0

Skkn rèn chữ viết cho học sinh lớp 2

19 20 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2023, 14:41

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 2 Rèn viết chữ cho học sinh VnDoc com Sáng kiến kinh nghiệm lớp 2 Rèn viết chữ cho học sinh RÈN CHỮ VIẾT CHO HỌC SINH LỚP 2 I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Chữ viết là một trong những cô[.] Sáng kiến kinh nghiệm lớp 2: Rèn viết chữ cho học sinh RÈN CHỮ VIẾT CHO HỌC SINH LỚP I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: - Chữ viết công cụ giao tiếp thuận lợi quan trọng người Chưa cần biết nội dung văn viết chữ viết rõ ràng, đẹp thường làm cho người đọc có cảm tình Vì cố thủ tướng Phạm Văn Đồng nói chữ viết có câu ngắn gọn thể quan điểm ông: “Nết người, nét chữ” hàm hai ý vấn đề: thứ nét chữ thể tính cách người; thứ hai thơng qua rèn chữ viết để giáo dục tính cách người Chất lượng chữ viết học sinh vấn đề người quan tâm - Tập viết môn học quan trọng bậc tiểu học Tập viết có liên quan mật thiết đến chất lượng học tập mơn học khác Nếu chữ viết rõ ràng học sinh có điều kiện ghi nhanh nhờ học tập tốt - Như biết, học sinh tiểu học, việc rèn chữ viết cho em “Viết chữ đẹp, chuẩn” vấn đề quan trọng việc giáo dục học sinh bậc skkn tiểu học Ngòai nhằm rèn luyện cho học sinh phẩm chất tốt như: tính cẩn thận, kiên trì, tính kỉ luật thẩm mĩ - Hiện nay, qua theo dõi, tình trạng học sinh viết chữ xấu, viết ẩu nhiều Từ đó, phần ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục tiểu học nói chung ảnh hưởng đến kết phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt” nhà trường nói riêng - Bản thân tơi nhiều năm dạy học, trăn trở muốn tìm giải pháp tốt nhằm khắc phục tình trạng học sinh, hình thành cho em có ý thức chữ viết Qua trình tìm tịi, suy nghĩ đồng tình lãnh đạo, Hội đồng sư phạm Trường Tiểu học Trưng Vương, xây dựng thực sáng kiến kinh nghiệm “Rèn kĩ viết chữ đẹp” lớp chủ nhiệm mong đóng góp Hội đồng sư phạm nhà trường, quý thầy cô, với mong muốn đề tài ngày hịan thiện hơn, áp dụng có hiệu thực tiễn II THỰC TRẠNG TRƯỚC KHI THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI: Qua khảo sát, theo dõi, kiểm tra học sinh lớp chủ nhiệm, cho thấy tình hình chung sau: skkn Thuận lợi: - Nhìn chung học sinh nắm quy trình viết, biết cách viết chữ ghi âm tiếng việt, viết mẫu, cỡ chữ quy định - Đa phần phụ huynh quan tâm đến em Khó khăn: - Bên cạnh mặt thuận lợi cịn số khó khăn thực hiện: Đó là, có phận khơng nhỏ học sinh viết chữ chưa mẫu, cỡ chữ (độ cao, rộng, khỏang cách chữ chữ thường hẹp rộng); ghi dấu khơng vị trí,… cịn số phụ huynh chưa thật quan tâm đến em Ngồi bàn ghế chưa phù hợp với lứa tuổi học sinh làm ảnh hưởng đến tư ngồi em Số liệu thống kê: - Thực trạng cho thấy, đầu năm học nhận lớp, nửa học sinh viết chuẩn đẹp, lại nửa em viết chưa mẫu trình bày chưa Trong lên lớp em phải ghi nhiều nên phải viết nhanh làm cho em dễ có thói quen viết ẩu, xấu Đó khó khăn giáo viên gặp phải, làm skkn để nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh, biện pháp rèn chữ viết cho học sinh đẹp III NỘI DUNG ĐỀ TÀI: Cơ sở lí luận: - Từ ngàn xưa, người biết sống bầy đàn săn bắn để kiếm sống, xã hội phát triển người biết trao đổi với ngôn ngữ Âm ngôn ngữ phương tiện giao tiếp quan trọng Nhưng vỏ âm thanh, ngôn ngữ không truyền xa khó truyền từ đời sang đời khác Bổ khuyết cho nhược điểm mà ngôn ngữ chữ viết đời Nhờ chữ viết mà kinh nghiệm quý báu, phát minh quan trọng lồi người ngày tích lũy phong phú - Truyền thống văn hóa lâu đời người Việt Nam đào tạo nên người có trí tuệ nhân cách Văn hóa để lại chữ viết (bút tích) Ở Việt Nam có hai loại chữ ảnh hưởng đến phát triển mặt dân tộc chữ Nôm chữ Quốc ngữ Sự đô hộ ngàn năm phong kiến phương Bắc để lại cho dân tộc ta thứ văn tự mà nhiều hệ sau cịn sử dụng Đó chữ Hán Để phản bác lại đồng hóa ngoại bang, chữ Nơm đời Nhờ có chữ Nôm mà nhiều tác phẩm sáng tác Tiếng Việt có giá trị lưu truyền đến ngày Tuy nhiên khó đọc, khó viết, khơng thống skkn cao,….nên chữ Quốc ngữ đời thịnh hành chữ Nơm khơng sử dụng - Những cụ đồ, nhà nho, nhà giáo để lại nét chữ chân phương kho tàng thư tịch nét chữ rồng bay phượng múa nghệ thuật thư pháp độc đáo Tuy nhiên, năm gần trước phát triển nhanh chóng khoa học kĩ thuật, công nghệ thông tin, chữ viết sử dụng văn bản, đơn từ Vì chữ viết gia đình nhà trường quan tâm, có phong trào thi “Vở sạch, chữ đẹp” thường chọn em trội lớp chưa quan tâm rèn chữ cho học sinh lớp Chính câu nói: “Chữ viết biểu nết người, dạy cho học sinh viết đúng, viết đẹp, viết cẩn thận, góp phần rèn luyện cho em tính cẩn thận, tính kỉ luật, lịng tự trọng bạn đọc mình”của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng phát biểu xác tảng cơng tác rèn chữ viết cho học sinh - Là giáo viên giảng dạy khối lớp 2, điều kiện công tác, tập trung nghiêm cứu nhằm rèn luyện chữ viết cho học sinh lớp ngày phát triển tốt skkn “Chữ viết đẹp” để góp phần vào việc nâng cao kết học tập em ngày tốt - Muốn học sinh viết đẹp, giữ gìn sách cẩn thận, trước hết chủ yếu có dạy dỗ cơng phu thầy cô theo phương pháp khoa học kinh nghiệm đúc kết với kèm cặp thường xuyên, sâu sát bậc phụ huynh, nổ lực kiên trì học sinh a) Vị trí mơn Tập viết: - Phân mơn Tập viết trang bị chữ La tinh yêu cầu kĩ thuật cho học sinh sử dụng chữ học tập giao tiếp - Tập viết mơn học có tính chất thực hành, khơng có tiết học lí thuyết có tiết rèn kĩ viết Tính thực hành mục đích việc học tập viết điều khẳng định vị trí quan trọng phân mơn học sinh tiểu học b) Các nhiệm vụ cụ thể: - Viết chữ phân môn tập viết thuộc giai đọan đầu kĩ viết, hiểu theo nghĩa rộng Các giai đọan q trình viết chữ phân mơn phần trọng tâm dạy chữ viết, liên kết chữ để ghi tiếng Song song việc rèn chữ viết hoa rèn skkn viết văn Viết văn ngòai số viết tập viết số đọan văn ngắn, đọan thơ, học sinh cịn viết tả nghe đọc, tập chép, - Chương trình tập viết tiểu học quy định phân môn này: + Về tri thức: Dạy cho học sinh khái niệm dòng kẻ, đường kẻ, tọa độ viết chữ, tên gọi nét chữ, cấu tạo chữ cái, vị trí dấu thanh, dấu phụ, khái niệm liên kết chữ Từ hình thành em biểu tượng hình dáng, độ cao cân đối, tính thẩm mĩ chữ viết + Về kĩ năng: Dạy học sinh thao tác viết chữ từ đơn giản đến phức tạp, bao gồm kĩ viết chữ liên kết, tạo chữ liên kết chữ tạo chữ ghi tiếng Đồng thời giúp em xác định khỏang cách, vị trí cỡ chữ vở, kẻ lề để hình thành kĩ viết mẫu rõ ràng cao viết nhanh, viết đẹp Ngòai tư ngồi viết, cách cầm bút để vở, cách trình bày viết kĩ đặc thù việc dạy mà giáo viên cần thường xuyên quan tâm skkn 2.Cơ sở thực tiễn: - Bàn ghế chưa phù hợp với lứa tuổi học sinh - Giáo viên chưa trọng đến chữ viết mình, xem nhẹ mơn tập viết, lên lớp cịn qua loa, thiếu nhiết tình, quan tâm đến chữ viết học sinh dẫn đến học sinh thường viết trình bày cách tùy tiện, cẩu thả Một số giáo viên thường máy móc phân tích, hướng dẫn khơng trọng tâm làm nhiều thời gian, học sinh thực hành - Trong việc rèn luyện kĩ chữ viết, lớp em không hướng dẫn tỉ mỉ chữ viết, tính hiếu động lo viết nhanh cho xong mà không ý đến viết đúng, viết chuẩn, thiếu kiên trì, khó thực động tác đòi hỏi khéo léo, cẩn thận Do em thường viết sai nét “ nối” từ chữ sang chữ kia, đặt bút bắt đầu viết chữ khơng với vị trí dịng kẻ, viết khơng chiều rộng chữ mà viết chữ dãn co lại, không tự ước lượng khỏang cách chữ với chữ kia, ghi dấu thanh, dấu phụ khơng vị trí, chưa nắm luật tả nên viết sai tập viết… Những chữ sai sót lại chưa giáo viên ý sửa chữa lên lớp nhiều, dẫn đến tình trạng chữ viết em ngày tệ skkn Nội dung, biện pháp thực giải pháp đề tài: a Nguyên nhân: - Do nhận thức người dạy người học, nhận thức bậc cha mẹ học sinh chưa thấy hết vị trí, tầm quan trọng tác động qua lại môn học, thường xem nhẹ việc dạy học môn Tập Viết; vậy, chưa tạo hứng thú dạy mơn học này, điều dẫn đến học sinh cẩu thả, tùy tiện chưa coi tập viết để rèn chữ, rèn nết, rèn đức tính cần thiết việc hình thành nhân cách người - Trong Tập viết, giáo viên thường dạy qua loa, yêu cầu học sinh giở Tập Viết tự viết, khơng hướng dẫn cho học sinh cách trình bày, cách viết đúng, chuẩn nét, không nhắc nhở cách cầm bút, đặt vở…học sinh thường viết cho thật lẹ dể làm việc khác chơi Do Tập viết học sinh thường quan niệm tập chép, hiệu viết thường xấu Trong tả, giáo viên chưa hướng dẫn cách bản, tỉ mỉ việc viết chữ mẫu - Một nguyên nhân khối lượng kiến thức lớp so với lớp nhiều nên học sinh phải tăng tốc đọ viết học, làm nên chữ viết thường không nắn nót, khơng viết quy cách, sai kích cỡ, khỏang cách chữ không skkn Hiện tượng viết sai nét, sai cỡ chữ, hở nét, thừa nét, thiếu dấu đánh dấu khơng vị trí diễn thường xuyên - Bản thân giáo viên gương cho học sinh soi rọi nhiều giáo viên viết chữ xấu, chưa chuẩn, đánh giá nhận xét cho học sinh chưa lưu ý đến chữ viết mình, chưa nắm hết cách trình bày lọai văn bản, chưa quan tâm môn học - Những nguyên nhân khiến chữ viết học sinh không chuẩn, ngày lại viết láu, viết xấu Vì thế, thân tơi suy nghĩ tìm số kinh nghiệm nhỏ trình dạy học nhằm giúp học sinh “Rèn chữ” ngày đẹp b Biện pháp thực hiện: - Phối hợp với phụ huynh chuẩn bị đồ dùng dạy học cho học sinh Khi mua phụ huynh nên chọn có bìa cứng để tránh tình trạng nhàu nát, rách bìa sau thời gian sử dụng Giấy tốt, dày láng, viết không bị lem (vì học sinh lớp 1, viết em đè bút mạnh, mực dễ thấm sang trang khác), có kẻ li rõ ràng Về viết: Nên mua viết lông kim viết hero skkn - Bảng con: nên dùng cỡ 20cm x 30cm, mặt bảng có vạch rõ vng kích thước 3cm x 3cm kèm theo khăn ẩm để lau khô - Phấn: Dùng phấn trắng, mềm, tốt nên dùng phấn không bụi - Rèn luyện thói quen kĩ cho em học * Muốn xây dựng nề nếp “Viết chữ đẹp”, tạo cho học sinh có kĩ viết chữ đẹp vấn đề khó, cần phải trải qua trình rèn luyện lâu dài Bản thân thực biện pháp sau: + Giáo viên cần có nhận thức đắn môn Tập Viết, tạo nhận thức cho bậc phụ huynh học sinh + Khi thực dạy Tập Viết phải thực theo quy trình, hướng dẫn kĩ học sinh cách trình bày, ln nhắc nhở học sinh cách cầm bút, tư ngồi, rèn lại cho học sinh đức tính xác, cẩn thận, kiên trì tập viết + Phải “Tấm gương cho học sinh noi theo”, nên cần phải viết chữ mẫu mực chấm ghi lời nhận xét vào làm, kiểm tra học sinh, ghi sổ liên lạc viết bảng,….Chữ viết giáo viên phải mẫu, rõ ràng, xác Không viết tùy tiện ngẫu hứng skkn + Thống cách trình bày cho học sinh lớp, tập thói quen tốt, cần lưu ý chi tiết như: gạch chân, gạch hết bài, lề để ghi thứ, gạch hết ngày, môn, bài,…là tảng vững để trì phong trào “Vở sạch, chữ đẹp” Mỗi tuần dành thời gian tiết sinh hoạt lớp để kiểm tra, đánh giá chất lượng chữ viết học sinh + Khắc phục tình trạng viết sai mà học sinh thường mắc phải, người giáo viên cần trọng đến việc rèn chữ cách hướng dẫn tỉ mỉ, kiên trì, uốn nắn, sữa sai chữ viết cho học sinh tất môn học Thông qua việc rèn chữ viết cần nhắc nhở học sinh có ý thức giữ sách cách: Có giấy lót tay viết, để tay cẩn thận khơng làm quăn, cong góc + Muốn viết chữ đẹp cần có tư ngồi đúng, cầm viết Giáo viên phải hướng dẫn sửa sai tư để học sinh ngồi viết thoải mái, không nghiêng vai, rụt cổ, cúi đầu sát Ngồi ra, tiến trình dạy Tập viết, thời gian đầu giáo viên vừa đọc, vừa hướng dẫn học sinh viết câu hết + Đề nghị với nhà trường bước tạo điều kiện để bàn ghế học sinh phải kích thước với đối tượng học sinh,…để tránh dị tật cong vẹo cột sống, mắt cận thị skkn + Luôn tuyên dương nêu gương em viết chữ đẹp, giữ sạch, kể cho học sinh nghe mẫu chuyện gương rèn chữ viết người xưa,…nhằm khuyến khích động viên em vươn lên học tập, liên hệ thường xuyên với phụ huynh học sinh, kèm cặp sát đối tượng để chất lượng chữ viết học sinh tiến * Đối với học sinh lớp 2, rèn luyện chữ viết đẹp yếu tố quan trọng vấn đề khó, em bước đầu làm quen với việc ghi học, viết tả dài, đoạn văn Vì việc luyện cho em viết chữ đẹp cần phải ý yêu cầu sau: + Phải viết cỡ, chữ + Các nét phải liền + Các chữ chữ phải viết liền nét + Víêt li quy định + Giữa chữ phải viết cách khỏang 1chữ O - Muốn em thực tốt yêu cầu trên, trước hết giáo viên phải hướng dẫn cụ thể, chi tiết viết tập viết Hàng ngày, phải thường xuyên theo skkn dõi, uốn nắn kịp thời, có kế hoạch giúp đỡ em khắc phục khó khăn Trong lớp học cần treo bảng chữ mẫu viết hoa bảng chữ mẫu viết thường (mẫu chữ viết nay) - Giáo viên người làm gương cho học sinh noi theo nên chữ viết giáo viên phải mẫu, rõ ràng, xác khơng viết tùy tiện, ngẫu hứng chấm ghi lời nhận xét vào làm, kiểm tra học sinh, ghi sổ liên lạc viết bảng, - Cho em viết cẩu thả, xấu, hay sai ngồi chỗ giáo viên tiện theo dõi để kịp thời sửa chữa uốn nắn Ngoài ra, học sinh viết ẩu, xấu giáo viên cần yêu cầu em phải có tập riêng để giáo viên viết mẫu học sinh nhà luyện viết theo chữ mẫu nhiều lần Giáo viên giới thiệu với phụ huynh mẫu chữ mà nhà trường thực để phối hợp hướng dẫn học sinh luyện viết nhà - Nhằm khích lệ cho học sinh có ý thức rèn luyện chữ viết tốt, giáo viên cần lập sổ theo dõi “Vở chữ đẹp” lớp với mục đích sau: + Khi chấm bàicủa học sinh, giáo viên cần theo dõi việc “Rèn chữ, giữ vở” em xếp lọai vào sổ skkn + tiết sinh họat, giáo viên cần tuyên dương khen ngợi em xếp lọai A, nhắc nhở động viên học sinh lại + Phát động phong trào thi đua lớp ngày lễ như: Ngày nhà giáo Việt Nam, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày Quốc tế phụ nữ, ngày thành lập Đồn TNCS Hồ Chí Minh, ngày Giải phóng Miền Nam,…tặng quà cho em đạt giải q nhỏ để khích lệ tinh thần học tập em + Giáo viên kể cho em nghe gương rèn chữ người trước viết sách, báo, câu chuyện Ví dụ: Câu chuyện “Quyển sổ liên lạc” tập đọc lớp Những gương rèn chữ học sinh năm trước để em xem xét, rút kinh nghiệm IV KẾT QUẢ: Qua áp dụng phổ biến đề tài mình, tơi nhận thấy chất lượng học sinh lớp việc rèn luyện kĩ “Viết chữ đẹp” nâng dần rõ rệt, chữ viết em mẫu, nét, rõ ràng Đến thống kê số liệu khả quan sau: Lớp tơi 47 học sinh, cịn lại 3, học sinh viết chưa mẫu đẹp V BÀI HỌC KINH NGHIỆM: skkn Qua trình nghiêm cứu vận dụng vào thực tế giảng dạy, thân rút số kinh nghiệm sau: Để học sinh viết đẹp, mẫu,…người giáo viên cần nắm yêu cầu sau: - Giáo viên người làm gương cho học sinh noi theo - Giáo viên giới thiệu với phụ huynh mẫu chữ mà nhà trường thực để phối hợp hướng dẫn học sinh luyện viết nhà - Đối với học sinh viết ẩu, xấu, hay sai Giáo viên yêu cầu học sinh phải có tập riêng để luyện viết xếp cho em ngồi chỗ giáo viên thuận tiện theo dõi - Luôn ý sửa sai sót em chữ viết khơng phân môn Tập Viết mà tất môn học khác - Trong tiết sinh hoạt, giáo viên cần tuyên dương, khen ngợi em xếp loại A, nhắc nhở động viên học sinh lại, - Kể cho em nghe gương rèn chữ người trước viết sách báo, câu chuyện, gương rèn chữ cuảa học sinh năm trước skkn - Qua q trình tơi thực lớp mìnhvà đem lại kết tốt, đáp ứng u cầu đặt ra, góp phần tích cực việc đạt hiệu giáo dục lớp, trường.Tơi xin trình bày trao đổi kinh nghiệm mong đánh giá, góp ý Hội đồng sư phạm nhà trường quý thầy cô.Với mong muốn đề tài tơi ngày hịan thiện, áp dụng có hiệu thực tiễn nhân rộng đến bạn đồng nghiệp, để chữ viết học sinh ngày đẹp VI KẾT LUẬN: - Chữ viết đẹp hành trang, trang bị cho em bước vào đời dù nghề Rèn chữ khơng đơn để chữ viết chuẩn, đúng, đẹp mà để rèn người Giáo viên giúp học sinh rèn chữ viết để rèn nhân cách cho em, giúp em giữ gìn sáng Tiếng Việt - Rèn chữ viết q trình lâu dài, địi hỏi kiên trì bền bỉ vận dụng nhiều phương pháp để nâng cao chất lượng dạy học Bản thân giáo viên người hướng dẫn em vươn tới tương lai trước hết phải xác định rõ mục tiêu, vai trò người thầy, vận dụng phương pháp tích cực để nâng cao chất lượng tất môn học skkn - Trên phần trình bày kinh nghiệm thân tơi qua nhiều năm công tác Trường Tiểu học Trưng Vương Với mục đích nhằm khơng ngừng nâng cao chất lượng dạy học, đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Đảng Nhà nước Trong thời gian có hạn hạn chế cá nhân, nội dung trình bày khơng tránh khỏi có nhiều thiếu sót Rất mong nhận ý kiến đóng góp quý thầy cô giáo cấp lãnh đạo, để thân tơi học hỏi thêm, góp phần hồn thiện nâng cao chất lượng chữ viết, giữ gìn sách học sinh, xứng đáng với ý nghĩa: “Mỗi chữ viết hoa đẹp Mỗi trang vườn hoa tươi” Hết - NGƯỜI THỰC HIỆN skkn skkn ... công tác rèn chữ viết cho học sinh - Là giáo viên giảng dạy khối lớp 2, điều kiện công tác, tập trung nghiêm cứu nhằm rèn luyện chữ viết cho học sinh lớp ngày phát triển tốt skkn ? ?Chữ viết đẹp”... lượng chữ viết học sinh tiến * Đối với học sinh lớp 2, rèn luyện chữ viết đẹp yếu tố quan trọng vấn đề khó, em bước đầu làm quen với việc ghi học, viết tả dài, đoạn văn Vì việc luyện cho em viết chữ. .. nhiều nên phải viết nhanh làm cho em dễ có thói quen viết ẩu, xấu Đó khó khăn giáo viên gặp phải, làm skkn để nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh, biện pháp rèn chữ viết cho học sinh đẹp III
- Xem thêm -

Xem thêm: Skkn rèn chữ viết cho học sinh lớp 2,