0

Yêu cầu về bao bì hàng hoá của các doanh nghiệp thơng mại nhà nớc

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG BAO BÌ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC (Trang 65-68 )

H: Tỷ lệ bao bì thu hồi Htc: Tỷ lệ tái chế

2.1.2. Yêu cầu về bao bì hàng hoá của các doanh nghiệp thơng mại nhà nớc

Từ phân tích đặc điểm hoạt động của các DNTMNN, bao bì đợc sử dụng trong kinh doanh thơng mại cần đáp ứng đợc các yêu cầu cụ thể sau:

2.1.2.1. Bao bì phải thực hiện đợc chức năng chứa đựng, bảo quản, bảo vệ hàng hoá.

Việc lu chuyển hàng hoá từ ngời bán (doanh nghiệp sản xuất) đến ngời mua (các hộ tiêu thụ/tiêu dùng) đợc thực hiện thông qua các hành trình vận động bằng các hình thức vận tải nhất định. Để thực hiện chức năng lu chuyển hàng hoá, DNTMNN yêu cầu các loại bao bì thích hợp. Tính thích hợp đợc thể hiện:

- Bao bì có khả năng chứa đựng lợng hàng hoá nhất định để thực hiện việc l- u chuyển

- Bao bì có khả năng bảo quản, bảo vệ hàng hoá trong suốt quá trình vận động và lu kho dự trữ. Tức là bao bì phải phù hợp với hàng hoá, không gây thiệt hại mà còn ngăn cản, chống lại những tác động của môi trờng (độ ẩm, nhiệt độ, côn trùng...) ngăn cản các lực cơ học (va đập, chèn ép) do xếp dỡ và do sự hoạt động lu thông gây ra, hạn chế rơi vãi, chống mất mát do con ngời gây ra. Bao bì phải có độ bền vững cao, có tính chất cơ lý, hoá học phù hợp với hàng hoá mới có thể bảo quản, bảo vệ đợc hàng hoá trong quá trình lu thông.

Sự phát triển của khoa học kỹ thuật mạnh mẽ có tác động tích cực đến ngành chế tạo vật liệu bao bì, đây là điều kiện quan trọng nhất để đáp ứng yêu cầu về bao bì trong kinh doanh thơng mại.

2.1.2.2. Bao bì phải phù hợp với nhu cầu và sở thích của ngời tiêu dùng

Muốn bán đợc hàng hoá, trớc hết yêu cầu bao bì hàng hoá phải phù hợp với nhu cầu và sở thích của ngời tiêu dùng, cụ thể:

- Bao bì đóng gói với lợng hàng hoá phù hợp tính chất tiêu dùng.

- Màu sắc bao bì, kiểu dáng, cỡ, loại phù hợp thị hiếu và các giá trị văn hoá trong tiêu dùng.

- Thuận tiện cho việc sử dụng hàng hoá và bảo quản hàng hoá còn lại. - Thuận tiện trong việc lựa chọn hàng hoá qua bao bì.

Thực tế cho thấy tính đa dạng về quy cách, chủng loại, màu sắc, kiểu dáng bao bì các sản phẩm hàng hoá chính là nhằm đáp ứng yêu cầu trên về bao bì trong hoạt động kinh doanh thơng mại. Các loại bánh kẹo có hàng trăm kiểu dáng, sức chứa khác nhau. Rợu, nớc giải khát sử dụng nhiều loại vật liệu với các quy cách màu sắc trang trí khác nhau ngay trong một hãng sản xuất kinh doanh. Gas (khí đốt) có nhiều kiểu bình 12kg, 13kg, 200kg tuỳ thuộc nhu cầu... Tính đa dạng của nhu cầu ở mỗi thị trờng cũng khác nhau, do đó tuỳ thuộc và tình hình thị trờng khách hàng với các nhân tố tác động cụ thể mà DNTMNN phải đặt ra cho nhà sản xuất hàng hoá những loại hàng vừa đảm bảo chất lợng, vừa có bao bì phù hợp để thực hiện tốt hoạt động của mình.

2.1.2.3. Bao bì phải đáp ứng đợc yêu cầu của các hoạt động dịch vụ cá biệt, độc lập của doanh nghiệp thơng mại nhà nớc

Hầu hết hàng hoá mà doanh nghiệp mua, bán trên thị trờng là những sản phẩm hàng hoá hiện thực do các nhà sản xuất, kinh doanh nhập khẩu sản xuất ra và mua từ nớc ngoài về. Trong điều kiện đó, bao bì hoặc đã đợc định sẵn từ các nhà sản xuất trong nớc, nớc ngoài hoặc do DNTM đặt hàng để đảm bảo hai yêu cầu nêu trên về bao bì. Với t cách là một đơn vị kinh doanh độc lập, thoả mãn chuỗi nhu cầu của khách hàng, thông qua việc hình thành các sản phẩm hoàn chỉnh dới “con mắt” của khách hàng, DNTMNN phải thực hiện các hoạt động riêng có của mình mang tính chất sản xuất ở trong khâu lu thông. Những yêu cầu cá biệt, độc lập đó của các DNTMNN đòi hỏi phải sử dụng loại bao bì thích hợp. Thông thờng là các hoạt động làm đồng bộ sản phẩm, hình thành lô hàng mang nhãn hiệu riêng của DNTMNN. Bao bì đợc sử dụng để bao gói sản phẩm, vận chuyển sản phẩm phải đáp ứng đợc yêu cầu riêng của doanh nghiệp thơng mại, đặc biệt đối với các sản phẩm xuất khẩu để đảm bảo hàng hoá bán đợc trên thị tr- ờng, doanh nghiệp thu đợc lợi nhuận và mở mang thị trờng kinh doanh.

Tóm lại, với đặc thù hoạt động và vị trí chủ đạo của các DNTMNN, yêu cầu về các loại bao bì trong kinh doanh vừa phải thoả mãn đợc nhu cầu của sản xuất tiêu dùng trong phạm vi nền kinh tế, nhu cầu cho các sản phẩm xuất khẩu, vừa phải đảm bảo cho doanh nghiệp đứng vững, phát triển trong điều kiện cạnh tranh gay gắt.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG BAO BÌ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC (Trang 65 -68 )

Mục lục