0
Tải bản đầy đủ (.doc) (75 trang)

Một số đỏnh giỏ nguyờn nhõn rủi ro từ phớa cỏc nhà đầu tư.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NHẰM HẠN CHẾ NHỮNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI FDI VÀO VN TRONG THỜI KỲ HÔI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ (Trang 46 -49 )

II. Phõn tớch một số rủi ro xảy ra trong hoạt động của cỏc dự ỏn đầu tư trực tiếp nước ngồi vào Việt Nam

3. Một số đỏnh giỏ nguyờn nhõn rủi ro từ phớa cỏc nhà đầu tư.

Khi tham gia vào điều tra đỏnh giỏ mụi trường đầu tư ở Việt Nam của 234 doanh nghiệp, cỏc nhà đầu tư đĩ cú những đỏnh giỏ về mụi trường đầu tư ở Việt Nam, trong đú nờu ra những hạn chế gõy ra những rủi ro trong cỏc dự ỏn FDI.

Về phỏp lý, mặc dự Việt Nam đĩ nỗ lực cải thiện hệ thống phỏp lý tuy nhiờn vẫn cũn tồn tại những hạn chế. Theo ụng Frederick Burke 17Giỏm đốc điều hành cụng ty Luật Baker & Mc Kenzie thỡ sau khi Việt Nam ra nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), việc cấp phộp trở nờn khú khăn hơn, cú quỏ nhiều luật mới được ban hành. Cú khoảng 120 văn bản Luật khỏc nhau cú cỏc quy định về hoạt động của nguồn vốn FDI tại Việt Nam. Bờn cạnh đú, nhiều nhà đầu tư vẫn cho rằng mụi trường đầu tư ở Việt Nam vẫn chưa cụng bằng cho mọi đối tượng: chỉ cú 40% doanh nghiệp cho rằng cú sự bỡnh đẳng hơn giữa danh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngồi, điều này gõy cản trở cho hoạt động của cỏc nhà đầu tư nước ngồi,

Về thủ tục hành chớnh và tổ chức bộ mỏy quản lý Nhà Nước về FDI, sự khắc khe của giới chức trỏch địa phương cũng là một cản trở đối với hoạt động của cỏc dự ỏn FDI ở Việt Nam. Như một vớ dụ được cỏc nhà đầu tư đưa ra, một cụng ty Mỹ về giỏo dục muốn mở văn phũng đại diện tại Việt Nam nhưng sau khi chuyển hồ sơ qua 12 cơ quan Nhà nước địa phương mới chuyển đến Bộ Giỏo dục & Đào tạo nhưng vẫn chưa được chấp nhận sau hơn một năm chờ đợi. Điều này cho thấy cỏc thủ tục ở Việt Nam vẫn cũn quỏ phức tạp, nhiều cửa gõy cản trở về mặt thời gian cho cỏc dự ỏn FDI. Ngồi ra, nạn quan liờu phõn biệt đối xử khi cấp phộp cho cỏc dự ỏn cũng là một vấn đề làm cỏc nhà đầu tư bức xỳc.

Về lực lượng lao động hoạt động trong cỏc dự ỏn FDI. Giỏ nhõn cụng rẻ khụng cũn là điều kiện hấp dẫn của mụi trường đầu tư Việt Nam trong việc hấp dẫn cỏc nhà đầu tư nước ngồi. Theo điều tra18 , cú khoảng 10% số cỏc doanh nghiệp khụng mở rộng kinh doanh do vấn đề nhõn lực, chỉ cú 16% vẫn 17 http://www.beta.baomoi.com, theo VNEconomy, cập nhật thứ hai, ngày 24/03/2008

coi nhõn cụng rẻ là điểm hấp dẫn trong mụi trường đầu tư Việt Nam. Chủ tịch phũng Thương mại Chõu Âu( Eurocham) nhận xột đõy là khú khăn lớn nhất mà thành viờn Eurocham luụn phải đương đầu. Khi thiếu sự thu hỳt nhõn lực trỡnh độ cao, việc ỏp đặt cỏc chi phớ lờnngười sử dụng lao động như mức 1% quỹ lương vào quỹ cụng đồn tạo nờn gỏnh nặng bổ sung cho cỏc nhà đầu tư, đem lại hiệu quả xấu đến sự tăng trưởng. trờn thực tế, chỉ cú khoảng 30% lao động Việt Nam được đào tạo nghề, trỡnh độ lao động yếu kộm là rào cản cho cỏc hoạt động đầu tư. Trong giai đoạn mới, khi mà nhu cầu lao động tăng 100% thỡ cung chỉ đỏp ứng 60%, điều này càng chớnh xỏc khi cần lao động kỹ thuật chuyờn nghiệp, cú năng lực quản lý. Cú thể thấy những yếu kộm này bắt nguồn từ hệ thống giỏo dục ở Việt Nam hiện nay.

Về một số vấn đề khỏc:Sự hạn chế về kết cấu hạ tầng là cõu chuyờn muụn thuở gõy nờn những khú khăn cho cỏc nhà đầu tư khi triển khai cỏc dự ỏn. Bờn cạnh đú, lạm phỏt và tỷ giỏ VND/USD xuống thấp, ngõn hàng hạn chế mua USD... đang trở thành bài toỏn khú giải cho cỏc nhà đầu tư nước ngồi hoạt động tại Việt Nam. Theo đỏnh giỏ thỡ mức lạm phỏt quỏ cao làm tăng chi phớ của cỏc doanh nghiệp FDI lờn 20% 19. Giỏ đất tăng cũng là một trong những nguyờn nhõn làm chậm cỏc dự ỏn FDI vào Việt Nam. Khi Ngõn hàng Trung ương cú quy định mới về việc khụng được thế chấop bất động sản để vay vốn thỡ hàng loạt cỏc dự ỏn đầu tư bị dừng lại, trong đú cú cỏc dự ỏn FDI, gõy thiệt hại lớn cho hoạt động dự ỏn.

Cú thể thấy bờn cạnh việc cỏc nhà đầu tư đang lạc quan về những thay đổi trong chớnh sỏch cũng như mụi trường đầu tư ở Việt Nam thỡ cũng phải nhỡn nhận một cỏch khỏch quan rằng vẫn cũn rất nhiều bất cập gõy cản trở cho cỏc dự ỏn FDI ở Việt Nam về cả mặt thời gian và chi phớ, gõy rủi ro cho 19http://www.beta.baomoi.com, Bạch Hường,Cập nhật 29/05/2007

việc thực hiện dự ỏn đỳng tiến độ. Cõu hỏi đặt ra là Nhà Nước đĩ làm gỡ để hạn chế những rủi ro mà cỏc doanh nghiệp gặp phải.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NHẰM HẠN CHẾ NHỮNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI FDI VÀO VN TRONG THỜI KỲ HÔI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ (Trang 46 -49 )

×