0

Tuần 6 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

39 3,648 32

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2017, 16:33

Giáo án tổng hợp lớp Năm học : 2017 - 2018 TUN Th hai ngy thỏng 10 nm 2017 Tp c S SP CA CH A-PC-THAI I MC TIấU: 1.Kin thc: Hiu ni dung : Ch phõn bit chng tc Nam Phi v cuc u tranh ũi bỡnh ng ca nhng ngi da mu .(Tr li cỏc cõu hi SGK) 2.K nng: c ỳng cỏc t phiờn õm ting nc ngoi v cỏc s liu thng kờ bi Thỏi : Yờu ho bỡnh, khụng phõn bit giu nghốo, mi ngi u bỡnh ng II CHUN B: dựng dy hc - GV: Tranh minh ho bi c SGK Tranh nh SGK, su tm thờm tranh v nn phõn bit chng tc, bng ph vit sn on cn hng dn hc sinh c din cm - HS: c trc bi, SGK 2.D kin phng phỏp v hỡnh thc t chc dy hc - K thut t v tr li cõu hi - K thut trỡnh by mt phỳt - Vn ỏp , tho lun nhúm III CC HOT NG DY - HC: Hot ng dy Hot ng hc Hot ng ng:(5 phỳt) - Hc sinh c thuc lũng kh 2-3 -Hc sinh c v tr li cõu hi hoc c bi ấ-mi-li v tr li cõu -Lp nhn xột hi SGK - GV ỏnh giỏ, nhn xột -Hc sinh lng nghe - Gii thiu bi -Hc sinh lng nghe Hot ng luyn c: (10 phỳt) * Mc tiờu: - Rốn c ỳng t , c ỳng cõu, on Hiu ngha cỏc t ng mi - c ỳng cỏc t phiờn õm ting nc ngoi v cỏc s liu thng kờ bi (Lu ý tc c ca: Chung, Huy, Hng, Hựng) * Cỏch tin hnh: - Gii thớch ch a-pỏc-thai - L ch phõn bit chng tc, ch i x bt cụng vi ngi da en v da mu - GV gii thiu nh cu tng thng Nam Phi Nen-xn Man-ờ-la v tranh minh ho bi - HS theo dừi - Gii thiu v Nam Phi - Hc sinh (M3,4) c - Gi HS c bi - Hc sinh ni tip c bi ln 1, kt - Yờu cu HS c ni tip tng on hp luyn c t khú + a-pỏc-thai, Nen-xn Man-ờ-la - Hc sinh ni tip c bi ln 2, kt hp luyn c cõu khú Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp Năm học : 2017 - 2018 - Hng dn hc sinh tỡm ngha mt s - Hc sinh c chỳ gii t khú - Yờu cu HS c theo cp - Hc sinh luyn c theo cp - Gi c ton bi - hc sinh c ton bi - GV c ton bi: - HS theo dừi Hot ng tỡm hiu bi: (10 phỳt) * Mc tiờu: Hiu ni dung : Ch phõn bit chng tc Nam Phi v cuc u tranh ũi bỡnh ng ca nhng ngi da mu .(Tr li cỏc cõu hi SGK) (Phỏt huy kh nng TLCH ca: Kiờn, Mai, Duy, Qunh, Linh, Oanh ) * Cỏch tin hnh: - Em bit gỡ v Nam Phi? - Mt nc chõu Phi t nc cú nhiu vng, kim cng, ni ting v nn phõn bit chng tc - Di ch a-pỏc-thai ngi da en - cụng vic nng nhc, bn thu, lng b i x nh th no? thp sng cha bnh lm vic khu riờng khụng c hng t do, dõn ch - Ging: Di ch a-pỏc-thai ngi da en b khinh mit, i x tn nhn khụng cú quyn t do, b coi nh cụng c bit núi; b mua i bỏn li ngoi ng nh hng hoỏ - ng lờn ũi quyn bỡnh ng cuc - Ngi dõn Nam Phi lm gỡ xoỏ b u tranh c nhiu ngi ng h v ch phõn bit chng tc? ginh c chin thng - Vỡ h khụng chp nhn chớnh sỏch - Theo em vỡ cuc u tranh chng phõn bit chng tc dó man tn bo ny ch a-pỏc-thai c ụng o ngi - Vỡ ngi dõn no cng cú quyn bỡnh ng h? ng nh cho dự khỏc ngụn ng, mu da - Vỡ õy l ch phõn bit xu xa nht cn xoỏ b - Hc sinh nờu - Nờu iu mỡnh bit v Nen-xn Ma- - Phn i ch phõn bit chng tc, ca ngi cuc u tranh ca ngi da en ờ-la ? Nam Phi - HS nờu - Nờu ni dung bi? Luyn c din cm:(8 phỳt) * Mc tiờu: c din cm bi (Giỳp HS c din cm cha tt: Trang, Chung, Sn, Tựng, Quõn, Hựng) * Cỏch tin hnh: - Gi HS c ni tip - hc sinh c ni tip bi - T chc cho hc sinh c din cm - hc sinh nờu ging c c bi on + GV c mu - Hc sinh theo dừi giỏo viờn c + Yờu cu HS luyn c din cm - Luyn c theo cp theo cp Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp Năm học : 2017 - 2018 + T chc cho HS thi c din cm - em c thi Lp theo dừi chn ging + GV nhn xột, tuyờn dng hay Hot ng tip ni: (3phỳt) - Nờu cm ngh ca em hc bi - HS nờu - Nhn xột gi hc.Giao bi v nh - HS nghe v thc hin IU CHNH - B SUNG: -Toỏn LUYN TP I MC TIấU: Kin thc: Bit tờn gi, kớ hiu v mi quan h ca cỏc n v o din tớch K nng: Bit chuyn i cỏc n v o din tớch, so sỏnh cỏc s o din tớch v gii cỏc bi toỏn cú liờn quan HS c lp hon thnh bi 1a( s o u ), bi 1b (2 s o u), bi 2, bi 3(ct 1), bi Thỏi : Yờu thớch hc toỏn, cn thn, chớnh xỏc II CHUN B dựng dy hc - GV: SGK, bng ph - HS : SGK, bng con, v D kin phng phỏp v hỡnh thc t chc dy hc - K thut t v tr li cõu hi - K thut trỡnh by mt phỳt - Vn ỏp , quan sỏt, tho lun nhúm, thc hnh III CC HOT NG DY - HC: Hot ng dy Hot ng hc Hot ng ng: (5 phỳt) - Gi hc sinh cha bi v nh - HS cha - GV nhn xột - Lp theo dừi nhn xột - Gii thiu bi - Hc sinh lng nghe Hot ng thc hnh: (25 phỳt) * Mc tiờu: Bit chuyn i cỏc n v o din tớch, so sỏnh cỏc s o din tớch v gii cỏc bi toỏn cú liờn quan HS c lp hon thnh bi 1a( s o u ), bi 1b (2 s o u), bi 2, bi 3(ct 1), bi (Lu ý HS cha bit chuyn n v o din tớch: Hng, Trang, Hựng, c) * Cỏch tin hnh: Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp Năm học : 2017 - 2018 Bi 1a,b: - GV vit bi mu lờn bng - Yờu cu hc sinh nờu cỏch i - HS c bi - Hc sinh tho lun v nờu cỏch i 6m235dm2 = 6m2+ - GV ging li cỏch i cho hc sinh - Yờu cu HS lm bi - GV cha bi ca hc sinh trờn bng Bi 2: - Gi hc sinh c bi - Hng dn hc sinh t lm bi - ỏp ỏn no ỳng? Vỡ sao? - GV nhn xột phn tr li ca hc sinh Bi 3( ct 1): - Nờu yờu cu ca bi? - so sỏnh cỏc s o din tớch chỳng ta phi lm gỡ? - Yờu cu hc sinh lm bi GV yờu cu hc sinh gii thớch lm GV nhn xột 35 35 m =6 m 100 100 - Hc sinh lng nghe - HS lm bng phn a, b,c lp lm v - Hc sinh c yờu cu, lp lng nghe - Hc sinh thc hin i, chn ỏp ỏn cho phự hp - ỏp ỏn B ỳng vỡ : 3cm25mm2 = 300mm2+ 5mm2 = 305mm2 - So sỏnh cỏc s o ri vit du thớch hp vo - Chỳng ta phi i v cựng n v o ri mi so sỏnh - hc sinh lm bng, lp lm v bi 2dm27cm2 = 207cm2 - Ta cú 2dm27cm2 = 200cm2+7cm2 = 207cm2 Vy: 2dm27cm2 = 207cm2 300mm2 > 2cm289mm2= 289mm2 3m248dm2 < 4m2 348dm2 < 400dm2 61km2 > 620hm2 6100hm2 > 610hm2 Bi 4: - Gi hc sinh c - Yờu cu hc sinh t lm bi - GV chm bi, nhn xột - hc sinh c , lp c thm - hc sinh lm trờn bng, lp lm v Gii Din tớch ca mt viờn gch l: 40 x 40 = 1600 (cm2) Din tớch ca mt cn phũng l: 1600 x 150 = 240.000 (cm2) 240.000 (cm2) = 24m2 ỏp s: 24m2 Hot ng tip ni:(5 phỳt) Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp Năm học : 2017 - 2018 - GV túm tt ni dung bi - HS nghe - Nờu mi quan h gia cỏc n v o - HS nờu din tớch ó hc - Nhn xột gi hc Chun b bi sau - HS nghe v thc hin IU CHNH - B SUNG: Luyn vit BI S Lch s QUYT CH RA I TèM NG CU NC I MC TIấU: Kin thc: Bit ngy 5-6-1911 ti bn Nh Rng (TP H Chớ Minh), vi lũng yờu nc thng dõn sõu sc, Nguyn Tt Thnh( tờn ca Bỏc H lỳc ú) i tỡm ng cu nc - HS (M3,4) : Bit vỡ Nguyn Tt Thnh li quyt nh i tỡm ng mi cu nc : khụng tỏn thnh ng cu nc ca cỏc nh yờu nc trc ú K nng: Nờu s kin ngy 5- 6- 1911 ti bn Nh Rng (Thnh ph H Chớ Minh), Nguyn Tt Thnh i tỡm ng cu nc Thỏi : Giỏo dc lũng kớnh yờu Bỏc H II CHUN B: dựng dy hc: - Bn hnh chớnh Vit Nam - nh phong cnh quờ hng Bỏc, Bn cng Nh Rng u th k XX D kin phng phỏp v hỡnh thc t chc dy hc - K thut t v tr li cõu hi - K thut trỡnh by mt phỳt - Vn ỏp , quan sỏt,tho lun nhúm III CC HOT NG DY - HC: Hot ng dy Hot ng hc Hot ng ng: (5 phỳt) - Nờu bi hc bi Phan Bi Chõu v - HS nờu phong tro ụng du - GV nhn xột - HS nghe - Gii thiu bi - Ghi bng - HS nghe Hot ng hỡnh thnh kin thc mi:(25 phỳt) * Mc tiờu: Bit ngy 5-6-1911 ti bn Nh Rng (TP H Chớ Minh), vi lũng yờu nc thng dõn sõu sc, Nguyn Tt Thnh( tờn ca Bỏc H lỳc ú) i tỡm ng cu nc Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp Năm học : 2017 - 2018 (Giỳp HS cha chỳ ý: Hựng, c, Hng, Hựng) * Cỏch tin hnh: *Hot ng 1: Quờ hng v thi niờn thiu ca Nguyn Tt Thnh - Nờu s nột chớnh v quờ hng v -Nguyn Tt Thnh sinh ngy 19/5/1890 thi niờn thiu ca Nguyn Tt Thnh? ti xó Kim Liờn, huyn Nam n, tnh Ngh An Cha l Nguyn Sinh Sc mt nh nho yờu nc M l Hong Th Loan mt ph n m ang, chm lo cho chng ht mc *Hot ng 2: Mc ớch nc ngoi ca Nguyn Tt Thnh - Mc ớch nc ngoi ca Nguyn - tỡm ng cu nc cho phự Tt Thnh l gỡ? hp *Hot ng 3: í quyt tõm i tỡm ng cu nc ca Nguyn Tt Thnh - Anh lng trc nhng khú khn gỡ - nc ngoi mt mỡnh l rt mo nc ngoi? him, nht l lỳc m au Bờn cnh ú ngi cng khụng cú tin - Anh lm th no cú th kim sng - Anh lm ph bp trờn tu, mt cụng v i nc ngoi? vic nng nhc ? Anh i t u? Trờn tu no, - Ngy 5/6/1911 Vi cỏi tờn Vn Ba ó vo ngy no? i tỡm ng cu nc mi trờn tu ụ c La- tu- s T- rờ- vin - Giỏo viờn cho hc sinh quan sỏt v - Hc sinh quan sỏt v xỏc nh xỏc nh v trớ Thnh ph H Chớ Minh trờn bn - Giỏo viờn nhn xột cht li ni dung - Hc sinh ni tip c Hot ng tip ni:(5 phỳt) - GV cng c ni dung bi - HS nghe - Liờn h, nhn xột Chun b bi sau - HS nghe v thc hin IU CHNH - B SUNG: -Th ba ngy thỏng 10 nm 2017 Chớnh t NH VIT : ấ-MI-LI, CON I MC TIấU: 1.Kin thc: Nh - vit ỳng bi chớnh t; trỡnh by ỳng hỡnh thc th t Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp Năm học : 2017 - 2018 2.K nng: Nhn bit c cỏc ting cha a, v cỏch ghi du theo yờu cu ca BT2; tỡm c ting cha a, thớch hp 2, cõu thnh ng, tc ng BT3 Thỏi : Bi dng quy tc chớnh t II CHUN B: dựng dy hc - Vit sn bi trờn bng (2 bn) Phn mu 2.D kin phng phỏp v hỡnh thc t chc dy hc - K thut t v tr li cõu hi - K thut trỡnh by mt phỳt - Vn ỏp , quan sỏt, tho lun nhúm, thc hnh III CC HOT NG DY - HC: Hot ng dy Hot ng hc Hot ng ng:(5 phỳt) - Yờu cu hc sinh c mt s ting cú nguyờn õm ụi uụ/ ua - Gi HS lờn bng vit cỏc ting trờn - Giỏo viờn nhn xột - Em cú nhn xột gỡ v cỏch ghi du cỏc ting trờn bng - GV nhn xột - ỏnh giỏ - Gii thiu bi - hc sinh c cỏc ting: sui, rung, mựa, bung, lỳa, la, cun - HS vit bng - Cỏc ting cú nguyờn õm ụi uụ cú õm cui du c t ch cỏi th ca õm chớnh - Cỏc ting cú nguyờn õm ua khụng cú õm cui du c t ch cỏi u mi õm chớnh -Hc sinh lng nghe 2.Hot ng chun b vit chớnh t:(7 phỳt) *Mc tiờu: - HS nm c ni dung on vit v bit cỏch vit cỏc t khú - HS cú tõm th tt vit bi (Lu ý nhc nh HS cha chỳ ý: Hựng, Hng, Huy, Nht, Trang) *Cỏch tin hnh: - Yờu cu HS c thuc lũng on th - HS c thuc lũng on th cn vit - Chỳ Mo-ri-xn núi vi iu gỡ - Chỳ mun núi vi ấ-mi-li v núi vi t bit? m rng cha i vui, xin m ng bun *Hng dn vit t khú - on th cú t no khú vit? - Hc sinh nờu: ấ-mi-li, sỏng bng, ngn la núi giựm, Oa-sinh-tn, hong hụn sỏng lo - Yờu cu hc sinh c v t vit t khú - Hc sinh vit bng, lp vit nhỏp H vit bi chớnh t (15 phỳt) *Mc tiờu: - Nh - vit ỳng bi chớnh t; trỡnh by ỳng hỡnh thc th t (Lu ý: Theo dừi tc vit ca : Sn, Long, c Anh, Chung) *Cỏch tin hnh: Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp Năm học : 2017 - 2018 - GV nhc nh hc sinh vit - Hc sinh t vit bi *Soỏt li: - GV yờu cu HS t soỏt li - HS i v cho v soỏt li H chm v nhn xột bi (3 phỳt) *Mc tiờu: - Giỳp cỏc em t phỏt hin li ca mỡnh v phỏt hin li giỳp bn *Cỏch tin hnh: - GV chm 7-10 bi - Hc sinh thu v - Nhn xột bi vit ca HS - HS theo dừi H lm bi tp: (8 phỳt) * Mc tiờu: Nhn bit c cỏc ting cha a, v cỏch ghi du theo yờu cu ca BT2; tỡm c ting cha a, thớch hp 2, cõu thnh ng, tc ng BT3 (Giỳp HS cha tỡm c ting phự hp: Chung, Sn, Hng, c) * Cỏch tin hnh: Bi 2: - Yờu cu hc sinh c bi -1 HS c thnh ting cho c lp nghe - Yờu cu hc sinh t lm bi - HS lm bi, lp lm v bi Gi ý: Hc sinh gch chõn cỏc ting cú - Cỏc ting cha : tng, nc, ti, cha a/ ngc - Cỏc ting cú cha a: la, tha, ma, gia - Em hóy nhn xột v cỏch ghi du - Cỏc ting la, tha, ma: mang thanh cỏc ting y? ngang gia: du t ch cỏi u ca õm chớnh - Cỏc ting tng, nc, ngc du t ch cỏi th ca õm chớnh *GV kt lun v cỏch ghi du Ting "ti" mang ngang cỏc ting cú nguyờn õm ụi a/ Bi 3: - Gi hc sinh c yờu cu bi - HS c yờu cu - Yờu cu hc sinh lm bi theo - Hc sinh tho lun nhúm ụi, lm bi cp - GV gi ý: - Cỏc nhúm trỡnh by, mi nhúm cõu + c k cỏc cõu thnh ng, tc ng + La th vng, gian nan th sc (khú + Tỡm ting cũn thiu khn l iu kin th thỏch v rốn luyn + Tỡm hiu ngha ca tng cõu ngi) - GV nhn xột - Yờu cu HS hc thuc lũng cỏc cõu - hc sinh c thuc lũng tc ng, thnh ng - HS theo dừi - GV nhn xột, ỏnh giỏ Hot ng tip ni:(3 phỳt) Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp Năm học : 2017 - 2018 - Cho HS nờu li quy tc ỏnh du - HS nờu - Nhn xột gi hc Chun b bi sau - HS nghe v thc hin IU CHNH - B SUNG: Toỏn HẫC TA I MC TIấU: Kin thc: -Hc sinh bit tờn gi, kớ hiu, ln ca n v o din tớch hộc ta - Bit quan h gia hộc ta v vuụng - HS c lp hon thnh bi 1a(hai dũng u ), bi 1b(ct u), bi K nng: - Bit chuyn i cỏc n v o din tớch (trong mi quan h vi hộc ta) v dng gii cỏc bi toỏn cú liờn quan Thỏi : Yờu thớch hc toỏn II CHUN B dựng dy hc - GV: SGK, Bng ph vit sn ni dng bi - HS : SGK, bng 2.D kin phng phỏp v hỡnh thc t chc dy hc - K thut t v tr li cõu hi - K thut trỡnh by mt phỳt - Vn ỏp , quan sỏt, thc hnh III CC HOT NG DY - HC: Hot ng dy Hot ng dy Hot ng ng:(5 phỳt) - Gi hc sinh cha bi v nh - HS cha - GV nhn xột - Lp theo dừi nhn xột - Gii thiu bi - Hc sinh lng nghe Hot ng hỡnh thnh kin thc mi: (10 phỳt) * Mc tiờu: -Hc sinh bit tờn gi, kớ hiu, ln ca n v o din tớch hộc ta - Bit quan h gia hộc ta v vuụng (Giỳp HS cha nm c mi quan h gia cỏc n v o din tớch:Hựng, Huy, c, Hng) * Cỏch tin hnh: Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp Năm học : 2017 - 2018 * Gii thiu v n v o din tớch - Thụng thng o din tớch ca - Hc sinh lng nghe mt tha rung, khu rng, ao, h ngi ta thng dựng n v o hộc ta - 1hộc ta = 1hm2 v kớ hiu - Hc sinh nghe v vit: 1ha = 1hm2 - 1hm2 = ?m2 - 1hm2 = 10.000m2 - Vy 1ha = ?m2 - Yờu cu hc sinh nhc li 1ha = 10.000m2 Hot ng thc hnh: (20 phỳt) * Mc tiờu: - Bit chuyn i cỏc n v o din tớch (trong mi quan h vi hộc ta) v dng gii cỏc bi toỏn cú liờn quan - HS c lp hon thnh bi 1a(hai dũng u ), bi 1b(ct u), bi (Giỳp HS cũn gp khú khn chuyn i n v o: Sn, Chung, Huy, Trang, Hng) * Cỏch tin hnh: Bi 1a,b: - Gi HS c yờu cu - HS nờu bi - Yờu cu hc sinh t lm bi - em HS lm bng, mi em lm mt phn C lp lm v + 4ha = 40 000m2 - GV nhn xột cha bi 2 - Yờu cu HS gii thớch cỏch lm s Vỡ 4ha = 4hm m 4hm = 40 000m phn nờn 4ha = 40 000m2 + km2 = Vỡ 1km2 =100ha nờn 3 km2 = x 100 = 75ha 4 Vy km2 = 75ha + 800 000m2 = Vỡ 1ha = 10 000m2 nờn: 800 000m2 = 800 000 : 10 000 = 80ha Vy 800 000m2 = 80ha Bi 2: - Gi HS c bi - Yờu cu hc sinh t lm bi - GV nhn xột cha bi 10 - Hc sinh c - Lp lm vo v bi 22 200ha = 222km2 Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp Năm học : 2017 - 2018 -Luyn t v cõu LUYN TP T NG M I MC TIấU: Kin thc: Cng c cho HS nm c th no l t ng õm K nng: Tỡm c mt s t ng õm cõu Phõn bit c ngha ca cỏc t ng õm Thỏi : Chm ch, nghiờm tỳc tỡm t II CHUN B dựng dy hc - GV: Bng lp vit ni dung bi - HS : v vit 2.D kin phng phỏp v hỡnh thc t chc dy hc - K thut t v tr li cõu hi - K thut trỡnh by mt phỳt - Vn ỏp , quan sỏt, tho lun nhúm III CC HAT NG DY HC: Hot ng dy Hot ng hc Hot ng ng:(3 phỳt) - t cõu phõn bit t ng õm - HS t cõu - GV nhn xột - HS nghe - Gii thiu bi - Ghi bng - HS nghe Hot ng thc hnh:(30 phỳt) * Mc tiờu: Tỡm c mt s t ng õm cõu Phõn bit c ngha ca cỏc t ng õm (Lu ý HS cha tỡm c t ng õm: Hựng, Sn, Chung, Hng) * Cỏch tin hnh: Bi : - c yờu cu bi - Tỡm t ng õm cỏc cõu sau: -Yờu cu HS lm bi Gch chõn cỏc t a) Rui u mõm xụi u ng õm Kin bũ a tht bũ - GV nhn xột cha bi b)Mt ngh cho chớn cũn hn chớn ngh c) Bỏc bỏc trng, tụi tụi vụi c)Con nga ỏ nga ỏ,con nga ỏ khụng ỏ nga - Yờu cu HS ni tip núi cỏch hiu - HS trao i cp ụi lm bi sau ú bỏo cỏo kt qu ca mỡnh v cỏc t ng õm - Giỏo viờn cht li nhng ý ỳng mi a) - u 1: ng t ch dng mt ch nht nh cõu - u 2: Danh t ch mún n - Bũ 1: ng t ch hnh ng - Bũ 2: Danh t ch bũ b) - Chớn 1: L tớnh t l tinh thụng Trờng Tiểu học 25 Giáo án tổng hợp lớp Năm học : 2017 - 2018 - Chớn 2: l s c) - Bỏc 1: i t l; t xng h - Bỏc 2: L chớn thc n bng cỏch un nh la v quy thc n cho n sn st - Tụi 2: ng t l nc vo cho tan d) - ỏ - ỏ 4: ng t ch hnh ng a chõn - ỏ - ỏ 3: Danh t ch cht rn Bi 2(trang 61) - Gi HS c yờu cu - Yờu cu HS lm bi - Gi ln lt tng em c cõu ó t - Nhn xột - ỏnh giỏ - HS c yờu cu bi - Hc sinh lm bi vo v - Bộ li bũ, cũn bũ li i - Em hc lp chớn l ó bit nu chớn thc n Hot ng tip ni: (2 phỳt) - GV nhn xột tit hc - HS nghe - Nhc li ni dung bi ,chun b bi sau - HS nghe v thc hin IU CHNH - B SUNG: -Th sỏu ngy thỏng 10 nm 2017 Tp lm LUYN TP T CNH I MC TIấU: Kin thc: Thụng qua nhng on hay, hc c cỏch quan sỏt t cnh sụng nc K nng: - Nhn bit c cỏch quan sỏt t on trớch( BT1) - Bit lp dn ý chi tit cho bi miờu t mt cnh sụng nc (BT2) Thỏi : Thớch luyn t cnh II CHUN B: dựng dy hc: - Su tm tranh nh sụng nc, bin, sụng, sui, h, m 2.D kin phng phỏp v hỡnh thc t chc dy hc - K thut t v tr li cõu hi - K thut trỡnh by mt phỳt - Vn ỏp , quan sỏt, tho lun nhúm, III CC HOT NG DY - HC: Hot ng dy Hot ng hc Hot ng ng:(5 phỳt) 26 Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp Năm học : 2017 - 2018 - Kim tra bi: n xin gia nhp i - HS tr li tỡnh nguyn - GV nhn xột - HS nghe - Kim tra vic chun b ca HS v ghi - T trng bỏo cỏo kt qu chộp nhng iu mỡnh quan sỏt c - Nhn xột vic chun b ca HS - Gii thiu bi - Ghi bng - HS nghe Hot ng thc hnh:(30 phỳt) * Mc tiờu: - Nhn bit c cỏch quan sỏt t on trớch( BT1) - Bit lp dn ý chi tit cho bi miờu t mt cnh sụng nc (BT2) (Giỳp HS cha lp c dn ý: Chung, Sn, Hng, Hựng) * Cỏch tin hnh: Bi 1: - HS c - Gi HS c yờu cu - Chia nhúm : Yờu cu HS tho lun - HS tho lun nhúm tr li cõu hi - on a nh V Tỳ Nam miờu t - Cnh bin cnh sụng nc no ? - S thay i mu sc ca mt bin theo - on t c im gỡ ca bin ? sc mu ca tri mõy - Cõu no cho bit iu ú ? - Bin luụn thay mõy tri - t c im ú tỏc gi ó quỏn sỏt - Bu tri v mt bin tri xanh gỡ v vo thi im no ? thm, ri mõy trng nht, bu tri õm u, mõy ma, m m dụng giú - Tỏc gi s dng sc mu no miờu t - Xanh thm, thm xanh, trng nht, xỏm xt, c ngu - Khi quan sỏt, tỏc gi cú liờn tng thỳ v - n s thay i tõm trng ca no ? ngi bin nh ngi bit bun vui, lỳc t nht, lnh lựng, lỳc sụi ni h hờ, lỳc m chiờu gt gng - Liờn tng l gỡ ? - T hỡnh nh ny ngh n hỡnh nh khỏc -KL:Trong miờu t ngh thut liờn tng c s dng hiu qu Liờn tng lm cho s vt thờm sinh ng, gn gi vi ngi hn - Liờn tng ca nh giỳp ta cm nhn c v ỏng yờu ca bin - on b nh on Gii miờu t - Con kờnh cnh sụng nc no ? - Con kờnh c quan sỏt thi im - T lỳc mt tri mc n lỳc mt tri no ngy ? ln: bui sỏng, tra, tri chiu - Tỏc gi nhn c im ca - Th giỏc kờnh ch yu bng giỏc quan no ? - Tỏc gi miờu t c im no ca - nh nng nh la, bn phớa chõn Trờng Tiểu học 27 Giáo án tổng hợp lớp Năm học : 2017 - 2018 kờnh? tri trng huch, trng hoỏc, bui sỏng: kờnh phn pht mu o, tra: dũng thu ngõn cun cun loỏ mt, chiu: mt son sui la - Thy ngõn : kim loi lng, trng nh bc - Liờn tng miờu t kờnh cú - Con kờnh c mt tri lm nú sinh ng hn tỏc dng gỡ ? - T liờn tng : la, phn pht mu o, dũng thy ngõn cun cun, loỏ mt Bi : - HS c bi - Gi HS c yờu cu - HS lm v, em lm bng nhúm - Yờu cu HS t lm bi Lp dn ý - Chỳ ý : trỡnh t xa n gn cao n thp Thi gian : sỏng n chiu qua cỏc - Trỡnh by kt qu - HS trỡnh by kt qu - GV nhn xột Hot ng tip ni:(2 phỳt) - Nhn xột gi hc - HS nghe - Chun b bi sau - HS nghe v thc hin IU CHNH - B SUNG: Toỏn LUYN TP CHUNG I MC TIấU: Kin thc: Bit so sỏnh phõn s, tớnh giỏ tr ca biu thc vi phõn s K nng: - Gii bi toỏn, tỡm hai s bit hiu v t s ca hai s ú - HS c lp lm c bi 1, bi (a ,d ) , bi Thỏi : Yờu thớch hc toỏn II CHUN B dựng dy hc - GV: SGK, Bng ph - HS : SGK, bng con, v 2.D kin phng phỏp v hỡnh thc t chc dy hc - K thut t v tr li cõu hi - K thut trỡnh by mt phỳt - Vn ỏp , quan sỏt, tho lun nhúm, thc hnh 28 Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp Năm học : 2017 - 2018 III CC HOT NG DY - HC: Hot ng dy Hot ng hc Hot ng ng: (5 phỳt) - Gi em cha bi - HS cha bi, lp theo dừi - GV nhn xột Gii Din tớch phn gch chộo l: 30 x 30 - 10 x 10 = 800 (cm2) ỏp s 800 cm2 - Gii thiu bi - Ghi bng - HS nghe Hot ng thc hnh:(27 phỳt) * Mc tiờu: - Bit so sỏnh phõn s, tớnh giỏ tr ca biu thc vi phõn s - Gii bi toỏn, tỡm hai s bit hiu v t s ca hai s ú - HS c lp lm c bi 1, bi (a ,d ) , bi (Giỳp HS cha biờt tớnh giỏ tr biu thc vi phõn s: Trang, Hựng, c, Nht) * Cỏch tin hnh: Bi 1: - GV yờu cu HS c bi - HS c, lp c thm SGK - xp c cỏc phõn s theo th t - So sỏnh cỏc phõn s ú t n ln ta phi lm gỡ? - Hóy nờu cỏch so sỏnh cỏc phõn - HS nờu s? - Yờu cu HS lm bi - HS lm bi bng, lp lm v 18 28 31 32 - GV cha bi trờn bng, nhn xột v cho a) < < < 35 35 35 35 im 10 ; = ; = ; xp 12 12 12 12 10 < < < nờn < < < 12 12 12 12 12 b) = Bi 2(a,d): - Gi HS c yờu cu - Gi HS nờu cỏch cng tr, nhõn, chia phõn s - Nờu th t thc hin cỏc phộp tớnh biu thc? - Yờu cu HS lm bi - GV nhn xột cha bi Bi 4: - Gi HS c yờu cu - Bi toỏn thuc dng toỏn gỡ? - Yờu cu HS t lm bi - HS c - HS nờu, lp nhn xột - HS nờu - HS lm bng, lp lm v (chỳ ý rỳt gn) 22 11 = + + = = 12 12 12 12 12 15 3 15 15 d) = x = x x = 16 16 a) + + - HS c , lp theo dừi - Thuc dng toỏn tỡm s bit hiu v t s ca hai s ú - HS lm bi bng lp, c lp lm v bi Trờng Tiểu học 29 Giáo án tổng hợp lớp Năm học : 2017 - 2018 - GV nhn xột cha bi Gii Hiu s phn bng nhau: -1 = (phn) Tui l: 30: = 10 (tui) Tui b l: 10 + 30 = 40 (tui) ỏp s: 10 tui 40 tui Hot ng tip ni: (2 phỳt) - GV túm tt ni dung bi - HS nghe - Nhn xột gi hc.Giao bi v nh - HS nghe v thc hin IU CHNH - B SUNG: o c Cể CH THè NấN (Tit ) I MC TIấU: Cm phc v noi theo nhng gng cú ý vt lờn nhng khú khn cuc sng tr thnh ngi cú ớch cho gia ỡnh, xó hi Xỏc nh c thun li, khú khn cuc sng ca bn thõn v bit lp k hoch vt khú khn Cú ý lờn cuc sng v hc II CHUN B : - D : v BT o c, SGK, mt s mu chuyn v tm gng vt khú - D kin PP: quan sỏt, m thoi, luyn III CC HOT NG DY-HC: Hot ng dy Hot ng hc Hot ng ng: (3 phỳt) - Cho HS c ghi nh - HS nờu ghi nh ó hc tit trc - Nhn xột - HS nghe - Gii thiu bi - HS nghe Hot ng thc hnh:(27 phỳt) * Mc tiờu: - Cm phc v noi theo nhng gng cú ý vt lờn nhng khú khn cuc sng tr thnh ngi cú ớch cho gia ỡnh, xó hi -Xỏc nh c thun li, khú khn cuc sng ca bn thõn v bit lp k hoch vt khú khn (Lu ý HS cũn cha chỳ ý: Huy, Long, Hựng, c Anh, Tun Anh, Quõn, Tựng) * Cỏch tin hnh: 30 Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp Năm học : 2017 - 2018 H1: Lm vic theo nhúm (BT 3) * Mc tiờu: Mi nhúm nờu c mt tm gng tiờu biu k cho c lp cựng nghe * Cỏch tin hnh: - Yờu cu HS tho lun v nhng tm gng ó su tm c - Hng dn HS trao i: + Khi gp khú khn hc tp, cuc sng, cỏc bn ú ó lm gỡ? - HS hot ng theo nhúm - i din nhúm lờn trỡnh by kt qu + Cỏc bn ó khc phc nhng khú khn ca mỡnh, khụng ngng hc lờn + Th no l vt khú cuc sng v + L bit khc phc khú khn, tip tc hc tp? phn u v hc tp, khụng chu lựi bc t c kt qu tt + Vt khú cuc sng v hc s + Giỳp ta t tin hn cuc sng, hc giỳp ta iu gỡ? v c mi ngi yờu mn, cm phc + Trong lp mỡnh cú nhng bn no cú khú - HS trao i c lp khn? Em cú th lm gỡ giỳp bn? H2: T liờn h (BT4) * Mc tiờu: HS bit cỏch liờn h bn thõn, nờu c nhng khú khn cuc sng, hc v c cỏch vt qua khú khn * Cỏch tin hnh: - C lp tho lun tỡm cỏch giỳp nhng - HS t phõn tớch nhng khú khn ca bn cú nhiu khú khn lp bn thõn theo mu SGK - Tng HS trao i nhng khso kahn ca mỡnh vi nhúm - Mi nhúm chn 2- bn cú nhiu khú khn hn trỡnh by trc lp - GV kt lun - HS nghe Hot ng tip ni:(3 phỳt) - Nhc HS v thc hin vt khú hc - HS nghe v cuc sng IU CHNH - B SUNG: -Th dc I HèNH I NG - TRề CHI"LN BểNG BNG TAY I MC TIấU: Trờng Tiểu học 31 Giáo án tổng hợp lớp Năm học : 2017 - 2018 - Thc hin c dn hng, dn hng, i u vũng phi, vũng trỏi - Bit cỏch i chõn i u sai nhp - Trũ chi"Ln búng bng tay".YC bit cỏch chi v tham gia chi c trũ chi II CHUN B: Trờn sõn trng,v sinh sch s, an ton cũi, qu búng III NI DUNG V PHNG PHP T CHC DY HC nh PH/phỏp v hỡnh NI DUNG lng thc t chc I.Chun b: - GV nhn lp ph bin ni dung yờu cu bi hc 1-2p XXXXXXXX - Trũ chi"Lm theo hiu lnh" 2-3p XXXXXXXX - Chy nh nhng trờn a hỡnh t nhiờn sõn 100 trng 200m - i thng hớt th sõu, xoay cỏc khp c chõn, c tay, II.C bn: - ễn dn hng, dn hng, i u vũng phi,vũng 10-12p X X X X X X X X trỏi, i chõn i u sai nhp XXXXXXXX GV iu khin lp 1-2p Chia t luyn t trng iu khin, GV quan 3-4p sỏt sa cha sai sút cho HS Tp hp c lp, cho tng t thi ua trỡnh din.GV 2-3p X X quan sỏt, nhn xột biu dng thi ua X X Tp c lp GV iu khin cng c 2-3p X O O X - Chi trũ chi"Ln búng bng tay" 7-8p X X - GV nờu tờn trũ chi, gii thớch cỏch chi v qui X X nh chi, cho c lp cựng chi, thi ua gia cỏc t vi (Giỳp HS cũn lỳng tỳng: Minh, Quõn, Hựng, Hng) III.Kt thỳc: - Nhy th lng, cỳi ngi th lng 1-2p XXXXXXXX - ng ti ch hỏt mt bi v tay theo nhp 1-2p XXXXXXXX - GV cựng HS h thng bi 1-2p - GV nhn xột ỏnh giỏ kt qu bi hc.V nh ụn 1-2p HN IU CHNH - B SUNG: K thut 32 Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp Năm học : 2017 - 2018 CHUN B NU N I MC TIấU Kin thc: Nờu c nhng cụng vic chun b nu n K nng: Bit cỏch thc hin mt s cụng vic chun b nu n Thỏi : Cú ý thc dng kin thc ó hc giỳp gia ỡnh II CHUN B - Tranh nh mt s loi thc phm thụng thng - Mt s rau xanh, c, qu cũn ti - Dao thỏi, dao gt - Phiu ỏnh giỏ kt qu hc III CC HOT NG DY - HC HOT NG DY HOT NG HC Hot ng ng: (5 phỳt) -Gi hs lờn bng nờu tỏc dng nhúm - HS thc hin dng c nu n - GV nhn xột vic hc bi nh ca hs - HS nghe - GV gii thiu-ghi bi - HS nghe Hot ng thc hnh:(27 phỳt) * Mc tiờu: - Nờu c nhng cụng vic chun b nu n - Bit cỏch thc hin mt s cụng vic chun b nu n (Giỳp HS cũn cha bit chun b nu n: c Anh, Chung, Huy) * Cỏch tin hnh: * Hot ng 1: Xỏc nh mt s cụng vic chun b nu n: - Yờu cu hs c ni dung sgk v nờu tờn - HS thc hin yờu cu cỏc cụng vic cn chun b nu n - HS tho lun cp ụi v tr li cõu hi - GV nhn xột, túm tt ni dung * Hot ng 2: Tỡm hiu cỏch thc hin mt s cụng vic chun b nu n - Tỡm hiu cỏch chn thc phm + Yờu cu hs c ni dung mc 1; quan + HS tr li cõu hi mc sgk sỏt H.1 sgk tr li cõu hi - Mc ớch, yờu cu ca vic chn thc phm cho ba n - Cỏch chn thc phm m bo lng, cht dinh dng cho ba n + GV nhn xột v túm tt ni dung - HS quan sỏt nh thc hnh cỏch la chớnh (nh sgk) chn thc phm + Hng dn hs cỏch chn thc phm thụng thng nh rau, c, cỏ, tht qua tranh - Tỡm hiu cỏch s ch thc phm: + Hng dn hs c ni dung mc sgk - hs c, lp theo dừi v nờu + Nờu mhng cụng vic thng lm + Trc ch bi n ta thng b Trờng Tiểu học 33 Giáo án tổng hợp lớp Năm học : 2017 - 2018 trc nu mt mún n mh rau nhng phn khụng n c v lm sch mung, kho tht + GV nhn xột v cht li + HS da vo sgk tr li + Nờu mc ớch ca vic s ch thc + HS lm vic theo nhúm tr li cõu phm sgk ? hi i din tr li + gia ỡnh em thng s ch rau ci nh th no trc nu? + S ch rau khỏc v ging vi s ch c, qu? + S ch cỏ nh th no? + GV nhn xột v túm tt theo nh ni dung sgk + GV hng dn hs s ch rau em lờn lp + Túm tt ni dung hot ng Hot ng tip ni: (3 phỳt) - Yờu cu hs tr li mt s cõu hi cui - HS nờu bi - Nhn xột tit hc - Dn dũ v nh - HS nghe v thc hin IU CHNH - B SUNG: -Khoa hc DNG THUC AN TON I MC TIấU: 1.Kin thc: Nhn thc c s cn thit phi dựng thuc an ton K nng: Xỏc nh no nờn dựng thuc Nờu nhng im cn chỳ ý dựng thuc v mua thuc Thỏi : Dựng thuc an ton, ỳng cỏch * Phn Lng ghộp GDKNS : - K nng t phn ỏnh kinh nghim bn thõn v cỏch s dng mt s loi tuc thụng dng - K nng x lớ thụng tin, phõn tớch, i chiu dỳng thuc ỳng cỏch, ỳng liu, an ton II CHUN B: dựng dy hc * Giỏo viờn: - Nhng v thuc thng gp Amiixilin, Pờnixilin Phiu ghi sn tng cõu hi v cõu tr li tỏch ri cho hot ng 2, cỏc tm th, giy kh to, bỳt d - Cỏc on thụng tin + hỡnh v SGK trang 24 , 25 34 Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp Năm học : 2017 - 2018 * Hc sinh: Su tm cỏc v hp, l thuc D kin phng phỏp v hỡnh thc t chc dy hc - K thut t v tr li cõu hi - K thut trỡnh by mt phỳt - Vn ỏp , quan sỏt, tho lun nhúm, trũ chi III CC HOT NG DY - HC: HOT NG CA GV HOT NG CA HS Hot ng ng: (5 phỳt) - Gi HS tr li cõu hi - HS ln lt trỡnh by + Nờu tỏc hi ca thuc lỏ? + Nờu tỏc hi ca ru bia? + Nờu tỏc hi ca ma tuý? - GV nhn xột - HS khỏc nhn xột - Bi mi: Dựng thuc an ton Hot ng hỡnh thnh kin thc mi: (27 phỳt) * Mc tiờu: - Nhn thc c s cn thit phi dựng thuc an ton - Xỏc nh no nờn dựng thuc (Giỳp HS cũn cha xỏc nh c no cn dựng thuc: Chng, Hựng, Huy) * Cỏch tin hnh: * Hot ng 1: Trũ chi sm vai: "Em lm Bỏc s" - GV cho HS chi trũ chi Bỏc s theo - C lp chỳ ý lng nghe - nhn xột kch bn chun b M: Cho Bỏc s Bỏc s: Con ch b sao? M: Ti qua chỏu kờu au bng Bỏc s: Hỏ ming Bỏc s khỏm no Hng chỏu sng v Bỏc s: Ch ó cho chỏu ung thuc gỡ ri? M: D tụi cho chỏu ung thuc b Bỏc s: Hng sng th ny ch cho chỏu ung thuc b l sai ri Phi ung khỏng sinh mi c - GV hi: + Em ó dựng thuc bao gi cha v -HS tr li dựng trng hp no ? + Em hóy k mt vi thuc b m em - Thuc b: B12, B6, A, B, D bit? - GV ging : Khi b bnh, chỳng ta cn dựng thuc cha tr Tuy nhiờn, nu s dng thuc khụng ỳng cú th lm bnh nng hn, thm cú th gõy cht ngi Trờng Tiểu học 35 Giáo án tổng hợp lớp Năm học : 2017 - 2018 * Hot ng 2: Thc hnh lm bi SGK (Xỏc nh no dựng thuc v tỏc hi ca vic dựng thuc khụng ỳng cỏch, khụng ỳng liu lng) * Bc : Lm vic cỏ nhõn -GV yờu cu HS lm BT Tr 24 SGK * Bc : Sa bi -HS nờu kt qu -GV ch nh HS nờu kt qu 1d ; - c ; - a ; - b -Lng nghe GV kt lun : + Ch dựng thuc tht cn thit, dựng ỳng thuc, ỳng cỏch, ỳng liu lng Cn dựng thuc theo ch nh ca bỏc s, c bit l thuc khỏng sinh + Khi mua thuc cn c k thụng tin in trờn v ng bn hng dn kốm theo bit hn s dng, ni sn xut, tỏc dng v cỏch dựng thuc -GV cho HS xem mt s v ng v bn hng dn s dng thuc * Hot ng 3: Tỡm hiu cỏch s dng - Hot ng lp thuc an ton v tn dng giỏ tr dinh dng ca thc n Trũ chi Ai nhanh, ỳng - GV nờu lut chi: nhúm i siờu th - HS trỡnh by sn phm ca mỡnh chn thc n cha nhiu vi-ta-min, - Lp nhn xột nhúm i nh thuc chn vi-ta-min dng tiờm v dng ung? GV nhn xột - cht - GV hi: + Vy vi-ta-min dng thc n, vi-ta- - Chn thc n cha vi-ta-min dng tiờm, ung chỳng ta nờn chn loi no? + Theo em thuc ung, thuc tiờm ta - Khụng nờn tiờm thuc khỏng sinh nu nờn chn cỏch no? cú thuc ung cựng loi GV cht - ghi bng GV nhc nh HS: n ung y cỏc - HS nghe cht chỳng ta khụng nờn dựng vi-ta-min dng ung v tiờm vỡ vi-ta-min t nhiờn khụng cú tỏc dng ph Hot ng tip ni:(3 phỳt) - Xem li bi + hc ghi nh - HS nghe - Chun b: Phũng bnh st rột - HS nghe v thc hin - Nhn xột tit hc - HS nghe 36 Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp Năm học : 2017 - 2018 IU CHNH - B SUNG: -Khoa hc PHềNG BNH ST RẫT I MC TIấU Kin thc: Bit nguyờn nhõn v cỏch phũng trỏnh bnh st rột 2.K nng: - Cú ý thc bo v mỡnh v nhng ngi gia ỡnh phũng chng st rột Tuyờn truyn, ng mi ngi cựng thc hin ngn chn v tiờu dit mui - HS bit nguyờn nhõn, v cỏch phũng trỏnh bnh st rột * GD BVMT: Mc tớch hp liờn h, b phn: Mi quan h gia ngi vi mụi trng: Con ngi cn n khụng khớ, thc n, nc ung t mụi trng Mụi trng sch s khụng cú mui v cỏc cụn trựng gõy bnh cho ngi T ú phi cú ý thc BVMT chớnh l BV ngi 3.Thỏi : Tớch cc tham gia phũng bờnh st rột II CHUN B dựng dy hc - GV: Hỡnh v SGK/26,27 -Tranh v Vũng i ca mui A-nụ-phen phúng to - HS: SGK D kin phng phỏp v hỡnh thc t chc dy hc - K thut t v tr li cõu hi - K thut trỡnh by mt phỳt - Vn ỏp , quan sỏt, tho lun nhúm, trũ chi III CC HOT NG DY - HC HOT NG CA GV HOT NG CA HS Hot ng ng: (5 phỳt) - GV nờu cõu hi: + Thuc khỏng sinh l gỡ? - HS tr li + phũng bnh cũi xng ta cn phi lm gỡ ? - GV nhn xột - HS nghe - Bi mi Phũng bnh st rột - HS nghe Hot ng hỡnh thnh kin thc mi:(27 phỳt) * Hot ng 1: Trũ chi Em lm bỏc s - GV t chc cho HS chi trũ Em lm bỏc - HS tin hnh chi s, da theo li thoi v hnh ng cỏc hỡnh 1, trang 26 - Qua trũ chi, yờu cu HS cho bit: - HS tr li a) Mt s du hiu chớnh ca bnh st rột? a) Du hiu bnh: 2-3 ngy xut hin cn st Lỳc u l rột run, thng Trờng Tiểu học 37 Giáo án tổng hợp lớp Năm học : 2017 - 2018 kốm nhc u, ngi n lnh Sau rột l st cao, ngi mt, mt , cú lỳc mờ sng, st kộo di nhiu gi Sau cựng, ngi bnh m hụi, h st b) Bnh st rột nguy him nh th no? b) Gõy thiu mỏu, bnh nng cú th gõy cht ngi c) Nguyờn nhõn gõy bnh st rột? c) Bnh mt loi kớ sinh trựng gõy d) Bnh st rột c lõy truyn nh th d) ng lõy truyn: mui A-nono? phen hỳt kớ sinh trựng st rột cú mỏu ngi bnh ri truyn sang ngi lnh - GV nhn xột, cht: St rột l mt bnh truyn nhim, kớ sinh trựng gõy Ngy nay, ó cú thuc cha v thuc phũng st rột * Hot ng 2: Quan sỏt, tho lun - Hot ng nhúm, cỏ nhõn - GV treo tranh v Vũng i ca mui A- - HS quan sỏt no-phen phúng to lờn bng - Mụ t c im ca mui A-no-phen? - HS mụ t c im ca mui AVũng i ca nú? no-phen, HS nờu vũng i ca nú (kt hp ch vo tranh v) - hiu rừ hn i sng v cỏch ngn chn s phỏt trin sinh sụi ca mui, cỏc em cựng tỡm hiu ni dung tip sau õy: - GV ớnh hỡnh v SGK/27 lờn bng HS - Hot ng nhúm bn tỡm hiu ni tho lun nhúm bn Hỡnh v ni dung gỡ? dung th hin trờn hỡnh v - GV gi mt vi nhúm tr li , cỏc nhúm - HS ớnh cõu tr li ng vi hỡnh v khỏc b sung, nhn xột - GV nhn xột chung: Cỏc phũng bnh st - Nhc li ghi nh SGK trang 27 rột tt nht l gi v sinh nh v mụi trng xung quanh 3.Hot ng tip ni: (3 phỳt) - Hc bi -Lng nghe - Chun b: Phũng bnh st xut huyt - HS nghe v thc hin - Nhn xột tit hc IU CHNH - B SUNG: -Sinh hot lp - Giỏo dc ngoi gi NHN XẫT CC HOT NG TUN 38 Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp Năm học : 2017 - 2018 I MC TIấU: Giỳp HS: - Nhn bit c u nhc im ca mỡnh v ca bn tun qua ; Cú ý thc khc phc nhc im v phỏt huy nhng u im - Nm c nhim v tun II CHUN B: - GV: Nm c u khuyt im ca HS tun - HS: Ch tch Hi ng t qun v cỏc Trng ban chun b ni dung III CC HOT NG DY HC CH YU: Hot ng 1: Khi ng - HS hỏt th bi Hot ng 2: Sinh hot lp - Trng ban lờn nhn xột cỏc thnh viờn t v xp loai tng thnh viờn - T viờn cỏc t úng gúp ý kin - Ch tch HTQ lờn nhn xột chung cỏc ban - GV nhn xột, ỏnh giỏ, hng dn HS cỏch sa cha khuyt im * u im: *Nhc im: Hot ng 3: K hoch tun - n nh n np hc v cỏc hot ng ngoi gi - Tip tc thi ua lp thnh tớch cho mng nm hc mi - Phỏt huy u im, khc phc nhc im - Tham gia tớch cc cỏc phong tro nh trng, i t chc Hot ng 4: Sinh hot theo ch im Trờng Tiểu học 39 ... yêu cầu học sinh giải thích làm GV nhận xét 35 35 m =6 m 100 100 - Học sinh lắng nghe - HS làm bảng phần a, b,cả lớp làm - Học sinh đọc yêu cầu, lớp lắng nghe - Học sinh thực đổi, chọn đáp án cho... 348dm2 < 400dm2 61 km2 > 62 0hm2 61 00hm2 > 61 0hm2 Bài 4: - Gọi học sinh đọc đề - Yêu cầu học sinh tự làm - GV chấm bài, nhận xét - học sinh đọc đề, lớp đọc thầm - học sinh làm bảng, lớp làm Giải Diện... rừng Cúc Phương 222km2 - Học sinh đọc, lớp lắng nghe - Học sinh theo dõi a) 85km2 < 850 ha Ta có 85km2 = 850 0ha Vậy ta điền vào ô trống chữ S + 51 ha > 60 .000m2 51 ha = 51 0.000m2 Vậy điền Đ + 4dm27cm2
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 6 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 6 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

Hình ảnh liên quan

-4 em HS làm bảng, mỗi em làm một phần. Cả lớp làm vở. - Tuần 6 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

4.

em HS làm bảng, mỗi em làm một phần. Cả lớp làm vở Xem tại trang 10 của tài liệu.
- GV: Bảng lớp viết nội dung bài tập. Từ điển học sinh - Tuần 6 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Bảng l.

ớp viết nội dung bài tập. Từ điển học sinh Xem tại trang 11 của tài liệu.
2.Dự kiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học - Tuần 6 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

2..

Dự kiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học Xem tại trang 16 của tài liệu.
-2 HS làm bài bảng lớp, cả lớp làm vở a) 5ha = 50000 m2 - Tuần 6 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

2.

HS làm bài bảng lớp, cả lớp làm vở a) 5ha = 50000 m2 Xem tại trang 18 của tài liệu.
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ. TRÒ CHƠI “CHUYỂN ĐỒ VẬT” I. MỤC TIÊU: - Tuần 6 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ. TRÒ CHƠI “CHUYỂN ĐỒ VẬT” I. MỤC TIÊU: Xem tại trang 20 của tài liệu.
2.Dự kiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học - Tuần 6 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

2..

Dự kiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học Xem tại trang 21 của tài liệu.
1.Kiến thức: HS biết tính diện tích của hình đã học. - Tuần 6 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

1..

Kiến thức: HS biết tính diện tích của hình đã học Xem tại trang 23 của tài liệu.
- Giới thiệu bài- Ghi bảng - Tuần 6 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

i.

ới thiệu bài- Ghi bảng Xem tại trang 24 của tài liệu.
2.Dự kiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học - Tuần 6 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

2..

Dự kiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học Xem tại trang 26 của tài liệu.
-HS làm vở, 1 em làm bảng nhóm. - Tuần 6 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

l.

àm vở, 1 em làm bảng nhóm Xem tại trang 28 của tài liệu.
- Giới thiệu bài- Ghi bảng - Tuần 6 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

i.

ới thiệu bài- Ghi bảng Xem tại trang 29 của tài liệu.
NỘI DUNG lượng Định PH/pháp và hình thức tổ chức I.Chuẩn bị: - Tuần 6 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

l.

ượng Định PH/pháp và hình thức tổ chức I.Chuẩn bị: Xem tại trang 32 của tài liệu.
- Các đoạn thông tin + hình vẽ trong SGK trang 24 , 25 34 - Tuần 6 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

c.

đoạn thông tin + hình vẽ trong SGK trang 24 , 25 34 Xem tại trang 34 của tài liệu.
GV chốt -ghi bảng - Tuần 6 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

ch.

ốt -ghi bảng Xem tại trang 36 của tài liệu.

Từ khóa liên quan