0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (76 trang)

Văn hĩa tinh thần của người lao động

Một phần của tài liệu PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2015 (Trang 42 -43 )

Hàng năm, Ban quản lý, tổ chức cơng đồn và đồn thanh niên tổ chức xe đưa những cơng nhân cĩ hoàn cảnh khĩ khăn về quê ăn tết, thăm và tặng quà cho cơng nhân vào dịp tết cổ truyền của dân tộc, ngồi ra Ban quản lý đã tích cực chủ động phối hợp với Câu lạc bộ hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức trao học bổng giúp cơng nhân lao động cĩ hoàn cảnh khĩ khăn tham gia học văn hĩa, tay nghề; thường xuyên tổ chức thăm và tặng 50 tivi cho cơng nhân ở các khu nhà trọ, vận động các nhà tài trợ trang bị 25 tủ sách với h ơn 25.000 đầu sách, cung cấp mỗi ngày trên 300 tờ báo Người lao động cho các doanh nghiệp và nhà lưu trú cĩ đơng cơng nhân lao đ ộng, nhiều hoạt động văn hĩa, văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc hội thi tìm hiểu pháp luật lao động được cơng đoàn, đồn thanh niên tổ chức đã gĩp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của

cơng nhân lao động, những kết quả đĩ đã đáp ứng được nhu cầu của một bộ phận cơng nhân lao động, gĩp phần vào sự ổn định và phát triển sản xuất.

Đời sống văn hĩa tinh thần của cơng nhân lao động diễn ra chủ yếu là ở địa bàn cư trú nhưng do thu nh ập thấp, điều kiện và thời gian làm việc căng thẳng nên phần đơng cơng nhân lao động sau giờ làm việc họ ở nhà nghỉ ngơi, ít cĩ điềukiện tham gia vào các hoạt động văn hĩa văn nghệ tham quan du lịch . . . nếu phải bỏ chi phí. Theo số liệu khảo sát của Sở Khoa học Cơng nghệ thành phố thì ngồi giờ làm việc chỉ cĩ 14,5% cơng nhân đi xem phim, xem ca nhạc; 9,7% cơng nhân đến các khu vực vui chơi, giải trí.

Một số doanh nghiệp cĩ quan tâm và tạo điều kiện cho cơng nhân đi tham quan nghỉ mát hoặc tổ chức các hoạt động văn hĩa văn nghệ trong ngày kỷ niệm thành lập doanh nghiệp nhưng cịn khá nhiều doanh nghiệp chỉ quan tâm đến hiệu quả sản xuất kinh doanh mà chưa nhận thấy sự cần thiết và trách nhiệm trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho ng ười lao động; từ đĩ chưa dành thời gian, chưa tạo điều kiện cho người lao động tham gia các hoạt động văn hĩa, văn nghệ.

Hoạt động văn hĩa văn nghệ, phong trào thể dục thể thao tuy được Cơng đồn và Đồn Thanh niên thư ờng xuyên tổ chức nhưng những hoạt động đĩ chủ yếu diễn ra vào các dịp lễ, chưa trở thành các hoạt động thường xuyên bên cạnh đĩ khả năng tổ chức sinh hoạt, các trang thiết bị ph ục vụ cho nhu cầu văn hĩa và tinh thần cũng cịn nhiều hạn chế vì vậy nội dung hoạt động văn hĩa văn nghệ cịn rất đơn điệu cả về hình thức lẫn nội dung nên chưa thu hút được cơng nhân lao động tham gia. Điều đĩ, địi hỏi phải cĩ sự đầu tư đúng mức của Thành phố và cần phải cĩ sự phối hợp hiệu quả của các tổ chức chính trị xã hội vì nếu đời sống vật chất và tinh thần thấp sẽ là nguyên nhân cho những yếu tố tiêu cực khác cĩ thể phát sinh và đĩ chính là những nhân tố ảnh hưởng đến việc xây dựng phát triển đội ngũ cơng nhân lao động.

Một phần của tài liệu PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2015 (Trang 42 -43 )

×