0

Phát triển sản phẩm

35 3 0
  • Phát triển sản phẩm

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 17:42

BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA MARKETING TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ CUỐI NĂM 2021 DỰ ÁN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI SỮA ĐẬU PHỘNG NUT BROWN Môn PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI GVHD Hồ Thị Thảo Nguyên BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA MARKETING TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ CUỐI NĂM 2021 DỰ ÁN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI SỮA ĐẬU PHỘNG NUT BROWN Môn: PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI GVHD: Hồ Thị Thảo Nguyên DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM STT HỌ TÊN MSSV Trần Văn Dũng 1921001042 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu 1921000816 Nguyễn Phúc Nguyên 1921001120 Đặng Hồng Phát 1921000989 Nguyễn Tú Uyên 1921000946 TP Hồ Chí Minh, năm 2021 BẢNG PHÂN CƠNG, ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HỒN THÀNH NHIỆM VỤ STT MSSV 1921000816 Họ tên Công việc thực Mức độ hoàn thành (%) - Thiết kế kế hoạch thử Nguyễn Thị Ngọc nghiệm sản phẩm, tung Hiếu 100% sản phẩm thị trường - Phân tích hội kinh doanh 1921000946 Nguyễn Tú Uyên - Cơ sở hình thành khái (nhóm trưởng) niệm 100% - Thiết kế mơ hình sản phẩm - Nhu cầu chưa 1921000989 Đặng Hồng Phát thỏa mãn 100% - Giao thức sản phẩm - Thiết kế chi tiết sản 1921001120 Nguyễn Phúc phẩm ( nguyên liệu sản Nguyên phẩm, vật liệu bao bì) 100% - Quy trình sản xuất - Giao thức sản phẩm 1921001042 Trần Văn Dũng - Nhu cầu chưa thỏa mãn i 100% DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Ma trận định đơn giản 14 Bảng 2: Bảng so sánh quy trình sản xuất sữa đậu phộng 25 ii DANH MỤC HÌNH Hình 1: Sau hết giá trị bò bị đưa đến lị giết mổ Hình 2: Tác động sinh thái loại sữa lên môi trường Hình 3: Những núm vú bò căng phồng gây đau đớn 10 Hình 4: Cơ cấu thị trường sữa Việt Nam 2018 12 Hình 5: Hội thảo Quốc tế lần thứ dinh dưỡng sữa hạt 13 Hình 1: Mơ hình sản phẩm sữa đậu phộng 25 iii MỤC LỤC BẢNG PHÂN CÔNG, ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC HÌNH iii MỤC LỤC iv CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH CƠ HỘI KINH DOANH CỦA DỰ ÁN 1.1 Thời điểm hình thành dự án: 1.2 Nghiên cứu thị trường sữa: 1.3 Xu hướng tiêu dùng: 1.4 Cơ hội sản phẩm mới: 1.4.1 Những nhu cầu chưa thỏa mãn sữa động vật: 1.4.2 Những nhu cầu chưa thỏa mãn sữa thực vật (sữa hạt): 1.5 Tầm nhìn, sứ mệnh dự án: 10 1.6 Mục tiêu dự án: 10 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ HÌNH THÀNH KHÁI NIỆM SẢN PHẨM MỚI, GIAO THỨC SẢN PHẨM 12 2.1 Cơ sở hình thành khái niệm sản phẩm mới: 12 2.2 Xác định giải vấn đề: 12 2.3 Đánh giá ý tưởng sản phẩm mới: 13 2.3.1 Sàng lọc sơ bộ: 13 2.3.2 Sàng lọc cuối cùng: 14 2.4 Định vị mục tiêu: 15 2.4.1 Thị trường mục tiêu: 15 2.4.2 Khách hàng mục tiêu: 15 2.4.3 Chân dung khách hàng: 17 2.5 Giao thức sản phẩm mới: 18 2.5.1 Định vị sản phẩm: 18 2.5.2 Thuộc tính sản phẩm (lợi ích có thể): 18 2.5.3 So sánh cạnh tranh: 19 iv 2.5.4 Yêu cầu marketing: 19 2.5.5 Yêu cầu tài chính: 19 2.5.6 Yêu cầu sản xuất: 20 2.5.7 Yêu cầu quy định: 20 2.5.8 Yêu cầu chiến lược công ty: 20 2.5.9 Ổ gà (hố sâu): 20 2.6 Thiết kế sản phẩm: 21 2.6.1 Mơ hình thiết kế sản phẩm: 21 2.6.2 Thiết kế chi tiết 22 2.7 2.6.2.1 Vật liệu bao bì 22 2.6.2.2 Nguyên liệu cho sản phẩm: 23 Quy trình sản xuất 24 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ KẾ HOẠCH THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM, TUNG SẢN PHẨM RA THỊ TRƯỜNG 26 3.1 Thiết kế kế hoạch thử nghiệm sản phẩm: 26 3.2 Đưa sản phẩm thị trường: 26 3.2.1 Giai đoạn giới thiệu sản phẩm: 26 3.2.2 Giai đoạn đưa sản phẩm thị trường: 27 TÀI LIỆU THAM KHẢO 29 v CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH CƠ HỘI KINH DOANH CỦA DỰ ÁN 1.1 Thời điểm hình thành dự án: Vào thời điểm mà đại dịch COVID bùng phát, người tiêu dùng ngày có xu hướng quan tâm tới sức khỏe, vệ sinh an tồn thực phẩm nhiều Do họ có xu hướng chi tiêu nhiều vào sản phẩm đảm bảo độ an toàn, thành phần dinh dưỡng, khả cung cấp đủ dưỡng chất cho thể hoạt động ngày dài, đặc biệt sản phẩm sữa, trà thảo mộc, nước trái cây, nước yến, nha đam… Theo nghiên cứu Nielsen, 65% người dùng sẵn sàng chi tiêu nhiều cho sản phẩm tốt cho sức khỏe Bên cạnh đó, sản phẩm dinh dưỡng sữa sản phẩm cần thiết cho sức khỏe người người tiêu dùng đặc biệt quan tâm Xu hướng gần người tiêu dùng hướng tới loại sữa thực vật, loại sữa organic Với bối cảnh thị trường kỳ vọng người tiêu dùng, nhóm mang đến dự án phát triển sản phẩm sữa hạt cho công ty Vinamilk – Sản phẩm sữa đậu phộng 1.2 Nghiên cứu thị trường sữa: Đối với sản phẩm sữa hạt thị trường Việt Nam, dù bắt đầu rộ lên năm trở lại nhóm sản phẩm có tăng trưởng tích cực cung cầu “Sữa hạt” đứng thứ ba top chủ đề thảo luận bật việc ăn uống lành mạnh năm 2017 Việt Nam Sự gia tăng cạnh tranh thị trường sữa bối cảnh chất lượng sống không ngừng cải thiện, kinh tế phát triển ổn định với đặc điểm dân số vàng đặt doanh nghiệp sữa Việt Nam trước sức ép lớn từ khách hàng đối thủ cạnh tranh Sự cạnh tranh đối thủ ngành làm cho sản phẩm thị trường đa dạng đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng Người tiêu dùng ngày khắt khe hơn, lựa chọn sản phẩm đòi hỏi nhiều yếu tố,… 1.3 Xu hướng tiêu dùng: ● Tiêu chí lựa chọn Theo điều tra người tiêu dùng IPSARD tiêu chí lựa chọn sản phẩm sữa Có đến 80% người tiêu dùng định sản phẩm sữa tiêu chí cung cấp dinh dưỡng; sau 50% người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm dựa nhãn hiệu có uy tín, tiếp đến có tiêu chí tăng cường thể chất cho thể, cung cấp vitamin, thơm ngon hợp vị mức 40% ● Tiêu dùng sữa thực vật Sữa thực vật dạng truyền thống xuất sớm Hiện nay, sữa đậu nành đóng hộp đời với Vinasoy giữ vị trí dẫn đầu với 80% thị phần, lại nắm giữ Vinamilk, Tribeco, Nutifood,…và tên khác Người tiêu dùng có nhiều lựa chọn sản phẩm sữa mình: bảo vệ mơi trường, quyền lợi động vật, an tồn,…và sữa thực vật trở thành giải pháp thay hiệu Có thể dễ dàng bắt gặp loại sữa làm từ thực vật (hạnh nhân, óc chó, gạo lứt,…) thị trường Mặc dù dễ tiếp cận cịn nhiều hạn chế thói quen, nhận thức người tiêu dùng nên họ chưa thực tiếp cận với loại sữa Tuy nhiên ngày có nhiều người ý thức sức khỏe an tồn dinh dưỡng thị trường nhanh chóng phát triển, sau đại dịch gia tăng nhận thức thực phẩm an toàn bảo vệ sức khoẻ nâng cao hệ miễn dịch Các sản phẩm sữa từ thực vật nhanh chóng trở thành lựa chọn hàng đầu tất người 1.4 Cơ hội sản phẩm mới: Trước tiến hành phát triển dịng sản phẩm sữa hạt nhóm tìm hiểu nhu cầu mà sữa động vật chưa đáp ứng được, nên dẫn tới xu hướng người tiêu dùng bắt đầu lựa chọn sử dụng sữa thực vật thay ngày gia tăng nhóm tìm hiểu thêm nhu cầu mà sữa thực vật chưa đáp ứng đầy đủ 1.4.1 Những nhu cầu chưa thỏa mãn sữa động vật: ● Nhu cầu tăng cường hệ tiêu hóa: Đặc điểm nhu cầu người tiêu dùng ln tìm kiếm sản phẩm sữa từ thực vật giúp cải thiện, tăng cường tiêu hóa để thay cho sữa động vật Dùng sữa động vật vào buổi sáng hay buổi xế chiều trở thành thói quen ăn uống nhiều người giới, phổ biến sữa bị Nó cung cấp cho người dùng nhiều protein, canxi, khoáng chất vitamin thiết yếu Tuy nhiên, số lý do, sữa bị sản phẩm từ sữa bị khơng phù hợp nhiều người Có khoảng 30 đến 50 triệu người Mỹ; 95% người châu Á, 80% người Mỹ gốc Phi, Tây Ban Nha người Do thái Ashkenazi, gần 100% thổ dân da đỏ Mỹ không dung nạp đường lactose phản ứng với số protein sữa động vật gây tình trạng dị ứng sữa Việc tiếp tục dùng sữa người khơng dung nạp lactose có triệu chứng ngồi hay phân lỏng dẫn đến việc thiếu hụt vitamin khoáng chất hay ảnh hưởng sức khỏe lâu dài Nghiên cứu cho thấy dịng sữa thực vật có đầy đủ hàm lượng canxi protein sữa động vật, đồng thời calo, khơng chứa hc-mơn tăng trưởng dễ tiêu hố ● Nhu cầu đạo đức bảo vệ môi trường: Đặc điểm nhu cầu họ đề cao ý thức cá nhân, vấn đề bảo vệ động vật, bảo vệ quyền tự quyền lợi động vật…bên cạnh họ nêu cao ý thức bảo vệ môi trường Những yếu tố tác động lớn đến nhận thức người tiêu dùng Phía sau cốc sữa bị thơm ngon, ngờ, lại “địa ngục trần gian” Việc ngược đãi súc vật trang trại nhà máy ghi nhận rõ Các nhà máy sữa lớn thường ni nhốt bị điều kiện chật chội bẩn thỉu Một số người chất vấn khía cạnh đạo đức việc cho bị mang thai để lấy sữa bắt bê vừa sinh (thường để giết mổ để bán thịt bê) để tối đa hóa lợi ích kinh tế Hình 1: Sau hết giá trị bò bị đưa đến lò giết mổ Hoạt động chăn nuôi làm ô nhiễm nguồn nước không khí Thêm vào đó, tiêu tốn số lượng lớn mặt đất, nước nhiên liệu việc trồng chế biến thức ăn chăn ni Trên tồn cầu, nơng nghiệp thải 60% lượng oxit nitơ 50% lượng khí metan ngành cơng nghiệp sữa đóng góp 4% vào tổng lượng khí gây hiệu ứng nhà kính tồn cầu Hình 2: Tác động sinh thái loại sữa lên môi trường ● Nhu cầu sữa 100%: Đặc điểm nhu cầu người tiêu dùng sẵn sàng chi trả cho sản phẩm sữa sạch, an toàn tốt cho sức khỏe dù mức giá cao đến đổi lại chất lượng mà họ nhận chưa thật xứng đáng Chi phí ngun liệu thấp từ dẫn đến tiết kiệm chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm không cao, phù hợp với phân khúc khách hàng Đậu phộng loại thực phẩm có từ lâu đời, người Việt Nam sử dụng phổ biến ăn hàng ngày Nên sản phẩm từ hạt đậu phộng chiếm tin tưởng yêu mến từ người tiêu dùng Đậu phộng đa tác dụng, có độ thân thiện với mơi trường cao vì: trồng dạng đồng cỏ xen với loại cỏ khác để vừa nhằm bảo vệ, cải tạo đất trống đồi núi trọc tốt vừa cấp chất xanh làm phân xanh hay làm thức ăn cho chăn nuôi gia súc trâu, bò, dê, cá… Sữa đậu phộng từ lâu làm thủ công bày bán quầy hàng rong, xe đẩy Đối với người Việt Nam sản phẩm không lạ, người tiêu dùng vốn mang nặng tâm lý không an tâm sản phẩm “handmade” họ cho hàng trôi nổi, chất lượng, không rõ nguồn gốc, không tốt cho sức khỏe sử dụng Bên cạnh đó, chưa có doanh nghiệp lớn Vinasoy, Tribeco, Fami…đánh vào thị trường tiềm 2.4 Định vị mục tiêu: 2.4.1 Thị trường mục tiêu: Ưu tiên tập trung khai thác thị trường nội địa, nơi tiềm tăng trưởng lớn Đẩy mạnh tập trung vào phân khúc sản phẩm cao cấp với nhiều giá trị gia tăng, đặc biệt khu vực thành thị Sau đó, mở rộng thâm nhập bao phủ khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa Tiếp tục xây dựng hệ thống phân phối nội địa rộng lớn vững mạnh, gia tăng thị phần giữ vững vị Vinamilk thị trường 2.4.2 Khách hàng mục tiêu: ● Phân khúc khách hàng theo địa lý Là sản phẩm trình nghiên cứu, sữa đậu phộng Vinamilk hướng tới khách hàng hầu hết tỉnh thành, kể tỉnh hay vùng nông thôn sâu xa, với mong muốn mở rộng thị trường mục tiêu rộng khắp Việt Nam 15 Bước đầu tập trung trọng phát triển vững hai thị trường miền Bắc miền Nam, đồng thời thăm dò thị trường miền Trung – Tây Nguyên Từng bước chinh phục khách hàng khắp miền đất nước ● Phân tích khách hàng theo nhân học Sữa đậu phộng Vinamilk hướng đến khách hàng độ tuổi, giới tính, dân tộc tơn giáo, trẻ em, người trẻ, trung niên hay người già sử dụng để bổ sung lượng, dinh dưỡng ngày Vinamilk phát triển dòng sản phẩm với mức giá thấp nhắm tới đối tượng khách hàng có mức thu nhập khá, trung bình thấp để tất người có hội sử dụng dịng sản phẩm này, giúp Cơng ty mở rộng thị trường tiêu thụ ● Phân tích khách hàng theo tâm lý học Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 ảnh hưởng làm đảo lộn thứ Ảnh hưởng đến mặt vật chất lẫn tinh thần Nhưng nhìn khía cạnh lạc quan hơn, coi thời điểm bị “giam chân” nhà dịch bệnh khoảng thời gian để làm thân, cải thiện sức khỏe Vì vậy, Vinamilk mắt sản phẩm hướng đến khách hàng quan tâm đến sức khỏe thân người thân, để lựa chọn sản phẩm có nguyên liệu thiên tốt cho sức khỏe, đem lại nhiều dinh dưỡng Khách hàng có lối sống xanh, lối sống lành mạnh quan tâm sức khỏe thói quen ăn uống với tâm lý lựa chọn thực phẩm có lợi cho sức khỏe, ảnh hưởng đến lựa chọn mua sản phẩm ● Phân tích khách hàng theo hành vi Khách hàng mua sản phẩm từ lợi ích mà sản phẩm mang lại như: chứa khoảng 10 loại acid amin có loại đặc biệt cần thiết cho sức khỏe người; có dưỡng chất cần thiết cho trí não tế bào thần kinh; Hỗ trợ sức khỏe tim mạch; Duy trì cân nặng… Khách hàng mua sản phẩm dựa vào thói quen sử dụng loại sữa hạt (sữa thực vật) thay cho loại sữa từ động vật, có thói quen ăn uống lành mạnh tốt cho 16 sức khỏe, có xu hướng sử dụng sữa hạt chế độ ăn uống hàng ngày gia đình 2.4.3 Chân dung khách hàng: Những người tiếp nhận thơng tin sản phẩm có khả đưa định mua sản phẩm ● Thông tin cá nhân - Độ tuổi: từ 16 tuổi trở lên - Giới tính: Nam/Nữ - Thu nhập: mức thu nhập khá, trung bình thấp - Sinh sống, học tập làm việc Việt Nam ● Khách hàng quan tâm trân trọng điều gì? - Sản phẩm có chất lượng tốt, có danh tiếng, uy tín, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng - Sản phẩm có thành phần tự nhiên, bổ sung vitamin thiết yếu giúp tăng cường sức đề kháng, có cơng dụng tốt cho sức khỏe ● Họ đâu? - Họ tìm kiếm thơng tin đâu? + Có thói quen tìm kiếm, tham khảo thông tin qua mạng xã hội nhiều thường xuyên + Tin tưởng review, feedback mạng xã hội từ người dùng khác - Họ tương tác đâu? + Có nhiều mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè độ tuổi nhóm tuổi đời mạng xã hội + Thường chia sẻ tham khảo thông tin tiêu dùng, sống, chế độ ăn uống, chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe với bạn bè, đồng nghiệp + Sẵn sàng chia sẻ trải nghiệm mạng xã hội với cộng đồng mạng xung quanh - Họ sử dụng mạng xã hội nào? + Sử dụng nhiều trang mạng xã hội khác như: Facebook, Instagram, Tiktok, Twitter,…nhưng phổ biến Facebook 17 Kênh truyền thông thông họ quan tâm? - + Kênh thương mại điện tử: Amazon, Shopee, Lazada, Sendo,… + Kênh mạng xã hội: Facebook, Instagram, Tiktok, Twitter, Youtube,… ● Tâm lý mua hàng - Lựa chọn sản phẩm từ thiên nhiên, giàu chất dinh dưỡng - Tin dùng sản phẩm từ thương hiệu tiếng, có uy tín cao - Có lối sống lành mạnh, quan tâm đến sức khỏe ● Hành vi mua hàng - Thói quen sử dụng sữa hạt thay sữa động vật - Thói quen ăn uống lành mạnh, tốt cho sức khỏe - Khách hàng trung thành với Vinamilk - Thường mua hàng địa điểm siêu thị, đại lý, cửa hàng tiện dụng, tạp hóa… Giao thức sản phẩm mới: 2.5 2.5.1 Định vị sản phẩm: Ngồi cơng dụng giúp giải khát, sữa đậu phộng Nut Brown phải người tiêu dùng nhớ đến mặt tích cực sau: Là sản phẩm vừa có mùi vị thơm ngon, bổ dưỡng vừa phù hợp với - chế độ ăn uống nhiều người (ăn mặn, ăn chay, ăn kiêng,…) có nhu cầu uống sữa cách lành mạnh Hơn nữa, sản phẩm Nut Brown cịn có ý nghĩa to lớn vừa đem lại lợi - ích cho người sử dụng, lại vừa thân thiện với mơi trường 2.5.2 Thuộc tính sản phẩm (lợi ích có thể): Sữa đậu phộng Nut Brown đời phải bước tiến vượt bậc so với sữa đậu phộng chế biến theo cách truyền thống công nghệ đại, bảo đảm tuyệt đối vệ sinh an toàn thực phẩm Để mang lại cho người tiêu dùng sản phẩm chất lượng cao, an toàn cho sức khỏe Từ đó, đem đến trải nghiệm tốt cho khách hàng 18 2.5.3 So sánh cạnh tranh: Sản phẩm sữa đậu phộng Nut Brown lần đặt mục tiêu phải cạnh tranh với Vinasoy, TH True MILK xem hai đối thủ “đáng gờm” nhất, có chất lượng xứng tầm, tin yêu khách hàng chiếm thị phần tương đối lớn thị trường sữa hạt Ngoài ra, đặt thêm mục tiêu phải vượt trội số đối thủ khác Nuti, Tribeco, Tân Hiệp Phát,… 2.5.4 Yêu cầu marketing: Đối với sản phẩm yêu cầu marketing quan trọng, góp phần vào việc sản phẩm có thành cơng hay khơng thị trường Từ đó, có đề xuất sau: - Cần tiến hành chương trình họp báo mắt sản phẩm để làm bàn đạp cho sản phẩm trước đưa thị trường - Bên cạnh việc sử dụng kênh phân phối sẵn có doanh nghiệp cần phải phát triển mở rộng thêm kênh phân phối cho sản phẩm kênh thương mại điện tử, bán hàng trực tiếp, - Đối với sản phẩm cần phát triển đội ngũ bán hàng giới thiệu sản phẩm tới tay người tiêu dùng cách chuyên nghiệp - Bên cạnh cần tiến hành thực chương trình quảng cáo (TVC, poster, ) kèm khuyến cho sản phẩm để tăng mức độ nhận biết sản phẩm thương hiệu công chúng - Sau năm mắt thị trường sản phẩm phải làm tăng 2% mức độ nhận diện thương hiệu mức độ nhận diện sản phẩm phải đạt 80% 2.5.5 Yêu cầu tài chính: - Đối với sản phẩm công ty chịu lỗ vòng nửa năm đầu để thực chiến dịch khuyến mãi, chiết khấu giảm giá nhằm quảng bá, phân phối rộng rãi sản phẩm để mở rộng thị phần cho sản phẩm kích thích doanh thu bán hàng Nửa năm cắt giảm chi phí đầu tư cho dự án để thu lợi nhuận phải đạt điểm hòa vốn vào đầu năm kể từ sản phẩm mắt 19 - Giá trị ròng sản phẩm trì năm khơng sau phải thu lợi nhuận đạt mức 30%/ năm 2.5.6 Yêu cầu sản xuất: - Dây chuyền sản xuất phải ln trì ổn định, khơng xảy trường hợp đứt gãy chuỗi cung ứng nguyên liệu gây thiếu hụt hàng hóa, khơng có hàng cung ứng cho thị trường - Sản lượng sản phẩm cung cấp thị trường tăng cao theo thời gian nên yêu cầu việc sản xuất phải đáp ứng kế hoạch đề với khối lượng chất lượng định không gây gián đoạn việc cung cấp - Quy trình xử lý sản xuất phải đảm bảo thực theo yêu cầu 2.5.7 Yêu cầu quy định: - Phải đáp ứng tiêu chí, quy định vệ sinh an toàn thực phẩm dựa theo tiêu chuẩn quốc gia - Các yêu cầu hương thơm, mùi vị sản phẩm phải đảm bảo trì theo thời gian, không xảy cố vấn đề chất lượng 2.5.8 Yêu cầu chiến lược công ty: - Đối với việc phát triển sản phẩm cần có đảm bảo việc hỗ trợ quản lý cấp tham gia lãnh đạo công ty - Dự án cần tìm kiếm nhu cầu thị trường dựa vào đa dạng hóa sản phẩm doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu thị trường - Bên cạnh thơng qua dự án lần phải tăng mức độ nhân diện thương hiệu so với - Mở rộng nguồn lợi nhuận cho doanh nghiệp, đem đến tỷ suất sinh lợi cao sản phẩm có cơng ty 2.5.9 Ổ gà (hố sâu): Trong dự án sản phẩm lần có ổ gà cần phải vượt qua như: - Phải nhận giấy phép phê duyệt nhà nước vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm sản xuất sản phẩm 20 - Cần phải nhận ủng hộ thị trường, người tiêu dùng, làm cho họ có ý định dùng thử sản phẩm có ý định sử dụng thường xuyên - Cần cạnh tranh trực tiếp, sòng phẳng với sản phẩm sữa hạt tương tự thị trường tương lai (sữa đậu nành, sữa hạnh nhân, sữa hạt macca,…) 2.6 - Thiết kế sản phẩm: Các loại sữa Vinamilk hầu hết có thiết kế đóng hộp, nhỏ gọn, thuận tiện cho người tiêu dùng - Trước đó, dịng sữa hạt Vinamilk ấn định mẫu thiết kế chung Do đó, sản phẩm sữa đậu phộng Nut Brown định thiết kế dạng hộp giấy với tông màu mới, tạo cảm giác liên tưởng đến màu sữa đậu phộng, kích thích thị giác người tiêu dùng 2.6.1 Mơ hình thiết kế sản phẩm: Hình 1: Mơ hình sản phẩm sữa đậu phộng 21 Thơng điệp mẫu quảng cáo để truyền thông cho mẫu sản phẩm là: “GIÀU DINH DƯỠNG” NGON KHÓ CƯỠNG” với tên gọi sản phẩm sữa đậu phộng Nut Brown Cùng với thể cơng dụng bật mà sản phẩm mang lại TỐT: - Tốt cho vóc dáng: Đậu phộng có chứa chất béo, protein chất xơ có lợi cho sức khỏe Chất xơ có đậu phộng giúp thúc đẩy cảm giác no, tránh thèm ăn, nhiên chất béo protein lại cung cấp chất dinh dưỡng Vì mà sản phẩm từ đậu phộng tốt cho cân nặng sức khỏe bạn - Tốt cho da: Lượng vitamin E có đậu phộng cịn giúp ngăn ngừa xuất nếp nhăn bảo vệ da khỏi tia cực tím từ ánh nắng mặt trời - Tốt cho trí não: Vitamin B3 niacin có đậu phộng giúp cải thiện trí não, đặc biệt cải thiện trí nhớ Sử dụng sữa đậu phộng cung cấp lượng niacin cần thiết cho thể Trong vài nghiên cứu cho thấy, hấp thụ nhiều niacin giúp giảm bệnh Alzheimer bệnh liên quan đến trí não thường thấy người cao tuổi 2.6.2 Thiết kế chi tiết 2.6.2.1 Vật liệu bao bì Sữa loại thực phẩm tiêu dùng nên cần đóng gói, bảo quản lớp bao bì làm từ chất liệu an toàn, hạn chế mài mòn, gỉ sét hay bền chất liệu nhựa hay sắt, nhơm gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm độ an toàn sử dụng Do đó, giấy chuyên dùng cho ngành thực phẩm lựa chọn hoàn hảo cho nhà sản xuất sữa Hộp giấy với thành phần 75% bột giấy, 21% polymer 4% nhôm xử lý ngăn yếu tố bên ngoài: khơng khí, ánh sáng tác động vào sản phẩm bên trong, tạo nên môi trường bảo vệ tuyệt hảo khỏi tác nhân ngồi khơng khí giúp sữa giữ ngun mùi vị, hương vị ban đầu Đồng thời, trọng lượng thùng carton nhẹ, vận chuyển với quy mô công nghiệp dễ dàng hơn, tiết kiệm chi phí vận chuyển Hộp giúp tiết kiệm khơng 22 gian bảo quản, thiết kế hộp vng bảo quản sữa cách tối đa Các hộp sữa xếp cạnh nhau, khơng để lại khoảng trống Nếu bạn thiết kế dạng hộp trịn lãng phí khơng gian xung quanh Vì vậy, hộp sữa bìa cứng có thiết kế vng vắn tận dụng không gian lưu trữ tốt hơn, mang lại hiệu kinh tế Mặc dù việc cầm “lon sữa” lon nước mang lại cho người dùng cảm giác dễ chịu Tuy nhiên, điều quan trọng tạo cảm giác an toàn cho người dùng cầm tay Ngoài ra, sản phẩm hướng đến nhiều đối tượng khách hàng nhiều độ tuổi khác nhau, thiết kế hộp giấy phù hợp với khách hàng nhỏ nhắn cầm tay 2.6.2.2 Nguyên liệu cho sản phẩm: Đậu phộng loại trồng nhiều quốc gia nhiệt đới có Việt Nam quốc gia có điều kiện khí hậu phù hợp cho nhiều loại lương thực hoa màu phát triển Các tỉnh duyên hải miền trung nơi diện tích trồng loại cao nước Ngồi đậu phộng cịn gọi lạc trồng vài tỉnh Đồng Sông Cửu Long, tỉnh Trà Vinh xem vựa trồng lớn khu vực Nam Bộ Huyện Cầu Ngang địa phương dẫn đầu diện tích nơi dẫn đầu tỉnh đồng Sơng Cửu Long Vì việc đầu tư, thu mua, vận chuyển nguyên liệu ấn định từ địa điểm này, khu vực cung cấp nguồn lớn nguyên liệu phục vụ sản xuất Để đảm bảo chất lượng đáp ứng cho sản xuất: - Khảo sát tình hình trồng trọt, khả sản xuất – cung ứng khả tài doanh nghiệp - Tham khảo giá thành nguồn cung từ nhiều vựa đậu khác - Kiểm tra chất lượng hạt - Tiến hành bàn bạc thực ký kết hợp đồng trực tiếp cung ứng thu mua nguyên liệu với hộ trồng trọt địa phương, không qua trung gian 23 Kết hợp với Nông Nghiệp nhờ giúp đỡ kỹ trồng trọt chăm sóc - để đạt chất lượng cao phổ biến hướng dẫn lại cho bà nông dân nơi Những tiêu chất lượng đậu phộng cần đạt dùng làm nguyên liệu sản xuất sữa đậu phộng: - Quả đậu phộng phải khô, độ ẩm không lớn 9% khối lượng - Hạt đậu phộng phải tương đối đồng đều, không phép lẫn hạt đậu khác - Màu sắc mùi vị, trạng thái bên ngồi bình thường, đặc trưng hạt đậu phộng chế biến khô - Hạt đậu phộng phải khơng có sâu mọt,…đặc biệt loại trừ hạt có màu sắc nhợt nhạt bị mốc trắng, mốc xám *Nguyên liệu phụ: - Nguồn nước đảm bảo yêu cầu độ an toàn, độ Clo, pH khoảng từ 6- 8.5, hàm lượng Amoni, hàm lượng sắc tố tổng hợp,…phải đạt số an toàn thực phẩm - Đường: Chủ yếu lựa chọn đường tinh luyện đường cát trắng Tinh thể tương đối đồng đều, khơng bị vón cục Dung dịch đường pha phải có vị ngọt, khơng có vị lạ Màu sắc pha từ tinh thể đường phải - 2.7 Hương liệu: Có thể sử dụng hương liệu khác hương dâu, vani,… Quy trình sản xuất Quy trình 1: Quy trình 2: Ngâm Đậu phộng Nghiền ướt Tách tạp chất, phân loại Lọc Rang Gia nhiệt Nghiền Đồng hố Trích ly 24 Rửa bao bì Lọc Rót sản phẩm Giải nhiệt Tiệt trùng Đồng hố Hồn thiện Chiết rót 10 Tiệt trùng 11 Hồn thiện So sánh quy trình sản xuất, quy trình có ưu điểm nhược điểm riêng, tạo mùi vị định cho sản phẩm: Bảng 2: Bảng so sánh quy trình sản xuất sữa đậu phộng Quy trình Quy trình - Nồng độ chất hoà tan dung dịch lọc cao Ưu điểm điểm màu - Thời gian sản xuất ngắn, xoay - Vốn đầu tư thiết bị vịng liên tục - Chi phí lượng thấp Nhược - Chất lượng sản phẩm cao: mùi vị, - Thời gian bảo quản tăng - Thời gian sản xuất dài (trải qua giai đoạn ngâm 6-8 tiếng) - Thời gian bảo quản thấp - Một phần chất dinh dưỡng bị phân rã q trình rang - Chi phí đầu tư cao, thiết bị lượng cao Vậy qua so sánh, nhóm định chọn quy trình để sản xuất sản phẩm khâu chuẩn bị chế biến sản phẩm phải trải qua nhiều giai đoạn, giúp bảo quản sản phẩm lâu, gia tăng mùi vị tự nhiên sản phẩm Đồng thời tiết kiệm thời gian sản xuất, từ nâng cao suất sản phẩm, đem đến cho người tiêu dùng sản phẩm chất lượng 25 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ KẾ HOẠCH THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM, TUNG SẢN PHẨM RA THỊ TRƯỜNG Thiết kế kế hoạch thử nghiệm sản phẩm: 3.1 Thời gian Tên giai đoạn Nội dung Tung TVC, Mục đích poster Đưa hình ảnh sản phẩm quảng cáo, giới thiệu đến gần người tiêu Từ tháng 05/2022 đến tháng hình ảnh sản phẩm dùng mà bên cạnh để Giai đoạn giới thiệu Đồng thời kết hợp PR cho khách hàng thấy sản phẩm 07/2022 trang báo, tạp lợi ích ban đầu sản phẩm chất lượng chí tốt cho sức khỏe người Thực chiến Từ tháng 08/2022 đến tháng 09/2022 Giai đoạn đưa sản phẩm thị trường lược phân phối, truyền thông để đẩy mạnh sản phẩm đến với người tiêu dùng 3.2 Dựa chiến lược kết hợp nhà phân phối để nhanh chóng đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng bao phủ thị trường Đưa sản phẩm thị trường: 3.2.1 Giai đoạn giới thiệu sản phẩm: STT Thời gian Từ tháng 05/ 2022 đến tháng 07/2022 Hoạt động Quảng cáo, giới thiệu hình ảnh sản phẩm (TVC, poster, ) Nội dung Mục đích Hình ảnh đưa Thông tin cho khách bạn trẻ sục hàng sản phẩm sôi tìm kiếm để tận xuất hưởng nguồn thị trường lượng sữa đậu phộng Nut Brown… điều quan Bước đầu tiếp cận 26 trọng đưa thông tin khách hàng thông qua sản phẩm lộ dần qua kênh quảng cáo kỳ quảng cáo để tạo nên sóng tị mị, đón chờ Tài trợ cho quỹ Nhấn mạnh đến lợi ích dinh dưỡng, lồng ghép cơng dụng đậu lợi ích sản phộng, sữa phẩm điều quan trọng đậu phộng Nut Brown xu hướng tiêu dùng Tháng 07/2021 PR báo, Sữa đậu phộng Nut báo tạp chí: Brown sữa đậu phộng dành cho sức khỏe Đăng bài, đưa tin báo Phụ Nữ, báo Tiếp Thị Và Gia Đình báo báo, tạp chí, báo điện tử, mạng xã hội… 3.2.2 Giai đoạn đưa sản phẩm thị trường: STT Thời gian Hoạt động Nội dung Mục đích Phân phối sản phẩm sữa Nhanh chóng đưa sản Từ 01/08/2022 đến 30/08/2022 Phân phối sản phẩm đến hệ thống phân phối đậu phộng Nut Brown phẩm đến tay đến hệ thống phân người tiêu dùng Giúp phối sẵn có việc tiêu thụ sản phẩm Vinamilk Đồng thời trở nên thuận tiện, dễ đưa sản phẩm lên dàng 27 kênh bán hàng đại Tên chương trình: “Trải Tăng hiểu biết nghiệm hương vị khách hàng sản Buổi mắt giới hoàn toàn mới: sữa đậu phẩm, tạo yêu thích Ngày thiệu sản phẩm phộng Nut Brown” 16/08/2022 mới: Sữa đậu phộng Nut Brown hương vị khuyến Địa điểm: Phố Nguyễn Huệ khích họ mua sản phẩm giúp cơng ty gia tăng doanh số bán thị trường Tặng kèm sản phẩm Hỗ trợ cho hạn chế dùng thử mua chương trình dùng Từ ngày 16/08/2022 đến 30/09/2022 sản phẩm thử sản phẩm Chương Chương trình Vinamilk với số lượng trình áp dụng rộng khuyến quy định Ví dụ mua rãi khuyến khích lốc sữa tươi kèm nhiều người tiêu theo hộp sữa đậu dùng biết đến dùng phộng thử sản phẩm Kết hợp với khuyến Kích thích nhu cầu tặng kèm sản mua sản phẩm Từ ngày 16/08/2022 đến 30/09/2022 phẩm Vinamilk, để công ty Tri ân đến Chương trình kết kích thích nhu cầu mua khách hàng tin yêu hợp khách hàng sử dụng sản hai tuần công ty giảm phẩm đến từ công ty giá 10% suốt thời gian qua 28 TÀI LIỆU THAM KHẢO Quy trình sản xuất sữa đậu phộng quy mơ cơng nghiệp Nguồn: https://tailieu.vn/doc/de-tai-cong-nghe-san-xuat-sua-dau-phong-1696337.html Tất tần tật sữa & lựa chọn thay sữa động vật Nguồn: https://www.coachnamphuong.com/tất-tần-tật-về-sữa-các-lựa-chọn-thay-thếsữa-động-vật Xu hướng phát triển thị trường sữa hạt tương lai Nguồn: https://viracresearch.com/xu-huong-phat-trien-thi-truong-sua-hat-trong-tuonglai/ Những sản phẩm thay cho sữa bị tốt Nguồn: https://tuoitre.vn/nhungsan-pham-thay-the-cho-sua-bo-tot-nhat-20190617165258755.htm Cơng nghệ sản xuất - Vinamilk Nguồn: https://www.vinamilk.com.vn/vi/cai-tien-doi-moi/cong-nghe-san-xuat-moi 29 ... Hồng Phát thỏa mãn 100% - Giao thức sản phẩm - Thiết kế chi tiết sản 1921001120 Nguyễn Phúc phẩm ( nguyên liệu sản Nguyên phẩm, vật liệu bao bì) 100% - Quy trình sản xuất - Giao thức sản phẩm. .. THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM, TUNG SẢN PHẨM RA THỊ TRƯỜNG 26 3.1 Thiết kế kế hoạch thử nghiệm sản phẩm: 26 3.2 Đưa sản phẩm thị trường: 26 3.2.1 Giai đoạn giới thiệu sản phẩm: ... phát triển sản phẩm sữa hạt cho công ty Vinamilk – Sản phẩm sữa đậu phộng 1.2 Nghiên cứu thị trường sữa: Đối với sản phẩm sữa hạt thị trường Việt Nam, dù bắt đầu rộ lên năm trở lại nhóm sản phẩm
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển sản phẩm,