0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh Doanh - Tiếp Thị >
 3. Thương mại điện tử >

148 câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử

148 câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử (có đáp án)

148 câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử (có đáp án)

... :Trích :Câu 1 : DCâu 2 : A Câu 3 : CCâu 4 : CCâu 5 : BCâu 6 : DCâu 7 : DCâu 8 : BCâu 9 : BCâu 10 : DCâu 11 : BCâu 11 : DCâu 13 : CCâu 14 : BCâu 15 : A ( Marketing, Sales, Distribution, Payment )Câu ... bản điện tử? a. Edu-tainmentb. E-bookc. P2Pd. Distance LearningĐáp án :Trích :Câu 1 : B Câu 2 : BCâu 3 : DCâu 4 : ACâu 5 : CCâu 6 : DCâu 7 : BCâu 8 : ACâu 9 : DCâu 10 : DCâu 11 : ACâu 11 : ACâu ... phần cứng phù hợpĐáp án :Trích :Câu 1 : ACâu 2 : CCâu 3 : BCâu 4 : DCâu 5 : BCâu 6 : ACâu 7 : CCâu 8 : DCâu 9 : ACâu 10 : BCâu 11 : ACâu 11 : CCâu 13 : CCâu 14 : ABài 5 Câu 1: Chỉ ra mô hình B2B emarketplace...
 • 30
 • 47,350
 • 242
148 câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử

148 câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử

... :Trích :Câu 1 : DCâu 2 : A Câu 3 : CCâu 4 : CCâu 5 : BCâu 6 : DCâu 7 : DCâu 8 : BCâu 9 : BCâu 10 : DCâu 11 : BCâu 11 : DCâu 13 : CCâu 14 : BCâu 15 : A ( Marketing, Sales, Distribution, Payment )Câu ... bản điện tử? a. Edu-tainmentb. E-bookc. P2Pd. Distance LearningĐáp án :Trích :Câu 1 : B Câu 2 : BCâu 3 : DCâu 4 : ACâu 5 : CCâu 6 : DCâu 7 : BCâu 8 : ACâu 9 : DCâu 10 : DCâu 11 : ACâu 11 : ACâu ... phần cứng phù hợpĐáp án :Trích :Câu 1 : ACâu 2 : CCâu 3 : BCâu 4 : DCâu 5 : BCâu 6 : ACâu 7 : CCâu 8 : DCâu 9 : ACâu 10 : BCâu 11 : ACâu 11 : CCâu 13 : CCâu 14 : ABài 5 Câu 1: Chỉ ra mô hình B2B emarketplace...
 • 30
 • 4,771
 • 21
 Câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử. Phần 2: câu hỏi từ Commerce Turban (6)

Câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử. Phần 2: câu hỏi từ Commerce Turban (6)

... tí khôn Câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử. Phần 2: câu hỏi từ Commerce Turban (6) 31 Tháng Năm 2007 in Eco_Com: Thương mại, ngoại thương, Ecommerce, TÀI NGUYÊN2 VotesCâu 1: Chỉ ... của chính phủ Câu 7: Chỉ ra hoạt động thuộc phạm vi hoạt động của chính phủ với công dân G2C a. Chuyển nhượng lợi ích b. Mua sắm điện tử c. Đấu gia điện tử d. Mua bán trên mạng Câu 8: Thay đổi ... Cổng công ty Câu 12: Chỉ ra yếu tố không thuộc phạm vi của Chính phủ điện tử hiện nay a. G2G b. G2C c. G2P d. G2E Câu 13: Chỉ ra yếu tố không phải lợi ích của chuyển nhượng lợi ích điện tử a. Tốc...
 • 4
 • 4,205
 • 66
Trắc nghiệm môn thương mại điện tử

Trắc nghiệm môn thương mại điện tử

... giai đoạn nào trong thương mại điện tử? Choose one answer. a. Thương mại điện tử giao dịch b. Thương mại điện tử liên kết c. Thương mại điện tử thông tin d. Thương mại điện tử tương tác Correct ... quan điện tử b. Khai báo C/O điện tử c. Đăng ký thành lập doanh nghiệp d. Khai báo Thuế điện tử Correct Marks for this submission: 1/1. Question14 Marks: 1 Ứng dụng thương mại điện tử trong ... Question38 Marks: 1 Ứng dụng CNTT trong CRM, SCM, ERR là các giải pháp thương mại điện tử đặc thù trong giai đoạn thương mại điện tử nào? Choose one answer. a. c-Commerce b. t-Commerce c. i-Commerce...
 • 266
 • 1,478
 • 71
Câu hỏi ôn tập môn thương mại điện tử (kèm đáp án)

Câu hỏi ôn tập môn thương mại điện tử (kèm đáp án)

... triển Thương mại điện tử Chọn một câu trả lời a. Chuyên gia tin học b. Nhà kinh doanh thương mại điện tử c. Người biết sử dụng Internet d . Dân chúng Question 40 " ;Thương mại điện tử liên ... chính sách pháp lí về Thương mại điện tử c. Bảo hộ sở hữu trí tuệ d . .Chiến lược ứng dụng thương mại điện tử cho SMEs Question 19 UN định nghĩa về TM ĐT thương mại điện tử là việc thực hiện ... Chọn một câu trả lời: Công nghệ thông tin Question 3 Điểm : --/1 Ba cấp độ phát triển thương mại điện tử là cấp độ 1 Thương mại thông tin cấp độ 2 Thương mại giao dịch Cấp độ 3 Thương mại tích...
 • 36
 • 6,381
 • 34
Một số câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học phân tử (phần 1)

Một số câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học phân tử (phần 1)

... d. RNA mạch đơn –> DNA mạch kép –> DNA mạch kép. 1 MỘT SỐ CÂU HỎI ÔN THI TRẮC NGHIỆM Môn Sinh học phân tử (phần 1) 1. Enzyme nào xúc tác cho sự tách hai mạch DNA và tháo xoắn ... xoắn  trong cấu trúc xoắn c. Liên kết gắn hai Hydro với O của phân tử nước d. Liên kết peptid 25. Ai đãtiến hành thí nghiệm biến nạp đầu tiên ở vi khuẩn? a. Feulgen 5 b. Chargaff ... b. Chargaff c. Griffith d. Hershey và Chase e. Meselson và Stahl 26. Trong phân tử acid nucleic phân tử carbon nào của đường desoxyribose gắn với phosphate, với nhóm hydroxyl (OH) và với...
 • 13
 • 4,360
 • 16
Câu hỏi trắc nghiệm về thanh toán điện tử - có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm về thanh toán điện tử - có đáp án

... được gọi là gì? a. Thanh toán điện tử nhỏ - e-micropayments. b. Thanh toán điện tử trung bình - e-mediumpayments. c. Tiền điện tử - e-cash. d. Thanh toán điện tử bằng thẻ thông minh - e-smart ... cần chạy phần mềm trên máy tính a. Tiền số hoá: Digital cash b. Tiền điện tử: E-cash c. Ví điện tử: E-wallet d. Séc điện tử: E-cheque 22. Người mua/chủ thẻ, ngân hàng của người mua/ngân hàng ... chức chấp nhận thanh toán thẻ, tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử là các bên liên quan đến giao dịch thương mại điện tử nào? a. Mua hàng và thanh toán bằng thẻ tại siêu thị b. Mua hàng...
 • 5
 • 7,510
 • 142
TRẮC NGHIỆM VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

TRẮC NGHIỆM VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

... môi trưòng thương mại điện tử Trích: Câu 1 : D Câu 2 : A Câu 3 : C Câu 4 : C Câu 5 : B Câu 6 : D Câu 7 : D Câu 8 : B Câu 9 : B Câu 10 : D Câu 11 : B Câu 11 : D Câu 13 : C Câu 14 : B Câu 15 : A ... IntracenĐáp án :Trích: Câu 1 : D Câu 2 : D Câu 3 : C Câu 4 : C Câu 5 : A Câu 6 : D Câu 7 : Câu 8 : D Câu 9 : B Câu 10 : D Câu 11 : C Câu 11 : A Câu 13 : D Câu 14 : D Câu 15 : DBài 4 Câu 1: Quy trình ... định giáĐáp án :Trích: Câu 1 : C Câu 2 : C Câu 3 : C Câu 4 : B Câu 5 : B Câu 6 : C Câu 7 : B Câu 8 : A Câu 9 : D Câu 10 : D Câu 11 : C Câu 11 : C Câu 13 : ABài 2 Câu 1: Yếu tố nào không phải...
 • 31
 • 943
 • 4
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

... CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠICHƯƠ NG 1: T ỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠ NG M ẠI Câu 1:Sự khác biệt chủ yếu về hoạt động giữa ngân hàng thương mại và ... các ngân hàng thương mại nhỏ lạivới nhau và cổ phần hóa các ngân hàng thương mại cổ phầnc-Sáp nhập bằng cách bán cổ phần cho ngân hàng nước ngoàid- Sáp nhập các ngân hàng thương mại nhỏ lại ... lựa chọn cho phù hợp với nhu cầu của họ Câu9 Tại sao thời gian gần đây các ngân hàng thương mại Việt Nam lại đồng loạt tăng vốn?a-Vì các ngân hàng thương mại Việt Nam đang thiếu vốn trầm trọngb-...
 • 23
 • 35,479
 • 266
Câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị ngoại thương (C1)

Câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị ngoại thương (C1)

... CÂU HỎI TRẮC NGHIỆMMÔN: QUẢN TRỊ NGOẠI THƯƠNG.(Khoa TM-DL).C11. Incoterms là … do phòng thương mại quốc tế (ICC ) ban hành để giải thích các điều kiện thương mại thông dụng ... khỏi phương tiện vận tải chở đến.c. Đã làm thủ tục thông quan nhập khẩu và hàng hoá được dỡ khỏi phương tiện vận tải chở đến.d. Chưa làm thủ tục thông quan nhập khẩu và hàng hoá được dỡ khỏi ... hàng hoá cũng chưa dỡ khỏi phương tiện vận tải chở đến.b. Phải giao hàng tại địa điểm đến quy định, hàng đã hoàn thành thủ tục thông quan nhập khẩu, hàng hoá cũng chưa dỡ khỏi phương tiện vận...
 • 16
 • 2,783
 • 54

Xem thêm

Từ khóa: 148 câu hỏi trắc nghiệm môn thương mại điện tửcâu hỏi trắc nghiệm môn thương mại điện tửcác câu hỏi trắc nghiệm môn thương mại điện tửbộ câu hỏi trắc nghiệm môn thương mại điện tửcâu hỏi trắc nghiệm về thương mại điện tửcác câu hỏi trắc nghiệm về thương mại điện tửcâu hỏi trắc nghiệm môn thương mại quốc tếôn trắc nghiệm môn thương mại điện tửcâu hỏi ôn tập môn thương mại điện tửđề trắc nghiệm môn thương mại điện tửbài tập trắc nghiệm môn thương mại điện tửtài liệu trắc nghiệm môn thương mại điện tửtrắc nghiệm môn thương mại điện tửđề thi trắc nghiệm môn thương mại điện tửcâu hỏi trắc nghiệm môn kỹ thuật điện tửNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ