0

Một số giải pháp quản lí nguồn lao động sản xuất trực tiếp nhằm nâng cao hiệu qur kinh tế trang trại

69 421 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/12/2012, 16:34

Luận văn : Một số giải pháp quản lí nguồn lao động sản xuất trực tiếp nhằm nâng cao hiệu qur kinh tế trang trại Chuyên đề tốt nghiệpLời cảm ơnĐể hoàn thành bài chuyên đề tốt nghiệp này tôi đã nhận đợc sự giúp đỡ của thầy cô trong khoa khoa học quản lý, trờng đại học kinh tế quốc dân, của cơ sở thực tập và các bạn cùng lớpTôi xin chân thành cảm ơn!- Các thầy cô đã giúp đỡ tôi kiến thức trong quá trình làm chuyên đề tôt nghiệp. Tôi xin chân thành cảm ơn PGS- TS Lê Thị Anh Vân đã trực tiếp giúp đỡ tôi hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này- Tôi xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo Viện Khoa học Lao động và Xã hội đã tạo mọi điều kiện cho tôi tìm hiểu nghiên cứu đề tài và những góp ý, cung cấp các tài liệu có liên quan- Tôi xim chân thành cảm ơn các bạn cùng lớp đữ giúp đỡ tôi trong quá trình hoàn thành chuyên đề nàyMột lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn những đóng góp quý báu của thầy cô và các bạnHà nội, ngày 7 tháng 5 năm 2005Sinh viênVũ Văn KiênSinh viên: Vũ Văn Kiên Lớp: Quảnkinh tế 43A4Chuyên đề tốt nghiệpLời nói đầuĐảng và nhà nớc ta khẳng định, con ngời là vốn quý nhất vì thế chăm lo hạnh phúc của con ngời là mục tiêu phấn đấu cao nhất của chế độ ta. Con ngời cờng tráng về thể chất, phát triển về trí tuệ, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức là động lực để phát triển công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nớc.Nguồn lao động sản xuất trực tiếp đóng một vai trò quan trọng trong chiến lợc phát triển kinh tế xã hội của nớc ta trong giai đoạn chiến lợc phát triển kinh từ 2001- 2020. Vấn đề quảnnguồn lao động dồi dào đó đang đặt ra một thách thức trong xu thế hội nhập và phát triển của nền kinh tế. Đặc biệt là nớc ta đang theo đuổi vào WTO thì quảnnguồn lao động sản xuất trực tiếp đóng một vai trò quan trọng và là xu thế tất yếu để tăng khả năng cạnh tranh của nền kinh tế. Đất nớc ta có nguồn lao động dối dào, ngời lao động việt nam lại cần cù chịu khó thông minh, đây là một lợi thế cửa nớc ta trong việc cạnh tranh cá sản phẩm chủ yếu là do lao động của ta rẻ do đó chi phí sản xuất giảm và giá thành sản phẩm cũng giảmQuá trình công nghiếp hóa không thể thiếu vai trò quan trọng của nông nghiệp đặc biệt là thành phần kinh tế trang trại. Từ khi nó đợc coi là thành phần kinh tế thì kinh tế trang trại phát triển nhanh chóng đóng góp quan trọng vào tổng giá trị nông nghiệp. Trang trại vừa cung cấp lơng thực thực phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nớc nó còn góp phần xuất khẩu thu ngoại tệ về để đáp ứng nhu cầu phát triển các ngành công nghiệp nặng. Ngoài ra nó còn là nguồn cung cấp đầu vào cho các nghành công nghiệp nhẹ nh nghành giấy, nghành chế biến thủy sản Chính vì ý nghĩa đó nên tôi chọn đề tài Một số giải pháp quảnnguồn lao động sản xuất trực tiếp nhằm nâng cao hiệu quả của kinh tế trang trạiĐề tài của tôi gồm có các phần nh sauSinh viên: Vũ Văn Kiên Lớp: Quảnkinh tế 43A5Chuyên đề tốt nghiệp+ Chơng I: Cơ sở lý luận về kinh tế trang trạiquảnnguồn lao động sản xuất trực tiếp trong kinh tế trang trại + Chơng II: Thực trạng nguồn lao động sản xuất trực tiếp kinh tế trang trại + Chơng III: Một số kiến nghị hoàn thiện quảnnguồn lao động sản xuất trực tiếp nhằm nâng cao hiệu quả của kinh tế trang trại Quá trình nghiên cứu của tôi vẫn còn nhiều thiếu sót mong nhận đợc sự giúp đỡ của thầy cô và các bạn, để đề tài hoạn thiện tốt hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn Chơng ISinh viên: Vũ Văn Kiên Lớp: Quảnkinh tế 43A6Chuyên đề tốt nghiệpCơ sở lý luận về kinh tế trang trạiquảnnguồn lao động sản xuất trực tiếp trong kinh tế trang trạiI. Một số vấn đề lý luận chung1. Khái niệm chung về lao động- Là các hoạt động của con ngời nhằm tạo ra của cải vật chất hoặc tinh thần nhằm thoả mãn nhu cầu của con ngời và xã hội1.1. Khái niệm về nguồn lao động- Khái niệm bao gồm tất cả những ngời nằm trong độ tuổi lao động có khả năng lao động và những ngời nằm ngoài độ tuổi lao đang làm việc- Số lao động là những ngời thực tế đang làm việc- Lực lợng lao động bao gồm số lao độngsố ngời thất nghiệp- Chỉ tiêu phản ánh cơ cấu nguồn lao động đợc phân theo các tiêu thức giới tính, dân tộc, các vùng. Ngoài ra theo tiêu thức nghề nghiệp, theo nghành kinh tế- Chỉ tiêu phản ánh biên đồng nguồn lao động + Biến động tự nhiên của nguồn lao động về quy mô và cơ cấu nguồn lao động do số ngời đến tuổi lao động và có khả năng lao động. Bao gồm lao động bổ sung là những ngời đến tuổi 15 và những ngời ở ngoài tuổi lao động đang làm việc. Nguồn lao động giảm là những ngời đến tuổi về hu và những ngời bị chết hoặc mất khả năng lao động+ Biến động cơ học là sự thay đổi về quuy mô, cơ cấu lao động do sự di chuyển trong không gian mang tính chất lâu dài1.2. Khái niệm về nguồn lao động trực tiếp Sinh viên: Vũ Văn Kiên Lớp: Quảnkinh tế 43A7Chuyên đề tốt nghiệp- Là ngời lao động chân tay phải trực tiếp thao tác sáng tạo ra những sản phẩm dịch vụ, họ phải tiêu hao sức cơ bắp là chủ yếu và một phần trí óc- Đặc điểm+ Ngời lao động chân tay thờng phải tiêu hao sức cơ bắp trực tiếp và kéo dài trong thời gian lao động + Ngời lao động trực tiếp tại các doanh nghiệp lớn thờng phải làm việc theo dây truyền với quy mô hiện đại nên tính tổ chức cao, tính tập thể cao+ Ngời lao động nói chung là có thu nhập thấp và chính đáng với công sức mà họ bỏ ra1.3. Phân loại nguồn lao động sản xuất trực tiếp- Lao động kỹ thuật đó là những ngời lao động đợc đào tạo về tay nghề và khoa học công nghệ do đó họ có thể vận hành và sử dụng đợc khoa học kỹ thuật cho sản xuất- Lao động phổ thông là những ngời lao động mà học chỉ đợc đào tạo qua về kỹ năng giản đơn cho lao động. Không có khả năng tiếp cận với khoa học công nghệ do đó họ là những ngời chủ yếu tạo ra các sản phẩm thô hay đơn giản cho quá trình sản xuất tiếp theo2. Cơ sở lý luận về kinh tế trang trại2.1. Khái niệm về kinh tế trang trạiKinh tế trang trại đã suất hiện khá sớm ở một số nớc châu âu, song khái niệm về kinh tế trang trại ở nớc ta thì còn là khái niệm mang nhiều tranh cãi. Kinh tế trang trại suất hiện từ thời kỳ pháp thuộc, sau cách mạng trong một thời gian dài kinh tế nứơc ta thực hiện chế độ kế hoạch hóa tập trung thì trang trại không còn tồn tại gần đây thì sau thời kỳ đổi mới đảng và nhà nớc đã chính thức thừa nhận thành phần kinh tế trang trại từ đó có không ít cách hiểu khác nhau vè thành phần kinh tế này- Kinh tế trang trại là nói đến tổng thể các mối quan hệ kinh tế xã hội nảy sinh trong quá trình hoạt động của trang trại. Đó là mối quan hệ trong trang trại, Sinh viên: Vũ Văn Kiên Lớp: Quảnkinh tế 43A8Chuyên đề tốt nghiệpgiữa các trang trại vớ nhau, giữa trang trại với các tổ chức kinh tế khác, giữa trang trại với nhà nớc, giữa trang trại với thị trờng và với môi trờng sinh thái tự nhiên. Từ đó kinh tế trang trạimột hình thức tổ chức kinh tế cở sở của nền sản xuất xã hội dựa trên sự hợp tác và phân công lao động xã hội- Nói đến trang trại là nói đến đơn vị kinh tế sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, và trên thực tế hoạt động của trang trại là hoạt động của doanh nghiệp trong lĩnh vức nông nghiệp. Trang trạimột hình thức tổ chức sản xuấtsở trong nông nghiệp có mục tiêu chủ yếu là sản xuất hàng hóa, t liệu sản xuất thuộc quyền sở hữu của ngời chủ. Tuy nhiên theo cách nói chúng ta hay quan niệm trang trạikinh tế trang trạiđồng nghĩa với nhau- Theo nghị quyết số 03/2000/NQ-CP ngày 2/2/2000 đã đa ra khái niệm về kinh tế trang trạn nh sau: Kinh tế trang trạimột hình thức tổ chức sản xuất hàng hóa trong nông nghiệp, nông thôn, chủ yếu dựa vào hộ gia đình, nhằm mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng đánh bắt thủy sản, lâm nghiệp gắn sản xuất chế biến với tiêu thụ các sản phẩm đó.Trang trại là hình thức sản xuất phổ biến trên thế giới khi mà nông nghiệp đã đạt đến trình độ sản xuất hàng hóa. Mục đích là sản xuất hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trờng, mục đích này hoàn toàn khác so với kinh tế tiểu nông. Kinh tế tiểu nông chủ yếulà sản xuất tự cung tự cấp đáp ứng nhu cầu của gia đình về lơng thực thực phẩm và các nhu cầu khác. Trình độ phát triển cao nhất của kinh tế hộ cũng chỉ dừng lại ở sản xuất hàng hóa nhỏ, bán nông phẩm d thừa khi đã để lại phần lớn tiêu dùng trong gia đình. Còn sản xuất hàng hóa lớn chính là điểm cơ bản khác biệt của kinh tế trang trạikinh tế hộ nông dân.Từ những khái niệm và khái quát trên ta có thể thấy kinh tế trang trạimột số đặc trng cơ bản so với kinh tế tiểu nông nh sau:Sinh viên: Vũ Văn Kiên Lớp: Quảnkinh tế 43A9Chuyên đề tốt nghiệp+ Sản xuất hàng hóa và dịch vụ có tính chuyên môn hóa cao, theo nhu cầu thị trờng. Đây là đặc trng cơ bản so với kinh tế tiểu nông là sản xuất chủ yếu là để tiêu dùng cho nhu cầu+ Đã áp ụng những thành tựu của khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất chất lợng+ Các trang trại vừa sủ dụng lao động gia đình vừa thuê mớn lao động từ bên ngoài+ Chủ trang trại là ngời có ý chí làm giàu và có kinh nghiệm quảnnhằm tạo ra lợi nhuận và hiệu quả cao nhấtVậy để sản xuất ra nông sản phẩm thì các trang trại phải tiến hành trên đất đai và diện tích mặt nớc và các yếu tố sản xuất phải tập trung đủ lớn thì mới có quy mô và hiệu quả. Đó cũng là hình thức hình thành nên kinh tế trang trại nếu không thì nó cũng chỉ là hình thức kinh tế tiểu nông. Sản xuất hàng hóa ở đây không phải là đáp ứng nhu cầu tiêu dùng gia đình mà là đáp ứng cả nhu cầu thị trờng nhằm thu lợi nhuận. Ngoài ra thì chủ trang trại cũng phải có những kiến thức nhất định về kinh doanh nhằm nắm bắt kịp thời nhu cầu thị tr-ờng, tạo hiệu quả cao nhất2.2. Tiêu chí xác định kinh tế trang trại Việc xác định kinh tế trang trại cũng phải theo chỉ tiêu nhất định nh quy mô rộng đất đối với chăn nuôi và trồng trọt, quy mô điện tích mặt nớc đối với trang trại nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản. Để giúp cho việc đánh giá đó ngày 23/ 6/2000 Bộ lao động thơng binh xã hội và tổng cục thống kê đã có thông t liên bộ số 69/2000/TTLB-BNN-TCTK về việc hớng dẫn tiêu chí xác định kinh tế trang trại. Về giá trị sản lợng hàng hóa và dịch vụ thông t quy định bình quân trang trại phải đạt ít nhất 50 triệu đồng đối với các tỉnh đông bằng sông cửu long, tây nguyên, nam bộ. Các tỉnh phía bắc và miền trung là 40 triệu đồng. Chỉ tiêu này đa ra đã có một số tranh cãi nhất định đó là việc quy định giái trị sản lợng hàng hóa là quá cao. Tính so với các nớc phát triển thì họ quy Sinh viên: Vũ Văn Kiên Lớp: Quảnkinh tế 43A10Chuyên đề tốt nghiệpđịnh cũng không thể cao nh nớc ta mà nớc ta còn trong tình trạng lạc hậu kém phát triển thì quy định đó là qua cao. Cụ thể nh Mỹ mỗi năm quy định giá trị sản lợng hàng hóa và dịch vụ trung bình một năm cũng chỉ có từ 1000- 2500 USD một năm tơng đơng cũng chỉ có từ 16 triệu đến 40 triệu đồng. Do đó căn cứ vào tình hình kinh tế và nền nông nghiệp nớc ta thì quy định đó là quá caoVề quy mô đất đai các trang trại phải có ít nhất từ 2 ha trở lên, ngoài ra có biệt các vùng đồng bằng hay đô thị thì diện tích có thể dới 2 ha trở lên những vẫn phải đảm bảo tỷ suất hàng hóa cao. Đối với chăn nuôi thì quy mô đàn gia súc làm tiêu chí. Đối với trâu bò sinh sản và lấy sữa thì quy mô đàn từ 10 con trở lên. Lấy thịt thì từ 50 con trở lên, nuôi lợn sinh sản thì từ 20 con, lấy thịt là 100 con. Chăn nuôi gia cầm thờng xuyên đàn phải đạt ít nhất là 200 con.Về quy mô rộng đát thì diện tích đát đai của nớc ta còn hạn chế so với các nớc, đó là diện tích đất trang trại của nớc ta chỉ nhỏ hơn 200 lần so với nớc Mỹ song chúng ta lại quy định quá cao về giá trị sản lợng hàng hóa và dịch vụ. Xét trên một khía cạnh nào đó thì quy mô rộng đất cao thì quy định giá trị sản lợng hàng hóa cao.2.3. Vai trò của kinh tế trang trại Nông nghiệp nớc ta đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân với hơn 75% dân số làm nông nghiệp và tạo gần 1/4 GĐP. Trong sự phát triển đó kinh tế trang trại đóng một vai trò quan trọng, sau 4 năm thực hiện Nghị quyết 03/2000/NQ-CP kinh tế trang trại đã có những đóng góp đáng kể. Đến hết năm 2003 cả nớc có 71914 trang trại. Các trang trại đã khai thác và sử dụng 407702 (ha) mà trớc đó cha sử dụng, đầu t khối lợng vốn là 10803 tỷ đồng giải quyết công ăn việc làm cho 358403 lao động tạo ra một lợng giá trị hàng hóa và dịch vụ 7075 tỷ đồngKinh tế trang trại phát triển góp phần huy động nguồn vốn nội lực sẵn có trong dân, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hớng sản Sinh viên: Vũ Văn Kiên Lớp: Quảnkinh tế 43A11Chuyên đề tốt nghiệpxuất hàng hó gắn với thị trờng, tạo ra các sản phẩm hàng hóa tập trung cung cấp nông sản cho tiêu dùng và nguyên liệu chế biến. Kinh tế trang trại góp phần đào tạo nâng cao chất lợng nguồn nhân lực trong nông nghiệp nông thôn trong quá trình sản xuất hàng hóa, cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho một bộ phận dân c nhất là vùng đồng bào dân tộc góp phần thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn, giữa miền núi và đồng bằngKinh tế trang trại phát triển góp phần thúc đẩy khai thác diện tích đất trống đồi núi trọc. Đa nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp góp phần nâng cao giá trị thu nhập trên diện tích đất canh tác. Mặt khác kinh tế trang trại phát triển góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng vật chất và các công trình phúc lợiQuá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nớc không thể thiếu một nền nông nghiệp phát triển, nó đảm bảo cung cấp lơng thực phẩm cho đất nớc song bên cạnh đó còn đpá ứng nhu cầu xuất khẩu tạo ngoại tệ giúp cho phát triển công nghiệp đặc biệt là công nghiệp nhẹ. Ngoài ra một nền nông nghiệp hàng hóa phát triển sẽ tạo ra một thị trờng có sức mua hấp dẫn và rộng lớn. Nó đảm bảo nguyên vật liệu cho các nghành công nghiệp nhẹ. Đối với nớc ta thì vấn đề đó càng đặc biệt quan trọng khi phần đông dân số là nông thôn, nó sẽ tạo ra một thị trờng trong nớc rộng lớn.ở nớc ta kinh tế trang trại mới đợc hình thành song nó tạo ra sự phát triển rất lớn trong nông nghiệp, tạo thuận lợi cho nông nghiệp sớm đi vào con đờng sản xuất hàng hóa. Trang trại có u điểm rõ là với lợi thế quy mô các trang trại dễ dàng áp dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động tăng sản lợng và chất lợng hàng hóa và do đó tăng khả năng cạnh tranh, chiếm lĩnh thị trờng và mở rộng quy mô sản xuất. Hơn nữa các trang trại phát triển chủ yếu thông qua huy động sức ngời sức của khai thác đất trống đồi núi trọc tạo ra của cải và việc làm cho xã hội. Trên thực tế các trang trại cho phép Sinh viên: Vũ Văn Kiên Lớp: Quảnkinh tế 43A12Chuyên đề tốt nghiệpnông dân sử dụng một cách đầy đủ hợp lý và có hiệu quả các nguồn tài nguyên để phát triển sản xuất tăng thu nhập.Với mô hình trang trại hiện nay ngời chủ quản lý ngời quảnđồng thời cũng là lao động trực tiếp lao động của họ gắn liền với quyền lợi mà họ làm ra nên tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu quả kinh tế. Nh vậy kinh tế trang trại là hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến phù hợp với nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trờng nh ở nớc taKinh tế trang trại phát triển thì thúc đẩy phát triển kinh tế hàng hóa trong nông thôn. Kinh tế trang trại phát triển thì mục đích sản xuất tự cung tự cấp của kinh tế hộ bị thu hẹp, nhờng chỗ cho mục đích sản xuất hàng hóa theo nhu cầu thị trờng. Đồng thời trình độ sản xuất kỹ thuật đợc nâng cao, lao động cơ khí dần thay thế lao động thủ công và tiến bộ khoa học kỹ thuật đợc áp dụng rộng rãi vào sản xuất, nâng cao năng suất cây trồng vật nuôi. Kinh tế trang trại phát triển còn tạo bớc chuyển dịch, tích tụ rộng đất cùng với quá trình phân công lại lao động ở nông thôn và các vùng trong cả nớc từng bớc chuyển lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp góp phần thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị.2.4. Loại hình tổ chức sản xuất trong kinh tế trang trại Trông tất cả các mô hình kinh tế trang trại hiện có và t kinh nghiệm thực tiễn cho thấy loại hình tổ chức kinh tế trang trại chủ yếu có các mô hình cơ bản nh sau:- Trang trại gia đình là hình thức phổ biến nhất của nông nghiệp hiện nay. Quá trình phát triển trang trại gia đìnhlà quá trình nâng cao hay mỏ rộng tính chất của sản xuất hàng hóa và thu hẹp chế độ tự cung tự cấp trong kinh tế tự túc. Chính vì vậy mà kinh tế trang trại gia đình có khả năng thích ứng cao với mọi hình thức và thực tiễn nớc ta cho thấy nó đã phát triển rất tốt, ở nhiều quốc gia cho thấy trang trại gia đình là loại hình doanh nghiệp đặc trng và hình thức tổ chức sản xuất cơ bản của nông nghiệp trong kinh tế hàng hóaSinh viên: Vũ Văn Kiên Lớp: Quảnkinh tế 43A13[...]... Lớp: Quảnkinh tế 43A Chuyên đề tốt nghiệp - Giới tính cơ cấu giới tính có ảnh hởng tới quy mô nguồn lao động sản xuất trực tiếp đó là tỷ lệ nam và nữ trong cơ cấu dân số - Chính sách sử dụng lao động Iii Nội dung của quảnnguồn lao động sản xuất trực tiếp trong kinh tế trang trại Lao động quản lý trong trang trại là chủ trang trại, chủ trang trại vừa quản lý vừa làm việc trực tiếp lao động -... Quảnnguồn lao động sản xuất trực tiếp trong kinh tế trang trại - Quảnnguồn lao động sản xuất trực tiếp trong kinh tế trang trại ở đây là vấn đề quản lý tổ chức theo lĩnh vực đó là lĩnh vực quản lý nhân sự Thì nó phải tuân theo quy trình của quản lý một tổ chức Đó là quá trình lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra hoạt động của ngời lao động sản xuất trực tiếp nhằm đạt đợc mục đích của trang. .. hàng và sản phẩm tiêu thụ Chơng II Thực trạng nguồn lao động sản xuất trực tiếp trong kinh tế trang trại I Tình hình sử dụng lao động trong kinh tế trang trại 1 Số lợng lao động Sinh viên: Vũ Văn Kiên 26 Lớp: Quảnkinh tế 43A Chuyên đề tốt nghiệp Theo số liệu điều tra các trang trại ta thấy tổng số lao động bình quân một trang trại là 11,2 ngời và nó tăng lên là 11.8 ngời hiện nay số lao động bình... kéo theo số ngời lao động sản xuất trực tiếp là thấp - Môi trờng lao động ở đây là vấn đề về cơ sở vật chất và trang bị cho ngời lao động Đối với những nớc phát triển cơ sở hạ tầng cao và tự động hoá thì số lao động sản xuất trực tiếp là ít và ngợc lại với những nớc kinh tế kém phát triển thì số lao động trực tiếp là nhiều - Phong tục tập quán có ảnh hởng tới nguồn lao động sản xuất trực tiếp nó phụ... kết hợp thành một trang trại lớn có quy mô lớn nhằm tăng thêm khả năng về vốn và t liệu lao động - Ngoài ra còn có một số mô hình tổ chức khác nh trang trại ủy thác II Quảnnguồn lao động sản xuất trực tiếp trong kinh tế trang trại 1 Các quan điểm về quảnnguồn lao động trực tiếp trong kinh tế trang trại - Thuyết quản lý theo khoa học của Taylor t tởng cơ bản của thuyết này là quản lý biết đợc... trang trại với kết quả cao trong điều kiện biến động của môi trờng 4 Các yếu tố ảnh hởng tới quản lý nguồn lao động sản xuất trực tiếp trong kinh tế trang trại - Dân số quy mô dân số quyết định số lợng lao động nếu quy mô dân số già thi lợng lao động giảm và ngợc lại - Sức khoẻ nó ảnh hởng tới quy mô và cơ cấu nguồn lao động sản xuất trực tiếp nếu tình trạng sức khoẻ của dân số trong độ tuổi lao động. .. ý là số lao động thờng xuyên tăng nhanh hơn số lao động thời vụ Qua kết quả về số lợng lao động ta thấy số lợng lao động có ảnh hởng tới hiệu quả của trang trại Nếu nh một trang trại làm an không hiệu quả thì số lợng lao động không thể tăng thêm mà là giảm đi song trong trờng hợp này thì số lao động tăng lên nhanh chóng đặc biệt là số lao động làm thờng xuyên Qua đó có thể thấy hiệu quả trang trại. .. ăn hiệu quả Việc số lao động còn phản ánh tình hình lĩnh vực sản xuất kinh doanh của trang trại, một trang trại kông thể kinh doanh nhiều mặt hàng nều nh trang trại không sử dụng nhiều nhân công Qua kết quả điều tra có thể thấy rằng số lao động sử dụng có thể ảnh hởng tới hiệu quả của trang trại Ngoài ra số lợng lao động còn ảnh hởng tới tình hình quảnnguồn lao động đó Nếu nh một chủ trang trại. .. quảnnguồn lao động sản xuất trực tiếp đó nên số lợng lao động có ảnh hởng tới việc quảntheo tính toán chung thì một ngời quản lý một nhòm thợ thì chỉ quản lý dới 12 ngời là có hiệu quả nếu nh quản lý quá số trên thì không còn tính hiệu quả nữa Sinh viên: Vũ Văn Kiên 28 Lớp: Quảnkinh tế 43A Chuyên đề tốt nghiệp Do đó nếu một trang trại mà sử dụng nhiều lao động thì không thể để một chủ trang. .. trong đó có 2 lao động gia đình và 10 lao động thuê thêm Trong số lao động thuê thêm có 80% lao động thời vụ còn 20% là lao động thờng xuyên Sinh viên: Vũ Văn Kiên 31 Lớp: Quảnkinh tế 43A 50,0 30,0 40,0 Chuyên đề tốt nghiệp Sang đến năm 1999 số lao động bình quân một trang trại là 15,5 ngời trong đó lao động thuê ngoài chiếm 82% So với năm trên ta thấy số lao động cũng tăng lên song số lao động thuê . nh trang trại ủy thácII. Quản lý nguồn lao động sản xuất trực tiếp trong kinh tế trang trại1 . Các quan điểm về quản lý nguồn lao động trực tiếp trong kinh. nguồn lao động sản xuất trực tiếp trong kinh tế trang trại- Quản lý nguồn lao động sản xuất trực tiếp trong kinh tế trang trại ở đây là vấn đề quản lý tổ chức
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp quản lí nguồn lao động sản xuất trực tiếp nhằm nâng cao hiệu qur kinh tế trang trại, Một số giải pháp quản lí nguồn lao động sản xuất trực tiếp nhằm nâng cao hiệu qur kinh tế trang trại, , Khái niệm về nguồn lao động Khái niệm về nguồn lao động trực tiếp Phân loại nguồn lao động sản xuất trực tiếp, Tiêu chí xác định kinh tế trang trại, Vai trò của kinh tế trang trại, Các quan điểm về quản lý nguồn lao động trực tiếp trong kinh tế trang trại, Quản lý là gì Quản lý nguồn lao động sản xuất trực tiếp trong kinh tế trang trại, Nguyên tắc xác định hiệu quả Hệ thống chỉ tiêu đo lờng hiệu quả, Số lợng lao động, Tổ chức và sử dụng lao động, Đặc điểm về chất lợng lao động 1. Về học vấn và trình độ tay nghề, Chính sách của nhà nớc về thuê mớn lao động trong trang trại, Chính sách của nhà nớc về kinh tế trang trại, §èi víi nhµ níc

Hình ảnh liên quan

Về tình hình sử dụng lao động cũng có ảnh hởng tới hiệu quả của kinh tế trang trại nó thể hiện nh sau - Một số giải pháp quản lí nguồn lao động sản xuất trực tiếp nhằm nâng cao hiệu qur kinh tế trang trại

t.

ình hình sử dụng lao động cũng có ảnh hởng tới hiệu quả của kinh tế trang trại nó thể hiện nh sau Xem tại trang 30 của tài liệu.
Bảng phân bố lao động làm việc trong trang trại theo lĩnh vực sản xuất kinh doanh, giới tính - Một số giải pháp quản lí nguồn lao động sản xuất trực tiếp nhằm nâng cao hiệu qur kinh tế trang trại

Bảng ph.

ân bố lao động làm việc trong trang trại theo lĩnh vực sản xuất kinh doanh, giới tính Xem tại trang 33 của tài liệu.
Qua kết quả điều tra ở hai bảng trên về trình độ chuyên môn kỹ thuật của lao động làm việc trong kinh tế trang trại ta có thể thấy trình độ CMKT có ảnh  h-ởng tới hiệu quả của trang trại nó thể hiện cụ thể nh sau: - Một số giải pháp quản lí nguồn lao động sản xuất trực tiếp nhằm nâng cao hiệu qur kinh tế trang trại

ua.

kết quả điều tra ở hai bảng trên về trình độ chuyên môn kỹ thuật của lao động làm việc trong kinh tế trang trại ta có thể thấy trình độ CMKT có ảnh h-ởng tới hiệu quả của trang trại nó thể hiện cụ thể nh sau: Xem tại trang 34 của tài liệu.

Từ khóa liên quan