả chất lượng của phương pháp gaỉng dạy phụ thuộc phần lớn vào việc lựa chọn phương pháp phù hợp với nội dung của bài giảng. Phương pháp thảo luận có tác dụng rất lớn trong việc phát huy tối đa tính tích cực của HS, đặc biệt rất phù hợp với chương trình sách giáo khoa lớp 10 đổi mới. - Hơn nữa, việc sử dụng phương pháp thảo luận sẽ lôi cuốn HS vào thế giới bí ẩn của sự tò mò với những vấn đề tưởng chừng như đơn giản nhưng đầy thắc mắc và muôn vàn giải pháp. - Đối với chương trình SGK 10 đổi mới, thì việc sử dụng phương pháp thảo luận càng thích hợp, có điều kiện cho các em mở rộng kiến thức hơn so với chương trình SGK lớp 10 cũ. I.1. 4. Các bước cần thực hiện khi sử dụng phương pháp thảo luận: 4 SKKN: Sử dụng phiếu học tập kết hợp với phương pháp thảo luận trong chương trình địa lý 10, nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh Lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp với từng nội dung đó mới là bước đầu, kết qủa còn phụ thuộc nhiều vào cách vậ dụng của người GV trong quá trình giảng dạy. Để cho việc sử dụng phương pháp hướng dẫn cho HS thảo luận có kết quả tốt, GV cần có tổ chức đi theo các bước tuần tự. a. Chuẩn bị: GV phải chuẩn bị nội dung thảo luận: Chọn bài, chọn vấn đề thích hợp để thảo luận. Những bài cho HS thảo luận thường là những bài không khó về mặt nội dung, nhưng lại có những vấn đề được nhiều người qua tâm, có nhiều cách giải quyết khác nhau. Những vấn đề này thường dễ gây hứng thú đối với HS, tích cực lôi cuốn các em tham gia vào cuộc thảo luận. Đối với HS, khi chọn được bài có vấn đè thảo luận, GV cần phải báo trước cho HS, căn dặn HS xem bài trước, tự nghiên cứu ở nhà để giờ thảo luận được sôi nổi hơn. Ngoài ra, GV cần phải chuẩn bị những tình huống có thể xảy ra trong giờ thảo luận. GV hình dung trước những ý kiến, thái độ của HS để khi tổng kết, HS nào cũng thấy mình có phần đóng góp vào những ý kiến thảo luận của lớp, của nhóm Nói tóm lại, để thực hiện tốt phương pháp này, GV cần chuẩn bị chu đáo và có kế hoạch rõ ràng để khỏi bị động. Cùng với GV, HS cũng phải chuẩn bị chu đáo bài thảo luận. Các lớp trưởng, nhóm trưởng phải chuẩn bị các đồ dùng như: Giấy A 3 , bút màu còn GV chuẩn bị các tranh ảnh, bản đồ liên quan đến nội dung bài thảo luận. b. Tổ chức thảo luận: - Trước buổi thảo luận, GV nêu lại một lần nữa yêu cầu, mục đích và nội dung của vấn đề cần thảo luận. - GV chia lớp thành các nhóm (tuỳ theo nội dung bài học để chia) đồng thời đặt ra hệ thống câu hỏi cho các nhóm thảo luận - Trong quá trình HS thảo luận, GV chỉ làm nhiệm vụ quan sát, hướng dẫn, theo dõi mà không tham gia ý kiến thảo luận. c. Tập hợp các nhóm, kiểm tra, đánh giá: 5 SKKN: Sử dụng phiếu học tập kết hợp với phương pháp thảo luận trong chương trình địa lý 10, nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh - GV cho đại diện các nhóm trình bày kết quả của nhóm mình, sau đó cho nhóm khác bổ sung. - Sau đó GV nhận xét giờ thảo luận: Nêu bật được nội dung của bài một lần nữa(nêu ngắn gọn, đỷ ý) để HS khắc sâu kiến thức hơn. GV nhận xét ưu- nhược điểm của từng nhóm đồng thời rút ra những sai sót đáng chú ý để HS rút kinh nghiệm. - GV đánh giá cho điểm, khen ngợi những HS tham gia thảo luận sôi nổi để động viên khích lệ các em học tập tốt hơn. II. PHIẾU HỌC TẬP: II.1. Khái niệm về phiếu học tập: Theo từ điển của tiếng Việt, phiếu có 3 nghĩa: - Tờ giấy rời có cỡ nhất định, ghi chép những nội dung nhất định nhằm phân loại, sắp xếp theo một hệ thống nào đó như: Phiếu điều tra, phiếu tra cứu - Tờ ghi nhận quyền lợi nào đó cho người sử dụng - Tờ giấy biểu thị ý kiến trong cuộc bầu cử hoặc biểu quyết. Như vậy theo nghĩa 1, phiếu học tập được hiểu là tờ giấy rời cỡ nhỏ, ghi chép những nội dung kiến thức nhất định, phục vụ cho việc dạy và học của thầy và trò ở mọi cấp học. II.2. Các loại phiếu học tập: Có thể phân loại theo các dấu hiệu như sau: * Mục đích sử dụng: + Phiếu dùng để giảng bài mới + Phiếu dùng ôn tập + Phiếu kiểm tra bài cũ * Theo mức độ đầy đủ của nội dung: + Phiếu chưa có nội dung. + Phiếu có nội dung đầy đủ + Phiếu có nội dung chưa đầy đủ * Theo mức độ khó: + Phiếu liên hệ kiến thức 6 SKKN: Sử dụng phiếu học tập kết hợp với phương pháp thảo luận trong chương trình địa lý 10, nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh + Phiếu chọn lọc, hệ thống hoá + Phiếu bài tập nhận thức. II.3. Những chú ý khi xây dựng phiếu học tập: - Khi HS chưa quen (lớp 10) nên chọn những bài, mục có nội dung rõ ràng, dễ hiểu, ít kiến thức, dễ chọn lọc để HS hoàn thành đúng thời gian. Sau đó nâng dần mức độ khó về kiến thức, phức tạp về nội dung. - Nên cho HS làm quen với những loại phiếu học tập khác nhau. - Cần xác định cơ hội sử dụng phiếu học tập và loại hình phiếu thích hợp ở từng bài, từng chương. III. KẾT HỢP PHIẾU HỌC TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN Ở TRÊN LỚP: + Vì dùng phiếu với phương pháp thảo luận, không nên phát cho mỗi em một phiếu, tối da 3 em một phiếu, tối thiểu 1bàn đến 2 bàn một phiếu để các em thảo luận nhóm, đọc SGK, chọn lọc kiến thức, hoàn thành nội dung phiếu. Công đoạn này rèn luyện cho HS năng lực phân tích, tổng hợp, phán đoán nhanh, chủ động bày tỏ quan điểm trước nhóm nhỏ ít người, rất có lợi cho những em rụt rè, thiếu tự tin. Mặt khác giúp các em từng bước làm quen với khả năng làm việc phối hợp theo nhóm nhỏ là một phẩm chất quan trọng trong kinh tế thị trường. + Thảo luận trên lớp, GV động viên mỗi nhóm cử đại diện trình bày, yêu cầu các nhóm khác lắng nghe, sau đó bổ sung, sữa chữa. Nên nhấn định thời gian trình bày và phát biểu ý kiến từ 1-2 phút, yêu cầu HS không nói lại kiến thức đúng đã được trình bày, tôn trọng quan điểm riêng của các em, khuyến khích tranh luận nếu có thời gian. + Phiếu học tập nếu là 1 mục trong bài thường chhiếm 5-10 phút, do vậy phần thảo luận chỉ nên 1-2 ý kiến, GV kết luận, đưa ra đáp án bằng cách: - Chiếu đáp án viết sẵn trên máy của bài giảng powerpoint. - Viết đáp án lên giấy khổ lớn A o được che kín và treo trước trước trên bảng, chỉ mở ra khi các em đã thảo luận xong. - GV không nên viết lại đáp án lên bảng mà cần một khoảng thời gian nhất định cho các em sửa những sai sót trên giấy. 7 SKKN: Sử dụng phiếu học tập kết hợp với phương pháp thảo luận trong chương trình địa lý 10, nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh Để động viên HS trình bày và phát biểu sôi nổi, GV ghi nhận những em phát biểu nhiều cho vào điểm miệng. IV .NỘI DUNG: Sau đây là một vài ví dụ về việc sử dụng phiếu học tập kết hợp với phương pháp thảo luận trong chương trình Địa lý 10), nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS. IV.1. Phiếu học tập dưới dạng củng cố bài học: VD1: Bài :”Địa lý ngành thương mại” Sau khi học xong bài 40” Địa lý nghành thương mại” Bước 1: GV giao bài tập cho HS củng cố kiến thức, bằng cách phát cho 1 bàn 1 phiếu học tập . Dựa vào mục II và những hiểu biết về các quan hệ kinh tế trên thế giới. Sắp xếp nội dung ở cột (2),(3) cho thích hợp với các ngành ở cột (1), bằng cách điền các ký hiệu a,b,c,d vào các ô trong 5 phút? Bước 2: HS theo các nhóm tiến hành thảo luận GV quan sát, theo dõi tiến trình làm của HS Bước 3: Đại diện các nhóm trình bày và các nhóm khác bổ sung ý kiến( nếu có) Bước 4: GV nhận xét bài làm của HS và chuẩn kiến thức, băng cách trình chiếu kết quả đó trên máy tính Ngành Khái niệm Vai trò a. Thương mại - Là hoạt động trao đổi mua bán giữa các nước c - Thống nhất thị trường trong nước - Thúc đẩy phân công lao động theo lãnh thổ b b. Nội thương - Là khâu nối giữa sản xuất với tiêu dùng a - Điều tiết sản xuất, hướng dẫn tiêu dùng. a c. Ngoại thương - Là sự hợp tác bình đẳng hay bất bình đẳng giữa các nước về - Góp phần bình thường hoá hoặc căng thẳng quan hệ quốc tế. 8 SKKN: Sử dụng phiếu học tập kết hợp với phương pháp thảo luận trong chương trình địa lý 10, nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh kinh tế d d d. Quan hệ kinh tế quốc tế - Các hoạt động trao đổi mua bán giữa các vùng trong nước b - Gắn thị trường trong nước với thị trường quốc tế - Là động lực mạnh phát triển kinh tế c VD 2: Bài 38: “ Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuyê và kênh đào Panama“ Sau khi HS tiến hành xong bài thực hành này, củng cố kiến thức bài học cho HS bằng cách: GV phát phiếu học tập cho mỗi bàn 1 tờ và đặt câu hỏi: Em hãy điền những thông tin còn thiếu về kênh đào Xuyê và keenh đào Panama vào phiếu học tập sau, trên cơ sở những hiểu biết và kiến thức được học - Kênh đào Xuyê nối liền và thuộc chủ quyền của , được năm1869, là con đường nối Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. - Kênh nối liền Đại Tây Dương và , hiện thuộc chủ quyền của Dọc tuyến kênh, người ta phải làm nhiều Sau khi HS trình bày và bổ sung ý kiến cho nhau, GV kết luận và trình chiếu kết quả trên máy tính cho HS dễ quan sát và củng cố những phần còn thiếu sót Cụ thể: - Kênh đào Xuyê nối liền Biển Đỏ và Địa Trung Hải thuộc chủ quyền của Ai Cập, được mở cho tàu qua lại vào ngày 17 tháng 11 năm1869, là con đường ngắn nhất nối Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. - Kênh Panama nối liền Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, hiện thuộc chủ quyền của nhân dân Panama. Dọc tuyến kênh, người ta phải làm 9 SKKN: S dng phiu hc tp kt hp vi phng phỏp tho lun trong chng trỡnh a lý 10, nhm phỏt huy tớnh tớch cc, ch ng, sỏng to ca hc sinh nhiu õu tu cú th a tu lờn h nhõn to ri xung h Mi-ra-flo- ret. IV.2. Phiu hc tp di dng kim tra bi c: VD 1: Sau khi hc xong bi : a lý ngnh thụng tin liờn lc - GV phỏt phiộu hc tp 2 em 1 t cho nghiờn cu, sau ú gi i din 2 cp HS lờn bng trỡnh by. C th phiu hc tp nh sau: 1.in cỏc cm t thớch hp vo ụ trng th hin nhng tin b ca thụng tin liờn lc trong lch s phỏt trin: m hiu 2.Ghộp tờn cỏc dch v vin thụng vo cỏc c im tng ng: DCH V VIN THễNG C IM A. Điện thoại a. Truyền tin nhắn và số liệu trực tiếp với nhau B. Telex b. Gửi và nhận các tín hiệu âm thanh, văn bản, hình ảnh động, phần mềm C. Fax c. Truyền tín hiệu âm thanh giữa con ngời với con ngời, dữ liệu giữa các máy tính. D. Máy tính cá nhân d. Truyền văn bản và hình đồ hoạ đi xa, dễ dàng, rẻ tiền - Sau khi HS trình bày kết quả trên bảng, GV cho các nhóm khác bổ sung, rồi GV rút ra kết luận và trình chiếu kết quả qua máy tính. Cụ thể: 1. m hiu Chim Th tớn TTLL hin i 2. A c C - b 10 [...]... S 10A 49 36 5em (10% ) 12em(25%) 20em(41%) 7em(14%) 4em(8%) 10D 50 36 6em(12%) 15em(30%) 17em(34%) 6em(12%) 6em(12%) 0em(0%) 10I 36 9em(18%) 19em(38%) 12em(24%) 7em(14%) 3em(6%) 50 Lp S s Bi 6-7im >7-8im >8-9im 1em(2%) 0em(0%) >9im dy H S 34 SKKN: S dng phiu hc tp kt hp vi phng phỏp tho lun trong chng trỡnh a lý 10, nhm phỏt huy tớnh tớch cc, ch ng, sỏng to ca hc sinh 10A 49 15 5em (10% ) 10em(21%)... quan sỏt trong quỏ trỡnh ging dy thỡ cũn hn ch i vi nhng HS yu kộm, nờn mt phn no ú gõy s chỏn nn cho cỏc em trong quỏ trỡnh GV truyn th kin thc 35 SKKN: S dng phiu hc tp kt hp vi phng phỏp tho lun trong chng trỡnh a lý 10, nhm phỏt huy tớnh tớch cc, ch ng, sỏng to ca hc sinh - ti ch mi thc hin c trong phm vi hp ca phn a lý ca chng trỡnh lp 10 - Trong quỏ trỡnh s dng ti ny vn cũn nhiu hn ch trong tin... 21em(43%) 8em(16%) 4em(8%) 1em(2%) 10D 50 15 5em (10% ) 10I 15 10em(20%) 17em(34%) 17em(34%) 2em(4%) 50 Lp S s Bi 7-8im 4em(8%) 0em(0%) >8-9im >9im 5-6im >6-7im 9em(18%) 18em(37%) 10em(21%) 5em (10% ) 3em(6%) dy H S 10A 49 38 4em(8%) 10D 50 38 5em (10% ) 10em(20%) 20em(40%) 10em(20%) 4em(8%) 1em(2%) 10I 38 7em(14%) 15em(30%) 14em(28%) 10em(20%) 3em(6%) 1em(2%) 50... kh nng cung cp hi - Mi khi khớ cú c im chuyn lm: nc, m khỏc nhau + Thay i thi tit ni riờng v tớnh cht, luụn di chuyn v b bin tớnh chỳng i qua + Bn thõn chỳng cng b bin tớnh - N/c SGK tr li Frụn l gỡ? Trờn mi bỏn cu cú cỏc Frụn c bn 29 SKKN: S dng phiu hc tp kt hp vi phng phỏp tho lun trong chng trỡnh a lý 10, nhm phỏt huy tớnh tớch cc, ch ng, sỏng to ca hc sinh no? 3 Frụn(F): - L mt tip xỳc gia 2... khớ ỏp? + Nguyờn nhõn sinh ra mt s giú chớnh v s tỏc ng ca chỳng lờn b mt Trỏi t VI NH GI KHI QUT CHUNG KT QU CA TI: VI.1 u im: - Cuc tho lun din ra nhanh gn, ỳng thi gian d kin - HS tớch cc, ch ng, sỏng to trong quỏ trỡnh t nghiờn cu, tỡm tũi kin thc 33 SKKN: S dng phiu hc tp kt hp vi phng phỏp tho lun trong chng trỡnh a lý 10, nhm phỏt huy tớnh tớch cc, ch ng, sỏng to ca hc sinh - HS t trỡnh by... gii quyt qua bi hc hụm nay 15 Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca Ni dung c bn hc sinh SKKN: S dng H1: Cỏ nhõn: phiu hc tp kt hp vi phng phỏp tho lun trong chng I Vai trũ v c im ca ngnh trỡnh a lý 10, nhm phỏt huy tớnh tớch cc, ch ng, sỏng to ca hc sinh GTVT: Em hóy nờu vai trũ ca T hiu bit thc 1 Vai trũ: GTVT? t, 2 HS lờn bng - i vi sinh hot: Phc v nhu -> Túm tt v kt lun cựng trỡnh by cu i li cho ngi dõn... Panama 21 SKKN: S dng phiu hc tp kt hp vi phng phỏp tho lun trong chng trỡnh a lý 10, nhm phỏt huy tớnh tớch cc, ch ng, sỏng to ca hc sinh H2:Nhúm B1: Chia nhúm N1:Tớnh quóng ng vn chuyn t tuyn qua kờnh - Cỏc nhúm di o Xuyờ c rỳt ngn so s hng dn ca vi tuyn i vũng chõu Phi? GV, tho lun theo nhúm N2: S hot ng u n ca kờnh o Xuyờ em li li ớch gỡ cho ngnh hng hi th gii? N3: Nu kờnh o b úng ca trong vũng... th no? vi s hiu bit ca bn t, gúp phn quan trng thõn tr li bỡnh lu i vi s tn ti v phỏt - Trong khụng khớ cú cỏc trin ca sinh vt trờn Trỏi cht: Nit:78%, ụxi:21%, t khớ khỏc:3%, hi nc, tro bi 27 SKKN: S dng phiu hc tp kt hp vi phng phỏp tho lun trong chng trỡnh a lý 10, nhm phỏt huy tớnh tớch cc, ch ng, sỏng to ca hc sinh 1 Cu trỳc ca khớ quyn H2: Tho lun theo Gm 5 tng: i lu Bỡnh nhúm lu Tng gia Tng... DC, Y T, - PHC LI X HI CHO CC T NN X HI Cõu 2: a c b - d NGI GI TNG c a IV.3 Phiu hc tp dựng ging bi mi: VD 1: Bi 32: a lý cỏc ngnh cụng nghip (tit1) 11 SKKN: S dng phiu hc tp kt hp vi phng phỏp tho lun trong chng trỡnh a lý 10, nhm phỏt huy tớnh tớch cc, ch ng, sỏng to ca hc sinh Bi ny cú 2 phn ln, thi gian dnh cho mi phn l 20 phỳt, riờng phn I, GV s dy hc theo phng phỏp tho lun kt hp s dng phiu... cỏc dng phiu hc tp cho tng nhúm nghiờn - i din HS trỡnh 1 Quóng ng vn chuyn t cu ( Ph lc 4) by tuyn qua kờnh Xuyờ c rỳt ngn so vi tuyn i vũng qua B3: HS trỡnh by, GV b chõu Phi: sung, tng kt ( Ph lc 5) 22 SKKN: S dng phiu hc tp kt hp vi phng phỏp tho lun trong chng trỡnh a lý 10, nhm phỏt huy tớnh tớch cc, ch ng, sỏng to ca hc sinh 2 S hot ng u n ca kờnh o Xuyờ mang li nhiu li ớch cho ngnh hng hi TG: . xuất điện 12 SKKN: Sử dụng phiếu học tập kết hợp với phương pháp thảo luận trong chương trình địa lý 10, nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh * GV phát phiếu học tập cho. điểm: 3 SKKN: Sử dụng phiếu học tập kết hợp với phương pháp thảo luận trong chương trình địa lý 10, nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh Thảo luận vừa là hình thức vừa là phương. luận: 4 SKKN: Sử dụng phiếu học tập kết hợp với phương pháp thảo luận trong chương trình địa lý 10, nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh Lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp với

Ngày đăng: 20/09/2014, 08:15

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan