0

Giáo án Vật Lý 6 cả năm

112 703 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2016, 14:48

Giáo án Vật Lý 6 cả năm gồm nhiều bài giáo án bài học trong chương trình môn Vật Lý lớp 6 được thiết kế khoa học, chi tiết bám sát nội dung các bài học giúp thầy cô tham khảo soạn giáo án Vật lý 6 hiệu quả. Chúc thầy cô và các em có những tiết học hay. Bài 1+2: ĐO ĐỘ DÀI I MỤC TIÊU 1.Kiến thức: - Biết xác định giới hạn đo (GHĐ), độ chia nhỏ (ĐCNN)của dụng cụ đo - Biết ước lượng gần số độ dài cần đo - Biết đo độ dài số trường hợp thông thường theo qui tắc 2.Kĩ năng: - Đo độ dài số tình thông thường - Biết tính giá trị trung bình kết đo 3.Thái độ: Rèn luyện cẩn thận, ý thức hợp tác hoạt động thu nhập thông tin nhóm II CHUẨN BỊ Giáo viên: - Tranh vẽ phóng to thước có GHĐ 20m ĐCNN 20mm - ảng phụ kẻ bảng kết - Thước dây, thước cuộn, thước thẳng có GHĐ ĐCNN Học sinh: - Một thước kẻ có ĐCNN đến mm - Một thước dây thước mét có ĐCNN đến 0,5 cm - Chép sẵn giấy (hoặc vở) ảnh 1.1 Bảng kết đo độ dài III PHƯƠNG PHÁP: Thuyết trình vấn đáp, thảo luận nhóm IV.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: Bài mới: Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung TG Hoạt động 1: Tổ chức tình dạy học: GV Cho quan sát tranh vẽ trả lời : ? Tại đo độ dài đoạn dây, mà hai chị em lại có kết khác phần dây đo hai lần … ? Như để khỏi tranh cãi, hai chị em phải thống với điều gì? Bài học hôm giúp trả lời câu hỏi GV: Hà Thị Minh Trâm -1- Hoạt động 2: Ôn lại ước lượng độ dài số đơn vị đo độ dài: ? Đơn vị đo độ dài hệ - mét I/.ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ thống đơn vị đo lường hợp DÀI: pháp nước ta gì? 1/ Ôn lại số đơn ? Một số đơn vị đo độ dài vị đo độ dài : mà em biết (? Đơn vị đo độ dài lớn (Km, hm, dam) m gì? - Đơn vị đo độ dài (Km, hm, dam), nhỏ m (dm, cm, mm) hệ thống đơn vị gì?(dm, cm, mm)) đo lường hợp pháp ? GV hướng dẫn cho tìm nước ta mét số thích hợp điền vào chỗ - Ký hiệu: m trống câu C1 GV cho tập ước lượng độ - Ước lượng dài 1m cạnh bàn Câu C1: GV cho dùng thước kiểm - Dùng thước kiểm tra lại 1m = 10dm tra xem giá trị ước lượng 1m = 100cm em có hay không? 1cm = 10 mm ? Hãy ước lượng xem độ 1Km = 1000m dài gang tay em bao - Ước lượng 2/.Ước lượng độ dài : nhiêu cm, dùng thước kiểm - Dùng thước kiểm tra lại Câu C2: tra xem ước lượng có Ước lượng độ dài không 1m Như vậy, đơn vị đo độ dài m người ta dùng thêm số đơn vị đo độ dài thường gặp sách, truyện inh(inch) = 2,54 cm fit (foot) = 30,48 cm Bên cạnh : để đo khoảng cách lớn vũ trụ người ta dùng đơn vị năm ánh sáng Hoạt động 3: Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài ? Quan sát hình 1.1, gọi - Thợ mộc dùng thước II/.ĐO ĐỘ DÀI : đọc trả lời câu C4 dây, học sinh dùng thước 1/.Tìm hiểu dụng cụ đo Treo tranh vẽ to thước dài kẻ, người bán vải dùng độ dài 20 cm có ĐCNN 2mm thước thẳng để đo - Giới hạn đo (GHĐ) ? Xác định GHĐ ĐCNN thước độ dài lớn thước đo ghi thước GV: Hà Thị Minh Trâm -2- Thông qua GV giới thiệu cách xác định GHĐ ĐCNN thước đo để trả lời câu C5 ? Đọc trả lời C6, C7: Thợ may thường dùng thước để đo chiều dài mảnh vải, số đo thể khách hàng? Hoạt động 4: Đo độ dài Dùng bảng kết đo độ - Nghiên cứu SGK dài vẽ để hướng dẫn đo - Cử đại diện nhóm nhận độ dài ghi kết đo vào dụng cụ thí nghiệm, tiến bảng 1.1 (SGK) hành đo theo bước * Chú ý : + Ước lượng độ dài cần - Hướng dẫn cụ thể cách đo tính giá trị trung bình + Chọn dụng cụ đo: Xác (l1+l2+l3)/3 định GHĐ ĐCNN Phân nhóm, giới thiệu dụng cụ đo phát dụng cụ đo cho nhóm + Đo độ dài: đo lần ghi Phân công làm vào bảng 1.1 tính giá l +l +l công việc cần thiết trị TB: l = 3 Thực hành đo độ dài theo nhóm ghi kết vào bảng 1.1 (SGK) Hoạt động 5: Cách đo độ dài: - Độ chia nhỏ (ĐCNN) thước độ dài hai vạch chia liên tiếp thước - Yêu cầu học sinh nhắc lại bước đo độ dài ? Dựa vào phần thực hành - Khác em cho biết độ dài ước lượng độ dài thực tế có khác không? ? Em chọn dụng cụ để Dùng thước thẳng để đo đo? Tại sao? chiều dài bàn học dùng thước kẻ để đo chiều dài sách VL ? Em đặt thước -Đặt dọc theo vật cần đo, để đo? điểm O thước trùng với đầu vật III/.CÁCH ĐO ĐỘ DÀI: GV: Hà Thị Minh Trâm -3- 2/.Đo độ dài : Kết luận: - Ước lượng độ dài cần đo để chọn thước đo thích hợp - Đặt thước mắt nhìn cách - Đọc, ghi kết đo quy định C6: (1): độ dài ? Em đặt mắt theo hướng để đọc kết đo? ? Nếu đầu vật không trùng với vạch thước, ta đọc nào? Hướng dẫn điền vào chỗ trống câu C6 - GV TB ND GD HN: ND liên hệ với nghề sử dụng dụng cụ đo như: nghề may, bán hàng, công việc đo đòi hỏi phải có kỹ đo, đếm xác Đồng thời, GD ý thức, phẩm chất người lao động như: sử dụng dụng cụ đo đạt tiêu chuẩn chất lượng, không đồng tình với hành vi chế tạo sai lệch sử dụng cụ đo không đạt tiêu chuẩn Hoạt động 6: Vận dụng: Treo hình vẽ phóng lớn hìmh 2.1 lên bảng Trong hình này, hình đặt thước để đo chiều dài bút chì? Cho thảo luận C8 Trong trường hợp trường hợp đặt mắt đúng? Hãy quan sát hìng 2.3 cho biết độ dài bút chì hình a, b, c? Cho tiến hành đo chiều dài sải tay chiều cao thể - Nhìn vuông góc với (2): giới hạn đo thước (3): độ chia nhỏ Đọc giá trị gần đầu vật (4): dọc theo (5): ngang với Lần lược thực (6): vuông góc (7) : gần Quan sát IV/ VẬN DỤNG : C7: Chọn câu c Hình C C8: Chọn câu c Thảo luận phút Trường hợp C Hình a, b, c : 7cm Thực GV: Hà Thị Minh Trâm -4- C9 : (1), (2), (3) = 7cm V CỦNG CỐ-DẶN DÒ: - GV ôn lại ý cho rõ - Hướng dẫn làm BT 2.1 SBT - Hướng dẫn nhà - Học thuộc phần ghi nhớ - Đọc phần em chưa biết - Làm BT 1-2.7; 1-2.9; 1-2.26 SBT - Kẻ bảng 3.1 VI RÚT KINH NGHIỆM ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… GV: Hà Thị Minh Trâm -5- Bài 3: ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG I MỤC TIÊU 1.Kiến thức: - Kể tên số dụng cụ thường dùng để đo thể tích chất lỏng 2.Kĩ năng: - Biết xác định thể tích chất lỏng dụng cụ đo thông thường 3.Thái độ: Tích cực, tập trung học tập II.CHUẨN BỊ Giáo viên: - Một xô nước, tranh vẽ hình 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 SGK Học sinh: - bình nước đầy (chưa biết thể tích ), bình dựng nước bình chứa nước, bình đo độ, vài ca đong III PHƯƠNG PHÁP: Thuyết trình vấn đáp, thảo luận nhóm IV.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: Bài mới: Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung TG Hoạt động 1: Tổ chức tình học tập: Hoạt động 2: Ôn lại đơn vị I/.Đơn vị đo thể tích: đo thể tích: Mỗi vật dù to hay nhỏ, chiếm thể tích không gian ? Đơn vị đo thể tích thường Là mét khối (m3) lít - Đơn vị đo thể tích dùng gì? (l) thường dùng mét ? Trong thực tế để bán xăng lít khối (m3) lít (l) dầu người ta thường dùng đơn vị gì? Giới thiệu lít, cc mối liên hệ chúng với m3, cm3, dm3 ? Em đọc trả lời C1 Làm C1 C1: 1m3=1000dm3 ? Làm để đo thể = 1000000cm3 tích chất lỏng 1m3= 1000l = 1000000ml GV: Hà Thị Minh Trâm -6- Hoạt động 3: Tìm hiểu dụng cụ đo thể tích chất lỏng: Treo bảng 3.1 lên bảng - Quan sát II/ Đo thể tích chất ? Em cho biết GHĐ - Trả lời lỏng: ĐCNN dụng cụ này? Tìm hiểu dụng cụ đo ? Nếu ca đong - Các loại chai có ghi sẵn thể tích em dùng dụng cụ để đo thể tích thể tích chất lỏng? Treo hình vẽ hình 3.2 lên bảng ? Hãy cho biết GHĐ Trả lời ĐCNN loại bình này?  Thống bình chia độ vạch chia không nằm đáy bình mà vạch thể tích ban đầu ? Em điền vào chỗ - Chai lọ có ghi sẵn dung Để đo thể tích chất trống câu C5? tích lỏng ta dùng bình chia độ, ca đong Hoạt động 4: Tìm hiểu cách để đo thể tích chất lỏng: ? Hãy quan sát hình 3.3, Tìm hiểu cách đo chi biết bình đặt để thể tích chất lỏng : đo xác nhất? ? Có ba cách đặt mắt quan - Bình b sát hình 3.4 Cách đúng? ? Hãy đọc thể tích nước - Cách b hình a,b,c, hình 3.5? Cho thảo luận phần kết Trả lời luận Điền vào chỗ trống yêu cầu làm việc cá nhân ? Tóm lại làm để đo Cá nhân trả lời Cách đo thể tích chất thể tích chất lỏng lỏng: Gọi hs đọc hoàn chỉnh lại - Ước lượng thể tích trọn vẹn chất lỏng cần đo ? Trả lời câu hỏi nêu đầu - Có thể đo ca đong - Lựa chọn bình chia có ghi sẵn dung tích độ có GH ĐCNN - Có thể đo bình thích hợp, đổ chất lỏng chia độ vào bình GV: Hà Thị Minh Trâm -7- - Đặt bình chia độ thẳng đứng Đặt mắt nhìn ngang với độ cao với mực chất lỏng bình Đọc ghi kết đo theo vạch chia gần với mực chất lỏng Hoạt động 5: Thực hành đo thể tích củachất lỏng chứa bình GV giới thiệu dụng cụ thí Thực hành: nghiệm Giới thiệu cách làm Đo thể tích nước Bình Chọn dụng cụ đo hai bình, bình chứa xác định GHĐ + ĐCNN đầy nước, bình chứa - Ước lượng thể tích nước lít nước (lít) - Lấy bình chia độ đong - Có thể ước lượng nước trước đổ vào bình - Tiến hành đo sau đến đầy ghi Kq đo vào Bảng 3.1 Tính thể tích ( cm ) Tiến hành so sánh hai Kq Ghi kết vào bảng Từ rút hai nhận xét Tương tự bình 2: Đỗ nước hai phương pháp đo từ bình bình chia độ nhận định thể tích nước chứa bình (cm3) V CỦNG CỐ-DẶN DÒ: - Hệ thống lại ý a Bài vừa học : - Học thuộc ghi nhớ SGK - Làm BT 3,2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6 b.Bài học : Đo thể tích vật rắn không thấm nước Câu hỏi soạn bài: -Để đo vật rắn không thấm nước ta làm nào? -Làm để xác định thể tích đá? VI.RÚT KINH NGHIỆM ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… GV: Hà Thị Minh Trâm -8- Bài 4: ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC I MỤC TIÊU 1.Kiến thức: - Biết cách đo thể tích vật rắn không thấm nước 2.Kĩ năng: - Biết sử dụng dụng cụ đo, biết tuân thủ theo qui tắc đo 3.Thái độ: Tuân thủ quy tắc đo trung thực với số liệu mà đo được, hợp tác công việc nhóm II.CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Vật rắn không thấm nước, bình chia độ, bình tràn, bình chứa (mỗi loại cái) Học sinh: - Nghiên cứu kĩ SGK III PHƯƠNG PHÁP: Thuyết trình vấn đáp, thảo luận nhóm IV.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: Bài mới: Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung TG Hoạt động 1: Tổ chức tình học tập: Dùng H4.1 SGK: Làm để biết xác thể tích đinh ốc? Muốn đo xác thể tích đinh ốc, đá bao nhiêu, nghiên cứu học: Đo thể tích Vật rắn không thấm nước Bài 4: ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC Hoạt động 2: Tìm hiểu cách đo thể tích vật rắn không thấm nước Em quan sát hình 4.2 - Đầu tiên đọc thể SGK cho biết người tích nước bình ta đo thể tích đá chia độ V1 sau bỏ cách nào? đá vào đọc thể tích V2 I Cách đo thể tích ? Sau biết V1, V2, làm - V = V2 - V1 vật rắn không thấm để tính thể tích nước đá? GV: Hà Thị Minh Trâm -9- Dùng bình chia độ: - Cách đo thể tích vật rắn không thấm nước bình chia độ: C1 - Đo thể tích nước ban đầu có bình chia độ: (VD: V1 = 150cm3) - Thả chìm đá vào bình chia độ Đo thể tích nước dâng lên bình (V2 = 200cm3) - Thì thể tích đá V2 – V1 = 200 – 150 = 50 (cm3) Ta gọi (V) thể tích vật rắn V = V2 – V1 ? Nếu đá to ta làm cách nào? ? Quan sát hình 4.3 SGK em cho biết người ta đo thể tích đá cách nào? Cho hs đọc phần kết luận SGK ? Em tìm từ thích hợp khung bên phải để điền vào vị trí a, b, c câu C3? -Ta dùng bình tràn bình chứa - Đổ nước vào bình tràn vị trí hình 4.3 a SGK sau bỏ đá vào, nước tràn bình chứa, đổ nước bình chứa vào bình chia độ thể tích thể tích đá - Đọc thảo luận phút (1) thả (2) dâng lên (3) chìm xuống (4) tràn GV: Hà Thị Minh Trâm - 10 - Dùng bình tràn C2 Khi đá không bỏ lọt vào bình chia độ đổ đầy nước vào bình tràn thả đá vào bình tràn, đồng thời hứng nước tràn vào bình chứa Sau đổ thể tích nước vào bình chia độ mực nước cao (trong bình chia độ) thể tích vật rắn (hòn đá) - Biết tiến hành thí nghiệm kiểm tra dự đoán ngưng tụ xảy nhanh giảm nhiệt độ 2.Kĩ năng: - Sử dụng nhiệt kế - Sử dụng thuật ngữ: Dự đoán, thí nghiệm, kiểm tra dự đoán, đối chứng… - Quan sát, so sánh 3.Thái độ: - Rèn luyện tính sáng tạo, nghiêm túc nghiên cứu tượng vật lý II.CHUẨN BỊ: Giáo viên: Một cốc thủy tinh Một đĩa đậy cốc Một phích nước nóng Hai cốc thủy tinh giống Nước có pha màu Nước đá đập nhỏ Nhiệt kế Khăn lau khô Học sinh: - Nghiên cứu kĩ SGK III PHƯƠNG PHÁP: IV.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: Bài mới: Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung TG Hoạt động 1: Tổ chức tình học tập Tiến hành thí nghiệm: Đổ nước nóng vào cốc, cho HS quan sát nước bốc Dùng đĩa đậy vào cốc nước Một lát sau cho HS quan sát mặt đĩa, nêu nhận xét Hiện tượng chất lỏng biến thành gọi bay hơi, tượng biến thành chất lỏng gọi ngưng tụ Bài học hôm giúp hiểu rõ ngưng tụ SỰ NGƯNG TỤ Hoạt động 2: Tìm hiểu ngưng tụ BÀI 27: SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ Hiện tượng chất lỏng biến - Nghe thông báo I- Sự ngưng tụ thành bay hơi, GV - Sự chuyển từ thể GV: Hà Thị Minh Trâm - 98 - tượng biến thành sang thể lỏng gọi chất lỏng ngưng ngưng tụ tụ.Ngưng tụ trình ngược với bay hơi” Để chất lỏng bay nhanh ta tăng nhiệt độ chất lỏng ? Vậy muốn dễ quan sát - Giảm nhiệt độ tượng ngưng tụ, ta phải làm tăng hay giảm nhiệt độ? Để khẳng định có phải giảm nhiệt độ hơi, ngưng tụ xảy nhanh dễ quan sát không cần phải làm thí nghiệm kiểm tra Hoạt động 3: Thí nghiệm kiểm tra Yêu cầu HS đọc mục b) Thí - Đọc mục b) Thí nghiệm kiểm tra nghiệm kiểm tra Hướng dẫn thí nghiệm - Nghe GV trình bày GV gợi ý thêm HD cách cách tiến hành thí thực cụ thể nghiệm -Phát dụng cụ cho - Tiến hành thí nhóm cho nhóm thực nghiệm TN -Tiến hành thí nghiệm trả lời - Nhiệt độ cốc thí câu hỏi từ C1 đến C5 nghiệm thấp nhiệt độ cốc đối chứng - Có nước đọng mặt cốc thí nghiệm Không có nước đọng mặt cốc đố chứng - Không Vì nước đọng mặt cốc thí nghiệm màu nước cốc có pha màu Nước cốc thấm qua GV: Hà Thị Minh Trâm - 99 - thủy tinh - Do nước không khí gặp lạnh, ngưng tụ lại - Đúng Khi giảm nhiệt độ hơi, ngưng tụ xảy nhanh ta dễ dàng quan sát tượng ngưng tụ - Khi giảm nhiệt độ hơi, ngưng tụ xảy nhanh ta dễ dàng quan sát tượng ngưng tụ Hoạt động 4: Vận dụng - Hướng dẫn HS trả lời C6, - Thảo luận C6, C7, C7, C8 C8 - Báo cáo kết thảo luận C6: Hơi nước đám mây ngưng tụ tạo thành mưa Khi hà vào mặt gương, nước có thở gặp gương lạnh, ngưng tụ tạo thành hạt nước nhỏ làm mờ gương C7: Hơi nước không khí ban đêm gặp lạnh, ngưng tụ thành gọt sương đọng C8: Trong chai đựng rượu đồng thời xảy - Nhận xét, thống câu hai trình bay GV: Hà Thị Minh Trâm - 100 - trả lời ngưng tụ Vì chai đậy kín, nên có rượu bay có nhiêu rượu ngưng tụ, mà lượng nước không giảm Với chai để hở miệng, trình bay mạnh ngưng tụ nên rượu cạn dần V CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ: - Đọc “ Có thể em chưa biết ” - Học làm tập SBT - Xem trước 28 VI.RÚT KINH NGHIỆM: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… BÀI 28: SỰ SÔI I MỤC TIÊU 1.Kiến thức: - Mô tả sôi kể đặc điểm sôi II- Chuẩn Bị: 2.Kĩ năng: GV: Hà Thị Minh Trâm - 101 - - Biết cách tiến hành thí nghiệm, theo dõi thí nghiệm khai thác số liệu thu thập từ thí ngiệm sôi 3.Thái độ: - Rèn tính cẩn thận, trung thực II.CHUẨN BỊ: Giáo viên: Một giá đỡ thí nghiệm Một kiềng lưới kim loại Một kẹp vạn Một bình cầu đáy bằng, có nút cao Một đèn cồn Một nhiệt kế thủy ngân Một đồng hồ Học sinh: - Nghiên cứu kĩ SGK - Chép bảng 28.1 SGK vào trang ghi.Một tờ giấy kẻ ô khổ HS III PHƯƠNG PHÁP: IV.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: Bài mới: Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung TG Hoạt động 1: Tổ chức tình học tập Cho HS đọc phần mở nêu dự đoán đặt vấn đề Chúng ta phải tiến hành thí nghiệm kiểm tra dự đoán để khẳng định đúng, sai? Hoạt động 2: Làm thí nghiệm sôi: - Gọi HS đọc mục 1) Tiến hành thí nghiệm Làm thí nghiệm biểu diễn yêu cầu HS quan sát Lưu ý mục đích thí nghiệm theo dõi tượng xảy nhằm trả lời câu hỏi mục II * Khi nước đạt tới 400C bắt đầu ghi giá trị thời gian nhiệt độ nước tương ứng Hướng dẫn HS theo dõi nhiệt độ, ghi phần mô tả - Đọc mục 1) Tiến I- Thí nghiệm sôi hành thí nghiệm 1.Tiến hành thí nghiệm - Quan sát thí nghiệm - Ghi lại nhiệt độ nước sau phút Thảo luận, nhận xét tượng mặt GV: Hà Thị Minh Trâm - 102 - tượng thấy có nước, tượng tượng xảy Chỉ cần lòng nước để ghi vào bảng chữ ghi vào theo phần số La Mã thời bảng chép sẵn gian xảy tượng - Lưu ý: Kết thí nghiệm, Ghi nhận xét nước sôi nhiệt độ chưa đến tượng xảy 1000C GV phải giải thích lý nước sôi mà nhiệt kế không 1000C Nguyên nhân: nước không nguyên chất, chưa đạt điều kiện chuẩn, nhiệt kế mắc sai số… Hoạt động 3: Hướng dẫn HS vẽ đường biểu diễn Hướng dẫn HS vẽ đường - Theo dõi cách vẽ Vẽ đường biểu diễn biểu diễn thay đổi nhiệt đường biểu diễn vào độ nước bảng phụ giấy kẻ ô vuông có kẻ ô vuông - Vẽ đường biểu diễn - Kiểm tra vào giấy kẻ ô vuông Đường biểu diễn học theo hướng dẫn sinh GV - Treo lên bảng đồ thị biểu - Quan sát diễn thay đổi nhiệt độ nước theo thời gian - Yêu cầu HS ghi nhận xét - Ghi nhận xét về đường biểu diễn: đường biểu diễn ? Trong khoảng thời gian nước tăng nhiệt độ? ? Đường biểu diễn có đặc điểm gì? ? Nước sôi nhiệt độ nào? ? Trong suốt thời gian nước sôi nhiệt độ nước có thay đổi không? ? Đường biểu diễn có đặc điểm gì? ? Yêu cầu HS nhận xét - Thảo luận đường biểu diễn, thảo luận lớp V CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ: GV: Hà Thị Minh Trâm - 103 - - Học làm tập 28-29.4, 28-29.6 SBT - Xem trước 29 VI.RÚT KINH NGHIỆM: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… BÀI 29: SỰ SÔI I MỤC TIÊU 1.Kiến thức: - Nhận biết tượng đặc điểm sôi 2.Kĩ năng: GV: Hà Thị Minh Trâm - 104 - - Vận dụng kiến thức sôi để giải thích số tượng đơn giản có liên quan đến đặc điểm sôi 3.Thái độ: - Rèn tính cẩn thận, trung thực II.CHUẨN BỊ: Giáo viên: Một giá đỡ thí nghiệm Một kiềng lưới kim loại Một kẹp vạn Một bình cầu đáy bằng, có nút cao Một đèn cồn Một nhiệt kế thủy ngân Một đồng hồ Học sinh: - Nghiên cứu kĩ SGK - Chép bảng 28.1 SGK vào trang ghi Một tờ giấy kẻ ô khổ HS III PHƯƠNG PHÁP: IV.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: Bài mới: Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung TG Hoạt động 1: Mô tả lại thí nghiệm sôi Với dụng cụ thí nghiệm chuẩn bị sẵn yêu cầu đại diện HS dựa vào dụng cụ thí nghiệm mô tả lại thí nghiệm sôi tiến hành nhóm - Điều khiển HS thảo luận kết thí nghiệm theo câu hỏi C1, C2, C3, C4, C5, C6 (Từ câu C1 đến C3 tùy thuộc vào thí nghiệm HS, đặc biệt nhiệt kế sử dụng thí nghiệ) - mô tả lại thí nghiệm II- Nhiệt độ sôi Kết luận: - Mỗi chất lỏng sôi nhiệt độ định Nhiệt độ gọi nhiệt độ sôi Ở nhiệt độ - Thảo luận kết chất lỏng bay thí nghiệm theo lòng lẫn mặt câu hỏi C1, C2, thoáng chất lỏng C3, C4, C5, C6 SGK - Trong suốt thời gian C4: Không tăng sôi, nhiệt độ chất C5: Bình lỏng không thay đổi C6: (1) 100 C (2)-nhiệt độ sôi (3)-không thay đổi (4)-bọt khí (5)-mặt thoáng Làm thí nghiệm tương tự với chất lỏng khác người ta rút kết luận tương tự - Giới thiệu bảng 29.1 SGK - chất lỏng sôi GV: Hà Thị Minh Trâm - 105 - nhiệt độ sôi số chất nhiệt độ xác định điều kiện chuẩn Hoạt động 2: Vận dụng - Hướng dẫn HS thảo luận C7 Vì nhiệt độ III- Vận dụng câu hỏi C7, C8, C9 xác định không phần vận dụng đổi trình nước sôi - Yêu cầu HS rút kết luận C8 Vì nhiệt độ sôi chung sôi thủy ngân cao nhiệt độ sôi nước, nhiệt độ sôi rượu thấp nhiệt độ sôi nước C9 Đoạn AB ứng với trình nóng lên nước Đoạn BC ứng với trình sôi nước V CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ: - Đọc “có thể em chưa biết” - Học làm tập SBT Xem trước 30 VI.RÚT KINH NGHIỆM: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… BÀI 30: TỔNG KẾT CHƯƠNG 2: NHIỆT HỌC I MỤC TIÊU 1.Kiến thức: - Ôn lại kiến thức nhiệt học học chương 2) Kỹ năng: 3) Thái đô: GV: Hà Thị Minh Trâm - 106 - II- Chuẩn Bị: 2.Kĩ năng: - Vận dụng kiến thức, giải thích tượng liên quan thực tế 3.Thái độ: - Yêu thích môn học, có ý thức vận dụng kiến thức vào sống II.CHUẨN BỊ: Giáo viên: Bảng ô chữ hình 30.4 Học sinh: - Nghiên cứu kĩ SGK III PHƯƠNG PHÁP: IV.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: Bài mới: Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung Hoạt động 1: Ôn tập ? Thể tích chất khí thay đổi nhiệt độ tăng, giảm? ? Trong chất rắn, lỏng, khí chất nở nhiệt nhiều nhất, chất nở nhiệt nhất? ? Tìm thí dụ chứng tỏ co dãn nhiệt bị ngăn trở gây lực lớn? ? Nhiệt kế hoạt động dựa tượng nào? Kể tên nêu công dụng số loại nhiệt kế thường gặp đời sống? ? Yêu cầu HS thực C5 - Thể tích tăng nhiệt độ tăng, giảm nhiệt độ giảm - Chất khí nở nhiệt nhiều Chất rắn nở nhiệt - dãn nở nhiệt làm đường ray xe lửa cong lại… - Hiện tượng dãn nở nhiệt chất + Nhiệt kế rượu dùng để đo nhiệt độ khí + Nhiệt kế thủy ngân dùng phòng thí nghiệm + Nhiệt kế y tế dùng để đo nhiệt độ thể - (1) nóng chảy, (2) bay GV: Hà Thị Minh Trâm - 107 - TG (3) đông đặc ? Mỗi chất có nóng chảy (4) ngưng tụ đông đặc nhiệt - Có độ xác định không? ? Nhiệt độ gọi gì? - Nhiệt độ nóng chảy ? Trong thời gian nóng chảy, (nhiệt độ đông đặc) nhiệt độ chất rắn có tăng - Không thay đổi không tiếp tục đun? ? Chất lỏng có bay nhiệt độ xác định không? - Không ? Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào - Nhiệt độ, gió, diện yếu tố nào? tích mặt thoáng ? Ở nhiệt độ chất chất lỏng lỏng, cho dù có tiếp tục đun - Nhiệt độ sôi Ở không tăng nhiệt độ? Sự nhiệt độ chất bay chất lỏng nhiệt lỏng bay độ có đặc điểm gì? lòng lẫn mặt thoáng chất lỏng Hoạt động 2: Vận dụng -Tổ chức cho HS làm tập -HS HĐ cá nhân, vận dụng phiếu học tập – thảo luận lớp để thu phiếu học tậphoàn thành phần tập vận dụng Hoạt động 3: Trò chơi ô chữ - Cho HS quan sát ô chữ - HS tham gia chơi - Phổ biến luật chơi trò chơi đoán ô chữ - Đọc nội dung ô chữ điều khiển hàng để HS đoán chữ GV V CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ: - Học từ 15 đến 30 chuẩn bị thi học kỳ II VI.RÚT KINH NGHIỆM: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… GV: Hà Thị Minh Trâm - 108 - ÔN THI HỌC KÌ I MỤC TIÊU 1.Kiến thức: - Nắm đặc điểm nhiệt kế y tế nhiệt kế dầu 2.Kĩ năng: GV: Hà Thị Minh Trâm - 109 - - Biết đo nhiệt độ thể nhiệt kế y tế - Biết theo dõi thay đổi nhiệt độ theo thời gian vẽ đường biểu diễn thay đổi 3.Thái độ: - Rèn tính cẩn thận, trung thực II.CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Một nhiệt kế y tế, nhiệt kế thủy ngân (hoặc nhiệt kế dầu , đồng hồ, y tế - Chép mẫu báo cáo thí nghiệm SGK vào tờ giấy HS - đặc điểm nhiệt kế y tế Dụng cụ mục I - đặc điểm nhiệt kế dầu Dụng cụ mục II - em mang nhiệt kế y tế gia đình Học sinh: - Nghiên cứu kĩ SGK III PHƯƠNG PHÁP: IV.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: Bài mới: Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung TG Hoạt động 1: Tổ chức tình học tập Hoạt động 3: Rút kết luận Hoạt động 4: dụng kiến thức thu hoạt động để giải thích số tượng V CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ: VI.RÚT KINH NGHIỆM: GV: Hà Thị Minh Trâm - 110 - ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… THI HỌC KÌ I MỤC TIÊU 1.Kiến thức: - Nắm đặc điểm nhiệt kế y tế nhiệt kế dầu 2.Kĩ năng: - Biết đo nhiệt độ thể nhiệt kế y tế - Biết theo dõi thay đổi nhiệt độ theo thời gian vẽ đường biểu diễn thay đổi 3.Thái độ: - Rèn tính cẩn thận, trung thực II.CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Một nhiệt kế y tế, nhiệt kế thủy ngân (hoặc nhiệt kế dầu , đồng hồ, y tế - Chép mẫu báo cáo thí nghiệm SGK vào tờ giấy HS - đặc điểm nhiệt kế y tế Dụng cụ mục I - đặc điểm nhiệt kế dầu Dụng cụ mục II - em mang nhiệt kế y tế gia đình Học sinh: - Nghiên cứu kĩ SGK III PHƯƠNG PHÁP: IV.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: Bài mới: Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung TG Hoạt động 1: Tổ chức tình học tập GV: Hà Thị Minh Trâm - 111 - Hoạt động 3: Rút kết luận Hoạt động 4: dụng kiến thức thu hoạt động để giải thích số tượng V CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ: VI.RÚT KINH NGHIỆM: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… GV: Hà Thị Minh Trâm - 112 - [...]... kéo Nhấn mạnh: Khi vật này c (5) : Lực hút đẩy hoặc kéo vật kia, ta nói 2/.Kết luận: Tác dụng vật này tác dụng lực lên vật đẩy kéo của vật này lên kia vật khác gọi là lực Hoạt động 2: nhận xét về phương và chiều của lực Để hiểu rõ phương và chiều của lực ta làm lại TN hình 6. 1 và 6. 2 SGK + Làm lại thí nghiệm, sau GV: Hà Thị Minh Trâm Làm lại thí nghiệm ở II/ Phương và chiều H6.1 và H6.2 sau đó của lực:... hành đo thể tích vật rắn Cho tiến hành thí nghiệm - Cách đo vật thả vào 3.Thực hành: các bước như SGK và báo bình chia độ Đo thể tích vật rắn cáo kết quả theo Bảng 4.1 - Cách đo vật không Theo dõi tiến hành thí thả vào bình chia độ nghiệm, nx kỹ năng ước dùng bình tràn lượng thể tích vật để chọn + Tiến hành đo và ghi phương án đo kết quả đo vào bảng + Y/c đo 3 lần thể tích của 4.1 1 vật + Yêu cầu hs... chuyển động động? 2 Những sự biến - Vật chuyển động bỗng - Vật đang chuyển dạng: GV: Hà Thị Minh Trâm - 20 - TG dừng lại - Vật đang đứng yên, bắt đầu chuyển động - Vật chuyển động nhanh hơn - Vật chuyển động chậm lại động, bị dừng lại VD: Thủ môn bắt bóng: quả bóng đang chuyển động sẽ dừng lại - Vật đang đứng yên, bắt đầu chuyển động VD: Lực đẩy làm chiếc xe chuyển động… - Vật chuyển động nhanh lên VD: Tăng... ga cho xe máy chạy nhanh hơn - Vật chuyển động chậm lại VD: Phanh hãm - Vật đang chuyển động theo hướng này, ống chuyển động sang hướng khác - Vật đang chuyển động theo hướng này, bỗng chuyển động sang hướng khác ? Hãy tìm 4 ví dụ về biến đổi chuyển động? (Vật chuyển động nhanh lên có nghĩa là vận tốc (tốc độ) của vật nhanh dần theo thời gian, và ngược lại là vận tốc vật giảm dần theo thời gian, quá... Tương tự hướng dẫn hs làm TN và giải câu C5, C6 Treo bảng phụ có ghi sẵn câu C7 lên bảng Gọi lên bảng điền vào vị trí này Em hãy viết đầy đủ các câu Hoạt động 3: Vận dụng Em hãy nêu 3 ví dụ về lực tác dụng lên một vật làm vật biến dạng? ? Nêu 3 ví dụ về lực tác dụng làm vật biến dạng? ? Nêu một ví dụ lực tác dụng vừa làm vật biến đổi chuyển động vừa làm vật biến dạng? Quan sát Trả lời 2 Những kết quả... này được gọi chung là quá trình làm biến đổi chuyển động của vật) - Là biến đổi hình Sự biến dạng là sự thay Vậy biến dạng là gì? dạng của vật đổi hình dang của vật - Dây cung và cánh cung bị biến dạng Gọi một học sinh trả lời câu hỏi đầu bài Hoạt động 3 :Tìm hiểu những kết quả tác dụng của lực: GV: Hà Thị Minh Trâm - 21 - Làm TN như hình 6. 1SGK ? Nhận xét về kết quả tác dụng của lực lên lò xo lúc đó... sang phải (theo chiều làm TN) Hoạt động 4: nghiên cứu hai lực cân bằng Quan sát hình 6. 4 Đoán - Đoán trả lời câu hỏi III/ Hai lực cân bằng: xem: sợi dây sẽ chuyển động như thế nào, nếu đội kéo co bên trái mạnh hơn, yếu hơn và nếu hai đội mạnh ngang nhau GV ví dụ : đội A ở bên trái đội B ở bên phải GV đọc câu C6: và gọi C6: - Khi đội bên trái trả lời mạnh hơn thì sợi dây sẽ chuyển động sang bên trái -... thức: - Nhận biết được vật đàn hồi - Nắm được các đặc điểm của lực đàn hồi - Rút ra được nhận xét về sự phụ thuộc của lực đàn hồi vào độ biến dạng của vật đàn hồi 2.Kĩ năng: - Lắp ráp được thí nghiệm theo hình vẽ - Nghiên cứu hiện tượng để rút ra quy luật về sự biến dạng và đặc điểm của lực đàn hồi 3.Thái độ: Có ý thức tìm tòi quy luật vật lý qua các hiện tượng tự nhiên II.CHUẨN BỊ: 1 Giáo viên: - 1 lò... vật bị biến dạng điểm của nó đàn hồi thì sẽ sinh ra lực tác - Khi một vật bị biến dụng lên các vật tiếp xúc với dạng đàn hồi thì sẽ sinh nó Lực đó gọi là lực đàn hồi ra lực tác dụng lên các - Gọi 1 trả lời C3 C3: Lực đàn hồi cân vật tiếp xúc với nó Lực bằng với trọng lượng đó gọi là lực đàn hồi của vật Cường độ - Độ biến dạng của vật lực đàn hồi bằng đàn hồi càng lớn thì lực cường độ trọng đàn hồi càng... của một mét khối một chất gọi là khối lượng riêng của chất đó trả lời GV: Hà Thị Minh Trâm - 33 - D= Trong đó D: khối lượng riêng của chất làm vật (kg/m3) m: khối lượng vật (kg) V: thể tích của vật (m3) - Nhận xét Hoạt động 3: Vận dụng - Yêu cầu thực hiện - C6: C6 Khối lượng của chiếc dầm: m = D.V=7800.0,04 = 312kg Trọng lượng của chiếc dầm: P =10m = 10 312 = 3120 N Bài tập vận dụng: Tóm tắt Cho biết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật Lý 6 cả năm, Giáo án Vật Lý 6 cả năm, , Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số, Bài 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG. TRỌNG LƯỢNG RIÊNG, Ổn định tổ chức:

Mục lục

Xem thêm