0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (108 trang)

Những đặc điểm của trường ĐHSPKT TP.HCM liên quan đến cơng tác quản lý giảng dạy và NCKH:

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HCM (Trang 85 -87 )

giảng dạy và NCKH:

1.1 Vđặc đim chung:

Trường ĐHSPKT TP.HCM là trường đầu ngành trong hệ thống sư phạm kỹ thuật của cả nước, hiện đang cung cấp các chương trình giảng dạy chất lượng cao theo hướng cơng nghệ. Trường cĩ 12 khoa với 23 ngành ĐT và 21.200 SV đang theo học.

Bảng 1.1. Số lượng học sinh, SV, học viên đang được đào tạo tại Trường ĐH SPKT TP.HCM Tổng số SV chia theo năm ĐT Tổng số SV Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 Năm 7 ĐT cao học 183 97 86 ĐT ĐH 18477 ĐH hệ chính quy 10109 2250 2192 1912 1985 1297 295 178 Vừa học vừa làm 755 413 342 Hệ ĐH tại chức 7025 2641 1868 816 894 553 215 38 Liên kết ĐT theo địa chỉ

địa phương 588 174 138 175 101

Cao đẳng chính quy 1150 416 348 232 103 58

Trung cấp 1210 680 494 15 10 11

Tổng số 21020

(Nguồn: Báo cáo thống kê năm học 2006-2007 gửi Bộ GD& ĐT ngày 31/12/2006)

Chính sách chất lượng của trường là: "Khơng ngừng nâng cao chất lượng dạy và học nhằm mang đến cho người học những điều kiện tốt nhất để phát huy tiềm năng sáng tạo, nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng, đáp ứng nhu cầu xã hội".

Trường vừa ĐT chuyên mơn kỹ thuật vừa ĐT nghiệp vụ sư phạm nên cĩ nhiều GV nghiên cứu sâu về các chuyên ngành sư phạm, nhờ đĩ cĩ nhiều thuận lợi trong phong trào cải tiến phương pháp giảng dạy.

Trường cĩ đội ngũ GV cĩ tay nghề cao trong dạy thực hành, gĩp phần lớn vào việc gắn ĐT lý thuyết với thực tế sản xuất.

Trường được Bộ GD& ĐT giao chủ trì xây dựng khung chương trình khối ngành cơng nghệ. Điều này khẳng định vai trị của trường trong chuyên mơn và tạo điều kiện để GV tham gia xây dựng chương trình- một hình thức của hoạt động NCKH đặc thù trong trường ĐH.

1.2 Vđặc đim qun lý:

Các hoạt động của nhà trường đang được vận hành theo hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001.2000; nhiều qui trình đã và đang được áp dụng trong quản lý giảng dạy và NCKH nên những hoạt động này ngày càng nề nếp. Ví dụ: hàng năm CBQL phải xây dựng kế hoặc bồi dưỡng GV, kế hoạch giảng dạy,… theo đúng quy trình đã xây dựng.

Trường là một trong 10 trường đầu tiên được đánh giá kiểm định và đạt mức 2.

Trường đang áp dụng ĐT theo học chế tín chỉ, GV cĩ cơ hội thử thách trong chuyên mơn. Áp dụng hình thức ĐT này, SV cĩ cơ hội chủđộng thiết kế kế hoạch học tập phù hợp với điều kiện cá nhân một cách năng động, tích cực hơn. ĐT theo học chế tín chỉ, CBQL phải quản lý giảng dạy theo cách mới: Hàng loạt các mơn tự chọn phải được xây dựng chương trình, đề cương chi tiết, giáo trình (tài liệu giảng dạy); mở nhiều lớp lặp lại để SV được học theo thời khĩa biểu tự chọn; số lượng SV dự lớp biến động theo ý thích và kế hoạch học tập chủ động từ hướng SV (thầy dạy giỏi, thời gian học những buổi sáng, cơng việc làm thêm...); phải tổ chức cho SV đăng ký học từng học kỳ. GV phải tuân thủ thời khĩa biểu một cách nghiêm túc, phải dạy được nhiều mơn, và mỗi mơn phải cĩ nhiều GV dạy.

Do đặc điểm ĐT theo chương trình cơng nghệ nên số tín chỉ thực hành trong chương trình ĐT cao. Do 2 tiết thực hành mới bằng 1 tiết lý thuyết nên thời khĩa biểu của GV dạy xưởng dài, cĩ GV suốt ngày dạy dưới xưởng. Việc này gây khĩ khăn cho GV phân bố quĩ thời gian cho NCKH và khĩ cho cả CBQL khi xếp thời khĩa biểu, khi tổ chức học tập. Hiện nay, trường đang chuyển sang ĐT theo chương trình cơng nghệ nên GV phải cĩ thời gian để quen dần với chương trình mới.

Số SV ĐT tại trường tăng nhanh qua mỗi năm học. Năm 2001, tổng số SV trong tồn trường là:17.961 SV; năm 2002:17.581 SV; năm 2003:17.958 SV; năm 2004:19.740 SV; năm 2005:19.656 SV; năm 2006:21.020 SV (Nguồn báo cáo gửi Bộ GD&ĐT, tính tại thời điểm 31/12 hàng năm).

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HCM (Trang 85 -87 )

×