0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (76 trang)

Về chất lượng nguồn nhân lực

Một phần của tài liệu PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2015 (Trang 37 -38 )

- Về trình độ học vấn: Các KCX – KCN đã gĩp phần nâng cao dân trí, người lao động trở nên năng động hơn, cĩý thức học tập, rèn luyện nâng cao tay nghề, trình độ văn hĩa; cĩ ý thức kỷ luật và tác phong cơng nghiệp. Tỷ lệ lao động trình độ THCS, PTTH cĩ xu hướng giảm, thay vào đĩ là trình độ lao động trung cấp, cao đẳng và đại học ngày càng tăng. Tỷ lệ về trình độ học vấn được thểhiệnbảng sau:

Bảng2.3: Tỷlệ lao độngcĩ trình độ học vấnở các KCX, KCN

Năm 2007 Năm 2006

Trình độ văn hĩa- tay nghề Số lao động (người) Tỷ trọng (%) Số lao động (người) Tỷ trọng (%) Cấp 1 7.105 2,85 7.408 3,5 Cấp 2 85.791 34,38 72.199 34,14 Cấp 3 90.055 36,09 79.441 37,57

Trung học chuyên nghiệp, cao

đẳng 39.894 15,99 29.003 13,71

Đại học vàtrên ĐH 26.680 10,69 23.422 11,08

Tổng cộng 249.525 100 211.473 100

Nguồn: Ban Quản lý các KCX, KCN TP.HCM

Nếu như năm 2006, tỷ lệ lao động cĩ trình độ lao động phổ thơng là 75% và trình độ đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp là 25% thì đến năm 2007, tỷ lệ lao động cĩ trình độ phổ thơng giảm xuống là 73% và trình độ đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp tăng lên 27%.

- Về trình độ chuyên mơn kỹ thuật ở các KCX, KCN thời gian ban đầu thườnglà cácloại cơng nghệthâm dụng lao động, sử dụng nguồn nguyên liệu dễ tìm trên thịtrường như cácngành dệt may, lắp ráp điện tử, chủ yếu là gia cơng. Càng về sau, khi độ an tồn mơi trường đầu tư cho phép, các nhà đầu tư nâng trình độ cơng nghệ đi lên, đi vào những lĩnh vực cơng nghệ cao tại KCX, KCN đã được các doanh nghiệp đầu tư thể hiện qua các dây chuyền sản xuất các sản phẩm như: hộp số số tự động ơ tơ, cáp điện, linh kiện điện-điện tử củacác cơng ty Furukawa, Nikkiso, Saigon Precision, Chubu Rika. Ngồi ra, một số nhà đầu tư bắt dầu đi vào cơng nghệ của nền kinh tế trí thức như thiết kế, sản xuất con chíp, phần mềm điệntốn như cơng ty Renesas.

Một phần của tài liệu PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2015 (Trang 37 -38 )

×