0
Tải bản đầy đủ (.doc) (75 trang)

Nguồn Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tớnh đến hết 31/12/2007.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NHẰM HẠN CHẾ NHỮNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI FDI VÀO VN TRONG THỜI KỲ HÔI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ (Trang 26 -29 )

I. Đầu tư trực tiếp vào Việt Nam

16 Nguồn Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tớnh đến hết 31/12/2007.

2.3. Về cơ cấu vốn đầu tư theo hỡnh thức đầu tư:

Đến hết quý I năm 2008, ở Việt Nam cú 6 hỡnh thức đầu tư trực tiếp nước ngồi, trong đú cú hai hỡnh thức mới được thớ điểm vào những năm 2001-2005.

Trong suốt giai đoạn 1988-2007, hỡnh thức 100% nốn nước ngồi vẫn luụn chiếm tỷ trọng cao nhất với 6,743 cú tổng vốn đầu tư hơn 52 tỷ USD chiếm 39% tổng vốn thực hiện. Tuy con số này thấp hơn 71% tổng vốn đăng ký trong giai đoạn 2001-2005 nhưng nú khụng cú nghĩa là số dự ỏn theo hỡnh thức này giảm mà đĩ cú sự gia tăng của những hỡnh thức khỏc trong những năm gần đõy.

Cỏc hỡnh thức khỏc như liờn doanh hay hợp đồng hợp tỏc kinh doanh giữ cỏc vị trớ sau do những vướng mắc trong quỏ trỡnh thực hiện đầu tư. Cú 1640 dự ỏn hoạt động theo hỡnh thức liờn doanh với 24,75 tỷ USD vốn đầu tư và 11,14 tỷ USD đầu tư thực hiện. Hỡnh thưc hợp đồng hợp tỏc kinh doanh cũng chỉ chiếm 5% tổng vốn đầu tư và 19% đầu tư thực hiện. Thấp nhất vẫn là ba hỡnh thức cũn lại với số dự ỏn khụng đỏng kể với 1% số dự ỏn, chiếm khoảng 4% tổng số vốn đầu tư và 3% đầu tư thực hiện của cỏc dự ỏn FDI. Trong 3 thỏng đầu năm 2008, cú đến 77% vốn phỏp định thuộc về cỏc dự ỏn 100% vốn nước ngồi với tổng vốn đầu tư là hơn 3,4 tỷ USD. Số dự ỏn cũn lại thuộc về cỏc hỡnh thức cũn lại : 25 dự ỏn liờn doanh, 1 dự ỏn hợp đồng hợp tỏc kinh doanh và 8 cụng ty cổ phần, khụng cú dự ỏn nào cú hỡnh thức cụng ty mẹ-con được cấp phộp.

Cũng cú thể nhỡn thấy rằng cú những hỡnh thức cú tổng vốn đầu tư khụng lớn nhưng lại cú sự đầu tư thực hiện cao hơn. Vớ dụ như hỡnh thức hợp đồng hợp tỏc kinh doanh và cụng ty cổ phần. Điều này là do tớnh chất và điều kiện hoạt động của cỏc dự ỏn này ở Việt Nam quyết định.

Hết năm 2007, cỏc dự ỏn FDI vào Việt Nam đĩ cú sự tham gia của 82 nước và cỏc vựng lĩnh thổ. Nhưng từ thống kờ của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư thỡ chủ yếu nguồn vốn đầu tư vẫn xuất phỏt tư những nước trong khu vực Chõu ỏ. Cụ thể là 6 nước Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Nhật Bản, British Virginlsland đầu tư 5,490 dự ỏn vào Việt Nam, chiếm 70% tổng vốn đầu tư và 62% đầu tư thực hiện. Đứng đầu vẫn là Hàn Quốc với 21% số dự ỏn với 17% tổng vốn đầu tư.

Cỏc nước Chõu Âu và Chõu Mỹ cú cỏc dự ỏn cũn rất khiờm tốn vào Việt Nam mặc dự cỏc nước này cú tiềm năng rất lớn. Đõy cú thể được coi là vuỡng đất tiềm năng để Việt Nam cú thể giai tăng FDI bằng cỏc giải phỏp tăng cường thu hỳt.

Nếu như trờn thế giới, nguồn vốn FDI chủ yếu từ cỏc nước cụng nghiệp phỏt triển thỡ ở Việt Nam, so với cỏc nước trong khu vực Đụng Nam ỏ như Thỏi Lan, Malaysia,.. nguồn vốn này cũn chiếm tỷ trọng thấp. Cuối năm 2005, cú hơn 100 trong tổng số 500 cụng ty xuyờn quốc gia

hàng đầu thế giới cú cỏc dự ỏn đầu tư tại Việt Nam nhưng con số này ở Trung Quốc đĩ là trờn 400 cụng ty xuyờn quốc gia. Điều này cho thấy mụi trường đầu tư ở Việt Nam cũn làm nhiốu nhà đầu tư cảm thấy lo ngại.

Đến nay Nhà Nước đĩ cú những chớnh sỏch 12 Khuyến khớch cỏc Kiều bào ở khắp nơi trờn thế giới đầu tư về nước nhưng trờn thực số con số này cú tăng nhưng chưa đỏng kể. Việt Kiều từ gần 30 nước với hơn 160 dự ỏn

được cấp phộp đầu tư vào Việt Nam.

Xột theo đối tỏc đầu tư thỡ cú thể nhận thấy cỏc dự ỏn đầu tư vào Việt Nam vẫn cũn tồn tại với quy mụ vừa và nhỏ. Vốn bỡnh qũn trờn mỗi dự ỏn FDI thay đổi theo cỏc thời kỡ. Con số này vào 1988-1990 là 7,5 triệu USD, giai đoạn 1991-1995 là 12,5 triệu USD và tăng lờn 15,2 triệu trong giai đoạn 1996-2000, đạt mức 5,2 triệu USD trong 5 năm 2001-2005.

Trong hai năm 2006 và 2007 con số này cũng cú sự giai tăng, diều này cho thấy xu hướng gia tăng của cỏc dự ỏn quy mụ nhỏ và vừa.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NHẰM HẠN CHẾ NHỮNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI FDI VÀO VN TRONG THỜI KỲ HÔI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ (Trang 26 -29 )

×