0

Skkn rèn kĩ năng đọc đúng học sinh lớp 2

22 44 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2023, 14:41

Phaàn I Phaàn môû ñaàu SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI RÈN KĨ NĂNG ĐỌC ĐÚNG HỌC SINH LỚP 2 PHẦN I NHẬN THỨC VẤN ĐỀ Tập đọc là một phân môn mang tính tổng hợp Ngoài chức năng dạy đọc phân môn này còn trao[.] SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: RÈN KĨ NĂNG ĐỌC ĐÚNG HỌC SINH LỚP PHẦN I : NHẬN THỨC VẤN ĐỀ Tập đọc phân mơn mang tính tổng hợp Ngồi chức dạy đọc phân mơn trao dồi cho học sinh kiến thức Tiếng Việt, kiến thức Văn học, kiến thức đời sống giáo dục tình cảm, mĩ cảm cho em Rèn cho em có kĩ đọc bốn kĩ quan trọng mà bậc Tiểu học cần rèn luyện (nghe, nói, đọc, viết) Hiện nay, kỹ đọc học sinh cịn yếu Nếu khơng biết đọc người khơng thể tiếp thu văn minh lồi người, khơng thể sống sống bình thường, có hạnh phúc với nghĩa từ xã hội đại Biết đọc người nhận khả tiếp nhận lên nhiều lần Từ tìm hiểu đánh giá sống, nhận thức mối qan hệ tự nhiên, xã hội, tư Biết đọc người có khả chế ngự phương tiện văn hoá bản, giúp họ giao tiếp với giới bên người khác Thơng hiểu tư tưởng, tình cảm người khác Đặc biệt, đọc tác phẩm văn chương người không thức tỉnh nhận thức mà cịn rung động tình cảm, nẩy nở nhũng ước mơ tươi đẹp Khơi dậy đựợc lực hoạt động, sức mạnh sáng tạo bồi dưỡng tâm hồn Khơng biết đọc người khơng có điều kiện hưởng thụ giáo dục mà xã hội dành cho họ Khơng thể hình thành nhân cách tồn diện Đặc biệt thời đại bùng nổ thông tin biết đọc ngày quan trọng giúp cho học sinh sử dụng nguồn thông tin, đọc học, đọc để tự học phải học đời Mục tiêu việc dạy học Tập đọc Tiểu học hình thành phát triển kĩ đọc đúng, đọc hiểu cho học sinh Phân môn học vần thực nhiệm dạy mức sơ bộ, nhằm giúp học sinh sử dụng mã ghi âm, việc thơng hiểu văn thấp chưa có hình thức chuyển thẳng từ chữ sang nghĩa (đọc thầm) Như vậy, tập đọc với tư cách phân môn Tiếng Việt tiếp tục thành tựu dạy học mà học vần đạt nâng lên mức đầy đủ, hoàn chỉnh Yêu cầu đọc học sinh lớp phân môn tập đọc phải đọc rõ ràng toàn bài, biết nghỉ sau dấu câu, dòng, cụm từ đọc trôi chảy đoạn văn, đoạn đối thoại văn ngắn Bước đầu biết đọc thầm, biết dùng mục lục sách giáo khoa đọc hiểu ý đoạn văn vừa đọc Người thực hiện: Trần Thị Hòa – Trường Tiểu học Minh Hòa – Dầu Tiếng – Bình Dương skkn SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: RÈN KĨ NĂNG ĐỌC ĐÚNG HỌC SINH LỚP Theo thực chuẩn kiến thức kĩ tốc độ dọc cần đạt học kì khác nhau: Giữa học kì I: khoảng 35 tiếng / phút Cuối học kì I: khoảng 40 tiếng / phút Giữa học kì II: khoảng 45 tiếng / phút Cuối học kì II: khoảng 50 tiếng / phút Vì lẽ dạy dọc có ý nghĩa to lớn tiểu học Đọc trở thành đòi hỏi học sinh học.Đầu tiên trẻ phải “đọc đúng” để giúp trẻ chiếm lĩnh ngôn ngữ “Đọc đúng” công cụ giúp ta học đời Bên cạnh “đọc đúng” giúp em học tốt môn học khác “Đọc đúng” tác dộng tích cực tới trình dộ ngôn ngữ tư người đọc việc dạy đọc giúp học sinh hiểu biết hơn, bồi dưỡng em lòng yêu thiện đẹp,dạy cho em cách nghĩ cách nghĩ logic biết tư có hình ảnh việc Vì đọc gồm giáo dưỡng,giáo dục phát triển Tư nhận thức với góp ý đồng nghiệp kinh nghiệm thân qua trình thực dạy lớp nhiều năm rút cho phương pháp phù hợp Khi dạy mơn xin trao đổi với quý đồng nghiệp về: “RÈN ĐỌC ĐÚNG CHO HỌC SINH LỚP 2” đạt hiệu riêng Xuất phát từ nhu cầu bồi dưỡng kiến thức lực sư phạm cho thân nhằm đưa chất lượng dạy “đọc đúng” ngày nâng cao Từ thực tế đứng lớp giảng dạy cho thấy việc thực mục tiêu, nhiệm vụ luyện đọc trường Tiểu học hạn chế chỗ: Kết giảng dạy chưa cao, mức độ học giỏi cịn ít, cụ thể giọng đọc học sinh sai nhiều, đọc lẫn âm sang âm khác, tiếng sang tiếng khác, ngắt nghỉ không chỗ dẫn đến hiểu sai nghĩa cần diễn đạt Điểm hạn chế thân giáo viên dạy tập đọc thường dạy qua loa, gọi em đọc tốt, chưa ý rèn cho em đọc sai, sửa sai cho học sinh lười đọc, lười ý dạy giáo viên phần đơng nhà học sinh đọc lại Từ thực tế đứng lớp giảng dạy vài năm gần dạy tập đọc ý đến rèn đọc cho học sinh khơng đọc tơi cịn rèn cho học sinh biết ngắt nghỉ dấu câu ngữ nghĩa văn bản, giọng đọc rõ ràng lưu loát đủ nghe Qua vấn đề nêu mạnh dạn đưa vấn đề: Làm để giúp học sinh “đọc đúng” Người thực hiện: Trần Thị Hòa – Trường Tiểu học Minh Hịa – Dầu Tiếng – Bình Dương skkn SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: RÈN KĨ NĂNG ĐỌC ĐÚNG HỌC SINH LỚP trước tập thể nhà trường, chuyên môn tổ khối nhận thấy có nhiều ý kiến trao đổi khác Có nhiều ý kiến cho muốn đọc trước hết thân học sinh phải thích đọc, thích tìm hiểu.Cũng khơng ý kiến cho muốn học sinh đọc giáo viên phải luyện đọc nhiều cho em, giáo viên cần đọc mẫu, học sinh đọc theo Tất ý kiến đề cập đến trước tập thể sư phạm, tổ khối chuyên môn song chưa thể rút kết luận thỏa đáng Cuối đưa ý kiến dạy đọc cho học sinh lớp sau: Để giúp em đọc trước hết thân giáo viên phải nắm vững chương trình sách giáo khoa Cải tiến phương pháp gây hứng thú phấn khởi học sinh học tập đọc, có khen thưởng em học đọc tốt Học sinh phát huy tính tích cực cá nhân dành nhiều thời gian luyện đọc cho học sinh đọc chậm, môn tập đọc nên phần luyện đọc quan trọng Lời giảng giáo viên sáng, mẫu mực hấp dẫn để tạo cho lớp học khơng khí sinh động thoải mái không bị thụ động đồ dùng trực quan phải to rõ, đẹp để hút học sinh học tập Ý kiến Ban giám hiệu, tổ chuyên môn đồng ý, họ bổ sung thêm ý kiến để tơi hồn thành đề tài Là giáo viên đứng lớp mong muốn cho học trị học tập tiến nên tơi tự ý thức học hỏi, trau dồi kiến thức, tìm tòi nghiên cứu để nâng cao lực, nâng cao trình độ tay nghề để hồn thiện Người thực hiện: Trần Thị Hòa – Trường Tiểu học Minh Hịa – Dầu Tiếng – Bình Dương skkn SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: RÈN KĨ NĂNG ĐỌC ĐÚNG HỌC SINH LỚP PHẦN II : ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH Năm học 2011-2012, Tơi giao phụ trách lớp Trong lớp gồm có 38 /20 học sinh nữ Vào đầu năm học nhận thấy lớp chủ nhiệm có thuận lợi, khó khăn sau: * Thuận lợi: - Đa số học sinh trang bị đầy đủ sách giáo khoa đồ dùng học tập - Học sinh lớp phần đơng thích mơn tập đọc - Bản thân gi viên thích nghiên cứu sâu dạy tập đọc có hiệu - Nhà trường trang bị đầy đủ đồ dùng dạy học (tranh, ảnh)  Khó khăn: - Lớp có nhiều học sinh đọc chưa , chưa diễn cảm - Một số em nhà nông, vất vả nên việc chuẩn bị cịn hạn chế - Có em dân tộc Chăm, cách phát âm tiếng Việt chưa chuẩn Người thực hiện: Trần Thị Hòa – Trường Tiểu học Minh Hịa – Dầu Tiếng – Bình Dương skkn SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: RÈN KĨ NĂNG ĐỌC ĐÚNG HỌC SINH LỚP PHẦN III: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I/CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Trong trình nghiên cứu tơi sử dụng phương pháp: + Phương pháp hỏi đáp + Phương pháp đàm thoại gợi mở + Phương pháp học nhóm + Phương pháp thi đọc + Phương pháp thăm dò ý kiến đọc + Phương pháp luyện tập + Phương pháp nêu gương Ngồi tơi cịn sử dụng phương pháp làm mẫu, quan sát, động viên đểcác em tiến đọc Phương pháp nêu gương tơi thấy có hiệu :Các em thích khen ngợi nên muốn khen em phải cố gắng đọc tốt , đọc to , rõ , đọc tốc độ đọc mẫu II.CÁC BƯỚC LÊN LỚP CỦA MỘT TIẾT TẬP ĐỌC LỚP 2: 1.Ổn định lớp (1 phút.) 2.Kiểm tra cũ :(3-5 phút) 3.Bài : (32 phút) a.Hoạt động 1: Giới thiệu –Ghi tựa lên bảng b.Hoạt động 2: Luyện đọc - Giáo viên đọc mẫu toàn - Hướng dẫn học sinh đọc, kết hợp với giải nghĩa từ + Đọc câu + Đọc đoạn trước lớp + Đọc đoạn nhóm + Thi đọc nhóm + Cả lớp đọc đồng Người thực hiện: Trần Thị Hòa – Trường Tiểu học Minh Hịa – Dầu Tiếng – Bình Dương skkn SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: RÈN KĨ NĂNG ĐỌC ĐÚNG HỌC SINH LỚP c.Hoạt động 3: Hướng dẫn tìm hiểu d.Luyện đọc lại cho học sinh 4.Củng cố-Dặn dò: (3- phút) III/ CƠ SỞ NGHIÊN CỨU Trong trình lựa chọn va bước vào nghiên cứu.Tôi xin ý kiến Ban Giám Hiệu tổ chuyên môn nhà trường tiểu học Minh Hồ xin dự lớp Phạm Xuân Thuỷ làm chủ nhiệm Mục đích trao đổi, học hỏi đồng nghiệp thống phương pháp dạy tập đọc cho học sinh lớp 21 rèn đọc Qua dạy cô Phạm Xuân Thuỷ đánh giá xếp loại: tốt Khi dự xong tiến hành trao đổi trực tiếp với em học sinh lớp 21 Em xung phong đọc thơ tiết tập đọc vừa học : Tơi gọi tất em đọc có em đọc đúng, rõ ràng; em đọc với mức trung bình cịn lẫn l/n, ch/tr cịn em đọc chậm, ngắt nghỉ sai Với thực tế dự giờ, trao đổi với học sinh lớp thu kết : kỹ đọc em hạn chế, hầu hết em chưa ngắt nghỉ quy định, nhà em đọc nhà, vào lớp khơng ý nghe cô giảng Giáo viên Học sinh Hỏi : Các em có thích học mơn 22 em thích học tập đọc khơng ? 10 em khơng thích học Ở nhà em có thường đọc nhà hay không ? 27 em thường xuyên đọc em đọc Về nhà em thường ngồi học đọc đâu? em ngồi học góc học tập 21 em ngồi học bàn em ngồi học giường Ở nhà em có thường đọc chuyện thiếu nhi hay sách báo khác 20 em có đọc khơng ? 12 em khơng đọc Vào đầu năm học, nhà trường phân công dạy lớp sĩ số 38 em có 18 học Người thực hiện: Trần Thị Hòa – Trường Tiểu học Minh Hịa – Dầu Tiếng – Bình Dương skkn SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: RÈN KĨ NĂNG ĐỌC ĐÚNG HỌC SINH LỚP sinh nam 20 học sinh nữ Tôi tiến hành trực tiếp giảng dạy mơn tập đọc Nhằm mục đích rèn đọc tạo hứng thú, u thích mơn tập đọc để học sinh đọc rõ ràng, lưu loát tốc độ, ngắt nghỉ chỗ Để đạt mục đích tơi tiến hành khảo sát kỹ đọc học sinh qua đọc * Qua khảo sát thu kết sau : - Đọc rõ ràng, mạch lạc, từ, tiếng, ngắt quy định khoảng 18 học sinh - Đọc lẫn lộn ch/tr, l/n: học sinh - Đọc ngắt chưa đúng: học sinh - Đọc chậm chưa tròn câu: học sinh - Đọc sai, lẫn, bỏ chữ, sai vần: học sinh Nhận xét đánh giá phân tích nguyên nhân: - Dựa vào kỹ đọc học sinh thấy em đọc chưa đạt yêu cầu nguyên nhân: + Do học sinh chua ý đến đọc mẫu phần luyện đọc giáo viên + Do ngôn ngữ: Phát âm sai l/n, ch/tr, v/d/gi học sinh không sửa + Do học sinh đọc nhanh, đọc cẩu thả dẫn đến bỏ chữ + Do tư đứng cầm sách đọc: có em để sách bàn đứng lên nhìn xuống để đọc + Do giáo viên chưa ý đến chỗ sai để sửa cho học sinh cách tỉ mỉ Từ thực trạng tìm tịi học hỏi định đề phương pháp luyện đọc để đạt hiệu cao môn tập đọc - Muốn học sinh đọc mục đích cuối người giáo viên sau dạy học Kỹ trước hết phải có giáo viên Đọc văn giải mã âm giải mã nghĩa, ý văn Thầy giáo phải có kỹ giải mã này, nghĩa phải tạo mẫu hình đọc lý tưởng tức phải có kỹ đọc thành thục Thầy cô giáo phải đọc tập đọc với giọng cần thiết, giải mã nội dung tập đọc nội dung cần luyện đọc Thầy khơng thể hình thành học sinh kỹ mà thân khơng có Khơng thể gặt hái mà khơng có khả gieo trồng Vì dạy học ta khơng địi hỏi học sinh mà ta khơng có, khơng làm được, giáo viên đọc sai định khơng thể địi hỏi u cầu trị đọc Ví dụ: giáo Người thực hiện: Trần Thị Hịa – Trường Tiểu học Minh Hòa – Dầu Tiếng – Bình Dương skkn SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: RÈN KĨ NĂNG ĐỌC ĐÚNG HỌC SINH LỚP viên khơng đọc mẫu họ khơng nhận lỗi phát âm, giọng điệu sai lạc khơng biết chữa cho học sinh để đọc đúng, đọc hay - Trong phương pháp luyện đọc luyện đọc theo mẫu quan trọng giáo viên khơng biết làm mẫu khơng tiến hành dạy Do soạn tơi thường kết hợp đọc trước tập đọc nhiều lần để lên lớp, giọng đọc tự nhiên - Ngồi phần chuẩn bị giáo viên vai trị học sinh góp phần quan trọng việc học đọc tốt Nếu nhà em không xem trước bài, đọc lại chậm hay bỏ chữ, lẫn lộn âm khơng đọc tốt Vì thân học sinh phải tích cực học tập, chuẩn bị đầy đủ, vào lớp phải trật tự nghe giảng, nghe đọc mẫu Hơn đọc tốt cịn khí chất học sinh Có em nhỏ giọng đọc lại to, rõ, Có em cao lớn lại đọc lí nhí khơng rõ ràng Rèn đọc cho em thực rèn tính độc lập, tự tin, mạnh dạn, kiên trì, u văn thơ, sách, truyện Khi đọc được, đọc em cảm thấy vui sướng phấn khởi, giáo viên cảm thấy thoải mái đến tiết học Nếu em hiểu rõ tầm quan trọng việc rèn đọc tơi rèn đọc cho đối tượng khảo sát đầu năm sau : - Đối với nhóm đọc lẫn lộn ch/tr : trời/chời, trâu/châu, trên/chên … l/n: nẫn nộn/ lẫn lộn, lúng lính/núng nính, lăm xưa/năm xưa, luyện tập/nuyện tập * Tơi tiến hành uốn nắn từ, chữ một, rèn đọc có từ học sinh đọc sai - Đối với nhóm đọc chưa ngắt nghỉ thường hướng dẫn làm tập ứng dụng gạch xiên (/) vào chỗ cần ngắt - Đối với nhóm đọc hay bỏ từ, chữ thấy em đọc nhanh, cẩu thả nên đề nghị em đọc chậm vừa đủ nghe, đọc cẩn thận - Đối với em đọc sai âm chớp nhoáng/ chớp nháng, hoa huệ/ hoa hệ… - Đối với em đọc sai âm cuối như: đứng gát /đứng gác, mặt quần áo/ mặc quần áo Đối với em đọc nhỏ phần lớn em thiếu tự tin, ngữ điệu thấp, cách lấy * Tôi luyện đọc học sinh, thấy em đọc sai hướng dẫn đọc đọc lại nhiều lần Nếu đọc chưa nhắc nhở nhà rèn đọc thêm đề kế hoạch kiểm tra thường xuyên Người thực hiện: Trần Thị Hòa – Trường Tiểu học Minh Hòa – Dầu Tiếng – Bình Dương skkn SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: RÈN KĨ NĂNG ĐỌC ĐÚNG HỌC SINH LỚP - Đối với em học sinh đọc chậm, hay đọc lẩn dấu hỏi ngã như: bảo nỗi / bão nổi; sặc sỡ/ sặc sở… Tôi thường gọi em đọc nhiều đọc môn học khác - Còn em đọc nhỏ nhút nhát thiếu tự tin Tôi thường động viên, nâng đỡ, hướng dẫn cách lấy giọng ngắt Người thực hiện: Trần Thị Hòa – Trường Tiểu học Minh Hịa – Dầu Tiếng – Bình Dương skkn SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: RÈN KĨ NĂNG ĐỌC ĐÚNG HỌC SINH LỚP IV/ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP Từ tiết dạy thực nghiệm, từ thực dạy lớp với tình hình lớp tơi khảo sát thăm dị tìm ngun nhân đọc sai học sinh tiến hành: - Phương pháp đàm thoại: Nhằm nhận xét giáo dục tư tưởng cho học sinh - Dùng phiếu kiểm tra khảo sát kỹ đọc học sinh Các em có thích đọc khơng? Vì sao? * Kết thu được: Có 25 em thích đọc lí sau : - Đọc để điểm cao - Đọc để thầy cô khen ngợi Gọi đọc mẫu trước lớp - Đọc để người khác nghe giọng đọc hay mình, khơng bị bạn khác cười nhạo - Đọc để học tốt môn học khác - Đọc đểcác em cảm thụ văn thơ hay - Đọc để tăng thêm hiểu biết từ sách báo khác Có 13 em khơng thích đọc vì: - Đọc đọc chậm đọc lâu bạn - Đọc theo mẫu khó - Chỉ cần viết khơng cần đọc Với kết thu nhận thấy số em ý thức tầm quan trọng việc đọc đúng, bên cạnh cịn số em chưa hiểu rõ “việc đọc đúng” giúp em học tốt môn học khác lớp lớp sau, đọc phương tiện cần thiết để em cảm thụ văn chương, hiểu làm tốt toán, hiểu rõ nội dung yêu cầu ta diễn giải Đối với cấp I việc đọc thực cần thiết quan trọng, không đọc em khơng thể viết Nếu khơng viết trẻ khơng thể bày tỏ điều cần giải thích chữ viết để thầy cô, phụ huynh kiểm tra hiểu biết trẻ Tôi thường dùng phương pháp giảng giải để cắt nghĩa cho em thấy rõ tầm quan trọng việc đọc đúng: Nếu em đọc sai em hiểu sai nội dung cần diễn đạt Người thực hiện: Trần Thị Hòa – Trường Tiểu học Minh Hịa – Dầu Tiếng – Bình Dương 10 skkn SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: RÈN KĨ NĂNG ĐỌC ĐÚNG HỌC SINH LỚP VD: Mỗi cầm /quyển sách cậu đọc / vài dòng ngáp/ ngắn ngáp dài bỏ dở/ Các em phải đọc đúng: Mỗi cầm sách,/ cậu đọc vài dòng ngáp/ngắn ngáp dài,/ bỏ dở// Lặng / tiếng ve// Con ve mệt / hè nắng oi// Nhà em tiếng / ời// Kẽo cà / tiếng võng / mẹ ngồi / mẹ ru// Ngắt giọng đúng, dạy đọc nhiệm vụ việc dạy tập đọc phương tiện đểhọc sinh chiếm lĩnh văn đọc Nếu em biết ngắt giọng giúp em lĩnh hội kiến thức dễ dàng Vì em phải ngắt là: Lặng / tiếng ve// Con ve mệt / hè nắng oi// Nhà em / tiếng ời// Kẽo cà tiếng võng / mẹ ngồi mẹ ru// Nếu ngắt Sẽ giúp người nghe hiểu ý thơ cần diễn đạt Việc ngắt phải phù hợp với dấu câu, nghỉ dấu phẩy, nghỉ lâu dấu chấm, đọc ngữ điệu câu lên giọng cuối câu hỏi, hạ giọng cuối câu kể, thay đổi giọng cho phù hợp với tình cảm cần diễn đạt câu cảm Với câu cầu khiến cân nhấn giọng để thấy rõ nội dung cầu khiến khác Ngoài cần phải hạ giọng đọc phận giải thích câu Học sinh biết phân biệt giọng đọc lời kể chuyện lời nhân vật Ví dụ : Sáng kiến bé Hà Học sinh biết phân biệt : - Lời người dẫn chuyện: Đọc giọng vui - Lời ông bà: Phấn khởi - Lời bé Hà: Hồn nhiên * Đối với trường hợp đọc sai vần dẫn đến sai chữ thường nhắc nhở, phân tích để học sinh sử sai cách triệt để Người thực hiện: Trần Thị Hòa – Trường Tiểu học Minh Hịa – Dầu Tiếng – Bình Dương 11 skkn SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: RÈN KĨ NĂNG ĐỌC ĐÚNG HỌC SINH LỚP - Sau phân tích cho học sinh thấy sai em có hướng đọc tiến Tơi chủ động phân loại nhóm học sinh cử nhóm trưởng thường xuyên truy bài, luyện giọng đọc cho em, đọc sai phải đọc lại nhiều lần, ngắt cô giáo hướng dẫn - Sau phân nhóm, tuần tơi cho em đọc thấy tiến rõ đọc từ phía em Tơi tiếp tục hướng dẫn cách đọc từ khó, ngắt nhịp cuối tơi cho tập để kiểm tra học sinh Với kiểm tra chấm điểm nhận xét kỹ, cẩn thận Với giọng đọc uốn nắn cho mẫu Ngoài lớp nhà tơi cịn hướng dẫn học sinh đọc thêm sách chuyện có ích, đọc kỹ để tơi kiểm tra cũ Ơ lớp, đến tập đọc thường ý đến em đọc sai Cho học sinh nghe nhận xét giọng đọc bạn để rút cách đọc sai cho thân Cuối kết luận hướng cách sửa chữa để nhà em luyện đọc Cuối tuần tơi có phần thưởng cho em học sinh có giọng đọc hay, Sau tháng luyện đọc liên tục thu kết thật bất ngờ - Học sinh đọc đúng, rõ ràng mẫu : 28 học sinh - Đọc chậm ngắt nghỉ sai : học sinh - Đọc lẫn chữ sang chữ khác : học sinh - Đọc ngắt nghỉ sai vần : học sinh  Đối với em đọc chậm đọc nhỏ, ngắt nghỉ sai, đọc lẫn nhắc nhở động viên dạy phải ý theo dõi bạn, nghe cô đọc mẫu đọc nhẩm theo, nhà đọc thêm nhiều sách báo đọc lại tập đọc học qua làm số tập ngắt câu Người thực hiện: Trần Thị Hòa – Trường Tiểu học Minh Hòa – Dầu Tiếng – Bình Dương 12 skkn SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: RÈN KĨ NĂNG ĐỌC ĐÚNG HỌC SINH LỚP PHẦN V: KẾT QUẢ: Theo kinh nghiệm tìm tịi nghiên cứu thân Khi tổ chức dạy Tập đọc thu kết : L lớp Tổng số học sinh Đọc mẫu Ngắt chưa Đọc sai âm đầu, vần 2 38 31 Qua bảng thống kê nhận thấy phương pháp thực nghiệm đạt kết đáng kể Thực tế lớp dạy, học sinh tiến hẳn lên phân môn Tập đọc mà cịn phân mơn học khác Các em cảm thấy mạnh dạng, tự tin phấn khởi vào tiết học Đây tảng vững cho em học lớp cao Từ kết khẳng định đường tim tòi, nghiên cứu áp dụng qua nghiên cứu đúng, đem lại kết khả quan giảng dạy Khi đúng, đọc rõ ràng, ngắt nghỉ học tốt mơn tập đọc với mơn học khác em học tiến Tiếng Việt nói chung đạt kết cao Từ lớp đọc chậm qua thời gian rèn luyện đọc tốt nhiều so với đầu năm * Đặc biệt sau lần kiểm tra, sau kì thi số phần quà tặng nhiều hơn, có kết đọc tốt kéo lên Khi đọc tiến em ham đọc, ham tìm hiểu em tỏ hiểu biết hơn, ngoan biết lời nên chất lượng đạo đức cao Đây thành cơng tơi q trình vận dụng phương pháp vào hướng dẫn học môn Tập Đọc rèn đọc cho học sinh lớp Người thực hiện: Trần Thị Hòa – Trường Tiểu học Minh Hịa – Dầu Tiếng – Bình Dương 13 skkn SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: RÈN KĨ NĂNG ĐỌC ĐÚNG HỌC SINH LỚP PHẦN VI: BÀI HỌC KINH NGHIỆM Để luyện “Đọc Đúng” cho học sinh lớp thực hướng dẫn học sinh sau : 1/ Luyện cho học sinh làm chủ tia mắt đọc: -Trước hết phải luyện cho học sinh đọc khơng bỏ sót tiếng, khơng thêm tiếng, khơng lạc dịng Khi bước vào đầu lớp hai em phải biết đọc trơn, để luyện đọc trơn, giáo viên đọc mẫu cho học sinh luyện đọc từ, ngữ, câu Hình thức đọc: cá nhân, nhóm đồng lớp 2/ Luyện âm: - Đọc phụ âm đầu :có ý thức phân biệt để khơng đọc “nàm việc”, “ ló lói”, “phẻ phắn”, “cá gơ”… Mà phải đọc làm việc, nói, khoẻ khoắn, cá rơ… - Đọc âm :có ý thức phân biệt để không đọc “iu tiên”, “mua riệu”, “chấm múi”… mà đọc ưu tiên, mua rượu, chấm muối…… - Đọc âm cuối :cố gắng khơng đọc “cơng chiện”“bìn thường”, “ngạc mũi” “đao tai” mà đọc, cơng chuyện, bình thường, ngạt mũi, đau tay… - Cần đọc : phân biệt hỏi, ngã tiếng nam , ví dụ :rỏ ràng, mở màng, bé ngả mà phải đọc : rõ ràng, mỡ màng, bé ngã… * Muốn trước tiên giáo viên cần bồi dưỡng cho học sinh nói, đọc âm sớm tốt tiếp cần nắm biện pháp chữa lỗi phát âm bao gồm :chữa lỗi phát âm theo mẫu, chữa lỗi phát âm biện pháp cấu âm , chữa lỗi âm trung gian Ngoài biện pháp chữa lỗi phát âm cịn tập hát để giúp học sinh phát âm vài âm thanh huyền, sắc, không… 3/ Luyện đọc bao gồm: việc luyện đọc tiết tấu, đọc chỗ ngắt hơi, nghỉ ví dụ “Sáng kiến bé Hà” cần hướng dẫn học sinh ngắt, nghỉ sau: “Bố ơi,/sao ngày ơng bà,/ bố nhỉ?// (giọng thắc mắc) Hai bố bàn // lấy ngày lập đông năm / làm “ ngày ơng bà “/vì trời bắt đầu rét , /mọi người cần chăm lo cho sức khoẻ /cho cụ già // Món quà ông thích hôm / chùm điểm mười cháu // Người thực hiện: Trần Thị Hòa – Trường Tiểu học Minh Hòa – Dầu Tiếng – Bình Dương 14 skkn SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: RÈN KĨ NĂNG ĐỌC ĐÚNG HỌC SINH LỚP -Ngoài ta phải hướng dẫn học sinh biết đọc phân biệt giọng người dẫn chuyện lời nhân vật “BÁC SĨ SÓI” phải thể giọng đọc: - Lời người dẫn chuyện : đọc giọng thong thả - Lời Sói: giả hiền lành - Lời Nai: giả hiền lành, ngoan ngoãn -Việc ngắt phải phù hợp với dấu câu: nghỉ dấu phẩy, nghỉ lâu dấu chấm, đọc ngữ điệu câu: lên giọng câu hỏi, hạ giọng cuối câu kể, thay đổi giọng cho phù hợp với tình cảm cần diễn đạt câu Với câu cầu khiến cần nhấn giọng phù hợp để thấy rõ nội dung cầu khiến khác ngồi cịn phải hạ giọng đọc phận giải thích câu… Như “ĐỌC ĐÚNG” bao gồm số tiêu chuẩn đọc diễn cảm 4/ Luyện cho học sinh làm chủ thông số âm riêng lẻ: để chuẩn bị cho việc đọc ngữ điệu, luyện đọc diễn cảm Đây việc luyện cho học sinh có kỹ thuật nâng giọng, hạ giọng, kéo dài giọng, nhấn giọng, lơi giọng, đọc to, đọc nhỏ… 5/Trình tự luyện đọc đúng: Trước lên lớp giáo viên phải dư tính ngăn ngừa lỗi đọc Tuỳ đối tượng học sinh, giáo viên xác định lỗi phát âm mà học sinh lớp dễ mắc phải để xác định tiếng, từ, câu khó luyện đọc trước Khi lên lớp, giáo viên đọc mẫu cho lớp đọc đồng thanh, sau cho em đọc cá nhân tiếng, từ khó Với câu mà giáo viên dự tính có nhiều em đọc sai phách câu (ngắt nghỉ không chỗ) làm Cuối đọc hoàn chỉnh đoạn, Với cách rèn trên, qua tháng thứ hai khảo sát thu kết : - Học sinh đọc đạt yêu cầu : 31 học sinh - Còn lại học sinh chưa đạt yêu cầu Qua cách rèn luyện nhận thấy học sinh lớp ngày đọc tiến hơn, đọc nhanh rõ ràng, lưu loát, ngắt nghỉ quy định Song bên cạnh cịn có số em đọc chậm ý đến rèn đọc để không sai âm đầu vần Tơi tận tình hướng dẫn rèn luyện nhắc nhở nhà đọc trước đọc nhanh đọc Ngoài em đứng lên đọc cần phải đứng tư cầm sách vừa tầm mắt không lười Người thực hiện: Trần Thị Hòa – Trường Tiểu học Minh Hòa – Dầu Tiếng – Bình Dương 15 skkn SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: RÈN KĨ NĂNG ĐỌC ĐÚNG HỌC SINH LỚP biếng đặt sách bàn mà cúi đầu xuống đọc Cùng với việc rèn đọc cá nhân tơi cịn khun em nên học nhóm theo bạn đọc tốt kèm bạn đọc chưa tốt Nhưng cịn đạt hiệuq uả tơi ln chủ ý khích lệ nhiều hình thức: khen trước lớp, hay bạn đọc, tặng q cho em đọc hay tơi thường nói với em : “Dốt đến đâu học lâu biết” Từ hay em rút ra, nhìn thấy dở có biện pháp sửa đổi Để em đọc tốt nhà lớp nhắc em phải đọc nơi có đầy đủ ánh sáng Ở lớp : thường nhắc lớp mở cánh cửa sổ phịng học để khơng khí thống mát, ánh sáng đầy đủ Ở nhà : yêu cầu em cần phải tạo cho nơi ngồi học có đầy đủ ánh sáng, bàn ghế phù hợp yên tĩnh Không nên nằm giường ngủ để học đọc sách đọc Ngoài việc rèn đọc tơi cịn hướng dẫn cho học sinh đọc diễn cảm, đọc to, đọc nhanh, em đọc từ em u thích đọc cảm thụ văn thơ, hiểu toán, trả lời tốt câu hỏi môn học khác Việc làm diễn liên tục, sau mỗi tháng lại có phiếu kiểm tra cách đọc học sinh.Tơi mừng em học tập tiến nhiều không môn tập đọc mà môn học khác Người thực hiện: Trần Thị Hòa – Trường Tiểu học Minh Hòa – Dầu Tiếng – Bình Dương 16 skkn SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: RÈN KĨ NĂNG ĐỌC ĐÚNG HỌC SINH LỚP PHẦN VII : PHẦN KẾT LUẬN Để rèn cho học sinh đọc tốt – học tốt phân môn Tập đọc phân môn học khác, thân giáo viên phải người có kỹ mà địi hỏi học sinh có Nghĩa muốn học sinh đọc trước hết giáo viên phải đọc xác, giọng chuẩn có trình độ thấy sai học sinh để sửa lại cho lí đơn giản học sinh tiểu học hay bắt chước mẫu, cô làm trò sẻ làm theo ngược lại Do trước dạy học thiết giáo viên phải chuẩn bị chu đáo từ giáo án tới đồ dùng trực quan Lời lẽ giản dị, sáng để gây hứng thú học tập cho em Đọc thật nhu cầu to lớn người học, đọc để đến với hiểu biết cao hơn, vươn đến thành tựu trí thức cao thời đại văn minh việc đọc người khơng thể thiếu Muốn học sinh đọc cần phải làm để học sinh thấy tầm quan trọng Đưa cho học sinh thấy lợi ích đọc Khi học sinh thích đọc vai trị người giáo viên uốn nắn, nâng đỡ, sửa sai, nhiều hình thức khảo sát, kiểm tra, động viên, khen thưỏng, hình thức kiểm tra phải ln thay đổi cho phù hợp để học sinh không cảm thấy nhàm chán Nếu thấy không đạt kết mỹ mãn vận dụng đầy đủ phương pháp giáo viên Với thực tế dự giờ, trao đổi với học sinh lớp thu kết quả: kỹ đọc em hạn chế, hầu hết em chưa ngắt nghỉ quy định, nhà em đọc nhà, vào lớp khơng ý nghe giảng cần phải tìm ngun nhân, phân tích ngun nhân có biện pháp giải Đối với tập đọc phải thường xuyên kiểm tra giọng đọc học sinh, dạy rèn đọc mà phải ý đến luyện đọc hay, diễn cảm Muốn học sinh đạt kỹ trên, đọc, kiểm tra giáo viên cần đánh giá, khen ngợi kịp thời, cần lấy gương tốt để nêu lên cho em học tập lẫn Giống với câu tục ngữ: “Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học.” Ngoài muốn tạo cho học sinh cảm giác thoải mái học, ý đến môi trường lớp học, bàn ghế ngồi học, vệ sinh cá nhân Sử dụng sách giáo khoa, tài liệu rõ ràng đẹp Với cách dạy tận tình với tìm tịi nghiên cứu thân, áp dụng lớp chủ nhiệm, chắn việc đọc học sinh tiến rõ nét Người thực hiện: Trần Thị Hòa – Trường Tiểu học Minh Hịa – Dầu Tiếng – Bình Dương 17 skkn SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: RÈN KĨ NĂNG ĐỌC ĐÚNG HỌC SINH LỚP Với cách dạy cách rèn đọc khơng áp dụng chương trình lớp hai Mà theo tơi nghĩ mơn tập đọc u cầu trọng tâm rèn luyện cách đọc cho học sinh nên áp dụng cho chương trình tập đọc cấp tiểu học Trong trình nghiên cứu học hỏi tài liệu, áp dụng nghiên cứu, giảng dạy thực tế, học hỏi đồng nghiệp rút kinh nghiệm cho thân Tuy nhiên kết hạn chế nhiều nguyên nhân: - Học sinh đa số công nhân - nông dân nên nhà quan tâm nhiệt tình phụ huynh - Một số em nhà nghèo sử dụng sách cũ bị nhàu nát, tẩy xoá, ghi sẵn lời trả lời câu hỏi tìm hiểu bài… gây hứng thú đọc tìm hiểu - Học sinh nhút nhát dẫn đến thụ động học - Một số em đọc sai, đọc khơng đạt từ lớp Để nâng cao chất lượng đọc cho học sinh tiểu học Tơi có số kiến nghị sau: - Học sinh từ lớp phải đọc âm, vần, chữ để lên lớp cao đọc lưu loát, rõ ràng - Cần có phối hợp chặc chẽ nhà trường gia đình - Ln ý đến trẻ: nhắc nhở tuyên dương lúc cách Trên số kinh nghiệm, biện pháp dạy học (RÈN ĐỌC ĐÚNG) cho học sinh tiểu học nói chung học sinh lớp hai nói riêng mà tơi tìm tịi học hỏi tài liệu, đồng nghiệp ghi chép lại trình giảng dạy Trong sử dụng có sai sót chưa khoa học Rất mong dẫn ân cần đóng góp ý kiến cấp lãnh đạo đồng nghiệp để năm học sau đạt kết cao T chân thành cám ơn! Minh Hồ ngày 30 tháng 01 năm 2012 Người viết Trần Thị Hòa Người thực hiện: Trần Thị Hòa – Trường Tiểu học Minh Hịa – Dầu Tiếng – Bình Dương 18 skkn SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: RÈN KĨ NĂNG ĐỌC ĐÚNG HỌC SINH LỚP NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÁC CẤP Người thực hiện: Trần Thị Hòa – Trường Tiểu học Minh Hòa – Dầu Tiếng – Bình Dương 19 skkn SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: RÈN KĨ NĂNG ĐỌC ĐÚNG HỌC SINH LỚP NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÁC CẤP NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÁC CẤP Người thực hiện: Trần Thị Hòa – Trường Tiểu học Minh Hịa – Dầu Tiếng – Bình Dương 20 skkn ... Tiểu học Minh Hịa – Dầu Tiếng – Bình Dương skkn SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: RÈN KĨ NĂNG ĐỌC ĐÚNG HỌC SINH LỚP PHẦN II : ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH Năm học 20 11 -20 12, Tơi giao phụ trách lớp Trong lớp. .. Tiếng – Bình Dương skkn SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: RÈN KĨ NĂNG ĐỌC ĐÚNG HỌC SINH LỚP sinh nam 20 học sinh nữ Tôi tiến hành trực tiếp giảng dạy mơn tập đọc Nhằm mục đích rèn đọc tạo hứng thú,... sinh có giọng đọc hay, Sau tháng luyện đọc liên tục thu kết thật bất ngờ - Học sinh đọc đúng, rõ ràng mẫu : 28 học sinh - Đọc chậm ngắt nghỉ sai : học sinh - Đọc lẫn chữ sang chữ khác : học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Skkn rèn kĩ năng đọc đúng học sinh lớp 2,