0

Kinh nghiệm về tổ chức quản lý t vấn sản xuất bao bì ở một số nớc

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG BAO BÌ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC (Trang 102-104 )

7 Cty Hoá chất 2152 248030 248950 25800 29

2.3.1. Kinh nghiệm về tổ chức quản lý t vấn sản xuất bao bì ở một số nớc

ở các nớc công nghiệp phát triển, ngành bao bì đợc coi trọng. Mô hình tổ chức quản lý, t vấn ngành bao bì đợc thiết lập dới nhiều dạng khác nhau. Phổ biến có các dạng tổ chức sau:

* Viện bao bì: Mô hình này đợc thực hiện ở các nớc Cộng hòa liên bang

Đức, Anh, Mỹ, ấn Độ, Philipin, Đài Loan... Tuy nhiên, với trình độ phát triển của các nớc khác nhau, việc tổ chức các Viện bao bì cũng mang những sắc thái khác nhau. ở Đức có hai Viện bao bì là Viện bao bì xuất khẩu (trực thuộc Trờng Đại học kỹ thuật) và Viện thiết kế bao bì Hamburg. Viện bao bì Thụy Điển trực thuộc Uỷ ban bao bì quốc gia, còn ở các nớc nh Anh, Mỹ, ấn Độ, Philipin, Đài Loan thì

thành lập Viện bao bì quốc gia; Viện bao bì Thụy Điển trực thuộc Uỷ ban bao bì quốc gia.

Nhiệm vụ chung của các Viện bao bì là:

- Phối hợp với các Viện nghiên cứu khác (Viện tiêu chuẩn quốc gia, các tr- ờng đại học) thực hiện công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật nhằm hoàn thiện các chức năng của bao bì, xây dựng các tiêu chuẩn hoá của bao bì.

- Kiểm tra nguyên vật liệu bao bì và bao bì thành phẩm đặc biệt đối với bao bì các sản phẩm nguy hiểm, độc hại, hàng hoá xuất khẩu, hàng thực phẩm, dợc phẩm.

- Triển khai các chơng trình về bao bì của Uỷ ban bao bì quốc gia đã đợc Chính phủ phê duyệt.

- Hoạt động t vấn về bao bì nh thực hiện thiết kế các mẫu bao bì, xây dựng chơng trình đào tạo hàng năm về lĩnh vực bao bì.

Viện bao bì thờng bao gồm các thành viên là các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, ngời sản xuất (nguyên vật liệu, thiết bị bao bì, sản phẩm bao bì) và ngời sử dụng bao bì.

* Trung tâm bao bì: ở Thái Lan thành lập trung tâm bao bì (1982) trực thuộc Viện khoa học kỹ thuật nhà nớc. Nhiệm vụ chủ yếu của trung tâm là:

- Nghiên cứu, phát triển bao bì phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội. Trong đó tập trung vào khâu thiết kế, giới thiệu các mẫu bao bì (đặc biệt là bao bì xuất khẩu), định ra các tiêu chuẩn hoá về bao bì.

- Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật sản xuất để giảm chi phí sản xuất bao bì, giảm thiệt hại hàng hoá.

- Kiểm tra chất lợng vật liệu bao bì và sản phẩm bao bì

- Phổ biến các thông tin, các sáng kiến ... trong lĩnh vực bao bì.

* Hiệp hội: Tổ chức Hiệp hội đợc thành lập ở Nhật Bản có tên gọi “Hiệp

thơng mại và công nghiệp Nhật Bản. Hiệp hội có nhiệm vụ chính là thúc đẩy quan hệ giao lu quốc tế về thiết kế bao bì bằng nhiều hình thức nh: cử các chuyên gia giúp đỡ các nớc; nhận đào tạo công nhân, cán bộ kỹ thuật về các nội dung kỹ thuật, công nghệ, thiết kế kiểu dáng, trang trí bao bì; phát hành các thông tin liên quan đến thiết kế bao bì; tổ chức các hội nghị thiết kế bao bì... Hiệp hội này luôn nhận đợc sự ủng hộ của chính phủ Nhật Bản để duy trì hoạt động và phát triển.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG BAO BÌ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC (Trang 102 -104 )

Mục lục