0

Pháp luật về lãi do chậm thanh toán trong hợp đồng kinh doanh thương mại

118 3 0
  • Pháp luật về lãi do chậm thanh toán trong hợp đồng kinh doanh thương mại

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH VŨ HỒNG LINH PHỤ LỤC LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC PHÁP LUẬT VỀ LÃI DO CHẬM THANH TOÁN TRONG HỢP ĐỒNG KINH DOANH, THƯƠNG MẠI TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2012 MỤC LỤC Phụ lục 1: Bản án số 1975/2009/KDTM-ST ngày 06/8/2009 việc “Tranh chấp hợp đồng mua bán” TAND TP Hồ Chí Minh 01 Phụ lục 2: Bản án số 03/2011/KDTM-ST ngày 24/3/2011 việc “Tranh chấp hợp đồng cho thuê tài chính” TAND tỉnh Bình Dương 08 Phụ lục 3: Quyết định giám đốc thẩm số 10/2003/HĐTP-KT ngày 27-08-2003 vụ án “Tranh chấp hợp đồng giao thầu” TANDTC 15 Phụ lục 4: Bản án số 1200/2008/KDTM-ST ngày 11/8/2008 việc “Tranh chấp hợp đồng làm nhà xưởng” TAND TP Hồ Chí Minh 21 Phụ lục 5: Bản án số 1841/2007/KDTM-ST ngày 27/9/2007 việc “Tranh chấp hợp đồng cho thuê tài chính” TAND TP Hồ Chí Minh 28 Phụ lục 6: Bản án số 05/2011/KDTM-PT ngày 23/3/2011 việc “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hịa” TAND tỉnh Bình Dương 33 Phụ lục 7: Bản án số 17/2010/KDTM-ST ngày 30/8/2010 việc “Tranh chấp hợp đồng tài trợ” TAND tỉnh Bình Dương 38 Phụ lục 8: Bản án số 1046/2008/KDTM-ST ngày 17//-2008 việc “Tranh chấp hợp đồng mua bán” TAND TP Hồ Chí Minh 44 Phụ lục 9: Bản án số 1124/2009/KDTM-PT ngày 02/7/2009 việc “Tranh chấp hợp đồng mua bán” TAND TP Hồ Chí Minh 52 Phụ lục 10: Bản án số 1635/2008/KDTM-ST ngày 30/9/2008 việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” TAND TP Hồ Chí Minh 58 Phụ lục 11: Bản án số 10/2011/KDTM-PT ngày 18/5/2011 việc “Tranh chấp hợp đồng phân phối” TAND tỉnh Bình Dương 64 Phụ lục 12: Bản án số 14/2010/KDTM-ST ngày 20/7/2010 việc “Tranh chấp hợp đồng vận chuyển hàng hóa đường biển” TAND tỉnh Bình Dương 69 Phụ lục 13: Bản án số 1842/2007/KDTM-ST ngày 27/9/2007 việc “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” TAND TP Hồ Chí Minh 77 Phụ lục 14: Bản án số 2950/2009/KDTM-ST ngày 25/9/2009 việc “Tranh chấp hợp đồng xây dựng” TAND TP Hồ Chí Minh 83 Phụ lục 15: Bản án số 1075/2008/KDTM-ST ngày 21/7/2008 việc “Tranh chấp đòi nợ tranh chấp hợp đồng gia công hợp đồng thuê tài sản” TAND TP Hồ Chí Minh 90 Phụ lục 16: Quyết định giám đốc thẩm số 05/2005/KDTM-GĐT ngày 03-8-2005 vụ án “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” TANDTC 101 Phụ lục 17: Bản án số 758/2008/KDTM-ST ngày 27/5/2008 việc “Tranh chấp hợp đồng mua bán” TAND TP Hồ Chí Minh 108 Phụ lục 18: Phán Trọng tài số 17 vụ án “Tranh chấp hợp đồng mua bán cà phê” Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) bên cạnh Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam 113 PHỤ LỤC TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bản án số: 1975/2009 /KDTM-ST Ngày: 6/8/2009 V/v: “Tranh chấp HĐMB ” NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Hội đồng xét xử gồm: - Thẩm phán - chủ tọa phiên tồ: Ơng Ngô Thế Tiến - Các Hội thẩm nhân dân: Bà Lê Thị Nhung, ông Trần Văn Xự Thư ký phiên tồ: ơng Nơng Thành Đức Ngày tháng năm 2009, trụ sở Toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, theo “ Quyết định đưa vụ án xét xử” số 1222b/QĐXX ngày 27 tháng năm 2009, mở phiên tồ cơng khai xét xử sơ thẩm vụ án thụ lý số 311 /KTST ngày 18 tháng năm 2009 giải “Tranh chấp hợp đồng mua bán ” : Nguyên đơn: CÔNG TY ASIAN FEED CO.,LTD Đại chỉ: 552/ Moo 2, Rama II Road, Tambon Bangkrajao, Amphur Muang, Samutsakorn 7400 Thailand Địa LL: Số 8, lô 6, cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh Đại diện: Do bà Nguyễn Thị Cẩm Lệ đại diện theo ủy quyền Giám đốc công ty Luật sư bảo vệ cho nguyên đơn - ơng Triệu Quốc Mạnh Bị đơn: CƠNG TY CỔ PHẦN PHÚ THUẬN Địa chỉ: 146, Nơ Trang Long, phường 14, quận Bình Thạnh, Tp.HCM; Đại diện: Do ơng Nguyễn Hồng Linh đại diện theo ủy quyền Giám đốc công ty; Luật sư bảo vệ cho bị đơn - ông Bùi Đức Trường NHẬN THẤY: Nguyên đơn – Cơng ty Asian Feed Co.,Ltd người đại diện trình bày: Công ty Asian Feed Co., Ltd nhiều lần ký hợp đồng bán thức ăn gia súc cho Công ty CP Phú Thuận trước việc mua bán bên tốn sịng phẳng Ngày 08/10/2007, hai bên ký hợp đồng số SF 50059/2007, Công ty Asian Feed Co., Ltd giao xong cho Công ty CP Phú Thuận 42 thức ăn gia súc với đơn giá 711,42 USD/tấn Tổng trị giá hợp đồng 29.879,64 USD với hóa đơn thương mại số SF 5005347 ngày 14/10/2007, vận đơn số SSL PA VICCH 0863 ngày 14/01/2007 Hãng tàu Samura Line Việt Nam phát hành lệnh giao hàng số SSL PA VICCH 0863 ngày 17/10/2007 cho Công ty CP Phú Thuận nhận hàng Ngày 24/10/2007, hai bên ký hợp đồng số SF 50064/2007, Công ty Asian Feed Co., Ltd giao xong cho Công ty CP Phú Thuận 20,25 thức ăn gia súc với đơn giá 712,06 USD/tấn Tổng cộng giá trị hợp đồng 14.419,21 USD với hóa đơn thương mại số SF 5006071 ngày 15/11/2007, vận đơn số SPBKKBO 18637 ngày 22/11/2007 Hãng tàu Logistics & Trading (là Công ty Giao nhận Vận tải TM SGN) phát hành lệnh giao hàng số SPBKKBO 18637 ngày 26/11/2007 cho Công ty CP Phú Thuận nhận hàng Công ty Asian Feed Co., Ltd thực xong nghĩa vụ giao hàng Cơng ty CP Phú Thuận vi phạm hợp đồng, khơng chịu tốn cho Cơng ty Asian Feed Co., Ltd hợp đồng số SF 50059/2007, ngày vi phạm hợp đồng ngày 21/10/2007, số tiền nợ 29.879,64 USD; hợp đồng số SF 50064/2007, ngày vi phạm hợp đồng ngày 26/11/2007, số tiền nợ 14.419,21 USD Tại phiên tịa, Đại diện Cơng ty Asian Feed Co., Ltd xác định thực có thỏa thuận đồng ý cho Cơng ty CP Phú Thuận trả chậm sau nhận hàng 30 ngày ; yêu cầu Công ty CP Phú Thuận phải trả khoản tiền sau : 1.Tiền hàng nợ hai hợp đồng là: 44.298,85 USD (gồm 29.879,64 USD 14.419,21 USD) Tiền lãi Công ty CP Phú Thuận chậm tốn phải trả tính sau : - 29.879,64 USD tính từ ngày 17/11/ 2007 tới ngày xét xử sơ thẩm, với lãi suất vay hạn 6,75%/ năm ; - 14.419,21 USD tính từ ngày 26/ 12/ 2007 tới ngày xét xử sơ thẩm, với lãi suất vay hạn 6,75%/ năm Theo thông tin lãi suất cho vay trung bình thời điểm xét xử Ngân hàng Nhà nước Tịa án thơng báo Công ty Asian Feed không đồng ý với đề nghị Công ty Phú thuận Công ty Asian Feed chia sẻ thiệt hại Công ty Phú Thuận khách hàng Công ty không trả tiền hàng 1,7tỷ đồng ; bồi thường thiệt hại phía Cơng ty Asian Feed giao hàng ngày 26/11/ 2007 cho hợp đồng số SF 50064/2007 giao hàng chậm ; khoản tiền Công ty Asian Feed chiết khấu thưởng bán hàng năm 2007 cho Công ty Phú Thuận để cấn trừ vào số tiền hàng chưa trả Vì, Cơng ty Asian Feed cho rằng: u cầu Cơng ty Phú thuận khơng có thỏa thuận hai bên giao kết hợp đồng mua bán, hay thực hợp đồng; đề nghị khơng có pháp luật Bị đơn - Công ty CP Phú Thuận người đại diện trình bày: Cơng ty CP Phú Thuận xác nhận nội dung hợp đồng số SF 50059/2007, số SF 50064/2007, chứng từ tài liệu kèm theo Cơng ty Asian Feed nộp cho Tịa án, nội dung hai hợp đồng, giao nhận hàng đúng, Công ty Asian Feed trình bày Theo hợp đồng, ghi ngày giao hàng vịng 10 ngày kể từ ngày tốn 100%, thực tế hai bên thỏa thuận lại thời gian toán chậmm 30 ngày kể từ ngày Công ty CP Phú Thuận nhận hàng ; thời hạn bên bán xếp hàng xuống tàu phải vòng 07 ngày sau nhận đơn đặt hàng (chỉ thỏa thuận qua giao dich, mà khơng lập văn bản) Tại tịa án, phiên tịa, Cơng ty CP Phú Thuận đồng ý trả số tiền hàng, tiền lãi chậm tóan yêu cầu Cơng ty Asian Feed phiên tịa Cơng ty CP Phú Thuận trực tiếp đề nghị phía Cơng ty Asian Feed xem xét nội dung để cấn trừ vào số tiền hàng phải trả sau: - Trong trình thực hợp đồng số SF 50064/2007, Công ty Asian Feed vi phạm hợp đồng không giao hàng thời hạn Cụ thể lô hàng Công ty CP Phú Thuận đặt hàng vào ngày 23/10/2007 Ngày 24/10/2007, Cơng ty Asian Feed có lập hợp đồng hóa đơn báo giá hàng cam kết chất hàng xuống tàu vòng 07 ngày kể từ ngày đặt hàng, khởi hành ngày 04/11/2007 đến ngày 07/11/2007, chứng thỏa thuận không ghi hợp đồng Nhưng thực tế Công ty Asian Feed vi phạm thỏa thuận thời hạn giao hàng (ngày 26/11/2007 Công ty CP Phú Thuận nhận hàng) Công ty Phú Thuận gửi thư liên tục qua email cảnh báo Cơng ty Asian Feed việc giao hàng chậm, gây nhiều thiệt hại cho Công ty Phú Thuận Nên, Công ty CP Phú Thuận đề nghị Công ty Asian Feed bồi thường phần thiệt hại mà Công ty CP Phú Thuận gánh chịu cụ thể 12.774 usd; - Công ty Asian Feed tính tóan ‘‘Tiền chiết khấu thưởng ’’ năm 2007 8.639,45USD số tiền trừ vào tiền hàng chưa trả trên; - Công ty Asian Feed chia số thiệt hại khách hàng đến không trả tiền mua hàng cho Công ty CP Phú Thuận 1,7 tỷ, trừ vào tiền hàng chưa trả Các đề nghị Công ty CP Phú Thuận với Công ty Asian Feed, Công ty CP Phú Thuận xác nhận trực tiếp đề nghị Công ty Asian Feed xem xét cấn trừ vào số tiền phải trả, mà khơng có nội dung hai hợp đồng mua bán trên; khơng u cầu Tịa án giải đề nghị theo thủ tục giải yêu cầu phản tố, nên không làm văn yêu cầu Tòa án giải khơng đóng tạm ứng án phí theo quy định - Sau thẩm tra yêu cầu đương xem xét chứng phiên tòa; - Sau nghe yêu cầu ý kiến phát biểu luật sư bảo vệ quyền lợi cho đương sự; - Sau HĐXX thảo luận nghị án XÉT THẤY: Các hợp đồng mua bán công ty Asian Feed với Công ty CP Phú Thuận gồm: Hai bên ký hợp đồng số SF 50059/2007 ngày 08/10/2007, Công ty Asian Feed Co., Ltd giao xong cho Công ty CP Phú Thuận 42 thức ăn gia súc với đơn giá 711,42 USD/tấn Tổng trị giá hợp đồng 29.879,64 USD với hóa đơn thương mại số SF 5005347 ngày 14/10/2007, vận đơn số SSL PA VICCH 0863 ngày 14/01/2007 Hãng tàu Samura Line Việt Nam phát hành lệnh giao hàng số SSL PA VICCH 0863 ngày 17/10/2007 cho Công ty CP Phú Thuận nhận hàng; Hợp đồng số SF 50064/2007 ngày 24/10/2007, Công ty Asian Feed Co., Ltd giao xong cho Công ty CP Phú Thuận 20,25 thức ăn gia súc với đơn giá 712,06 USD/tấn Tổng cộng giá trị hợp đồng 14.419,21 USD với hóa đơn thương mại số SF 5006071 ngày 15/11/2007, vận đơn số SPBKKBO 18637 ngày 22/11/2007 Hãng tàu Logistics & Trading (là Công ty Giao nhận Vận tải TM SGN) phát hành lệnh giao hàng số SPBKKBO 18637 ngày 26/11/2007 cho Công ty CP Phú Thuận nhận hàng; Là hợp đồng hợp pháp, bên thực xong phần giao nhận Nay bên có tranh chấp nghĩa vụ tóan, Tịa án nhân dân thành phố HCM thụ lý giải thẩm quyền thời hiệu khởi kiện Theo xác nhận Công ty Asian feed Toà án, hợp đồng ghi điều khỏan thời điểm “giao hàng vòng 10 ngày kể từ ngày toán 100%”, thực hai bên thỏa thuận lại “thời gian tốn 30 ngày kể từ ngày Cơng ty CP Phú Thuận nhận hàng”; theo chứng từ giao nhận có xác nhận hai bên, Cơng ty CP Phú Thuận phải trả tiền hàng hợp đồng số SF 50059/2007 ngày 8/10/2007 số tiền 29.879,64 USD, ngày nhận hàng ngày 17/10/2007, ngày vi phạm nghĩa vụ tốn ngày 17/11/2007; hợp đồng số SF 50064/2007 ngày 24/10/2007 số tiền nợ 14.419,21 USD, ngày nhận hàng ngày 26/11/2007, ngày vi phạm nghĩa vụ tốn ngày 26/12/2007 Như vậy, số tiền hàng chưa trả, số tiền lãi chậm tóan yêu cầu Cơng ty Asian feed Tồ án, Cơng ty CP Phú Thuận hòan tòan chấp nhận, quy định pháp luật Ngồi ra, phiên tịa tịa án, Cơng ty Cp Phú Thuận xác định trực tiếp đề nghị với Công ty Asian Feed xem xét chia sẻ, bồi thường, phần thiệt hại Công ty Asian feep giao hàng chậm theo Hợp đồng số SF 50064/2007 ngày 24/10/2007, tiền thưởng chiết khấu bán hàng năm 2007, số tiền mà khách hàng Công ty CP Phú Thuận không trả tiền hàng cho Công ty CP Phú Thuận để trừ vào số tiền hàng Công ty CP Phú Thuận phải trả theo yêu cầu Xét thấy, tòa án phiên tòa, bên trực tiếp trao đổi, tranh luận đề nghị Công ty CP Phú Thuận, không Công ty Asian Feed đồng ý; Và Công ty Cp Phú Thuận khơng có văn u cầu phản tố đóng tạm ứng án phí để u cầu tồ án xét giải theo thủ tục giải yêu cầu phản tố đề nghị Do vậy, HĐXX khơng có sở để xét, giải đề nghị công ty CP Phú Thuận theo thủ tục giải yêu cầu phản tố Nên HĐXX để cấn trừ số tiền Cơng ty Cp Phú Thuận phải trả Công ty Asian Feed Vậy, Cơng ty CP Phú Thuận cịn phải trả cho Công ty Asian Feed co,.ltd khoản tiền hai bên thừa nhận sau: 1.Tiền hàng nợ hai hợp đồng là: 44.298,85 USD (gồm 29.879,64 USD 14.419,21 USD) Tiền lãi Công ty Phú Thuận chậm tốn phải trả, tính sau: Về việc chọn “lãi suất cho vay trung bình”, HĐXX khơng thể thu thập bên đương thu thập, cung cấp theo yêu cầu Tồ án “Lãi suất cho vay trung bình” Ngân hàng thương mại thời điểm xét xử sơ thẩm Mà HĐXX có xác định “lãi suất cho vay trung bình” sở thông tin Ngân hàng nhà nước công bố ngày 6/ 8/ 2007 là: “Hiện tại, lãi suất cho vay ngắn hạn USD nhóm Ngân hàng thương mại nhà nước phổ biến quanh mức 3%/năm, trung dài hạn 3,5-5%/năm; lãi suất cho vay ngắn hạn USD nhóm NHTMCP phổ biến mức 3-5%/năm, trung dài hạn 4-6%/năm.” nên HĐXX tính “lãi suất cho vay trung bình” theo mức từ 3%/ năm tới 6% / năm 4,5%/ năm làm “lãi suất cho vay trung bình thị trường”, “lãi suất cho vay hạn trung bình thị trường” 4,5% / năm x 1,5 = 6,75 % /năm để tính số tiền lãi phải trả Công ty CP Phú Thuận chậm trả tiền hàng cho Công ty Asian Feed có - Khỏan tiền hàng 29.879,64 USD tính từ ngày 17/11/ 2007 tới ngày xét xử sơ thẩm 658 ngày, với lãi suất vay hạn trung bình NHNN cơng bố 6,75%/ năm : 29.879,64 usd x 6,75%/ 365 ngày x 658 ngày = 3.635,90 usd - Khỏan tiền hàng 14.419,21 USD tính từ ngày 26/ 12/ 2007 tới ngày xét xử sơ thẩm 586 ngày, với lãi suất vay hạn trung bình NHNN cơng bố ngày 6,75%/ năm: 14.419,21usd x 6,75% /365 ngày x 586 ngày = 1.562,60 usd Tổng cộng khỏan vốn, lãi chậm trả là: 49.497,35 usd Quy đổi tiền Đồng VN theo tỷ giá thời điểm xét xử sơ thẩm 17.815 đồng/ usd cụ thể là: 49.497,35 usd x 17.815 đ/usd = 881.795.290 đồng Lấy tròn số 881.795.000 đồng để tính án phí Theo hướng dẫn Cơng văn số 98/TANDTC-KHXX ngày 30/6/2009 Tòa án nhân dân tối cao quy định khỏan 2, Điều 15, Điều 19 Nghị định 70/CP ngày 12/6/1997 Chính phủ, Án phí dân KD-TM sơ thẩm tính sau: Công ty CP Phú Thuận phải nộp là: 18 tr đồng + 2% x 381.795.000 đồng = 25.635.000 đồng Công ty Asian Feed nộp - Căn nhận định QUYẾT ĐỊNH: - Áp dụng khoản 1, Điều 29; điểm a, khỏan Điều 34; Điều 243; Điều 245 Bộ Luật tố tụng dân - năm 2004; - Áp dụng Điều 306 Bộ Luật thương mại - năm 2005; - Áp dụng khỏan Điều 15, Điều 19 - Nghị Định số: 70/CP, ngày 12/6/1997 Chính Phủ qui định lệ phí, án phí tịa án cơng văn số 98/ TANDTCKHXX, ngày 30/6/2009 Tòa án nhân dân tối cao; - Áp dụng Điều 26; Điều 30 Luật thi hành án dân - năm 2008 công văn sô 99/ TANDTC-KHXX, ngày 1/7/2009 Tòa án nhân dân tối cao; Chấp nhận yêu cầu Công ty Asian Feed Co., LTD; Buộc Công ty Cổ phần Phú Thuận phải trả cho Công ty Asian Feed Co., LTD tổng số tiền là: 49.497,35 usd usd, gồm khoản: 1, Tiền hàng : 29.879,64 usd 14.419,21usd 2, Tiền lãi Công ty CP Phú Thuận chậm trả tiền hàng là: 3.635,90 usd 1.562,60 usd Trả lần, án có hiệu lực pháp luật Kể từ án có hiệu lực pháp luật, Cơng ty Asian Feed Co., LTD có đơn u cầu thi hành án, cơng ty CP Phú Thuận chưa trả hết khoản tiền trên, Cơng ty Cp Phú Thuận cịn phải trả lãi theo mức lãi suất nợ hạn trung bình thị trường tương ứng với số tiền thời gian chậm thi hành án thời điểm thi hành án Án phí dân sơ thẩm: Cơng ty CP Phú Thuận phải nộp là: 25.635.000 đồng Cơ quan thi hành án dân thành phố Hồ Chí Minh Cơng ty Asian Feed Co., LTD khơng phải nộp; hịan tạm ứng án phí cho nộp 12.730.990 đồng, theo biên lai thu số 011524, ngày 10 2009, Thi hành án dân thành phố Hồ Chí Minh phải nộp “Trường hợp án, định thi hành theo quy định Điều Luật Thi hành án dân người thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân có quyền có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án bị cưỡng chế thi hành ántheo quy định điều 6, Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án thực theo quy định Điều 30 Luật Thi hành án dân sự”; Các đượng quyền kháng cáo thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án Nôi nhận: - VKSND(cùng cấp) TM HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa - Thi hành án dân - Các đương - Lưu VP, hồ sơ vụ án Ngơ Thế Tiến 101 PHỤ LỤC 16 QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 05/2005/KDTM-GĐT NGÀY 03-08-2005 VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HĨA” HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TỊA ÁN NHÂN DÂN TỐI Ngày 03 tháng năm 2005, trụ sở Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa (thanh tốn hợp đồng mua bán xe tơ trả góp) giữa: Ngun đơn: Công ty Liên doanh ô tô Việt Nam- Daewoo (VIDAMCO); có trụ sở tại: Xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội Bị đơn: Tổng công ty xây dựng cơng trình giao thơng (CIENCO); có trụ sở tại: 18 Hồ Đắc Di, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Trần Đức Minh- 47 tuổi; trú tại: Phòng 214-ĐN2 khu đô thị Định Công, thành phố Hà Nội NHẬN THẤY: Ngày 16-6-1997 ngày 07-01-1998, Công ty vận chuyển khách du lịch taxi (đơn vị phụ thuộc Tổng cơng ty xây dựng cơng trình giao thơng 8- viết tắt CIENCO 8) ký hợp đồng, sửa đổi hợp đồng số VID-CIEN/970533- phụ lục số 1-A với Công ty Liên doanh ô tô Việt Nam- Daewoo (viết tắt VIDAMCO) việc CIENCO mua 15 xe ô tô VIDAMCO Theo thỏa thuận hợp đồng phụ lục hợp đồng, tổng giá trị hợp đồng 249.000 USD, CIENCO trả 20% 49.800 USD giao xe Số tiền 80% cịn lại (199.200 USD) tốn theo phương thức trả góp có lãi, chia làm 12 lần năm, với chu kỳ tháng trả lần (từ 10-01-1998 đến 10-92000) Lãi suất trả góp 9% năm (tổng số tiền lãi trả góp 12 kỳ hạn 30.505 USD); lãi suất phạt trả tiền không hạn 2%/tháng Việc giao nhận xe trả 20% giá trị hợp đồng nhận xe khơng có tranh chấp Do CIENCO khơng tốn khoản nợ trả góp đến hạn, nên ngày 22-9-1998 VIDAMCO có đơn khởi kiện Tịa án nhân dân thành phố Hà Nội để đòi nợ 102 Số nợ kỳ hạn 10-01-1999, 10-4-1999 10-7-1999 giải án kinh tế phúc thẩm số 58/KTPT ngày 10-4-2003 Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao Hà Nội; Số nợ kỳ hạn 10-10-1999, 10-01-2000 giải theo định công nhận thỏa thuận đương số 13/KTST ngày 27-3-2000 Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội; Số nợ kỳ 10-4-2000, 10-7-2000 10-9-2000 giải theo định công nhận thỏa thuận đương số 51/KTST ngày 29-11-2000 Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội; Riêng số nợ kỳ hạn 10-01-1998, 10-4-1998, 10-7-1998 10-10-1998 Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội giải định công nhận thỏa thuận đương số 40/KTST ngày 24-11-1998, định công nhận thỏa thuận bị Hội đồng xét xử giám đốc thẩm Tòa kinh tế Tòa án nhân dân tối cao xử hủy định số 05/QĐ-GĐT ngày 17-9-1999 với lý vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng đưa Công ty vận chuyển khách du lịch taxi- đơn vị hoạch toán phụ thuộc CIENCO vào tham gia tố tụng với tư cách bị đơn vụ án Ngày 04-10-1999, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội thụ lý lại vụ án với bị đơn CIENCO sau định số 05/QĐ-TĐC ngày 17-11-1999 tạm đình việc giải vụ án Ngày 23-5 ngày 09-6-2003, VIDAMCO có đơn đề nghị ngày 27-5-2003, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa vụ án tiếp tục giải Tại Bản án kinh tế sơ thẩm số 37/KTST ngày 29-9-2003, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội định: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện Công ty Liên doanh tơ Việt Nam- Daewoo việc địi khoản tiền kỳ hạn hạn toán ngày 10-01-1998; ngày 10-4-1998; ngày 10-7-1998 ngày 10-10-1998 theo hợp đồng số VIDCIEN/970533 Công ty Liên doanh ô tô Việt Nam- Daewoo với Tổng công ty xây dựng cơng trình giao thơng Buộc Tổng cơng ty xây dựng cơng trình giao thơng phải có trách nhiệm tốn khoản tiền mua tơ hạn trả nợ hợp đồng VIDCIEN/970533; Cụ thể: - Đợt ngày 10-4-1998, với tổng số tiền 35.953,41 USD; - Đợt ngày 10-7-1998, với tổng số tiền 34.617,80 USD; - Đợt ngày 10-10-1998, với tổng số tiền 33.309,09 USD; 103 Tổng cộng ba đợt trên, có số tiền là: 103.880,30 USD, tương đương với 1.607.755.403 VND (theo tỷ giá 15.477đ/USD ngày 28-8-2003 Ngân hàng Nhà nước) Số tiền 103.880,30 USD trả tiền VND theo tỷ giá ngoại hối Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thời điểm toán Ghi nhận tự nguyện đại diện nguyên đơn (VIDAMCO) đồng ý rút yêu cầu đòi số tiền lãi chậm trả (lãi hạn) đợt ngày 10-01-1998 với số tiền 2.048,77 USD Ghi nhận thống đương (nguyên đơn, bị đơn ông Trần Minh Đức) khoản tiền 21.900 USD trị giá xe ô tô ESFERO ông Trần Minh Đức mua cho cá nhân toán chung khoản nợ nợ hợp đồng VID-CIEN/970533, không tách thành vụ kiện khác Giành quyền khởi kiện cho Tổng công ty xây dựng cơng trình giao thơng ơng Trần Đức Minh khoản tiền sau có tranh chấp Bác yêu cầu khác đương Tổng cơng ty xây dựng cơng trình giao thơng phải chịu 28.667.775 đồng tiền án phí kinh tế sơ thẩm Hồn trả cho Cơng ty Liên doanh ô tô Việt Nam- Daewoo số tiền tạm ứng án phí nộp 10.580.000 đồng Ngày 06-9-2003, CIENCO kháng cáo, yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xử bác đơn khởi kiện VIDAMCO, tuyên bố vô hiệu toàn hợp đồng giải hậu hợp đồng vô hiệu Tại Bản án kinh tế phúc thẩm số 52/KTPT ngày 29-4-2004, Tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao Hà Nội định: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện Công ty Liên doanh tơ Việt Nam- Daewoo việc địi khoản tiền kỳ hạn hạn toán (ngày 10-4-1998; 107-1998; 10-10-1998) hợp đồng số VID-CIEN/970533 Công ty Liên doanh ô tô Việt Nam- Daewoo với Tổng cơng ty xây dựng cơng trình giao thơng Buộc Tổng cơng ty xây dựng cơng trình giao thơng phải có trách nhiệm tốn khoản tiền mua ô tô hạn trả nợ hợp đồng VIDCIEN/970533; Cụ thể: - Đợt ngày 10-4-1998, với tổng số tiền 25.189,84 USD; - Đợt ngày 10-7-1998, với tổng số tiền 24.048,64 USD; - Đợt ngày 10-10-1998, với tổng số tiền 22.933,80 USD; Tổng cộng đợt là: 72.172,30 USD Tính lãi 1,9%/năm đến ngày xét xử phúc thẩm (29-4-2004) Tổng công ty xây dựng cơng trình giao thơng phải trả cho Cơng ty Liên doanh tơ Việt Nam- Daewoo tồn số tiền 78.276,14 USD 104 trả VND theo tỷ giá ngoại hối Ngân hàng nhà nước Việt Nam thời điểm tốn Sửa án phí sơ thẩm: Buộc Tổng cơng ty xây dựng cơng trình giao thơng phải chịu 28.231.238 đồng án phí kinh tế sơ thẩm khơng phải chịu án phí kinh tế phúc thẩm Ngày 22-6-2004, Công ty Liên doanh ô tô Việt Nam- Daewoo có đơn khiếu nại giám đốc thẩm Bản án kinh tế phúc thẩm số 52/KTPT ngày 29-4-2004 Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao Hà Nội, cho cách tính tiền lãi q hạn Tịa án cấp phúc thẩm khơng với quy định pháp luật, làm thiệt hại cho Công ty Liên doanh ô tô Việt Nam- Daewoo 31.181,83 USD đề nghị giữ nguyên cách tính tiền lãi Tòa án cấp sơ thẩm Tại định số 05/2004/KT-BTK ngày 23-12-2004, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị án kinh tế phúc thẩm số 52/KTPT ngày 29-4-2004 Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao Hà Nội với lý Tịa án cấp phúc thẩm áp dụng khơng quy định pháp luật cách tính tiền lãi hạn, làm thiệt hại cho nguyên đơn đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm theo hướng hủy án kinh tế phúc thẩm nêu trên, giao hồ sơ vụ án cho Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao Hà Nội để xét xử phúc thẩm lại theo quy định pháp luật Tại Kết luận số 05/KL-KT ngày 19-4-2005, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho kháng nghị số 05/KT-BTK ngày 23-12-2004 Chánh án Tòa án nhân dân tối cao án kinh tế phúc thẩm số 52/KTPT ngày 29-4-2004 Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao Hà Nội cần thiết, đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xử hủy án kinh tế phúc thẩm số 52/KTPT ngày 29-4-2004 Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao Hà Nội giữ nguyên án kinh tế sơ thẩm số 37/KTST ngày 29-8-2003 Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu ý kiến trí với đề nghị kháng nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao XÉT THẤY: Về số tiền nợ gốc, Tòa án cấp sơ thẩm Tòa án cấp phúc thẩm đả xác định buộc bị đơn phải toán cho nguyên đơn pháp luật Về tiền lãi a Đối với mức lã suất: 105 - Về mức lãi suất hạn: Tòa án cấp sơ thẩm Tòa án cấp phúc thẩm áp dụng mức lãi suất 9%/năm hai bên thỏa thuận hợp đồng để tính tiền lãi hạn (lãi trả góp) với quy định khoản Điều 473 Bộ luật dân (“Lãi suất cho vay bên thỏa thuận không vượt 50% lãi suất cao Ngân hàng nhà nước quy định loại cho vay tương ứng”) định số 197/QĐ-NH1 ngày 18-6-1997, số 309/1998/QĐ-NHNN1 ngày 10-9-1998, số 241/2000/QĐ-NHNN1 ngày 02-8-2000, số 718/2001/QĐ-NHNN ngày 29-5-2001 Thống đốc Ngân hàng nhà nước (công bố lãi suất cho vay bày USD 8,5%/năm 7,5%/năm; lãi suất nợ hạn 150% mức trần lãi suất cho vay) - Về mức lãi suất hạn: Tòa án cấp sơ thẩm Tòa án cấp phúc thẩm áp dụng mức lãi suất 1,125%/tháng (9%/năm x 150% = 13,5%/năm; 12 tháng = 1,125%/tháng) Để tính tiền lãi hạn với quy định định Thống đốc Ngân hàng nhà nước viện dẫn (lãi suất hạn 150% mức lãi suất cho vay ghi hợp đồng) b Về loại lãi suất áp dụng: Khoản Điều 313 Bộ luật dân quy định, “Trong trường hợp người có nghĩa vụ chậm trả tiền, người phải trả lãi số tiền chậm trả theo lãi suất nợ hạn Ngân hàng nhà nước quy định tương ứng với thời gian chậm trả thời điểm toán, trừ trường hợp có thỏa thuận khác pháp luật có quy định khác”; Điểm b khoản mục I Thơng tư liên tịch số 01/TTLT ngày 19-6-1997 Tịa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp Bộ Tài hướng dẫn: “Trong trường hợp người có nghĩa vụ có lỗi ngồi khoản tiền nói cịn phải trả lãi số tiền chậm trả theo lãi suất nợ hạn Ngân hàng nhà nước quy định tương ứng với thời gian chậm trả thời điểm xét xử sơ thẩm theo quy định khoản Điều 313 Bộ luật dân sự, trừ trường hợp có thỏa thuận khác pháp luật có quy định khác” Trong vụ án này, hai bên có thỏa thuận hợp đồng “lãi suất phạt trả tiển không hạn 2%/tháng” (bằng 266,67% lãi suất hạn- cao hẳn so với quy định Ngân hàng nhà nước), khởi kiện tòa, VIDAMCO yêu cầu tính lãi suất phạt (lãi suất hạn) theo quy định Ngân hàng nhà nước 150% lãi suất hạn: 9%/năm x 150% = 13,5%/năm; 13,5%/năm : 12 tháng = 1,125%/tháng 106 Trong trường hợp cụ thể này, hai bên không thỏa thuận hợp đồng pháp luật khơng quy định việc tính lãi hạn theo lãi suất tiền gửi tiết kiệm Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng mức lãi suất hạn mức lãi suất hạn để tính tiền lãi vụ án quy định pháp luật Tòa án cấp phúc thẩm áp dụng mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm (1,9%/năm) để tính tiền lãi hạn vụ án không với quy định pháp luật việc dẫn c Về thời gian phải chịu tiền lãi hạn: Theo quy định khoản Điều 313 Bộ luật dân điểm b khoản mục I Thông tư liên tịch 01/TTLT ngày 19-6-1997 Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp Bộ Tài viện dẫn đây, CIENCO phải trả tiền lãi hạn theo lãi suất nợ hạn từ ngày chậm trả thời điểm xét xử sơ thẩm (28-8-2003) Tòa án cấp sơ thẩm thực quy định pháp luật Tuy nhiên, tính thời gian phải chịu tiền lãi, theo quy định pháp luật Tịa án cấp sơ thẩm phải tính theo tháng (vì hợp đồng bên thỏa thuận tính tiền lãi hạn theo tháng), tính theo ngày ngày cịn lại tháng cuối cùng, Tòa án cấp sơ thẩm tính tồn thời gian phải chịu lãi ngày gây bất lợi cho bị đơn Tòa án cấp phúc thẩm chị buộc CIENCO phải trả tiền lãi hạn theo lãi suất nợ hạn (1,125%/tháng) từ ngày chậm trả đến ngày Tòa án cấp sơ thẩm tạm đình việc giải vụ án (17-11-1999), từ ngày (18-11-1999) đến ngày xét xử phúc thẩm (29-4-2004) lại buộc CIENCO phải trả tiền lãi hạn theo lãi suất tiền gửi tiết kiệm (1,9%/năm) không với quy định pháp luật viện dẫn thời gian phải chịu tiền lãi hạn loại lãi suất áp dụng gây bất lợi cho nguyên đơn Về tính thời gian phải chịu lãi tiền lãi, Tòa án cấp sơ thẩm có sai lầm phân tích trên, khơng Tịa án cấp phúc thẩm khắc phục d Về nhập tiền lãi vào nợ gốc để tính lãi: Khoản Điều 471 Bộ luật dân quy định: “Trong trường hợp vay có lãi mà đến hạn bên vay không trả trả không đầy đủ, bên vay phải trả lãi nợ gốc lãi suất nợ hạn Ngân hàng nhà nước tương ứng với thời hạn vay thời điểm trả nợ” Điểm khoản mục I Thông tư liên tịch 01/TTLT ngày 19-6-1997 Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp Bộ Tài 107 hướng dẫn “… Tòa án chấp nhận việc nhập lãi vào nợ gốc lần loại vay có kỳ hạn ben tổ chức ngân hàng, tín dụng thời điểm đến hạn trả nợ mà người vay không thực nghĩa vụ trả nợ mình” Tịa án cấp sơ thẩm nhập tiền lãi hạn (lãi trả góp) lần vào nợ gốc thời điểm đến hạn trả nợ mà CIENCO khơng thực nghĩa vụ trả nợ để tính tiền lãi hạn quy định pháp luật Tòa án cấp phúc thẩm nhập lãi vào nợ gốc hai lần để tính tiếp tiền lãi (đưa lãi trả góp vào nợ gốc để tính tiền lãi q hạn đến ngáy 17-11-1999, sau cộng thêm tiền lãi hạn vào nợ gốc để tính tiếp tiền lãi từ ngày 18-11-1999 đến ngày xét xử phúc thẩm 29-4-2004 theo lãi suất tiền gửi tiết kiệm) không quy định pháp luật Bởi lẽ vào khoản Điều 291; khoản Điều 297; khoản Điều 299 Bộ luật tố tụng dân QUYẾT ĐỊNH: Hủy Bản án kinh tế phúc thẩm số 52/PTKT ngày 29-4-2004 Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao Hà Nội xét xử vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán háng hóa (thanh tốn hợp đồng mua bán xe tơ trả góp) Cơng ty Liên doanh tơ Việt Nam- Daewoo Tổng cơng ty xây dựng cơng trình giao thơng Giao hồ sơ vụ án cho Tịa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao Hà Nội để xét xử phúc thẩm lại theo quy định pháp luật 108 PHỤ LỤC 17 TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự - Hạnh phúc _ _ Bản án số: 758/2008/KDTM-ST Ngày: 27/5/2008 V/v tranh chấp hợp đồng mua bán NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỊA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: Thẩm phán - Chủ tọa phiên tịa: Ơng Nguyễn Văn Xuân Các Hội thẩm nhân dân: 1/ Bà Lê Thị Nhung 2/ Bà Nguyễn Thị Luân Thư ký Tòa án ghi biên phiên tòa: Bà Lê Thị Hồng Vân Mở phiên tịa cơng khai ngày 27/5/2008 trụ sở Tịa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để xét xử vụ kiện thụ lý số 533/2007/KT-ST ngày 15/8/2007 việc “Tranh chấp hợp đồng mua bán” Theo định đưa vụ án xét xử số 796/2008/QĐXX-ST ngày 27/5/2008 giữa: Nguyên đơn: Công ty TNHH Tân Vĩnh Thái Trụ sở: 418 Hồng Bàng, phường 16, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Người đại diện: Ơng Huỳnh Tơ Hà – Giám đốc Bị đơn: Công ty TNHH HOJIN Địa chỉ: 39A/1 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh Đại diện theo pháp luật: Kim Doo Chan – Giám đốc Quốc tịch – Hàn Quốc Địa chỉ: 141-95 So-3 Dong-Kum Jung Gu- Pusan- Korea 109 NHẬN THẤY: Căn đơn khởi kiện nguyên đơn, lời khai nguyên đơn trước Tòa án, đại diện ngun đơn trình bày: Cơng ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Vĩnh Thái Công ty chuyên kinh doanh hàng nguyên liệu hóa chất phục vụ sản xuất Trong q trình hoạt động Cơng ty bán cho Cơng ty HoJin ông Kim Doo Chan làm đại diện, hai bên tiến hành bàn bạc chủng loại hàng hóa, phương thức giao hàng, tốn đến ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa thể qua 15 hợp đồng kinh tế với tổng trị giá 600.440.878 đồng Cụ thể: 1/ Hợp đồng số 26-09/HJ-TVT05 ngày 26/9/2005 – Hóa đơn số 0489997 ngày 12/10/2005 trị giá : 63.402.378 đồng 2/ Hợp đồng số 25-10/HJ-TVT05 ngày 25/10/2005 – Hóa đơn số 049105 ngày 25/10/2005 trị giá 69.857.500 đồng 3/ Hợp đồng số 25-03/HJ-TVT 06 ngy 25/3/2006 – Hóa đơn số 052693 ngày 25/3/2006 trị giá 42.544.500 đồng 4/ Hợp đồng số 27-03/HJ-TVT06 ngày 27/3/2006 – Hóa đơn số 052710 ngày 27/3/2006 trị gi 29.942500 đồng 5/ Hợp đồng số 22-05/HJ-TVT06 ngy 22/5/2006 – Hóa đơn số 030560 ngày 22/5/2006 trị giá 44.365.000 đồng 6/ Hợp đồng số 23-05/HJ-TVT06 ngày 23/5/2006 - Hóa đơn số 30575 ngày 23/5/2006 trị giá 16.222.500 đồng 7/ Hợp đồng số 26-05/HJ-TVT06 ngy 26/5/2006 - Hóa đơn số 030606 ngày 26/5/2006 trị giá 64.732.000 đồng 8/ Hợp đồng số 29-05/HJ-TVT06 ngày 29/05/2006 - Hóa đơn số 030625 ngày 29/5/2006 trị giá 46.504.500 đồng 9/ Hợp đồng số 01-06/HJ-TVT06 ngày 01/6/2006 - Hóa đơn số 080563 ngày 01/6/2006 trị giá 16.222.500 đồng 10/ Hợp đồng số 02-06/HJ-TVT06 ngày 02/6/2006 – Hóa đơn số 080578 ngày 02/6/2006 trị giá 21.630.000 đồng 11/ Hợp đồng số 07-06/HJ-TVT06 ngày 07/6/2006 – Hóa đơn số 080618 ngày 07/06/2006 trị giá 38.572.500 đồng 12/ Hợp đồng số 23-06/HJ-TVT06 ngày 23/6/2006 - Hóa đơn số 080765 ngày 23/6/2006 trị giá 88.980.000 đồng 13/ Hợp đồng số 04-07/HJ-TVT06 ngày 04/7/2006 – Hóa đơn số 080844 ngày 04/7/2006 trị giá 30.030.000 đồng 14/ Hợp đồng số 15-07/HJ-TVT06 ngày 15/07/2006 - Hóa đơn số 032126 ngày 15/7/2006 trị giá 14.500.000 đồng 110 15/ Hợp đồng số 21-07/HJ-TVT06 ngày 21/7/2006 – Hóa đơn số 032181 : 032182 ngày 21/7/2006 trị giá 12.935.000 đồng Q trình thực hợp đồng Cơng ty Tân Vĩnh Thái giao đủ hàng theo hợp đồng cho Công ty Hojin, theo hợp đồng quy định thời hạn tốn Cơng ty HoJin phải tốn tiền cho Cơng ty Tân Vĩnh Thái vịng 45 ngày Khi đến hạn tốn Cơng ty Hojin khơng chịu tóan khất lần khơng chịu trả Tính đến ngày 31/7/2006 hai bên đối chiếu xác nhận công nợ với tổng số nợ Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Hojin cịn nợ Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Tân Vĩnh Thái 615.120.878 đồng, nợ hạn 453.995.878 đồng lãi số tiền hạn 42.079.921 đồng Nay Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Vĩnh Thái khởi kiện yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn Hojin tốn số nợ nói Tại phiên tịa Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Tân Vĩnh Thái giữ nguyên yêu cầu khởi kiện trường hợp Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Hojin khơng có khả tốn nợ đề nghị Tịa án phát tài sản bảo đảm dàn máy ép đế 24 máy để trả nợ XÉT THẤY: Về hình thức: Đây vụ kiện tranh chấp hợp đồng kinh tế đơn vị có tư cách pháp nhân “Mua bán hàng hóa” quy định Điều 29 Bộ luật tố tụng dân mà chủ thể tham gia quan hệ hợp đồng có bên đương Công ty trách nhiệm hữu hạn Hojin doanh nghiệp thành lập theo luật đầu tư nước Việt Nam, thời điểm nguyên đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bị đơn cư trú nước nên theo quy định pháp luật vụ án thuộc thẩm quyền Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Về nội dung: Căn tài liệu có hồ sơ vụ kiện, tài liệu mà Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Vĩnh Thái xuất trình, hợp đồng mà hai bên ký kết thực nêu trên,căn hóa đơn chứng từ xuất nhập hàng hóa, Cơng ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Vĩnh Thái thực đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng mà hai bên ký kết, nhiên phía bên Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Hojin vi phạm điều khoản toán hợp đồng mà hai bên ký kết Như lỗi trình thực hợp đồng hoàn toàn lỗi bên Công ty trách nhiệm hữu hạn HoJin, vi phạm nghĩa vụ thực hợp đồng mà hai bên ký kết 111 Do Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Vĩnh Thái yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn HoJin phải có nghĩa vụ tốn đủ số tiền nợ lại 15 hợp đồng mà hai Cơng ty ký kết có Tại biên đối chiếu xác nhận công nợ đại diện hai bên ngày 31/7/2006 số tiền Cơng ty trách nhiệm hữu hạn HoJin cịn nợ lại Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Vĩnh Thái số tiền nợ gốc 615.120.878 đồng số tiền lãi suất nợ hạn 42.079.921 đồng Do yêu cầu khởi kiện Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Vĩnh Thái có sở chấp nhận Vì tổng số tiền gốc Cơng ty Trách nhiệm hữu hạn HoJin cịn nợ cơng ty trách nhiệm hữu hạn Tân Vĩnh Thái :615.120.878 đồng Số tiền lãi cịn nợ tính từ ngày 01/8/2006 đến ngày 27/5/2008 theo mức lãi suất gồm: - Lãi suất số tiền 615.120.878 đồng tính từ ngày 01/8/2006 đến 31/01/2008 17 tháng với mức lãi suất 8,25% /1 năm, mức lãi suất hạn 1,031%/1 tháng (theo định số 1746/QĐNHNN ngày 01/12/2005 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định) là: 615.120.878 đồng x 17 tháng x 1,031 % = 107.812.236 đồng - Lãi suất số tiền 615.120.878 đồng tính từ ngày 01/02/2008 đến ngày 01/5/2008 tháng mức lãi suất 8,75%/1 năm, mức lãi suất nợ hạn 1,09%/1 tháng (theo định số 305/QĐ-NHNN ngày 30/01/2008 quy định) là: 615.120.878 đồng x tháng x 1,09% = 20.114.452 đồng - Lãi suất số tiền 615.120.878 đồng tính từ ngày 01/5/2008 đến ngày 27 tháng năm 2008 là: 615.120.878 đồng x 27 : 30 ngày x 1,09% tháng = 6.034.335 đồng Tổng cộng khoản lãi tính là: 176.040.944 đồng (một trăm bảy mươi sáu triệu khơng trăm bốn mươi nghìn chín trăm bốn mươi bốn đồng) Tổng cộng gốc lãi là: 791.161.822 đồng (bảy trăm chín mươi mốt triệu trăm sáu mươi mốt nghìn tm trăm hai mươi hai đồng) Bởi lẽ QUYẾT ĐỊNH: Căn Điều 29; điểm b khoản Điều 35; Điều 238; 239 Bộ luật tố tụng dân sự; Căn Điều 24; 50; 306 Luật thương mại năm 2005; Chấp nhận yêu cầu khởi kiện Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Vĩnh Thái việc buộc Công ty trách nhiệm hữu hạn HoJin phải tốn trả tồn số tiền 112 mua hàng phát sinh từ hợp đồng mua bán hàng hóa mà hai bên ký kết thực Buộc Công ty trách nhiệm hữu hạn HoJin phải có trách nhiệm trả cho Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Tân Vĩnh Thái số tiền gốc 615.120.878 đồng Số tiền lãi 176.040.944 đồng (một trăm bảy mươi sáu triệu không trăm bốn mươi nghìn chín trăm bốn mươi bốn đồng) Tổng cộng gốc lãi 791.161.822 đồng (bảy trăm chín mươi mốt triệu trăm sáu mươi mốt nghìn tm trăm hai mươi hai đồng) Kể từ ngày người thi hành án có đơn đề nghị thi hành án sau án có hiệu lực pháp luật, người phải thi hành án khơng tự nguyện thi hành hàng tháng phải chịu lãi suất theo mức lãi suất hạn trung bình Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định số tiền chưa thi hành án, tương ứng với thời hạn chưa thi hành án Án xử sơ thẩm, đương có quyền kháng cáo thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, đương vắng mặt có quyền kháng cáo thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận án Nơi nhận: - Tòa án nhân dân tối cao; TM HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA - Viện kiểm sát nhân dân Tp; - Thi hành án dân sự; - Các đương (để thi hành); - Lưu Nguyễn Văn Xuân 113 PHỤ LỤC 18 Phán số 17 Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) bên cạnh Phịng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam, (2002), 50 phán trọng tài quốc tế chọn lọc, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.125-128 Tranh chấp hợp đồng mua bán cà phê Các bên: Nguyên đơn: Người bán Singapore Bị đơn: Người mua Việt Nam Các vấn đề đề cập: + Nghĩa vụ trả tiền hàng Bị đơn + Số tiền thiệt hại Nguyên đơn địi bồi thường Tóm tắt vụ việc: Ngày 10 tháng năm 1997 Nguyên đơn Bị đơn ký Hợp đồng theo Nguyên đơn bán cho Bị đơn 9.937kg cà phê kem theo điều kiện CIF TPHCM, tốn TTR vịng bảy ngày sau người mua nhận chứng từ vận tải gốc, người hưởng lợi người bán (Nguyên đơn) Thực hợp đồng, Nguyên đơn giao hàng cho bị đơn ngày 21 tháng năm 1997 Sau giao hàng, Nguyên đơn chuyển cho Bị đơn vận đơn gốc hóa đơn thương mại địi tiền hàng, cuối Nguyên đơn không nhận tiền hàng Việc Bị đơn khơng tốn tiền hàng cho Ngun đơn làm cho Nguyên đơn phải chịu nhiều thiệt hại Qua nhiều lần địi mà khơng trả tiền, Ngun đơn khởi kiện Bị đơn trọng tài đòi Bị đơn phải trả khoản tiền sau: - Tiền hàng - Tiền lãi tiền hàng - Phí tư vấn pháp lý, phí dịch thuật, phí liên lạc điện thoại fax Trong văn thư phản bác đơn khởi kiện Bị đơn trình bày sau: Ngày 10 tháng năm 1997 Bị đơn ký Hợp đồng với Nguyên đơn để nhập ủy thác cho Cửa hàng A Theo Biên thỏa thuận ký ngày 10 tháng năm 1997 ba bên (Bị đơn, Nguyên đơn Cửa hàng A) trách nhiệm tốn tiền hàng cho Nguyên đơn Cửa hàng A, Ngun đơn khơng có quyền kiện Bị đơn trả tiền hàng 114 Phán trọng tài: Về nghĩa vụ trả tiền Bị đơn: Theo Hợp đồng ký ngày 10 tháng năm 1997, việc toán tiền hàng thực TTR vòng ngày kể từ ngày Bị đơn (người mua) nhận chứng từ vận tải gốc, người hưởng lợi Nguyên đơn Song ngày Ủy ban trọng tài xét xử vụ kiện Nguyên đơn chưa nhận tiền hàng, Bị đơn nhận chứng từ vận tải gốc hóa đơn thương mại từ cuối tháng năm 1997 Rõ ràng Bị đơn vi phạm nghĩa vụ toán tiền hàng Ủy ban trọng tài không thừa nhận Biên thỏa thuận ba bên ngày 10 tháng năm 1997 sở để Bị đơn từ chối nghĩa vụ toán theo Hợp đồng ngày 10 tháng năm 1997, vì: Thứ nhất, Biên thỏa thuận ba bên điểm quy định Biên thỏa thuận phận tách rời Hợp đồng Trong Hợp đồng khơng có điều quy định Biên thỏa thuận ba bên bổ sung cho Hợp đồng phận thiếu Hợp đồng Thứ hai, việc quy định Bị đơn nhân danh Cửa hàng A (ở mục Biên thỏa thuận ba bên) tự thân mâu thuẫn với chất hợp đồng ủy thác Điều 99 Luật Thương mại Việt Nam năm 1997 quy định: “ủy thác mua bán hàng hóa hành vi thương mại, theo đó, bên ủy thác thực việc mua bán hàng hóa với danh nghĩa theo điều kiện thỏa thuận với bên ủy thác nhận phí ủy thác” Như vậy, chất hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa bên nhận ủy thác, hưởng phí ủy thác, phải nhân danh thân thực cơng việc ủy thác với người thứ ba, nhân danh người ủy thác Với lập luận Bị đơn, rõ ràng, Biên thỏa thuận ba bên ký ngày 10 tháng năm 1997, Bị đơn, mặt muốn nhận phí ủy thác, mặt khác lại khơng muốn nhận trách nhiệm qua việc nhân danh thực hợp đồng với người thứ ba (tức với Nguyên đơn hợp đồng) Thứ ba, Điều Hợp đồng quy định việc tốn thực hình thức TTR, chuyển trả cho người hưởng lợi Nguyên đơn, có tài khoản Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải - Chi nhánh Singapore Biên thỏa thuận ba bên lại quy định Cửa hàng A chịu trách nhiệm trả tiền cho Nguyên đơn- đối tác Singapore Điều thực được, Cửa hàng A khơng làm việc theo quy định pháp luật Từ đó, Ủy ban trọng tài định Bị đơn phải trả toàn tiền hàng cho Nguyên đơn 115 Về khoản tiền thiệt hại Nguyên đơn đòi: Vi phạm nghĩa vụ trả tiền hàng gây thiệt hại cho Ngun đơn Bị đơn phải có trách nhiệm bồi thường Về tiền lãi tiền hàng: Ủy ban trọng tài chấp nhận yêu cầu đòi tiền lãi Nguyên đơn Tuy nhiên, mốc thời gian tính lãi suất Ủy ban trọng tài thừa nhận từ ngày 16 tháng 12 năm 1999, ngày 01 tháng 12 năm 1999 Nguyên đơn gửi cho Bị đơn thư u cầu tốn, u cầu Bị đơn phải tốn tiền hàng cho Ngun đơn vịng 15 ngày kể từ ngày gửi thư yêu cầu, thời hạn chậm ngày 15 tháng 12 năm 1999, Nguyên đơn coi tự nguyện gia hạn thời hạn trả tiền hàng đến ngày 15 tháng 12 năm 1999 Về phí tư vấn pháp lý, phí dịch thuật, phí liên lạc điện thoại fax: Ủy ban trọng tài bác phí này, Nguyên đơn liệt kê không cung cấp chứng hợp lệ chứng minh cho khoản phí ... thực hợp đồng theo quy định Hợp đồng tài trợ theo quy định pháp luật Do đó, cơng ty Strata có 42 quyền khởi kiện u cầu cơng ty Gree phải toán khoản nợ tiền tài trợ Về lãi suất chậm tốn, mức lãi. .. hợp đồng chậm toán tiền hàng hay chậm toán thù lao dịch vụ chi phí hợp lý khác bên vị phạm hợp đồng có quyền u cầu trả tiền lãi số tiền chậm trả theo lãi suất nợ hạn trung bình thị trường hợp. .. TNHH nội thất Nam Phong số tiền 363.081.486 đồng, có 303.851.000 đồng tiền tạm ứng nhận tiền lãi chậm toán 59.230.486 đồng 2/ Án phí kinh doanh thương mại: - Án phí sơ thẩm: Ông Trần Ngọc Chi-
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về lãi do chậm thanh toán trong hợp đồng kinh doanh thương mại , Pháp luật về lãi do chậm thanh toán trong hợp đồng kinh doanh thương mại