0

Một số giải pháp marketing sản phẩm dịch vụ truyền hình cáp do công ty sctv cung cấp tại tỉnh bà rịa vũng tàu

103 1 0
  • Một số giải pháp marketing sản phẩm dịch vụ truyền hình cáp do công ty sctv cung cấp tại tỉnh bà rịa   vũng tàu

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2022, 11:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA VŨNG TÀU - - LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã ngành: 8340101 GVHD: Tiến Sĩ NGUYỄN VÂN ANH “MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING SẢN PHẨM DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH CÁP DO CÔNG TY SCTV CUNG CẤP TẠI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU” MAI NGUYỄN HỒ TRẦN THI KHANH Bà Rịa Vũng Tàu, tháng 05 năm 2021 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn hoàn toàn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) MAI NGUYỄN HỒ TRẦN THI KHANH LỜI CẢM ƠN Luận văn thực Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Trong q trình nghiên cứu để hồn thành luận văn này, nhận nhiều động viên, đóng góp giúp đỡ nhiều cá nhân, tập thể bạn bè đồng nghiệp Trước hết, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Tiến sĩ Nguyễn Vân Anh, người hướng dẫn thực luận văn Xin gửi lời cám ơn chân thành tới Ban Giám hiệu, Viện Đào tạo Sau đại học, Quý thầy, cô giáo Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập nghiên cứu Xin cảm ơn Ban Tổng Giám đốc, phòng ban Cơng ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist Chi nhánh SCTV Bà Rịa Vũng Tàu tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình nghiên cứu, khảo sát hoàn thành luận văn Thạc sĩ Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, người ln đồng hành, ủng hộ cùng tơi q trình học tập, nghiên cứu thực đề tài Trân trọng cảm ơn./ Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) MAI NGUYỄN HỒ TRẦN THI KHANH TÓM TẮT GIỚI THIỆU Chủ đề nghiên cứu hoạt động marketing cho sản phẩm dịch vụ nói chung khơng phải vấn đề Tuy nhiên, chưa có đề tài nghiên cứu mang tính tồn diện đầy đủ hoạt động marketing cho sản phẩm dịch vụ truyền hình cáp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Vì tác giả chọn đề tài “Một số giải pháp marketing sản phẩm dịch vụ truyền hình cáp cơng ty SCTV cung cấp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu” làm chủ đề cho luận văn Thạc sĩ NỘI DUNG Đề tài nghiên cứu “Một số giải pháp marketing sản phẩm dịch vụ truyền hình cáp cơng ty SCTV cung cấp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu” thực bối cảnh kinh tế hội nhập phát triển mạnh mẽ, cạnh tranh ngày trở nên gay gắt Luận văn bao gồm ba vấn đề cốt lõi sau đây: Thứ đề tài trình bày sở lý luận marketing sản phẩm dịch vụ Ngoài giới thiệu đặc trưng thị trường kinh doanh dịch vụ truyền hình cáp, bên cạnh trình bày cơng cụ để xây dựng, hoạch định chiến lược Marketing-mix lập kế hoạch hành động Đây sở tảng cho việc nghiên cứu thực trạng hoạt động marketing sản phẩm dịch vụ truyền hình cáp cơng ty SCTV cung cấp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thứ hai đề tài sâu vào phân tích thực trạng hoạt động marketing công ty SCTV - Chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thông qua số liệu thứ cấp sơ cấp tác giả thu thập, khảo sát Từ đó, tác giả rút điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức hoạt động marketing sản phẩm dịch vụ công ty SCTV cung cấp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, xây dựng ma trận yếu tố bên (ma trận IFE), ma trận yếu tố bên ảnh hưởng đến hoạt động marketing công ty SCTV sở để xây dựng nên ma trận SWOT cho hoạt động marketing sản phẩm dịch vụ truyền hình cáp Thứ ba từ kết hoạt động sản xuất kinh doanh, mục tiêu phát triển công ty SCTV đến năm 2025 hình thành nên nhóm giải pháp để hoàn thiện hoạt động marketing sản phẩm dịch vụ truyền hình cáp cơng ty SCTV cung cấp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Trên sở đó, tác giả đề xuất giải pháp kế hoạch hành động cụ thể KẾT LUẬN Thông qua đề xuất nhóm giải pháp giải pháp hỗ trợ góp phần hồn thiện hoạt động marketing sản phẩm dịch vụ truyền hình cáp cơng ty SCTV cung cấp, nâng cao vị SCTV thương trường lĩnh vực truyền hình trả tiền Bên cạnh đó, Tác giả có kiến nghị đề xuất với Cơng ty áp dụng vận hành để nâng cao hiệu hoạt động marketing sản phẩm dịch vụ mình, hồn thành xuất sắc định hướng, chiến lược, nhiệm vụ, sứ mệnh mục tiêu kinh doanh ngành truyền hình Đảng, Nhà nước hoạch định đề NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN TÓM TẮT MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ MỤC LỤC MỤC LỤC MỞ ĐẦU .19 1.Lý chọn đề tài .19 Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 20 2.1 Mục tiêu nghiên cứu 20 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 20 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 20 3.1 Đối tượng nghiên cứu 20 3.2 Phạm vi nghiên cứu 21 Phương pháp nghiên cứu 21 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài .21 5.1 Ý nghĩa khoa học 21 5.2 Ý nghĩa thực tiễn 22 Kết cấu luận văn 22 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN MARKETING VỀ DỊCH VỤ .23 TRUYỀN HÌNH CÁP 23 1.1 Tổng quan hoạt động marketing sản phẩm dịch vụ .23 1.1.1 Một số khái niệm 23 1.1.1.1 Dịch vụ 23 1.1.1.2 Sản phẩm dịch vụ 23 1.1.1.3 Marketing 23 1.1.2 Khái niệm marketing dịch vụ 24 1.1.2.1 Marketing dịch vụ 24 1.1.2.2 Dịch vụ truyền hình cáp 25 1.1.3 Vai trò marketing dịch vụ 25 1.2 Các thành phần marketing sản phẩm dịch vụ 26 10 Việc thị phần kèm với giảm lợi cạnh tranh, giảm lợi nhuận, chi phí cao hơn, mối đe dọa thị trường Công ty SCTV cần có chiến lược giành thị phần để có lực đảm bảo tồn Mục tiêu giải pháp Nhằm hoàn thành tiêu kinh doanh cho năm giữ vững thị phần công ty SCTV thị trường truyền hình trả tiền tỉnh BRVT Nội dung giải pháp Định kỳ nâng cấp hạ tầng mạng cáp, thay thiết bị thời hạn bảo hành nhằm đảm bảo cung cấp sản phẩm dịch vụ với chất lượng tối ưu, giảm tối thiểu cố kỹ thuật liên quan đến hạ tầng mạng Hồn thiện hệ thống cáp quang dự phịng (backup) từ thành phố Vũng Tàu đến huyện nhằm đảm bảo khơng bị gián đoạn tín hiệu thiên tai, số tuyến cáp…v.v Xây dựng sách ưu đãi phí thuê bao, miễn giảm phí vật tư bảo trì cho khách hàng có thâm niên sử dụng dịch vụ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thái độ, tác phong làm việc nhân viên giao dịch, kỹ thuật viên cách trang bị tổng đài ghi âm, camera hay phổ biến số điện thoại lãnh đạo nhằm đảm bảo nhân viên khơng có lời lẽ, thái độ không chuẩn mực hay tình trạng ưu người thân quen việc cung cấp dịch vụ làm ảnh hưởng uy tín đơn vị Duy trì chương trình khuyến trang bị miễn phí đầu thu kỹ thuật số HD/SD DVB-T2 nhằm nâng cao chất lượng kênh tăng thêm số lượng kênh chương trình, khách hàng cần đóng trước tối thiểu tháng phí thuê bao dịch vụ cam kết sử dụng dịch vụ liên tục 24 tháng Dự kiến kết Hoàn thành 100% nhiệm vụ HĐSXKD hàng năm giữ vững thị phần trước áp lực cạnh tranh đối thủ 89 3.2.2 Phân tích đánh giá và đề xuất giải pháp hỗ trợ 3.2.2.1 Nâng cao phong cách phục vụ Cơ sở lựa chọn giải pháp Phong cách phục vụ đóng vai trị then chốt việc tạo thành công cho hoạt động kinh doanh SCTV, đại diện cho hình ảnh đơn vị, tác động trực tiếp đến tâm lý ảnh hưởng lớn đến cảm nhận khách hàng Mục tiêu giải pháp Nâng cao phong cách phục vụ góp phần cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, khuyến khích sáng tạo cơng việc, qua mang lại giá trị tốt cho khách hàng Nội dung giải pháp Thực quy trình nghiệp vụ chuẩn công ty SCTV Trên sở này, phận phải học tập, bồi dưỡng thực theo quy trình Tổ chức buổi họp chuyên đề kỹ thuật, nâng cao nghiệp vụ với tham gia nhân viên chi nhánh BRVT chi nhánh khác có mơi trường kinh doanh tương tự chi nhánh Đồng Nai, chi nhánh Bình Thuận…Thường xuyên tổ chức phong trào thi đua theo cụm Qua đó, cơng ty xây dựng môi trường làm việc động, thân thiện, cạnh tranh lành mạnh, động lực để nâng cao suất lao động Mở rộng chương trình đào tạo chuẩn hóa kỹ giao tiếp, kỹ bán hàng, tâm lý khách hàng cho nhân viên giao dịch để hiểu tâm lý, dễ dàng chia sẻ với khách hàng hay đào tạo tâm lý người lao động cho đội ngũ quản lý, hiểu tâm tư nguyện vọng nhân viên, tạo môi trường làm việc đồn kết, thân thiện gắn bó Thực chế độ lương, thưởng công ty đảm bảo theo tiêu chí hợp lý, cơng bằng, đánh giá lực cá nhân không cào Đồng thời khen thưởng kịp thời, ghi nhận xứng đáng cá nhân có nổ lực bán hàng dựa lợi nhuận, doanh thu chi nhánh hiệu suất bán tích cực cá nhân 90 Dự kiến kết Đào tạo đội ngũ CB.CNV giỏi chun mơn, có tâm huyết với nghề đảm bảo yêu cầu phát triển, nâng cao lực cạnh tranh đơn vị 3.2.2.2 Giữ gìn văn hóa và phát triển thương hiệu Cơ sở lựa chọn giải pháp Thương hiệu nguồn lực tạo lợi cạnh tranh mạnh mẽ cho chi nhánh BRVT nói riêng cho cơng ty SCTV nói chung Mục tiêu giải pháp Giữ gìn phát triển thương hiệu SCTV xây dựng hình ảnh đẹp mắt khách hàng Nội dung giải pháp Đào tạo, hướng dẫn cho nhân viên hiểu thương hiệu dấu hiệu (hữu hình vơ hình) đặc biệt để nhận biết sản phẩm hàng hố hay dịch vụ đó, thương hiệu không logo, màu sắc đặc trưng hay chí trang web cơng ty mạng internet, Facebook Phổ biến đến toàn thể CB.CNV chi nhánh ln ý thức giữ gìn phát triển thương hiệu thông qua hoạt động công cụ truyền thông marketing Nhằm để lại ấn tượng sâu sắc trí nhớ khách hàng SCTV ln đổi mới, động, tương xứng với hiệu “ SCTV sống động giây”, chi nhánh BRVT cần nâng cấp bày trí khơng gian điểm giao dịch theo nhận diện thương hiệu mà công ty cố gắng truyền đạt tới khách hàng như: Hình ảnh quảng cáo, tờ rơi, băng rôn, đồng phục, tivi công nghệ mới….v.v Cùng tham gia vào hoạt động hướng cộng đồng sở ban ngành tỉnh BRVT phát động giúp cho nhân viên hiểu rõ thị yếu thực tế khách hàng, thay số liệu điều tra sơ cấp thứ cấp Dự kiến kết Trở thành thương hiệu truyền hình trả tiền hàng đầu tỉnh BRVT khu vực miền Đông Nam Bộ 91 3.3 Kiến nghị và đề xuất với Công ty SCTV Công ty SCTV cần đẩy mạnh nghiên cứu đưa vào ứng dụng công nghệ kỹ thuật truyền hình mới, tăng cường thơng tin liên lạc, trao đổi, phổ biến khoa học kỹ thuật, công nghệ, quản lý, từ thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ chi nhánh toàn quốc 92 TÓM TẮT CHƯƠNG Xuất phát từ thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh, mục tiêu phát triển công ty SCTV, chương 3, tác giả phân tích ma trận SWOT, từ hình thành nên nhóm giải pháp lớn giải pháp hỗ trợ để hồn thiện hoạt động marketing cơng ty SCTV cung cấp thị trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Trên sở đó, tác giả đề xuất giải pháp chi tiết cụ thể là: Giải pháp cố gia tăng thị phần, Giải pháp phát triển thị phần thị trường mới, Giải pháp cải thiện hiệu hoạt động quảng cáo, khuyến mại, Giải pháp bảo vệ thị phần nhóm giải pháp hỗ trợ Trong giải pháp, tác giả trình bày số cách thực giải pháp Các giải pháp đưa cần kết hợp thực đồng để đạt hiệu cao Tác giả đề xuất kiến nghị với công ty SCTV để đảm bảo giải pháp tác giả đưa thực cách đồng hiệu 93 KẾT LUẬN Sau phân tích yếu tố môi trường bên môi trường bên cách tổng thể tác động đến thành công hiệu hoạt động marketing sản phẩm dịch vụ truyền hình cáp cơng ty SCTV cung cấp tỉnh BRVT Tác giả thấy rằng, công ty SCTV có hoạt động marketing hiệu quả, tạo hình ảnh thương hiệu, uy tín, niềm tin, ăn sâu vào tiềm thức, tạo lòng trung thành khách hàng, cơng ty SCTV có đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm chuyên môn, hạ tầng mạng cáp đại định hướng đầu tư xu hướng công nghệ, nội dung chương trình phong phú phù hợp với vùng miền Tuy nhiên, cơng ty SCTV có số mặt hạn chế, vài điểm chưa hoàn thiện cần nhanh chóng có giải pháp khắc phục Thơng qua xây dựng phân tích ma trận SWOT, tác giả trình bày 04 nhóm giải pháp nhóm giải pháp hỗ trợ nhằm góp phần hồn thiện hoạt động marketing, nâng cao vị công ty SCTV thương trường Với nhóm giải pháp trên, tác giả hy vọng cơng ty SCTV áp dụng để nâng cao hiệu hoạt động marketing mình, hồn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh, thực tốt sứ mệnh ngành truyền hình Đảng, Nhà nước giao phó Tuy tác giả nổ lực, cố gắng nghiên cứu trình bày luận văn, khả kiến thức hạn hẹp, chắn Luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế Tác giả mong nhận đóng góp ý kiến Quý thầy, Quý cô, bạn đồng nghiệp để đề tài hoàn thiện 94 Phụ lục Lấy ý kiến chuyên gia yếu tố bên doanh nghiệp -Mức độ quan trọng có trọng số từ 0.0 đến 1.0 -Điểm phân loại từ đến STT CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG CỦA SCTV Nội dung chương trình phong phú Thương hiệu uy tín, lực tài mạnh Kỹ năng, thái độ phục vụ nhân viên khách hàng chuyên nghiệp Quy trình quản lý chất lượng sản phẩm dịch vụ công ty SCTV Ban lãnh đạo có nhiều kinh nghiệm quản lý, tổ chức sản xuất chương trình Hạ tầng mạng cáp đầu tư đồng Sản phẩm trọn gói nhiều dịch vụ chưa áp dụng toàn địa bàn Mạng cáp chưa thi công đến tất khu vực dân cư Các chương trình khuyến mại chưa thật quan tâm đến khách hàng sử dụng dịch vụ lâu năm 10 Công cụ truyền thông marketing kết hợp chưa đồng 11 Quy trình thay đổi gói cước thuê bao dịch vụ chưa hợp lý, nặng tính hành 95 MỨC ĐỘ QUAN TRỌNG ĐIỂM PHÂN LOẠI Phụ lục Lấy ý kiến chuyên gia yếu tố bên doanh nghiệp -Mức độ quan trọng có trọng số từ 0.0 đến 1.0 -Điểm phân loại từ đến STT CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI CỦA SCTV Nền kinh tế tăng trưởng tốt, chất lượng sống người dân ngày nâng cao Có mơi trường văn hóa, xã hội phát triển ổn định bền vững lâu dài Được hỗ trợ định hướng phát triển quan chủ quản Phù hợp với khoa học công nghệ tiên tiến phát triển mạnh mẽ Thị phần lớn, khách hàng sẵn có nhiều Áp lực giá quyền kênh truyền hình nước Áp lực lớn nâng cao chất lượng dịch vụ khách hang Đa phần thiết bị sở vật chất hạ tầng lĩnh vực CNTT viễn thơng Việt Nam cịn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu khách hàng, người dân Nhân lực trình độ cao marketing dịch vụ truyền hình trả tiền cịn thiếu 10 Cạnh tranh đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền ngày gay gắt 96 MỨC ĐỘ QUAN TRỌNG ĐIỂM PHÂN LOẠI Phụ lục Lấy ý kiến chuyên gia yếu tố cạnh tranh cho ngành -Tầm quan trọng có trọng số từ 0.0 đến 1.0 -Xếp hạng từ đến ĐƠN VỊ CẠNH TRANH SCTV VIETEL VTVCab Tầm Các yếu tố STT quan trọng Độ ổn định chất lượng sản phẩm dịch vụ Nội dung chương trình kênh truyền hình phong phú Khả cạnh tranh sách cước/phí cho sản phẩm dịch vụ Khả tài Uy tín, thương hiệu Thị phần 10 Khả tự sản xuất chương trình để cung cấp, đáp ưng nhu cầu khách hàng Hiệu chương trình quảng cáo, khuyến đến với khách hàng Độ phủ kín hệ thống mạng cáp Năng lực hoạt động nghiên cứu mở rộng phát triển spdv bền vững lâu dài 97 Xếp hạng VNPT TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC [1] PGS.TS Trương Đình Chiến (2012) Quản Trị Marketing Tái lần 2, NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội, trang [2] PGS.TS Trương Đình Chiến (2012) Quản Trị Marketing Tái lần 2, NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội, trang [3] PGS.TS Trương Đình Chiến (2012) Quản Trị Marketing Tái lần 2, NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội, trang [4] PGS.TS Trương Đình Chiến (2012) Quản Trị Marketing Tái lần 2, NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội, trang 15 [5] PGS.TS Trương Đình Chiến (2012) Quản Trị Marketing Tái lần 2, NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội, trang 106 – 107 [6] PGS.TS Trương Đình Chiến (2012) Quản Trị Marketing Tái lần 2, NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội, trang 119 [7] PGS.TS Trương Đình Chiến (2012) Quản Trị Marketing Tái lần 2, NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội, trang 186 [8] PGS.TS Trương Đình Chiến (2012) Quản Trị Marketing Tái lần 2, NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội, trang 190 [9] PGS.TS Trương Đình Chiến (2012) Quản Trị Marketing Tái lần 2, NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội, trang 198 [10] PGS.TS Trương Đình Chiến (2012) Quản Trị Marketing Tái lần 2, NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội, trang 346 [11] GS.TS Trần Minh Đạo (2013) Giáo trình marketing NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội, trang 265 [12] GS.TS Philip Kotler (2008) Quản Trị Marketing NXB Lao Động-Xã Hội, Hà Nội, trang 195 98 [13] PGS.TS Lưu Văn Nghiêm ( 2008) Marketing Dịch vụ NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội, trang [14] PGS.TS Lưu Văn Nghiêm ( 2008) Marketing Dịch vụ NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội, trang 16 [15] PGS.TS Lưu Văn Nghiêm ( 2008) Marketing Dịch vụ NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội, trang 17 [16] PGS.TS Lưu Văn Nghiêm ( 2008) Marketing Dịch vụ NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội, trang 62 [17] PGS.TS Lưu Văn Nghiêm ( 2008) Marketing Dịch vụ NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội, trang 164 [18] PGS.TS Lưu Văn Nghiêm ( 2008) Marketing Dịch vụ NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội trang 263 [19] PGS.TS Lưu Văn Nghiêm ( 2008) Marketing Dịch vụ NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội, trang 288 [20] PGS.TS Lưu Văn Nghiêm ( 2008) Marketing Dịch vụ NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội, trang 289 [21] PGS.TS Lưu Văn Nghiêm ( 2008) Marketing Dịch vụ NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội, trang 307 [22] PGS.TS Lưu Văn Nghiêm ( 2008) Marketing Dịch vụ NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội, trang 334 [23] Nhóm tác giả Lưu Đan Thọ, Tơn Thất Hồng Hải, Cao Minh Nhật (2016) Marketing Dịch Vụ Hiện Đại, NXB Tài Chính, TP.HCM, trang 55 [24] Nguồn: Công ty SCTV, 2012, Quy Tắc Ứng Xử Văn Hóa SCTV, trang 1-Phịng Kinh Doanh (2016) Báo cáo hoạt động kinh doanh 2018 – 2020 Công ty TNHH Truyền Hình Cáp Saigontourist 2-Phịng Tổ Chức Hành Chính (2018,2019,2020) Thống kê nhân năm 2018-2020 Công ty TNHH Truyền Hình Cáp Saigontourist 99 3-Phịng Tài kế tốn (2019), Báo cáo kết kinh doanh năm 2018 tháng đầu năm 2020 Cơng ty TNHH Truyền Hình Cáp Saigontourist 4-Đề tài nghiên cứu Phan Quốc Thái (2017) “ Một số giải pháp hoàn thiện marketing dịch vụ truyền hình cáp cơng ty SCTV cung cấp tỉnh Bến Tre” Luận văn Thạc sĩ, Đại học Công Nghệ TP.HCM 100 TÀI LIỆU NGHIÊU CỨU NƯỚC NGOÀI [25] Gronroos, 1984, European Journal of Marketing, trang 40 [26] Hani Al-Dmour el at., 2013, International Journal of Business and Management, trang 17 Hani Al-Dmour el at., 2013 “ The effect of services marketing mix elements on customer – based brand equity: An empirical study on mobile telecom service recipients in Jordan” International Journal of Business and Management, 8(11), 13-26 Ansoff, H.I., 1957 “Strategies for Diversification” Harvard Business Review, 35(5), 113-124 Gronrooss, 2013, " A Service Quality Model and Its Marketing Implications" , European Journal of Marketing, 18 (4), 36-44 K Douglas Hoffman, J E.G Basteson, (2016) “Services Marketing – Concepts, Strategies, and Cases”, Cengage Learning US Hitesh Bhasin (2017) Service Marketing Mix – P’s of marketing, [online], viewed 28/11/2017, from: 101 CÁC TRANG WEB TRUY CẬP [27] Lưu Hà Chi (2021) sản phẩm gì? cấp độ yếu tố cấu thành sản phẩm, Báo Luận Văn Việt, tài liệu Marketing, 25/03/2021 [28] Bạch Dương (2020), Truyền hình đạt doanh thu khủng, bất chấp Covid – 19, Báo giao thong, Văn hóa giải trí – điện ảnh, 30/09/2020 [29] Lê Minh Trường (2021), Dịch vụ gì? Bản chất đặc điểm chung dịch vụ, Báo Luật Minh Khuê, tư vấn pháp luật, 14/05/2021 [30] Lê Minh Trường (2021), Dịch vụ gì? Bản chất đặc điểm chung dịch vụ, Báo Luật Minh Khuê, tư vấn pháp luật, 14/05/2021 [31] Lê Minh Trường (2021), Dịch vụ gì? Bản chất đặc điểm chung dịch vụ, Báo Luật Minh Khuê, tư vấn pháp luật, 14/05/2021 [32] Quang Vũ , Thực lộ trình số hóa mặt đất – người dân xem truyền nào?, Báo Bà rịa Vũng Tàu, Kinh tế, 11/07/2016 [33] Chánh Trung – Vân Oanh (2020), Doanh thu ngàn tỉ, doanh nghiệp đua làm truyền hình trả tiền, Kinh tế Saigon online, chuyển động kinh doanh, 05/12/2020 102 [34] Bách khoa toàn thư Wikipedia (2021), Bà Rịa – Vũng Tàu, Báo bách khoa toàn thư mở Wikipedia, Bài viết – Thảo luận, 21/05/2021 [35] Báo cáo thị phần truyền hình trả tiền tỉnh BRVT năm 2020 [36] Cổng thông tin điện tử Bộ kế hoạch đầu tư (2021), Trang chủ - kinh tế địa phương vùng lãnh thổ - 63 tỉnh, thành phố - tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – điều kiện tự nhiên, 05/2021 [37] Cổng thông tin điện tử Bộ kế hoạch đầu tư (2021), Trang chủ - kinh tế địa phương vùng lãnh thổ - 63 tỉnh, thành phố - tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – điều kiện tự nhiên, 05/2021 [38] Dữ liệu số liệu thống kê (2021), Kinh tế Việt Nam 2020: Một năm tăng trưởng đầy lĩnh, Trang thông tin điện tử tổng cục thống kê, Phân tích, 14/01/2021 [39] Saga (2020), Marketing sản phẩm gì?, Báo Saga, Marketing, Bài bật tuần, 06/06/2020 < https://www.saga.vn/marketing-san-pham-la-gi~45700> 103 ... trạng hoạt động marketing công ty SCTV cung cấp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu -Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động marketing sản phẩm dịch vụ công ty SCTV cung cấp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Đối tượng... động marketing sản phẩm dịch vụ truyền hình cáp cơng ty SCTV cung cấp thị trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 44 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING SẢN PHẨM DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH CÁP DO CƠNG TY SCTV. .. động marketing sản phẩm dịch vụ truyền hình cáp cơng ty SCTV cung cấp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thứ hai đề tài sâu vào phân tích thực trạng hoạt động marketing công ty SCTV - Chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp marketing sản phẩm dịch vụ truyền hình cáp do công ty sctv cung cấp tại tỉnh bà rịa vũng tàu ,