0

Làm dạng câu hỏi TTTC

23 4 0
  • Làm dạng câu hỏi TTTC

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2022, 16:22

Làm đề , ôn tập Ck 1 Có những lí do nào để doanh nghiệp quyết định gia tăng cổ phiếu quỹ ? Cổ phiếu quỹ là các loại cổ phiếu được các công ty cổ phần phát hành sau đó lại được chính công ty mua lại bằng nguồn vốn hợp pháp và nắm giữ như các nhà đầu tư khác Cổ phiếu quỹ không được tính vào số cổ phiếu đang lưu hành của công ty Những lí do Mua để bán lại Khi mà thị trường chứng khoán đang có sự sụt giảm, các công ty có xu hướng mua lại cổ phiếu quỹ, chờ đến khi thị trường tăng trưởng thì tiến hành. Làm đề , ơn tập Ck 1.Có lí để doanh nghiệp định gia tăng cổ phiếu quỹ ? Cổ phiếu quỹ loại cổ phiếu cơng ty cổ phần phát hành sau lại cơng ty mua lại nguồn vốn hợp pháp nắm giữ nhà đầu tư khác Cổ phiếu quỹ khơng tính vào số cổ phiếu lưu hành cơng ty Những lí : Mua để bán lại Khi mà thị trường chứng khốn có sụt giảm, cơng ty có xu hướng mua lại cổ phiếu quỹ, chờ đến thị trường tăng trưởng tiến hành bán với mục đích ăn mức chênh lệch Mặc dù mức chênh lệch thông qua việc mua bán cổ phiếu quỹ không hạch tốn vào lợi nhuận rịng góp phần quan trọng giúp cải thiện dịng tiền Đồng thời làm tăng thặng dư vốn cổ phần báo cáo tài cơng ty • Tăng quyền kiểm sốt cơng ty Ở số cơng ty việc mua lại cổ phiếu quỹ giải pháp nhằm hạn chế việc số cá nhân, tổ chức lợi dụng giá giảm để tiến hành thu gom cổ phiếu với mục đích thao túng, kiểm sốt doanh nghiệp tương lai Mặt khác, công ty mua cổ phiếu quỹ hủy cách làm giảm vốn điều lệ trường hợp cần thiết • Cải thiện số tài việc thu mua cổ phiếu quỹ trực tiếp làm giảm số lượng cổ phiếu lưu hành thị trường chứng khoán Từ gián tiếp làm tăng số số suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE), tỷ suất thu nhập cổ phần (EPS)… Chính việc làm tăng số làm cho mức độ hấp dẫn cổ phiếu tăng lên mắt nhà đầu tư làm giá cổ phiếu tăng theo • Đảm bảo lợi ích cổ đơng Trong số trường hợp, giá cổ phiếu xuống, doanh nghiệp tiến hành mua cổ phiếu quỹ, từ làm giảm nguồn cung cổ phiếu Khi mà lượng cổ phiếu lưu hành thị trường giảm xuống tạo động lực làm giá cổ phiếu tăng lên Như vậy, lợi ích cổ đơng đảm bảo, gia tăng giá trị cổ phiếu cho cổ đơng • Thu hồi cổ phiếu ESOP Việc mua lại cổ phiếu quỹ cịn nhằm mục đích thu hồi lại cổ phiếu ESOP (thông thường mua lại người lao động nghỉ việc) sau bán lại cho nhân viên làm việc với mục đích tạo động lực, kích thích sáng tạo • Niêm yết chứng khoán mang lại thuận lợi khó khăn cho doanh nghiệp phát hành? Niêm yết chứng khốn xem q trình định danh đầy đủ chứng khoán đáp ứng đủ tiêu chuẩn giao dịch Sở giao dịch chứng khoán Cụ thể trình mà Sở giao dịch chứng khốn chấp thuận cho cơng ty phát hành có chứng khốn phép niêm yết giao dịch Sở giao dịch chứng khoán cơng ty đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn định lượng định tính mà Sở giao dịch chứng khốn đề Niêm yết sàn chứng khốn thơng thường bao hàm việc niêm yết tên tổ chức phát hành giá chứng khốn Thuận lợi : • Nâng cao uy tín kinh doanh tổ chức phát hành, đồng thời làm tăng độ tín nhiệm nhà đầu tư thông tin thường cơng bố cơng khai, minh bạch • Nâng cao tính khoản bên chứng khốn, qua nhằm tạo thuận lợi cho việc chuyển nhượng • Giúp định giá thị trường chứng khốn • Dễ dàng huy động vốn , dòng tiền chảy vào doanh nghiệp , giúp doanh nghiệp có vốn đầu tư , kinh doanh , gia tăng lực sản xuất • Được hưởng nhiều ưu đãi thuế Khó khăn : • Khi niêm yết sàn chứng khốn, cơng ty phải có nghĩa vụ báo cáo cơng ty đại chúng • Hoạt động làm cản trợ cho cơng ty việc thâu tóm sáp nhập doanh nghiệp • Chi phí niêm yết tốn kém, để chứng khốn niêm yết được, doanh nghiệp phải bỏ nhiều khoản chi phí hội thảo, họp, thuê tư vấn, kiểm toán, chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ, quảng cáo ; • Áp lực lãnh đạo doanh nghiệp kết hoạt động sản xuất - kinh doanh nhằm trì tăng giá cổ phiếu thị trường chứng khoán người đứng đầu doanh nghiệp hiển nhiên chịu áp lực lớn nhất; • Quyền kiểm sốt bị đe dọa niêm yết, việc giao dịch chứng khốn khiến cấu cổ đơng thường thay đổi, dẫn đến biến đổi bất ổn định q trình quản lý doanh nghiệp đe dọa đến quyền kiểm sốt cổ đơng lớn; • • Chịu nhiều nghĩa vụ công bố thông tin, số lượng chứng khoán nhân vật chủ chốt nắm giữ; thơng tin tình hình tài chính, doanh thu, chi phí, định hướng, chiến lược phát triển địi hỏi nguồn lực tài chính, người Mặt khác, việc cơng bố đơi bất lợi cho doanh nghiệp, đối thủ cạnh tranh nắm thông tin 3.Tách , gộp cổ phiếu làm vốn chủ sở hữu khơng thay đổi doanh nghiệp áp dụng ? Tách gộp cổ phiếu việc làm tăng giảm số cổ phiếu lưu hành công ty cổ phần mà không làm thay đổi vốn điều lệ, vốn cổ phần hay toàn giá trị thị trường thời điểm tách gộp cổ phiếu Vì : Tách cổ phiếu làm tăng số lượng cổ phiếu lưu hành làm giảm mệnh giá cổ phiếu tương ứng với tỷ lệ tách, giá cổ phiếu thị trường giảm tương ứng giao dịch thực dễ dàng Việc tách cổ phiếu thường thực giá cổ phiếu thị trường tăng cao làm cho giao dịch khó thực điều làm giảm tính khoản cổ phiếu Vì vậy, giá cổ phiếu tăng cao thị trường việc tách cổ phiếu cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch cổ phiếu, đồng thời sau tách giá cổ phiếu thường có xu hướng tăng lên Mặt khác, sau tách cổ phiếu, số lượng cổ phiếu giao dịch thị trường tăng lên làm tăng số lượng cổ đông công ty, qua góp phần làm hạn chế khả cơng ty bị thâu tóm Ví dụ, cơng ty cổ phần ABC có triệu cổ phiếu lưu hành, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu (tổng giá trị niêm yết 10 tỷ đồng) giá thị trường thời điểm 100.000 đồng/cổ phiếu Công ty tiến hành tách cổ phiếu theo tỷ lệ 1:2 (nghĩa người sở hữu cổ phiếu cũ nhận cổ phiếu mới, tổng số cổ phiếu công ty triệu cổ phiếu mệnh giá 5.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị niêm yết 10 tỷ đồng giá thị trường cổ phiếu dao động mức 50.000 đồng/cổ phiếu Ngược lại, trường hợp gộp cổ phiếu làm giảm số lượng cổ phiếu lưu hành, mệnh giá cổ phiếu tăng lên giá thị trường cổ phiếu tăng lên tương ứng với tỷ lệ gộp cổ phiếu Theo thống kê nước trường hợp gộp cổ phiếu thường xảy cơng ty niêm yết thị trường chứng khốn mục đích việc gộp cổ phiếu làm cho cổ phiếu có giá trị thị trường qua làm tăng tính khoản cổ phiếu Ví dụ, cơng ty cổ phần DEF có triệu cổ phiếu lưu hành, mệnh giá 10.000 đ/cổ phiếu, tổng giá trị niệm yết 60 tỷ đồng giá thị trường mức 12.000 đồng/cổ phiếu Để tránh cho giá cổ phiếu công ty giảm xuống thấp mệnh giá, công ty cổ phần DEF tiến hành gộp cổ phiếu theo tỷ lệ 3:1 (nghĩa cổ đông sở hữu cổ phiếu cũ nhận cổ phiếu mới) Như sau gộp, tổng số cổ phiếu công ty triệu cổ phiếu, với mệnh giá 30.000 đồng/cổ phiếu giá thị trường cổ phiếu dao động quanh mức giá 36.000 đồng/cổ phiếu Tại Việt Nam, tách gộp cổ phiếu xảy chủ yếu thị trường OTC, nơi mà giá trị cổ phiếu liên tục biến động Tác động : + thủ thuật nhằm giúp cổ phiếu đạt mức giá hợp lý, để dễ dàng việc mua bán thị trường, thu hút ý dư luận trước thời điểm tăng vốn để đạt tiêu chuẩn niêm yết đó\ + nhà đầu tư tại, đặc biệt nhà đầu tư “lướt sóng” lại nhìn nhận việc tách, gộp tín hiệu cho thấy sức khỏe doanh nghiệp sa sút, nên tăng cường bán mua vào, khiến cho giá cổ phiếu giảm + lòng tin nhà đầu tư họ phát công ty cố thu hút nhà đầu tư thủ thuật tách, gộp, nhà đầu tư hữu mua, bán cổ phiếu nắm giữ (nghĩa là, khoản cổ phiếu ) +việc giảm số lượng cổ phiếu tăng giá trị thông qua hình thức gộp cổ phiếu dẫn đến việc nhà đầu tư nhỏ lẻ khó tiếp cận loại cổ phiếu hơn.Doanh nghiệp phải tìm cách tiếp cận nhà đầu tư lớn 4.Anh ( chị ) làm rõ hình thức tín dụng trung dài hạn ? Khái niệm : Vay trung dài hạn khái niệm dùng chung để khoản vay có thời gian từ năm trở lên Theo đó, thời hạn cho vay khoảng thời gian tính từ ngày ngân hàng tổ chức tín dụng giải ngân vốn vay cho khách hàng thời điểm khách hàng phải trả hết nợ gốc lãi tiền vay theo thỏa thuận Thời gian ngân hàng cho vay tính tốn phụ thuộc vào nhiều yếu tố gói cho vay ngân hàng, tính hiệu dự án vay, khả hoàn trả … Đối tượng áp dụng vay trung dài hạn thường doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần nguồn vốn tương đối lớn cho trang thiết bị Các hình thức : Cho vay trung dài hạn theo kiểu vay theo dự án Là khoản vay trung dài hạn phổ biến nhất, theo đó, ngân hàng cho vay theo dự án người vay Tuy nhiên, trước cho vay, ngân hàng thực kiểm định duyệt yếu tố dự án quy mô, kế hoạch sản xuất, quy trình, ứng dụng cơng nghệ, thiết bị,… để đảm bảo dự án có khả hồn vốn Vì vậy, bên vay phải trình bày cung cấp đầy đủ hồ sơ cần thiết cho ngân hàng nghiên cứu kiểm tra kỹ lưỡng rủi ro Cho vay trung dài hạn theo kiểu vay hợp vốn Là hình thức mà có tổ chức tín dụng phối hợp cho vay Theo đó, ngân hàng hợp tác tổ chức tín dụng khác thực cho doanh nghiệp vay dựa theo dự án/ phương án vay vốn Ngân hàng đóng vai trị tham gia hợp vốn làm đầu mối dàn xếp bên tổ chức tín dụng Cho vay hợp vốn thực theo quy chế đồng tài trợ Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn ngân hàng cho vay Cho vay kì hạn Là hình thức cấp tín dụng trung, dài hạn nhằm tài trợ hoạt động đầu tư dài hạn lớn năm (có quốc gia thời gian kéo dài đến 30 năm) cho vay mua sắm thiết bị xây dựng sở hạ tầng Đặc điểm : - Hình thức cho vay thông thường tài trợ cho việc xây hoạt động kinh doanh mở rộng qui mô hoạt động kinh doanh doanh nghiệp - Một vấn đề hợp đồng cho vay kì hạn lựa chọn lãi suất cố định hay lãi suất thả - Thơng thường, cho vay kì hạn dựa vào chi phí ước tính khoản đầu tư mua sắm, bên vay xin vay khoản tiền cam kết trả dần theo tháng q - Cho vay kì hạn thường bảo đảm tài sản cố định (ví dụ, nhà xưởng thiết bị ) bên vay hình thức lãi suất cố định biến đổi - Rủi ro cho vay dài hạn thường cao cho vay ngắn hạ Cho vay tuần hoàn Bản chất : cho vay tuần hoàn cho vay hạn mức ngắn hạn khách hàng sử dụng vốn vay với tính chất ổn định vay trung, dài hạn Đặc điểm : Thứ nhất, cho vay hình thức hạn mức tín dụng ngắn hạn Khách hàng ngân hàng cấp cho hạn mức tín dụng ngắn hạn quyền rút vốn theo khế ước nhận nợ, phạm vi, thời hạn hạn mức; Thứ hai, khác với cho vay hạn mức ngắn hạn thông thường, ngân hàng thu lãi cho phép khách hàng giữ lại dư nợ gốc để tái tục sử dụng ( đọc thêm ) Ưu nhược điểm vay trung dài hạn Ưu điểm vay trung dài hạn • • Thời gian vay tương đối dài, 12 tháng Có thể lựa chọn phương pháp trả góp, tức hồn trả dần gốc lãi theo kỳ hạn xác định, giảm thiểu rủi ro tín dụng, thích hợp với khả tài khách hàng Nhược điểm vay trung dài hạn • • • Để vay gói vay trung dài hạn, bạn cần đáp ứng thủ tục tùy theo ngân hàng Dự án phải ngân hàng thẩm định phê duyệt cấp vốn, nhiều thời gian thủ tục Lãi suất vay trung dài hạn khơng tốt vay ngắn hạn Nếu phương thức cho thuê tài rủi ro so với vay trung dài hạn tạo ngân hàng không thay hoạt động cho vay trung dài hạn hoạt động cho thuê tài Cho th tài hình thức cấp tài lên đến 90% giá trị th mà cơng ty cho thuê cung cấp cho đối tượng khách hàng có nhu cầu vốn Khi doanh nghiệp không cần phải bỏ nhiều vốn mà đảm bảo trình hoạt động Vay trung dài hạn khái niệm dùng chung để khoản vay có thời gian từ năm trở lên Theo đó, thời hạn cho vay khoảng thời gian tính từ ngày ngân hàng tổ chức tín dụng giải ngân vốn vay cho khách hàng thời điểm khách hàng phải trả hết nợ gốc lãi tiền vay theo thỏa thuận Ngân hàng không thay hoạt động cho vay trung dài hạn hoạt động cho thuế tài cho vay trung dài hạn có số đặc điểm sau: + Thời gian hoàn vốn chậm Cho vay trung dài hạn nhằm hình thành đại hoá sở vật chất kĩ thuật doanh nghiệp Thực mục đích khơng thể hai xong, mà cần phải có thời gian dài, chí dài Thời hạn lệ thuộc nhiều vào tính chất, đặc điểm chu kì sản xuất kinh doanh, thời gian thi cơng thực xây dựng cơng trình, quy mơ mức độ phức tạp cơng trình, cơng nghệ sản xuất doanh nghiệp Tài sản vốn vay trung, dài hạn cấu tạo thành tham gia vào trình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp vay vốn sinh lời gắn liền với tuổi thọ qua nhiều giai đoạn dài Nguồn vốn dùng để hoàn trả nợ tạo nên sở thông qua hoạt động tài sản + Lãi suất cao Cho vay trung, dài việc nhà tài trợ bỏ vốn thời điểm mong muốn nhận vốn lớn tương lai xa Trong khoảng thời gian dài có dung vốn vay việc thực hoạt động khác doanh nghiệp vay vốn bị chi phối, ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp yếu tố phức tạp như: Tình hình trị, tình hình kinh tế - xã hội, yếu tố thuộc môi trường tự nhiên: hạn hán, lũ lụt, Do tác động gây nên hậu quả, tổn thất, thiệt hại cho bên vay ngân hàng Việc thoả mãn nhu cầu vay khách hàng cho vay trung dài hạn khó khăn phức tạp hơn, liên quan nhiều đến điều kiện diễn biến kinh tế tương lai, chi phí phát sinh việc tạo vốn ngân hàng, trình thẩm định, xem xét, thực giám sát khoản vay nhiều hơn, kỳ hạn cho vay dài làm ảnh hưởng lớn đến tính khoản ngân hàng Ngân hàng muốn cho vay kỳ hạn dài có lãi biên cao hơn, từ củng cố lợi nhuận chung + Giá trị khoản vay lớn Cho vay trung, dài hạn thực cần thiết gắn chặt với đời trình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp kinh tế thị trường Nó tạo lực sản xuất nâng cao lực sản xuất có doanh nghiệp Đây hoạt động liên quan tới nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, bao gồm công việc đa dạng phức tạp phát sinh khối lượng công việc lớn nhỏ khác Để thực phải có xếp, bố trí cơng việc cách khoa học, tiến hành thực theo trình tự định, có quản lí chặt chẽ Ngồi cịn giúp ngân hàng ln chuyển dòng tiền lớn từ người gửi đến người vay ,tránh ứ đọng tiền mặt nhân dân , thúc đẩy tạo điều kiện để doanh nghiệp cần vốn đầu tư ban đầu lớn Tại cơng ty chứng khốn đứng trước nguy phá sản thường khơng Chính phủ “giải cứu” ngân hàng thương mại , liên hệ thực tiễn Việt Nam ? Cơng ti chứng khốn doanh nghiệp khác khó tránh khỏi việc phải giải thể, phá sản trình hoạt động Tuy nhiên phải thừa nhận cơng ti chứng khốn loại doanh nghiệp đặc thù việc phá sản, giải thể có ảnh hưởng định đến thị trường chứng khốn Vì pháp luật số nước có quy định quy trình giải việc giải thể, phá sản cơng ty chứng khốn có khác biệt với doanh nghiệp thơng thường để nhằm giảm thiểu tổn thất, mát cho người đầu tư quản lý rủi ro hệ thống Theo Luật Chứng khốn, mặt việc giải thể cơng ty chứng khoán thực theo quy định Luật Doanh nghiệp, mặt khác lại yêu cầu trường hợp cơng ty chứng khốn tự giải thể trước kết thúc thời hạn hoạt động phải UBCKNN chấp thuận Các cơng ty chứng khốn thành lập nhiều doanh nghiệp khác , chịu kiểm sốt UBCKNN nên Chính phủ khơng can thiệp nhiều vào hoạt động việc phá sản Ngân hàng thương mại đóng vai trị chủ chốt hệ thống tài kinh tế, mắc xích vận hành kinh tế nói chung Mặt khác, ngân hàng có mối liên kết với nhau, ngân hàng đổ vỡ kéo theo đỗ vỡ nhiều ngân hàng khác theo hiệu ứng “Domino”, nên không nên cho phá sản ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại có mối liên hệ mật thiết với ngân hàng trung ương kho bạc nhà nước , trực tiếp ảnh hưởng lớn đến tiền tệ Việt Nam nên Chỉnh phủ có can thiệp định đến hoạt động nguy phá sản Liên hệ thực tiễn : Ở Việt Nam ngân hàng phá sản khó, trước khơng có quy định cho phép ngân hàng phá sản điểm Luật sửa đổi bổ sung Luật TCTD Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật tổ chức tín dụng Số 17/2017/QH14 Quốc hội ban hành ngày 20/11/2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 18/01/2018 cho phép Tổ chức tín dụng phép phá sản Tuy nhiên ngân hàng gửi phương án phá sản, Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm xem xét, đánh giá tính khả thi phương án, trình Chính phủ phê duyệt phương án phá sản TCTD kiểm soát đặc biệt Trong lịch sử ngành ngân hàng Việt Nam chưa có vụ phá sản ngân hàng thương mại xảy có nhiều ngân hàng thương mại hoạt động yếu lâm vào tình trạng phá sản Nhà nước ta áp dụng nhiều biện pháp để hạn chế tối đa việc phá sản ngân hàng thương mại xảy gồm chia tách, sáp nhập, hợp ngân hàng có biện pháp lần xuất lịch sử biện pháp “mua lại ngân hàng gia đồng” Biện pháp biện pháp đột phá thơng minh, nhiên giải tình trạng tạm thời lâu dài khơng nên áp dụng biện pháp Thực tế thị trường sơ cấp thị trường thứ cấp Việt Nam Ở Việt Nam, thị trường sơ cấp điều xa lạ đa số nhà đầu tư Do thị trường hoạt động sôi người tham gia chủ yếu nhà quản lý Ngược lại, thị trường thứ cấp thu hút lượng lớn nhà đầu tư giao dịch thị trường Đặc biệt năm 2020 2021, lượng lớn tiền nhàn rỗi đổ vào TTCK, nơi mà nhà đầu tư kiếm tiền mùa dịch Những năm gần đây, TTCK Việt Nam có bước tiến đáng kể Các nhà đầu tư F0 mở tài khoản, tham gia vào thị trường năm 2021 lên đến 956,081 tài khoản Con số giúp nâng lũy kế số tài khoản chứng khoán nước lên đến 3,68 triệu đơn vị Đây tín hiệu tốt với thị trường chứng khoán Việt Nam 8 Vai trò nhà đầu tư thị trường chứng khốn sơ cấp TTCK thứ cấp có khác ? Các NĐT tham gia TTCK chia làm loại: NĐT cá nhân NĐT tổ chức + NĐT cá nhân: người có vốn nhàn rỗi tạm thời, tham gia mua bán TTCK với mục đích tìm kiếm lợi nhuận Tuy nhiên, đầu tư lợi nhuận ln gắn liền với rủi ro, lợi nhuận lớn rủi ro cao ngược lại + NĐT tổ chức: định chế đầu tư thường xuyên mua bán CK với số lượng lớn thị trường Một số NĐT chuyên nghiệp TTCK NHTM, CTCK, công ty đầu tư, công ty bảo hiểm, quỹ hỗ tương, quỹ lương hưu quỹ bảo hiểm xã hội khác Sự khác : +Vai trò nhà đầu tư TTCK sơ cấp : - nhà đầu tư đóng vai trị người mua , sử dụng khoản tiền nhàn rỗi , với khối lượng lớn cung ứng cho doanh nghiệp động vốn - chủ yếu nhà đầu tư tổ chức ,các nhà quản lí , nắm giữ lượng cổ phiếu lớn + Vai trò nhà đầu tư TTCK thứ cấp : - nhà đầu tư thực mua , bán lại , trao quyền sở hữu cổ phiếu thị trường nhằm mục đích kiếm lời từ chênh lệch giá - số lượng nhà đầu tư lớn , đa dạng nhà đầu tư cá nhân , tổ chức , phủ , ….giúp thị trường sơi động , hoạt động liên tục Sự khác thị trường tiền tệ thị trường vốn nội dung Khái niệm Thị trường tiền tệ Là nơi mua bán trao đổi cơng cụ tài ngăn hạn(có kỳ hạn toán năm) Thị trường vốn Là nơi mua bán trao đổi cơng cụ tài ngăn hạn(có kỳ hạn tốn từ năm trở lên ) Bản chất thị trường Khơng thức Chính thức Mục đích Để đáp ứng nhu cầu tín dụng ngắn hạn doanh nghiệp Để đáp ứng nhu cầu tín dụng dài hạn doanh nghiệp Cơng cụ tài Hối phiếu kho bạc, Giấy tờ thương mại, Giấy chứng nhận tiền gửi, Tín dụng thương mại, v.v Cổ phiếu, Khoản nợ, Trái phiếu, Thu nhập giữ lại, Chứng khốn hóa tài sản, Phát hành Euro, v.v Chủ thể tham gia Ngân hàng trung ương, ngân hàng thương mại, tổ chức phi tài chính, nhà mơi giới hóa đơn, nhà chấp nhận, v.v Các ngân hàng thương mại, Sở giao dịch chứng khoán, tổ chức phi ngân hàng công ty bảo hiểm, v.v Rủi ro Thấp Cao Thanh khoản Cao Thấp Phân loại thị trường Bao gồm:Thị trường tiền tệ liên Bao gồm; Thị trường tín dụng ngân hàng thị trường mở trung dài hạn; thị trường rộng chứng khoán 10 Sự cần thiết thị trường tín dụng trung dài hạn + Đối với kinh tế Phát triển cho vay tín dụng trung dài hạn giảm bớt đáng kể khoản bao cấp từ ngân sách cho đầu tư xây dựng giảm bớt thâm hụt ngân sách Xuất phát từ chức tập trung phân phối lại vốn kinh tế tín dụng trung dài hạn thu hút nguồn vốn dư thừa, tạm thời nhàn rỗi để đưa vào sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu vốn cho doanh nghiệp, từ phục vụ cho tăng trưởng kinh tế Mặc dù đơn vị kinh doanh, ngân hàng quốc doanh phận nhà nước, hoạt động tín dụng trung dài hạn nhằm thực mục tiêu phát triển kinh tế quốc gia thơng qua sách ưu đãi tín dụng Đầu tư tín dụng trung dài hạn ngân hàng theo trọng điểm ngành nội ngành góp phần hình thành cấu kinh tế hợp lý Hoạt động tín dụng tạo sở vật chất kĩ thuật vững cho kinh tế phát triển lâu dài, góp phần tăng cường kim ngạch xuất khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp cạnh tranh thị trường quốc tế Tín dụng trung dài hạn ngân hàng cịn góp phần ổn định đời sống, tạo công ăn việc làm ổn định trật tự xã hội lẽ tín dụng trung dài hạn đầu tư vào lĩnh vực mới,cải tạo nâng cao lực sản xuất nên tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động + Đối với doanh nghiệp Đối với khoản vay doanh nghiệp chủ động điều hành hoạt động kinh doanh, tiến hành dự án lớn mà phân chia quyền lực lựa chọn việc tài trợ thông qua phát hành cổ phiếu, khơng phải đối phó với trái phiếu hay cổ phiếu ưu đãi doanh nghiệp không cịn cần vốn có ý muốn thu lại số cổ phiếu Mặt khác, việc trả nợ trung dài hạn ấn định theo định kỳ theo kỳ hạn hợp lý ổn định.Vì vậy, doanh nghiệp có sở để thực trách nhiệm trả nợ họ Như vậy, tín dụng trung dài hạn giúp doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc thiết bị… để cải tiến công nghệ sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm tạo điều kiện mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh mở rộng chiếm lĩnh thị trường Có thể nói, tín dụng trung dài hạn trợ thủ đắc lực cho doanh nghiệp đạt mục tiêu kinh doanh: lợi nhuận, an tồn, phát triển khơng ngừng… nguồn vốn trung – dài hạn doanh nghiệp có tay khơng đủ đáp ứng nhu cầu + Đối với ngân hàng Nếu ngân hàng có nguồn vốn ổn định thời gian dài để đầu tư dài hạn tạo lợi nhuận cao nhiều so với việc dùng vay ngắn hạn, vay trung dài hạn cấp cho doanh nghiệp thường lớn, lãi suất cao Bên cạnh khoản lợi nhuận hấp dẫn, tín dụng trung dài hạn cịn vũ khí cạnh tranh có hiệu ngân hàng với Với sản phẩm này, ngân hàng phục vụ tốt cho chủ doanh nghiệp thu hút ngày nhiều khách hàng đến với ngân hàng Khi xác định mở rộng cho vay trung dài hạn, ngân hàng không nhìn vào lợi ích trước mắt mà cịn nhìn vào lợi ích lâu dài mở rộng tín dụng trung dài hạn để đẩy mạnh cho vay ngắn hạn Các doanh nghiệp sau ngân hàng cho vay vốn, trang bị máy móc hay xây dựng mở rộng, lực sản xuất tăng lên, doanh nghiệp lại cần có nhiều vốn lưu động để đáp ứng cho sản xuất Lúc người mà doanh nghiệp tìm đến ngân hàng đầu tư cho họ Bởi lẽ, doanh nghiệp dễ dàng tìm thơng cảm hai bên hiểu nhau, ngân hàng nắm tình hình tài khoản thu chi doanh nghiệp nên dịch vụ tiện lợi Cho th tài hình thức cấp tín dụng tài sản tổ chức cho thuê không muốn ràng buộc vào tài sản , nêu biện pháp tổ chức thường thực để không ràng buộc vào tài sản Cho thuê tài hình thức cấp tín dụng trung dài hạn thông qua cho thuê tài sản hợp đồng cho th tài Cơng ty cho th tài (bên cho thuê) sử dụng vốn để mua tài sản theo yêu cầu bên thuê cho bên thuê thuê tài sản để sử dụng Bên thuê toán tiền thuê thời hạn thuê theo quy định hợp đồng Biện pháp thường thực để không ràng buộc vào tài sản : Cho thuê vận hành cho thuê tài sản có thời hạn định (thời gian thuê chiếm phần khoảng thời gian hữu dụng tài sản) trả lại bên cho thuê kết thúc thời gian thuê tài sản, bên cho thuê giữ quyền sở hữu tài sản cho thuê nhận tiền cho thuê theo hợp đồng Hợp đồng cho thuê vận hành không ràng buộc việc mua bán tài sản cho thuê bên cho thuê bên thuê Theo công ty cho th tài chính, hình thức cho th phù hợp với nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi đơn vị có thời gian hoạt động ngắn 5 Nhận định bạn ý kiến : “ Ở việt nam , chứng khốn ngành ngân hàng có tính khoản cao” Hầu hết báo cáo chiến lược cơng ty chứng khốn nhận định, ngân hàng ngành dẫn dắt, hỗ trợ VNIndex vượt đỉnh 1.500 điểm, tiến tớ i 1.700 - 1.800 điểm năm 2022 Riêng mặt khoản, nhóm có v ốn hố lớn thị trường, nên số chung tiến lên mức cao khơng thể th iếu góp sức cổ phiếu "vua" Ghi nhận người viết cho thấy, không nhà đầu tư lớn (tổng tài sản hàng chục tỷ đồng trở lên) bắt đầu mua vào cổ phiếu ng ân hàng từ tuần cuối tháng 12/2021, với kỳ vọng cổ phiếu sau thời gian tí ch luỹ có định giá hấp dẫn câu chuyện riêng mang lại mức sinh lời cao Tron g đó, mối quan tâm đến cổ phiếu ngân hàng nhà đầu tư nhỏ lẻ thấp, họ thường khơng thích chiến lược "mua chờ", sóng cổ phiếu bất đ ộng sản chưa có dấu hiệu kết thúc Nhìn lại năm 2021, dịng tiền nửa đầu năm tập t rung vào nhóm ngân hàng, chứng khốn thép, cịn nửa cuối năm chủ yếu nhó m bất động sản Trong nửa cuối năm qua, VN-Index tăng gần 20% từ đáy, g iá nhiều mã ngân hàng giảm 10 - 25% BID giảm 24,3%, CTG giảm 19,6%, TC B giảm 13,8%, VCB giảm 12,6%, VPB giảm 10,5% Thực tế, quý cuối năm 2020 tháng đầu năm 2021, ngành ngân hàng có triển v ọng lợi nhuận tốt, nhiều nhà băng lập kỷ lục lợi nhuận, bất chấp đại dịch Covid19, nên thu hút dòng tiền nhà đầu tư lớn, qua dẫn dắt dịng tiền nhà đầu tư c nhân tham gia (giá trị giao dịch có thời điểm chiếm 45% khoản tồn thị trư ờng), giúp giá cổ phiếu tăng mạnh, có mã tăng - lần Nhưng nửa cuối nă m 2021, dịng tiền lớn có dấu hiệu rút ra, lợi nhuận ngành ngân hàng bắt đầu bị ảnh hưởng đại dịch nhà đầu tư lo ngại vấn đề nợ xấu, khiến giá cổ phiếu giảm Ở thời điểm này, liệu nhóm cổ phiếu ngân hàng hội tụ trở lại hai yếu tố triển vọng lợi nhuận dòng tiền lớn tham gia để tạo "sóng"? Thống kê FID T cho thấy, tuần cuối năm 2021, nhóm cổ phiếu ngân hàng đóng góp trung bình 24,7% vốn hố tồn thị trường, nhóm bất động sản với 21,1%, nhưn g tỷ trọng giao dịch nghiêng nhóm địa ốc (25 - 29% so với 11 - 15%) Dòng tiền có dấu hiệu quay lại nhóm vốn hóa lớn sau thời gian dài tích luỹ, khơn g q mạnh, đà tăng chưa giữ "nhiệt" qua phiên Tuy nhiên, quý I th ường có "hiệu ứng tháng Giêng", tâm lý nhà đầu tư tích cực nhà đầu tư tổ ch ức, quỹ nước giải ngân cho danh mục năm mới, tập trung vào nhóm vốn hóa lớn, giúp nhóm cổ phiếu ngân hàng thị trường chung tăng điểm Ông Huỳnh Minh Tuấn, Giám đốc môi giới Hội sở Công ty Chứng khốn Mirae Asset c ho rằng, nhóm cổ phiếu ngân hàng lựa chọn thiếu nhóm quỹ đầ u tư quy mơ lớn, quỹ ETF, nhà đầu tư chiến lược nước ngồi Dịng tiền tập tru ng vào đây, bên cạnh bất động sản Nhìn chung, ngành ngân hàng nhìn nhận qua thời kỳ tăng trưởng đỉnh cao, triển vọng lợi nhuận tăng chữ số cịn, động lực đến từ nhu cầu vốn tín dụng gia tăng kinh tế phục hồi, mảng thu phí nhiều tiềm , cổ phiếu bị hủy niêm yết , Giao dịch kí quỹ Giao dịch ký quỹ (margin trading) hình thức vay tiền CTCK để mua chứng khoán Hoạt động giao dịch ký quỹ tạo hội tốt, nâng cao hiệu đầu tư tiềm ẩn nhiều rủi ro Giao dịch ký quỹ chất sử dụng đòn bẩy hoạt động đầu tư chứng khoán Rất dễ hiểu, hoạt động đầu tư bạn có hiệu quả, mức sinh lời từ khoản đầu tư tăng lên gấp bội so với việc sử dụng vốn Bào mịn lợi nhuận Vay nợ kèm với lãi suất Lãi suất công ty chứng khoán thường dao động 10% Điều có nghĩa năm vay nợ để mua cổ phiếu nắm giữ nhà đầu tư phải chịu chi phí lãi vay Điều làm bào mịn phần lợi nhuận kiếm Nguy bị bán giải chấp Đây ác mộng mà nhà đầu tư không mong muốn Khi mua cổ phiếu nhiều gặp điều kiện thị trường xuống Làm tỷ lệ giá trị tài sản ròng/ tổng tài sản giảm xuống ngưỡng cho phép, cơng ty chứng khốn buộc lịng phải bán giải chấp để đề phòng rủi ro Lợi hạn chế lệnh dừng lỗ a Lợi • Có tác dụng bảo vệ lợi nhuận hạn chế thua lỗ • Khơng cần phải theo dõi khoản giữ hàng ngày • Khơng tốn phí Thơng thường, bạn bị tính phí đạt đến mức giá dừng lỗ cổ phiếu phải bán Lệnh xem sách bảo hiểm miễn phí • Dừng lỗ cho phép định không bị ảnh hưởng cảm xúc Điều giúp bạn định hướng đề mà không bị cản trở phán đoán bạn cảm xúc b Hạn chế Biến động giá ngắn hạn kích hoạt điểm dừng kích hoạt bán hàng khơng cần thiết Do đó, bạn cần chọn tỷ lệ dừng lỗ cho phép cổ phiếu dao động hàng ngày Để tránh việc kích hoạt lệnh dừng lỗ khơng cần thiết Hạn chế bạn đạt đến mức giá dừng, lệnh dừng bạn trở thành lệnh thị trường Và mức giá bạn bán khác nhiều so với giá dừng Ngoài ra, số lượng lệnh dừng kích hoạt lớn gây náo loạn giao dịch 8, theo bạn , năm 2022 ngành có tính khoản cao Nhìn năm 2022, hầu hết dự báo tin TTCK tiếp tục tăng mặt điểm số, với khoản tiếp tục gia tăng hệ thống giao dịch đưa vào vận hành Mục tiêu mà phần lớn tổ chức kỳ vọng cho VN-Index năm 2022 nằm vùng 1.700-1.800 điểm, dựa tảng kinh tế tiếp tục phục hồi sách tài khóa, tiền tệ trì theo hướng nới lỏng Nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ sách đẩy mạnh đầu tư cơng vào sở hạ tầng lượng, bất động sản, xây dựng vật liệu xây dựng tiếp tục hút dòng tiền Với triển vọng Việt Nam tiếp tục điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư nước ngồi giúp doanh nghiệp bất động sản khu cơng nghiệp hưởng lợi, nhóm bất động sản thương mại lại "thăng hoa" nhờ việc đầu tư xây dựng sở hạ tầng buộc thị trường phải định giá lại giá trị dự án đầu tư quỹ đất công ty nắm giữ Việc mở cửa lại kinh tế với nhu cầu nội địa phục hồi giúp ngành bán lẻ, đồ uống, du lịch, khách sạn hàng không phục hồi mạnh so với ngành khác Theo đó, dịng tiền lựa chọn "bắt đáy" nhóm cổ phiếu Xu hướng phục hồi kinh tế tồn cầu nói chung Việt Nam nói riêng kỳ vọng tiếp tục thúc đẩy giá loại lượng, nguyên nhiên vật liệu lên, theo nhóm cổ phiếu dầu khí, hóa chất lựa chọn nhà đầu tư chu kỳ Sự phục hồi kéo theo hoạt động thương mại tăng mạnh trở lại giúp nhóm ngành logistics, vận tải hưởng lợi Trong đó, việc chuyển đổi số tiếp tục sau đại dịch xu hướng kinh tế số chủ đạo, theo nhóm cổ phiếu cơng nghệ hấp dẫn dài hạn Nhóm cổ phiếu ngân hàng sớm quay lại dẫn dắt thị trường, ln số ngành có lợi nhuận dẫn đầu thời gian qua cho giai đoạn tới Đặc biệt, với triển vọng nới room ngoại sách tiền tệ thiên nới lỏng chất xúc tác cho nhóm cổ phiếu vua năm 2022 9, giá cổ phiếu BSR Trong tuần giao dịch kể từ ngày 16/5, cổ phiếu BSR Cơng ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) có đà tăng ấn tượng kể từ vùng đáy 18.000 đồng/ cp BSR tăng liên tục phiên liêp tiếp lên quanh ngưỡng MA50 (24.000 đồng/ cp), tích lũy ngang phiên trước tiếp tục đà tăng phi mã phiên gần Kết phiên giao dịch ngày 6/6, BSR đóng cửa mức giá 30.400 đồng/ cp, vượt ngưỡng kháng cự mạnh 30.000 đồng/ cp hướng tới đỉnh lịch sử 33.800 đồng/ cp thiết lập năm 2018 Lí : Đà tăng cổ phiếu BSR kèm diễn biến tích cực giá dầu , nguồn cung cho thị trường (nhất khu vực châu Âu) tiếp tục ảnh hưởng từ việc nước châu Âu thống tăng mức cấm vận sản phẩm xăng dầu tư Nga, tồn kho dầu thô Mỹ mức thấp Căng thẳng địa trị Nga Ukraine tiếp tục kéo dài, cộng thêm nỗ lực đàm phán chưa có tiến triển tiếp tục gây sức ép lên giá dầu giới Đồng thời, việc Trung Quốc nới lỏng biện pháp phong tỏa để phòng dịch COVID-19 Thượng Hải Bắc Kinh làm tăng nhu cầu sử dụng mặt hàng này, dẫn tới áp lực tăng giá hữu Tại Việt Nam, kì điều chỉnh gần ngày 1/6, Liên Bộ Công Thương Tài điều chỉnh tăng giá xăng dầu, BSR hưởng lợi trực tiếp từ việc giá nhiên liệu neo cao toàn giới Về triển vọng BSR, Cơng ty Cổ Phần Chứng khốn An Bình đánh giá nhu cầu tiêu thụ xăng dầu năm 2022 dự báo tăng trưởng 7% hoạt động kinh tế, giao thương mở cửa trở lại sau đại dịch COVID19 Ngoài ra, hoạt động Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn gặp khó khăn, gián đoạn sản xuất ảnh hưởng tới nguồn cung xăng dầu nước Đây hội cho BSR nâng cao sản lượng, gia tăng hiệu kinh doanh ... phiếu việc làm tăng giảm số cổ phiếu lưu hành công ty cổ phần mà không làm thay đổi vốn điều lệ, vốn cổ phần hay toàn giá trị thị trường thời điểm tách gộp cổ phiếu Vì : Tách cổ phiếu làm tăng... chiến lược phát triển địi hỏi nguồn lực tài chính, người Mặt khác, việc cơng bố đơi bất lợi cho doanh nghiệp, đối thủ cạnh tranh nắm thông tin 3.Tách , gộp cổ phiếu làm vốn chủ sở hữu khơng thay... lưu hành làm giảm mệnh giá cổ phiếu tương ứng với tỷ lệ tách, giá cổ phiếu thị trường giảm tương ứng giao dịch thực dễ dàng Việc tách cổ phiếu thường thực giá cổ phiếu thị trường tăng cao làm cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Làm dạng câu hỏi TTTC,

Từ khóa liên quan