0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (76 trang)

Vấn đề nhà ở của người lao động trong các KCX,KCN

Một phần của tài liệu PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2015 (Trang 41 -42 )

Để giải quyết chỗ ở cho ng ười lao động, UBND Thành phố đã ban hành chỉ thị số 07/2003/CT-UB ngày 23/4/2003 về chủ trương xây dựng nhà cho người cĩ thu nhập thấp và Quyết định số 322/2003/QĐ-UB ngày 30/12/2003 về phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng nhà lưu trú cho cơng nhân t ại các KCX, KCN trên đại bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Việc giải quyết nhu cầu nhàở cho cơng nhân đãđược tham gia bởi nhiều thành phần, bao gồm: do tư nhân tổ chức cho cơng nhân thuê cĩ vị trí gần các KCX, KCN; do doanh nghiệp tự đầu tư như Cơng ty Nissei Electric; do t ổ chức đầu tư như Tổng cơng ty xây dựng Sài Gịn. Tính đến cuối năm 2007, đã hồn thành 9 lơ nhà chung cư và m ột khu nhà cấp bốn, đáp ứng chỗ ở cho 6.398 cơng nhân.

Tuy nhiên, việc xây dựng các khu nhà lưu trú cơng nhân vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu về nhàở và chưa thu hút được người lao động vàoở. Do đĩ, phần lớn người lao động ở trọ tại các khu dân c ư xung quanh, chật hẹp và thiếu tiện nghi.

Bảng 2.4:Tìnhhình xây dựngnhà ởcho cơng nhân

Stt KCX-KCN Qui mơ Số chỗ ở đáp ứng được

1. Tân Thuận 2 lơ nhà 5 tầng 1.900

2. Nissei Electric – Linh Trung 1 2 lơ nhà 5 tầng 1.520

3. Tân Bình 1 lơ nhà 3 tầng 380

4. Tổng Cơng ty Xây dựng Sài Gịn– Linh Trung 1

2 lơ nhà 5 tầng 1.478

5. Tân Tạo 40 căn nhà cấp 4 400

6. Vĩnh Lộc 2 lơ nhà chung cư 720

Tổng cộng 6.398

Nguồn: Ban Quản lý các KCX, KCN TP.HCM

Nhà nước cĩ chủ trương tạo điều kiện chỗ ở cho ng ười lao động nhưng việc thực hiện chủ trương này từ các cơ quan chức năng của Nhà nước cịn rất hạn chế, các chính sách miễn giảm chậm nghiên cứu triển khai thực hiện vì vậy đại bộ phận cơng nhân lao động sinh sống trong các phịng trọ mà người dân xây dựng, các khu nhà trọ này thường là các dãy nhà cấp 4 được ngăn thành phịng nhỏ ẩm thấp và rất nĩng nực vào mùa khơ với diện tích phịng dao động từ 5m2 đến khoảng 12m2, giữa các dãy phịng trọ thường cĩ lối đi chật hẹp vì vậy các khu nhà trọ khơng cĩ các khu vực rộng để ng ười lao động vui chơi giải trí lành mạnh.

Một phần của tài liệu PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2015 (Trang 41 -42 )

×