0

Skkn sd nguyên vật liệu gỗ mầu làm ra bộ chữ cái tiếng việt giúp trẻ được thực hành trải nghiệm trong các hoạt động giáo dục theo hướng “giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

14 32 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2023, 14:41

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN Kính gửi: Hội đồng Sáng kiến thành phố Ninh Bình Chúng tơi: T T Họ và tên Năm sinh Trần Thị Hà 20/10/1974 Đinh Thị Thu Hằng 10/11/1981 Nguyễn Thị Chung 26/11/1982 Ngô Thị Hằng 26/01/1984 Đinh Thị Thu 29/11/1990 Nơi công tác Trường Mầm non Nam Thành Trường Mầm non Nam Thành Trường Mầm non Nam Thành Trường Mầm non Nam Thành Trường Mầm non Nam Thành Chức danh Trình độ chuyên môn Tỷ lệ % đóng góp tạo sáng kiến Hiệu trưởng Đại học 40% Phó HT Đại học 20% Phó HT Đại học 20% Giáo viên Đại học 10% Kế tốn Cao Đằng 10% Là nhóm tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến: “Sử dụng nguyên vật liệu gỗ mầu làm chữ tiếng việt giúp trẻ thực hành trải nghiệm hoạt động giáo dục theo hướng “giáo dục lấy trẻ làm trung tâm" Trường Mầm non Nam Thành LĨNH VỰC ÁP DỤNG SÁNG KIẾN: Quản lí giáo dục THỜI GIAN ÁP DỤNG: Từ tháng 10/2018 MÔ TẢ BẢN CHẤT CỦA SÁNG KIẾN Nội dung giải pháp Như biết, mơi trường giáo dục có vai trị quan trọng với thành cơng học tập trẻ Môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm môi trường hoạt động mà trẻ tham gia xây dựng giáo viên, môi trường giáo dục dựa vào nhu cầu, hứng thú khả trẻ skkn Trong thực chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, Trường Mầm non Nam Thành thành phố Ninh Bình sở GD&ĐT, phòng Giáo dục Đào tạo thành phố tin tưởng lựa chọn để xây dựng mơ hình điểm Dưới đạo Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố, năm học 2017-2018 trường bước đầu thành công công tác cải tạo môi trường giáo dục lớp học cho trẻ, cụ thể Mơi trường giáo dục ngồi trời sân chơi vườn trường có khu vui chơi trải nghiệm cho trẻ khu vực trẻ chơi trải nghiệm với cát, nước, trải nghiệm việc trồng chăm sóc rau vườn rau bé, trải nghiệm với việc khám phá tìm hiểu loại hoa cảnh khu thiên nhiên bé, thỏa sức trải nghiệm với bóng trò chơi vận động sân thể chất, sân bóng rổ sân bóng đá mi ni kết dự thi cấp Bộ thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” đạt xuất sắc Bộ giáo dục tặng khen Có thể nói việc xây dựng mơi trường giáo dục trường mầm non thực cần thiết quan trọng Nó ví người giáo viên thứ hai công tác tổ chức, hướng dẫn cho trẻ nhằm thỏa mãn nhu cầu vui chơi hoạt động trải nghiệm trẻ, thơng qua đó, nhân cách trẻ hình thành phát triển tồn diện Một mơi trường phong phú, sẽ, an tồn, có bố trí khu vực chơi học lớp trời phù hợp, thuận tiện có ý nghĩa to lớn khơng phát triển thể chất trẻ, mà thỏa mãn nhu cầu nhận thức, khám phá, mở rộng hiểu biết trẻ, kích thích trẻ hoạt động tích cực, sáng tạo, tạo hội cho trẻ trải nghiệm, chia sẻ, hoạt động phối hợp nhau, hiệu hoạt động cao hơn, trẻ yêu trường, yêu lớp, yêu cô giáo bạn bè Phát huy kết đạt năm học 2018-2019 việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm nội dung nhà trường ưu tiên trọng với mục tiêu “đổi phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục, sáng tạo sưu tầm, sử dụng đồ dùng dạy học theo hướng GDLTLTT” để trẻ thỏa sức trải nghiệm phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo trẻ tường tiết học Có thể nói đồ dùng trực quan cách thức tổ chức cho trẻ trải nghiệm hiệu sử dụng đồ dùng phương tiện điều kiện cần thiết, trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ trường mầm non, góp phần thực tốt mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục trẻ Đề tài này, xin đề cập đến vấn đề “Sử dụng nguyên vật liệu gỗ mầu làm chữ tiếng việt giúp trẻ thực hành trải nghiệm hoạt động skkn giáo dục theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm" Trường Mầm non Nam Thành 1 Giải pháp cũ Việc tổ chức hoạt động giáo dục theo quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm” yêu cầu Bộ GD&ĐT triển khai thực chuyên đề năm học 2018-2019 Để thực có chất lượng, đạt hiệu nội dung này, năm học 2018-2019 Sở GD&ĐT đạo trường mầm non toàn tỉnh đẩy mạnh việc tổ chức hoạt động giáo dục trẻ theo quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm” phù hợp với điều kiện thực tế trường, lớp khả trẻ Nội dung chuyên đề chủ yếu tập trung vào việc đổi phương pháp giáo dục việc tổ chức hoạt động cho trẻ giáo viên nhằm tăng cường hoạt động trải nghiệm trẻ, kích thích hoạt động cá nhân trẻ, giúp trẻ mạnh dạn, tự tin, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, tăng tính độc lập, tự chủ cho trẻ Việc triển khai chuyên đề góp phần định hướng giúp giáo viên đổi phương pháp, sáng tạo lựa chọn đồ dùng trực quan, tăng cường điều kiện CSVC phục vụ hoạt động giáo dục trẻ lớp, đồng thời nâng cao nhận thức huy động tham gia cha mẹ, cộng đồng Trên thực tế trường mầm non sử dụng thẻ chức rời, chất liệu làm bìa rooky cứng in hình 29 chữ dấu (Hình ảnh minh họa chữ bìa) Giáo viên thực chủ yếu sử dụng hoạt động cho trẻ làm quen với văn học chữ viết, hiệu sử dụng không cao, cách thức sử dụng khơng phong phú khó phát huy sáng tạo skkn trẻ đặc biệt pham vị sử dụng hẹp chưa sử dụng kết hợp hoạt động khác trẻ, chưa đáp ứng hoạt động trải nghiệm trẻ, thẻ chữ đơn điệu khơng có màu sắc đẹp đẫn đến trẻ không hứng thú sử dụng thẻ chữ bìa (Ảnh minh họa tiết học trẻ sử dụng thẻ chữ bìa) Việc mua bơ chữ rời chất liệu gỗ nhựa đóng hộp có bán thị trường giá thành cao (2.500,000đ/bộ thiết bị montessori), với điều kiện kinh tế mặt chung phụ huynh, kinh phí chưa đáp ứng nhu cầu mua sắm, đầu tư mua cho trẻ 01 (Ảnh minh họa chữ montessori) Từ thực tế suy nghĩ, tìm tịi viết đề tài: “Sử dụng ngun vật liệu gỗ mầu làm chữ tiếng việt giúp trẻ thực skkn hành trải nghiệm hoạt động giáo dục theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm" Giải pháp 1.2.1 Giải pháp 1: Tìm nguyên liệu để tạo chữ thay thẻ chữ làm bìa Nhóm tác giả xác định lựa chọn nguyên liệu gỗ để làm chữ thay chất liệu bìa, Vì chất liệu gỗ đảm bảo độ bền, sắc nét, sơn mầu tính thẩm mỹ cao hấp dẫn trẻ Bộ chữ tạo phải đảm bảo cho việc sử dụng phong phú nhiều hoạt động giá thành phải phù hợp, mục tiêu thống nhóm tác giá chúng định lựa chọn gỗ màu để sản xuất hàng loạt chữ rời Từ gỗ in mẫu cắt thủ cơng vơ khó khó đạt mẫu chuẩn, độ sắc nét không cao, thời gian công sức nhiều từ nhận định nhóm tác giá chúng tơi tìm phương pháp phù hợp là: Tải phần mềm thiết kế đồ họa 29 chữ dấu máy vi tính, tiến hành tính tốn thơng số kỹ thuật độ cao, độ rộng nét chữ cho phù hợp cân đối nhất, không to, không nhỏ, tránh nét mảnh dễ gẫy không đảm bảo độ bền sử dụng (Ảnh minh họa chữ thiết kế) 1.2.2 Giải pháp 2: Tiến hành sản xuất chữ từ gỗ Sau thiết kế chữ chuẩn máy tính chúng tơi tiển hành tìm đặt hàng sản xuất, sở sản xuất đồ gỗ có điều kiện máy móc cắt chi tiết nhỏ chữ sản xuất hàng loạt chữ đảm bảo tính xác cao chi tiết chữ giảm bớt chi phí nhân cơng, giảm giá thành so với chữ nhập đồ dùng dạy học montecsori skkn Mục tiêu nhóm tác giả xác định hướng, ban đầu đặt cắt thử 10 mẫu, kết đạt tốt đáp ững yêu cầu mà nhóm tác giả đưa ra, tiến hành đàm phán giá thành đặt sản xuất Chủ sở chế biến gỗ tính tốn chi phí tổng giá thành sản xuất 50.000đ/1 29 chữ đủ dấu chữ, dấu (mỗi trẻ sử dụng với 100.000đ, giá thành giảm 10 lần so chữ thiết bị đồ dùng montessori (01 hộp gồm 29 chữ cái, đủ dấu giá 2.500.000đ) Ngoài chữ rời, phần dư thừa cắt từ gỗ chấm trịn mầu cắt từ chữ o, ơ, ơ, a, ă, â, b, d, đ, p, q Các bảng khn hình chữ rời tận dụng cho trẻ trải nghiệm làm quen với toán, chơi ghép chữ chơi tự chọn, ghép hình bơng hoa tạo hình (Các chấm trịn mảnh ghép thừa) (Trẻ sử dụng chấm trịn HĐ tạo hình, HĐ làm quen với toán) skkn (Trẻ sử dụng chấm trịn HĐ góc HĐ ngồi trời) 1.2.3 Giải pháp 3: Sử dụng chữ gỗ hoạt động trải nghiệm trẻ 1.2.3.1.Các bé sử dụng đồ dùng trải nghiệm tiết học (Trẻ tìm chữ e hoạt động làm quen chữ cái) skkn (Trẻ chép từ theo yêu cầu cô hoạt động LQCC) 1.2.3.2 Các bé sử dụng hoạt động góc: Bộ chữ rời sử dụng phương tiện đồ chơi hàng ngày cho trẻ, giáo viên sử dụng làm đồ dùng trực quan cho trẻ thực hành trải nghiệm hoạt động góc (Trẻ ghép tên câu truyện góc sách truyện) ( Trẻ in chữ tơ màu góc học tập) skkn 1.2.3.3 Sử dụng buổi chơi tự chọn đón trả trẻ (Trẻ chơi theo nhóm chờ bố mẹ đón về) 1.2.3.4 Sử dụng chơi tự hoạt động trời (Trẻ in chữ cát, in chữ gạch) skkn (Trẻ tìm chữ tương ứng ghép vào mảnh ghép) 1.2.4 Kết đạt Như từ thẻ chữ in bìa ban đầu, chưa tạo hội cho trẻ trải nghiệm sử dụng nhiều hoạt động phong phú theo hướng giáo dục “ lấy trẻ làm trung tâm” sau nhóm tác giả nghiên cứu thử nghiệm cải tiến chữ thành phương tiện giáo dục theo hướng mở, với phương trâm giáo dục "lấy trẻ làm trung tâm" Việc sử dụng chữ thuận tiện, trẻ sử dụng nhiều hoạt động, tính phù hợp cao, trẻ sử dụng nhiều, thao tác lặp lặp lại nhiều hoạt động song hình thức lại khác với trẻ tạo hứng thú cho trẻ trẻ nhớ lâu, nhớ sâu, nhớ bền, trẻ nhận biết ghép chữ lại với thành vần tên trẻ, tên người thân gia đình, tên ban thân trẻ từ lúc Việc ứng dụng nhận thấy vừa đảm bảo mục tiêu giáo dục theo chương trình giáo dục mầm non, vừa nâng cao hiệu chất lượng thực chương trình, vừa phát huy hoạt động cá nhân tích cực, sáng tạo cho trẻ, đồng thời khắc sâu tư cho trẻ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh Khả áp dụng sáng kiến Sáng kiến “Sử dụng nguyên vật liệu gỗ mầu làm chữ tiếng việt giúp trẻ thực hành trải nghiệm hoạt động giáo dục theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm" triển khai áp dụng trường mầm non toàn quốc Vì ngun liệu sản xuất khơng sẵn bán thị trường, giá thành đặt sản xuất giảm phù hợp với điều kiện phụ huynh mua cho sử dụng lớp, trường Hiệu sử dụng cao vừa nâng cao chất lượng giáo dục trẻ, vừa đáp ứng nhu cầu trải nghiệm trẻ, phù hợp điều kiện nhà trường, địa phương, vừa đáp ứng mục tiêu thực chuyên đề “đổi phương pháp giáo dục trẻ theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” Từ lý thiết nghĩ trường mầm non áp dụng thành cơng hiệu 10 skkn ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT ĐỂ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN Mỗi trẻ phải có 02 chữ rời gỗ gồm 29 chữ có đủ dấu, tiếng việt Kinh phí mua chữ phải phụ huynh đóng góp (hoặc mua) Khi sử dụng chữ rời gỗ giáo viên phải người linh hoạt sáng tạo việc cho trẻ sử dụng nhiều hoạt động học khác hoạt động làm quen tác phẩm văn học chữ viết, hoạt động trời, hoạt động góc, buổi chơi tự chọn Giáo viên cho trẻ chơi với chữ từ tuổi trở lên in chữ cát, in chữ bột, in tô vẽ chữ giấy, sân chơi, bìa, ghép chữ theo từ tranh mẫu ĐÁNH GIÁ LỢI ÍCH THU ĐƯỢC DO ÁP DỤNG SÁNG KIẾN Hiệu kinh tế Việc sử dụng thẻ chữ giấy bìa giá thành thấp nhanh hỏng hiệu sử dụng không cao, trẻ không sử dụng trải nghiệm nhiều hoạt động theo hường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm Bộ chữ gỗ montessori bán thị trường giá thành 2.500.000đ/1 hộp chữ gồm có đủ 29 chữ cái, có đủ dấu thanh, 29 chữ trị giá 500.000đ Bộ chữ nhóm tác giả chúng tơi thiết kế sản xuất giá thành 50.000đ/ gồm có đủ 29 chữ cái, có đủ dấu giá thành giảm 10 lần so với chữ loại chất liệu có bán thị trường Trong dạy học trẻ cần có để chơi ghép từ 50.000 x = 100.000đ/ trẻ Bộ chữ mua 500.000đ x = 1.000.000đ, giảm 900.000đ/ học sinh Năm học 2018-2019 trường chúng tơi có 208 trẻ tuổi x 900.000đ = 187.200.000đ, sử dụng chữ rời cho toàn học sinh mẫu giáo tồn tình nguồn kinh phí làm lợi khơng nhỏ Đặc biệt cắt chữ o, ô, ơ, a, ă, â, b, d, đ, p, q tận dụng phần dư thừa gỗ tạo 11 chấm tròn màu/ chữ Mỗi trẻ cắt chữ x 11 = 22 chấm tròn/ trẻ x 40 trẻ/ lớp = 880 chấm tròn màu 11 skkn Số chấm tròn đủ số lượng trở thành đồ dùng dạy trẻ làm quen với toán, đủ số lượng cho trẻ chơi xếp hình hoạt động góc chơi tự chọn giúp phụ huynh tiết kiệm khoản tiền không nhỏ mua học toán tiết kiệm thời gian công sức làm đồ dùng dạy học giáo viên Hiệu xã hội Bộ chữ rời gỗ vừa giúp làm tăng hiệu giáo dục nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường, vừa giúp giáo viên tiết kiệm thời gian, công sức chuẩn bị đồ dùng dạy học ý nghĩa nhân văn to lớn giáo viên vơ phấn khởi tích cực hoạt động nhà trường phát động Sử dụng Bộ chữ rời gỗ áp dụng thành công phương pháp dạy học trẻ thực hành trải nghiệm đường ngắn cung cấp kiến thức sâu cho trẻ Bộ chữ rời chấm trịn học tốn phần dư thừa gỗ mầu cắt nhà trường sử dụng triệt để hoạt động dạy học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trẻ nhà trường tạo uy tín tin tưởng phụ huynh * Đối với trẻ: Trẻ thực hành trải nghiệm với chữ thông qua hoạt động, tạo cho tâm lý trẻ yêu thích trường lớp có cảm giác “Mỗi ngày đến trường ngày vui” Hiểu biết trẻ mở rộng, khả nhận thức trẻ tiến rõ rệt (nhớ lâu, sâu, bền) Trẻ thỏa mãn nhu cầu “học mà chơi, chơi mà học", "học học nào" trẻ tuổi mầm non Thỏa mãn nhu cầu thực hành trải nghiệm, thao tác trực tiếp với đối tượng học trẻ Phát huy tiềm tri thức hoạt động tư trẻ * Đối với giáo viên: Phát huy sức mạnh tổng hợp tiềm tri thức giáo viên, phát huy tính chủ động linh hoạt sáng tạo kinh nghiệm sư phạm đội ngũ giáo viên * Đối với phụ huynh: Giúp phụ huynh nắm phương pháp giáo dục trẻ “Học hành”, hiểu cần thiết ý nghĩa quan trọng việc cho trẻ làm quen với chữ trường mầm non, nắm nhiệm vụ giáo dục toàn diện trường mầm non 12 skkn * Đối với nhà trường: Thực tốt chương trình giáo dục, thực có hiệu chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm năm học 2018-2019, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, giúp trẻ phát triển hài hịa thể chất, trí tuệ, tinh thần, kỹ sống cho trẻ từ tuổi mầm non hướng tới “đổi toàn diện Giáo dục Đào tạo” Đề tài áp dụng trường giúp bồi dưỡng kinh nghiệm sư phạm cho đội ngũ giáo viên việc tổ chức hoạt động cho trẻ theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm theo định hướng Bộ GD&ĐT vừa nâng cao chất lượng thực chương trình giáo dục trẻ nhà trường tạo niềm tin phụ huynh cộng đồng xã hội Danh sách người tham gia áp dụng thử áp dụng sáng kiến lần đầu: STT Họ tên Nơi công tác Lê Thị Hường Trường MN Phan Thị Liên Nam Thành Đinh Thị Kim Thoa Trường MN Nguyễn Việt Oanh Nam Thành Nguyễn Thị Hậu Trường MN Lã Thị Thanh Nam Thành Nguyễn Thị Lương Trường MN Phan Thị Thu Nam Thành Nguyễn Thị Hạnh Trường MN 10 Nguyễn Thị Nga Nam Thành 11 Ngô Thị Hằng Trường MN 12 Lâm Thị Loan Nam Thành Chức danh Trình độ chun mơn Giáo viên lớp 5T A Đại học SPMN Giáo viên lớp 5T B Đại học SPMN Giáo viên lớp 5T C Đại học SPMN Giáo viên lớp 5T D Đại học SPMN Giáo viên lớp 5T E Đại học SPMN Giáo viên lớp 4T A Đại học SPMN Nội dung công việc hỗ trợ - Thực hành sử dụng chữ tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm trẻ 13 skkn Chúng xin cam đoan thông tin nêu thật hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung theo đơn đề nghị./ TP Ninh Bình, ngày 12 tháng năm 2019 NHỮNG NGƯỜI NỘP ĐƠN Trần Thị Hà Đinh Thị Thu Hằng Đinh Thị Thu Nguyễn Thị Chung Ngô Thị Hằng TRƯỜNG MẦM NON NAM THÀNH XÁC NHẬN 14 skkn ... dụng nguyên vật liệu gỗ mầu làm chữ tiếng việt giúp trẻ thực hành trải nghiệm hoạt động giáo dục theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm" triển khai áp dụng trường mầm non tồn quốc Vì ngun liệu. .. trẻ thực hành trải nghiệm hoạt động skkn giáo dục theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm" Trường Mầm non Nam Thành 1 Giải pháp cũ Việc tổ chức hoạt động giáo dục theo quan điểm ? ?lấy trẻ làm trung. .. chữ montessori) Từ thực tế chúng tơi suy nghĩ, tìm tịi viết đề tài: “Sử dụng nguyên vật liệu gỗ mầu làm chữ tiếng việt giúp trẻ thực skkn hành trải nghiệm hoạt động giáo dục theo hướng giáo dục
- Xem thêm -

Xem thêm: Skkn sd nguyên vật liệu gỗ mầu làm ra bộ chữ cái tiếng việt giúp trẻ được thực hành trải nghiệm trong các hoạt động giáo dục theo hướng “giáo dục lấy trẻ làm trung tâm,