0

Quản lý nhà nước về kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi

71 0 0
  • Quản lý nhà nước về kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH DƯƠNG XUÂN MINH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE TAXI LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH LUẬT HIẾN PHÁP VÀ HÀNH CHÍNH TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE TAXI Chuyên ngành: Luật Hành Luật Hiến pháp Mã số: 60380102 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Thương Huyền Học viên: Dương Xuân Minh lớp: Cao học Luật Khánh Hòa, khóa TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ luật học “Quản lý nhà nước kinh doanh vận tải hành khách xe taxi” kết trình tổng hợp nghiên cứu nghiêm túc thân hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Thị Thương Huyền Các thông tin, báo cáo trích dẫn luận văn trung thực, xác Người cam đoan Dương Xuân Minh DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ATGT An tồn giao thơng CHXNCN Cộng hịa xã hội chủ nghĩa CNG Compressed Natural Gas CTCP Công ty cổ phần CTCPTMDL Công ty cổ phần thương mại du lịch DNTN Doanh nghiệp tư nhân GDP Gross domestic product GPLX Giấp phép lái xe HĐND Hội đồng nhân dân HTX Hợp tác xã LPG Liquefied Petroleum Gas NXB Nhà xuất TNGT Tai nạn giao thông TNHH MTV Trách nhiệm hữu hạn thành viên UBND Ủy ban nhân dân VTHK Vận tải hành khách DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ Bảng 1.1 So sánh số quy định tiêu chuẩn kỹ thuật hình thức loại phương tiện tham gia vận tải hành khách Bảng 2.1 Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách xe taxi địa bàn tỉnh Khánh Hòa (2016) 34 Bảng 2.2 Các sở đào tạo lái xe địa bàn tỉnh Khánh Hòa 41 Bảng 2.3 Các Trung tâm sát hạch lái xe địa bàn tỉnh Khánh Hòa 42 Biểu đồ 2.1 Số lượng xe taxi tỉnh Khánh Hòa qua số năm 36 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE TAXI 1.1 Kinh doanh vận tải hành khách xe taxi 1.1.1 Khái niệm kinh doanh vận tải hành khách xe ô tô 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm kinh doanh vận tải hành khách xe taxi 1.2 Quản lý nhà nước kinh doanh vận tải hành khách xe taxi 1.2.1 Khái niệm quản lý nhà nước kinh doanh vận tải hành khách xe taxi 1.2.2 Đặc điểm quản lý nhà nước kinh doanh vận tải hành khách xe taxi 1.3 Nội dung quản lý nhà nước kinh doanh vận tải hành khách xe taxi 14 1.3.1 Ban hành văn quy phạm pháp luật kinh doanh vận tải hành khách xe taxi 14 1.3.2 Quy hoạch mạng lưới vận tải hành khách xe taxi 17 1.3.3 Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 19 1.3.4 Quản lý đào tạo, sát hạch lái xe cấp, đổi giấy phép lái xe 21 1.3.5 Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm giải khiếu nại, tố cáo 24 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE TAXI 28 2.1 Thực trạng ban hành văn quy phạm pháp luật tổ chức đạo thực văn quy phạm pháp luật kinh doanh vận tải xe taxi 28 2.1.1 Thực trạng ban hành văn quy phạm pháp luật 28 2.1.2 Tổ chức đạo thực văn quy phạm pháp luật kinh doanh vận tải xe taxi 31 2.2 Thực trạng quy hoạch hoạt động kinh doanh vận tải hành khách xe taxi 33 2.3 Thực trạng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 37 2.4 Thực trạng công tác quản lý việc đào tạo, sát hạch lái xe cấp, thu đổi giấy phép lái xe 41 2.5 Thực trạng công tác tra, kiểm tra, xử lý vi phạm giải khiếu nại, tố cáo 43 2.5.1 Thực trạng công tác tra, kiểm tra, xử lý vi phạm 43 2.5.2 Về công tác giải khiếu nại, tố cáo 47 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE TAXI 50 3.1 Hoàn thiện văn quy phạm pháp luật kinh doanh vận tải hành khách xe taxi 50 3.2 Các giải pháp khác 52 3.2.1 Ban hành quy hoạch phát triển vận tải hành khách xe taxi 52 3.2.3 Quản lý đào tạo, sát hạch lái xe cấp, thu đổi giấy phép lái xe 55 3.2.4 Tăng cường công tác tra, kiểm tra kinh doanh vận tải hành khách xe taxi 56 3.2.5 Tăng cường công tác quản lý hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng (GRAB, UBER ) 58 KẾT LUẬN 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong bối cảnh kinh tế đất nước ngày phát triển, nhu cầu lại người dân ngày lớn kèm với hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách tơ nói chung hoạt động vận tải hành khách taxi nói riêng có tăng trưởng mạnh mẽ, thành phố, trung tâm kinh tế đất nước Với ưu điểm lớn thuận tiện, liên lạc dễ dàng, thủ tục toán đơn giản nên nhu cầu sử dụng dịch vụ taxi đời sống xã hội ngày lớn, ngày xuất nhiều doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực Tuy nhiên, thực tế thời gian qua, công tác quản lý nhà nước loại hình vận tải cịn tồn nhiều hạn chế, bất cập: - Công tác quản lý nhà nước hoạt động vận tải hành khách xe taxi chưa theo kịp nhu cầu phát triển số doanh nghiệp số phương tiện hoạt chế thị trường; phát triển tự phát, ạt theo chế thị trường dẫn đến rối loạn thị trường vận tải, khủng hoảng “vừa thừa vừa thiếu” Sự xuất mơ hình vận tải hành khách tương tự taxi có kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin Uber Taxi, Grab Taxi tạo thách thức không nhỏ quan quản lý nhà nước Sự phối hợp ngành, địa phương quản lý nhà nước sở hạ tầng chưa đồng bộ, chồng chéo làm ảnh hưởng đến hoạt động lĩnh vực vận tải đường Công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến, hướng dẫn pháp luật luật giao thông đường chưa hiệu quả, ý thức người dân chấp hành pháp luật giao thông đường chưa cao - Một số thành phần tham gia vận tải hành khách xe taxi chấp hành pháp luật chưa cao, nhiều tượng tiêu cực, giải không triệt để tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, tranh giành khách… - Cơng tác tuần tra, kiểm sốt Cảnh sát giao thông, công tác tra, kiểm tra Thanh tra giao thông hiệu chưa cao, công tác đảm bảo trật tự ATGT thực chưa nghiêm, tai nạn giao thơng cịn mức cao, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế xã hội Chính việc tăng cường cơng tác quản lý vận tải hành khách có vận tải hành khách taxi vấn đề cấp thiết để đưa hoạt động vào nề nếp, tạo sở để thị trường vận tải hành khách phát triển vận hành cách lành mạnh bền vững, tạo mơi trường văn hóa giao thơng đại, qua góp phần vào phát triển kinh tế xã hội đất nước Từ vấn đề trên, tác giả chọn đề tài nghiên cứu: “Quản lý nhà nước kinh doanh vận tải hành khách xe taxi” Tình hình nghiên cứu Hiện nay, có nhiều cơng trình nghiên cứu lĩnh vực quản lý nhà nước, nhiên đa số cơng trình nghiên cứu tập trung quản lý nhà nước tầm vĩ mô, quản lý nhà nước lĩnh vực khác chưa có cơng trình sâu nghiên cứu cơng tác quản lý nhà nước hoạt động vận tải hành khách xe taxi Trong trình chuẩn bị thực đề tài luận văn mình, tác giả tham khảo số cơng trình nghiên cứu, sách, giáo trình cơng tác quản lý nhà nước như: - Giáo trình lý luận hành nhà nước, Học Viện Hành chính, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 2010; Giáo trình quản lý nhà nước kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, NXB Lao động - Xã hội, 2005; Giáo trình Khoa học Hành chính, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, NXB Chính trị - Hành chính, Hà Nội, 2013 - Một số luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ thuộc chuyên ngành quản lý hành nhà nước, chuyên ngành giao thông vận tải như: Luận án tiến sĩ “Nghiên cứu phương pháp xác định nhu cầu giải pháp phát triển giao thông tĩnh đô thị” tác giả Trần Thị Lan Hương, Đại học Giao thông Vận tải, 2011; Luận án tiến sĩ “Nghiên cứu qui hoạch phát triển hệ thống giao thông công cộng thành phố Hà Nội theo mục tiêu đô thị phát triển bền vững” tác giả Vũ Anh, Đại học Kiến trúc Hà Nội, 2011; Luận văn thạc sĩ “Hoàn thiện quản lý vận tải hành khách taxi Hà Nội” tác giả Phạm Đức Học, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014 - Chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 355/QĐ-TTg, ngày 25/02/2013 Thủ tướng Chính phủ Các luận án, viết cơng trình nghiên cứu tập trung phân tích, đánh giá đưa giải pháp lĩnh vực quản lý nhà nước giao thông, vận tải công cộng Có đề tài tập trung nghiên cứu chuyên hoạt động kinh doanh vận tải hành khách xe taxi sâu vào nội dung hiệu quản lý kinh tế chưa nghiên cứu sâu tầm vi mô quản lý nhà nước hoạt động vận tải hành khách xe taxi Trong trình nghiên cứu thực luận văn, tác giả kế thừa phát huy tài liệu, số liệu, học tập ưu điểm, sở lý luận giáo trình, luận văn, đề tài nghiên cứu khoa học có liên quan đến luận văn Tuy nhiên mục tiêu, phạm vi đối tượng nghiên cứu có khác nên luận văn khơng trùng lắp với cơng trình khoa học nêu nội dung hình thức Luận văn đáp ứng yêu cầu luận văn thạc sỹ, có giá trị lý luận thực tiễn, đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước hoạt động vận tải hành khách xe taxi Luận văn sử dụng làm tài liệu nghiên cứu, tham khảo lĩnh vực quản lý nhà nước giao thơng Mục đích, đối tượng phạm vi nghiên cứu Tác giả phân tích làm rõ sở lý luận, pháp lý quản lý nhà nước hoạt động vận tải hành khách xe taxi; phân tích đánh giá thực trạng cơng tác quản lý nhà nước hoạt động vận tải hành khách taxi Đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quản lý nhà nước hoạt động này, qua nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu người dân, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp vận tải thời gian tới Đối tượng nghiên cứu luận văn: Quản lý nhà nước vận tải hành khách xe taxi doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách Phạm vi nguyên cứu luận văn: Kinh doanh vận tải hành khách xe ô tô bao gồm: kinh doanh vận tải hành khách xe buýt, xe ô tô theo tuyến cố định, theo hợp đồng…, phạm vi đề tài nghiên cứu hoạt động kinh doanh vận tải hành khách xe taxi Khánh Hòa số địa phương khác Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Chủ yếu sử dụng phương pháp phân tích - tổng hợp, hệ thống hóa, so sánh dựa cơng trình khoa học công bố, liệu thống kê, báo cáo thức quan quản lý nhà nước, cụ thể: + Phương pháp phân tích, tổng hợp: Phương pháp sử dụng để xây dựng khung lý thuyết quản lý nhà nước quyền cấp tỉnh; phân tích 50 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE TAXI 3.1 Hoàn thiện văn quy phạm pháp luật kinh doanh vận tải hành khách xe taxi Căn thực trạng nay, Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2012 UBND tỉnh Khánh Hòa quy định hoạt động vận tải đường xe ô tô đô thị điều kiện đáp ứng nhu cầu lại người khuyết tật địa bàn tỉnh Khánh Hòa khơng cịn phù hợp với quy định pháp luật mới, liên quan đến lĩnh vực vận tải xe ô tô nói chung vận tải hành khách taxi nói riêng, u cầu trước mắt UBND tỉnh Khánh Hịa cần phải nhanh chóng ban hành văn nhằm điều chỉnh, thay Quyết định Văn cần mở rộng đối tượng điều chỉnh hoạt động vận tải ô tô có vận tải hành khách xe taxi địa bàn tồn tỉnh khơng giới hạn khu vực đô thị Quyết định 02/2012/QĐ-UBND Nhìn chung, văn quy phạm pháp luật ban hành Chính phủ Bộ Giao thông Vận tải quy định nội dung quản lý hoạt động vận tải ô tô có vận tải hành khách xe taxi cụ thể, chi tiết địa phương dễ dàng triển khai thực Vì vậy, văn UBND tỉnh không cần lặp lại quy định văn quy phạm pháp luật cấp Trung ương mà cần tập trung vào nội dung, vấn đề mà Nghị định 86/2014/NĐ-CP Thông tư 63/2014/TT-BGTVT chưa nói rõ ví dụ như: - Cách thức xác định vị trí đặt điểm đón, trả khách xe taxi địa bàn; trách nhiệm tổ chức, quản lý, đảm bảo an tồn giao thơng, an ninh trật tự vệ sinh môi trường khu vực điểm đón, trả khách; - Quy định chi tiết phù hiệu xe taxi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định riêng đơn vị thuộc địa phương quản lý (theo quy định khoản Điều 37 Thông tư 63/2014/TT-BGTVT; - Quy định cụ thể tổ chức, quản lý, công bố hoạt động bãi đỗ xe địa bàn (theo khoản Điều 56 Thông tư 63/2014/TT-BGTVT); 51 - Đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng khách taxi cần bổ sung quy định quy mô phương tiện, quy định giới hạn số lượng phương tiện doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách xe taxi; - Các quy định trình độ đào tạo, kinh nghiệm đội ngũ quản lý, điều hành taxi Chế độ tập huấn, nâng cao trình độ chun mơn; tập huấn, đào tạo ngắn hạn luật giao thơng, an tồn giao thơng cập nhật văn pháp luật liên quan đến hoạt động vận tải hành khách; - Quy định chế độ thống kê, báo cáo để kịp thời cung cấp cho quan quản lý nhà nước biết việc phát triển phương tiện taxi có phù hợp với quy hoạch hay khơng, từ có hướng điều chỉnh kịp thời, đảm bảo phát triển đồng mạng lưới vận tải hành khách Trong trình hoạt động, có vướng mắc cần phải có báo cáo, kiểm tra từ đề hướng khắc phục, giải Một vấn đề đáng quan tâm, việc bảo vệ mơi trường khơng khí cho khu vực đô thị, giảm thiểu ảnh hưởng biến đổi khí hậu an tồn lượng, UBND tỉnh Khánh Hòa cần ban hành quy định khuyến khích đơn vị kinh doanh vận tải xe taxi sử dụng nhiên liệu thay nhiên liệu truyền thống Hiện nay, địa bàn tỉnh thường sử dụng hai loại xăng A95 A92 chủ yếu với lượng khí thải lớn, cao điểm xăng sinh học (ethanol) có lượng khí thải hơn, thân thiện với mơi trường lại chưa đưa vào sử dụng Nhiều quốc gia giới chuyển dần sang sử dụng nhiên liệu CNG (Compressed Natural Gas), LPG (Liquefied Petroleum Gas) Hàn Quốc, Singapore, Hồng Kông cho 100% phương tiện taxi Ở nước ta bắt đầu đặt trạm nhiên liệu sử dụng cho taxi Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh Hiện nay, có khoảng 2.000 xe taxi chạy nhiên liệu LPG Vì vậy, thiết nghĩ tỉnh Khánh Hịa cần phải khuyến khích, khen thưởng cho doanh nghiệp kinh doanh loại hình vận tải khách taxi sử dụng nhiên liệu (CNG, LPG) cấu đoàn xe hoạt động Để đảm bảo tính khả thi phương án, quan chức cần quy hoạch lắp đặt trạm nạp nhiên liệu (CNG, LPG) vị trí thuận lợi địa bàn tỉnh cho vận hành xe taxi Đảm bảo thành phố xanh, sạch, đẹp, phù hợp với xu phát triển giới định hướng phát triển kinh tế Việc ban hành văn quy phạm pháp luật hoàn chỉnh để cụ thể hóa hồn thiện quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải hành khách xe taxi địa bàn tỉnh góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho 52 cơng tác quản lý nhà nước lĩnh vực này, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đảm bảo trật tự, an toàn giao thông địa bàn 3.2 Các giải pháp khác 3.2.1 Ban hành quy hoạch phát triển vận tải hành khách xe taxi Với phát triển mạnh mẽ ngành du lịch nói riêng kinh tế - xã hội nói chung tỉnh Khánh Hịa, nhu cầu sử dụng taxi người dân du khách địa bàn tỉnh, đặc biệt đô thị, trung tâm du lịch ngày lớn Bên cạnh đó, quy luật cung cầu thị trường dẫn tới việc ngày nhiều đơn vị tham gia vào hoạt động kinh doanh vận tải xe taxi Chính vậy, để đảm bảo cho công tác quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh vận tải hành khách taxi địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, tránh tình trạng phát triển ạt, ngồi tầm kiểm sốt, gây trật tự, an tồn giao thơng địa bàn việc quan trọng mà UBND tỉnh Khánh Hịa cần thực Ban hành Quy hoạch phát triển vận tải hành khách xe taxi Không vậy, việc ban hành Quy hoạch phát triển vận tải hành khách xe taxi thực quy định Khoản Điều Nghị định số 86/2014/NĐ-CP Khoản Điều 40 Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT Việc lập Quy hoạch phát triển VTHK xe taxi địa bàn tỉnh Khánh Hòa phải dựa sở chiến lược phát triển kinh tế - xã hội địa phương đồng với quy hoạch ngành, lĩnh vực Để công tác quy hoạch thực cách khả thi trước hết cần thực việc phân tích, đánh giá nội dung như: - Phân tích, đánh giá tăng trưởng chuyển dịch cấu kinh tế địa phương, kết thực số tiêu tổng hợp tỉnh giai đoạn vừa qua; phát triển dân số, lực lượng lao động, mức sống dân cư; số lượng dân cư, du khách, học sinh, sinh viên từ dự báo nhu cầu giao thơng nói chung nhu cầu xe taxi nói riêng, dự báo nhu cầu tăng trưởng số lượng đầu phương tiện, số lượng doanh nghiệp, hợp tác xã đủ cung ứng dịch vụ VTHK xe taxi cần thiết đủ để đáp ứng nhu cầu lại người dân địa bàn - Nghiên cứu tình hình phát triển thị, khu tập trung dân cư, khu du lịch, dịch vụ, mạng lưới vận tải hành khách cơng cộng xe bt, xe khách từ thiết lập mạng lưới taxi phù hợp với nhu cầu khu vực, địa phương - Phương án xây dựng hệ thống điểm đón, trả khách, điểm đỗ xe taxi khu vực đông dân cư, địa điểm du lịch, khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại 53 Trong tình hình nay, diện tích đất trống thị tỉnh thành phố Nha Trang khơng cịn nhiều, mật độ tập trung khu du lịch, khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại lại dày đặc, địa bàn thành phố Nha Trang bãi đậu xe tập trung, lái xe khó khăn việc tìm kiếm điểm dừng, đỗ nên nhiều lúc phải đỗ lòng đường chạy lòng vòng thành phố, dẫn đến vi phạm an tồn giao thơng Chính nội dung quy hoạch sở hạ tầng phục vụ hoạt động vận tải hành khách xe taxi quan trọng Trong trình quy hoạch điểm đón, trả khách điểm đỗ cho xe taxi địa bàn tỉnh cần ý đến địa điểm sau: - Điểm đỗ bến xe: Bến xe cơng trình quan trọng, có nhiều loại hình vận tải vận tải taxi, vận tải tuyến cố định, vận tải xe buýt hoạt động Khi xây dựng bến xe cần vào quy định diện tích cho phương tiện quy định Thông tư số 49/2012/TT-BGTVT ngày 12 tháng 12 năm 2012 Bộ Giao thông Vận tải quy định quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia bến xe khách để xác định phần diện tích cho taxi cách hợp lý Nếu bến xe xây dựng thành phố Nha Trang (Đô thị loại 1), thành phố Cam Ranh (Đô thị loại 3) nhu cầu khả sử dụng xe taxi tương đối lớn diện tích dành cho xe taxi lớn phần diện tích dành cho taxi bến xe thuộc huyện cịn lại địa phương này, phát triển kinh tế - xã hội tương đối hạn chế, nhu cầu khả tiếp cận sử dụng xe taxi mức thấp - Điểm đỗ cảng biển, bến thuyền du lịch: Các cảng biển Khánh Hịa ngồi việc phục vụ vận tải khách hàng, vận chuyển hàng hóa cịn phục vụ cho hoạt động du lịch Khu vực nhu cầu lại cao, bố trí, xếp lại vị trí, diện tích bãi đậu taxi cần thiết Khách du lịch người có khả tài chính, có nhu cầu sẵn sàng sử dụng phương tiện taxi - Điểm đỗ ga đường sắt cảng hàng không quốc tế Cam Ranh: Tuyến đường sắt Bắc - Nam chạy dọc tỉnh Khánh Hòa qua thành phố Nha Trang hầu hết huyện tỉnh Trên địa bàn tỉnh có 12 ga đường sắt, ga dọc tuyến ga hỗn hợp, có ga Nha Trang ga ga lớn nước làm nhiệm vụ trung chuyển hành khách hàng hóa từ Lâm Đồng, Bn Ma Thuột tới tỉnh phía Bắc phía Nam Cảng hàng khơng quốc tế Cam Ranh nằm phía Bắc bán đảo Cam Ranh, cách thành phố Nha Trang khoảng 30 km đón khoảng triệu khách vào năm 2020 Hai khu vực nhu cầu hành khách sử dụng 54 phương tiện taxi cao Cần xem xét bố trí diện tích lớn dành cho khu vực đậu xe taxi để phù hợp nhu cầu thực tế - Điểm đỗ công cộng: Đối với tuyến đường lớn (có bề rộng lịng đường từ 20m trở lên) đô thị, đặc biệt thành phố Nha Trang xem xét bố trí đường dành riêng cho xe taxi dừng, đỗ có thu phí, điểm phải đặt biển, kẻ vạch sơn báo hiệu cho lái xe Đối với tuyến đường nhỏ, tùy theo điều kiện cụ thể xem xét bố trí vị trí dừng xe sát vỉa hè đoạn định không ảnh hưởng tới lưu thơng bình thường dịng phương tiện, đặt biển báo, kẻ vạch sơn báo hiệu cho lái xe Đồng thời điểm nên cho phép xe dừng, không cho phép đỗ quy định giới hạn thời gian dừng cụ thể 3.2.2 Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Giao thông Vận tải Ban An tồn giao thơng tỉnh thường xun mở lớp tập huấn nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao thơng, văn hóa ứng xử cho đội ngũ lái xe; tập huấn cho đội ngũ quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách taxi việc chấp hành qui định pháp luật quản lý chất lượng dịch vụ bảo đảm an tồn giao thơng, thực hợp đồng lao động, nội quy, quy chế đơn vị Để lớp học đạt hiệu quả, cần thực chế độ điểm danh, làm kiểm tra, thu hoạch cách nghiêm túc Nếu thu hoạch, kiểm tra không đủ tiêu chuẩn có biện pháp chế tài đơn vị kinh doanh vận tải có học viên khơng đạt yêu cầu Tuyệt đối tránh tình trạng tổ chức lớp học qua loa, hình thức Các doanh nghiệp hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách xe taxi cần thường xuyên giáo dục, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm lái xe, thái độ phục vụ hành khách, ý thức chấp hành luật giao thông đường điều kiện an tồn giao thơng q trình tác nghiệp Các quan chức tăng cường tuyên truyền quy định đảm bảo trật tự an toàn giao thông; hiểm họa từ rượu bia, sử dụng chất ma túy, chạy tốc độ tham gia giao thông; đảm bảo điều kiện kinh doanh vận tải, nâng cao ý thức cho doanh nghiệp, lái xe tham gia kinh doanh vận tải ý thức chấp hành luật pháp cho doanh nghiệp, lái xe tham gia kinh doanh vận tải ý thức chấp hành pháp luật người tham gia giao thông Sở Giao thơng Vận tải Ban An tồn Giao thơng tỉnh phối hợp với Đài Phát - Truyền hình Khánh hòa, Báo Khánh Hòa tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục Luật Giao thông đường chuyên đề 55 trật tự an tồn giao thơng với hình thức nội dung phong phú, phù hợp với đối tượng tham gia giao thơng Qua đó, tạo đồng thuận người dân với chủ trương, pháp luật Nhà nước đảm bảo trật tự an tồn giao thơng, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông người dân; phê bình, lên án hành vi vi phạm pháp luật lĩnh vực giao thông đường bộ, hành vi vi phạm doanh nghiệp kinh doanh vận tải đội ngũ tài xế lái xe đơn vị kinh doanh vận tải hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, tranh giành khách, dừng, đỗ trái quy định 3.2.3 Quản lý đào tạo, sát hạch lái xe cấp, thu đổi giấy phép lái xe Số lượng trung tâm đào tạo sát hạch địa bàn tỉnh nhiều nên tạo cạnh tranh việc thu hút học viên Điều dẫn đến việc dễ phát sinh tiêu cực q trình đào tạo, khơng đảm bảo chất lượng đào tạo theo quy định Bên cạnh đó, tình hình tai nạn giao thông thời gian qua diễn phức tạp, tai nạn giao thơng có nhiều nguyên nhân, song nguyên nhân ý thức chấp hành pháp luật người điều khiển phương tiện tham gia giao thơng Do đó, thời gian tới, Sở Giao thông Vận tải cần siết chặt quản lý việc đào tạo, cấp thông qua q trình kiểm tra, sát hạch, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo học viên lái xe địa bàn tỉnh Một số giải pháp cụ thể sau: - Sở Giao thông vận tải tham mưu UBND tỉnh Tổng cục Đường Việt Nam rà soát, quy hoạch lại sở đào tạo, sát hạch địa bàn tỉnh vào nhu cầu thực tế địa phương, tránh việc đào tạo, sát hạch lái xe tràn lan dẫn đến chất lượng thấp, gây lãng phí chung cho xã hội - Sở Giao thơng vận tải cần thực tốt công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe Tránh tình trạng kiểm tra qua loa, đại khái, làm cho có thủ tục - Đối với quan quản lý sát hạch lái xe phải công khai lịch học, địa điểm thi sát hạch trang thông tin điện tử Sở giao thông vận tải để phục vụ công tác kiểm tra đột xuất quan có thẩm quyền Các kỳ thi sát hạch lái xe phải giám sát hình ảnh, cơng khai kết thi lý thuyết thực hành cho học viên để tiện cho theo dõi kiểm tra, giám sát chuyên gia - Cần nghiên cứu lắp đặt thiết bị theo dõi, chấm điểm tự động phần thi sát hạch đường giao thông công cộng, hạn chế tác động người vào 56 trình kiểm tra Hiện đại hóa trang thiết bị chương trình phần mềm quản lý nội dung kiểm tra, sát hạch - Đội ngũ cán quản lý, giám sát viên, sát hạch viên phải đảm bảo tiêu chuẩn quy định, tăng cường bồi dưỡng thêm chuyên môn nghiệp vụ để bước nâng cao chất lượng đội ngũ Bộ phận quản lý cần bổ sung thêm quy định trách nhiệm, điều kiện đảm bảo an tồn giao thơng - Thường xuyên tra, kiểm tra, giám sát công tác đào tạo, sát hạch lái xe trường, sở đào tạo, trung tâm sát hạch theo quy định Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 Bộ Giao thông Vận tải Kịp thời phát điều tra, xử lý trường hợp sử dụng lái xe giả địa bàn Khơng để tình trạng người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia điều khiển xe taxi gây nguy hiểm cho tính mạng thân người điều khiển phương tiện hành khách xe người đường 3.2.4 Tăng cường công tác tra, kiểm tra kinh doanh vận tải hành khách xe taxi Tăng cường đổi công tác tra, kiểm tra quan chức doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách taxi đội ngũ lái xe, phương tiện taxi tham gia giao thông Công tác tra, kiểm tra phải tổ chức thường xuyên, trọng đến hiệu quả, hiệu lực Trong đó, đồn kiểm tra liên ngành thường xuyên thực việc tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách xe taxi; kiểm tra phương tiện taxi, kiểm tra bến xe, trạm xe để kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý điều hành Thanh tra Sở Giao thông Vận tải phải phối hợp với đơn vị liên quan tăng cường tra, kiểm tra thực địa nhằm lập lại trật tự an tồn giao thơng, khơng nên thực theo đợt mang tính chiến dịch, đến tháng an tồn giao thơng tăng cường kiểm tra Phát xử lý nghiêm trường hợp vi phạm tài xế xe taxi doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách xe taxi có vi phạm Cơng tác tra, kiểm tra cần tập trung vào số nội dung như: Việc chấp hành luật giao thơng đường tài xế taxi, việc đảm bảo điều kiện hoạt động phương tiện (tiêu chuẩn kĩ thuật, niên hạn sử dụng, bảng hiệu, đồng hồ tính tiền, thiết bị giám sát hành trình…), việc chấp hành quy định pháp luật giá cước vận tải, việc niêm yết công khai chất lượng dịch vụ thực 57 đầy đủ nội dung chất lượng dịch vụ đăng ký theo quy định, việc trì số lượng phương tiện, lái xe theo phương án kinh doanh đăng ký… Ban an toàn giao thông tỉnh phối hợp với Thanh tra Sở Giao thơng vận tải, Cảnh sát giao thơng rà sốt điểm đen trật tự an tồn giao thơng trục đường, điểm đen phát sinh nhằm đề xuất giải pháp hợp lý trình quan có chức xử lý Giải tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang bảo vệ cơng trình giao thơng, giúp cho thơng thống cho việc lên xuống xe nơi dừng đỗ xe Trang bị, lắp đặt hệ thống camera quan sát ngã tư, nút giao thông cao điểm, vị trí thường xuyên xảy tình trạng vượt đèn đỏ, lấn tuyến, chèn ép xe khác dễ gây tai nạn giao thông Việc gắn camera cần thiết, dễ dàng theo dõi xe vi phạm luật từ xa, có đưa hình thức xử phạt trường hợp vi phạm thông qua hệ thống thiết bị giám sát hành trình, hệ thống camera lắp đặt đường Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh cần đạo đơn vị có liên quan Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Lao động thương binh xã hội, Cục thuế tỉnh, Công an tỉnh… thường xuyên xây dựng kế hoạch tiếp tục kiểm tra doanh nghiệp hoạt động vận tải hành khách xe taxi việc chấp hành qui định kinh doanh vận tải khắc phục tồn Trong đó, phân cơng trách nhiệm cụ thể cho quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ giao: - Sở Kế hoạch đầu tư: Tổ chức đánh giá định kỳ, hậu kiểm doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách taxi thông nội dung, phương án kinh doanh để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Cục thuế tỉnh: Tăng cường công tác quản lý nhà nước thuế doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vận tải hành khách taxi địa bàn tỉnh Thường xuyên phối hợp với quan liên quan để có phương án chống thất thu thuế lĩnh vực kinh doanh vận tải hành khách Kiểm tra cụ thể việc nộp thuế công ty địa bàn tỉnh - Sở Lao động - Thương binh Xã hội: Tăng cường kiểm tra doanh nghiệp vận tải taxi việc thực Luật lao động, thực chế độ, sách cho người lao động Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải doanh nghiệp đề xuất phương án biện pháp kiểm tra sức khỏe định kỳ cho đội ngũ nhân viên 58 - Công an tỉnh: Tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông hoạt động vận tải đường địa bàn tỉnh theo quy định hành Một giải pháp quan trọng khác để tăng cường tính hiệu lực, hiệu công tác tra, kiểm tra xử lý phạm phải xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức lực lượng Thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông sở, ngành thật Một vấn đề nan giải dù quy định có tốt đến người thực thi công vụ không thực đúng, có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu hiệu cơng tác tra, kiểm tra khơng cịn Vấn đề giải cơng tác nhân Đảng Nhà nước; triển khai hiệu quy định pháp luật phòng chống tiêu cực, tham nhũng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tra, kiểm tra, ngăn chặn kịp thời hình thức lạm quyền, thực biện pháp chế tài cứng rắn để xử lý hiệu hành vi tiêu cực Đồng thời phải xây dựng chế giám sát chặt chẽ lực lượng q trình thực thi cơng vụ, điều thực dễ dàng cách bắt buộc lực lượng làm nhiệm vụ phải ghi âm, ghi hình trình làm việc Duy trì thường xun đường dây nóng để tiếp nhận thơng tin phản ánh người dân quan chức sai phạm doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải nói chung kinh doanh vận tải hành khách xe taxi nói riêng sai phạm đội ngũ tài xế lái xe doanh nghiệp để kịp thời tra, kiểm tra xử lý theo quy định pháp luật 3.2.5 Tăng cường công tác quản lý hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng (GRAB, UBER ) Ngày 26 tháng 01 năm 2016 vừa qua, Bộ Giao thông vận tải có Quyết định số 24/QĐ-BGTVT việc thí điểm triển khai ứng dụng khoa học cơng nghệ (KHCN) hỗ trợ quản lý kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng với mục tiêu đưa hoạt động kết nối dịch vụ vận tải dựa tảng công nghệ thông tin vào nề nếp phù hợp với khuôn khổ pháp luật; tạo tiền đề cho việc triển khai dự án ứng dụng khoa học công nghệ cho ngành vận tải tương lai, đặc biệt sàn giao dịch vận tải; đáp ứng nhu cầu thực tiễn người dân tiết kiệm thời gian chi phí giao dịch, xu hướng sử dụng thiết bị di động thông minh Theo định này, Khánh Hòa năm địa phương triển khai 59 thí điểm loại hình dịch vụ nước bên cạnh thành phố Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng thành phố Hồ Chí Minh Đối tượng thí điểm Công ty TNHH Grab Taxi doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải có giấy phép kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng cấp tỉnh, thành phố thực thí điểm đơn vị khác cung cấp dịch vụ ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng Bộ Giao thơng Vận tải quan có thẩm quyền phê duyệt39 Đây loại hình vận tải kết hợp ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ với hai nhân tố cấu thành bao gồm: Thứ nhất, doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng hay nói cách khác đơn vị cung cấp phương tiện dịch vụ vận tải Thứ hai, đơn vị cung cấp dịch vụ ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý kết nối hoạt động vận tải hành khách hay nói cách khác đơn vị kết nối hành khách với phương tiện vận tải Tuy loại hình vận tải khơng phải vận tải hành khách xe taxi phát triển có ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh vận tải hành khách taxi Đặc điểm loại hình vận tải tiết kiệm chi phí tạo thuận tiện lớn cho hành khách sử dụng dịch vụ Đặc điểm tiết kiệm chi phí thể chỗ đơn vị kinh doanh vận tải hợp đồng khơng tốn chi phí để trì vận hành đơn vị kinh doanh vận tải hành khách taxi; phương tiện không cần phải đáp ứng tiêu chuẩn biểu trưng, phù hiệu… phương tiện xe taxi; để vào hoạt động trải qua nhiều thủ tục hành đơn vị kinh doanh vận tải hành khách xe taxi Chính vậy, giá cước loại hình vận tải tương đối thấp so với xe taxi Đặc điểm thuận tiện cho hành khách thể việc hành khách dễ dàng sử dụng điện thoại thông minh để truy cập ứng dụng gọi xe đến vị trí cách nhanh chóng, khơng tốn nhiều thời gian cước phí điện thoại gọi xe taxi Chính hai đặc điểm tạo áp lực cạnh tranh lớn cho đơn vị kinh doanh vận tải hành khách xe taxi đe dọa đến tồn đơn vị kinh doanh vận tải taxi truyền thống Tuy nhiên, loại hình vận tải 39 Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 24/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 01 năm 2016 Bộ Giao thông Vận tải 60 chưa nhà nước quản lý nên tồn số vấn đề không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn phương tiện tham gia hoạt động vận tải hành khách; không phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải hành khách địa bàn nên dễ dẫn tới tải, ùn tắc giao thông; Nhà nước khơng thu thuế Vì vậy, để đưa loại hình vận tải vào khn khổ, đảm bảo lợi ích cho người dân sử dụng sản phẩm giá rẻ chất lượng; góp phần đảm bảo trật tự an tồn giao thơng, giảm tai nạn ùn tắc giao thông đô thị thông qua việc hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân tối ưu hóa hiệu sử dụng xe tơ Đồng thời, đảm bảo quyền hoạt động hợp pháp doanh nghiệp; khơng để xảy tình trạng cạnh tranh khơng lành mạnh, gây thiệt hại cho doanh nghiệp taxi truyền thống; góp phần thúc đẩy tái cấu trúc doanh nghiệp theo hướng mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp vận tải; tránh thất thu thuế cho Nhà nước UBND tỉnh Khánh Hịa cần sớm ban hành kế hoạch thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng địa bàn tỉnh theo Quyết định số 24/QĐBGTVT ngày 26 tháng 01 năm 2016 Bộ Giao thơng Vận tải Trong cần tập trung quy định rõ nội dung sau: - Việc đăng ký tham gia thí điểm doanh nghiệp, hợp tác xã; bảo đảm quyền kinh doanh bình đẳng đối tượng - Việc quản lý, cập nhật danh sách doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng phương tiện tham gia thí điểm - Việc phối hợp quan chức năng: Cảnh sát giao thông, quan thuế để kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, phương tiện tham gia thí điểm; - Hoạt động tra, kiểm tra, xử lý vi phạm loại hình vận tải nhằm đảm bảo đơn vị cung cấp dịch vụ tuân thủ quy định pháp luật; trường hợp cần thiết phải có biện pháp chế tài, buộc chấm dứt tham gia thực thí điểm đơn vị kinh doanh vận tải Đối với Uber, công ty cung cấp dịch vụ đặt taxi qua ứng dụng tương tự GrabTaxi Tuy nhiên, so với GrabTaxi, Uber có điểm khác biệt như: 61 - Về đối tượng khách hàng: Để dùng Uber, hành khách phải có thẻ tín dụng Do đó, đối tượng khách hàng Uber bị hạn chế so với GrabTaxi - Thế mạnh Uber xe mới, sẽ, rẻ đến trả tiền, việc mở cửa bước xuống Về số Allocation Rate (tạm dịch tỷ lệ đặt xe thành công) Tức khách đặt xe có xe liền hay khơng hay phải đặt đặt lại nhiều lần Tỷ lệ cao tốt thường 80% chấp nhận Ở khía cạnh này, điểm cộng nghiêng Uber ứng dụng tài xế Uber không cho tài xế biết khách đứng đâu, đặt xe đâu Tài xế biết có khách yêu cầu xe hầu hết họ chấp nhận đón khách Trong đó, ứng dụng tài xế GrabTaxi rõ cho tài xế biết khách muốn từ đâu đến đâu, đoạn đường xa chuyến xe tài xế khoảng tiền Vì vậy, hầu hết tài xế GrabTaxi khơng muốn chạy chuyến xe ngắn khách hàng khơng hài lịng điều - Về doanh thu: Thực hai cơng ty có doanh thu khơng đáng kể Phía GrabTaxi thu phí 20% dịch vụ xe ôm GrabBike từ ngày đầu hoạt động thu thử nghiệm 3,000đ/chuyến xe GrabTaxi Hà Nội Trong đó, Uber áp dụng mơ hình thu phí 20% khắp giới thực chất công ty phải thưởng lại nhiều để khuyến khích chủ xe tài xế hoạt động Ví dụ, TP Hồ Chí Minh Uber miễn 20% phí cho chủ xe vào cao điểm thưởng thêm 35% doanh thu chuyến cho chủ xe Tại TP.HCM, GrabTaxi chưa có động tĩnh việc thu phí cơng ty dần thị phần vào tay Uber Có thể thấy, việc thí điểm có tác động tích cực tiêu cực Trong việc này, ngồi kết tích cực cần nhìn nhận hạn chế cần điều chỉnh như: Phải có phối hợp sát trách nhiệm quan từ trung ương đến địa phương; việc tổ chức giao thông cần phù hợp hơn, quản lý chặt chẽ ứng dụng mới; cần nhanh chóng bổ sung, hướng dẫn, điều chỉnh phù hợp quy định quản lý hoạt động vận tải, quản lý công nghệ, thuế… Hiện nay, Chính phủ đạo Bộ Giao thơng vận tải khẩn trương hồn thiện để trình Chính phủ ban hành Nghị định thay Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng năm 2014 quy định kinh doanh điều kiện kinh doanh vận tải xe tơ, bổ sung quy định quản lý phù hợp xe hợp đồng xe taxi, quản lý áp dụng hợp đồng điện tử, kết nối quản lý thuế 62 KẾT LUẬN Thực trạng công tác quản lý nhà nước kinh doanh vận tải hành khách xe taxi địa bàn tỉnh Khánh Hịa nói riêng nước nói chung nhiều hạn chế, bất cập công tác ban hành văn quy phạm pháp luật, ban hành quy hoạch phát triển vận tải xe taxi, công tác tra, kiểm tra xử lý vi phạm… Một số kiến nghị đưa nhằm khắc phục thiếu sót cơng tác quản lý nhà nước kinh doanh vận tải hành khách xe taxi địa bàn tỉnh Khánh Hòa Tác giả mong nội dung luận văn phần cung cấp góc nhìn khái qt, đầy đủ hoạt động kinh doanh vận tải hành khách xe taxi Qua đó, giúp ích cho việc nâng cao hiệu cơng tác quản lý nhà nước kinh doanh vận tải hành khách xe taxi địa bàn tỉnh Khánh Hịa nói riêng nước nói chung thời gian tới DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Văn quy phạm pháp luật Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 Luật Giao thông Đường số 23/2008/QH12, ngày 13 tháng 11 năm 2008 Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 Chính phủ kinh doanh điều kiện kinh doanh vận tải xe ô tô Nghị định số 93/2012/NĐ-CP, ngày 08/11/2012 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 Chính phủ kinh doanh điều kiện kinh doanh vận tải xe ô tô Nghị định 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 Chính phủ quy định xử phạt hành lĩnh vực giao thơng đường đường sắt Nghị định số 86/2014/NĐ-CP, ngày 10/9/2014 Chính phủ kinh doanh điều kiện kinh doanh vận tải xe ô tô Nghị định số 107/2014 ngày 17/11/2014 sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 171/2013 Thông tư số 49/2012/TT-BGTVT ngày 12 tháng 12 năm 2012 Bộ Giao thông Vận tải ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia bến xe khách Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 Bộ Giao thông Vận tải Quy định đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe giới đường 10 Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10 tháng năm 2013 Thanh tra Chính phủ Quy định chế độ báo cáo cơng tác tra, giải khiếu nại, tố cáo phịng, chống tham nhũng 11 Thơng tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 Bộ Tư pháp hướng dẫn cơng bố, niêm yết thủ tục hành báo cáo tình hình, kết thực kiểm sốt thủ tục hành 12 Thơng tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 7/11/2014 Bộ GTVT quy định tổ chức quản lý hoạt động vận tải ô tô dịch vụ vận tải đường 13 Thông tư 09/2015 ngày 15/4/2015 Bộ GTVT quy định cung cấp quản lý sử dụng liệu từ thiết bị giám sát hành trình xe tơ 14 Thơng tư số 10/2015 ngày 21/10/2015 Bộ GTVT quy định trách nhiệm xử lý vi phạm hoạt động vận tải ô tô 15 Quyết định số 355/QĐ-TTg, ngày 25/02/2013 Thủ tướng Chính phủ việc điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 16 Quyết định số 24/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 01 năm 2016 Bộ Giao thơng Vận tải việc thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) hỗ trợ quản lý kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng B Tài liệu tham khảo 17 Vũ Anh (2011), “Nghiên cứu quy hoạch phát triển hệ thống giao thông công cộng thành phố Hà Nội theo mục tiêu đô thị phát triển bền vững” Luận án tiến sĩ, Đại học Kiến trúc Hà Nội 18 Engenharia- Coppe, Pesquisa EM (2011), Global taxi schemes and their integration in sustainable urban transport systems, Rio de Janeiro, Brazil 19 Phạm Đức Học 2014), “Hoàn thiện quản lý vận tải hành khách taxi Hà Nội”, Luận văn thạc sĩ, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 20 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2013), Giáo trình Khoa học Hành chính, NXB Chính trị - Hành chính, Hà Nội 21 Học Viện Hành (2010), Giáo trình lý luận hành nhà nước, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 22 Trần Thị Lan Hương (2011), “Nghiên cứu phương pháp xác định nhu cầu giải pháp phát triển giao thông tĩnh đô thị” Luận án tiến sĩ, Đại học Giao thông Vận tải 23 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (2005), Giáo trình quản lý nhà nước kinh tế, NXB Lao động - Xã hội Tài liệu tư Internet 24 www.khanhhoa.gov.vn/ ngày truy cập 25/8/2017 25 www.sgtvt.khanhhoa.gov.vn/ ngày truy cập 10/7/2017 26 www ktv.org.vn/ ngày truy cập 15/7/2017 27 www.stttt.khanhhoa.gov.vn/ ngày truy cập 15/7/2017 28 www.stc.khanhhoa.gov.vn/ ngày truy cập 15/8/2017 29 www.baokhanhhoa.com.vn/ ngày truy cập 15/8/2017 30 www.gso.gov.vn/ ngày truy cập 12/9/2017 ... khách xe taxi 5 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE TAXI 1.1 Kinh doanh vận tải hành khách xe taxi 1.1.1 Khái niệm kinh doanh vận tải hành. .. kinh doanh vận tải hành khách xe taxi Chương Thực trạng quản lý nhà nước kinh doanh vận tải hành khách xe taxi Chương Một số giải pháp nâng cao hiệu quản lý nhà nước kinh doanh vận tải hành khách. .. đây: Kinh doanh vận tải hành khách xe ô tô theo tuyến cố định; kinh doanh vận tải hành khách xe buýt; kinh doanh vận tải hành khách xe taxi; kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi , Quản lý nhà nước về kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi