1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Ngữ văn >

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6 TUẦN 11 SOẠN THEO MẪU MỚI PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6 TUẦN 11 SOẠN THEO MẪU MỚI PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6 TUẦN 11 SOẠN THEO MẪU MỚI PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

... dung học, giáo dục học sinh cách nhận thức vật: để đánh giá vật, việc cần xem xét chúng cách toàn diện Định hướng phát triển lực: Giúp học sinh phát triển số lực: - Năng lực làm chủ phát triển ... thuật học truyện ngụ ngôn 3.Thái độ: HS không nên kiêu ngạo, chủ quan tình giống nhân vật ếch Định hướng phát triển lực: Giúp học sinh phát triển số lực: - Năng lực làm chủ phát triển thân: Năng lực ... thân: Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực sáng tạo, phân tích cảm nhận ý nghĩa tác phẩm truyện dân gian - Năng lực xã hội: Năng lực giao tiếp, lực hợp tác, hoạt động nhóm - Năng lực công cụ: Năng...
 • 25
 • 5,080
 • 16
GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6 TUẦN 8 NĂM HỌC 2017 2018 SOẠN THEO MẪU MỚI PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6 TUẦN 8 NĂM HỌC 2017 2018 SOẠN THEO MẪU MỚI PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

... phát triển lực: Giúp học sinh phát triển số lực: - Năng lực làm chủ phát triển thân: Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực sáng tạo - Năng lực xã hội: Năng lực giao tiếp, lực hợp tác - Năng lực ... hướng phát triển lực: Giúp học sinh phát triển số lực: - Năng lực làm chủ phát triển thân: Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực sáng tạo, phân tích cảm nhận ý nghĩa tác phẩm truyện dân gian - Năng ... nhóm - Chuẩn bị GV – HS: Giáo viên: - Soạn - Đọc sách giáo viên sách soạn Học sinh: Giáo viên: Ngô Thị Yên Trường THCS Văn Hải Giáo án Ngữ Văn Năm học 2017 - 20 18 - Soạn Chuẩn bị số dàn đề cho...
 • 26
 • 2,088
 • 3
GIÁO ÁN GDCD LỚP 6 SOẠN THEO MẪU MỚI PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

GIÁO ÁN GDCD LỚP 6 SOẠN THEO MẪU MỚI PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

... phát triển lực: Giúp học sinh phát triển số lực: - Năng lực làm chủ phát triển thân: Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực sáng tạo - Năng lực xã hội: Năng lực giao tiếp, lực hợp tác - Năng lực ... PHẦN KÝ DUYỆT Văn Hải, ngày … tháng … năm 2017 Giáo án GDCD Năm học 2017 - 2018 Page GV: Ng……… Giáo án GDCD Trường THCS ……… Năm học 2017 - 2018 Page ... cho sống Hướng dẫn học sinh làm tập a sgk/22 người: Hãy kể việc làm em thể + Nó yếu tố quan trọng để yêu thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên? phát triển kinh tế Giáo án GDCD Năm học 2017 - 2018 Page...
 • 11
 • 12,705
 • 29
Tuần 6 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tuần 6 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

... 12 12 15 3 15 15 d) = x = x x = 16 16 a) + + - HS c , lp theo dừi - Thuc dng toỏn tỡm s bit hiu v t s ca hai s ú - HS lm bi bng lp, c lp lm v bi Trờng Tiểu học 29 Giáo án tổng hợp lớp Năm học : ... hc sinh c ni tip bi - T chc cho hc sinh c din cm - hc sinh nờu ging c c bi on + GV c mu - Hc sinh theo dừi giỏo viờn c + Yờu cu HS luyn c din cm - Luyn c theo cp theo cp Trờng Tiểu học Giáo án ... hnh: Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp Năm học : 2017 - 2018 Bi 1a,b: - GV vit bi mu lờn bng - Yờu cu hc sinh nờu cỏch i - HS c bi - Hc sinh tho lun v nờu cỏch i 6m235dm2 = 6m2+ - GV ging li...
 • 39
 • 3,306
 • 32
Tuần 6 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tuần 6 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

... bảng lớp Tên GV 14Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Thúy, Thảo a 96 kg : 69 : = 23 ( kg ) 36 m : 36 : = 12 ( m ) - em nhận xét - Gọi HS nhận xét kết bạn - Ý b) Khuyến khích HSKM3+ ... thực gấp, cắt, dán cờ vàng cánh cờ đỏ đỏ vàng vàng Bước 1: Gấp giấy để cắt vàng cánh Tên GV 33 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Bước 2: Cắt vàng cánh Bước 3: Dán vàng cánh vào tờ giấy ... Cho học sinh thực hành vàng - Giáo viên theo dõi, giúp đỡ học sinh - Học sinh thực hành - Với học sinh khéo tay: lúng túng: Mai, Nam, Tuấn, Thức - Gấp, cắt, dán cánh cờ đỏ vàng Các cánh Hình dán...
 • 37
 • 2,986
 • 19
Tuần 6 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tuần 6 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

... Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A ? Năm học 2 017 - 2 018 thận, gọn gàng, ngăn nắp - Học sinh tham quan - Cho HS tham quan sách vở, đồ sách vở, đồ dùng học tập đẹp dùng học tập đẹp lớp lớp - Cho học ... Thứ tư ngày tháng 10 năm 2 017 Tiếng Việt: ÂM /Ô/ ( Thiết kế trang 19 4) Toán: Tên GV Trường Tiểu học 10 Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2 017 - 2 018 LUYỆN TẬP ... xét học Tên GV - nắm yêu cầu - HS tự phát mẫu hình vuông, hình tròn tự xếp - HS theo dõi, nhận xét bạn - Học sinh chơi trò chơi Trường Tiểu học 17 Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2 017 - 2 018 ...
 • 18
 • 3,047
 • 18
Tuần 6 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tuần 6 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

... học sinh lên bảng đặt tính, tính: HS1: 28 + 17 HS2 : 47 + - Cho học sinh nhận xét Họ tên GV 25 - Học sinh hát - học sinh lên bảng Lớp làm bảng - Học sinh nhận xét Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần ... Cho học sinh đọc toán - học sinh đọc toán - Tóm tắt lên bảng hướng dẫn học sinh giải: - Theo dõi, lắng nghe * Tóm tắt: Nữ : 27 ? người Họ tên GV 19 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Nam: 18 - Cho học ... tên GV 20 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 20 17 - 20 18 - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn nội dung đoạn để hướng dẫn học sinh luyện...
 • 43
 • 3,674
 • 28
Tuần 6 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tuần 6 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

... 548 762 l: A 80000 B 8000 C 800 D c)S ln nht cỏc s 68 42 57, 68 42 75, 68 47 52, 68 47 25 l: A 68 42 57 B 68 42 75 C 68 47 52 D 68 47 25 d) tn 85 kg = kg S thớch hp vit vo ch chm l: A 48 5 B 48 50 C 40 85 D 40 58 ... s: 548 762 l: A 80 000; B 000; C 800; D c) S ln nht cỏc s: 68 4 257; 68 4 275; 68 4 752; 68 4 725 l: A 68 4 257; B 68 4 275; C 68 4 752; D 68 4 725 d) tn 85 kg = kg S thớch hp vit vo ch chm l: A 48 5; ... bi -Hs i v kim tra kt qu cho trc lp 46 8 5 5 769 6 -GV theo dừi, giỳp nhng HS cha 2 347 8 14 t lp 7032 58510 Dũng Gv gi Hs lm, HS cũn li lm vo v 5 769 6+8 14; 793575 + 64 2 GV nhn xột Bi -GV gi HS c bi -GV...
 • 46
 • 2,732
 • 21
Tuần 4 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tuần 4 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

... Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2 017 - 2 018 - Cơ mong sau học lớp ta khơng có bạn mà rửa mặt mèo ! - Giáo viên cho học sinh đọc câu ghi nhớ theo Giáo viên : - Học sinh đọc theo Giáo ... : học sinh biết tự lao động phục vụ để đầu tóc quần áo gọn gàng * Cách tiến hành: Họ tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A 10 ’ Năm học 2 017 - 2 018 a Học sinh làm tập - Cho học sinh ... số để so sánh số điền dấu tương ứng vào chỗ chấm - HS làm bảng to, lớp làm bảng 3>2 4...
 • 17
 • 2,949
 • 9
Tuần 4 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tuần 4 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

... Năm học 20 17 - 20 18 - Yêu cầu học sinh đọc toán - Học sinh đọc đề - Cho học sinh tóm tắt, giáo viên ghi lên bảng: - Học sinh tóm tắt Tóm tắt: Lớp A : 29 học sinh Lớp 2B : 29 học sinh Cả hai lớp: ... giải toán phép cộng Kĩ năng: Rèn kỹ làm tính giải toán Họ tên GV 26 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 20 17 - 20 18 Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn Toán * Làm tập: Bài 1, Bài 2, Bài ... Học sinh làm miệng 9 +4= 13 9+3= 12 9 +2= 14 9+6=15 9+5= 14 9+9=18 - Giáo viên nhận xét đánh giá 9+8=17 9+7=16 9+1=10 Bài 2: - Yêu cầu đọc đề - Đọc đề Họ tên GV 21 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học...
 • 44
 • 3,558
 • 27
Tuần 4 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tuần 4 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

... - hc sinh lm bng, lp lm v Gii 100 km gp 50 km s ln l: 100 : 50 = (ln) i 50 km tiờu th ht s lớt xng l: 12 : = (lớt) ỏp s: lớt xng H Tip ni: (5 phỳt) 34 Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp học : ... (5 phỳt) - Gi hc sinh cha bi lm thờm - Hc sinh cha nh - Nờu cỏc bc gii bi toỏn tng t, hiu - Hc sinh nờu t? Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp học : 2017 - 2018 - Giỏo viờn nhn xột Năm -Hc sinh ... Hot ng dy H ng: (5 phỳt) Hot ng hc Trờng Tiểu học 33 Giáo án tổng hợp lớp học : 2017 - 2018 Năm - Gi hc sinh cha bi lm thờm Hc sinh cha bi (mi em mt cỏch) - Giỏo viờn nhn xột - Theo dừi - lng nghe...
 • 43
 • 3,328
 • 32
Tuần 5 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tuần 5 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

... O C GI GèN SCH V DNG HC TP (T1) I MC TIấU : 1. Kin thc: - HS hiu: Tr em cú quyn c hc hnh H tờn GV Trng Tiu hc Giỏo ỏn tng hp lp 1A Nm hc 2 017 - 2 018 - Hc sinh bit c tỏc dng ca sỏch v, dựng ... tranh BT1 Giỏo viờn yờu cu hc sinh tụ vo cỏc dựng hc bng mu vo cỏc dựng hc tranh v ph v bi - Giỏo viờn xem xột , nhc nh hc sinh H tờn GV Trng Tiu hc Giỏo ỏn tng hp lp 1A Nm hc 2 017 - 2 018 ... TIấU: H tờn GV 10 Trng Tiu hc Giỏo ỏn tng hp lp 1A Nm hc 2 017 - 2 018 Kin thc: Bit thờm c vit c s 9, c, m c t 1- 9, bit so sỏnh cỏc s phm vi 9, bit v trớ s dóy s t n - Lm bi 1, 2, 3, K nng:...
 • 19
 • 4,951
 • 27
Tuần 5 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tuần 5 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

... dóng 5- 7’- 3- 4 hàng, điểm số lần +Cán điều khiển ôn luyện GV theo dõi, nhận xét sửa chữa - Chia tổ tập luyện tổ trưởng điều khiển, GV theo dõi, nhận xét Giáo viên: 33 Trường Tiểu học Giáo án lớp ... phù hợp Việc :Giáo viên hướng dẫn mẫu Bước 1: Gấp giấy để cắt vàng cánh - Lấy giấy thủ công màu vàng cắt hình - Học sinh quan sát Giáo viên: 38 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 ... sẵn bảng lớp -Vở tập viết 3, tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Giáo viên: 23 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động khởi động: ( phút) - Cả lớp hát...
 • 42
 • 2,632
 • 19
Tuần 5 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tuần 5 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

... 9 050 kg = 50 kg 2kg 326g = 2000g + 326g = 2326g 9 050 kg = 9000kg + 50 kg = + 50 kg = 9tấn 50 kg Bài 4: - Yêu cầu học sinh đọc yêu cầu - Học sinh đọc đề bài, lớp đọc thầm - Gọi học sinh làm Giải - Giáo ... điểm 5- 6: - Số điểm 5- 6: 14 - Em có nhận xét kết học tập - 3-4 học sinh nhận xét mình? Bài 2: - Gọi HS đọc yêu cầu - Học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh tự làm vào - học sinh làm bảng nhóm, lớp ... Trình bày kết - học sinh làm bảng đọc - học sinh lớp nối tiếp đọc - Nhận xét kết thống kê cách trình bày học sinh Ví dụ: Điểm tháng Mai tổ Điểm tháng Duy tổ - Số điểm 5: - Số điểm 5: - Số điểm 7-8:...
 • 43
 • 2,929
 • 27

Xem thêm

Từ khóa: giao an day hoc theo dinh huong phat trien nang luc hoc sinh mon hoa hocdạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn ngữ văndạy học ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực học sinhgiáo án dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinhdạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn ngữ văngiáo án dạy học theo chủ đề phát triển năng lực học sinhtài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn ngu van học thcs 2014phương trình đường thẳng hình học 10 soạn theo định hướng phát triển năng lục học suinhtài liệu hội thảo xây dựng chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinhhội thảo xây dựng chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinhhệ thống hóa bài tập phần hiđrocacbon lớp 11 theo định hướng phát triển năng lực học sinhtrình biên soạn ñề kiểm tra theo ñịnh hướng phát triển năng lực học sinhxây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinhmục đích của việc xây dựng kh giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinhkế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh của mỗi cơ sở giáo dụcNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam