0

Tuần 6 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

18 3,050 18
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2017, 10:26

Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 Tuần 6: Thứ hai ngày tháng 10 năm 2017 Tiếng Việt: TIẾT 1, 2: ÂM / NH/ ( Thiết kế trang 187) Toán: SỐ 10 I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Có khái niệm ban đầu số 10, biết thêm 10,viết số 10, biết vị trí số 10 dãy số từ đến 10 - Đọc, viết số 10, đếm so sánh số phạm vi 10, nhận biết số lượng phạm vi 10 - Làm tập 1, 4, Kĩ năng: HS đọc, viết, đếm so sánh thông thạo số 10 số đến 10 3.Thái độ: HS yêu thích học Toán II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp trò chơi , hoạt động cá nhân, phương pháp thực hành luyện tập Đồ dùng dạy học: - GV: Sách giáo khoa, tranh vẽ phóng to nội dung tập - HS : Vở ô li Toán Bộ đồ dùng Toán Các nhóm đồ vật có số lượng 10 III HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Hoạt động khởi động: ( 3’) - Cho HS chơi trò chơi: “ Điền đúng, điền nhanh” * Cách chơi: GV chia lớp làm dãy, dãy bạn lên chơi HS điền nối tiếp em điền dấu vào chỗ chấm - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa - GV giới thiệu bài, ghi đầu Hoạt động hình thành kiến thức * Mục tiêu: Có khái niệm ban đầu số vị trí số 10 dãy số từ đến 10 phạm vi 10, nhận biết số lượng * Cách thực hiện: Tên GV - HS chơi, chữa bài: Điền dấu >, 5 06 6=6 6=6 < - HS chữa b) GV nêu yêu cầu: - Các số bé 10 số nào? C) Trong số từ o đến 10: Số bé số nào? Số lớn số nào? - Cho HS chữa Bài 5: GV nêu yêu cầu bài: Điền số thích hợp vào ô trống? - Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu dựa vào que tính tách 10 thành hai nhóm để tìm kết - Các số bé 10: 1, 2, - Trong số từ o đến 10: Số bé số Số lớn số 10 - Nắm yêu cầu - HS làm vào vở, chữa bài: 10 1 Nêu cấu tạo số 10: 10 gồm 9; * Kết luận: Trong số từ đến 10 số 10 gồm số bé nhất, số 10 số lớn Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 - Gọi HS chữa - theo dõi, nhận xét bạn Hoạt động tiếp nối: (3’) - Chơi xếp thứ tự số - Học sinh chơi trò chơi, chữa - Nhận xét học - Dặn học sinh học - Chuẩn bị sau: Luyện tập chung -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Tiếng Việt: TIẾT 3, 4: ÂM /O/ ( Thiết kế trang 190) -Đạo đức GIỮ GÌN SÁCH VỞ ĐỒ DÙNG HỌC TẬP (T2) I MỤC TIÊU : Kiến thức: - Thực giữ gìn sách đồ dùng học tập thân – HS M3, M4 biết nhắc nhở bạn bè thực giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập - Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập giúp em thực tốt quyền học Kĩ năng: Có kĩ giữ gìn sách đồ dùng học tập thân Thái độ: Học sinh biết yêu quý giữ gìn sách , đồ dùng học tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp quan sát, hoạt động cá nhân, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập Đồ dùng dạy học: - GV: Phần thưởng cho học sinh thi - HS: Bài hát : “ Em yêu trường em”; “ Sách bút thân yêu ”, Điều 28 Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY Năm học 2017 - 2018 HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ TIẾT: 1.Hoạt động khởi động: ( 3’) - HS: Bài hát : “ Em yêu trường em” - GV giới thiệu bài, ghi đầu Hoạt động thực hành(30’): Cho HS chơi trò chơi: “ Thi sách, đẹp nhất” * Mục tiêu : Học sinh biết yêu quý có thói quen giữ gìn sách đồ dùng học tập * Cách tiến hành: 1- Giáo viên nêu yêu cầu sách sạch, đẹp lớp công bố thành phó HT tổ trưởng ) đồ dùng học tập tốt bền đẹp hội thi: lớp thi chọn có phần BGK ( GV, lớp trưởng , lớp - Có vòng thi : + Vòng : Cấp tổ ; + Vòng 2: Cấp lớp - Tiêu chuẩn chấm thi : + Có đủ đồ dùng học không dây bẩn, quăn góc, xộc xệch Đồ không xộc xệch, cong queo tập theo quy định Sách sạch, dùng h ọc tập không dây bẩn, 2- Học sinh lớp chuẩn bị xếp sách , đồ dùng học tập lên mặt bàn Các tổ tiến hành chấm thi chọn bạn để thi vòng cấp lớp 4.Tiến hành thi vòng Giáo viên hướng dẫn học sinh cách chấm sách vở, đồ dùng học tập đẹp tổ điểm đến tổ để chấm Ban giám khảo công bố kết Khen thưởng tổ, cá nhân thắng - Cho học sinh vừa thưởng nêu cảm tưởng nhận phần thưởng? - Những em chưa đạt yêu cầu cảm thấy Tên GV - Vui sướng , tự hào em có sách vở, đồ dùng ht đẹp bạn - Buồn cố gắng rèn tính cẩn Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A ? Năm học 2017 - 2018 thận, gọn gàng, ngăn nắp - Học sinh tham quan - Cho HS tham quan sách vở, đồ sách vở, đồ dùng học tập đẹp dùng học tập đẹp lớp lớp - Cho học sinh đọc câu ghi nhớ : “ Muốn cho sách đẹp lâu Đồ dùng bền đẹp nhớ câu giữ gìn “ * Kết luận chung : Cần giữ gìn sách , đồ dùng ht thật cẩn thận để sử dụng lâu dài , không tốn tiền của Bố mẹ mua sắm , đồng thời giúp cho em thực tốt quyền học - Học sinh đọc lại em, đt lần Hoạt động tiếp nối:(5’) - Học sinh hát “Sách bút thân yêu ” - Em vừa học ? Nhận xét tiết học * Giữ gìn sách đồ dùng học tập cẩn thận thực hành tiết kiệm theo gương bác Hồ - Dặn học sinh ôn lại thực tốt điều học - Sửa sang lại sách , đồ dùng ht - Chuẩn bị cho tuần sau : Gia đình em ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ tư ngày tháng 10 năm 2017 Tiếng Việt: ÂM /Ô/ ( Thiết kế trang 194) Toán: Tên GV Trường Tiểu học 10 Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: Nhận biết số lượng phạm vi 10; biết đọc biết viết, so sánh số phạm vi 10, thứ tự số dãy số từ đến 10 - Thực tốt tập liên quan đến số phạm vi 10 - Làm tập 1, 3, Kĩ năng: Rèn kĩ đọc, viết, so sánh số đến 10 thành thạo Thái độ: Giáo dục lòng say mê học Toán II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp trò chơi , phương pháp thực hành luyện tập Đồ dùng dạy học: - GV: Sách giáo khoa, tranh vẽ phóng to nội dung tập - HS : Vở ô li Toán Bộ đồ dùng Toán Các nhóm đồ vật có số lượng 10 III HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY Hoạt động khởi động: ( 3’) - Cho HS chơi trò chơi: “ Điền đúng, điền nhanh” * Mục tiêu: Gây hứng th ú học tập cho HS * Cách chơi: GV chia lớp làm dãy, dãy bạn lên chơi HS điền nối tiếp em điền dấu vào chỗ chấm - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa - GV giới thiệu bài, ghi đầu Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: Nhận biết số lượng sánh số phạm vi 10, thứ tự - Thực tốt tập liên quan * Cách thực hiện: Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - HS chơi, chữa bài: Điền dấu >, 3
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 6 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 6 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 6 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan