0
 1. Trang chủ >
 2. Khoa học xã hội >
 3. Giáo dục học >

skkn lựa chọn một số bài tập bổ trợ cho học sinh thcs học môn cầu lông

Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện động tác lộn xuôi tỳ đầu bật ở môn học thể dục nhào lộn cho nam sinh viên k45a GDTC GDQP trường đại học vinh

Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện động tác lộn xuôi tỳ đầu bật ở môn học thể dục nhào lộn cho nam sinh viên k45a GDTC GDQP trường đại học vinh

... Trờng đại học vinh Khoa giáo dục thể chất nghiên cứu lựa chọn một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện động tác lộn xuôi - tỳ đầu bật môn học thể dục nhào lộn cho nam sinh viên k45A ... tài:" ;Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện động tác Lộn xuôi - Tỳ đầu bật môn học Thể dục Nhào lộn cho Nam sinh viên K45A khoa GDTC - GDQP trờng Đại Học Vinh& quot;. ... nghiên cứu đề tài lựa chọn một số bầi tập bổ trợ hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện động tác Lộn xuôi - tỳ đầu bật môn học thể dục nhào lộn cho Nam sinh viên K45A khoa GDTC- GDQP Trờng Đại học...
 • 47
 • 1,354
 • 2
Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập bổ trợ nhằm phát triển khả năng phối hợp vận động khi thực hiện bài tập nhảy dây ngắn cho nam sinh viên k47a khoa GDTC GDQP trường đại vinh

Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập bổ trợ nhằm phát triển khả năng phối hợp vận động khi thực hiện bài tập nhảy dây ngắn cho nam sinh viên k47a khoa GDTC GDQP trường đại vinh

... thị thành Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập bổ trợ nhằm phát triển khả năng phối hợp vận động khi thực hiện bài tập nhảy dây ngắn cho nam sinh viên K47A khoa GDTC GDqp trờng đại học vinh Báo ... dôc Vinh - 20071 Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập bổ trợ nhằm phát triển khả năng phối hợp vận động khi thực hiện bài tập nhảy dây ngắn cho nam sinh viên K47A khoa GDTC GDqp tr ờng đại ... 5%. 37 Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập bổ trợ nhằm phát triển khả năng phối hợp vận động khi thực hiện bài tập nhảy dây ngắn cho nam sinh viên K47A khoa GDTC GDqp tr ờng đại học vinh luận...
 • 38
 • 945
 • 7
Lựa chọn một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao khả năng mềm dẻo, khéo léo trong môn thể dục nhịp điệu cho nữ học sinh lớp 10 trường THPT anh sơn i  nghệ an luận văn tốt nghiệp đại học

Lựa chọn một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao khả năng mềm dẻo, khéo léo trong môn thể dục nhịp điệu cho nữ học sinh lớp 10 trường THPT anh sơn i nghệ an luận văn tốt nghiệp đại học

... khéo léo trong môn thể dục nhịp i u cho nữ học sinh Trường THPT Anh Sơn I - Nghệ An. Mục tiêu 2: Lựa chọn và đánh giá một số b i tập bổ trợ nhằm nâng cao khả năng mềm dẻo, khéo léo trong môn thể ... b i tập bổ trợ nhằm nâng cao khả năng mềm dẻo, khéo léo trong môn thể dục nhịp i u cho nữ học sinh lớp 10 trờng THPT Anh Sơn I - Nghệ An .2 Khoỏ lun tt nghip Trn Th XuõnChơng I : tổng quan ... chất cho học sinh, nâng cao chất lượng học môn thể dục nhịp i u, nhằm góp phần ít nhiều vào việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo chúng t i lựa chọn nghiên cứu đề ti: Lựa chọn một số bài...
 • 62
 • 3,375
 • 4
Lựa chọn một số bài tập bổ trợ nhằm phát triển thể lực chung khi học môn thể dục aerobics cho học sinh nữ 12a3 trường THPT lê hồng phong  nghệ an luận văn tốt nghiệp đại học

Lựa chọn một số bài tập bổ trợ nhằm phát triển thể lực chung khi học môn thể dục aerobics cho học sinh nữ 12a3 trường THPT lê hồng phong nghệ an luận văn tốt nghiệp đại học

... tác động của 4 bài tập đã lựa chọn cho nữ học sinh trường THPT Hồng Phong Nghệ An chúng tôi áp dụng tất cả 4 bài tập đã lựa chọn lên học sinh nữ ở nhóm thực nghiệm .Các bài tập đó được áp ... cũng như môn thể dục nói chung vẫn còn chưa cao3.4. Tổ chức thực nghiệm, đánh giá hiệu quả của bài tập đến sự phát triển thể lực cho nữ học sinh trường THPT Hồng Phong Nghệ An. Để đánh ... Phong_ Nghệ An Thông qua việc quan sát sư phạm trong quá trình tập luyện, cũng như việc quan sát các buổi kiểm tra bài tập phát triển thể lực chung của nữ học sinh trường THPT Hồng Phong cho...
 • 49
 • 896
 • 2
Luận văn nghiên cứu và lựa chọn một số bài tập bổ trợ nhằm khắc phục những sai lầm thường mắc trong kĩ thuật đệm bóng thấp tay bằng hai tay cho học sinh khối 11  trường THPT nho quan b  ninh bình

Luận văn nghiên cứu và lựa chọn một số bài tập bổ trợ nhằm khắc phục những sai lầm thường mắc trong kĩ thuật đệm bóng thấp tay bằng hai tay cho học sinh khối 11 trường THPT nho quan b ninh bình

... Nghiên < /b> cứu < /b> và < /b> lựa < /b> chọn < /b> một < /b> số < /b> b i < /b> tập < /b> b < /b> trợ < /b> nhằm < /b> khắc < /b> phục < /b> những < /b> sai < /b> lầm < /b> thờng mắc < /b> trong < /b> kỹ thuật < /b> đệm < /b> b ng < /b> thấp < /b> tay < /b> b ng hai < /b> tay < /b> cho < /b> häc sinh < /b> khèi 11 < /b> - Tr-êng THPT < /b> Nho < /b> Quan < /b> B - Ninh B nh.Mục ... tiêu nghiên < /b> cứu< /b> 1. Xác định những < /b> sai < /b> lầm < /b> thờng mắc < /b> và < /b> lựa < /b> chọn < /b> một < /b> số < /b> b i < /b> tập < /b> b < /b> trợ < /b> nhằm < /b> khắc < /b> phục < /b> những < /b> sai < /b> lầm < /b> thờng mắc < /b> trong < /b> tập < /b> luyện kỹ thuật < /b> đệm < /b> b ng < /b> thấp < /b> tay < /b> b ng < /b> hai < /b> tay < /b> b n.2. ... mắc < /b> khi học < /b> kỹ thuật < /b> đệm < /b> b ng < /b> thấp < /b> tay < /b> b ng < /b> hai < /b> tay < /b> b n và < /b> nguyên nhân dẫn đến sai < /b> lầm < /b> đó 183.4. Lựa < /b> chọn < /b> một < /b> số < /b> b i < /b> tập < /b> b < /b> trợ < /b> nhằm < /b> khắc < /b> phục < /b> những < /b> sai < /b> lầm < /b> thờng mắc < /b> trong < /b> học,< /b> tập < /b> luyện...
 • 51
 • 1,829
 • 2
Luận văn nghiên cứu và lựa chọn một số bài tập bổ trợ nhằm phát triển sức mạnh tốc độ trong môn học tự chọn cầu lông cho học sinh trường THPT thanh chương III

Luận văn nghiên cứu và lựa chọn một số bài tập bổ trợ nhằm phát triển sức mạnh tốc độ trong môn học tự chọn cầu lông cho học sinh trường THPT thanh chương III

... nhằm phát triển sức mạnh tốc độ trong môn học cầu lông cho học sinh trờng THPT Thanh Chơng III. 2. Hiệu quả ứng dụng các bài tập đà lựa chọn nhằm phát triển sức mạnh tốc độ trong môn học cầu lông ... ====== Luận văn tốt nghiệpChuyên ngành: phơng pháp nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ trong môn học tự chọn cầu lông cho học sinh trờng thpt thanh chơng iii ... dụng các bài tập đà lựa chọn nhằm phát triển sức mạnh tốc độ trong môn học cầu lông cho học sinh trờng THPT Thanh Chơng III Sau khi đà lựa chọn các bài tập, chúng tôi đa các bài tập vào áp dụngthực...
 • 28
 • 1,173
 • 1
Nghiên cứu lựa chọn và ứng dụng một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao thành tích môn nhảy cao kiểu nằm nghiêng cho nữ học sinh lớp 11  trường THPT bán công diễn châu 5  nghệ an

Nghiên cứu lựa chọn và ứng dụng một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao thành tích môn nhảy cao kiểu nằm nghiêng cho nữ học sinh lớp 11 trường THPT bán công diễn châu 5 nghệ an

... một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao thành tích nhảy cao nằm nghiêng cho nữ học sinh THPT II.2.2.Đánh giá hiệu quả các bài tập bổ trợ đà đợc nghiên cứu, lựa chọn nhằm nâng cao thành tích nhảy cao ... giáo dục thể chất Nghiên cứu, lựa chọn ứng dụng một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao thành tích nhảy cao kiểu nằm nghiêng cho nữ học sinh lớp 11 tr ờng PTTH DC 5 khoá luận tốt nghiệpchuyên ... lí toàn diện, nâng cao thể lực thành tích thể thao của các em.Tôi mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đềtài Nghiên cứu lựa chọn ứng dụng một số bài tập bộ trợ nhằm nâng cao thành tích nhảy cao...
 • 31
 • 1,292
 • 1
Lựa chọn một số bài tập bổ trợ thể lực cho giai đoạn chạy đà – giậm nhảy ở môn nhảy xa kiểu ngồi của học sinh nam khối 8 trường THCS mỹ hoá – thị xã bến tre

Lựa chọn một số bài tập bổ trợ thể lực cho giai đoạn chạy đà – giậm nhảy ở môn nhảy xa kiểu ngồi của học sinh nam khối 8 trường THCS mỹ hoá – thị xã bến tre

... sau:1. Tổng hợp và lựa chọn một số bài tập bổ trợ thể lực cho giai đoạn chạy đà giậm nhảy môn nhảy xa kiều ngồi của học sinh nam khối 8 trường THCS Mỹ Hoá Thị Bến Tre. 2. Ứng dụng và ... cứu với mục đích: Lựa chọn một số bài tập bổ trợ cho giai đoạn chạy đà giậm nhảy nhằm nâng cao thành tích nhảy xa kiểu ngồi của HS nam khối 8 trường THCS Mỹ Hoá Thị Bến Tre. Để đạt được ... huấn luyện,giảng dạy môn nhảy xa về các chỉ tiêu đánh giá và các bài tập bổ trợ cho giai đoạn chạy đà - giậm nhảy môn nhảy xa của nam học sinh khối 8 trường THCS Mỹ Hoá. 2.1.3. Phương pháp...
 • 38
 • 1,278
 • 0
SKKN lựa chọn một số bài tập khắc phục những sai lầm thường mắc trong giai đoạn bật nhảy của kỹ thuật bật xa cho khối 4 trường tiểu học cát linh

SKKN lựa chọn một số bài tập khắc phục những sai lầm thường mắc trong giai đoạn bật nhảy của kỹ thuật bật xa cho khối 4 trường tiểu học cát linh

...   4 tr ti h Cát Linh trong b c b xa.  ... sáng, về đạo đức lối sống mà phải là con người cường tráng về thể chất. Chăm lo cho con người về thể chất là trách nhiệm của toàn xã hội, của tất cả các ngành, các đoàn thể, trong đó có giáo ... b xa c 4 tr Ti h Cát  b xa  4 tr....
 • 16
 • 851
 • 0
skkn lựa chọn một số bài tập thể lực nhằm nâng cao thành tích trong chạy tiếp sức 4x100m cho học sinh trường thpt quảng xương 3

skkn lựa chọn một số bài tập thể lực nhằm nâng cao thành tích trong chạy tiếp sức 4x100m cho học sinh trường thpt quảng xương 3

... thể lực tương đương nhau.Từ cơ sở thực tiễn trên tôi đã mạnh dạn đề xuất sáng kiến kinhnghiệm như sau: Lựa chọn một số bài tập thể lực nhằm nâng cao thành tích trong chạy tiếp sức 4x100m cho ... hợp 4 thành viên trong một đội tiếp sức 4x40m. Bài tập 11: Hoàn thiện kỹ thuật chạy tiếp sức 4x100m. Đối với khối 12Giáo viên phân tích giới thiệu bài tập thể lực Bài tập 1: Từng học sinh tại ... các bài tập trong hố cát như bài tập bật nhảy đổi chân trong hố cát, bài tập bật nhảy thu 2 chân cao trong hồ cát, bài tập chạy nâng cao đùi tại chỗ trong hố cát.- Ngoài ra sử dụng các bài tập...
 • 23
 • 1,395
 • 2
SKKN lựa chọn một số bài tập nhằm sửa chữa sai lầm thường mắc trong nhảy xa cho học sinh trong trường THCS hưng đạo

SKKN lựa chọn một số bài tập nhằm sửa chữa sai lầm thường mắc trong nhảy xa cho học sinh trong trường THCS hưng đạo

... Lựa chọn một số bài tập nhằm sửa chữa sai lầm thường mắc trong nhảy xa cho hs trong trường THCS Hưng Đạo. II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: - Lựa chọn một số bài tập nhằm sửa chữa sai lầm thường mắc ... ThuyNgaHP@yahoo.com.vnII Sáng kiến kinh nghiệm Lựa chọn một số bài tập nhằm sửa chữa sai lầm thường mắc trong nhảy xa cho hs trong trường THCS Hưng Đạo. III. Cam kếtTôi xin cam kết SKKN này là sản phẩm của cá ... tôi thấy rằng việc Lựa chọn một số bài tập nhằm sửa chữa sai lầm thường mắc trong nhảy xa qua các giờ thực hành thể dục trong trường THCS nói chung và trường THCS Hưng Đạo nói riêng là hoàn...
 • 18
 • 2,355
 • 9
skkn lựa chọn một số bài tập phát triển sức bền chuyên môn trong môn học chạy bền cho học sinh khối 7

skkn lựa chọn một số bài tập phát triển sức bền chuyên môn trong môn học chạy bền cho học sinh khối 7

... đề tài được mang tên: “LỰA CHỌN MỘT SỐ BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC BỀN CHUYÊN MÔN TRONG MÔN HỌC CHẠY BỀN CHO HỌC SINH KHỐI 7 2. Mục đích nghiên cứuNhằm tìm ra một số bài tập có hiệu quả góp phần ... sở lý luận lựa chọn bài tập nhằm phát triển sức bền chuyên môn trong cự ly trung bình cho học sinh 1. Cơ sở của sức bền. Sức bền là khả năng thực hiện một hoạt động với cường độ cho trước hay ... Cơ sở lý luận khoa học: lựa chọn các bài tập nhằm phát triển sức bền chuyên môn trong chạy bền (cự ly trung bình).2. Thực nghiệm và đánh giá hiệu quả các bài tập đã lựa chọn III. PHƯƠNG PHÁP...
 • 14
 • 997
 • 12
skkn nghiên cứu một số bài tập bổ trợ nhằm phát triển thành tích môn nhảy cao kiểu nằm nghiêng cho học sinh trường thpt số 1 nghĩa hành

skkn nghiên cứu một số bài tập bổ trợ nhằm phát triển thành tích môn nhảy cao kiểu nằm nghiêng cho học sinh trường thpt số 1 nghĩa hành

... Viên: Cao Bá Quang Trang 11 năm học 2 010 - 2 011 Đề tài:" ;Nghiên cứu một số bài tập bổ trợ nhằm phát triển thành tích môn nhảy cao kiểu Nằm nghiêng cho học sinh trường THPT số 1 Nghĩa Hành& quot;TTTên ... năm học 2 010 - 2 011 Đề tài:" ;Nghiên cứu một số bài tập bổ trợ nhằm phát triển thành tích môn nhảy cao kiểu Nằm nghiêng cho học sinh trường THPT số 1 Nghĩa Hành& quot; 1. 3.2. Đặc điểm sinh ... năm học 2 010 - 2 011 Đề tài:" ;Nghiên cứu một số bài tập bổ trợ nhằm phát triển thành tích mơn nhảy cao kiểu Nằm nghiêng cho học sinh trường THPT số 1 Nghĩa Hành& quot; - Kỹ thuật nhảy cao nằm...
 • 16
 • 1,261
 • 3
skkn lựa chọn một số bài tập bổ trợ cho học sinh thcs học môn cầu lông

skkn lựa chọn một số bài tập bổ trợ cho học sinh thcs học môn cầu lông

... dựng một số bài tập thể lực, bài tập bổ trợ cho học sinh THCS Văn Lợi học môn cầu lông. - Nhiệm vụ 2: Đánh giá hiệu quả việc ứng dụng một số bài tập thể lực, bài tập bổ trợ cho học sinh THCS ... và lựa chọn một số bài tập thể lực, bài tập bổ trợ cho học sinh THCS Văn Lợi học môn cầu lông: - Nêu được những bất cập khi học môn Cầu lông. - Đề tài đã giải quyết được sự yếu kém về bài tập bổ ... dạy môn học thể dục đặc biệt là học Cầu Lông cho học sinh THCS tôi mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài: Lựa chọn một số bài tập bổ trợ cho học sinh THCS học môn Cầu Lông .PHẦN II NỘI DUNG1. Những...
 • 19
 • 1,576
 • 2
Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao hiệu quả tập luyện kỹ thuật đá tạt cho lớp vovinam cơ bản tại câu lạc bộ trung tâm giáo dục thể chất đh đn

Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao hiệu quả tập luyện kỹ thuật đá tạt cho lớp vovinam cơ bản tại câu lạc bộ trung tâm giáo dục thể chất đh đn

... KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN MỘT SỐ BÀI TẬP BỔ TRỢ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TẬP LUYỆN KỸ THUẬT ĐÁ TẠT CHO LỚP VOVINAM CƠ BẢN TẠI CÂU LẠC BỘ ... bè. Nhằm để góp phần vào việc nâng cao trình độ, hiệu quả tập luyện kỹ thuật đá Tạt chúng tôi mạnh dạn nghiên cứu đề tài: “NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN MỘT SỐ BÀI TẬP BỔ TRỢ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TẬP ... QUẢ TẬP LUYỆN KỸ THUẬT ĐÁ TẠT CHO LỚP VOVINAM CƠ BẢN TẠI CÂU LẠC BỘ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THỂ CHẤT - ĐH N” 5 CHƢƠNG I TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1. Một số quan...
 • 82
 • 911
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: skkn lựa chọn một số bài tập nhằm khắc phục những sai lầm thường mắc trong kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân của học sinh 11nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kĩ thuật đánh cầu trái thấp tay trong môn cầu lông cho sinh viên chuyên ngành gdtc trường đại học vinhnghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật đánh cầu trái cao tay trong môn cầu lông cho sinh viên chuyên ngành gdtc trường đại học vinhnghiên cứu áp dụng một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao thành tích môn nhảy xa kiểu ngồi cho học sinh nam trường thpt phan thúc trực yên thành nghệ anmot so bai tap bo tro giup hoc da bong totskkn nghiên cứu lựa chọn một số bài tập phát triển sức mạnh nhằm nâng cao thành tích nhảy cao kiểu bước qua cho học sinh nam lớp 9skkn nghiên cứu lựa chọn một số bài tập phát triển sức mạnh nhằm nâng cao thành tích nhảy cao kiểu nằm nghiêng cho học sinh khối 12nghien cứu lụa chon mot so bai tap nang cao suc bền chuyen môn trong bóng chuyenlựa chọn một số bài tậpnghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật đánh bóng theo phương lấy đà ở vị trí số 4 cho sinh viên chuyên ngành tdtt trường đại học vinhluận văn đại học nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao khả năng chắn bóng cho sinh viên chuyên nghành khoa gdtc trường đại học vinhnghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao thành tích nhảy cao lưng qua xà cho nam vận động viên đội tuyển điền kinh trường thpt vĩnh yên vĩnh phúclựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả sút bóng bằng mu chính diện cho đội tuyển bóng đá nam trường thpt cao bá quát gia lâm hà nộilựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân cho nam học sinh k11 trường thpt quảng xương ilựa chọn một số bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật nhảy ném rổ một tay trên cao cho nam đội tuyển bóng rổ trường thpt kim anh hà nộiNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ