0
 1. Trang chủ >
 2. Thạc sĩ - Cao học >
 3. Nông - Lâm - Ngư >

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng của hai dự án nâng cấp đường tỉnh lộ 398 và dự án xây dựng mở rộng chợ neo huyện yên dũng, tỉnh bắc giang

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng của hai dự án nâng cấp đường tỉnh lộ 398 và dự án xây dựng mở rộng chợ neo huyện yên dũng, tỉnh bắc giang

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng của hai dự án nâng cấp đường tỉnh lộ 398 dự án xây dựng mở rộng chợ neo huyện yên dũng, tỉnh bắc giang

... y nghiên c u ñ tài “ ðánh giá vi c th c hi n sách b i thư ng gi i phóng m t b ng c a d án nâng c p ñư ng t nh l 398 d án xây d ng m r ng ch Neo huy n Yên Dũng, t nh B c Giang ” ñi u c n thi t ... t nh l 398 xây d ng m r ng ch Neo) huy n Yên Dũng, t nh B c Giang; - ð xu t m t s gi i pháp nh m nâng cao hi u qu c a công tác gi i phóng m t b ng Nhà nư c thu h i ñ t ñ a bàn huy n Yên Dũng, ... huy n Yên Dũng 30 2.2.2 ðánh giá k t qu th c hi n sách b i thư ng, gi i phóng m t b ng c a hai d án nghiên c u : 30 2.2.3 nh hư ng c a vi c th c hi n sách b i thư ng, h tr gi i phóng...
 • 107
 • 426
 • 0
Luận văn đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thưởng, giải phóng mặt bằng của một dự án tại huyện an dương, hải phòng

Luận văn đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thưởng, giải phóng mặt bằng của một dự án tại huyện an dương, hải phòng

... Lời cam đoan - Tôi xin cam đoan số liệu, kết nghiên cứu luận văn n y l trung thực v cha đợc sử dụng để bảo vệ học vị n o - Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn n y đ đợc cảm ... Thờng trực Kiểm kê Bồi thờng GPMB, Phòng T i nguyên v Môi trờng huyện An Dơng đ tạo điều kiện giúp đỡ thời gian nghiên cứu thực đề t i địa b n Tôi xin cảm ơn góp ý chân th nh cán bộ, đồng nghiệp ... bè đ giúp đỡ trình thực đề t i Cuối xin cảm ơn gia đình, bố mẹ, ng i thõn đ động viên, tạo điều kiện mặt suốt trình thực đề t i n y Một lần xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Mai Đăng Khoa...
 • 116
 • 979
 • 5
Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn huyện vụ bản tỉnh nam định

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn huyện vụ bản tỉnh nam định

... Tây t nh Nam ð nh, có di n tích 14.822,45 g m 17 xã th tr n Phía B c giáp v i huy n M L c t nh Hà Nam Phía ðông giáp Thành ph Nam ð nh Phía Tây giáp huy n Ý Yên Phía Nam giáp huy n Nam Tr c V ... tháng có nhi t ñ trung bình l n 28oC t - tháng Mùa ñông, nhi t ñ trung bình 18,9 oC, tháng l nh nh t tháng tháng Mùa h , nhi t ñ trung bình 29oC, tháng nóng nh t tháng tháng -ð m: ð gi a tháng ... th c hi n sách b i thư ng, gi i phóng m t b ng c a hai d án nghiên c u ñ a bàn huy n V B n 55 4.3.1 Lý l a ch n hai d án nghiên c u 55 4.3.2 Chính sách, văn b n áp d ng th c hi n hai d án 56 4.3.3...
 • 107
 • 862
 • 2
đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng của một số dự án tại huyện hải hậu, tỉnh nam định

đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng của một số dự án tại huyện hải hậu, tỉnh nam định

... tổng diện tích đất tự nhiên 4.2 Công tác bồi thờng, giải phóng mặt nh nớc thu hồi đât huyện Hải Hậu Tính đến tháng năm 2007, địa b n huyện đ có 59 dự án đầu t với tổng diện tích đất thu hồi l ... thể từ tỉnh đến sở nhiều lần giải quyết, vận động nhng hộ n y đòi đợc bồi thờng mức cao hơn, giá cao hơn, yêu cầu đợc tái định c Nguyên nhân chủ yếu l phơng án bồi thờng GPMB thực theo quy định ... phơng án bồi thờng GPMB chủ yếu đối tợng đợc bồi thờng v việc áp mức bồi thờng Một số đối tợng lợi dụng việc n y để kích động ngời dân khiếu kiện với lý do: quan Nh nớc cố tình l m sai sách, ...
 • 96
 • 874
 • 1
Luận văn đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn huyện vị xuyên, tỉnh hà giang

Luận văn đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn huyện vị xuyên, tỉnhgiang

... kiến trúc dự án 67 Bảng 4.8 Kết thực sách hỗ trợ, bồi thờng, GPMB dự án 70 Bảng 4.9 Kết thực giao đất tái định c v số tiền dự án phải nộp ho n trả ngân sách Nh nớc dự án 72 ... Với vị trí nh trên, Vị Xuyên có nhiều thuận lợi cho phát triển kinh tế theo hớng hội nhập với địa phơng tỉnh, vùng 4.1.1.2 Đặc điểm địa hình Huyện Vị Xuyên nằm vùng núi thấp tỉnh H Giang, địa ... Bắc giáp biên giới với Trung Quốc v huyện Quản Bạ - Phía Nam giáp huyện Bắc Quang - Phía Đông giáp huyện Bắc Mề v tỉnh Tuyên Quang - Phía Tây giáp huyện Ho ng Su Phì L cửa ngõ phía Nam thị x H Giang, ...
 • 105
 • 1,369
 • 6
Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc cầu giẽ  ninh bình đoạn qua tỉnh nam định

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc cầu giẽ ninh bình đoạn qua tỉnh nam định

... nh Nam ð nh 4.2 Di n tích ñ t, s h thu h i d án ñư ng cao t c C u Gi – Ninh Bình ño n qua t nh Nam ð nh 4.3 54 K t qu b i thư ng, h tr h TðC d án ñư ng cao t c C u Gi – Ninh Bình ño n qua Nam ... GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I - TR N VĂN CHUNG ðÁNH GIÁ VI C TH C HI N CHÍNH SÁCH B I THƯ NG, GI I PHÓNG M T B NG D ÁN ðƯ NG CAO T C C U GI - NINH BÌNH ðO N QUA ... án mà u ki n v n tăng Xu t phát t tình hình th c t l a ch n ñ tài nghiên c u“ðánh giá vi c th c hi n sách b i thu ng, gi i phóng m t b ng d án ñư ng cao t c C u Gi - Ninh Bình ño n qua t nh Nam...
 • 99
 • 1,240
 • 9
Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện nam đàn, tỉnh nghệ an

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện nam đàn, tỉnh nghệ an

... ng Giá tr ñ t b thu h i, trưng thu: Giá tr ñ t b thu h i ho c trưng thu ñư c tính s giá tr th c c a ñ t Nguyên t c chung giá b i thư ng, giá trưng thu ph i giá th trư ng ho c giá thay th Chính ... th y giáo - PGS.TS Nguy n Xuân Thành, ti n hành th c hi n ñ tài: “ ðánh giá vi c th c hi n sách b i thư ng gi i phóng m t b ng Nhà nư c thu h i ñ t m ts d án ñ a bàn huy n Nam ðàn, t nh Ngh An , ... i ph n ánh ñúng, khách quan tình hình th c hi n sách b i thư ng Nhà nư c thu h i ñ t m t s d án ñ a bàn huy n Nam ðàn, t nh Ngh An - Ngu n s li u, tài li u ñi u tra thu th p ñư c ph i ñáng tin...
 • 152
 • 1,209
 • 5
Luận văn đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện phù ninh  tỉnh phú thọ

Luận văn đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện phù ninh tỉnh phú thọ

... 2011-2020 Thực Nghị định số 64/CP, số 02/CP v Chỉ thị số 245/TTg Thủ tớng Chính Phủ UBND huyện đ đạo v quản lý chặt chẽ việc giao đất, cho thu đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất v ... 30% theo giá đất liền kề Về đất ở: + Dự án có 27 hộ sử dụng đất hợp pháp có nguồn gốc trớc ng y 18/12/1980 v 07 hộ sử dụng đất hợp pháp trớc ng y 15/10/1993 + Dự án có 57 hộ sử dụng đất theo ... trớ thu c ủ a bn th Tr n Phong Chõu huy n Phự Ninh Dự án chiếm dụng 15932 m2 đất gây ảnh hởng đến 65 hộ dân thu c khu dân c, với 247 (174 lao động) v s h cú ủ t b nh h ng 57 h Trớc bị thu hồi đất, ...
 • 75
 • 1,135
 • 5
Luận văn đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư dự án xây dựng khu nhà ở dịch vụ tổng hợp và nhà ở xã hội phường lê lợi, thành phố vinh

Luận văn đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư dự án xây dựng khu nhà ở dịch vụ tổng hợp nhà ở xã hội phường lê lợi, thành phố vinh

... "ðánh giá vi c th c hi n sách b i thư ng gi i phóng m t b ng, h tr tái ñ nh d án xây d ng khu nhà d ch v t ng h p nhà h i phư ng L i, thành ph Vinh, t nh Ngh An" 1.2 M c ñích - ðánh giá ... tác b i thư ng, GPMB d án xây d ng khu nhà h p nhà h i d ch v t ng phư ng L i 4.2.1 Khái quát d án Tên d án: D án xây d ng khu nhà d ch v t ng h p nhà h i Phư ng L i Trư ng ð i h c ... vi c th c hi n sách b i thư ng GPMB, h tr , tái ñ nh d án xây d ng khu nhà d ch v t ng h p nhà h i phư ng L i, góp ph n th c hi n t t sách gi i phóng m t b ng - ðánh giá nh hư ng c a...
 • 92
 • 1,228
 • 5
Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhμ nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn thành phố hải phòng

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhμ nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn thành phố hải phòng

... sách bồi thờng giải phóng mặt Nh nớc thu hồi đất số dự án địa b n th nh phố Hải Phòng" 1.2 Mục đích, yêu cầu 1.2.1 Mục đích - Đánh giá việc thực sách bồi thờng GPMB Nh nớc thu hồi đất số dự án ... khi u kiện đất đai nhân dân việc bồi thờng GPMB Nh nớc thu hồi đất Trớc tình hình trên, để nhìn nhận đầy đủ công tác bồi thờng giải phóng mặt th nh phố Hải Phòng, thực đề t i: Đánh giá việc thực ... định mức bồi thờng: chủ sở hữu khi u nại Chính phủ sau đất bị thu hồi trình bắt buộc Khoản tiền bồi thờng cần phải bồi thờng cho chủ sở hữu cách công cho việc thu hồi đất Khi tính toán mức bồi thờng...
 • 134
 • 726
 • 2
đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện mỹ lộc, tỉnh nam định

đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện mỹ lộc, tỉnh nam định

... ng, h tr TðC khi Nhà nư c thu h i ñ t ñ a bàn t nh Nam ð nh - ðánh giá vi c th c hi n sách b i thư ng, h tr TðC Nhà nư c thu h i ñ t t i 02 d án ñ a bàn nghiên c u C th : + ðánh giá trình t , ... c a th y giáo - TS ðàm Xuân Hoàn, ti n hành th c hi n ñ tài: “ðánh giá vi c th c hi n sách b i thư ng gi i phóng m t b ng nhà nư c thu h i ñ t m t s d án ñ a bàn huy n M L c - t nh Nam ð nh”, ... n giá ñ n bù v ñ t, tài s n ñ t bao g m: Giá lo i ñ t Giá hoa màu ñ t Giá v t ki n trúc ñ t + Phân tích sách h tr TðC bao g m: Chính sách n ñ nh cu c s ng Chính sách ñào t o ngh H gia ñình thu...
 • 107
 • 524
 • 1
ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Ở MỘT SỐ DỰ ÁN TẠI HUYỆN HIỆP HOÀ, TỈNH BẮC GIANG

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Ở MỘT SỐ DỰ ÁN TẠI HUYỆN HIỆP HOÀ, TỈNH BẮC GIANG

... hội huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 25 2.2.2 Điều tra đánh giá việc thực sách bồi thường giải phóng mặt dự án trọng điểm địa bàn huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 25 2.2.3 Đánh giá ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI  NGUYỄN HỮU HIỆU ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG MỘT SỐ DỰ ÁN TẠI HUYỆN HIỆP HOÀ, TỈNH ... thu hồi đất số dự án huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang' ' Mục đích yêu cầu 2.1 Mục đích - Đánh giá việc thực sách bồi thường giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất dự án trọng điểm (Xây dựng công viên...
 • 91
 • 495
 • 2
đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn huyện vĩnh tường, tỉnh vĩnh phúc

đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn huyện vĩnh tường, tỉnh vĩnh phúc

... NGUYỄN TRUNG HIẾU ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƢỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH TƯỜNG, TỈNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Mã số: 60 85 01 03 ... thực sách bồi thường, giải phóng mặt số dự án địa bàn huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu tổng quát Đề tài nghiên cứu công tác bồi thƣờng, giải phóng mặt số dự án địa ... việc thực sách bồi thƣờng, hỗ trợ TĐC hai dự án địa bàn huyện Vĩnh Tƣờng - Đánh giá đƣợc tác động việc thu hồi đất đến ngƣời dân bị thu hồi đất hai dự án địa bàn huyện Vĩnh Tƣờng- Tỉnh Vĩnh Phúc...
 • 99
 • 386
 • 0
Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện Kỳ Anh, tỉnhTĩnh

... VĂN DŨNG ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƢỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KỲ ANH, TỈNH HÀ TĨNH Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60.85.01.03 ... quát Đánh giá việc thực sách bồi thường giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất số dự án địa bàn huyện Kỳ Anh, tỉnh Tĩnh 2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Kỳ ... huyện Kỳ Anh, tỉnh Tĩnh - Đánh giá tình hình quản lý nhà nước đất đai địa bàn huyện Kỳ Anh, tỉnh Tĩnh - Đánh giá sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư địa bàn huyện Kỳ Anh, tỉnh Tĩnh -...
 • 112
 • 629
 • 2
Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất một số dự án trên địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất một số dự án trên địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

... thầy giáo TS Hoàng Hải tiến hành thực đề tài: Đánh giá việc thực sách bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định nhà nước thu hồi đất số dự án địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương ... thành phố Hải Dƣơng - Đánh giá việc thực sách bồi thƣờng, hỗ trợ tái định dự án thu c địa bàn nghiên cứu mặt: + Đối tƣợng điều kiện bồi thƣờng đất + Giá đất tính bồi thƣờng, hỗ trợ + Giá bồi ... lại giá trị quyền sử dụng đất diện tích đất bị thu hồi cho ngƣời thu hồi đất 1.1.1.3 Hỗ trợ Hỗ trợ Nhà nƣớc thu hồi đất: Hỗ trợ Nhà nƣớc thu hồi đất việc Nhà nƣớc giúp đỡ ngƣời bị thu hồi đất...
 • 81
 • 1,669
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi ðất tại một số dự án trênđịa bàn huyện me linh thanh pho ha noiđánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi ðất tại một số dự án trên địa bàn hà nộiđánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện phú lươngđánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện phú xuyên hà nộihoàn thiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằngchính sách bồi thường giải phóng mặt bằngchính sách bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố vinhtổ chức thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư thuộc trách nhiệm của chủ đầu tưgiải quyết các vấn đề về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằngdanh gia viec thuc hien chinh sach giam ngheo vung tay bacluận văn đánh giá thực trạng công tác thu hồi bồi thường giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn thị xã từ sơn tỉnh bắc ninhđánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên giai đoạn 20082013nghien cuu thuc trang cong tac boi thuong giai phong mat bang tai mot so du an tren dia ban huyenđánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự ánthực trạng công tác bồi thường giải phóng mặt bằngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ