Tuần 6 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

18 3.1K 18

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2017, 10:26

Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 Tuần 6: Thứ hai ngày tháng 10 năm 2017 Tiếng Việt: TIẾT 1, 2: ÂM / NH/ ( Thiết kế trang 187) Toán: SỐ 10 I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Có khái niệm ban đầu số 10, biết thêm 10,viết số 10, biết vị trí số 10 dãy số từ đến 10 - Đọc, viết số 10, đếm so sánh số phạm vi 10, nhận biết số lượng phạm vi 10 - Làm tập 1, 4, Kĩ năng: HS đọc, viết, đếm so sánh thông thạo số 10 số đến 10 3.Thái độ: HS yêu thích học Toán II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp trò chơi , hoạt động cá nhân, phương pháp thực hành luyện tập Đồ dùng dạy học: - GV: Sách giáo khoa, tranh vẽ phóng to nội dung tập - HS : Vở ô li Toán Bộ đồ dùng Toán Các nhóm đồ vật có số lượng 10 III HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Hoạt động khởi động: ( 3’) - Cho HS chơi trò chơi: “ Điền đúng, điền nhanh” * Cách chơi: GV chia lớp làm dãy, dãy bạn lên chơi HS điền nối tiếp em điền dấu vào chỗ chấm - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa - GV giới thiệu bài, ghi đầu Hoạt động hình thành kiến thức * Mục tiêu: Có khái niệm ban đầu số vị trí số 10 dãy số từ đến 10 phạm vi 10, nhận biết số lượng * Cách thực hiện: Tên GV - HS chơi, chữa bài: Điền dấu >, <, = ? 9>5 0<1 6<8 7=7 - HS nhắc lại đầu mới: ( 15’): 10, biết thêm 10,viết số 10, biết Đọc, viết số 10, đếm so sánh số phạm vi 10 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A a Lập số 10 - Yêu cầu HS lấy hình tròn, thêm hình tròn, tất hình tròn?(GV đồng thời thao tác bảng) - Tiến hành tương tự với 10 que tính, 10 chấm tròn - Treo tranh yêu cầu HS đếm có bạn chơi? Mấy bạn đến thêm ? Tất bạn? Chốt: Gọi HS nhắc lại b: Giới thiệu chữ số 10 - Số mười biểu diễn chữ số đứng trước chữ số đứng sau - Giới thiệu chữ số 10 in viết, đọc c: Nhận biết thứ tự số 10 dãy số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 - Cho HS đếm từ đến 10 ngược lại - Số 10 số liền sau số nào? * Kết luận: Trong số từ đến 10 số 10 số lớn Hoạt động thực hành: ( 15’)HS làm * Mục tiêu: - Đọc, viết số 10, đếm so số lượng phạm vi 10 * Cách tiến hành: Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu - Cho hs viết bảng con, quan sát giúp đỡ HS M1, nhận xét, uốn sửa Bài 4: Gọi HS nêu yêu cầu - Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS M1 - Gọi HS chữa - Dãy số từ đến 10 viết theo thứ tự từ lớn đến bé hay theo thứ tự từ bé đến lớn? -Dãy số từ 10 đến viết theo thứ tự nào? -Trong số từ đến 10 số lớn nhất? Số bé nhất? Bài 5: Nêu yêu cầu Tên GV Năm học 2017 - 2018 - HS hoạt động cá nhân - 10 hình tròn - tự lấy nhóm có 10 đồ vật - bạn chơi, bạn đến thêm, tất 10 bạn - Có 10 bạn, 10 hình vuông, 10 chấm tròn - hoạt động theo cá nhân - HS theo dõi đọc số 10,viết số 10 bảng -HS đếm xuôi ngược - số - HS nhắc l ại tập sánh số phạm vi 10, nhận biết - Viết số 10 - HS viết bảng - Điền số cho thích hợp vào ô trống - HS làm bài, hs làm bảng lớp - HS theo dõi, nhận xét bạn -Từ bé đến lớn -Từ lớn đến bé -HS đọc lại: 0, 1, 2, 3, 4, 5, , 7, 8, 9,10 10, 9, 8,7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, -Số 10 lớn nhất, số bé - Khoanh vào số lớn Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A - Cho hs chơi trò chơi: “Nhanh mắt nhanh tay” - a.Trong số 4; 2; em khoanh vào số 7? - Cho HS chơi trò chơi - GV HS nhận xét trò chơi, chữa Năm học 2017 - 2018 - HS chia lớp đội,mỗi đội hs lên chơi - HS giải thích - Vì số 4, 2, số số lớn b 8, 10,109 , , c , 3, * Kết luận: Số 10 số lớn số từ đến 10 Hoạt động tiếp nối: (2’) - Thi đếm đồ vật có số lượng 10 - Chuẩn bị sau: Luyện tập -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thể dục BÀI 6: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI I MỤC TIÊU: Kiến thức: Ôn số kỹ đội hình đội ngũ học Yêu cầu thực xác nhanh trật tự trước - Học dàn hàng, dồn hàng Yêu cầu bước đầu biết thực động tác - Ôn trò chơi “ Đi qua đường lội” Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi Kĩ năng: HS tập thành thạo động tác dàn hàng, dồn hàng tham gia tốt trò chơi “ Đi qua đường lội” Thái độ: II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi, hoạt động cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Còi, sân trường đảm bảo vệ sinh sân tập - HS: Trang phục gọn gàng, nghiêm túc học, đảm bảo an toàn học Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Nội dung ĐL A Hoạt động khởi động: 8’ 1/ Nhận lớp 2’ - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học 2/ Khởi động - Đứng vỗ tay hát - Trò chơi: “Diệt vật có hại” 6’ B/Hoạt động hình thành kiến thức 22’ hoạt động thực hành: 6’ 1) Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ 2) Học dàn hàng, dồn hàng a) Dàn hàng: - Khẩu lệnh “Em A làm chuẩn, cách sải tay… dàn hàng !” - Động tác: Khi GV hô “Em A làm chuẩn”, HS A phải đứng ngắn, hô “có !” giơ tay phải lên cao, ngón tay khép lại, sau buông tay xuống Tiếp theo, tùy theo vị trí đứng đầu hàng bên giữa, mà đưa cánh tay hai cánh tay để dàn hàng Các thành viên hàng đưa hai cánh tay dang ngang di chuyển để giãn cách cho hai bàn tay vừa chạm tay bạn bên cạnh, đồng thời chỉnh hàng ngang cho thẳng - Khi HS dàn hàng xong hô lệnh “Thôi !” Khi dứt lệnh tất Tên GV 3’ Phương pháp tổ chức dạy học Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - Lớp trưởng tập hợp lớp cho GV - GV nhận lớp phổ biến mục tiêu yêu cầu Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - GV hướng dẫn HS khởi động - HS khởi động tích cực Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - GV nhắc lại kỹ thuật động tác sau điều khiển lớp tập luyện -3 lần - HS ý thực nghiêm túc - GV gọi lớp trưởng lên hô hướng dẫn lớp trưởng thực - GV quan sát nhắc nhở sửa sai cho HS Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - GV nêu tên động tác gọi tổ lên vừa giải thích động tác vừa cho HS tập để làm mẫu - HS ý quan sát lắng nghe thực - Sau GV hô điều khiển lớp tập – lần động tác dàn hàng, sau GV hướng dẫn lớp trưởng lên huy lớp tập 1- lần - GV qua sát sửa sai cho HS Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A HS bỏ tay xuống tư đứng nghiêm b) Dồn hàng: - Khẩu lệnh “Em A làm chuẩn… dồn hàng” - Động tác: Cũng lệnh dàn hàng, HS gọi làm chuẩn phải hô “có !” giơ tay phải lên cao Khi GV hô tiếp lệnh “dồn hàng !”, dồn hàng đứng theo khoảng cách khuỷu tay Năm học 2017 - 2018 3’ 3) Lớp tập động tác dàn, dồn hàng 5’ 2) Ôn trò chơi: “Đi qua đường lội” 5’ B Hoạt động tiếp nối: 1/ Thả lỏng - Lớp tập số động tác thả lỏng: đứng vỗ tay hát 5’ 2’ 2/ GV HS hệ thống lại 1’ Tên GV - GV nêu tên động tác gọi tổ lên vừa giải thích động tác vừa cho HS tập để làm mẫu - HS ý quan sát lắng nghe thực - Sau GV hô điều khiển lớp tập – lần động tác dồn hàng, sau GV hướng dẫn lớp trưởng lên huy lớp tập 1- lần - GV qua sát sửa sai cho HS Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - GV hướng dẫn HS tập dàn dồn hàng - Lớp trưởng lên hô điều khiển lớp tập - HS hàng ý tập luyện theo nhịp hô lớp trưởng - GV qua sát sửa sai cho HS, nhận xét, tuyên dương tổ cá nhân tập tốt, nhắc nhở HS trật tự Đội hình - GV nêu tên trò, sau vừa giải thích vừa làm mẫu, tổ chức cho HS chơi - HS chơi tích cực đảm bảo an toàn -GV quan sát nhận xét, bổ xung thêm chỗ HS chưa nắm rõ sửa sai cho HS Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - GV hướng dẫn HS thả lỏng - HS thả lỏng tích cực Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - GV tập hợp lớp HS cũg cố Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A 3/ GV nhận xét học giao tập nhà: Năm học 2017 - 2018 2’ học - GV nhận xét học giao tập nhà theo quy định ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Thứ ba ngày tháng 10 năm 2017 Toán LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Củng cố nhận biết số lượng phạm vi 10, cấu tạo số 10 - Củng cố đọc, viết so sánh số phạm vi 10 - Làm BT 1, 3, 4, Kĩ năng: Rèn kĩ đọc, viết, so sánh số đến 10 thành thạo Thái độ: Giáo dục lòng say mê học Toán II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, hoạt động cá nhân, phương pháp trò chơi , hoạt động nhóm đôi, phương pháp thực hành luyện tập Đồ dùng dạy học: - GV: Sách giáo khoa, tranh vẽ phóng to nội dung tập 1, phiếu học tập - HS : SGK, ô li Toán 1, bảng con, III HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Hoạt động khởi động: ( 3’) - Cho HS chơi trò chơi: “ Điền đúng, điền nhanh” - HS chơi, chữa bài: Điền dấu >, <, = ? * Cách chơi: GV chia lớp làm dãy, 10 > 4<7 dãy bạn lên chơi HS điền nối < 8=8 tiếp em điền dấu vào chỗ chấm - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Hoạt động thực hành: HS làm tập ( 30’) * Mục tiêu: Củng cố nhận biết số Củng cố đọc, viết so sánh số * Cách tiến hành: Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu bài: Nối ( theo mẫu) - HD cách làm: Nối hình với số: Tranh 1: Có 10 vịt nối với số 10 - Yêu cầu HS làm vào phiếu, quan sát giúp đỡ HS M1 - GV treo tranh phóng to gọi HS làm bảng to, chữa Bài 3: GV nêu yêu cầu: Có hình tam giác? - Cho HS làm, chữa Năm học 2017 - 2018 lượng phạm vi 10, cấu tạo số 10 phạm vi 10 - HS nêu yêu cầu - HS tự làm vào phiếu học tập - HS theo dõi phiếu, nhận xét bạn - HS nêu yêu cầu bài, sau làm chữa bảng con, chữa a Có 10 hình tam giác ta điền số 10 b Có 10 hình tam giác ta điền số 10 - HS giãn tiết Bài 4: a) Gọi HS nêu yêu cầu - Điền dấu >, <, = - Nêu cách làm? - So sánh điền dấu vào ô trống: 3<4 10 > - GV cho HS cho chơi trò chơi: “ Điền < 1< 2 < đúng, điền nhanh” 8>7 7>6 6=6 6=6 < - HS chữa b) GV nêu yêu cầu: - Các số bé 10 số nào? C) Trong số từ o đến 10: Số bé số nào? Số lớn số nào? - Cho HS chữa Bài 5: GV nêu yêu cầu bài: Điền số thích hợp vào ô trống? - Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu dựa vào que tính tách 10 thành hai nhóm để tìm kết - Các số bé 10: 1, 2, - Trong số từ o đến 10: Số bé số Số lớn số 10 - Nắm yêu cầu - HS làm vào vở, chữa bài: 10 1 Nêu cấu tạo số 10: 10 gồm 9; * Kết luận: Trong số từ đến 10 số 10 gồm số bé nhất, số 10 số lớn Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 - Gọi HS chữa - theo dõi, nhận xét bạn Hoạt động tiếp nối: (3’) - Chơi xếp thứ tự số - Học sinh chơi trò chơi, chữa - Nhận xét học - Dặn học sinh học - Chuẩn bị sau: Luyện tập chung -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Tiếng Việt: TIẾT 3, 4: ÂM /O/ ( Thiết kế trang 190) -Đạo đức GIỮ GÌN SÁCH VỞ ĐỒ DÙNG HỌC TẬP (T2) I MỤC TIÊU : Kiến thức: - Thực giữ gìn sách đồ dùng học tập thân – HS M3, M4 biết nhắc nhở bạn bè thực giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập - Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập giúp em thực tốt quyền học Kĩ năng: Có kĩ giữ gìn sách đồ dùng học tập thân Thái độ: Học sinh biết yêu quý giữ gìn sách , đồ dùng học tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp quan sát, hoạt động cá nhân, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập Đồ dùng dạy học: - GV: Phần thưởng cho học sinh thi - HS: Bài hát : “ Em yêu trường em”; “ Sách bút thân yêu ”, Điều 28 Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY Năm học 2017 - 2018 HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ TIẾT: 1.Hoạt động khởi động: ( 3’) - HS: Bài hát : “ Em yêu trường em” - GV giới thiệu bài, ghi đầu Hoạt động thực hành(30’): Cho HS chơi trò chơi: “ Thi sách, đẹp nhất” * Mục tiêu : Học sinh biết yêu quý có thói quen giữ gìn sách đồ dùng học tập * Cách tiến hành: 1- Giáo viên nêu yêu cầu sách sạch, đẹp lớp công bố thành phó HT tổ trưởng ) đồ dùng học tập tốt bền đẹp hội thi: lớp thi chọn có phần BGK ( GV, lớp trưởng , lớp - Có vòng thi : + Vòng : Cấp tổ ; + Vòng 2: Cấp lớp - Tiêu chuẩn chấm thi : + Có đủ đồ dùng học không dây bẩn, quăn góc, xộc xệch Đồ không xộc xệch, cong queo tập theo quy định Sách sạch, dùng h ọc tập không dây bẩn, 2- Học sinh lớp chuẩn bị xếp sách , đồ dùng học tập lên mặt bàn Các tổ tiến hành chấm thi chọn bạn để thi vòng cấp lớp 4.Tiến hành thi vòng Giáo viên hướng dẫn học sinh cách chấm sách vở, đồ dùng học tập đẹp tổ điểm đến tổ để chấm Ban giám khảo công bố kết Khen thưởng tổ, cá nhân thắng - Cho học sinh vừa thưởng nêu cảm tưởng nhận phần thưởng? - Những em chưa đạt yêu cầu cảm thấy Tên GV - Vui sướng , tự hào em có sách vở, đồ dùng ht đẹp bạn - Buồn cố gắng rèn tính cẩn Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A ? Năm học 2017 - 2018 thận, gọn gàng, ngăn nắp - Học sinh tham quan - Cho HS tham quan sách vở, đồ sách vở, đồ dùng học tập đẹp dùng học tập đẹp lớp lớp - Cho học sinh đọc câu ghi nhớ : “ Muốn cho sách đẹp lâu Đồ dùng bền đẹp nhớ câu giữ gìn “ * Kết luận chung : Cần giữ gìn sách , đồ dùng ht thật cẩn thận để sử dụng lâu dài , không tốn tiền của Bố mẹ mua sắm , đồng thời giúp cho em thực tốt quyền học - Học sinh đọc lại em, đt lần Hoạt động tiếp nối:(5’) - Học sinh hát “Sách bút thân yêu ” - Em vừa học ? Nhận xét tiết học * Giữ gìn sách đồ dùng học tập cẩn thận thực hành tiết kiệm theo gương bác Hồ - Dặn học sinh ôn lại thực tốt điều học - Sửa sang lại sách , đồ dùng ht - Chuẩn bị cho tuần sau : Gia đình em ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ tư ngày tháng 10 năm 2017 Tiếng Việt: ÂM /Ô/ ( Thiết kế trang 194) Toán: Tên GV Trường Tiểu học 10 Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: Nhận biết số lượng phạm vi 10; biết đọc biết viết, so sánh số phạm vi 10, thứ tự số dãy số từ đến 10 - Thực tốt tập liên quan đến số phạm vi 10 - Làm tập 1, 3, Kĩ năng: Rèn kĩ đọc, viết, so sánh số đến 10 thành thạo Thái độ: Giáo dục lòng say mê học Toán II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp trò chơi , phương pháp thực hành luyện tập Đồ dùng dạy học: - GV: Sách giáo khoa, tranh vẽ phóng to nội dung tập - HS : Vở ô li Toán Bộ đồ dùng Toán Các nhóm đồ vật có số lượng 10 III HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY Hoạt động khởi động: ( 3’) - Cho HS chơi trò chơi: “ Điền đúng, điền nhanh” * Mục tiêu: Gây hứng th ú học tập cho HS * Cách chơi: GV chia lớp làm dãy, dãy bạn lên chơi HS điền nối tiếp em điền dấu vào chỗ chấm - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa - GV giới thiệu bài, ghi đầu Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: Nhận biết số lượng sánh số phạm vi 10, thứ tự - Thực tốt tập liên quan * Cách thực hiện: Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - HS chơi, chữa bài: Điền dấu >, <, = ? 6> 3<1 1<3 4=4 - HS nhắc lại đầu HS làm tập phạm vi 10; biết đọc biết viết, so số dãy số từ đến 10 đến số phạm vi 10 - HS tự nhìn tranh phát nêu yêu cầu bài: điền số - Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát - HS làm giúp đỡ HS M1 - Gọi HS chữa - HS theo dõi, nhận xét bạn Bài 3: Tiến hành tập - HS tự nêu yêu cầu bài: điền số, sau làm chữa đọc kết Bài 4: GV nêu yêu cầu Phần a): GV cho HS viết số từ bé - HS so sánh v chọn số bé điền 11 Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A đến lớn Phần b) Ngược lại phần a) Năm học 2017 - 2018 - Gọi HS chữa * Kết luận: Trong số từ đến 10 số số bé nhất, số 10 số lớn Hoạt động tiếp nối ( 2’): - Chơi xếp thứ tự số trước - a 1, 3, 6, 7, 10 - b 10, 7, 6, 3, - HS theo dõi, nhận xét bạn -HS thi xếp số: 2, 9,10, 1, theo thứ tự từ bé đến lớn - Chuẩn bị sau: Kiểm tra ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Môn : Tự nhiên xã hội B ÀI 6: CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ RĂNG I/ MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Giúp học sinh biết: − Cách giữ vệ sinh miệng để phòng sâu có hàm khoẻ đẹp − Chăm sóc cách Kĩ năng: Rèn HS tự giác súc miệng sau ăn đánh ngày Thái độ: Yêu thích môn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học v hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp quan sát, hoạt động cá nhân, hoạt động cặp đôi, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập Đồ dùng dạy học: - GV: Bàn chải kem đánh số tranh vẽ miệng - Bàn chải trẻ em, người lớn, mô hình răng, muối ăn - HS: SGK môn Tự nhiên xã hội III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1-Hoạt động khởi động: 5’ - Cho HS chơi trò chơi “ Ai nhanh khéo” − Hướng dẫn cách chơi − Giới thiệu bài: chăm sóc bảo vệ Tên GV − Chơi trò chơi Trường Tiểu học 12 Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 Hoạt động thực hành: 30’ − Lặp lại a Quan sát nhau: 15’ * Mục tiêu: HS biết khoẻ đẹp, bị sún, bị sâu thiếu vệ sinh * Cách thực hiện: − Hướng dẫn học sinh quay mặt vào − Cho nhóm xung phong nói kết trước lớp − Kết luận: cho quan sát mô hình hàm nói: hàm trẻ em có đầy đủ 20 gọi sữa Khi sữa hỏng đến tuổi thay răng, sữa bị lung lay rụng (khoảng tuổi) mọc lên, chắn hơn, gọi vĩnh viễn Nếu vĩnh viễn bị sâu rụng không mọc lại Vì vậy, giữ vệ sinh quan trọng cần thiết B Quan sát tranh SGK: * Mục tiêu: học sinh biết nên làm không nên làm để bảo vệ * Cách thực hiện: - HS quan sát tranh SGK (trang 14,15) thảo luận nhóm 4, nói việc làm bạn hình - Trong hình bạn làm gì? - Việc làm đúng, việc làm sai? Vì đúng, sai? - Nên đánh răng, súc miệng vào lúc nào? − Làm việc theo cặp − Lần lượt quan sát Xem bạn trắng đẹp hay bị sún, bị sâu -HS quan sát tranh SGK (trang 14,15) thảo luận nhóm 4, nói việc làm bạn hình Việc đúng, sai, sao? − Sau ăn, buổi tối trước − Tại không nên ăn nhiều bánh kẹo, đồ ngủ − Dễ bị sâu ngọt? − Phải làm đau lung lay? − Kết luận: đánh vào lúc sáng sau − Khám ngủ dậy, sau bửa ăn, buổi tối trước ngủ, hạn chế ăn bánh kẹo ngọt, khám bị đau để bảo vệ hàm -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Tên GV Trường Tiểu học 13 Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 Thứ năm ngày tháng 10 năm 2017 Tiếng Việt: ÂM /Ơ/ ( Thiết kế trang 197) Thủ công XÉ DÁN HÌNH QUẢ CAM ( TIẾT 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết cách xé dán hình cam - Xé hình cam Đường xé bị cưa hình dán tương đối phẳng Có thể dùng bút màu để vẽ cuống - HS khéo tay xé, dán hình cam có cuống, Đường xé cưa Hình dán phẳng Có thể xé thêm hình cam có kích thước, hình dạng, màu sắc khác Có thể kết hợp vẽ trang trí cam Kĩ năng: Giúp em rèn luyện đôi tay khéo léo 3.Thái độ: Yêu thích môn học, chịu khó II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập Đồ dùng dạy học: - GV : Bài mẫu xé dán hình cam Giấy màu da cam, xanh cây, hồ, giấy nền, khăn lau tay - HS : Giấy nháp kẻ ô đồ dùng học tập,vở, khăn III HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động khởi động: ( 3’) - Cho HS hát bài: “ Quả” - GV giới thiệu vào bài, ghi tên lên bảng Hoạt động hình thành kiến thức mới: (15’) a Quan sát cam: * Mục tiêu : Học sinh biết đặc điểm hình dáng, màu sắc cam * Cách thực hiện: Giáo viên cho học sinh xem tranh mẫu hỏi : “ Em tả hình dáng bên cam? Tên GV - HS nhắc lại tên - Học sinh quan sát trả lời - Học sinh suy nghĩ để trả lời Trường Tiểu học 14 Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 Quả cam có hình gì? Màu gì? Cuống nào? Khi chín có màu gì? Em cho biết có có hình cam?” b Hướng dẫn xé , dán cam * Mục tiêu : Học sinh nắm cách xé phần cam * Cách tiến hành: Giáo viên thao tác mẫu Học sinh theo dõi, ghi nhớ để thực a) Xé hình cam : hành Giáo viên lấy giấy màu cam,lật mặt sau đánh dấu vẽ hình vuông cạnh ô, xé lấy - Học sinh quan sát để thực hành hình vuông xé góc hình vuông sau giấy nháp trắng chỉnh sửa cho giống hình cam Lật mặt màu để học sinh quan sát b) Xé hình : Lấy giấy màu xanh xé hình chữ nhật cạnh dài ô, ngắn ô Lần lượt xé góc hình chữ nhật đánh dấu, sau xé dần chỉnh sửa cho giống Giáo viên lật mặt sau cho học sinh quan sát c) Xé hình cuống : Lấy giấy màu xanh vẽ xé hình chữ nhật có cạnh 4x1 ô, xé đôi hình chữ nhật lấy nửa để làm cuống d) Dán hình : Giáo viên hướng dẫn làm mẫu Bôi hồ : dán sau đến cuống lên giấy Hoạt động thực hành: ( 15’) * Mục tiêu: Xé hình cam Đường xé bị cưa hình dán tương đối phẳng Có thể dùng bút màu để vẽ cuống * Cách tiến hành: - GV cho HS thực hành xé, dán hình cam - Học sinh quan sát để thực hành giấy nháp trắng giấy nháp trắng - GV quan sát, uốn nắn… * Kết luận: Để xé, dán đư ợc hình cam em cần xé dán từ hình tròn, hình chữ nhật… * Lưu ý: Khi xé cần ý xé thật khéo để có cưa cho hình đẹp Hoạt động tiếp nối : - Gọi học sinh nhắc lại quy trình xé dán cam Tên GV Trường Tiểu học 15 Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 - Nhận xét – Dặn dò : - Tinh thần,thái độ - Chuẩn bị đồ dùng - Chuẩn bị giấy màu đồ dùng cho tiết sau hoàn thành sản phẩm ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Mĩ thuật SÁNG TẠO CÙNG HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN, HÌNH TAM GIÁC ( GV chuyên) Thứ sáu ngày tháng 10 năm 2017 Tiếng Việt: ÂM /P/, /NH/ ( Thiết kế trang 200) Toán LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: Nhận biết số lượng phạm vi 10, thứ tự số từ đến 10 - Củng cố đọc, viết so sánh số phạm vi 10 - Làm BT 1, 3, Kĩ năng: Rèn kĩ đọc, viết, so sánh số đến 10 thành thạo Thái độ: Giáo dục lòng say mê học Toán II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, hoạt động cá nhân, phương pháp trò chơi , phương pháp thực hành luyện tập Đồ dùng dạy học: - GV: Sách giáo khoa, tranh vẽ phóng to nội dung tập - HS : Vở ô li Toán III HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Hoạt động khởi động: ( 3’) - Cho HS chơi trò chơi: “ Điền đúng, Tên GV Trường Tiểu học 16 Giáo án tổng hợp lớp 1A điền nhanh” * Cách chơi: GV chia lớp làm dãy, dãy bạn lên chơi HS điền nối tiếp em điền dấu vào chỗ chấm - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa - GV giới thiệu bài, ghi đầu Hoạt động thực hành: ( 30’) Làm * Mục tiêu: Nhận biết số lượng 0đến 10 Củng cố đọc, viết so sánh * Cách tiến hành: Bài 1: - GV tranh vẽ phóng to nội dung tập Gọi HS nêu yêu cầu - Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS M1 Năm học 2017 - 2018 - HS chơi, chữa bài: Điền dấu >, <, = ? 9>5 0<1 3<6 8=8 - HS nhắc lại đầu bài tập phạm vi 10, thứ tự số từ số phạm vi 10 - HS tự nhìn tranh phát nêu yêu cầu bài: nối hình với số - HS làm vào -HS đọc kết -Có bút chì nối với số - Gọi HS chữa - theo dõi, nhận xét bạn Bài 3: Tiến hành tập -HS tự nêu yêu cầu a)-HS làm chữa đọc số từ đến 10 từ 10 đến b) tương tự câu a - GV nhận xét, sửa sai cho học sinh Bài 4: GV nêu yêu cầu -Viết số 6, 1, 3, 7, 10 - GV cho HS chơi trò chơi: -HS chia lớp đội,mỗi đội HS lên Điền nhanh,điền chơi Phần a): GV cho HS viết số từ bé - chọn số bé điền trước:2, 5, 6, 8, đến lớn Phần b) Ngược lại phần a) - chọn số lớn để điền dựa phần a) ghi ngược lại: 9, 8, 6, 5, - GV học sinh nhận xét, chữa đội Bài 5: GV nêu yêu cầu - Yêu cầu HS lấy hình đồ dùng xếp theo mẫu - Gọi HS chữa * Kết luận: Trong số từ đến 10 số số bé nhất, số 10 số lớn Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Chơi xếp thứ tự số - GV nhận xét học Tên GV - nắm yêu cầu - HS tự phát mẫu hình vuông, hình tròn tự xếp - HS theo dõi, nhận xét bạn - Học sinh chơi trò chơi Trường Tiểu học 17 Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 - Chuẩn bị sau: Luyện tập chung ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Hát nhạc: TÌM BẠN THÂN ( GV chuyên) Ngày 2/10/2017 Tên GV Trường Tiểu học 18 ... Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A ? Năm học 2 017 - 2 018 thận, gọn gàng, ngăn nắp - Học sinh tham quan - Cho HS tham quan sách vở, đồ sách vở, đồ dùng học tập đẹp dùng học tập đẹp lớp lớp - Cho học. .. Thứ tư ngày tháng 10 năm 2 017 Tiếng Việt: ÂM /Ô/ ( Thiết kế trang 19 4) Toán: Tên GV Trường Tiểu học 10 Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2 017 - 2 018 LUYỆN TẬP... xét học Tên GV - nắm yêu cầu - HS tự phát mẫu hình vuông, hình tròn tự xếp - HS theo dõi, nhận xét bạn - Học sinh chơi trò chơi Trường Tiểu học 17 Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2 017 - 2 018

Hình ảnh liên quan

1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Tuần 6 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

1..

Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: Xem tại trang 1 của tài liệu.
3) Lớp tập động tác dàn, dồn hàng. 5’ Đội hình - Tuần 6 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

3.

Lớp tập động tác dàn, dồn hàng. 5’ Đội hình Xem tại trang 5 của tài liệu.
1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Tuần 6 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

1..

Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: Xem tại trang 11 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Tiếng Việt:

  • -------------------------------------------------------------------------

  • Toán

  • Tiếng Việt:

  • Toán

Tài liệu liên quan