0

Skkn nâng cao hiệu quả dạy học nội dung ôn tập môn toán lớp 9 tại trường ptdtbt thcs huổi mí

25 6 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2023, 14:32

MỤC LỤC Tên đề mục Trang A MỤC ĐÍCH, SỰ CẦN THIẾT 2 1 Sự cần thiết của việc thực hiện sáng kiến 2 2 Mục đích của việc thực hiện sáng kiến 4 B PHẠM VI TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 4 C NỘI DUNG 4 I Tình trạng g[.] MỤC LỤC Tên đề mục Trang A MỤC ĐÍCH, SỰ CẦN THIẾT Sự cần thiết việc thực sáng kiến 2 Mục đích việc thực sáng kiến B PHẠM VI TRIỂN KHAI THỰC HIỆN C NỘI DUNG I Tình trạng giải pháp biết II Nội dung giải pháp * Tính * Các biện pháp tiến hành 10 a Giải pháp 1: Xây dựng phương án dạy học 10 b Giải pháp 2: Tổ chức dạy học 12 c Giải pháp 3: Sử dụng kết hợp linh hoạt phương 15 pháp III Khả áp dụng giải pháp 20 IV Hiệu quả, lợi ích thu 20 V Phạm vi ảnh hưởng giải pháp 23 VI Kiến nghị đề xuất 23 D Danh sách đồng tác giả 23 E Tài liệu tham khảo 23 skkn NỘI DUNG GIẢI PHÁP A MỤC ĐÍCH, SỰ CẦN THIẾT Sự cần thiết việc thực sáng kiến Tốn học mơn khoa học trước hết Tốn học hình thành cho em học sinh tính xác, tính hệ thống, tính khoa học, tính logic kiến thức mơn tốn vận dụng nhiều mơn học khác thực tế sống… Vì chất lượng dạy học toán nâng cao thân học sinh có phát triển mạnh mẽ tư Mặt khác, tạo tiền đề cho học sinh học tập môn học khác sống hàng ngày em Trong chương trình học lớp cấp Trung học sở nội dung kiến thức mơn tốn chia làm hai phần đại số hình học Trong nội dung kiến thức phần đại số chiếm 70% điểm thi học kì cuối năm Vì vậy, dạy học tốt nội dung phần đại số góp phần nâng cao chất lượng mơn giảng dạy Ngồi ra, q trình dạy học ngồi việc thực tốt việc truyền đạt kiến thức qua củng cố kiến thức qua luyện tập việc ơn tập hệ thống lại kiến thức cho học sinh sau học xong chương yêu cầu quan trọng vô khó khăn bởi: Thứ nhất, dạy học ơn tập chương nhằm mục đích: Giúp học sinh nhớ lại hiểu mạch kiến thức kĩ chương Khắc sâu kiến thức liên quan đến nội dung học tiếp theo; giúp học sinh hình dung dạng tốn bản, thường gặp bước tiến hành để có lời giải tốn Vì việc dạy học tiết ơn tập chương hiệu điều vơ cần thiết Nó địi hỏi giáo viên học sinh phải thực tốt cho qua học học sinh tự hệ thống lý thuyết, tự vận dụng lý thuyết để giải tập Thứ hai, có nhiều yêu cầu cần đạt nêu nên để dạy học tốt dạng việc khó giáo viên học sinh khâu chuẩn bị lẫn tổ chức dạy học Để chuẩn bị tiết ôn tập giáo viên phải skkn chuẩn bị nhiều bảng tổng kết kiến thức với việc xây dựng hệ thống tập đáp ứng yêu cầu mục tiêu học Cùng với giáo viên, học sinh phải tự hệ thống lại kiến thức học thông qua việc trả lời câu hỏi ôn tập làm tập vận dụng kiến thức liên quan Thứ ba, thời lượng tiết dạy thường không đủ để giáo viên học sinh vừa hệ thống lý thuyết, vừa vận dụng dạng tập theo yêu cầu đặt Do dạng tổng hợp nhiều kiến thức Điều dẫn đến học song nội dung đa số học sinh nhớ hết kiến thức dạng nêu lại tiết dạy Cùng với đó, ôn tập chương kết thúc chương Qua giáo viên có bước đầu đánh giá lại tồn q trình dạy học chương để từ có hướng điều chỉnh lại trình dạy học góp phần tạo tảng cho trình dạy học kiểm tra kết thúc chương Nhưng thực tế cho thấy, phía giáo viên đơi lúc cịn xem nhẹ tiết ơn tập chương nên giảng dạy khái quát kiến thức cho học sinh cách sơ lược thông qua vài tập sách giáo khoa, chưa giúp học sinh khắc sâu kiến thức nắm mối liên hệ hệ thống kiến thức chương Cùng với tâm lí ngại khó, ngại khổ thiếu đầu tư cho tiết dạy nên số giáo viên sợ phải dạy nội dung dẫn đến dạy chưa mang lại hiệu Còn phía học sinh, em sợ tiết ôn tập chương Bởi tiết học không tổng hợp nhiều kiến thức học mà đòi hỏi em nhạy bén linh hoạt việc lựa chọn giải pháp hợp lí giải toán Điều dễ khiến học sinh chán nản, khơng muốn học, từ làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng tiết ôn tập mơn học Vì vậy, với lý nêu để đáp ứng yêu cầu đổi phương pháp giảng dạy “dạy học theo đối tượng vùng miền”, giúp giáo viên có thêm phương án dạy học hiệu giúp học sinh tháo gỡ giải tốt khó khăn, vướng mắc học tập đồng thời nâng cao chất lượng môn nên thân chọn Sáng kiến kinh nghiệm: “Nâng cao hiệu dạy học nội dung ôn tập mơn tốn lớp Trường PTDTBT THCS Huổi Mí” skkn Mục đích việc thực sáng kiến + Giúp giáo viên xây dựng phương án dạy học khoa học có hệ thống tập rõ ràng, phù hợp với nhận thức học sinh, đáp ứng yêu cầu dạy học theo chủ đề cách thức tổ chức dạy học lớp cho hiệu dạng ôn tập chương môn toán + Đúc rút đưa số ý thực dạy học dạng + Chỉ hạn chế dạy học nội dung theo phương pháp cũ thơng qua giúp giáo viên khắc phục hạn chế đó, đồng thời cung cấp kỹ cần thiết cho giáo viên tổng kết ơn tập chương + Ngồi ra, Sáng kiến đưa kinh nghiệm giúp giáo viên tìm phương pháp dạy phù hợp với đối tượng học sinh, tạo hứng thú, tự tin cho học sinh học tập thông qua việc đưa số gợi ý phương pháp, phương tiện kỹ thuật dạy học B PHẠM VI TRIỂN KHAI THỰC HIỆN Sáng kiến thực nghiên cứu áp dụng với đối tượng học sinh lớp Trường PTDTBT THCS Huổi Mí năm học 2016 – 2017, 2017 – 2018 2018 - 2019 Sáng kiến tập trung tìm giải pháp giúp giáo viên xây dựng phương án tổ chức dạy học hiệu dạng ôn tập chương đại số lớp góp phần nâng cao chất lượng mơn giảng dạy chất lượng dạy học đơn vị trường C NỘI DUNG I Tình trạng giải pháp biết Thực trạng trước áp dụng giải pháp mới: Về phía giáo viên: - Đơi chưa định hướng mục đích, yêu cầu tiết ôn tập chương chưa ý thức việc phải đặt vào vai trị người học dự kiến yêu cầu kiến thức, kĩ cần đạt sau tiết dạy cho phù hợp với học sinh dẫn đến khâu chuẩn bị, tổ chức dạy học không tốt không đem lại hiệu skkn - Chưa định hướng dạng tập chương, kì hay năm Dẫn đến không xây dựng bảng tổng kết kiến thức hệ thống tập phù hợp - Xây dựng phương án dạy học dập khuôn cách máy móc theo tiến trình sách giáo khoa mà chưa có cải tiến cho phù hợp với nhận thức học sinh đáp ứng yêu cầu đổi dạy học theo chủ đề - Ngoài ra, số giáo viên xem nhẹ việc chuẩn bị bảng tổng kết kiến thức dạng tập chương, khơng có đồ dùng dạy học dẫn đến không tổ chức hướng dẫn học sinh tự làm bảng tổng kết cho thân Về phía học sinh: - Ý thức học chuẩn bị trước đến lớp học sinh chưa tốt, Điều dẫn đến nhiều hệ lụy liên quan như: Không học dẫn đến không nhớ kiến thức, không làm tập dẫn đến không hiểu vận dụng kiến thức vào giải tình thực tiễn, khơng hình thành kĩ năng, kĩ xảo, bị hổng kiến thức dẫn đến khơng theo kịp chương trình tất yếu đưa đến tâm lí chán nản phó mặc việc học - Chưa có kĩ cần thiết để tự làm bảng tổng kết kiến thức Đa số chưa vận dụng kiến thức để giải dạng toán kết thúc chương, dẫn đến kết học tập chưa cao Kết kiểm tra hệ số phần đại số học sinh khối Trường PTDTBT THCS Huổi Mí năm học 2015 – 2016 Xếp loại theo điểm Tổng số: 56 học sinh Khá Tb 41 12,5% 73,2% 39 14,3% 69,6% 38 16,1% 67,6% 39 14,3% 69,6% Chương Chương I Chương II Chương III Chương IV SL % SL % SL % SL % Giỏi 0% 1,8% 0% 0% skkn Yếu 14,3% 14,3% 16,1% 16,1% Về nội dung chương trình kiến thức sách giáo khoa - Bản thân thấy hệ thống tiến trình xây dựng kiến thức trang bị sách giáo khoa chưa phù hợp, không đáp ứng yêu cầu dạy học theo đối tượng vùng miền dạy học theo chủ đề lý như: Cung cấp nhiều cách thức khác để hình thành vận dụng đơn vị kiến thức mà chưa trọng hình thành tảng kiến thức lực thực hành tốn học Khơng sâu vào chủ đề kiến thức cần vận dụng - Hệ thống tập lại thường xây dựng theo xu hướng xây dựng, phát triển mở rộng kiến thức không trú trọng vào hình thành kĩ đơn lẻ Vì vậy, dẫn đến học sinh khơng hình thành kĩ năng, kĩ xảo đơn vị kiến thức mà người giáo viên muốn trang bị cho học sinh Qua khơng đáp ứng u cầu kiến thức, kĩ chủ đề mà giáo viên muốn truyền đạt cho học sinh * Cách thức tiến hành ưu, nhược điểm giải pháp cũ Qua kinh nghiệm giảng dạy thân dự học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp thân xin đưa số phương án cách thức tổ chức dạy học mà trước thực sáng kiến thân giáo viên thường sử dụng để giảng dạy nội dung ôn tập chương a) Giải pháp 1: Giảng dạy theo tiến trình sách giáo khoa Phân biệt rõ ràng lý thuyết tập Đánh giá ưu, nhược điểm giải pháp Ưu điểm: - Sử dụng hệ thống câu hỏi tập ơn tập sẵn có sách giáo khoa tiết kiệm thời gian chuẩn bị cho giáo viên - Nội dung kiến thức hệ thống chi tiết, đầy đủ theo trình tự học chương giúp học sinh dễ hình dung lại kiến thức học - Nội dung kiến thức tập riêng biệt nên học sinh dễ tiếp thu phần Nhược điểm: - Giảng dạy theo tiến trình sách giáo khoa Tách biệt lý thuyết skkn tập vận dụng nên thiếu liên hệ lý thuyết tập - Sử dụng hệ thống tập sách giáo khoa nên không định hướng cho học sinh dạng chương - Phải nhắc lại nhiều lần kiến thức trình giải tập đối tượng học sinh yếu nên khơng có thời gian rèn kĩ chương, dẫn đến không hình thành cách giải dạng tập chương - Kiến thức ôn tập theo tiến trình sách giáo khoa nên khơng đáp ứng u cầu dạy học theo chủ đề đối tượng vùng miền - Bảng tổng kết kiến thức đơn kiến thức học chương, móc nối đơn vị kiến thức với nhau, khơng có dạng chương - Chưa linh hoạt khâu tổ chức nên không tạo hứng thú, tích cực khơng phát huy tính sáng tạo học sinh b) Giải pháp 2: Ôn tập lý thuyết kết hợp vận dụng làm tập Đánh giá ưu, nhược điểm giải pháp Ưu điểm: - Học sinh ôn tập kiến thức theo hệ thống câu hỏi sách giáo khoa nên giáo viên tiết kiệm thời gian xây dựng hệ thống câu hỏi ôn tập cho học sinh - Nội dung kiến thức hệ thống theo trình tự học chương giúp học sinh dễ hình dung lại kiến thức học - Học đến đâu thực hành đến nên học sinh biết đơn vị kiến thức sử dụng để giải dạng tập cụ thể - Không thời gian nhắc lại kiến thức nhiều lần dạy đối tượng học sinh yếu Nhược điểm: - Không tự xây dựng hệ thống tập chương nên khơng hình thành phương pháp giải dạng tốn cho học sinh - Khơng hệ thống hóa tồn kiến thức cách bản, khơng có móc nối đơn vị kiến thức chương - Chưa linh hoạt khâu tổ chức nên khơng tạo hứng thú, tích skkn cực khơng phát huy tính sáng tạo học sinh - Bảng tổng kết kiến thức đơn kiến thức học chương, khơng có móc nối đơn vị kiến thức với nhau, khơng có dạng chương - Kiến thức ôn tập theo tiến trình sách giáo khoa nên khơng đáp ứng u cầu dạy học theo chủ để đối tượng vùng miền Kết thống kê điểm kiểm tra hệ số phần đại số qua năm học 2015 – 2016 học sinh khối thời điểm trước áp dụng giải pháp sau: Chương Thời điểm I II XL theo điểm TS % TS Năm Giỏi 0 Trước học: áp Khá 12,5 2015 – dụng 2016 Tb 41 73,2 39 giải Tổng số: pháp Yếu 14,3 56 Vì lý thân nhận thấy III IV % TS % TS % 1,8 0 0 14,3 16,1 14,3 69,6 38 67,6 39 69,6 14,3 16,1 16,1 cần phải có thay đổi để công tác dạy học đơn vị nhà trường đạt kết tốt II Nội dung giải pháp  Tính Sự khác biệt giải pháp so với giải pháp cũ Giải pháp cũ Giải pháp Xây dựng phương án dạy học Cách thực Chuẩn bị bảng tổng kết kiến thức theo Chuẩn bị bảng tổng kết kiến thức theo đơn vị kiến thức chương dạng toán Hệ thống tậpsử dụng sách Hệ thống tập: Các dạng tập giáo khoa chuẩn bị hệ thống chương tập phân theo nhóm đơn vị kiến thức ơn tập Kết mong đợi Học sinh tự tổng kết kiến thức Học sinh tự tổng kết kiến thức theo theo đơn vị kiến thức học dạng toán skkn qua chương Làm tập vận dụng kiến Học sinh làm dạng toán thức tái lại qua học chương Tổ chức dạy học Giai đoạn Nhắc lại kiến thức học Giáo viên làm mẫu để học sinh nhớ lại cách chương (theo hệ thống câu hỏi làm dạng cụ thể nêu rõ lại cho ôn tập chương) hệ thống lại học sinh thứ tự bước cần thực kiến thức chương (bước 1, bước ) Giai đoạn Học sinh giải tập có sẵn Học sinh tái lại kiến thức vừa phần ôn tập chương hệ nhắc lại thông qua tập tương tự Lúc thống tập tự giáo viên thiết giáo viên hướng dẫn học sinh kế vận dụng đơn vị kiến thức tiến hành làm theo bước chương Giai đoạn Làm bảng tổng kết kiến thức Giáo viên giao cho học sinh tập tương chương tự Học sinh tự lực làm khơng có hướng dẫn giáo viên Thơng qua hoạt động giáo viên nắm thực trạng nắm kiến thức học sinh lớp dạy, từ có biện pháp kịp thời Giai đoạn Củng cố kiên thức: Nhân mạnh lại Củng cố kiến thức thơng qua tập (có kiến thức dạng tập thể làm thi giao tập chương giao tập nhà nhà) làm bảng tổng kết kiến thức Tính - Khắc phục hạn chế phát huy điểm mạnh giải pháp cũ thông qua việc xây dựng phương án dạy học tổ chức dạy học lớp dạng ôn tập chương theo hướng tổng kết kiến thức theo dạng Coi sách giáo khoa tài liệu tham khảo, giáo viên tự đưa bảng tổng kết kiến thức hệ skkn thống tập phù hợp với đối tượng học sinh địa phương - Ngoài Sáng kiến đưa đổi phương pháp dạy học kích thích hứng thú sáng tạo học tập học sinh cách sử dụng kết hợp phương pháp kỹ thuật dạy học trình lên lớp - Qua thực Sáng kiến góp phần nâng cao nhận thức giáo viên tầm quan trọng tiết ôn tập trình dạy học * Các biện pháp tiến hành a) Giải pháp 1: Xây dựng phương án dạy học Tính Đảm bảo yêu cầu mặt kiến thức, kĩ cần đạt chương, phù hợp với nhận thức học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi dạy học theo chủ đề Tự xây dựng hệ thống tập trọng rèn luyện kĩ dạng tập chương kết hợp tham khảo tập sách giáo khoa Hệ thống tập đa dạng hình thành phương pháp giải toán làm rõ dạng tốn chương Qua giúp học sinh nhớ bước giải vận dụng giải dạng tốn chương liên thơng kỳ năm Khác với giải pháp cũ dựa vào kết kiểm tra sau kết thúc chương, kỳ để đánh giá lại trình dạy học Bản thân đưa nhận định thân “ôn tập phải khâu cuối đánh giá lại trình học tập học sinh, để qua khắc phục bổ sung thiếu sót học sinh, cịn kiểm tra cuối chương nói lên khả nhận thức cá nhân học sinh” Cách thức thực Mục đích ơn tập chương: Nhằm tổ chức điều khiển học sinh ôn tập, tổng kết, hệ thống hóa khái quát hóa kiến thức (tri thức), kĩ sau học xong chương Khắc sâu kiến thức liên quan đến nội dung học tiếp theo; giúp học sinh hình dung dạng toán bản, thường gặp bước tiến hành để có lời giải tốn Vì vậy, muốn ơn tập có hiệu người giáo viên cần đóng hai vai trị: Là người học ơn tập cần ơn nội dung gì? Cần luyện kĩ nào? Cách trình bày sao? Sau với tư cách người dạy dự kiến phương án tối ưu để trả lời câu hỏi mà người học mong đợi 10 skkn Các bước thực Dự kiến nội dung kiến thức ơn tập Giáo viên cần có nhìn xun suốt tồn chương trình học để qua xác định đưa nội dung kiến thức trọng tâm phục vụ giải dạng tập chương vận dụng vào học nội dung khác chương học Lưu ý dạng có kiểm tra cuối kì, cuối năm để từ có kế hoạch phân bố thời gian hợp lý cho dạng cụ thể Chọn lựa tập mà việc giải giúp học sinh củng cố, khắc sâu, hệ thống kiến thức đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường kĩ Thông qua dạy giải tập truyền thụ tri thức tri thức phương pháp Xây dựng phương án dạy học: Thiết kế hoạt động cho qua học sinh tìm mạch kiến thức thuộc nội dung kiến thức học Hệ thống hóa kiến thức thành bảng, sơ đồ thể mối quan hệ dọc ngang liên môn Hệ thống tập: Chuẩn bị tập theo nhóm dạng tập Là tập vận dụng kiến thức chương kì học Bảng tổng kết kiến thức: Chuẩn bị bảng tổng kết kiến thức theo dạng toán Xây dựng tiến trình dạy học ơn tập để đánh giá lại kết học tập học sinh sau học xong chương Sao cho thông qua nội dung phát sửa chữa sai lầm học sinh từ nâng cao kết kiểm tra cuối chương Các điều kiện thực giải pháp: - Giáo viên cần nghiên cứu kĩ nội dung phân phối chương trình để xậy dựng bảng tổng kết kiến thức hệ thống tập tạo tảng cho nội dung học với việc ôn luyện dạng để thi hết kì cuối năm - Giáo viên phải biết khả nhận thức tâm tư tình cảm học sinh lớp giảng dạy để từ đưa hệ thống tập phù hợp với nhận thức, cách thức tổ chức hút học sinh vào hoạt động học tập - Vì mục tiêu yêu cầu dạng lớn, đòi hỏi phải chuẩn bị nhiều bảng biểu tổ chức tốt hoạt động dạy học Vì vậy, để làm tốt nhiệm vụ 11 skkn giáo viên cần có kĩ sử dụng phần mềm trình chiếu hỗ trợ cho cơng tác dạy học - Ngồi ra, q trình giảng dạy khơng tiết ôn tập chương giáo viên cần nhấn mạnh dạng toán yêu cầu học sinh làm bảng tổng kết sau tiết dạy dạy cụ thể chương, điều giúp cho học sinh làm quen rèn luyện giải từ đầu tạo điều kiện thuận lợi cho việc ôn tập cuối chương học sinh dùng bảng tổng kết ghép lại thành bảng tổng kết tồn chương b) Giải pháp 2: Tổ chức dạy học Tính - Giải dạng toán kết hợp nhắc lại củng cố kiến thức chương - Chọn lựa hình thức ơn tập phong phú, đa dạng để học sinh chủ động tham gia vào q trình ơn tập kiến thức Sử dụng hệ thống tập phù hợp với nhận thức góp phần gây niềm tin khả thân học sinh - Phương tiện dạy học lựa chọn tốt có ích cho ơn tập Cách thức thực - Ơn tập chương nhằm mục đích giúp cho học sinh hiểu mạch kiến thức, củng cố kĩ thuộc chương Khắc sâu kiến thức liên quan đến nội dung học Bên cạnh việc hệ thống hóa kiến thức cần giúp học sinh hình dung dạng tốn bản, thường gặp bước tiến hành để có lời giải tốn - Trong ơn tập cần giúp học sinh luyện tập hoạt động liên quan đến mơn tốn chẳng hạn cách diễn đạt, cách trình bày tốn Các bước tiến hành Hoạt động 1: Tìm hiểu nhiệm vụ - Dự kiến nhóm học sinh: Nhóm trung bình, nhóm yếu để phân cơng nhiệm vụ cho phù hợp - Nêu nội dung ôn tập - Giao nhiệm vụ cho học sinh 12 skkn (Phân bậc câu hỏi theo yêu cầu mức độ từ dễ đến khó) Hoạt động 2: Giáo viên tiến hành làm tập mẫu - GV làm mẫu để học sinh nhớ lại cách làm dạng cụ thể nêu rõ lại cho học sinh thứ tự bước cần thực (bước 1, bước ) - Chú ý phân tích để học sinh hiểu cách suy nghĩ để nhớ lại cách làm dạng toán - Nhấn mạnh dạng toán, bước tiến hành Đối tượng học sinh địa phương có nhận thức chậm chưa có ý thức học nhà, mặt khác nội dung kiến thức ơn tập học trước thời gian dài học sinh khơng nhớ thực thân đưa thêm hoạt động để khắc phục hạn chế Tuy nhiên giáo viên bỏ qua hoạt động vào dạng dễ đối tượng nhận thức Hoạt động 3: Học sinh tiến hành giải hướng dẫn giáo viên - Học sinh tái lại kiến thức vừa nhắc lại thông qua tập tương tự Lúc giáo viên hướng dẫn học sinh tiến hành làm theo bước + Giáo viên giao nhiệm vụ, theo dõi hoạt động học sinh hướng dẫn học sinh cần thiết + Nhận xác kết học sinh hoàn thành nhiệm vụ + Đánh giá kết hoàn thành nhiệm vụ học sinh Chú ý sai lầm thường gặp + Đưa lời giải ngắn gọn cho lớp (Không thiết đưa cách giải khác) - Chú ý phân tích để học sinh tìm lời giải - Nhấn mạnh dạng toán bước tiến hành Hoạt động 4: Học sinh độc lập tiến hành giải Giáo viên giao cho học sinh tập tương tự Học sinh tự lực làm khơng có hướng dẫn giáo viên Thông qua hoạt động giáo viên nắm thực trạng nắm kiến thức học sinh lớp dạy Ngoài bước 13 skkn giáo viên phát sai lầm học sinh đưa cách khắc phục Hoạt động 5: Tổng kết mạch kiến thức - Hướng dẫn học sinh cách suy nghĩ để tìm lời giải, khái qt để có dạng tốn, bước tiến hành - Hướng dẫn học sinh hoàn thiện bảng tổng kết - Khớp với bảng tổng kết chuẩn bị Giáo viên chuẩn bị sẵn bảng tổng kết ơn tập đến nội dung giáo viên cho học sinh điền vào ô nội dung cần ôn bảng tổng kết cho thông qua hoạt động học sinh hoàn thành bảng tổng kết Để thực tốt cách làm này, giáo viên cần kết hợp hướng dẫn học sinh giải tốn với việc kẻ dần bảng tổng kết, sau khớp với bảng chuẩn bị Hoạt động 6: Củng cố hướng dẫn nhà - Cho biết mạch kiến thức học chương - Củng cố kiến thức thơng qua tập (có thể làm thi giao tập nhà) bảng tổng kết Các trình lặp lặp lại góp phần hình thành cho học sinh phương pháp học tập môn, với cách dạy học giúp học sinh hiểu kiến thức cách khơng hình thức Giúp cho học sinh hiểu kiến thức nhớ dạng toán phương pháp giải dạng toán chương Học sinh vừa nhắc lại vừa vận dụng kiến thức vào làm tập đáp ứng yêu cầu học đôi với hành Các nội dung kiến thức kết nối móc xích với thông qua việc kết hợp vào giải dạng cụ thể Đánh giá kết học sinh qua uốn nắn kịp thời sai lầm mắc phải học sinh Bảng tổng kết kiến thức chương II đại số 14 skkn Các điều kiện để thực giải pháp Giáo viên cần: - Chẩn bị đầy đủ đồ dùng phương tiện dạy học - Hiểu rõ đối tượng để phân nhóm hoạt động hiệu quả, phân bố thời gian phần đảm bảo yêu cầu - Bố trí khơng gian lớp học cho thuận lợi việc tổ chức hoạt động c) Giải pháp : Sử dụng kết hợp linh hoạt phương pháp dạy học tạo hứng thú tích cực học tập Tính mới: Sử dụng kết hợp phương pháp kỹ thuật dạy học góp phần tạo hứng thú tích cực học tập cho học sinh kết hợp đánh giá q trình dạy học để có hướng điều chỉnh cho phù hợp Cách thức thực hiện: 15 skkn Giáo viên cần chọn lựa hình thức ơn tập phong phú, đa dạng vận dụng linh hoạt phương tiện dạy học để học sinh chủ động tham gia vào q trình ơn tập kiến thức, cho việc ơn tập khơng bị nhàm chán có hiệu Cùng với đó, tạo hứng thú cho người học vấn đề quan trọng hoạt động dạy - học Bởi vì, dạy - học hoạt động phức tạp, chất lượng, hiệu phụ thuộc vào người học Và điều lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: lực nhận thức, động học tập, tâm ; cịn phụ thuộc vào: mơi trường học tập, người tổ chức trình dạy học, hứng thú học tập Khi có hứng thú, say mê nghiên cứu, học tập thì việc lĩnh hội tri thức trở nên dễ dàng Chính vậy, để tạo hứng thú cho học sinh xin đưa số phương pháp, phương tiện kĩ thuật mà áp dụng mang lại hiệu dạy nội dung ôn tập chương sau:  Kỹ thuật động não Đánh giá bước đầu mức độ ghi nhớ hiểu kiến thức học học sinh Sử dụng kỹ thuật động não bắt đầu tiết dạy thay cho việc kiểm tra cũ hay phần chuẩn bị nhà học sinh Thông qua hoạt động kỹ thuật động não nắm bắt mức độ nắm kiến thức học sinh, biết nội dung kiến thức học sinh hổng, cịn thiếu, hay chưa nắm để từ định hướng lại mục tiêu dạy có biện pháp bổ sung, uốn nắn hay giúp đỡ cho học sinh Cách thực hiện: - Bắt đầu động não: Nhóm trưởng định hay lựa chọn thành viên chia sẻ ý kiến trả lời (hay ý niệm rời rạc) Thư kí viết tất câu trả lời, công khai cho người thấy (viết lên bảng chẳng hạn) Khơng cho phép ý kiến đánh giá hay bình luận câu trả lời chấm dứt thời gian động não - Sau kết thúc động não: Xem lại tất ý kiến thành viên bắt đầu đánh giá câu trả lời + Đánh giá theo khả ứng dụng: Có thể ứng dụng trực tiếp; Có thể 16 skkn ứng dụng cần nghiên cứu thêm; Khơng có khả ứng dụng + Từ rút kết luận để hành động - Để sử dụng tốt “kỹ thuật động não” thân có số lưu ý sau: + Từ việc đánh giá kết hoạt động nhóm giúp cho giáo viên có nhìn tổng quan thực trạng nắm kiến thức học sinh Từ định hướng lại mục tiêu tiết dạy cách hiệu + Khi sử dụng kỹ thuật động não tất thành viện nhóm phải hoạt động, khơng có ý kiến phải nói “bỏ qua” để thành viên nêu ý kiến điều tạo tích cực, ganh đua thành viên nhóm Qua tạo bầu khơng khí sơi lớp học  Phương pháp trị chơi học tập: Tạo bầu khơng khí sơi nổi, hứng thú kích thích ganh đua, ham học hỏi cho học sinh Sử dụng trò chơi học tập làm thay đổi khơng khí lớp học giúp xóa bỏ nhàm chán việc lặp lặp lại trình giáo viên giao tập học sinh thực Ngồi chơi trị chơi khắc phục hạn chế số học sinh chưa có ý thức học không chịu hoạt động tổ chức trị chơi tất thành viên lớp hoạt động Mặt khác, qua trò chơi khơi gợi ham học hỏi ganh đua đội chơi - Các bước tổ chức trò chơi + Giới thiệu trò chơi: Nêu tên hướng dẫn cách chơi, luật chơi + Chơi + Bài học rút sau trò chơi + Nhận xét, đánh giá kết rút kinh nghiệm - Để thực tốt phương pháp trò chơi học tập thân xin đưa kinh nghiệm sau: + Thiết kế nội dung trị chơi đa dạng khơng bị trùng lặp để tạo hứng thú chơi, áp dụng linh hoạt để rèn luyện kĩ năng, củng cố kiến thức hay truyền đạt kiến thức đáp ứng yêu cầu nội dung dạy học Trò chơi thiết kế cần đáp ứng yêu cầu tất thành viên lớp tham gia tham gia với nhiều vai trò khác 17 skkn + Trị chơi học tập góp phần thay đổi hình thức học tập: học sinh chơi mà học Ngồi góp phần thay đổi trạng thái, tình cảm học tập Tạo vui vẻ, hào hứng tích cực cho học sinh Vì vậy, trình dạy học giáo viên nên thiết kế vào giai đoạn cần giảm áp lực hay nhàm chán học sinh tiết dạy + Xác định rõ mục tiêu trị chơi để thơng qua việc chơi trò chơi học sinh hiểu kiến thức mà giáo viên muốn truyền đạt + Có thể tích hợp rèn luyện kĩ giao tiếp, tạo gần gũi giáo viên với học sinh thành viên lớp  Bản đồ tư duy: Tổng kết kiến thức chương theo phong cách cá nhân Sử dụng đồ tư để hệ thống lại kiến thức kết thúc tiết học Giáo viên học sinh sử dụng đồ tư để hệ thống hố vấn đề, chủ đề, ơn tập kiến thức chương theo mạch lôgic kiến thức Bản đồ tư góp phần phát huy tối đa tiềm ghi nhớ não Giúp học sinh sáng tạo hơn, ghi nhớ tốt nhìn thấy tranh tổng thể vấn đề cần ghi nhớ Cách thực hiện: - Bản đồ tư gọi sơ đồ tư duy, lược đồ tư duy,… hình thức ghi chép nhằm tìm tịi đào sâu, mở rộng ý tưởng, tóm tắt ý nội dung, hệ thống hóa chủ đề… cách kết hợp việc sử dụng hình ảnh, đường nét, màu sắc, chữ viết Các lưu ý sử dụng đồ tư duy: - Khi sử dụng đồ tư cần rèn luyện cho học sinh cách xác định chủ đề phát triển ý chính, ý phụ cách logic - Khi sử dụng đồ tư giáo viên cần tránh trường hợp học sinh dập khn máy móc theo đồ mà giáo viên đưa mà phải giúp cho học sinh tự tổng kết kiến thức vẽ đồ tư riêng thân phát huy tối đa óc sáng tạo khả ghi nhớ học sinh Các điều kiện để thực tốt giải pháp: - Để có cơng cụ hỗ trợ làm bảng tổng kết kiến thức giáo viên tải thêm phần mềm vẽ đồ tư nhi Mindmap Mind Master 18 skkn - Giáo viên cần có kĩ phần mềm trình chiếu để thiết kế trò chơi học tập sinh động thu hút học sinh tham gia - Học sinh cần có đầy đủ đồ dùng học tập, cần chuẩn bị thêm bút màu giấy A3 để tự làm bảng tổng kết kiến thức Bảng tổng kết kiến thức phương trình bậc hai học sinh có nhận thức Bảng tổng kết kiến thức chương IV đại số dùng cho đối tượng nhận thức chậm 19 skkn III Khả áp dụng giải pháp: 20 skkn ... dạy học hiệu giúp học sinh tháo gỡ giải tốt khó khăn, vướng mắc học tập đồng thời nâng cao chất lượng môn nên thân chọn Sáng kiến kinh nghiệm: ? ?Nâng cao hiệu dạy học nội dung ơn tập mơn tốn lớp. .. sinh, đáp ứng yêu cầu dạy học theo chủ đề cách thức tổ chức dạy học lớp cho hiệu dạng ôn tập chương môn toán + Đúc rút đưa số ý thực dạy học dạng + Chỉ hạn chế dạy học nội dung theo phương pháp cũ... giáo viên xây dựng phương án tổ chức dạy học hiệu dạng ơn tập chương đại số lớp góp phần nâng cao chất lượng môn giảng dạy chất lượng dạy học đơn vị trường C NỘI DUNG I Tình trạng giải pháp biết
- Xem thêm -

Xem thêm: Skkn nâng cao hiệu quả dạy học nội dung ôn tập môn toán lớp 9 tại trường ptdtbt thcs huổi mí,