0

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội (shb), phòng giao dịch xuyên mộc

110 0 0
  • Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn   hà nội (shb), phòng giao dịch xuyên mộc

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2022, 11:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU ****************** TRẦN VĂN HIẾU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH VAY VỐN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN – HÀ NỘI (SHB) PHÒNG GIAO DỊCH XUYÊN MỘC LUẬN VĂN THẠC SĨ Bà Rịa-Vũng Tàu, tháng năm 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU ****************** TRẦN VĂN HIẾU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH VAY VỐN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN – HÀ NỘI (SHB) PHÒNG GIAO DỊCH XUYÊN MỘC LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 8340101 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS Nguyễn Thị Đức Loan Bà Rịa-Vũng Tàu, tháng năm 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan nội dung luận văn “Các nhân tố ảnh hương đến định vay vốn khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại Cổ Phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) PGD Xun Mộc” cơng trình nghiên cứu riêng thực hướng dẫn TS Nguyễn Thị Đức Loan Nội dung luận văn chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khoa học kết nghiên cứu trung thực, tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm có sai phạm Học viên Trần Văn Hiếu ii LỜI CẢM ƠN Thành cơng có hy sinh thầm lặng cao cả! Thành công hôm thiếu hy sinh cao Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Cô giáo - TS Nguyễn Thị Đức Loan giảng viên giúp đỡ, hướng dẫn Tôi nhiều suốt trình triển khai làm luận văn tốt nghiệp vừa qua Bên cạnh đó, Tơi khơng quên ơn Thầy Cô Giáo môn truyền đạt kiến thức môn học cho suốt năm qua từ môn học sở đến học phần chuyên ngành; Ban lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) phòng giao dịch Xuyên Mộc, chi nhánh Vũng Tàu tạo điều kiện thuận lợi để Tôi đến tham quan, nghiên cứu làm luận văn tốt nghiệp Tôi xin gửi lời cảm ơn đến người thân gia đình bạn bè gần xa quan tâm có lời động viên để Tơi có thêm động lực hồn thành nhiệm vụ học tập đầy gian lao vừa qua Dù phía trước cịn nhiều vất vả việc học, song Tơi hứa cố gắng thật nhiều để không phụ lòng mong mỏi tất người thân yêu Tôi sống Dù mai sau tốt nghiệp trường, Tôi hứa không ngừng tiếp tục học tập sẵn sàng quay trở lại trường để học tiếp bậc học, ngành học cao hơn, đa dạng Trân trọng cảm ơn! Học viên Trần Văn Hiếu iii MỤC LỤC Table of Contents LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC HÌNH VẼ .ix DANH MỤC VIẾT TẮT x TÓM TẮT xi CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Lý nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Hàm ý quản trị 1.6 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT 2.1 Cơ sở lý luận cho vay cá nhân ngân hàng thương mại 2.1.1 Khái niệm đặc điểm cho vay cá nhân 2.1.1.1 Khái niệm cho vay cá nhân 2.1.1.2 Đặc điểm cho vay cá nhân 2.1.2 Phân loại cho vay cá nhân ngân hàng thương mại 2.1.2.1 Căn vào mục đích vay 2.1.2.2 Căn vào phương thức hoàn trả 2.1.2.3 Căn theo thời hạn khoản vay 2.1.2.4 Căn theo hình thức đảm bảo 2.1.2.5 Căn vào nguồn gốc khoản nợ 2.1.3 chức Khác biệt khách hàng cá nhân với khách hàng doanh nghiệp, tổ iv 2.2 Các nhân tố ảnh hương đến hoạt động cho vay cá nhân ngân hàng thương mại 2.2.1 Các nhân tố bên ngân hàng 2.2.1.1 Môi trường kinh tế 2.2.1.2 Chính trị pháp luật 10 2.2.1.3 Văn hóa 11 2.2.1.4 Khách hàng 12 2.2.1.5 Đối thủ cạnh tranh 13 2.2.2 Các nhân tố bên ngân hàng 13 2.2.2.1 Nguồn vốn ngân hàng 13 2.2.2.2 Cơ sở vật chất ngân hàng 14 2.2.2.3 Chính sách tín dụng ngân hàng 14 2.2.2.4 Nhân viên ngân hàng 15 2.2.2.5 Thương hiệu ngân hàng 15 2.2.2.6 Hoạt động marketing ngân hàng 15 2.2.2.7 Công nghệ kỹ thuật 16 2.3 Hành vi khách hàng 16 2.3.1 Một số quan điểm hành vi tiêu dùng khách hàng 16 2.3.2 Các loại hành vi người tiêu dùng 16 2.3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng 17 2.3.4 Mơ hình hành vi người tiêu dùng 17 2.3.5 Mơ hình hành vi mua hàng Philip Kotler 18 2.3.6 Thuyết hành động hợp lý (Theory of Reasoned Action – TRA) 19 2.3.7 Thuyết hành vi hoạch định (Theory of Planned Behavior – TPB) 20 2.4 Lịch sử nghiên cứu nghiên cứu có liên quan 21 2.4.1 Tổng quan cơng trình nghiên cứu ngồi nước 21 2.4.2 Tổng quan cơng trình nghiên cứu nước 24 2.4.3 Nhận xét cơng trình nghiên cứu tìm khe hổng nghiên cứu 24 2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn khách hàng cá nhân vay vốn ngân hàng thương mại 27 2.5.1 Chất lượng dịch vụ ngân hàng cung cấp 27 2.5.2 Hình ảnh danh tiếng ngân hàng 28 2.5.3 Giá ngân hàng 28 2.5.4 Chính sách marketing ngân hàng 29 2.5.5 Sự ảnh hưởng từ mối quan hệ khách hàng 29 v 2.5.6 Sự thuận tiện 30 2.5.7 Chính sách tín dụng ngân hàng 30 2.6 Phát triển giả thuyết nghiên cứu 32 2.6.1 Mơ hình nghiên cứu dự kiến 32 2.6.2 Phát triển giả thuyết nghiên cứu 33 TÓM TẮT CHƯƠNG 34 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 35 3.1 Quy trình nghiên cứu 35 3.2 Phương pháp nghiên cứu 36 3.3 Mơ hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 36 3.3.1 Mơ hình nghiên cứu 36 3.3.2 Giả thuyết nghiên cứu 39 3.3.2.1 Chất lượng dịch vụ (CLDV) 39 3.3.2.2 Hình ảnh danh tiếng ngân hàng (HA_DT) 40 3.3.2.3 Giá ngân hàng (GC) 40 3.3.2.4 Chính sách Marketing ngân hàng (MARK) 41 3.3.2.5 Ảnh hưởng từ mối quan hệ khách hàng (MQHKH) 41 3.3.2.6 Sự thuận tiện (STT) 42 3.3.2.7 Chính sách tín dụng ngân hàng (CSTD) 42 3.3.2.8 Lựa chọn định (QDVV) 43 3.4 Thang đo 44 3.4.1 Nguyên tắc xây dựng thang đo: 44 3.4.2 Thang đo đo lường nhân tố tác động đến định vay vốn khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại cổ phần 45 3.5 Đối tượng kích thước mẫu 46 3.5.1 Đối tượng khảo sát 46 3.5.2 Kích thước mẫu nghiên cứu 46 3.6 Phương pháp thu thập, xử lý liệu 47 3.6.1 Thu thập liệu 47 3.6.2 Xử lý liệu 47 TÓM TẮT CHƯƠNG 50 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 51 4.1 Tổng quan thực trạng cho vay cá nhân ngân hàng SHB Xuyên Mộc 51 vi 4.1.1 Giới thiệu tổng quát ngân hàng SHB Xuyên Mộc 51 4.1.2 2020 Các số hoạt động cho vay vốn cá nhân ngân hàng SHB từ năm 2018 51 4.1.3 Thuận lợi khó khăn hoạt động cho vay vốn cá nhân ngân hàng SHB Xuyên Mộc 52 4.2 Kết nghiên cứu 52 4.2.1 Mô tả mẫu 52 4.2.2 Phân tích độ tin cậy thang đo thơng qua hệ số Cronbach Alpha 54 4.2.3 Phân tích nhân tố EFA 56 4.2.3.1 Phân tích nhân tố biến độc lập 56 4.2.3.2 Phân tích nhân tố biến phụ thuộc 58 4.2.4 Khẳng định mơ hình nghiên cứu 58 4.2.5 Kiểm định mơ hình nghiên cứu 59 4.2.6 Tóm tắt kết phân tích hồi quy 61 4.3 So sánh kết nghiên cứu với nghiên cứu trước 65 4.4 Bàn luận kết nghiên cứu 65 4.4.1 Các nhân tố ảnh hưởng 65 4.4.2 Bàn luận nhân tố 66 TÓM TẮT CHƯƠNG 68 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 69 5.1 Kết luận 69 5.2 Hàm ý quản trị 70 5.3 Hạn chế hướng nghiên cứu 75 5.3.1 Hạn chế 75 5.3.2 Hướng nghiên cứu 76 TÓM TẮT CHƯƠNG 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO i PHỤ LỤC ii vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Stt Tên bảng Bảng 2.1 Tổng hợp công trình nghiên cứu Bảng 2.2 Tổng hợp nhân tố ảnh hưởng đến định vay vốn KHCN Bảng 3.1 Các nhân tố mơ hình nghiên cứu Bảng 3.2 Kết nghiên cứu định tính biến độc lập, biến phụ thuộc Bảng 3.3 Biến quan sát gốc “Chất lượng dịch vụ” Bảng 3.4 Biến quan sát gốc “Hình ảnh danh tiếng ngân hàng” Bảng 3.5 Biến quan sát gốc “Giá ngân hàng” Bảng 3.6 Biến quan sát gốc “Chính sách Marketing ngân hàng” Bảng 3.7 Biến quan sát gốc “Ảnh hưởng từ mối quan hệ” Bảng 3.8 Biến quan sát gốc “Sự thuận tiện” Bảng 3.9 Biến quan sát gốc “Ảnh hưởng từ mối quan hệ” Bảng 3.10 Biến quan sát gốc “Lựa chọn định” Bảng 3.11 Các giả thuyết mơ hình nghiên cứu Bảng 4.1 Các số hoạt động cho vay vốn cá nhân SHB Xuyên Mộc Bảng 4.2 Mẫu phân bổ theo phân loại đối tượng vấn Bảng 4.3 Hệ số Cronbach Alpha thành phần thang đo Bảng 4.4 Kết phân tích KMO Bảng 4.5 Kết phân tích nhân tố khám phá EFA biến độc lập Bảng 4.6 Kết phân tích KMO biến phụ thuộc Bảng 4.7 Kết phân tích nhân tố khám phá EFA biến phụ thuộc Bảng 4.8 Các biến trích xuất từ EFA viii Stt Tên bảng Bảng 4.9 Kết phân tích tương quan Bảng 4.10 Bảng Model Summaryb Bảng 4.11 Bảng tổng hợp ANOVAa Bảng 4.12 Bảng tóm tắt hệ số hồi quy Bảng 4.13 Kết kiểm định giả thuyết mơ hình vi Trình độ học vấn: * o Trung học Phổ thông o Trung cấp, Cao Đẳng o Đại học sau đại học o Khác: Thu nhập hàng tháng anh/chị? * o Dưới 10 triệu đồng o Từ 10 - 20 triệu đồng o Trên 20 triệu đồng Nghề nghiệp anh/chị: * o CBNV o Nông dân o Tự kinh doanh o Khác Chân thành cảm ơn hợp tác anh/chị vii PHỤ LỤC 02: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY CRONBACH ALPHA Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 876 Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted CLDV1 14.9476 11.801 790 829 CLDV2 14.9619 12.716 640 865 CLDV3 14.8238 12.356 723 845 CLDV4 15.1857 12.200 742 841 CLDV5 15.1286 12.495 637 866 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 821 Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted HA_DT1 5.7000 3.082 691 742 HA_DT2 5.6810 2.984 673 756 HA_DT3 5.6286 2.723 670 765 Reliability Statistics viii Cronbach's Alpha N of Items 792 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted GC1 5.3333 3.620 660 699 GC2 5.2429 3.343 616 736 GC3 5.0714 3.043 637 718 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 768 Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted MARK1 5.0333 3.602 500 793 MARK2 5.0095 2.976 677 602 MARK3 5.0810 2.859 638 647 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 845 Item-Total Statistics ix Corrected Item- Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted MQHKH1 7.0190 3.301 735 763 MQHKH2 7.0619 3.274 702 794 MQHKH3 7.0143 3.268 699 797 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 787 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted STT1 5.4095 2.999 591 750 STT2 5.5143 2.682 646 690 STT3 5.2095 2.291 658 683 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 841 Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted CSTD1 9.0667 7.297 727 774 CSTD2 8.8857 7.374 751 763 x CSTD3 8.8095 7.629 670 800 CSTD4 8.7095 8.839 555 846 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 877 Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted QDVV1 13.5143 14.452 674 859 QDVV2 13.4667 13.475 719 849 QDVV3 13.1810 14.761 707 853 QDVV4 13.3095 13.401 738 844 QDVV5 13.4048 14.233 712 851 PHÂN TÍCH EFA BIẾN ĐỘC LẬP KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 819 2267.274 df 276 Sig .000 Total Variance Explained Compon ent Initial Eigenvalues Extraction Sums of Rotation Sums of Squared Loadings Squared Loadings xi % of % of % of Tot Varian Cumulat Tot Varian Cumulat Tot Varian Cumulat al ce 6.0 25.152 ive % al 25.152 6.0 25.152 37 2.6 11.103 2.3 36.255 1.9 9.740 45.995 1.8 8.019 54.014 1.2 7.657 61.670 1.1 5.074 66.744 64 4.823 71.567 59 2.686 74.253 2.496 76.749 2.443 79.193 2.383 81.575 2.100 83.675 1.906 85.581 10 58 11 57 12 50 13 45 1.9 1.8 1.2 1.1 58 36.255 ive % 14.429 2.7 11.503 25.931 61 9.740 45.995 2.3 9.806 35.737 9.148 44.886 9.053 53.938 8.823 62.761 8.806 71.567 54 8.019 54.014 2.1 96 7.657 61.670 2.1 73 5.074 66.744 18 58 2.6 11.103 2.3 ce 63 38 18 3.4 14.429 24 38 25.152 38 24 al 65 38 ive % 37 65 ce 2.1 18 4.823 71.567 2.1 13 xii 14 43 1.802 87.383 1.687 89.070 1.633 90.703 1.505 92.208 1.433 93.641 1.280 94.921 1.182 96.103 1.158 97.261 1.005 98.266 902 99.168 15 40 16 39 17 36 18 34 19 30 20 28 21 27 22 24 23 21 24 20 832 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component CLDV1 843 CLDV2 725 xiii CLDV3 805 CLDV4 845 CLDV5 715 HA_DT1 808 HA_DT2 805 HA_DT3 765 GC1 781 GC2 775 GC3 793 MARK1 744 MARK2 867 MARK3 842 MQHKH1 862 MQHKH2 855 MQHKH3 833 STT1 785 STT2 833 STT3 786 CSTD1 822 CSTD2 824 CSTD3 824 CSTD4 739 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations BIẾN PHỤ THUỘC KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .821 xiv Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 550.347 df 10 Sig .000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Initial Eigenvalues Component Total Loadings % of Cumulative Variance % 3.365 67.298 67.298 683 13.656 80.953 404 8.079 89.032 288 5.764 94.797 260 5.203 100.000 Total 3.365 % of Cumulative Variance % 67.298 67.298 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component QDVV1 788 QDVV2 826 QDVV3 818 QDVV4 846 QDVV5 823 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN Correlations xv QDV CLD CST MQH V Spearma QDVV Correlati n's rho on V D KH 1.00 276* 199 * HA_ DT MAR STT GC 158* 547** 284 334 ** ** K 031 ** Coeffici ent Sig (2- 000 004 022 000 000 000 651 210 210 210 210 tailed) N 210 210 210 CLDV Correlati 276* 1.00 - -.030 on 210 * 002 000 974 020 - 011 -.027 013 Coeffici ent Sig (2- 661 769 851 878 697 210 210 210 210 210 210 CSTD Correlati 199* -.002 1.00 014 038 021 001 048 836 588 766 992 485 210 210 210 210 210 210 tailed) N on 210 210 * Coeffici ent Sig (2- 004 974 tailed) N 210 210 MQH Correlati 158* -.030 014 KH on 1.000 -.004 016 - 071 008 Coeffici ent Sig (2- 022 661 836 948 823 910 307 210 210 210 210 210 tailed) N 210 210 210 xvi HA_D Correlati 547* 020 038 T on -.004 1.000 011 013 -.004 * Coeffici ent Sig (2- 000 769 588 948 878 850 952 210 210 210 210 210 210 210 Correlati 284* -.013 021 016 011 1.00 tailed) N STT on 210 * - -.072 033 Coeffici ent Sig (2- 000 851 766 823 878 637 297 210 210 210 210 210 210 210 Correlati 334* 011 001 -.008 013 012 tailed) N GC on 210 * - 1.00 033 Coeffici ent Sig (2- 000 878 992 910 850 637 859 N 210 210 210 210 210 210 210 MAR Correlati 031 -.027 048 071 K on tailed) 210 -.004 - 012 1.000 072 Coeffici ent Sig (2- 651 697 485 307 952 297 859 210 210 210 210 210 210 tailed) N 210 210 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) xvii PHÂN TÍCH HỒI QUY Model Summaryb Model R R Square 835a Adjusted R Std Error of Square the Estimate 697 686 Durbin-Watson 55992789 1.918 a Predictors: (Constant), MARK, GC, STT, HA_DT, MQHKH, CSTD, CLDV b Dependent Variable: QDVV ANOVAa Sum of Model Squares Regression Residual Total df Mean Square 145.669 20.810 63.331 202 314 209.000 209 F Sig 66.375 000b a Dependent Variable: QDVV b Predictors: (Constant), MARK, GC, STT, HA_DT, MQHKH, CSTD, CLDV Coefficientsa Unstandardized Standardized Collinearity Coefficients Coefficients Statistics Std Model (Constant) B Error - Beta 039 t Sig Tolerance VIF 000 1.000 2.862E17 CLDV 324 039 324 8.374 000 1.000 1.000 CSTD 225 039 225 5.806 000 1.000 1.000 MQHKH 166 039 166 4.285 000 1.000 1.000 xviii HA_DT 549 039 549 14.185 000 1.000 1.000 STT 315 039 315 8.136 000 1.000 1.000 GC 326 039 326 8.421 000 1.000 1.000 MARK 079 039 079 2.028 044 1.000 1.000 a Dependent Variable: QDVV xix xx Phụ lục 03: Danh sách tham gia vấn Nội dung hỏi nhân tố ảnh hưởng đến định vay vốn ngân hàng Stt Họ tên Chức vụ Chuyên gia Nguyễn Phi Hùng PGĐ SHB Vũng Tàu CG1 Trần Đình Khánh CV QKHCN cấp 1, SHB Xuyên Mộc CG2 Trần Quang Tuấn CV QKHCN cấp 1, SHB Xuyên Mộc CG3 Nguyễn Huyền Thu CV QKHCN cấp 1, SHB Xuyên Mộc CG4 Phan Thanh Hải Khách hàng vay tiền KH1 Trần Quang Hùng Khách hàng vay tiền KH2 Nguyễn Thị Lan Khách hàng vay tiền KH3 Thị ... ? ?Các nhân tố ảnh hương đến định vay vốn khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại Cổ Phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) PGD Xuyên Mộc? ?? tập trung vào việc nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến định vay vốn khách. .. hàng cá nhân ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Các nhân tố ảnh hưởng đến định vay vốn Chính sách tín khách hàng cá nhân dụng ngân ngân hàng thương hàng mại cổ. .. marketing ngân hàng Việc quảng bá thường xuyên tác động đến việc định vay khách hàng Các sách hậu ngân hàng ảnh hưởng đến định khách hàng Các nhân tố marketing ảnh hưởng đến định vay vốn khách hàng:
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội (shb), phòng giao dịch xuyên mộc ,