0
Tải bản đầy đủ (.doc) (75 trang)

Rủi ro từ mụi trường kinh tế.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NHẰM HẠN CHẾ NHỮNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI FDI VÀO VN TRONG THỜI KỲ HÔI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ (Trang 37 -38 )

II. Phõn tớch một số rủi ro xảy ra trong hoạt động của cỏc dự ỏn đầu tư trực tiếp nước ngồi vào Việt Nam

1. Một số rủi ro thường gặp

1.2. Rủi ro từ mụi trường kinh tế.

1.2.1. Nguyờn nhõn từ khủng hoảng kinh tế thế giới.

Mụi trường kinh tế thế giới ảnh hưởng đến tất cả cỏc nước trờn thế giới. Do ảnh hưởng lan tràn của cỏc cuộc khủng hoảng tài chớnh- tiền tệ đĩ gõy hậu quả nặng nề cho cỏc quốc gia, buộc cỏc nhà đầu tư nước ngồi phải xem xột lại chiến lược đầu tư tập trung, ổn định tỡnh hỡnh kinh tế trong nước họ bằng cỏch rỳt vốn về nước hoặc cắt dần vốn đầu tư để cú khả năng để đối phú với những biến động trong nước. Chớnh vỡ vậy, dũng vốn đầu tư chảy vào Việt Nam cú nhiều biến động theo chiều hướng của nền kinh tế thế giới.

Bờn cạnh đú, thị trường xuất khẩu truyền thống của Việt Nam bị ảnh hưởng bởi tỡnh hỡnh suy thoỏi kinh tế và khủng hoảng nờn hàng hoỏ xuất khẩu

của cỏc dự ỏn FDI bị sụt giảm, hiệu quả hoạt động khụng cao làm một số dự ỏn bị giĩn tiến độ hoặc tạm thời đỡnh hoĩn, trong đú cú những dự ỏn bị buộc phải giải thể.

1.2.2. Rủi ro xuất phỏt từ những vấn đề của nền kinh tế trong nước.

Trong những năm gần đõy, Việt Nam mặc dự vẫn được đỏnh giỏ là nền kinh tế tương đối ổn định về mặt vĩ mụ: lạm phỏt thấp, cỏn cõn thanh toỏn quốc tế tương đối tổng thể thặng dư, thõm hụt ngõn sỏch trong tầm kiểm soỏt, vấn đề chờnh lệch tỷ giỏ… Tuy nhiờn, xột một cỏch tồn diện thỡ nền kinh tế Việt Nam vẫn cũn chứa đựng khỏ nhiều những rủi ro như khả năng chịu đựng thõm hụt cỏn cõn vĩng lai và nợ nước ngồi, cỏc chớnh sỏch tiền tệ và tỷ giỏ, tớnh ổn định của đồng tiền Việt Nam, tớnh vững chắc của hệ thống tài chớnh, … Những yếu tố này cú ảnh hưởng xấu và gõy những tỏc động làm hạn chế và kỡm hĩm hoạt dộng của cỏc dự ỏn FDI ở Việt Nam.

Mặc dự đời sống xĩ hội của người dõn Việt Nam đĩ dần được cải thiện, mức nhu cầu tiờu dựng cũng tăng khỏ nhanh qua nhiều năm nhưng sức mua và dung lượng thị trường vẫn cũn twong đối thấp. Trong khi đú, cỏc nhà đầu tư nước ngồi đĩ ngày càng thấy rừtầm quan trọng của nhõn tố thị trường đối với việc thu hỳt vốn FDI vỡ quy mụ và tớnh chất của thị trường quyết định tớnh chất và quy mụ của sản xuất và lợi nhuận thu được. Vỡ vậy, cỏc nhà đầu tư luụn cú xu hướng hướng vào những thị trường tiềm năng cú quy mụ lớn như Trung Quốc để đầu tư vỡ những nơi đú thị trường lớn và giỏ thành nhõn cụng rẻ. Tuy nhiờn quy mụ thị trường khụng chỉ phụ thuộc vào dõn số mà cũn phụ thuộc vào mức sống của người dõn, nú cú tỏc động đến sức mua của dõn chỳng, làm tăng quy mụ của thị trường theo chiều sõu.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NHẰM HẠN CHẾ NHỮNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI FDI VÀO VN TRONG THỜI KỲ HÔI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ (Trang 37 -38 )

×