0

Cổ phần hóa các công ty nhà nước lí luận và thực tiễn

48 5 0
  • Cổ phần hóa các công ty nhà nước lí luận và thực tiễn

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:07

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HCM KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT CỔ PHẦN HỐ CÁC CƠNG TY NHÀ NƯỚC LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN SINH VIÊN THỰC HIỆN: LÊ VĂN CHÍNH Khóa: 30 - MSSV: 3020032 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: TS PHAN HUY HỒNG TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2009 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học riêng tơi Các số liệu thơng tin nêu khóa luận hoàn toàn trung thực Các liệu, luận điểm trích dẫn đầy đủ khơng thuộc ý tưởng kết tổng hợp thân tơi Tơi xin chịu trách nhiệm hồn tồn tính xác thực Tác giả khóa luận Lê Văn Chính LỜI MỞ ĐẦU  Lí chọn đề tài CPH DNNN (trước Luật DNNN 2003 có hiệu lực, thuật ngữ DNNN có nội hàm trùng khớp với thuật ngữ CTNN LDNN 2003), chủ trương đắn chiến lược phát triển kinh tế Đảng Nhà nước ta tiến trình hội nhập quốc tế Chủ trương thực thí điểm ban đầu vào năm 1990 sở pháp lí Quyết định số 143/HĐBT ngày 10/5/1990 Sau cụ thể Nghị TW Ban Chấp hành Trung ương khóa IX điều 15 Hiến pháp 1992, áp dụng thực tế từ năm 1992 theo Quyết định số 202/HĐBT ngày 08 tháng 06 năm 1992 Hội Đồng Bộ Trưởng Như lấy mốc năm 1992 thực nước ta 17 năm, thực chất trình xếp lại DNNN nhằm nâng cao hiệu sản xuất, kinh doanh, quản lí DNNN, có tác động sâu rộng đến phát triển kinh tế đất nước, đời sống người lao động Trên sở đó, tác giả tiếp cận vấn đề CPH CTNN, có nhiều cơng trình nghiên cứu khoa học nhiều tác giả, với nhiều phương pháp cách lí giải tiếp cận vấn đề khác Nhưng thực tế không đơn nằm khía cạnh phân tích, lẽ pháp luật thực định dù có tốt đến đâu, dự liệu vấn đề có chiến lược đến đâu khơng thể theo kịp với biến đổi lên xã hội Vấn đề CPH lại vấn đề mang tính thực tiễn cao với nhiếu vướng mắc chưa có hướng tháo gỡ Vì việc tìm khó khăn, vướng mắc việc CPH CTNN để đưa giải pháp hoàn thiện vấn đề cần phải quan tâm cao trọng Để đem tới nhìn khác tồn diện mẻ hơn, giải vấn đề bất cập, vấn đề phát sinh thêm mà pháp luật chưa có hướng giải quyết, tác giả chọn đề tài “CPH CTNN lí luận thực tiễn” làm khóa luận tốt nghiệp cho Những kiến nghị, giải pháp sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật nhằm xúc tiến trình CPH CTNN tác giả nêu lên khóa luận xuất pháp từ ý kiến chủ quan q trình nghiên cứu Cùng với vốn kiến thức khả nắm bắt vấn đề hạn chế, nên vấn đề nêu cịn chưa hồn tồn bao qt hết tính chất đa dạng phức tạp giải pháp gặp nhiều vướng mắc Song tác giả hi vọng rằng, khóa luận đóng góp cho việc nghiên cứu đưa giải pháp hữu hiệu cho công tác CPH CTNN nước ta Là sinh viên ngồi ghế nhà trường, với vốn kiến thức hạn chế, chắn viết em cịn có nhiều sai sót Vì em mong bảo hướng dẫn tận tình Thầy Phan Huy Hồng – giảng viên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh để khóa luận em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn Thầy  Ý nghĩa khoa học giá trị ứng dụng để tài Đề tài cơng trình nghiên cứu có giá trị tham khảo cho người làm công tác pháp luật trình hồn thiện quy định pháp luật cổ phần hóa CTNN Đồng thời làm tài liệu học tập cho bạn sinh viên có nhu cầu quan tâm tìm hiểu  Đối tượng nghiên cứu Đề tài thực nghiên cứu quy định pháp luật CPH CTNN thực tế thực công tác này, đồng thời làm rõ điểm tiến sách quản lí Nhà nước, hạn chế thiếu sót quy định  Phạm vi nghiên cứu đề tài Đề tài chủ yếu vào nghiên cứu quy định pháp luật CPH CTNN thực tiễn việc áp dụng, thực quy định pháp luật Để từ vướng mắc trình thực CPH đưa số ý kiến nhằm hoàn thiện mặt pháp lí, đảm bảo cho việc thực quy định pháp luật thực tế  Mục đích nghiên cứu đề tài Với mục đích tìm hướng giải pháp tháo gỡ vướng mắc, sai phạm yếu liên quan q trình CPH xuất phát từ cách làm từ thực tế thay đổi kinh tế toàn cầu, hướng đến bước phù hợp với tiến trình phát triển hội nhập Tác giả thực việc nghiên cứu đề tài cách có hệ thống từ sở lí luận thực tiễn bao gồm quy phạm pháp luật thực định việc CPH CTNN, vấn đề hoạt động, cơng tác quản lí CTNN… Từ đánh giá thực tiễn áp dụng quy định pháp luật vào thực tế đời sống, nhằm đưa giải pháp đề xuất, góp phần hồn thiện sở pháp lí cho vấn đề CPH CTNN, nâng cao hiệu hoạt động, quản lí DN hậu CPH  Phương pháp nghiên cứu Từ văn quy phạm pháp luật điều chỉnh vấn đề CPH CTNN sở phương pháp vật biện chứng vật lịch sử, tác giả kết hợp nhiều phương pháp khác như: phương pháp bình luận, so sánh, phương pháp đánh giá, tổng hợp … Qua nhằm tổng hợp, đối chiếu phương pháp tạo chuỗi logic làm bật lên thành tựu, rõ sai phạm cách nghĩ, cách làm, qua giúp người đọc phần hiểu rõ quan điểm tác giả tiếp cận vấn đề CPH CTNN  Bố cục đề tài Dựa mục đích yêu cầu đề tài, kết cấu đề tài trình bày sau: Lời nói đầu Nội dung bao gồm chương Chương 1: Những Vấn Đề Lí Luận Chung Về Cổ Phần Hóa CTNN Chương 2: Thực Trạng CPH CTNN giải pháp kiến nghị Kết Luận Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh Mục Tài Liệu Tham Khảo CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ CỔ PHẦN HĨA CTNN 1.1 Khái quát CTNN CPH CTNN 1.1.1 Khái niệm CTNN Để làm rõ vấn đề lí luận CTNN lí CPH CTNN, việc xác định CTNN lí dẫn đến việc Nhà nước thực sách có ý nghĩa cần thiết Theo quy định khoản 1, điều Luật DNNN 2003 “Công ty Nhà nước doanh nghiệp Nhà nước sở hữu toàn vốn điều lệ, thành lập, tổ chức quản lí, đăng ký hoạt động theo quy định Luật Công ty Nhà nước tổ chức hình thức cơng ty nhà nước độc lập, tổng công ty nhà nước” Từ khái niệm CTNN nêu, CTNN hiểu loại hình DNNN Điều Luật DNNN 2003 quy định rõ “Doanh nghiệp nhà nước tổ chức kinh tế nhà nước sở hữu toàn vốn điều lệ có cổ phần, vốn góp chi phối, tổ chức hình thức cơng ty nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn” Qua khái niệm ta thấy điểm mấu chốt để phân biệt CTNN với DNNN vấn đề sở hữu Nhà nước vốn điều lệ, hình thức pháp lý cuối luật điều chỉnh Thứ nhất, CTNN doanh nghiệp Nhà nước sở hữu toàn vốn điều lệ Nhà nước chủ đầu tư CTNN hay nói cách khác doanh nghiệp chủ mà chủ sở hữu Nhà nước, vốn đầu tư CTNN trực tiếp lấy từ ngân sách Nhà nước Còn DNNN doanh nghiệp nhà nước sở hữu toàn vốn điều lệ doanh nghiệp mà nhà nước có cổ phần phần vốn góp đủ để chi phối (ở có liên kết vốn Nhà nước thành phần kinh tế khác) Hai là, hình thức tồn tại, CTNN tổ chức hình thức CTNN độc lập, tổng CTNN, DNNN tồn hình thức CTNN, CTCP, CTTNHH Thứ ba, việc tổ chức quản lí CTNN theo quy định Luật DNNN 2003, DNNN tùy vào hình thức mà chịu điều chỉnh đạo luật khác nhau, loại hình CTNN hoạt động theo Luật DNNN 2003, với loại hình CTCP, CTTNHH Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ phải hoạt động theo luật doanh nghiệp 1.1.2 Khái niệm Cổ phần hóa cơng ty Nhà nước Khi xem xét vấn đề CPH CTNN ta cần phân biệt rõ khái niệm CPH Tổ chức lại CTNN Đây hai khái niệm riêng biệt dễ gây nhầm lẫn “Tổ chức lại CTNN việc áp dụng biện pháp định nhằm làm thay đổi hình thức tổ chức hoạt động CTNN không làm thay đổi sỡ hữu nhà nước cơng ty đó”.1 Các hình thức tổ chức lại CTNN bao gồm: sáp nhập, hợp nhất, chia tách, chuyển CTNN thành công ty TNHH thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, chuyển tổng công ty Nhà nước định đầu tư thành lập thành tổng công ty công ty tự đầu tư thành lập Xem Trường Đại học luật Tp Hồ Chí Minh khoa thương mại (2007), Tập giảng chủ thể kinh doanh (tr 207) “Cổ phần hóa CTNN hình thức chuyển CTNN thành CTCP cách Nhà nước bán phần tồn giá trị cơng ty thơng qua hình thức bán cổ phần Đây hình thức chuyển đổi sở hữu CTNN từ chỗ thuộc Nhà nước thành CTCP thuộc sở hữu nhiều cổ đông”.2 Từ khái niệm ta thấy CPH khác với tổ chức lại CTNN chỗ việc tổ chức lại CTNN không làm thay đổi sở hữu Nhà nước, cịn CPH CTNN làm thay đổi sở hữu Nhà nước việc có nhiều chủ sở hữu cá nhân hay tổ chức sở hữu cổ phần mà Nhà nước bán Như sau CPH CTNN trở thành cơng ty cổ phần, loại doanh nghiệp thành viên chịu trách nhiệm nợ nghĩa vụ tài sản khác doanh nghiệp phạm vi số vốn (tức số cổ phần) góp vào doanh nghiệp CTCP tổ chức kinh doanh có tư cách pháp nhân mà vốn kinh doanh nhiều người đóng góp hình thức cổ phần Các cổ đông Công ty có trách nhiệm hữu hạn phần vốn góp Nhờ đặc điểm mà cơng ty hình thức pháp lí đầy đủ thuận lợi để kinh doanh Xét chất pháp lý, CPH biến doanh nghiệp chủ thành doanh nghiệp nhiều chủ, tức chuyển hình thức sở hữu đơn sang sở hữu chung, thông qua việc chuyển phần tài sản doanh nghiệp cho người khác Những người trở thành sở hữu doanh nghiệp theo tỷ lệ tài sản mà họ sở hữu doanh nghiệp CPH Nhìn bề ngồi, CPH q trình xác định lại mục tiêu phương hướng kinh doanh, nhu cầu vốn điều lệ chia thành cổ phần Đánh giá lại tài sản doanh nghiệp, định mức vốn Nhà nước cần nắm giữ rao bán rộng rãi phần cịn lại Qua làm thay đổi cấu sở hữu, huy động tiền vốn, xác lập cụ thể người tham gia làm chủ, chia lợi nhuận chuyển CTNN thành CTCP, thuộc sở hữu tập thể cổ đông chuyển sang hoạt động theo luật doanh nghiệp 2005 Song để hiễu rõ thực chất CPH cần thấy rằng, CTCP sở vốn điều lệ chia làm nhiều phần quyền lợi trách nhiệm kết sản xuất kinh doanh phân thành đơn vị theo cấu sỡ hữu Sở dĩ CPH nâng cao hiệu hoạt động CTNN qua CPH giúp thay đổi quy chế hoạt động doanh nghiệp từ chỗ hoàn toàn bị Nhà nước định đoạt sang tự chủ kinh doanh theo quy định pháp luật, cấu sở hữu doanh nghiệp có thay đổi, dẫn tới cấu chế thực quyền lợi trách nhiệm kết kinh doanh thay đổi theo, từ tạo cấu động lực có chủ thể rõ ràng hợp lực mạnh mẽ hơn, đồng thời CPH chuyển doanh nghiệp sang vận hành theo chế quản lí mới, tự chủ, động hơn, có giám sát rộng rãi chặt chẽ Cho nên, thực chất CPH giải pháp tài tổ chức, dựa chế độ cổ phần nhằm đổi chế cấu phân chia lợi, trách nhiệm gắn chặt với kết sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.1.3 Lí cổ phần hóa công ty nhà nước Trong kinh tế nước ta, khu vực kinh tế Nhà nước đóng vai trò quan trọng Qua nhiều giai đoạn khác nhau, CTNN có đóng góp lớn vào nghiệp xây dựng phát triển kinh tế đất nước Tuy nhiên bên cạnh Xem Trường Đại học luật Tp Hồ Chí Minh khoa thương mại (2007), Tập giảng chủ thể kinh doanh (tr 209) doanh nghiệp làm ăn có hiệu cịn phận khơng nhỏ doanh nghiệp khơng thích ứng với tình hình nên hoạt động hiệu gây nên nhũng tổn thất to lớn cho kinh tế đất nước Các CTNN ta phần lớn kế thừa từ thời bao cấp nên trình độ kỹ thuật, cơng nghệ lạc hậu, khơng có nguồn thay Cơ cấu CTNN khơng hợp lí, khơng có khả tự đổi cơng nghệ ngành nghề, ngoại trừ số CTNN đầu tư Nhà nước đầu tư nhằm thực mục tiêu trọng điểm, hầu hết doanh nghiệp thành lập lâu, có trình độ kỹ thuật thấp Mặt khác doanh nghiệp xây dựng kỹ thuật nhiều nước khác nên tính đồng CTNN thấp Việc phân bố doanh nghiệp cịn có nhiều bất cập, ngành nghề, vị trí địa lí, vùng miền Nhiều nhà máy xây dựng mà bố trí vùng ngun, nhiên liệu, điều kiện giao thơng lại khó khăn khiến cho việc doanh nghiệp tốn thêm phần chuyên trở, hiệu q trình lưu thơng hàng hóa, phân phối sản phẩm thị trường khơng thu lại kết tốt Trình độ quản lí doanh nghiệp thấp, chậm đổi Đại đa số cán quản lí chưa đào tạo lại chưa trang bị kiến thức quản lí tiên tiến đặc biệt lĩnh vực quản trị tài doanh nghiệp Hoạt động yếu cịn thể thơng qua hiệu sử dụng vốn thấp Từ thực trạng tình hình hoạt động doanh nghiệp, ta thấy CPH CTNN chủ trương đắn Đảng Nhà nước ta xuất phát từ yêu cầu đẩy mạnh công đổi kinh tế, đẩy nhanh trình hội nhập, hợp tác phát triển hội nhập kinh tế khu vực giới CPH CTNN góp phần đa dạng hóa sở hữu nhằm thực sách phát triển kinh tế nhiều thành phần Đảng Nhà nước ta Nền kinh tế nhiều thành phần chỉnh thể gồm phận, thành phần kinh tế tương tác phụ thuộc lẫn Nền kinh tế hoạt động phát triển lành mạnh toàn thể thành phần kinh tế có điều kiện phát triển lành mạnh CPH tạo môi trường thuận lợi để thủ tiêu tâm lí tác phong quen thuộc từ kinh tế tập trung bao cấp, tâm lí tác phong xem sở hữu tồn dân sở hữu khơng riêng ai, khơng có chủ thể cụ thể chịu trách nhiệm kết kinh doanh doanh nghiệp, dẫn đến tùy tiện, lãng phí Khi CTNN chuyển sang CTCP người góp vốn vào công ty cổ đông chịu trách nhiệm cơng ty phần vốn góp mình, người có cổ phần thực quan tâm đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, tự giác thực giám sát chặt chẽ tài vấn đề thu chi doanh nghiệp CPH làm giảm nhẹ gánh nặng ngân sách khoản bao cấp tồn dai dẳng, bao cấp vốn tín dụng thơng qua ngân hàng Từ đó, nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp giúp Nhà nước phân phối lại nguồn vốn ỏi cách có hiệu Khi CTNN trở thành CTCP thu hút thêm nguồn vốn (kể nguồn vốn đầu tư nước ngồi), vào việc trang bị mày móc, thiết bị kỹ thuật, thay đổi công nghệ, mở rộng sản xuất CTNN có nên lực sản xuất kinh doanh, suất lao động, lợi nhuận cao trước Việc thu hút khối lượng lớn vốn góp xã hội giúp CTCP có đủ vốn để đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, tránh tình trạng thiếu vốn mà số CTNN thường gặp phải CPH giúp phát huy quyền trách nhiệm doanh nghiệp có phần vốn Nhà nước tinh thần tích cực người lao động CTNN Quyền lợi người lao động công ty, đồng thời cổ đông gắn với quyền lợi công ty Người lao động mặt làm việc với tinh thần trách nhiệm cao quyền lợi mình, mặt khác yêu cầu Hội đồng quản trị, Ban giám đốc phải đạo cơng ty hoạt động có hiệu để thu lợi nhuận cao Phương pháp quản lí điều hành thay đổi, từ việc Giám đốc CTNN cấp định sang hình thức bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ban giám đốc, trách nhiệm người quản lí cao Là loại hình DNNN nên CPH CTNN yêu cầu cấp thiết cần phải đặt Hiện CTNN giai đoạn hội nhập lại rơi vào tình trạng thiếu vốn trầm trọng, quy mô vốn điều lệ CTNN xem nhỏ bé (do hình thành từ nguồn vốn Nhà nước từ quan nhà nước có thẩm quyền), tình trạng làm ăn thua lỗ, nợ lớn làm cho tình hình tài số doanh nghiệp khơng lành mạnh Chất lượng quản lí, sản phẩm lưu thơng, cung ứng đầu tư chiến lược chưa đảm bảo làm thất thoát nhiều tỷ đồng vụ án kinh tế Để đáp ứng nhu cầu kinh doanh đầu tư có chiều sâu, đầu tư dài hạn địi hỏi CTNN cần phải bổ sung thêm vốn mà cách CPH nhằm huy động vốn từ công chúng, điều không đơn giảm bớt áp lực ngân sách Nhà nước mà giúp cho doanh nghiệp nâng cao lực tài chính, thơng qua tăng vốn điều lệ, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư phát triển, góp phần làm đa dạng nguồn vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh Mặt khác để nâng cao lực quản trị doanh nghiệp việc khuyến khích tham gia đối tác chiến lược nước cần thiết Phương pháp tốt đa dạng hóa sở hữu doanh nghiệp thông qua biện pháp CPH, tạo điều kiện thu hút nguồn vốn, nhà đầu tư nước ngồi có kinh nghiệm lực tài tham gia vào cơng tác quản lí điều hành thời ký hậu CPH Đặc biệt CTNN chuyển sang hình thức CTCP loại bỏ thiếu minh bạch mục tiêu chiến lược doanh nghiệp theo đuổi, buộc lãnh đạo doanh nghiệp làm việc lợi ích cổ đơng Và vậy, buộc họ phải nổ lực khơng muốn bị cổ đông khác bãi miễn quyền lãnh đạo Như CPH phương thức hữu hiệu để CTNN lúc đạt nhiều mục tiêu chiến lược phát triển Một mặt, CPH giúp doanh nghiệp huy động thêm nguồn vốn từ công chúng để phát triển đảm bảo an toàn kinh doanh Mặt khác, CPH tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư chiến lược ngồi nước, từ giúp doanh nghiệp đại hóa cơng nghệ, nâng cao lực quản lí quản trị điều hành, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, nâng cao lực cạnh tranh điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế diễn nhanh chóng 1.2 Mục tiêu cổ phần hóa Như biết, từ kinh tế Việt Nam chuyển sang kinh tế thị trường doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế có cạnh tranh ngày trở nên mạnh mẽ Để đảm bảo cho CTNN có quyền chủ động cạnh tranh, Nhà nước có chủ trương sách chuyển đổi sở hữu Nhà nước CPH cách thức chuyển đổi sở hữu CTNN Theo Luật doanh nghiệp Nhà nước 2003 Luật doanh nghiệp 2005 thời hạn năm kể từ ngày Luật Doanh nghiệp 2005 có hiệu lực, CTNN phải chuyển đổi thành công ty TNHH, CTCP để hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 2005 Theo mục tiêu CPH quy định sau  Chuyển đổi doanh nghiệp mà Nhà nước không cần giữ 100% vốn sang loại hình doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu; huy động vốn nhà đầu tư nước nước ngồi để nâng cao lực tài chính, đổi công nghệ, đổi phương thức quản lý nhằm nâng cao hiệu sức cạnh tranh kinh tế Việc cấu lại sở hữu CTNN không cần tiếp tục giữ 100% vốn điều lệ sử dụng có hiệu số tài sản Nhà nước đầu tư vào công ty Phần vốn Nhà nước trình đầu tư kinh doanh luân chuyển cách khoa học, hợp lý Nhà nước không tiếp tục giữ 100% vốn điều lệ, việc giúp cho việc phân bổ nguồn vốn tốt hơn, phần ngân sách chi cho đầu tư kinh doanh Nhà nước sử dụng cho mục tiêu kinh tế vĩ mô khác Mặt khác hoạt động nhằm huy động vốn tồn xã hội, tạo loại hình doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu, phát huy quyền làm chủ cổ đông việc đầu tư giám sát doanh nghiệp Nó chí cịn bổ sung nguồn nhân lực cho máy lãnh đạo đơn vị, tạo động lực mạnh mẽ chế quản lí động cho doanh nghiệp đầu tư đổi công nghệ, mở rộng thị trường sản xuất sử dụng vốn có hiệu Các doanh nghiệp sau xếp, cổ phần hóa thực sản xuất kinh doanh phát triển mạnh mẽ, đạt hiệu cao, có tăng trưởng nguồn vốn, tiếp cận thị trường, chủ động sản xuất kinh doanh, thu hút thêm lao động Thu nhập người lao động ngày tăng, tạo ổn định cho người lao động ổn định cho doanh nghiệp  Đảm bảo hài hồ lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp, nhà đầu tư người lao động doanh nghiệp Đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp, Nhà đầu tư người lao động doanh nghiệp không đơn giản vấn đề số lợi ích, cân việc chia sẻ quyền lực mà cịn vấn đề mang tính thiết thực nhìn thấy Nhà nước với vai trị kinh tế chủ đạo xem nhân tố quan trọng đảm bảo cho phát triển bền vững thành phần kinh tế khác Điều thể thơng qua hoạt động quản lí điều hành Nhà nước nhằm bảo đảm cho việc thực thi sách, luật pháp hữu hiệu doanh Xem Khoản điều nghị định 109/2007/NĐ-CP Xem Khoản điều nghị định 109/2007 NĐ-CP nghiệp Đối với CTNN, CPH tạo khả phát triển nguồn vốn, thu hút tổ chức thêm nhiều nguồn vốn từ xã hội, mở rộng phạm vi chi phối nguồn vốn nhà nước Ngồi cịn tạo thuận tiện cho việc lưu động vốn nhà nước doanh nghiệp ngành nghề khác nhau, thông qua thị trường vốn, làm tăng hiệu vốn sản xuất, kinh doanh Đặc biệt người lao động, CPH tạo điều kiện cho họ trở thành cổ đông, thực làm chủ công ty Nó vừa bảo đảm lợi ích thiết thực cho người lao động vừa giải hợp lý mối quan hệ chủ thể lợi ích việc CPH CTNN Theo quy định điều 44 45 Luật DNNN 2003, CPH nguời lao động có cổ phần cơng ty đuợc quyền tham gia quản lí cơng ty thơng qua hình thức Đại hội tồn thể Đại hội công nhân viên chức tổ chức từ tổ, đội, phân xưởng phịng ban, đến cơng ty, để thảo luận biểu vấn đề liên quan đến lợi ích doanh nghiệp, tham gia tổ chức cơng đồn cơng ty, Ban tra nhân dân, tham gia thảo luận góp ý kiến trước cấp có thẩm quyền định vấn đề phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch, biện pháp phát triển sản xuất kinh doanh, xếp lại cơng ty, phương án cổ phần hóa, đa dạng hóa sở hữu cơng ty (…) Nhưng thực tế hoạt động có số phận cổ đơng nắm giữ cổ phần lớn có tiếng nói cơng ty tham gia Lý xuất phát từ tâm lí e ngại người lao động việc đóng góp ý kiến cho cơng ty, đánh giá thấp vai trị với tư cách cổ đông, doanh nghiệp không thực tạo điều kiện cho nguời lao động tham gia quản lí Có số trường hợp, người lao động tham gia quản lí lại theo nghĩa vụ mà khơng hiểu rõ trách nhiệm vấn đề có ý nghĩa quan trọng với thân, cơng ty Người lao động gián tiếp từ bỏ quyền mà lẽ họ cần làm để bảo vệ cho Bên cạnh đó, CPH có lẽ vấn đề mà người lao động quan tâm tới vấn đề việc làm họ xếp, bố trí sau doanh nghiệp CPH Các trường hợp việc làm liệu có phương án ổn thỏa giải quyền lợi họ không, phương án kinh doanh liệu có mang lại hiệu tích cực khơng mà người lao động người thụ hưởng phần lợi nhuận với tư cách cổ đông Đây mối lo lắng người lao động mà mối lo Nhà nước vấn đề an sinh xã hội, doanh nghiệp phương án xếp, đầu tư kinh doanh nhà đầu tư việc tìm kiếm lợi nhuận  Thực công khai, minh bạch theo nguyên tắc thị trường; khắc phục tình trạng cổ phần hóa khép kín nội doanh nghiệp, gắn với phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán Việc cơng khai minh bạch hóa quy định pháp luật vấn đề cần thiết đáng quan tâm Bởi lẽ tác giả nhận thấy, khơng cơng Xem Khoản điều Nghị định 109/2007/NĐ-CP 10 doanh nghiệp CPH giải chế độ trợ cấp việc cho người lao động (nguồn kinh phí lấy từ quỹ dự phịng trợ cấp việc làm doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, cịn thiếu doanh nghiệp đề nghị Nhà nước hỗ trợ theo hướng dẫn Bộ Tài chính) có trách nhiệm làm đầy đủ thủ tục để quan Bảo hiểm xã hội giải quyền lợi bảo hiểm xã hội người lao động theo quy định pháp luật Nhưng thực tế cho thấy người lao động việc làm, khâu giải quyền lợi họ thông tư 20/2007/TT-BLĐTBXH nêu không thực dứt điểm có thực tình trạng chậm giải khiến người lao động gặp nhiều khó khăn Q trình xếp lại doanh nghiệp đồng thời trình xếp lại lực lượng lao động, giảm bớt số lao động không đáp ứng nhu cầu, nhu cấu sử dụng…Hiệu sử dụng nguồn nhân lực tốt góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Chính mà sau chuyển thành CTCP, nhiều doanh nghiệp giảm lượng lớn số lao động so với trước Việc xáo trộn tạo nên tâm lí lo lắng cho người lao động Bên cạnh sách sử dụng tuyển dụng lao động khơng hợp lí, thiếu chế thu hút sử dụng nhân tài, cấu nghành nghề, trình độ khơng hợp lí, tỷ lệ lao động gián tiếp cịn mức cao Thực tế khơng lao động có trình độ cao làm việc số CTCP, sau thời gian phải bỏ đi, chế quản lí sử dụng lao động bất hợp lí, sức ỳ máy quản lí cịn lớn Một phận cán chủ chốt chưa đáp ứng yêu cầu, nặng tư tưởng bao cấp, động, lực hạn chế, sợ trách nhiệm Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán quản lí doanh nghiệp chưa theo kịp chế thị trường, làm theo thói quen kinh nghiệm thân Nhiều CTCP cịn chưa có đổi mạnh mẽ quản trị doanh nghiệp, phương pháp quản lí, lề lối làm việc, tư CTNN nên hiệu kinh doanh thấp, chưa khai thác tốt hết nguồn lực để phát triển sản xuất Mặt khác việc quy định người có tên danh sách thường xuyên doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thời điểm cơng bố giá trị doanh nghiệp thời gian tính để mua cổ phần với giá ưu đãi tổng thời gian (tính theo số năm đủ 12 tháng, khơng tính tháng lẻ) thực tế làm việc khu vực nhà nước người lao động đến thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp Thời gian không bao gồm thời gian thực tế làm việc tính để mua cổ phần với giá ưu đãi doanh nghiệp CPH trước đó, thời gian thực tế làm việc tính hưởng chế độ hưu trí, thời gian thực tế làm việc tính để nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội lần, cách tính dẫn đến tình trạng người có thời gian làm việc lâu năm cho doanh nghiệp quan Nhà nước người hưu, tiếp tục làm việc doanh nghiệp lại người hưởng sách ưu đãi để sở hữu cổ phần nhiều nhất, cịn lao động trẻ người làm việc gắn bó lâu dài với doanh nghiệp sở hữu cổ phần Như vậy, mục tiêu tạo điều kiện cho người lao động người gắn bó lâu dài, có điều kiện làm chủ doanh nghiệp khó đạt c) Bất cập quản trị doanh nghiệp hậu cổ phần hóa 34 Sau thực CPH, vai trị quan quản lí Nhà nước doanh nghiệp có thay đổi lớn Tuy nhiên nhiều vấn đề liên quan chưa giải rõ ràng như: nội dung quản lí Nhà nước doanh nghiệp sau CPH, quan có chức quản lí CTNN sau CPH, vấn đề thu hẹp đầu mối quan quản lí Nhà nước để tránh chồng chéo, nhiều cửa, nhiều dấu, tình trạng chưa thay đổi tư quản lí Nhà nước, chưa hiểu luật DNNN, cịn coi cơng ty CPH CTNN, dẫn tới việc nhiều quan quản lí can thiệp mức vào công việc nội công ty Về phần doanh nghiệp sau CPH hầu hết doanh nghiệp sử dụng gần hầu hết máy cán quản lí cũ, phần lớn đại đa số giám đốc, phó giám đốc kế tốn trưởng doanh nghiệp giữ nguyên chức vụ, doanh nghiệp sau CPH sử dụng chế thuê giám đốc điều hành Việc cán quản lí cũ tiếp tục điều hành doanh nghiệp khó tạo đổi chuyển biến thực phương pháp kinh doanh điều hành doanh nghiệp Có ý kiến cho việc giữ nguyên chức vụ chứng tỏ đội ngũ cán quản lí doanh nghiệp CPH tốt, tín nhiệm cao, liệu có điều tra khảo sát cơng tác quản lí tín nhiệm người lao động doanh nghiệp vị trí lãnh đạo có phần trăm người lao động tín nhiệm, chưa kể đến sai phạm liên quan doanh nghiệp, việc hoạt động khơng có hiệu doanh nghiệp chuyển đổi mà người đứng đầu không khác giám đốc doanh nghiệp Theo quy định luật DNNN 2003 tiêu chuẩn điều kiện tuyển chọn giám đốc, cần phải “có lực kinh doanh tổ chức quản lí cơng ty, có trình độ đại học, có chun mơn thuộc lĩnh vực kinh doanh cơng ty, có năm kinh nghiệm tham gia quản lí điều hành doanh nghiệp thuộc nghành nghề kinh doanh cơng ty”,33 tiêu chuẩn mang tính nghiệp vụ quản lí lực đòi hỏi chức danh giám đốc, phần yêu cầu mang tính chất định tính “có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, hiểu biết pháp luật có ý thức chấp hành tốt pháp luật, thường trú Việt Nam”34, thường ứng viên đáp ứng Luật quy định chức danh giám đốc không đơn giản đáp ứng yêu cầu Hiện yếu tố mang tính lỗi thời sách tuyển dụng giám đốc ln mang đặc trưng quan điểm Đảng lãnh đạo, tức người quản lí DN phải Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, phải có thời gian cơng tác lâu năm… ngầm hiểu quy định bất thành văn sách bổ nhiệm tuyển dụng cán lãnh đạo CTNN, đặt hai ứng viên cho vị trí Giám đốc CTNN, giả sử yêu cầu mang tính định tính định lượng người có khả tư lãnh đạo tốt, có tầm nhìn chiến lược với người Đảng viên tiêu chuẩn trình độ quản lí tầm nhìn chiến lược khơng ứng viên kia, có lẽ có câu trả lời cho vấn đề nêu Nếu đứng quan điểm trị điều đắn nên làm phải kiên trì đường mà Bác Đảng chọn, phải đảng viên làm nòng cốt, đặt 33 34 Xem Điểm a khoản điều 24 Luật DNNN 2003 Xem Điểm b khoản điều 24 Luật DNNN 2003 35 vấn đề bối cảnh bước lùi so với tiến trình hội nhập, cần hiểu CPH để làm gì? Để phát triển thay đổi mặt kinh tế doanh nghiệp đất nước, thay đổi tư cung cách lãnh đạo điều hành vốn khơng cịn phù hợp, khơng tuyển chọn người tài vào vị trí lãnh đạo làm cho doanh nghiệp nói riêng kinh tế nước ta nói chung khó mà phát triển nhanh so với khu vực giới d) Thực trạng xác định lợi đất đai vào khâu xác định giá trị doanh nghiệp Trong tổng giá trị tài sản doanh nghiệp bao gồm giá trị quyền sử dụng đất Nhà nước có thu tiền (nếu doanh nghiệp lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền) giá trị lợi kinh doanh doanh nghiệp Theo Nghị định số 146/2007/NĐ-CP quy định: quyền sử dụng đất doanh nghiệp lựa chọn hai hình thức thuê đất giao đất có thu tiền sử dụng đất Trong DN lựa chọn hình thức th đất khơng tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp Trường hợp doanh nghiệp lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, việc xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính giá trị doanh nghiệp tính theo giá UBND tỉnh quy định khơng tính tăng vốn Nhà nước doanh nghiệp mà hoạch toán khoản phải nộp vào ngân sách Nhà nước Vì giá trị quyền sử dụng đất chiếm tỷ trọng lớn tổng tài sản doanh nghiệp nên quy định tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp CPH để đảm bảo phản ánh đủ giá trị doanh nghiệp trước chuyển đổi Việc nghiên cứu đưa giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp phải bảo đảm không gây ảnh hưởng đến tiến trình CPH doanh nghiệp để tránh thất thoát tài sản Nhà nước Hiện CTNN phân bố rộng khắp địa bàn trọng điểm nước khu trung tâm tỉnh thành phố, khu công nghiệp, cơng nghệ cao quyền sử dụng đất CTNN tính theo giá thị trường ln có chênh lệch lớn tính đến yếu tố vùng, miền Nếu xác định giá trị doanh nghiệp khơng tính giá trị quyền sử dụng đất vào, cơng ty bị đánh giá thấp Chính lí mà tiến hành định giá, cần quan tâm đến việc định giá quyền sử dụng đất Song việc thực tốt vấn đề khó Việt Nam khơng có tổ chức định giá chuyên nghiệp Trong thực tế nhận thấy khung giá đất Nhà nước đưa chênh lệch so với giá thị trường Nếu lựa chọn giá Nhà nước lại chưa xác, làm giảm giá trị doanh nghiệp, cịn lựa chọn giá thị trường lại khó có thuyết phục nhà đầu tư Việt Nam chưa có thị trường chuẩn để tham khảo, gây mâu thuẫn với khung giá đất hành quan có thẩm quyền cơng bố Cho nên việc lựa chọn mức giá cho thích hợp nhất, để dung hòa hai mức giá cách tốt khó khăn 36 Việc xác định giá trị CTNN sở xác định số lượng cổ phần phát hành, mệnh giá cổ phiếu, giá bán cổ phiếu vấn đề mang tính pháp lí tính kỹ thuật cao q trình xây dựng triển khai cơng tác CPH quy định sách CPH chưa có quy đinh kịp thời điều chỉnh xuất vấn đề phát sinh thực tế, chí có văn hướng dẫn cịn q chậm, khiến cho cơng ty q trình thực gặp nhiều khó khăn, lúng túng, vận dụng khơng thơng Mặc dù để nâng cao tính chuyên nghiệp, minh bạch hoạt động định giá, tránh thất thoát vốn tài sản Nhà nước, đảm bảo kịp tiến trình CPH, thơng tư 146/2007/TT-BTC quy đinh việc định giá doanh nghiệp tổ chức chuyên nghiệp thực Nhưng không xác định lợi đất đai nên không làm giảm giá trị doanh nghiệp, thất tài sản mà cịn gây khiếu kiện kéo dài Đó nước ta chưa có tổ chức định giá chuyên nghiệp có đủ lực trình độ xử lí thơng tin khiến cho việc định giá trở thành tốn có nhiều đáp án Mặt khác chưa có chế cụ thể tính giá trị quyến sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp cho sát với thực tế, quan chức nhiều không thông mức giá khác giá trị doanh nghiệp tiến hành định giá Các quy định văn luật điều chỉnh vấn đề chồng chéo khơng theo kịp trình độ phát triển xã hội, lấy Ví dụ trường hợp định giá đất Công ty TNHH thành viên Bến xe Miền Đông xác định giá trị doanh nghiệp theo Nghị định 187/2004/NĐ-CP 60 tỷ đồng, lợi giá trị kinh doanh chín tỷ đồng xác định lại giá trị doanh nghiệp theo Nghị định 109/2007 NĐ-CP 1.121 tỷ đồng lợi kinh doanh 1.052 tỷ đồng, gấp 31,4 lần so với mức xác định ban đầu.35 Theo số liệu báo cáo đoàn giám sát Uỷ ban tài – Ngân sách Quốc hội “Có tới 85% doanh nghiệp chọn hình thức thuê đất để xác định giá trị vào tài sản doanh nghiệp”36 Như phải việc doanh nghiệp lách luật nhằm thu lợi tối đa Mặt khác trình định giá đất nhiều nơi quy định thấp giá thị trường 30% Điều dẫn đến việc thành phố lớn, thị xã có giá trị quyền sử dụng đất cao, nảy sinh việc lợi dụng việc xếp lại CPH thuê giá rẻ đem thuê lại nhằm trục lợi Ngoài trước lợi đất đai chưa đặt nên nhiều vị trí đắc địa thị lớn đem cho thuê giá rẻ Khi vấn đề cân nhắc khơng có doanh nghiệp tính tốn với giá đất “sát với giá thị trường điều kiện bình thường”37.Đặc biệt thị trường bất động sản sơi động, chưa kể cịn vướng quy hoạch, bị đình hỗn vơ thời hạn, bị thu hồi Với hạn chế thấy định giá đất khâu mà cần phải có điều chỉnh nhiều nhất, tránh tình trạng Nhà nước bị thất thu lượng tài 35 http://www.diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/08/22/080000/9762/ 36 http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/08/799967/ Xem Điểm 4.7 mục A phần III thông tư 146/2007/TT-BTC 37 37 lớn để đóng giúp thực chương trình trọng điểm, mặt khác DN bị định giá thấp giá trị vốn có phần lớn giá trị doanh nghiệp nằm giá trị quyền sử dụng đất, vơ hình chung CPH tạo hội tốt để trục lợi số cá nhân Đây vấn đề đơn giản giải mà chưa đựng nhiều yếu tố ngoại cảnh tác động giải khâu tiến độ thực khơng cịn vấn đề đáng quan tâm 2.2 Những giải pháp pháp lí đảm bảo cho việc CPH CTNN 2.2.1 Hoàn thiện pháp luật Để thực thành cơng CPH cần phải có đồng bộ, minh bạch, quán sở pháp lí Cần ban hành tổ chức thực tốt văn quy phạm pháp luật CTNN văn khác có liên quan Mặc dù Nghị định 109/2007/NĐ-CP giải phần khó khăn vướng mắc nêu thực tế chưa đủ, với phát triển thay đổi xã hội pháp luật cần có dự liệu sớm vấn đề nảy sinh tránh tình trạng luật ban hành chờ nghị định, nghị định chờ thông tư hướng dẫn, mà vấn đề khơng có giải pháp Như trường hợp doanh nghiệp có phận CPH lại tiếp tục CPH tồn doanh nghiệp giải quyền mua CP ưu đãi người lao động Đây lỗ hổng mà pháp luật cần phải điều chỉnh lại Mặt khác khung pháp lí cho việc CPH không đủ mạnh, nên dẫn tới lúng túng, qua nghiên cứu cho thấy Luật doanh nghiệp 2005 không điều chỉnh trình CPH, điều chỉnh doanh nghiệp sau chuyển sang Công ty Cổ phần Như hoạt động từ CTNN bắt đầu triển khai CPH chuyển thành CTCP luật DNNN 2003 điều chỉnh vấn đề mà luật doanh nghiệp 2005 khơng có quy định, nhập nhằng luật khiến cho doanh nghiệp cảm thấy khó khăn công tác vận dụng thực thi pháp luật công tác CPH 2.2.2 Về xác định giá trị doanh nghiệp Điều quan trọng mà quan chủ quản trình CPH cần làm nên sớm đưa hướng dẫn phù hợp với việc định giá CTNN Việc tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp CPH cịn nhiều bất cập có hai phương pháp lựa chọn chủ yếu việc xác định giá trị doanh nghiệp phương pháp tài sản phương pháp dòng tiến chiết khấu chưa đủ nên quan định định giá doanh nghiệp tổ chức định giá cần áp dụng thêm phương pháp định giá khác để xác định giá trị doanh nghiệp CPH “Các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp phải đảm bảo tính khoa học, phản ánh thực chất giá trị doanh nghiệp quốc tế áp dụng rộng rãi”38 Tuy nhiên nên khẳng định giá trị doanh nghiệp thị trường định khơng lệ thuộc hồn tồn vào phương pháp định giá mà nên xem công cụ hổ trợ cho việc đánh giá 38 Mục C phần III thông tư 146/2007/TT-BTC 38 cách tương đối giá trị doanh nghiệp Thực tế khó đưa mức giá xác tuyệt đối, có tác dụng tham khảo cho cơng tác định thôi, yếu tố định cần phải thị trường định Khi xác định giá trị doanh nghiệp nên ý đến đặc điểm riêng biệt lĩnh vực hoạt động CTNN Trong đặc điểm tài sản CTNN, bao gồm tài sản cố định tài sản lưu động, cần phân tách rạch ròi hai loại tài sản trên, tài sản cố định doanh nghiệp hạch toán cụ thể dựa khung giá chung tài sản thời điểm thị trường, tài sản lưu động doanh nghiệp tính tốn dựa theo giá trị ban đầu tài sản có tính đến giá trị sinh lời tài sản tương lai Đối với định giá đất doanh nghiệp CPH trả tiền thêu đất hàng năm khơng tính giá trị tiền thuê đất vào giá trị doanh nghiệp, “những doanh nghiệp CPH Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước chuyển sang hình thức Nhà nước cho thêu đất trả tiền thuê đất hàng năm giá trị quyền sử dụng đất giao khơng tính vào giá trị doanh nghiệp”39 Thiết nghỉ nên tính giá trị tiền thuê đất vào giá trị doanh nghiệp cần phải coi giá trị vơ hình doanh nghiệp, lẽ mức th ln có ưu đãi so với giá th thị trường để khuyến khích nhà đầu tư Vì giá trị lợi quyền sử dụng đất tổng chênh lệch giá thuê phải trả cho Nhà nước với giá thuê bình quân thị trường suốt trình thuê doanh nghiệp 2.2.3 Cải cách thủ tục hành Hiện khơng riêng lĩnh vực CPH doanh nghiệp mà lĩnh vực khác thủ tục hành phiền hà nhiêu khê rào cản lớn trình thực mục tiêu, lộ trình cụ thể, vướng mắc thủ tục hành nguyên nhân làm chậm tiến độ CPH, từ việc nhiều cửa nhiều dấu chuyển sang cửa dấu xem khơng có khả quan, thời gian kéo dài hệ lụy tăng, mặt khác quan có thẩm quyền định CPH, phê duyệt phương án CPH doanh nghiệp thực bán cổ phần xong cho nhà đầu tư cịn phải trải qua thủ tục quan có thẩm quyền cịn có thêm định chuyển CTNN thành CTCP, việc nhiêu khê không cần thiết Nhà nước Theo tác giả quan có thẩm quyền cần cấp đăng kí kinh doanh cho doanh nghiệp Chính lí phương án tháo gỡ vướng mắc thủ tục hành cần thực nhanh chóng tạo nên mơi trường thơng thống thu hút nhà đầu tư 2.2.4 Chính sách người lao động Sẽ thiếu sót lớn CPH, mà khơng đảm bảo hài hịa lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp, nhà đầu tư người lao động theo hướng tạo điều kiện cho người 39 Điểm 5.1 mục A Phần III Thông tư 146/2007/TT-BTC 39 lao động sở hữu cổ phần, gắn bó làm chủ doanh nghiệp cần thực tốt yêu cầu sau: Tạo điều kiện cho người lao động trẻ, có đủ trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu doanh nghiệp, người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, thông qua việc cho họ mua số lượng cổ phần thích hợp, với giá hợp lý, họ cam kết làm việc lâu dài có cống hiến cho doanh nghiệp Cân nhắc việc tách phần ưu đãi cho người lao động theo mức: mức ưu đãi cho thời gian làm việc doanh nghiệp cao mức ưu đãi cho thời gian làm việc quan nhà nước Xem xét cho người lao động nghèo doanh nghiệp CPH mua trả chậm cổ phần theo giá ưu đãi so với giá đấu giá thành cơng bình qn bán cho nhà đầu tư khác Tính giá trị quyền sử dụng đất sát với giá thị trường tách phần khỏi giá ưu đãi cho người lao động doanh nghiệp  Các giải pháp khác Thứ nhất: Tổng điều tra đánh giá hiệu thực tế doanh nghiệp sau CPH để rút kinh nghiệm thành công hạn chế doanh nghiệp Qua làm cho doanh nghiệp thấy lợi ích rõ ràng, học cụ thể từ CPH Điều có tác động làm thay đổi nhận thức, tạo hiểu biết tốt hơn, từ tạo niềm tin động lực từ bên doanh nghiệp, đồng thời có chiến lược hỗ trợ cách có hiệu đào tạo nâng cao lực trước, sau CPH Thứ hai: Thay đổi tiêu chí lương, thưởng, người lãnh đạo quản lí doanh nghiệp, sách phân bổ hợp lí quỹ khen thưởng phúc lợi doanh nghiệp, điều có tác dụng tạo chế kích thích tương đối hiệu quả, người lãnh đạo doanh nghiệp kích thích động lợi nhuận mà đưa định kịp thời biến động tín hiệu thị trường, tăng cường sức sống vốn có doanh nghiệp Thứ ba: Giải tốt mối quan hệ Nhà nước với doanh nghiệp doanh nghiệp với Tức không nên đánh đồng doanh nghiệp Nhà nước, hai chủ thể quan trọng nến kinh tế, song doanh nghiệp đơn vị kinh doanh, mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, Nhà nước quan quản lí, có nhiệm vụ trì phát triển ổn định, bền vững toàn kinh tế Điều kiện để chủ thể hồn thành tốt sứ mệnh phụ thuộc nhiều vào việc Nhà nước tạo môi trường pháp lí, kinh doanh bình đẳng với tơn trọng quyền tự chủ kinh doanh doanh nghiệp Nhà nước cần tạo mơi trường kinh doanh thực mang tính thị trường Điều đảm bảo có mặt khơng hạn chế doanh nghiệp thuộc loại hình sở hữu khác thị trường, tự kinh doanh nghành không bị pháp luật cấm 40 điều quan trọng bình đẳng doanh nghiệp Mọi ưu đãi dành cho CTNN tạo nên ưu canh tranh giả tạo thị trường CPH liên quan chặt chẽ với phát hành cổ phiếu doanh nghiệp, nhằm huy động vốn, doanh nghiệp cịn trơng chờ vào nguồn vốn từ Nhà nước doanh nghiệp cịn thờ với TTCK CPH hình thức Phải nhanh chóng xóa bỏ nguồn vốn mang tính bao cấp, để buộc doanh nghiệp phải tự tìm nguồn vốn khác kinh tế, điều kiện thúc đẩy CPH gắn với TTCK Thứ tư: Tăng cường quản lí, công tác hậu kiểm sau CPH doanh nghiệp Khi CPH cần nâng cao chất lượng hoạt động tra, giám sát, theo chức năng, thẩm quyền tuân thủ quy định pháp luật tra Tuy nhiên tránh tượng tra tràn lan, hiệu Sau tra cần có kết luận rõ ràng, xác định rõ trách nhiệm cá nhân tổ chức liên quan để xử lí trách nhiệm theo quy định pháp luật, thực tế công tác hậu kiểm sau CPH bị xem nhẹ dẫn đến việc doanh nghiệp sau CPH có sai phạm khiến cho nhà nước thất hàng tỷ đồng chưa kể đến việc bỏ qua cá nhân vi phạm làm niềm tin quản lí điều hành doanh nghiệp Thứ năm: Nâng cao hiệu hoạt động TTCK, để thực kênh thông tin quảng bá doanh nghiệp Phổ biến kiến thức TTCK cho người dân, mà kênh thơng tin quan trọng báo chí truyền hình (hiện có “Bản tin thị trường chứng khoán” VTV1) thực kênh thơng tin hữu ích cho người dân, điều áp dụng thành công nhiều nước Một người dân có kiến thức TTCK lượng nhà đầu tư tham gia thị trường tăng lên, TTCK kênh huy động vốn nhàn rỗi hiệu Cần tăng cường hoạt động giới thiệu quảng bá TTCK Việt Nam đến nước khác thông qua quan xúc tiến thương mại hãng thông quốc tế, cách cho niêm yết chéo với sở giao dịch chứng khoán số nước khác, tức thực niêm yết cổ phiếu cơng ty cổ phần hoạt động có hiệu Việt Nam thị trường nước ngược lại cho phép cơng ty có vốn lớn, tiềm tốt, lợi nhuận cao quốc gia niêm yết thị trường Việt Nam Việc cho phép CTCP tốt nước tham gia niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam không tốt cho TTCK Việt Nam lượng lớn vốn lớn thị trường bị san sẻ cho công ty quốc gia khác Tuy nhiên, việc niêm yết cơng ty nước ngồi TTCK Việt Nam cách có giới hạn thu hút ý nhà đầu tư nước Điều giúp cho TTCK Việt Nam phát triển nhan Trong hoạt động chứng khốn việc cơng khai minh bạch hóa thơng tin yếu tố quan trọng yếu tố giúp nhà đầu tư định mua hay bán 41 chứng khốn Do cần sớm có quy định cụ thể công bố thông tin chế tài xử phạt nghiêm minh trường hợp sai phạm Thứ sáu: Cần phải tính tới bước chuyển Việt Nam thành viên WTO u cầu thích ứng hịa nhập tạo nên riêng cần có DN Việt Nam nhằm bảo tồn phát huy truyền thống giá trị mà Đảng Nhà nước hướng tới theo Mặt khác cần phải dự liệu trước vấn đề cạnh tranh khốc liệt chế thị trường, cần có đội ngũ cán quản lí đủ tầm nhìn, có đội ngũ luật sư đủ khả tranh tụng vụ kiện mang tính quốc tế (Ví dụ: vụ cá da trơn Việt Nam) Ngồi Nhà nước nên có sách hỗ trợ doanh nghiệp việc tìm kiến nguồn lực đầu tư, mở rộng hành lang pháp lý làm sở để doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường lĩnh vực khác nhau, tạo lập sân chơi bình đẳng hội nhập quốc tế KẾT LUẬN CHƯƠNG Cùng với thành tựu đạt q trình CPH, cịn phải đối mặt với thách thức lớn để hoàn thành mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế giai đoạn nước rút kế hoạch CPH đến 2010 Nhưng giải vấn đề tới đâu, không bao gồm doanh nghiệp, Nhà nước, 42 quan quản lí mà cịn cần có phối hợp đồng cấp nghành nhận thức thân người lao động Những vấn đề khúc mắc cần giải tác giả nêu khơng địi hỏi cần phải giải triệt bên cạnh cịn phải dự liệu nắm bắt, trước vấn đề bất cập nảy sinh q trình thực hiện, có CTNN hoạch định cách cụ thể rõ ràng sách mục tiêu phát triển Bởi lẽ CPH phương thức hữu hiệu để CTNN mơt lúc đạt nhiều mục tiêu chiến lược phát triển Một mặt giúp CTNN huy động vốn từ công chúng để phát triển bảo đảm an toàn kinh doanh, mặt khác tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư nhằm đại hóa cơng nghệ, trình độ quản lí nâng cao lực cạnh tranh điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế CPH xuất phát từ yêu cầu tiến trình hội nhập, hội nhập tạo nhiều hội tạo nhiều thách thức, chiến khơng khoan nhượng yếu tố sống cịn lên kinh tế nước địi hỏi doanh nghiệp cần có đủ tiềm người, vốn, công nghệ để đáp ứng yêu cầu đặt Do để tiến trình CPH hồn thành kế hoạch mục tiêu đề giai đoạn hay khơng u cầu đặt giải tốt vấn đề xem rào cản mặt pháp lí, cách tính tốn giá trị doanh nghiệp, vấn đề tài chính… có địn bẩy tốt cho q trình hội nhập phát triển KẾT LUẬN CHUNG Qua hai chương vừa trình bày khẳng đinh CPH CTNN nhằm cấu lại hệ thống doanh nghiệp cách du nhập hình thức cơng ty cổ phần hỗn hợp sở hữu Nhà nước tư nhân để mặt giảm bớt vốn nhà nước lĩnh vực mà hình thức kinh tế tư Nhà nước với vai trị kiểm sốt Nhà nước 43 kết hợp yếu tố quản lý lao động tích cực cá nhân tốt hình thức doanh nghiệp 100% sở hữu Nhà nước, làm thành phần kinh tế Nhà nước mạnh hơn, kiểm sốt phạm vi rộng mà khơng cần tăng vốn đầu tư Nhà nước CPH CTNN để xóa bỏ khu vực kinh tế Nhà nước mà để nâng cao hiệu hoạt động Vì vậy, phủ lựa chọn phương thức CPH, khơng làm suy yếu mà để củng cố vị trí quan trọng khu vực kinh tế nhà nước kinh tế quốc dân Khi tiến hành CPH môi trường cạnh tranh thiết lập đưa ngành kinh tế quốc gia trở thành ngành kinh tế động hiệu kinh tế xã hội cao, có khả ảnh hưởng tới phát triển toàn kinh tế đất nước Thực tế q trình CPH kéo dài, chia làm nhiều giai đoạn Nhưng mục tiêu cuối hướng đến kinh tế mở có tính cạnh tranh cao, đủ sức hội nhập ngang tầm khu vực giới CPH nhằm huy động vốn cho doanh nghiệp, thân tiền thu bán cổ phần Nhà nước tiếp tục đầu tư vào DN CPH không nhằm mục đích tư nhân hóa nhanh tốt sở kinh tế thuộc sở hữu Nhà nước để làm giảm gánh nặng tài cho ngân sách nhà nước Hình thức CPH sách ưu đãi nguời lao động doanh nghiệp CPH cho thấy mục đích CPH tạo điều kiện cho người lao động làm chủ doanh nghiệp sau CPH hoạt động hiệu mục đích chuyển giao CTNN cho tư nhân Chính vậy, nên kiên trì đường CPH CTNN để phát huy nguồn nội lực đất nước kết hợp với hợp tác quốc tế hiệu nhằm mở rộng, phát triển thị trường, tiếp tục xoá bỏ lĩnh vực độc quyền doanh nghiệp, chuyển mạnh sang thị trường cạnh tranh, tạo điều kiện cho thành phần kinh tế giữ vững vai trò chủ đạo kinh tế nhà nước MỤC LỤC Lời nói đầu Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ CỔ PHẦN HĨA CÁC CÔNG TY NHÀ NƯỚC 44 1.1 1.1 1.1.2 1.2.3 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.3.1 1.3.2 Trang Khái quát CTNN CPH CTNN Khái niệm Công ty nhà nước Khái niệm CPH CTNN Lí cổ phần hóa Mục tiêu CPH Đối tượng hình thức CPH Quyền mua cổ phần lần đầu doanh nghiệp 13 Về Xử lí tài XĐGTDN trước CPH 16 Xử Những vấn đề tài trước XĐGTDN 16 Phương pháp xác định giá trị DN 18 1.3.3 Xử lí tài từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm doanh nghiệp thức chuyển thành CTCP 21 Kết luận chương CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CPH CÁC CTNN VÀ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ 2.1 Thực trạng cổ phần hóa CTNN 27 2.1.1 Cổ phần hóa thành tựu đạt 27 2.1.2 Những hạn chế, vướng mắc trình CPH 30 2.2 Những giải pháp pháp lí đảm bảo cho việc CPH CTNN 36 2.2.1 Hoàn thiện pháp luật 36 2.2.2 Về xác định giá trị DN 36 2.2.3 Cải cách thủ tục hành 37 2.2.4 Chính sách người lao động 38 Kết luận chương Kết luận chung DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Công ty Nhà nước: Cổ phần hóa: Cơng ty cổ phần : CTNN CPH CTCP 45 Trách nhiệm hữu hạn: Doanh nghiệp Nhà nước: Thị trường chứng khốn: Xã hội chủ nghĩa: Thành Phố Hồ Chí Minh: TNHH DNNN TTCK XHCN Tp.HCM Danh mục tài liệu tham khảo I Văn pháp luật: Luật doanh nghiệp Nhà nước 2003 Luật Doanh nghiệp 2005 Bộ luật Dân Việt Nam năm 2005 46 Luật đất đai 2005 Trường Đại học Luật TP, Hồ Chí Minh (2007) “Đề cương mơn học dành cho sinh viên luật hệ quy năm thứ ba”, lưu hành nội bộ, TP.Hồ Chí Minh Trường Đại học Luật TP.HCM, Khoa thương mại (2007) “Tập giảng chủ thể kinh doanh”, lưu hành nội Trường Đại học Luật Hà Nội (2006), “Giáo trình Lật Thương mại tập I”, NXB Công An Nhân Dân, Hà Nội Nghị định 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng năm 2007 Về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần Thông tư 146/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 hướng dẫn thực số vấn đề tài thực chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần Quy định Nghị định 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng năm 2007 10 Thông tư số 20/2007/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 10 năm 2007 hướng dẫn thực sách người lao động theo nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng năm 2007 11 Nghị định 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 07 năm 2007 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 phương pháp xác định giá đất khung loại đất 12 Công văn số 768/BTC-TCDN hướng dẫn xác định bổ sung giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa 13 Nghị Hội nghị lần thứ chin Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) II Các trang website: http://www.luatvietnam.vn/default.aspx?tabid=217 http://thongtinphapluatdansu.wordpree.com/2008/09/14/1660/ http://www.agro.gov.vn/news/pop_print.asp?targetID=8611 http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/08/799967/ http://www.mofa.gov.vn/vi/tt_baochi/nr041126171753/ns061010105855 III Báo, tạp chí: Phạm Huy Cường (2007), “Báo cáo tham luận hội chợ vùng kinh tế trọng điểm phía nam 2007” Phó trưởng ban Ban đổi quản lí DN Tp.HCM 47 Hoàng Thu Trang (2007) “Đề án kinh tế trị” Trường Đại học kinh tế Tp.Hồ Chí Minh 48 ... trị thực tế phần vốn Nhà nước thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp nộp Tổng cơng ty Nhà nước, công ty Nhà nước độc lập công ty thành viên hạch tốn độc lập cổ phần hóa phận công ty Trường hợp... 6.000 cổ phiếu Nhà nước bán 5.000 cổ phiếu, giữ lại 1.000 cổ phiếu Nhà nước người mua cổ phiếu cổ đông công ty Như Nhà nước khơng cần bán hết tồn phần vốn có doanh nghiệp Tức trường hợp, Nhà nước. .. phân chia thặng dư vốn cổ phần thuộc lợi ích Nhà nước Nếu vốn Nhà nước có doanh nghiệp xử lí rút khỏi doanh nghiệp cổ phần hóa tức Nhà nước chuyển nhượng vốn cổ phần cho nhà đầu tư khác, số vốn
- Xem thêm -

Xem thêm: Cổ phần hóa các công ty nhà nước lí luận và thực tiễn ,