0
Tải bản đầy đủ (.doc) (75 trang)

Rủi ro từ mụi trường phỏp lý

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NHẰM HẠN CHẾ NHỮNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI FDI VÀO VN TRONG THỜI KỲ HÔI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ (Trang 35 -37 )

II. Phõn tớch một số rủi ro xảy ra trong hoạt động của cỏc dự ỏn đầu tư trực tiếp nước ngồi vào Việt Nam

1. Một số rủi ro thường gặp

1.1. Rủi ro từ mụi trường phỏp lý

1.1.1. Hệ thống phỏp luật

Mụi trường phỏp lý được thể hiện bởi hệ thống phỏp luật quy định về hoạt động thu hỳt vốn FDI. Hiện nay mặc dự đĩ cú những cải thiện đỏng kể và đột phỏ trong việc cải thiện mụi trường phỏp lý của Việt nam, tuy nhiờn hệ thống phỏp luật vẫn đang là một trong những vấn đề làm cỏc nhà đầu tư than phiền khi quyết định đầu tư vào Việt Nam.

- Phỏp luật cú nhiều điểm mập mờ, chũng chộo và thiếu tớnh nhất quỏn thể hiện qua cỏc văn bản phỏp luật điều chỉnh cỏc hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoỏ của cỏc dự ỏn FDI, đặc biệt là những mặt hàng đặc biệt như ụ tụ, xe mỏy, … Điều này cú nguyờn nhõn từ việc quỏ nhiều ban, ngành đảm trỏch và quản lý. Lại cú những quy phạm mới hồn tồn hay bộ phận làm chớnh những người quản lý gặp nhiều vấn đề trong việc thực hiện cỏc hoạt động. Điều này làm cỏc dự ỏn FDI khụng thể tiến hành thuận lợi, đụi khi cũn gõy những thiệt hại khụng đỏng cú.

- Thay đổi đột ngột, khú dự đoỏn: hiện nay cũng như trước đõy, đũi hỏi cấp thiết là cần phải cú một hệ thống chớnh sỏch mụI trường đầu tư thống nhất từ đầu đến cuối và dễ dàng tiờn đoỏn trước nhằm giỳp cỏc nhà đầu tư cảm thấy yờn tõm đầu tư và ớt bị động trong cỏc hoạt động của cỏc dự ỏn đầu tư. Ngày 3/12/2002,Thủ tướng chớnh phủ ban hành Quyết định 175/2002/QĐ-TTg phờ duyệt Chiến lược phỏt triển ngành Việt nam ụ tụ đến năm 2010 và tầm nhỡn đến năm 2002, trong đú khuyến khớch mọi thành phần

kinh tế phỏt triển sản xuất phụ tựng ụ tụ ( nhất là cỏc linh kiện cho động cơ ). Tuy nhiờn, chỉ sau một ngày Bộ Tài chớnh lại ban hành Cụng văn số 146/2002/QĐ-BTC về việc sửa đổi mức thuế xuất nhập khẩu xe và phụ tựng, linh kiện ụ tụ. Và với quyết định này, thuế xuất nhập khẩu mặt hàng này sẽ tăng 2-4 lần trong năm 2003 và 3,5-7 lần trong năm 2004. Sự mõu thuẫn giữa quyết định và cụng văn này đĩ gõy nờn cỳ sốc lớn và nhiều những phản ứng từ phớa cỏc nhà đầu tư vỡ họ gặp nhiều khú khăn. Đõy là một vớ dụ điển hỡnh cho việc thay đổi đột ngột của một vài điểm trong phỏp luật gõy cản trở cho cỏc nhà đầu tư khi quyết định đầu tư cho một lĩnh vực nào đú.

- Thiếu đồng bộ, rừ ràng: Cỏc văn bản hướng dẫn thường ban hành chậm và đụi khi rất khú hiểu làm cho việc thực hiện và vận dụng theo nhiều ý khỏc nhau, thiếu tớnh đồng bộ.

Đồng thời cỏc văn bản, mang tớnh tham chiếu quỏ nhiều, gõy sự phụ thuộc của cỏc nhà đầu tư khi thực hiện theo văn bản nàylại phải tham khảo lại rỏt nhiều những văn bản cũ.

Thờm nữa, việc giải thớch và thực thi luật phỏp phụ thuộc quỏ nhiều vào cỏc cơ quan hành chớnh tư trung ương đến điạ phương. Trong khi đú, ở một số địa phương, việc thực hiệndự ỏn gặp nhiều khú khăn, thậm chớ phải giải thể do sự thiếu nhất trớ trong cỏc cơ quan lĩnh đạo và trong dư luận xĩ hội đối với cỏc dự ỏn. Đụi khi nguyờn nhõn xuất phỏt từ việc cỏc cơ quan địa phương tự đề ra những quy định riờng về thẩm định cỏc dự ỏn trỏi với cỏc quy định của Nhà Nước, gõy nờn những hồi nghi về chớnh sỏch của Nhà Nước từ phớa cỏc nhà đầu tư.

1.1.2. Khả năng xử lý hành chớnh.

Mụi trường phỏp lý bao gồm khụng chỉ hệ thống phỏp luật mà cũn cú chất lượng của bộ mỏy hành chớnh và khả năng thực hiện cỏc chớnh sỏch của bộ mỏy đú.

Tốc độ xử lý hành chớnh của Việt Nam hiện nay rất chậm so với nhiều nước trong khu vực. Theo điều tra của tổ chức xỳc tiến thương mại của Nhật Bản ( JETRO ) năm 2000, cú tới 42% tổng số doanh nghiệp Nhật Bản được điều tra cho rằng khú khăn lớn nhất của họ khi hoạt động tại Việt Nam là do thủ tục hành chớnh. Trong khi đú, ở Thỏi Lan chỉ là 13%, Philipine là 18% và ở Indonesia 22%.

Cú thể thấy chớnh sự chậm trễ trong cỏc thủ tục hành chớnh đang làm nản lũng cỏc nhà đầu tư và gõy khú khăn, làm chậm tiến trỡnh kinh doanh,

thậm chớ lỡ mất cơ hội tỡm kiếm lợi nhuận của cỏc nhà đầu tư.

Ngồi ra, việc quản lý hành chớnh lỏng lẻo cũn là nguyờn nhõn cho nạn kinh doanh trỏi phộp, buụn lậu, trốn lậu thuế, gian lận thuơng mại,…ảnh hưởng đến cỏc kờnh phõn phối của cỏc nhà sản xuất.

Nguyờn nhõn nữa được nhắc đến là do lối tỏc nghiệp vội vàng, sai lầm của như cỏc cơ quan hành chớnh. Đụi khi là sự chậm trễ trong cụng tỏc cập nhật, nhận và truyền thụng tin..giữa cỏc đơn vị trờn mạng thụng tin của Cục Hải Quan chưa ăn khớp gõy cản trở trong việc làm cỏc thủ tục.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NHẰM HẠN CHẾ NHỮNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI FDI VÀO VN TRONG THỜI KỲ HÔI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ (Trang 35 -37 )

×