0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (76 trang)

Định hướng, Nhiệm vụ phát triển các KCX,KCN TP.HCM từ nay đến năm2010,cĩ tínhđến năm

Một phần của tài liệu PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2015 (Trang 52 -54 )

Từ đầu năm 2004, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Viện Quy hoạch – Xây dựng phối hợp với Ban Quản lý tiến hành rà sốt tìm địa điểm thành lập phát triển các khu cơng nghiệp thành phố đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, theo tinh thần Quyết định số 188/2004/QĐ-TTg ngày 01/11/2004 của Thủ tướng chính phủ. Ngày 31/07/2007, Ủy ban Nhân dân Thành phố đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cục bộ 21 khu chế xuất và cơng nghiệp trên địa bàn thành phố tại Quyết định số 3368/QĐ-UBND, trong đĩ 14 khu cơng nghi ệp, khu chế xuất dự kiến điều chỉnh diện tích là 4.748 ha ( khơng bao gồm cơng nghệ cao ), 07 khu cơng nghiệp thành lập mới với quy mơ dự kiến là 1.422 ha, tổng diện tích các khu chế xuất, khu cơng nghiệp đến năm 2020 là 6.170 ha. Việc Thành phố phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng các KCN TP.Hồ Chí Minh đến năm 2020, cĩ tính đến năm 2025 đã tạo điều kiện xây dựng phát triển hệ thống các KCX, KCN tập trung theo hướng cơng nghiệp hĩa, hiện địa hĩa, thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển cơng nghiệp, tạo động lực vững chắc cho phát triển Thành phố.

Nhiệm vụ trọng tâm củacác KCX, KCN thành phố từ nay đến năm 2010 cĩ tính đến năm 2017 là gĩp phần đẩy mạnh sự nghiệp cơng nghiệp hĩa, hiện đại hĩa thành phố, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gĩp phần phát triển thành phố trở thành thành phố cơng nghiệp vào năm 2015-2017, là trung tâm cơng nghiệp, giữ vai trị đầu tầu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam theo Quyết định số 188/2004/QĐ-TTg ngày 01/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ. Cụthể như sau:

- Đẩymạnh chuyểndịch cơ cấu đầu tư theo hướng ưu tiên vàtập trungphát triển cácngành cơng nghiệp cĩ hàm lượngtrí thứcvà cơng nghệcao, cĩlợi thế cạnh tranh,đặc biệt là ngành cơng nghiệp điện tử - tinhọc – viễn thơng, cơng nghiệp

hĩa chất, cơng nghiệp cơ khí chế tạo máy, cơng nghiệp chế biến lương thực – thực phẩm. Khuyến khích các doanh nghiệp hiện hữu gây ơ nhiễm mơi trường, thâm dụng lao động nâng cao trình độ cơng nghệ hoặc di dời để bảo vệ mơi trường bền vữngvà phùhợp với sử dụng lao độngcĩchuyên mơn kỹthuật ngày càng cao.

Chỉ tiêu thu hút đầu tư giai đoạn năm 2006-2017: tiếptục duytrì tỷ trọng thu hút vốn đầu tư vào các KCX, KCN chiếm 40% - 50% tổng vốn đầu tư cho cơng nghiệp của tồn Thành phố, cụ thể: thu hút thêm vốn đầu tư từ 5 – 6 tỷ USD; tốc độ tăng trưởng kim nghạch xuất khẩu trung bình từ 15% - 20%/năm; duytrì tốc độ tăng thu ngân sáchbình quân 50%/năm.

- Khai thác nhanh 3.000 ha quỹ dất cịn lại theo Quyết định số 188/2004/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ trong các KCX, KCN. Củng cố, lấp đầy và sử dụng cĩ hiệu quả diện tích đất và hệ số sử dụng đất đã được cấp đối với các KCN hiện hữu. Tập trung xây dụng các KCN mới, thu hút các ngành cơng nghiệp chiến lược theo qui hoạch.

-Hồnchỉnh quyhoạchcác KCN hiện hữu,và xây dựng KCN mới (Phong Phú, Tân Phú Trung, Phú Hữu, Tân Quy). Quyhoạchcác KCNphải phù hợp với quy hoạch, kế hoạchvà tình hìnhphát triển kinh tế – xãhội củaThành phố; phải kết hợp chặt chẽ giữa quy hoạch phát triển KCN với quy hoạch phát triển đơ thị, phân bố dân cư, nhà ở và các cơng trình xã hội phục vụ cơng nhân trong các KCX, KCN, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đồng bộ các hoạt động dịch vụ (như nhà ở, khu vui chơi giải trí cơng cộng, dịch vụ cảng biển, kho bãi, bưu chính viễn thơng, cấp điện, cấp nước, dịch vụ tài chính và nhân hàng,các cơng trìnhphúc lợivà đàotạo . . .)

- Đầu tư đồng bộ, hồn thiện các cơng trình kết cấu hạ tầng các KCN hiện cĩ, đặc biệt là các cơng trình xử lý nước thải và đảm bảo diện tích trồng cây xanh trong các KCN theo quy hoạch nhằm bảo vệmơi trường và phát triển bền vững. Phối hợpthúc đẩy thực hiệnhồn chỉnhcác dự án bên ngồi KCX, KCN nhất là hệthống kết nối giao thơng.

- Chuẩn bị và đào tạo nguồn nhân lực cĩ trình độ kỹ thuật cao đáp ứng kịp thời nhu cầu chuyểndịch cơ cấu đầu tư. Tuyển mới thêm 200.000lao độngchú trọng lao động cĩ tay nghề, kinh qua đào tạo. Xây dựng và phát triển hệ thống chính trị theo kịp đà phát triển của các KCX, KCN và chăm lo tốt đời sống người lao động.

- Tiếp tục hồn thiện mơ hình quản lý “Một cửa, tại chỗ”, đẩy mạnh cải cách hànhchính,tăng cườngứngdụng cơng nghệthơng tin vào cơngtácquảnlý. - Giữ vững an ninh – trật tự và đảm bảo phịng cháy chữa cháy trong các KCX, KCN nhằm đảm bảocác KCX, KCN phát triển bền vữngvà tạo mơi trường kinh doanh thuận lợi chocácnhà đầu tư.

Một phần của tài liệu PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2015 (Trang 52 -54 )

×