0

Khóa luận tốt nghiệp ngành Kinh tế đối ngoại Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa container xuất nhập khẩu bằng đường biển tại Công ty Cổ phần Vật tư Du lịch

82 12 0
  • Khóa luận tốt nghiệp ngành Kinh tế đối ngoại Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa container xuất nhập khẩu bằng đường biển tại Công ty Cổ phần Vật tư Du lịch

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 20:30

Thành phố Hồ Chí Minh 2016 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Ngành KINH TẾ ĐỐI NGOẠI Đề tài “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa container xuất nhập khẩu bằng đường biển tại Công ty Cổ phần Vật tư Du lịch” Giảng viên hướng dẫn Th S, NCS Nguyễn Mỹ Chương Sinh viên Nguyễn Thị Thu Hằng MSSV 64011200725 Bài Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD Th S NCS Nguyễn Mỹ Chương i SV Nguyễn Thị Thu Hằng 12DĐN LỜI CẢM ƠN Trước tiên cho em bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy Cô trường Đại Học Quốc tế Sài G. Thành phố Hồ Chí Minh - 2016 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Ngành KINH TẾ ĐỐI NGOẠI Đề tài “Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động giao nhận hàng hóa container xuất nhập đường biển Công ty Cổ phần Vật tư Du lịch” Giảng viên hướng dẫn Th.S, NCS Nguyễn Mỹ Chương Sinh viên Nguyễn Thị Thu Hằng MSSV: 64011200725 GVHD: Th.S NCS Nguyễn Mỹ Chương Bài Khóa Luận Tốt Nghiệp LỜI CẢM ƠN Trước tiên cho em bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy Cô trường Đại Học Quốc tế Sài Gòn hết lòng dạy dỗ, truyền đạt lại cho em kiến thức kinh nghiệm quý báu suốt bốn năm học trường để hôm em vận dụng kiến thức áp dụng vào thực tế hồn thành tốt khóa luận Với vốn kiến thức tiếp thu q trình học khơng tảng cho q trình nghiên cứu báo cáo mà cịn hành trang quý báu để em bƣớc vào đời cách vững tự tin Qua em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu trường tạo điều kiện tốt học tập Đặc biệt, công lao to lớn mà em không quên Th.S, NCS Nguyễn Mỹ Chương tận tình hướng dẫn suốt q trình viết khóa luận Mặc dù bận rộn công việc giảng dạy, Thầy dành thời gian quý báu để phân tích giảng giải cho em hiểu vấn đề, giúp em có đủ kiến thức thực tế tự tin để hồn thành khóa luận Bên cạnh đó, em gởi lời cảm ơn đến Ban Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Vật tư Du lịch anh chị Phịng Kinh Doanh, tận tình dẫn em thực tập công ty, giúp em có kinh nghiệm thực tế bổ ích vào kiến thức mà em học trường hỗ trợ cung cấp số liệu để hoàn thành để tài “Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động giao nhận hàng hóa container xuất nhập đường biển Công ty Cổ phần Vật tư Du lịch” Sau cùng, em xin kính chúc Q Thầy Cơ mạnh khỏe, đạt nhiều thắng lợi công tác nghiệp giáo dục Đồng kính chúc Cơ, Chú, Anh, Chị cơng ty Cổ phần Vật tư Du lịch dồi sức khỏe, đạt nhiều thành công tốt đẹp công việc TP.HCM, ngày 12 tháng 07 năm 2016 Sinh viên Nguyễn Thị Thu Hằng SV: Nguyễn Thị Thu Hằng - 12DĐN i Bài Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Th.S NCS Nguyễn Mỹ Chương NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………… TP.HCM, ngày.…tháng.…năm 2016 Ký tên SV: Nguyễn Thị Thu Hằng - 12DĐN ii Bài Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Th.S NCS Nguyễn Mỹ Chương NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………… TP.HCM, ngày.…tháng.…năm 2016 Ký tên SV: Nguyễn Thị Thu Hằng - 12DĐN iii Bài Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Th.S NCS Nguyễn Mỹ Chương DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Sơ đồ thể mối quan hệ người giao nhận với bên Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức máy Công ty Cổ phần Vật tư Du lịch Hình 2.2: Biểu đồ kết hoạt động kinh doanh cơng ty từ 2013-2015 Hình 2.3: Phần mềm ECUS Khai báo hải quan điện tử Hình 2.4: Sơ đồ quy trình giao nhận hàng nhập đường biển Hình 2.5: Màn hình hiển thị số tờ khai thơng tin liên hệ (Ví dụ minh họa) Hình 2.6: Tỷ trọng giá trị giao nhận đường biển từ năm 2013 – 2015 Hình 2.7: Cơ cấu tỷ trọng thị trường giao nhận từ năm 2013 – 2015 Hình 2.8: Tỷ trọng cấu mặt hàng Công ty 2013-2015 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Một số ngành nghề kinh doanh Công ty Bảng 2.2: Kết hoạt động kinh doanh dịch vụ xuất nhập Công ty giai đoạn năm 2013-2015 Bảng 2.3: Cơ cấu thị trường giao nhận đường biển theo tỷ trọng Bảng 2.4: Tỷ trọng cấu mặt hàng giao nhận đường biển từ 2013 – 2015 SV: Nguyễn Thị Thu Hằng - 12DĐN iv Bài Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Th.S NCS Nguyễn Mỹ Chương DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT B/L : Bill of Lading C/O : Certification of Original D/O : Delivery Order EIR: Equipment Interchange Receipt FDI : Foreign Direct Investment GTGN: Giá trị giao nhận THC : Terminal Handing Charge WTO : World Trade Organization XNK: Xuất nhập SV: Nguyễn Thị Thu Hằng - 12DĐN v GVHD: Th.S NCS Nguyễn Mỹ Chương Bài Khóa Luận Tốt Nghiệp MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục tiêu đề tài Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu khóa luận CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIAO NHẬN HÀNG CONTAINER XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN 1.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò hoạt động xuất nhập khẩu: 1.1.1 Khái niệm: 1.1.2 Đặc điểm hoạt động xuất- nhập khẩu: 1.1.3 Vai trò hoạt động xuất nhập kinh tế: 1.2 Giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển 11 1.2.1 Khái niệm 11 1.2.2 Đặc điểm 12 1.2.3 Vai trò 12 1.3 Phân loại điều kiện kinh doanh dịch vụ giao nhận 13 1.3.1 Phân loại dịch vụ giao nhận 13 1.3.2 Điều kiện kinh doanh dịch vụ giao nhận 14 1.4 Lợi ích nghiệp vụ giao nhận 15 1.5 Người giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển 15 1.5.1 Định nghĩa người giao nhận: 15 1.5.2 Trách nhiệm người giao nhận: 16 1.6 Phạm vi dịch vụ cung cấp người giao nhận: 19 1.6.1 Dịch vụ thay mặt người gửi hàng (người xuất khẩu): 19 1.6.2 Dịch vụ thay mặt người nhận hàng (người nhập khẩu): 20 1.7 Quyền nghĩa vụ người giao nhận 21 1.8 Mối quan hệ người giao nhận với bên: 22 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN NGOẠI THƯƠNG BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ DU LỊCH 25 SV: Nguyễn Thị Thu Hằng - 12DĐN vi Bài Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Th.S NCS Nguyễn Mỹ Chương 2.1 Giới thiệu Công ty cổ phần Vật tư Du lịch 25 2.1.1 Giới thiệu chung 25 2.1.2 Lịch sử hinh thành phát triển 26 2.1.3 Bộ máy tổ chức 27 2.1.4 Ngành nghề kinh doanh công ty 28 2.1.5 Chức năng, nhiệm vụ Công ty phịng ban 28 2.1.6 Tình hình kết hoạt động kinh doanh dịch vụ xuất nhập Công ty giai đoạn 2013-2015 31 2.2 Quy trình nghiệp vụ giao nhận hàng container xuất nhập đường biển Công ty Cổ phần Vật tư Du lịch 34 2.2.1 Thực tế quy trình giao nhận hàng container xuất nhập đường biển Công ty Cổ phần Vật tư Du lịch 34 2.2.2 Nhận xét bước thực quy trình giao nhận 50 2.3 Thực trạng hoạt động giao nhận hàng container xuất nhập đường biển Công ty 51 2.3.1 Giá trị giao nhận 51 2.3.2 Thị trường giao nhận 52 2.3.3 Mặt hàng giao nhận 55 2.4 Đánh giá tình hình hoạt động Công ty 57 2.4.1 Thuận lợi 57 2.4.2 Khó khăn 58 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG CONTAINER XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ DU LỊCH 60 3.1 Mục tiêu chung Công ty 60 3.2 Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động giao nhận Công ty 60 3.2.1 Giải pháp 1: Giải pháp mở rộng thị trường 60 3.2.2 Giải pháp 2: Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng 62 3.2.3 Giải pháp 3: Đào tạo, nâng cao tay nghề cán 63 3.2.4 Giải pháp 4: Tối thiểu hóa chi phí 64 3.2.5 Giải pháp 5: Hạn chế ảnh hưởng tính thời vụ 65 3.3 Kiến nghị Nhà nước 66 3.4 Kiến nghị Tổng cục hải quan 67 vii SV: Nguyễn Thị Thu Hằng - 12DĐN Bài Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Th.S NCS Nguyễn Mỹ Chương 3.5 Kiến nghị quan thuế 68 KẾT LUẬN 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 PHỤ LỤC 71 SV: Nguyễn Thị Thu Hằng - 12DĐN viii Báo cáo Thực tập Tốt Nghiệp GVHD: Th.S NCS Nguyễn Mỹ Chương 2.4.2 Khó khăn Bên cạnh thành tựu đạt cơng ty cịn khó khăn: Cơng ty thường xun bị thiếu vốn, phải vay ngân hàng với lãi xuất cao có hợp đồng lớn tăng đột xuất Công tác giao dịch đàm phán, ký kết hợp đồng kinh doanh công ty chưa đạt hiệu cao Việc lựa chọn phương án giao nhận hàng chưa hợp lý nên nảy sinh nhiều chi phí khơng cần thiết Tổ chức thực hợp đồng cịn thiếu tính đồng khâu gây nên lãng phí thời gian tiền Thị trường tiêu thụ có mở rộng song chưa ổn định chưa tương xứng với tầm vóc cơng ty Hàng công ty chủ yếu theo kiểu thu gom, công ty thực hoạt động tạo nguồn hàng có khách hàng nêu yêu cầu Vì nhiều trường hợp cơng ty bị động nguồn hàng việc tạo hàng không đủ số lượng, chất lượng, giá hàng hoá lên xuống thất thường làm cho cơng ty gặp khơng khó khăn hoạt động kinh doanh Hoạt động công ty vào bị động, chưa lường trước biến động hàng hoá thị trường mà nguyên nhân chủ yếu cơng tác nghiên cứu thị trường chưa tốt, chưa tìm nhu cầu hàng hoá nước quốc tế Công ty chưa thiết lập kế hoạch kinh doanh dài hạn, chưa có phương hướng cụ thể để đối phó với biến động bất thường thị trường xảy Cơng ty chưa thực tốt việc nghiên cứu thị trường thị trường quốc tế có khác biệt lớn so với thị trường nước cung cầu phong tục tập qn văn hố việc khơng ý đến thông tin dẫn đến rủi ro kinh doanh cao Chính cơng ty chưa mạnh dạn ký kết hợp đồng có giá trị lớn Điều làm ảnh hưởng lớn tới khối lượng hàng hố xuất nhập cơng ty, dẫn đến ảnh hưởng tới hiệu kinh doanh cơng ty Ngồi khơng nghiên cứu kỹ thị trường thơng số giá nên khơng có biện pháp để điều chỉnh kịp thời hoạt động kinh doanh cho phù hợp chưa tận dụng hết hội thị trường SV: Nguyễn Thị Thu Hằng - 12DĐN 58 Báo cáo Thực tập Tốt Nghiệp GVHD: Th.S NCS Nguyễn Mỹ Chương Dù cơng ty hoạt động lâu năm khơng có phận marketing để quảng bá hình ảnh thương hiệu cơng ty Khơng có chương trình chăm sóc khách hàng cách thường xuyên chưa có ưu đãi quan tâm đặc biệt khách hàng lớn quen thuộc Hiện nay, giá xăng dầu nước biến dộng mạnh làm cho chi chí vận tải, nhân cơng đồng loạt tăng gây khó khăn cho cơng ty việc định giá dịch vụ Điều trở ngại lớn cho công ty phải đối mặt với nhiều đối thủ cạnh tranh vừa phải điều chỉnh giá dịch vụ vừa giữ khách hàng cũ thu hút khách hàng Nếu khơng tính tốn kỹ cơng ty nhiều khách hàng lẫn khách hàng tiềm SV: Nguyễn Thị Thu Hằng - 12DĐN 59 Báo cáo Thực tập Tốt Nghiệp GVHD: Th.S NCS Nguyễn Mỹ Chương CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG CONTAINER XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ DU LỊCH 3.1 Mục tiêu chung Công ty - Mở rộng quan hệ giao dịch đối ngoại với tổ chức giao nhận quốc tế, đẩy mạnh cơng tác marketing tìm kiếm thị trường mới, trọng thị trường Châu Âu, Trung Quốc - Tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán công nhân viên ngành, kịp thời cập nhật thơng tin tình hình giao nhận vận tải giới - Xây dựng chế điều hành thúc đẩy kinh doanh, tăng cường công tác quản lý nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ để tăng khả cạnh tranh thu hút khách hàng - Xây dựng cấu giá hợp lý, thường xuyên tìm kiếm, lựa chọn, tổ chức, phối hợp phương án vận tải để cước phí có lợi đảm bảo bù đắp giá thành 3.2 Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động giao nhận Công ty 3.2.1 Giải pháp 1: Giải pháp mở rộng thị trường Thứ nhất: Nghiên cứu thị trường Nghiên cứu thị trường cơng việc cần làm trước tiên “ Biết người, biết ta, trăm trận, trăm thắng” Hiện Cơng ty có quan hệ với số bạn hàng truyền thống Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, trước biến động phức tạp thị trường cơng ty cần phải tìm kiếm đối tác Mỗi doanh nghiệp thành công không am hiểu thị trường mà định thâm nhập, cho dù với thị trường quen thuộc kinh doanh khơng thường xun cập nhật quy định khơng thể trì hoạt động Thực tế cho thấy, nhiều thua thiệt chí thất bại cơng ty khơng tìm hiểu kĩ SV: Nguyễn Thị Thu Hằng - 12DĐN 60 Báo cáo Thực tập Tốt Nghiệp GVHD: Th.S NCS Nguyễn Mỹ Chương luật pháp, tập quán thị trường Khi tiến hành nghiên cứu thị trường, mục tiêu cần thu nhập thông tin sau: Phong tục tập q án, q y định pháp luật: Ở thị trường có khác so với thị trường mà cơng ty hoạt động Những điểm khác biệt có gây khó khăn trở ngại cho cơng tác thâm nhập thị trường thực công việc giao nhận vận chuyển hàng hóa khơng Cầu giao nhận hàng hóa: Ở thị trường mức độ nào, khả phát triển thị trường lại dạng tiềm tương lai hứa hẹn phát triển, phát sớm để thâm nhập tạo chỗ đứng vững công ty thu nhiều lợi nhuận Ngược lại, thị trường lớn, dễ dàng thâm nhập lại tiềm ẩn nguy suy thối việc tiếp tục kinh doanh mạo hiểm Đối thủ cạnh tranh: Cần tìm hiểu mức độ cạnh tranh thị trường sao, đối thủ cạnh tranh chính, có điểm mạnh, yếu Để cạnh tranh cơng ty cần chuẩn bị phương thức Các thơng tin thu thập đầy đủ, nhận định xác giúp cơng ty thâm nhập thị trường với chi phí thấp mà lại đạt hiệu cao hạn chế rủi ro Thứ 2: Thâm nhập thị trường Tự thâm nhập: Đây phương thức mà cơng ty tự tiến hành để tìm kiếm mở rộng khách hàng sở có hiểu biết định tình hình khách hàng thị trường Các cán công nhân viên công ty phải gặp khách hàng, thuyết phục họ sử dụng dịch vụ công ty Các cán lãnh đạo phải thường xuyên tham gia hội thảo, họp thức khơng thức, gặp mặt doanh nghiệp để qua tranh thủ kí hợp đồng ủy thác giao nhận Thâm nhập qua trung gian: SV: Nguyễn Thị Thu Hằng - 12DĐN 61 Báo cáo Thực tập Tốt Nghiệp GVHD: Th.S NCS Nguyễn Mỹ Chương Phổ biến hình thức liên doanh, liên kết với cơng ty nước ngồi, công ty vốn quen thuộc với thị trường mà Công ty cần thâm nhập Khi liên doanh, liên kết, Công ty phải chia sẻ lợi nhuận yếu cơng ty tận dụng nguồn vốn mối quan hệ đổi tác Công ty không công sức nghiên thị trường, dò dẫm bước mà lại tăng thị phần đồng thời hạn chế thấp rủi ro 3.2.2 Giải pháp 2: Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng Cơng ty cần phải có phận Marketing để phục vụ cho việc quảng bá dịch vụ giao nhận cho Công ty, thiết kế logo, biểu tượng để giúp khách hàng nhớ tới hình ảnh Cơng ty - Khi nhận thông tin Công ty thành lập có nhu cầu xuất, nhập hàng cơng ty cần có kế hoạch tiếp cận với khách hàng tạo mối quan hệ gây ấn tượng ban đầu, thể mong muốn hợp tác lâu dài Sau đưa sách giá cạnh tranh hợp lí để ký hợp đồng - Công ty cần nâng cấp làm phong phú thêm website để tạo thu hút khách tham quan hợp tác Đồng thời, thúc đẩy thêm hình thức hợp tác, liên lạc qua mạng vừa hiệu lại tiết kiệm thời gian cơng sức.Ví dụ: tạo tài khoản cho khách hàng thường xuyên lớn để đưa thông tin như: ngày hàng đến, khoản nợ yêu cầu khách hàng để khách hàng công ty tiện thống kê theo dõi  Bộ phận Sales đặt phương hướng kinh doanh định, cách thức thu hút khách hàng - Tư vấn giải thích tuyến đường vận chuyển hàng đến nơi nước nhận, giúp khách hàng nắm rõ giải thích cặn kẽ loại phí có liên quan hay phát sinh đến giao nhận hàng hóa giúp tiết kiệm chi phí, hiệu an tồn cho hàng hóa khách hàng - Giúp khách hàng lựa chọn hình thức, điều kiện gửi hàng gửi hàng theo EXW, FOB hay… để khách hàng nắm rõ quy trình cách thực mà gửi hàng cho tốt SV: Nguyễn Thị Thu Hằng - 12DĐN 62 Báo cáo Thực tập Tốt Nghiệp GVHD: Th.S NCS Nguyễn Mỹ Chương - Trong trình thực hợp đồng dịch vụ giao nhận với khách hàng, nhân viên giao nhận cần phải thực tiến độ kiểm tra chất lượng hàng hóa phải đảm bảo  Bộ phận chăm sóc khách hàng cần đưa nhiều sách dịch vụ quan tâm khách hàng để tạo niềm tin cho khách hàng, trì mối quan hệ làm việc lâu dài, ví dụ: - Cơng ty quan tâm đến yêu cầu khách hàng giữ mối quan hệ song phương, thường xuyên liên lạc với khách hàng để nắm bắt thông tin phản hồi từ khách hàng nhằm đề sách hợp lí - Có sách ưu đãi với khách hàng, ln khơng ngừng tìm khách hàng mới, nên tổ chức hội thảo công ty với khách hàng nhằm quảng bá thương hiệu, dịch vụ tới khách hàng, lắng nghe ý kiến khách hàng - Cung cấp cho khách hàng thông tin đối tác xuất nhập khâu, điều khoản hợp đồng ngoại thương, giải thích cho khách hàng rõ vấn đề phát sinh tránh rắc rối sau 3.2.3 Giải pháp 3: Đào tạo, nâng cao tay nghề cán Đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ đội ngũ cán làm công tác xuất nhập Sự tồn phát triển Công ty cũng bắt nguồn từ yếu tố người Các phòng kinh doanh Cơng ty có đội ngũ cán kinh doanh tương đối hoàn chỉnh, hầu hết qua đào tạo đại học quy chức nghiệp vụ kinh doanh ngoại ngữ Tuy nhiên kinh doanh xuất nhập yêu cầu trình độ nghiệp vụ cao mà cịn yếu tố khác kinh nghiệm, khả giao tiếp, phản ứng nhạy bén trước biến động thị trường Thực tế số cán có kinh nghiệm thực tế kinh doanh lại hạn chế trình độ ngoại ngữ, cịn trẻ lại thiếu kinh nghiệm thực tế - Công ty đưa doanh số bán hàng tháng quý từ đặt mục tiêu cho nhân viên làm việc nhân viên có thành tích kiếm SV: Nguyễn Thị Thu Hằng - 12DĐN 63 Báo cáo Thực tập Tốt Nghiệp GVHD: Th.S NCS Nguyễn Mỹ Chương nhiều hợp đồng hay bán hàng nhiều nhân viên trích mức hoa hồng cho tháng quý Hơn nữa, tăng lương chế độ phúc lợi khác lên khoảng 10 dến 20% nhân viên có tinh thần trách nhiệm cao cho cơng ty - Hiện nay, công ty đào tạo nhân viên cách cho tham gia học thêm bồi dưỡng lớp nghiệp vụ ngắn ngày giao nhận - Thường xuyên cho nhân viên tham gia hội thảo hay buổi lễ công ty giao nhận để tích lũy thêm kinh nghiệm từ họ - Một điều đặc biệt quan trọng đào tạo nâng cao nhân viên cách giữ lại tập, nguồn nhân lực tốt nhất, nhằm tìm kiếm sinh viên có tiềm - Cử nhân viên ưu tú nước tham gia khóa huấn luyện chun mơn, học hỏi tập đồn giao nhận quốc tế - Khuyến khích nhân viên trau dồi ngoại ngữ không làm giàu kiến thức cho thân mà để phục vụ cho nhu cầu cơng việc, nên có chế độ lương thưởng cho phù hợp với lực nhân viên - Công ty cần cập nhật phổ biến văn pháp luật liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, thay đổi sách Nhà Nước, quy tắc Hải quan nhằm thực cách đắn, tiết kiệm chi phí thời gian làm thủ tục, để giúp cho việc giao nhận dễ dàng hơn, tránh sai sót khơng cập nhập đầy đủ 3.2.4 Giải pháp 4: Tối thiểu hóa chi phí - Tuyển chọn nhân viên người việc, hạn chế việc phải tốn chi phí nhiều cho việc đào tạo nhân viên không chuyên môn - Giảm chi phí nhân cơng cách chuyển cơng việc giấy tờ hệ thống điện tử - Giảm thiểu chi phí tổ chức hành như: tận dụng hội giảm giá dịch vụ bên ngoài, mua sắm trang thiết bị với giá ưu đãi, từ chối dịch vụ không cần thiết với hoạt động doanh nghiệp - Thương lượng với khách hàng khoản chi phí phát sinh q trình giao nhận, để kiểm sốt chi phí tốt SV: Nguyễn Thị Thu Hằng - 12DĐN 64 Báo cáo Thực tập Tốt Nghiệp GVHD: Th.S NCS Nguyễn Mỹ Chương - Tận dụng phương tiện vận tải, kho bãi công ty để vận chuyển bảo quản hàng hóa, hạn chế th bên ngồi làm tăng chi phí khơng đáng có - Kiểm sốt việc sử dụng tất tài sản cơng ty, tránh tình trạng sử dụng lãng phí, sai mục đích - Thu hồi khoản nợ từ phía khách hàng để có nguồn vốn kinh doanh, hạn chế việc phải vay làm cho chi phí lãi vay tăng cao - Hoạch định chiến lược chi tiêu ngắn dài hạn công ty dựa đánh giá tổng quát khía cạnh cụ thể yếu tố chi phí có ảnh hưởng quan trọng tới tồn công ty, bao gồm: tham gia vào thị trường tiền tệ, xác định chiến lược tài cho chương trình, dự án công ty mở rộng hay thu hẹp sản xuất 3.2.5 Giải pháp 5: Hạn chế ảnh hưởng tính thời vụ - Tính thời vụ hoạt động giao nhận bắt nguồn từ tính thời vụ lượng hàng hóa xuất nhập khẩu, nhân tố tác động đến hoạt động giao nhận Tuy vậy, lượng hàng hóa xuất nhập nước ta dồi đa dạng, nêu ta biết khai thác tốt thi cơng ty chủ động nguồn hàng giao nhận, từ điều tiết hoạt động sản xuất kinh doanh - Trước hết muốn hạn chế ảnh hưởng tính thời vụ cơng ty có đối tác ký hợp đồng lớn dài hạn, đồng thời phải tạo dựng niềm tin thật vững với khách hàng Chiến lược bắt buộc cơng ty phải có kế hoạch lâu dài, nhiên cơng ty áp dụng phương pháp giai đoạn hàng như: Giảm giá thu hút khách hàng Khi giảm giá chắn Công ty phải chấp nhận chịu thua lỗ thời gian bù lại Công ty lại mở rộng trì tốt mối quan hệ với khách hàng Đây yếu tố quan trọng để vào mùa hàng xuống công ty có lượng khách hàng dồi đảm bảo kinh doanh Cơng ty khơng bị trì trệ SV: Nguyễn Thị Thu Hằng - 12DĐN 65 Báo cáo Thực tập Tốt Nghiệp GVHD: Th.S NCS Nguyễn Mỹ Chương Để giảm giá chịu thua lỗ thời gian dài Công ty cần phải có tiềm lực vốn lớn Đây vấn đề khó Cơng ty thời buổi khủng hoảng kinh tế Trước mắt Cơng ty áp dụng biện pháp như: - Phát động phong trào tiết kiệm toàn cán bộ, công nhân nhằm giảm thiểu chi tiết lãng phí vật tư, điện năng, thời gian lao động - Kích thích lực làm việc nhân viên: cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống cản cơng nhân viên, hồn thiện cấu tổ chức gọn nhẹ hiệu quả, tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng - Sử dụng nguồn lao động có chất lượng, có kinh nghiệm chịu áp lực công việc để tránh rủi ro khơng đáng có - Ứng dụng tốt tiến khoa học kĩ thuật quy trình giao nhận Công ty (như Hải Quan điện tử) để rút ngắn thời gian, tiết kiệm nguốn lực để giảm giá thành dịch vụ Tạo cho khách hàng dịch vụ miễn phí thời gian khách Các dịch vụ cung cấp miễn phí có sức hấp dẫn cao khách hàng, Công ty phải dễ thực tốn Ví dụ: Trong thời kỳ vắng khách, kho hàng rộng rãi, khả giải toả hàng hố nhanh, Cơng ty áp dụng hình thức khuyến miễn phí lưu kho mà không gây tốn nhiều cho Công ty 3.3 Kiến nghị Nhà nước  Cải cách thủ tục hành chính, tạo mơi trường pháp lí thơng thống Nhà nước cần hồn thiện hệ thống Luật đầu tư nước ngoài, ban hành văn luật theo hướng mở cửa, hội nhập, phù hợp với thông lệ quốc tế, đặc biệt luật Đầu tư nước Việt Nam Cải cách thủ tục hành cho đơn giản, gọn nhẹ Tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm minh vụ vi phạm, gian lận bước khai hải quan, khai thuế, kiểm hoá Nhà nước nên xây dựng mạng lưới thông tin thay đổi Luật Hải Quan để doanh nghiệp cập nhật dễ dàng sớm SV: Nguyễn Thị Thu Hằng - 12DĐN 66 Báo cáo Thực tập Tốt Nghiệp GVHD: Th.S NCS Nguyễn Mỹ Chương  Tạo môi trường kinh tế - xã hội thuận lợi Để nhà đầu tư yên tâm đầu tư, phủ Việt Nam phải ổn định kinh tế vĩ mơ, sách tài khóa, sách tiền tệ phải cân nhắc, điều chỉnh cho khơng làm nguồn lợi đáng nhà đầu tư Bên cạnh đó, phải giữ ổn định trị, trật tự an tồn xã hội để đảm bảo an tồn tính mạng, tài sản, bảo đảm quyền cho nhà đầu tư  Nhà nước tăng cường thu hút FDI vào ngành giao nhận vận tải Trong thời gian vừa qua, Chính phủ nỗ lực việc đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống sở hạ tầng như: đường xá, cầu cống, thông tin liên lạc Tuy nhiên, việc xây dựng cảng biển, cảng sông phục vụ cho giao thông vận tải đường biển chưa cải thiện tốt cần phải tăng cường Bên cạnh đó, Chính phủ chưa có dự án lớn nhằm xây dựng, củng cố đội ngũ tàu buôn Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hoá xuất nhập doanh nghiệp nước Vì vậy, việc tăng cường thu hút đầu tư nước ngồi lợi dụng nguồn vốn công nghệ đại, nhanh chóng thay đổi mặt ngành Đuổi kịp với nước khu vực giới  Hỗ trợ cho doanh nghiệp nhập Nhằm mục đích phục vụ sản xuất nước hay nhập sản xuất xuất qua làm tăng quy mô doanh nghiệp sản xuất xuất Mặt khác, hợp đồng nhập máy móc thiết bị có giá trị lớn, dây chuyền, máy móc thiết bị đại có vai trị quan trọng việc đại hố máy móc thiết bị nước Chính phủ phải có hỗ trợ mặt giảm thuế nhập khẩu, ưu đãi hạn ngạch, thủ tục 3.4 Kiến nghị Tổng cục hải quan Hiện nay, nhiều cán cơng chức hải quan cịn làm việc quan liêu cửa quyền, gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ xuất nhập Vì vậy, đề nghị quan SV: Nguyễn Thị Thu Hằng - 12DĐN 67 Báo cáo Thực tập Tốt Nghiệp GVHD: Th.S NCS Nguyễn Mỹ Chương chức có biện pháp chấn chỉnh làm đội ngũ cán cơng chức ngành Để nhanh chóng hồn tất thủ tục hải quan hàng xuất nhập khẩu, rút ngắn thời gian kiểm hoá, đề nghị quan hải quan cung cấp thêm đại hoá trang thiết bị làm việc đại cho nhân viên máy soi, máy vi tính, phần mềm mã số thuế cách tính thuế, Hiện thành phố Hồ Chí Minh có Cảng Cát Lái trang bị máy soi.Vì vậy,tổng cục cần xem xét hỗ trợ máy soi tất cảng khác nhằm phục vụ cho công tác nghiệp vụ công chức Cơ quan hải quan cần có nhiều người am hiểu chun mơn máy móc, thiết bị, vật tư, phụ tùng để giảm bớt thủ tục gây thời gian cho doanh nghiệp Cần nghiên cứu quy trình thủ tục hải quan đại để có biện pháp đơn giản hóa thủ tục hải quan đảm bảo quản lý quan chủ quản.Qua giúp quan hải quan hoạt động giao nhận giảm bớt thời gian chi phí thực thủ tục hải quan Các hướng dẫn hải quan phải ngày rõ ràng,dễ hiểu công khai cho doanh nghiệp nắm vững bước khai báo 3.5 Kiến nghị quan thuế Cơ quan thuế cần có thủ tục đóng thuế thủ tục thu thuế thơng thống hơn, đơn giản điều mà doanh nghiệp ln mong đợi.Thủ tục hồn thuế cho doanh nghiệp cần phải nhanh chóng,đơn giản họ tiến hành hồn thuế Cần có biện pháp để hạn chế tiêu cực doanh nghiệp tới quan thuế để hoàn thuế Ngoài cần đẩy mạnh công tác đầu tư xúc tiến thương mại với nước ngồi, tổ chức thường xun chương trình như:hội chợ,triển lãm hàng hóa Việt Nam nước tạo điều kiện cho doanh nghiệp quảng bá sản phẩm đồng thời hoạt động kêu gọi đầu tư nước nhằm thúc đẩy hoạt động xuất nhập phát triển SV: Nguyễn Thị Thu Hằng - 12DĐN 68 GVHD: Th.S NCS Nguyễn Mỹ Chương Báo cáo Thực tập Tốt Nghiệp KẾT LUẬN Từ thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Vật tư Du lịch, sau tiếp cận nghiên cứu tìm hiểu “Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động giao nhận hàng hóa container xuất nhập đường biển Cơng ty Cổ phần Vật tư Du lịch” rút vài kết luận sau: Thứ nhất, 80% hàng hóa xuất nhập đất nước vận chuyển đường biển Do đó, quy trình giao nhận hàng hố xuất nhập đóng vai trị khơng nhỏ, làm tốt quy trình tăng khả cạnh tranh, tăng doanh thu, tăng mức độ tăng trưởng doanh nghiệp mà góp phần to lớn việc thúc đẩy giao thương hàng hoá xuất nhập với nước khu vực giới Thứ hai, để nâng cao sức cạnh tranh Công ty Cổ Phần Vật tư Du lịch điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế nay, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, cạnh tranh với Doanh nghiệp ngành giải đồng khâu từ hoạch định sách, nâng cao hiệu quản lý điều hành, công tác tổ chức nhân sự, marketing, mở rộng quan hệ hợp tác… mà phải thường xuyên đổi cơng nghệ, đặc biệt khơng ngừng đổi hồn thiện quy trình giao nhận hàng hố xuất nhập Thứ ba, khóa luận với mong muốn vạch hướng cho công tác giao nhận nhập hàng hố Cơng ty Cổ phần Vật tư Du lịch năm tới, hy vọng đáp ứng nhu cầu tiến đến hồn thiện quy trình giao nhận hàng nhập Công ty để đạt kết khả quan Qua thời gian thực tập thực tế công ty, anh chị công ty dạy tận tình em tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích cơng việc Đây hành trang vô quý giá để em tự tin khởi nghiệp sau Một lần em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Mỹ Chương tận tình hướng dẫn để em hồn thành báo cáo SV: Nguyễn Thị Thu Hằng - 12DĐN 69 Báo cáo Thực tập Tốt Nghiệp GVHD: Th.S NCS Nguyễn Mỹ Chương TÀI LIỆU THAM KHẢO GS.TS Võ Thanh Thu, Kỹ Thuật Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu (2011), Nhà xuất Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh PGS.TS Hồng Văn Châu, Vận Tải Giao Nhận Hàng Hoá Xuất Nhập Khẩu (2009), Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật TS Nguyễn Hồng Vân (2011), Một số giải pháp khắc phục khó khăn hoạt động giao nhận vận tải hàng hố Việt Nam, Tạp chí cơng nghệ Hàng Hải TS Nguyễn Hồng Vân (2012), Một số giải pháp nâng cao hiệu thực thủ tục hải quan điện tử hoạt động giao nhận hàng hoá Việt Nam, Tạp chí cơng nghệ Hàng Hải Báo cáo thường niên Công ty Cổ Phần Vật Tư Du Lịch Luạt Thương Mại Việt Nam 2005 http://vi.wikipedia.org http://www.customs.gov.vn SV: Nguyễn Thị Thu Hằng - 12DĐN 70 GVHD: Th.S NCS Nguyễn Mỹ Chương Báo cáo Thực tập Tốt Nghiệp PHỤ LỤC Tờ khai hàng hóa nhập thơng quan Danh sách container đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan Hợp đồng mua bán ngoại thương ( Sale Contract ) Hóa đơn thương mại ( Commerical Invoice ) Phiếu đóng gói hàng hóa ( Packing List ) Vận đơn đường biển ( Bill of Lading ) SV: Nguyễn Thị Thu Hằng - 12DĐN 71 ... KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Ngành KINH TẾ ĐỐI NGOẠI Đề tài ? ?Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động giao nhận hàng hóa container xuất nhập đường biển Công ty Cổ phần Vật tư Du lịch? ?? Giảng... trình nghiệp vụ giao nhận hàng container xuất nhập đường biển Công ty Cổ phần Vật tư Du lịch 2.2.1 Thực tế quy trình giao nhận hàng container xuất nhập đường biển Công ty Cổ phần Vật tư Du lịch. .. vụ giao nhận hàng container xuất nhập đường biển Công ty Cổ phần Vật tư Du lịch 34 2.2.1 Thực tế quy trình giao nhận hàng container xuất nhập đường biển Công ty Cổ phần Vật tư Du lịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận tốt nghiệp ngành Kinh tế đối ngoại Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa container xuất nhập khẩu bằng đường biển tại Công ty Cổ phần Vật tư Du lịch,

Từ khóa liên quan