0

Cải tiến các nghiệp vụ kinh doanh của doanh nghiệp thơng mại nhà nớc

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG BAO BÌ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC (Trang 129-140 )

2. Chênh lệch thu nhập của nhóm cao nhất và thấp nhất

3.3.1. Cải tiến các nghiệp vụ kinh doanh của doanh nghiệp thơng mại nhà nớc

Đổi mới quan điểm kinh doanh: Quan điểm kinh doanh mang tính quyết định đến việc lựa chọn loại bao bì và do đó ảnh hởng lớn đến hiệu quả sử dụng bao bì. Sự chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trờng đã tạo ra cho các doanh nghiệp nói chung và các DNTMNN nói riêng những cơ hội kinh doanh mới, đồng thời cũng xuất hiện những khó khăn thách thức mới. Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt các DNTMNN phải không ngừng

đổi mới các hoạt động nghiệp vụ kinh doanh để đứng vững trên thị trờng, nâng cao sức cạnh tranh và kinh doanh có hiệu quả.

Sự thay đổi của cơ chế kinh doanh đòi hỏi các doanh nghiệp nói chung, các DNTMNN nói riêng cần có sự thay đổi về quan điểm kinh doanh cho phù hợp.

Trong cơ chế thị trờng, mục tiêu của các doanh nghiệp không chỉ có lợi nhuận mà còn nhiều mục tiêu khác. Song suy đến cùng vẫn là mục tiêu để không ngừng tăng trởng lợi nhuận của doanh nghiệp. Kinh doanh đòi hỏi phải đổi mới quy trình và đổi mới nghiệp vụ. Khâu bắt đầu không phải là sản xuất mà là khâu nắm bắt các nhu cầu của thị trờng để tìm mọi cách thoả mãn tốt nhất các yêu cầu đó một cách toàn diện hơn, chất lợng cao hơn.

Thay đổi quan điểm kinh doanh là nền tảng cho việc thay đổi các quan niệm về chất lợng và quản lý chất lợng kinh doanh. Nếu chỉ quan niệm chất lợng kinh doanh là bán đúng mặt hàng, đúng chất lợng, đúng giá cả thì cha đủ. Cần có quan điểm chất lợng kinh doanh theo cách mới hơn, toàn diện hơn. Ngoài yếu tố chất lợng truyền thống - thoả mãn nhu cầu cụ thể, dới dạng đã đợc quy chuẩn còn phải quan tâm thích đáng đến các nhu cầu tiềm ẩn khác của khách hàng. Đó là nhu cầu do sự cảm nhận đợc thoả mãn tốt hơn: thẩm mỹ của hàng hoá, độ tiện dụng, sự đáp ứng kịp thời, sự nhanh chóng thuận tiện trong mua bán (giao nhận) độ tin tởng về thuộc tính thành phẩm và giá cả; độ an toàn Những yếu tố này… đang chiếm vị trí số một trong nhu cầu khách hàng và thị trờng [44]. Quan điểm chất lợng cần đợc hiểu bao gồm tổng hợp các yếu tố đó và đợc thể hiện qua hình 3.1 Marketing và nghiên cứu thịtrường xử lý cuối chu kỳ sử dụng Thiết kế và phát triển dịch vụ hậu mãi Trợ giúp kỹ thuật Lắp đặt đưa vào sử dụng Bán phân phối Đóng gói lưu kho Hoạch định quá trình vàtriển khai Cung ứng Sản xuất hay chuẩn bị dịchvụ Kiểm tra xác nhận Chu trình chất lư ợng

Hình 3.1: Sơ đồ các yếu tố ảnh hởng đến chất lợng

Để đảm bảo nâng cao hiệu quả kinh doanh nói chung và hiệu quả sử dụng bao bì trong kinh doanh thơng nghiệp ở các doanh nghiệp thơng mại nhà nớc nói riêng, từ quan điểm mới về kinh doanh, về chất lợng kinh doanh cần hoàn thiện các nghiệp vụ cơ bản sau:

*Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu thị trờng ở các doanh nghiệp thơng mại nhà nớc

Hiểu biết, nắm bắt đợc nhu cầu thị trờng là chìa khoá của thành công trong kinh doanh. Bất kỳ doanh nghiệp nào trớc khi, trong khi tiến hành kinh doanh cũng đều phải thực hiện hoạt động nghiên cứu thị trờng. Những thông tin thị trờng giúp cho doanh nghiệp có những quyết định đúng đắn trong mọi hoạt động, phát huy đợc hết tiềm năng doanh nghiệp, phục vụ nhu cầu của nền kinh tế quốc dân có hiệu quả. Đây cũng là biện pháp quan trọng để DNTM nâng cao hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh. Mỗi hàng hoá, mỗi khu vực thị trờng có những đặc điểm riêng của nó, và do đó có quy luật vận động riêng. Nghiên cứu nhu cầu thị trờng cần phải tiến hành đồng bộ ở tất cả các yếu tố: cung, cầu, giá cả, cạnh tranh. Tuỳ thuộc vào điều kiện hoạt động của doanh nghiệp mà có thể thực hiện nghiên cứu thị trờng từ cụ thể, chi tiết đến tổng quát và ngợc lại. Dù theo trình tự nghiên cứu thế nào thì nghiên cứu thị trờng cũng bao hàm các nội dung về thu thập thông tin theo nhu cầu và mục tiêu doanh nghiệp, bằng các hình thức, phơng pháp phù hợp; tập hợp, xử lý các thông tin thị trờng, đề ra các quyết định về mục tiêu, mặt hàng, thị trờng, phơng thức và các giải pháp, biện pháp để bảo đảm thành công trong kinh doanh.

Trong điều kiện kinh doanh hiện nay, công tác nghiên cứu thị trờng của doanh nghiệp cần tập trung vào các vấn đề cơ bản sau:

-Xác định thị trờng trọng điểm của doanh nghiệp thơng mại cần tập trung nghiên cứu.

-Định rõ nhu cầu thông tin và sắp xếp tầm quan trọng của nhu cầu thông tin theo mục tiêu của doanh nghiệp.

-Xác định nguồn thông tin và hình thành hệ thống thu thập thông tin có hiệu quả nhất.

-Tập hợp thông tin, xử lý thông tin để có các quyết sách đúng đắn trong kinh doanh.

*Hoàn thiện hoạt động tạo nguồn hàng trong kinh doanh thơng mại.

Kinh doanh thơng mại là mua để bán. Có nhiều ngời cho rằng mua dễ hơn bán vì thị trờng giờ đây có trăm ngời mua nhng có “vạn ngời bán”. Điều đó thật không chính xác và kém sức thuyết phục. Trong cơ chế thị trờng, các DNTMNN cần xác định rõ vị trí cân bằng của hai hành vi cơ bản trong hoạt động của mình. Không hành vi nào khó dễ hơn hành vi nào. Nếu mua (tạo nguồn hàng) không tốt thì không thể bán đợc. Theo các nhà kinh doanh, hành vi dễ mắc sai lầm nhất chính là hành vi mua hàng. Chúng tôi cho rằng, tạo nguồn hàng là một nghệ thuật, là nghiệp vụ quyết định, ảnh hởng đến toàn bộ các nghiệp vụ tiếp theo của quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Việc thay đổi quan niệm dễ/khó với các nghiệp vụ kinh doanh là cần thiết và hữu ích (trong đó có nghiệp vụ tạo nguồn hàng hoá của DNTMNN)

Tạo nguồn hàng là các hoạt động của doanh nghiệp thơng mại nhằm tạo ra tổng số và cơ cấu hàng hoá phù hợp với nhu cầu kinh doanh trong những thời kỳ nhất định. Để làm tốt hơn nữa nghiệp vụ tạo nguồn hàng trong các doanh nghiệp thơng mại nhà nớc hiện nay, cần giải quyết tốt các vấn đề sau:

-Xác định đúng đắn mặt hàng kinh doanh. Trong cơ chế hiện nay chỉ bán cái thị trờng cần, cũng có nghĩa là chỉ mua/tạo nguồn những hàng hoá có thể bán đợc và phải có lời từ việc mua bán đó.

+Mua hàng (mua của các đơn vị sản xuất trong nớc, mua trực tiếp của các doanh nghiệp nớc ngoài (nhập khẩu) mua của các đơn vị kinh doanh thơng mại khác (thuộc các thành phần kinh tế). Việc mua hàng cũng có thể tiến hành mua đứt bán đoạn-mua tự do, không theo kế hoạch đơn hàng đặt trớc và mua theo kế hoạch đơn hàng đã đặt trớc với các đơn vị sản xuất kinh doanh trong và ngoài nớc, mua qua các đại lý.

+Tạo nguồn theo các cách khác, chẳng hạn tự sản xuất chế biến các sản phẩm phù hợp nhu cầu kinh doanh, gia công đặt hàng...

Trong các hình thức tạo nguồn trên hình thức mua hàng theo hợp đồng, kế hoạch đặt trớc là quan trọng nhất trong điều kiện hiện nay của nớc ta.

- Vấn đề giao dịch để ký hợp đồng mua hàng và xác định đúng cơ sở hàng nhập: Đây là khâu quan trọng quyết định chất lợng nguồn hàng kinh doanh của doanh nghiệp, sau khi đã lựa chọn đợc ngời cung ứng thích hợp. Trong khâu nghiệp vụ này, các DNTMNN cần tập trung vào các nội dung cơ bản của hợp đồng mua bán sẽ đợc ký kết để trao đổi thoả thuận, đi đến thống nhất (các điều khoản đã đợc quy định trong Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế ngày 25/9/1989 và Luật Thơng mại đợc Quốc hội khoá IX kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 10/5/1997). Theo Điều 50 Luật Thơng mại thì hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế phải có tối thiểu những nội dung chủ yếu sau: tên hàng, số lợng quy cách chất lợng, giá cả, phơng thức thanh toán địa điểm và thời hạn giao nhận hàng [40]. ở đây xin nhấn mạnh các nội dung chủ yếu cần hoàn thiện hơn trong giao dịch.

Nội dung về số lợng: Trong nhiều trờng hợp một đơn hàng (hợp đồng) mua không thể thực hiện ngay một lúc do nhiều lý do : chẳng hạn do vốn thiếu, nhu cầu không thờng xuyên ổn định trong từng giai đoạn của kỳ kinh doanh Tuỳ… thuộc vào điều kiện cụ thể mà doanh nghiệp quyết định số lợng nhập một lần thích hợp, đảm bảo không thiếu hàng, không thiếu vốn, không ứ đọng hàng hoá và vốn kinh doanh, kinh doanh có hiệu quả. [9]

Có thể xác định lợng cơ số nhập tối u một lần theo các cách sau :

Cách 1: Dựa vào tối u hoá chi phí đặt hàng, chi phí bảo quản dự trữ một đơn vị hàng hoá bình quân trong kỳ:

Trong đó : Q : Lợng nhập tối u một lần (tấn)

C1 : Chi phí bình quân cho một lần đặt hàng (đồng)

C2 : Chi phí bảo quản bình quân 1 đơn vị hàng hoá dự trữ (đồng) Công thức này áp dụng trong điều kiện kinh doanh ổn định, đều đặn; lợng nhập đều bằng nhau mỗi kỳ nhập; lợng hàng hoá cần bảo quản luôn bằng một nửa lợng nhập một lần.

Cách 2 : Dựa vào điều kiện kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp (điều kiện xuất bán, lợng dự trữ, tồn kho và khả năng quay vòng của hàng hoá lu chuyển):

Trong đó : Qx: Lợng hàng hoá xuất bán (tấn) D: Lợng hàng hoá dự trữ (tấn)

O: Lợng hàng hoá tồn kho đầu kỳ (tấn) V: Tốc độ chuyển hàng hoá dự kiến (vòng)

Cách 3: Cách xác định này chủ yếu dựa vào việc tối u hoá dự trữ thờng xuyên nói riêng và lực lợng hàng hoá dự trữ tối u của doanh nghiệp thơng mại và tính chất của từng bộ phận dự trữ hàng hoá. Thông qua phơng pháp/nguyên tắc quản lý dự trữ hàng hoá : tối đa - tối thiểu để điều chỉnh lợng mua hàng cho phù hợp với điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp. Theo cách này thì yêu cầu doanh nghiệp thơng mại phải xác định đợc lợng dự trữ tối đa. (Dmax = D txmax + DbH + D Cbị

) và lợng dự trữ tối thiểu (Dmin = DbH + DCBị)

Dự trữ thờng xuyên (DTx) có đặc điểm là biến động từ tối đa (Dtxmax) khi mới nhập vào giảm dần đến tối thiểu khi chuẩn bị nhập lô mới. Khi lợng dự trữ của doanh nghiệp giảm xuống tới mức tối thiểu, cần nhập ngay một lợng bằng lợng

21 1

2

C

N

C

Q =

V

O

D

Q

Q=

x

+ −

xuất ra (Qx). Do đó ngời ta còn gọi cách này là xác định lợng nhập theo một khối lợng nhất định. Tuy nhiên chỉ áp dụng cách này trong điều kiện kinh doanh ổn định, đều đặn.

Q = Qx

Tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể của mình, các doanh nghiệp thơng mại nhà nớc cần tính toán để đi đến thống nhất với ngời bán về lợng nhập 1 lần sao cho có hiệu quả.

-Nội dung về chất lợng hàng hoá. Nội dung này cần đợc thống nhất rất cụ thể, chi tiết đối với từng loại hàng hoá và với điều kiện bán hàng của doanh nghiệp thơng mại. Không nên giới hạn chất lợng hàng hoá trong khuôn khổ đánh giá các chỉ tiêu về thuộc tính của hàng hoá vật chất, mà đánh giá chất lợng sản phẩm theo các yếu tố khác nữa: đó là tiêu chuẩn bao bì bao gói với những yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp phù hợp với điều kiện kinh doanh.

Cần tập trung vào các nội dung chất lợng sau : +Phẩm cấp hàng hoá/phẩm cấp thuộc tính hàng hoá,

+Quy cách, cỡ loại mầu sắc, mùi vị, thành phần hoá học, cơ cấu,

+Hình thức bao bì, đóng gói, các tiêu chuẩn hoá trong lĩnh vực bao bì đóng gói,

+Các chỉ tiêu về đặc biệt khác (nếu có)

Cần lựa chọn các hình thức biểu hiện các tiêu thức chất lợng hàng hoá cho phù hợp, đảm bảo tính chặt chẽ, khoa học, chính xác làm cơ sở cho việc đánh giá chất lợng hàng hoá mua về. Có thể lựa chọn một trong các hình thức.

- Biểu hiện chất lợng hàng hoá theo hàng mẫu (1)

- Biểu hiện chất lợng hàng hoá theo mô tả bằng ngôn ngữ, hình ảnh(2) - Biểu hiện chất lợng hàng hoá qua các tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật (3) - Kết hợp các hình thức trên (4)

Với hình thức (1) cần nêu rõ các điều kiện bảo quản (nhiệt độ, độ ẩm, môi trờng) và thời hạn bảo quản của hàng mẫu trong điều kiện Việt Nam.

Với hình thức (2) cần thể hiện đầy đủ các “góc cạnh” yêu cầu về chất lợng một cách rõ ràng, cụ thể.

Với hình thức (3) cần quy định rõ phơng pháp kiểm tra, thiết bị kiểm tra kiểm nghiệm chất lợng thích hợp.

Trong thơng mại quốc tế cần quan tâm đặc biệt đến các tiêu chuẩn chất l- ợng bao bì hàng hoá về tính bền vững, tính phù hợp thị hiếu thị trờng và sắc luật của nớc nhập khẩu.

Những nội dung khác khi giao dịch, doanh nghiệp thơng mại nhà nớc nên chú ý đến các điều kiện mua bán cụ thể của mình để giành thế chủ động, có các quyết định giao dịch đúng đắn và hiệu quả.

Việc hoàn thiện khâu nghiệp vụ mua hàng theo hợp đồng có thể thực hiện theo quy trình sau (xem hình 3.2)

Hình 3.2: Quy trình mua hàng theo hợp đồng (đơn hàng đặt trớc)

Thể hiện yêu cầu Lựa chọn người bán Tổ chức thực hiện HĐ Giao dịch (ký HĐ) Thể hiện kết quả Phân tích đánh giá Thoả mãn Chưa thoả

*Hoàn thiện nghiệp vụ bán hàng:

Bán hàng là khâu nghiệp vụ kinh doanh cơ bản cuối cùng trong hoạt động kinh doanh của các DNTMNN. Khâu này quyết định kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thơng mại nói chung và DNTMNN nói riêng. Theo quan điểm đơn giản, bán hàng là hành vi thơng mại nhằm thực hịện việc chuyển hoá hình thái giá trị của sản phẩm. Thông qua bán hàng doanh nghiệp thực hiện đựơc mục đích lợi nhuận của mình và cũng là cơ sở để đánh giá hiệu quả cả quá trình kinh doanh của doanh nghiệp thơng mại.Trong cơ chế thị trờng, các doanh nghiệp áp dụng nhiều hình thức bán hàng khác nhau tuỳ thuộc vào điều kiện mặt hàng, điều kiện thị trờng và mục tiêu của doanh nghiệp trong các thời kỳ nhất định. Điều này cũng ảnh hởng lớn đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng bao bì trong kinh doanh thơng mại.

Đối với các DNTMNN cần :

1. Tăng cờng các nghiệp vụ bán buôn, giữ vững vai trò là trung tâm phân phối hàng hoá trong nền kinh tế quốc dân. Về mặt lý thuyết cũng nh trong thực tế, kinh doanh bán buôn cho phép bán đợc nhiều hàng hoá hơn, tính ổn định hơn và có điều kiện tốt để doanh nghiệp thơng mại thu hồi vốn kinh doanh nhanh nhằm tái kinh doanh mở rộng. Tuy nhiên, thực hiện bán buôn có thể đem lại lợi nhuận bình quân cho một đơn vị hàng hoá xuất bán thấp. Nhng xét về tổng thể, tổng mức lợi nhuận sẽ tăng nhanh sau mỗi chu kỳ kinh doanh nhờ tốc độ quay vốn kinh doanh nhanh hơn và hiệu quả kinh doanh cao hơn. Việc bán buôn tăng lên đòi hỏi các DNTMNN sử dụng có hiệu quả hơn các bao bì trung gian/vận chuyển để đảm bảo việc giao nhận nhanh chóng chính xác, phù hợp với các điều kiện thị trờng, đặc biệt với thị trờng xuất khẩu.

2. Tập trung bán lẻ thông qua hình thức bán hàng tự phục vụ tại các siêu thị. Để thực hiện tốt hình thức bán này, cần đặc biệt chú ý đến bao bì thơng phẩm của hàng hoá, bố trí sắp xếp hàng hoá để ngời mua dễ dàng lựa chọn, so sánh, tìm ra loại hàng hoá phù hợp với yêu cầu của mình. Sắp xếp hàng hoá và chuẩn bị hàng hoá cần đạt đợc trình độ lôi cuốn, thu hút khách hàng, gợi mở nhu cầu mới, tăng khả năng bán hàng trong tơng lai, định hớng và phát hiện nhu cầu tiềm ẩn của ngời mua. Thực tế đã cho thấy với việc bán hàng tự phục vụ, bao bì hàng hoá giữ

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG BAO BÌ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC (Trang 129 -140 )

Mục lục