0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (76 trang)

Giải pháp 4 Sử dụng nguồn nhân lực ở các KCN

Một phần của tài liệu PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2015 (Trang 63 -64 )

- Doanh nghiệp tăng cường mối quan hệ giữa cơ sở đào tạo doanh nghiệp ở các KCX, KCN thơng qua trung tâm giới thiệu việc làm với các hoạt động cụ thể bao gồm:

+ Các cơ sở đào tạo thơng qua Trung tâm giới thiệu việc làm, cung cấp thơng tin cho các doanh nghiệp về nguyện vọng của học sinh, sinh viên, nhu cầu và khả năng đào tạo đội ngũ lao động các cấp trình độ; Thu nhận thơng tin từ các doanh nghiệp về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lao động cho các doanh nghiệp.

+ Doanh nghiệp cĩ thể thơng qua Trung tâm giới thiệu việc làm cung cấp thơng tin về nhu cầu nhân lực của đ ơn vị mình ( số lượng, cơ cấu ngành nghề, trình độ, chất lượng ) và khả năng hợp tác với các c ơ sở đào tạo, bồi dưỡng lao động, tiếp nhận học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp.

-Để đảm bảo chất lượng tuyển dụng lao động, doanh nghiệp cần phải xây dựng được tiêu chuẩn nghề cho từng chức danh nghề nghiệp; xác định từng vị trí làm việc phù hợp với cơng nghệ đang áp dụng và yêu cầu đối với người lao động để đáp ứng được từng vị trí cơng việc nhằm sử dụng lao động cĩ hiệu quả.

- Nhà nước, cơ sở đào tạo, các trung tâm giới thiệu việc làm và các doanh nghiệp cần phải kết hợp chặt chẽ tổ chức các hoạt động nh ư: hội chợ việc làm, ngày giao lưu sinh viên với nghề nghiệp, hội thảo về sử dụng nguồn lao động,...

- Thành phố đẩy mạnh các hoạt động của các trung tâm giới thiệu việc làm thơng qua việc nâng cao năng lực hoạt động, nhất l à nâng cao năng lực cán bộ và đầu tư cơ sở vật chất của trung tâm; đồng thời kiên quyết xử lý những tổ chức, cá nhân hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh việc giới thiệu việc làm.

Một phần của tài liệu PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2015 (Trang 63 -64 )

×