0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (132 trang)

Lịch sử hình thành và phát triển của Trung tâm kinh doanh VNPT Lào Cai

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT – LÀO CAI (Trang 53 -54 )

5. Bố cục của luận văn

3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Trung tâm kinh doanh VNPT Lào Cai

a. Quá trình thành lập:

- Trung tâm Kinh doanh VNPT – Lào Cai được thành lập từ ngày 01/5/2014 trên cơ sở chia tách Trung tâm Viễn thông Thành Phố Lào Cai với quy mô hoạt động trên địa bàn thành phố Lào Cai với tên gọi là Trung tâm Kinh doanh.

- Từ ngày 01/10/2014, Trung tâm Kinh doanh chính thức hoạt động trên quy mô toàn tỉnh trên cơ sở sáp nhập bộ phận kinh doanh bán hàng và thu cước từ các Trung tâm Viễn thông huyện theo quyết định số: 498/QĐ - VNPT - TCCB ngày 28/9/2014 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc thành lập Trung tâm Kinh doanh, đơn vị kinh tế trực thuộc Viễn thông Lào Cai.

- Ngày 01/10/2015, Trung tâm Kinh doanh được tách ra khỏi VNPT tỉnh Lào Cai trở thành đơn vị kinh tế hạch toán phụ thuộc trực thuộc Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông và đổi tên thành Trung tâm Kinh doanh VNPT – Lào Cai theo quyết định số: 849/QĐ – VNPT VNP – NS ngày 28/9/2015 của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông về việc thành lập Trung tâm Kinh doanh VNPT – Lào Cai, đơn vị kinh tế trực thuộc Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông.

b. Tên gọi:

- Tên giao dịch bằng tiếng Việt: Trung tâm Kinh doanh VNPT – Lào Cai, Chi nhánh Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông.

c. Ngành nghề kinh doanh chính:

- Kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ Viễn thông – Công nghệ thông tin. - Kinh doanh các dịch vụ phát thanh, truyền hình, truyền thông đa phương tiện. - Kinh doanh các dịch vụ nội dung, dịch vụ giá trị gia tăng.

- Kinh doanh các dịch vụ tư vấn, khảo sát, thiết kế, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa cho thuê công trình, thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông.

- Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối bán buôn, bán lẻ các vật tư, trang thiết bị thuộc các lĩnh vực điện, điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin.

- Kinh doanh các ngành nghề có liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính: + Kinh doanh các dịch vụ quảng cáo, dịch vụ truyền thông.

+ Kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng, cơ sở hạ tầng Viễn thông. + Đại lý bán vé máy bay và các phương tiện vận tải khác.

- Kinh doanh các ngành nghề khác khi được Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông cho phép và phù hợp với quy định của pháp luật.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT – LÀO CAI (Trang 53 -54 )

×