0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Vật lý >

Giáo án vật lý 6 cả năm phần thực hành

Giáo án vật lý 6 cả năm phần thực hành

Giáo án vật 6 cả năm phần thực hành

... trờn thc o C5: Cỏ nhõn hc sinh t lm v ghi vo v kt qu ? C6: o chiu rng sỏch vt 6? (Dựng thc cú GH: 20cm; CNN: 1mm) o chiu di sỏch vt 6? (Thc dựng cú GH: 30cm; CNN: 1mm) o chiu di bn hc (Dựng ... trng lng ca vt Dn dũ: - Lm bi s 16. 1, 16. 2, 16. 3 nh - Xem trc nụi dung tng kt chng I trang 153 SGK ************************************************ Ngy son: 06/ 08/2008 Ngy dy : Tit 21 Bi 17: ... lc kộo ca c ngi C5: Cho hc sinh c ni dung cõu hi C5 bng 160 0N nh hn trng lng ca ng v tr li bờ tụng l 2000N C6: Rũng rc ct c sõn trng C6: Tỡm nhng thớ d s dng mỏy c n gin Cng c bi (4 phỳt): Cho...
 • 64
 • 203
 • 0
Giáo án vật lý 6 cả năm

Giáo án vật 6 cả năm

... nào? Lực mà vật A tác dụng lên vật B làm GV: Chốt: kết luận biến đổi chuyển động làm biến dnạg vật B Hai kết xảy - Yêu cầu HS lấy ví dụ lực tác Hoạt động (6 phút) dụng lên vật làm vật biến đổi ... lên vật thì: A: Lực làm thay đổi chuyển động vật B: Chỉ làm vật bị biến dạng C : Vừa làm biến đổi chuyển động, vừa làm vật bị biến dạng D: Có thể làm vật biến đổi chuyển động biến dạng Cũng vật ... định + Đọc ghi kết qui ớc ? Khi ta nói vật tác dụng Lực lực lên vật - Khi vật đẩy hay kéo vật ta nói vật tác ? Nêu tên loại lực thờng gặp dụng lực lên vật sống - Các loại lực thờng gặp: lực đẩy,...
 • 82
 • 870
 • 6
Giao an vat ly 6 ca nam 2010 - 2011

Giao an vat ly 6 ca nam 2010 - 2011

... di gang tay GV: Gii thiu thờm n v o ca ANH: inch = 2,54cm, 1foot = 30,48cm HOT NG (5 phỳt): Tỡm hiu dng c o di - Cho hc sinh quan sỏt hỡnh 11 trang 7.SGK v tr li cõu hi C4 - Treo tranh v ca thc ... V HC: N NH LP, 6A 6B 6C 6D KIM TRA BI C a.Th no l gii hn o v chia nh nht ca mt thc o? b n v o di hp phỏp ca nc Vit Nam l gỡ? Bao gm cỏc n v no? c Sa Bi 1. 2-2 (B); 1. 2-5 (Thc thng, thc ... HC: N NH LP 6A 6B 6C 6D KIM TRA BI C : Nờu cỏch o di? ( Phn ghi nh) Cha bi 1. 2-7 , 1. 2-8 sỏch bi GING BI MI HOT NG CA GIO VIấN HOT NG 1: T chc tỡnh hc tp, hc sinh quan sỏt tranh v v tr...
 • 9
 • 467
 • 0
Giáo án Vật lý 6 cả năm

Giáo án Vật 6 cả năm

... gần thích hợp với đầu vật Giáo án Vật 6- Đặng Thị Liên-Trường THCS xã Mai Sao- huyện Chi Lăng H:Nếu đặt đầu vật không trùng với Rút kết luận: vạch điều xảy ra? Cách khắc C6: (1)- độ dài; (2)-giới ... dừng lại vật nhanh dần theo thời VD: Thủ môn bắt bóng: gian, ngược lại vận tốc  bóng chuyển động dừng lại vật giảm dần theo thời gian, - Vật đứng yên, bắt đầu chuyển động 15 Giáo án Vật 6- Đặng ... hai ngồi C6 Để cải tiến hệ thống đòn bẩy hình 37, ta đặt điểm tựa gần ống bê tông, buộc dây kéo xa điểm tựa hơn, buộc thêm vật nặng vào cuối đòn bẩy *HDVN(5 phút) 42 Giáo án Vật 6- Đặng Thị...
 • 77
 • 536
 • 0
Giáo án Vật lý 6 cả năm (2)

Giáo án Vật 6 cả năm (2)

... hay bỡnh tràn + Cõu 5: Khối lượng vật lượng + Cõu 6: Lực gỡ? Hai lực cõn cú đặc điểm chất chứa vật Đơn vị khối lượng gỡ? kilụgam + Cõu 6: Tỏc dụng đẩy kộo vật lờn vật khỏc gọi lực Hai lực cõn hai ... Giỏo ỏn: Vật Lớ – Năm học: 2012 - 2013 Khối 4(2) lượng lực 46, 7 10’ 1.Đo độ dài Đo thể tớch Cấp độ 3, (Vận dụng) Tổng 1(2) 9’ 9’ 28,3 2(5) 21’ 21’ 100 Khối lượng lực 7.5 10’ 3(7) 30’ 10 45’ 6( 3) ... trả lời cõu hỏi từ C6 GV nx - HS ủóc vaứ traỷ lụứi cãu hoỷi C6 Giỏo viờn: Vũ Thị Thu Hà - Trường THCS Lương Thế Vinh Giỏo ỏn: Vật Lớ – Năm học: 2012 - 2013 cho HS ghi + C6: b - Y/c HS đọc trả...
 • 77
 • 770
 • 0
Giáo án Vật lý 6 cả năm

Giáo án Vật 6 cả năm

... cân vật: C9 (1)- điều chỉnh số (2)- vật đem cân (3)- cân (4)- thăng (5)- (6) - cân (7)- vật đem cân 3) Các loại cân khác: C11 - HS theo dõi III) Vận dụng: C12 C13 - 11 - Trờng THCS Giáo án Vật ... - 14 - Giáo án Vật lí Trờng THCS GV nêu câu hỏi để HS đọc trả lời phần ghi nhớ GV cố lại kiến thức học Tác dụng đẩy, kéo vật lên vật khác gọi lực Nừu có hai lực tác dụng vào vật vật đứng ... dụng ghi bảng Tiết 6: Lực- Hai lực cân I) Lực: -HS thực theo nhóm thí nghiệm Thí nghiệm -HS thông qua cảm nhận a) Bố trí thí nghiệm nh tay, nhận xét hình 6. 1 C1 - 13 - Giáo án Vật lí Trờng THCS...
 • 84
 • 421
 • 0
Giao an Vat ly 6 ca nam 2011-2012

Giao an Vat ly 6 ca nam 2011-2012

... sau quan sát hình vẽ Thái độ: - Nghiêm túc nghiên cứu tượng, rút quy luật II CHUẨN BỊ: + Mỗi nhóm: xe lăn, lò xo tròn, nam châm, gia trọng, giá sắt + Cả lớp: Tranh vẽ phóng to hình 6. 1 ,6. 2, 6. 3 ... quan sát hình 6. 4 SGK để trả HS: Quan sát hình 6. 4 SGK trả lời lời câu C6, C7, C8 câu C6 GV: Nhấn mạnh trường hợp đội mạnh C6: Sợi dây chuyển động phía bên ngang dây đứng n trái, bên phải, đứng ... câu C6 nước trả lời câu C6 C6: phương thẳng đứng mặt nằm Giáo viên biên soạn: Trần Văn Hùng Trang 21 Trường THCS Trần Quang Khải - Em cân 30kg trọng lượng em bao nhiêu? Giáo án Vật Lý ngang vng...
 • 91
 • 333
 • 0
Giáo án vật lý 6 cả năm

Giáo án vật 6 cả năm

... Khi vật đẩy kéo vật ta nói vật tác dụng lên vật Hoạt động 3: Nhận xét phương chiều lực II Phương chiều lực * Cho HS làm lại TN 6. 1 ;6. 2 Làm lại thí nghiệm tìm hiểu * Giải thích phương chiều H 6. 2 ... Gồm bánh xe có rảnh để vắt dây qua, trục bánh xe mắc cố đònh Khi kéo dây bánh xe quay quanh trục cố đònh - RRĐ: bánh xe có rảnh để vắt dây qua, trục bánh xe không mắc cố đònh Khi kéo dâybánh xe ... - Bắn bi - Vật chuyển động, bò dừng lại: + Cho HS lấy Ví dụ - Vật đứng yên, bắt đầu chuyển động: + Lấy VD - Vật chuyển động nhanh lên + Lấy VD - Vật chuyển động chậm dần + Lấy VD - Vật cđộng theo...
 • 61
 • 2,268
 • 0
Bộ giáo án vật lý 6 cả năm

Bộ giáo án vật 6 cả năm

... b Sửa tập nhà 6A: 6B 6C: Bµi míi (35 phút): HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH HOẠT ĐỘNG 1:Tìm hiểu cách đo thể I Cách đo thể tích vật rắn khơng tích vật rắn khơng ... 16. 3 (SBT) - LÊy vÝ dơ vỊ sư dơng rßng räc thùc tÕ D¨n dß - Häc bµi vµ lµm bµi tËp 16. 1, 16. 2, 16. 4, 16. 5, 16. 6 (SBT) V Rót kinh nghiƯm sau bµi gi¶ng: ... dâng lên thể tích vật Khi vật rắn khơng bỏ lọt bình chia độ thả vật vào bình tràn Thể tích phần chất lỏng tràn thể tích vật HOẠT ĐỘNG 2: Thực hành(15’) Thực hành: Đo thể tích vật rắn Làm việc...
 • 49
 • 2,242
 • 0
Bộ giáo án vật lý 6 cả năm đầy đủ

Bộ giáo án vật 6 cả năm đầy đủ

... động Lực có tác dụng sau đây? A Chỉ làm vật chuyển động nhanh lên B Chỉ làm vật chuyển động chậm C Chỉ làm cho vật chuyển động nhanh lên chậm D Cả phơng án sai Câu 3: Chọn từ (cụm từ) thích hợp ... kéo ngời là: P2 = ì 400 = 160 0 N ta thấy P2 < P2 nên kéo vật nặng lên đợc C6: - kéo xi măng lên cao - múc nớc - vần gỗ xà beng đa kết luận chung cho câu C6 IV Củng cố: - Giáo viên hệ thống hóa lại ... sỏch bi - Chun b cho gi sau kim tra tit Ngày tháng năm 2011 GV: Trng Cụng Chớ GIO N VT L Tổ trởng CM Nguyn Hi Tiết 10: Kiểm tra I Mục tiêu - Đánh giá kết học tập HS kiến thức, kĩ vận dụng -...
 • 66
 • 2,440
 • 6
giáo án vật lý 6 cả năm 3 cột

giáo án vật 6 cả năm 3 cột

... chữa hs khác nhận xét Ghi BT vào 0 ,39 7 m D= = = 0,00 032 V - đánh giá Kết luận 1184 ,37 5 (kg/m3) Đáp số: 1184 ,37 5kg/m3 2.Bài 11 .3 (SBT) Tóm tắt: V1= 10l = 0,01m3 m = 15 kg TB/ĐD m2= 1tấn = 1000kg ... HS đọc SGK theo - Treo bảng 3. 1 hớng dẫn dõi hớng dẫn cách ghi kết - HS tự tìm cách đo Hoạt động 6: Vận dụng: Hớng dẫn HS làm tập - Học theo ghi 3. 1, 3. 4, 3. 5, 3 .6, 3. 7 hết + ghi nhớ thời gian ... Mai Tuấn Khơng Ngày / ./ 2008 12 THCS Nghinh Tờng Giáo án vật Năm Học : 2009-2010 Ngày soạn : 11 10 2008 Ngày giảng : 6a : 13 10 6b : 13 10 Tiết : Lực hai lực cân Kiến thức liên quan Kiến...
 • 102
 • 379
 • 0
Giáo án vật lý 6 cả năm

Giáo án vật 6 cả năm

... Cng c v hng dn t hc : (5 phỳt ) Cng c : Hng dn hs lm BT 6. 1 v 6. 2 SBT Hng dn t hc : a Bi va hc : Hc thuc phn ghi nh SGK Lm BT 6. 3; 6. 4; 6. 5 SBT b.Bi sp hc : Tim hiu kt qu tỏc dng ca lc *Cõu ... hin HOT NG 4: Tỡm hiu bc dng :(10 phỳt ) GV: Hóy quan sỏt hỡnh 6. 5 v hóy in vo ch trng t thớch hp ? HS: Lc y GV: Hóy quan sat hỡnh 6. 6 v hóy in vo ch trng thớch hp ? HS: lc kộo GV:Hóy tỡm vớ d v ... lng (N) d= d: Trng lng riờng (N/m ) V: Th tớch (m ) III/ Vn dng : C6: -khi lng: m=d.V= 260 0.40.10 =104kg - trng lng: P=d.v= 260 00.40.10 =41040N Giỏo viờn: Trn Xuõn Hng - Trng THCS s Tõn M 25 Giỏo...
 • 83
 • 312
 • 0
Giáo án vật lý 6 cả năm hoàn chỉnh

Giáo án vật 6 cả năm hoàn chỉnh

... lên lớp 1- Tổ chức lớp Kiểm tra sĩ số 6A: 6B: 6C: 2- Kiểm tra cũ Cho ví dụ vật bị tác dụng lực ? Nêu kết tác dụng lực ? Chữa tập 6. 3 ; 6. 4 3- Bài Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh I / Những ... đinh thể tích vật rắn không thấm nớc ta làm cách ? Bài : Tính khối lợng riêng vật có khối lợng 60 kgthì tích cm3 Bài : Muốn nâng vật lên lực nhỏ trọng lợng vật ta làm cách ? Bài : Vật chịu tác ... dụng lên vật làm biến đổi chuyển động vật làm vật biến dạng làm vật vừa biến đổi vừa chuyển động vừa biến dạng - Biết lắp ráp thí nghiệm , phân tích thí nghiệm , tợng để rút qui luật vật chịu...
 • 55
 • 315
 • 0
Giáo án vật lý 6 cả năm

Giáo án vật 6 cả năm

... trờn thc o C5: Cỏ nhõn hc sinh t lm v ghi vo v kt qu ? C6: o chiu rng sỏch vt 6? (Dựng thc cú GH: 20cm; CNN: 1mm) o chiu di sỏch vt 6? (Thc dựng cú GH: 30cm; CNN: 1mm) o chiu di bn hc (Dựng ... rc C6: Dựng rũng rc c nh cú li gỡ? C6: Dựng rũng rc c nh giỳp lam thay i hng ca lc kộo(c li v hng)dựng rũng rc ng c li v lc C7: S dng h thng rũng rc no C7: S dng h thng gm c rũng rc hỡnh 16. 6 cú ... trng lng ca vt Dn dũ: - Lm bi s 16. 1, 16. 2, 16. 3 nh - Xem trc nụi dung tng kt chng I trang 153 SGK ************************************************ Ngy son: 06/ 08/2008 Ngy dy : Tit 21 Bi 17:...
 • 57
 • 160
 • 0
Giáo án Vật Lý 6 cả năm

Giáo án Vật 6 cả năm

... ta làm lại TN hình 6. 1 6. 2 SGK + Làm lại thí nghiệm, sau GV: Hà Thị Minh Trâm Làm lại thí nghiệm II/ Phương chiều H6.1 H6.2 sau lực: buông tay, nêu nx: + H6.1, H6.2: Xe lăn - 16 - buông tay nêu ... (3) : Lực kéo (4) : Lực kéo Nhấn mạnh: Khi vật c (5) : Lực hút đẩy kéo vật kia, ta nói 2/.Kết luận: Tác dụng vật tác dụng lực lên vật đẩy kéo vật lên vật khác gọi lực Hoạt động 2: nhận xét phương ... vào vật - Vật bị biến dạng bị biến đổi chuyển động - Trái Đất tác dụng lực hút lên vật Lực gọi trọng lực + Người ta gọi cường độ (độ lớn) trọng lực tác dụng lên vật trọng lượng vật - Khi vật...
 • 112
 • 703
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án vật lý 6 cả năm 3 cộtgiáo án vật lý 7 cả nămgiáo án vật lý 9 cả nămgiao an vat ly 9 ca namgiao an dia ly 6 ca namgiáo án địa lý 6 cả năm 3 cộtgiao an dia ly 6 ca nam 3 cotgiáo án vật lý 8 cả nămgiáo án vật lý 7 cả năm 2013giáo án vật lý 7 cả năm 3 cộtgiáo án vật lý 8 cả năm 3 cộtgiáo án vật lý 9 cả năm 3 cộtgiáo án vật lý 6 3 cột cả nămgiáo án vật lý 6 năm 2013giáo án vật lý 6 năm học 2013 2014 nội dung tích hợp gdbvmtBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ