0

Hiệu quả kinh tế xã hội của việc sử dụng bao bì trong kinh doanh thơng mại.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG BAO BÌ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC (Trang 57-61 )

H: Tỷ lệ bao bì thu hồi Htc: Tỷ lệ tái chế

1.4.6. Hiệu quả kinh tế xã hội của việc sử dụng bao bì trong kinh doanh thơng mại.

hoạt động kinh doanh thơng mại yêu cầu sức chứa, độ bền vững của bao bì phải đ- ợc đảm bảo. Yêu cầu đó làm phát sinh nhiều loại bao bì bằng các chất liệu có độ chịu nén, ép, chịu va đập tốt và có sức chứa thích hợp. Chính các kiểu bao bì nh vậy tạo điều kiện tốt cho việc cơ giới hoá các khâu xếp dỡ vận chuyển, nâng cao năng suất lao động trong kinh doanh và đảm bảo an toàn cho hàng hoá.

Trong kinh doanh xuất nhập khẩu việc sử dụng đồng bộ các loại bao bì là một yêu cầu quan trọng. Các nhà xuất nhập khẩu thờng sử dụng các container để chứa đựng các bao bì ngoài (đựng nhiều sản phẩm trong các bao bì trong) để đảm bảo yêu cầu vận chuyển, bảo quản trong thời gian dài. Các bao bì ngoài phải đảm bảo đợc các quy định trong kinh doanh của các đối tác (quy chế mác, nhãn, hình thức bao gói, trọng lợng/số lợng... các ký hiệu khác...).

Việc đổi mới phơng thức hoạt động kinh doanh, sự tiến bộ trong lĩnh vực giao nhận, vận chuyển, xếp dỡ, các quy định, thói quen thơng mại quốc tế quyết định việc lựa chọn và sử dụng có hiệu quả các loại bao bì trong kinh doanh thơng mại. Mọi sự trì trệ, bảo thủ trong lĩnh vực bao bì đều có thể dẫn đến các tác động xấu đến hoạt động kinh doanh của các DNTM.

1.4.6. Hiệu quả kinh tế - xã hội của việc sử dụng bao bì trong kinh doanh thơng mại. mại.

Nh đã phân tích ở mục 1.3.1, quan niệm hiệu quả trong sử dụng bao bì ở các DNTM cần đợc xem xét không chỉ ở khía cạnh kinh tế mà còn ở khía cạnh xã hội (nếp sống văn hoá, môi trờng...)

Mỗi DNTM với đặc điểm hoạt động của mình đều mong muốn thực hiện đ- ợc các mục tiêu kinh doanh, trong đó mục tiêu lợi nhuận là cơ bản, lâu dài, là động lực phát triển, là cơ sở thực hiện các mục tiêu tiếp theo.

Lợi nhuận thu đợc nhiều hay ít phụ thuộc vào yếu tố doanh thu và chi phí. Mức chênh lệch càng cao (lợi nhuận càng nhiều), cũng tức là hiệu quả xét về mặt kinh tế của doanh nghiệp càng lớn. Trong chi phí kinh doanh có phần chi phí của bao bì hàng hoá. Theo một tài liệu của Liên xô cũ (Nga) thì giá trị của bao bì chiếm trung bình không dới 5% giá trị của hàng hoá là t liệu sản xuất [11]. Đối với hàng t liệu tiêu dùng trung bình là 10%. ở Philippin, chi phí bao bì của những loại nớc hoa quả đóng hộp chiếm tới 50% chi phí sản xuất. Chi phí bao bì cho sản phẩm bánh kẹo của liên doanh Haiha Kotobuky chiếm 30 - 75 giá thành. Tính trung bình giá trị bao bì chiếm từ 5 - 50% giá trị hàng hoá. Theo tài liệu của Packexport thì trị giá của bao bì chiếm khoảng 2% GNP. [43]

Để tăng lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh của mình, trớc hết DNTM phải bán đợc hàng hoá (có doanh thu). Hàng hoá bán càng nhiều thì doanh thu càng lớn. Mặt khác, phải giảm chi phí trong đó có chi phí bao bì. Vậy là doanh nghiệp phải lựa chọn bao bì cho sản phẩm nào đó để vừa có doanh thu cao (có khả năng bán hàng nhanh, nhiều), vừa giảm chi phí bao bì. Cần tính toán giữa việc giảm chi phí bao bì với sức cạnh tranh sản phẩm của mình. Hơn nữa chi phí vận chuyển, xếp dỡ, bảo quản... đều có phần liên quan đến việc sử dụng loại bao bì này hay loại khác. Tính đặc biệt của sản phẩm bao bì liên quan trực tiếp đến giá mua, đến các chi phí dịch vụ khác trong kinh doanh thơng mại. Hiệu quả kinh tế trong kinh doanh đợc xem là yếu tố đầu tiên, quan trọng cho việc lựa chọn các loại bao bì của mỗi DNTM.

Hiệu quả xét về mặt xã hội: là vấn đề môi trờng, là sự ảnh hởng của bao bì đến lối sống của ngời tiêu dùng. Các vấn đề rác thải bao bì ảnh hởng đến chất lợng môi trờng, tính thẩm mỹ, tính văn hoá, tính dân tộc, tính thuận tiện cần đợc cân nhắc, tính toán khi lựa chọn sử dụng bao bì trong kinh doanh của các doanh nghiệp “bao bì nhãn mác sản phẩm là vấn đề rất quan trọng gắn liền với những giá trị văn hoá” [6] 1998. Cần nhận thức rằng hai khía cạnh (kinh tế và xã hội) của hiệu quả trong kinh doanh thơng mại không mâu thuẫn với nhau, trái lại hỗ trợ nhau, liên quan mật thiết với nhau. Yếu tố bao bì cần đợc xem xét đánh giá một cách toàn diện, trên cơ sở nghiên cứu tỷ mỷ, sâu sắc tính đặc biệt của bao bì và các chức năng của nó.

các nớc đang phát triển và phát triển, việc lựa chọn các loại bao bì trong kinh doanh (nội thơng - ngoại thơng) cũng đều dựa trên sự quan hệ chặt chẽ giữa

hiệu quả kinh tế với hiệu quả xã hội. Điều đó thể hiện ở các dạng bao bì khác nhau, các loại chất liệu sản xuất khác nhau, các quy định về ký mã hiệu khác nhau, các quy định của sắc lệnh bao bì về trách nhiệm thu hồi bao bì thải loại. Các nhà sản xuất kinh doanh ở nớc ta còn cha coi trọng hiệu quả xã hội trong lĩnh vực sử dụng bao bì, đặc biệt là vấn đề phế thải bao bì. Điều đó cần đợc tiếp tục nghiên cứu ở cả lĩnh vực sản xuất bao bì, kinh doanh thơng mại, ngời tiêu dùng và quan trọng là lĩnh vực pháp chế về bao bì của nhà nớc.

Kết luận chơng 1

Từ những phân tích trên đây có thể rút ra những kết luận có ý nghĩa quan trọng về mặt lý luận làm sơ sở cho việc nghiên cứu, phân tích hiệu quả sử dụng bao bì ở các doanh nghiệp thơng mại nh sau:

1. Bao bì có tầm quan trọng đặc biệt đối với hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thơng mại, nhất là trong điều kiện nền kinh tế thị trờng phát triển. Sử dụng có hiệu quả các loại bao bì ở các DNTM không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, là một yêu cầu chủ quan và yêu cầu khách quan đối với các DNTM.

2. Nghiên cứu chức năng, các đặc trng của bao bì, thực hiện phân loại bao bì có ý nghĩa to lớn trong việc lựa chọn, khai thác, phát huy triệt để nhất các ảnh hởng tích cực, hạn chế các tác động tiêu cực của bao bì nhằm sử dụng có hiệu quả các loại bao bì ở các DNTM.

3. Để sử dụng bao bì có hiệu quả cần có sự thống nhất về quan điểm hiệu quả sử dụng bao bì trong kinh doanh thơng mại. Đó là những tác động tích cực của việc sử dụng bao bì đến hiệu quả hoạt động của các DNTM và vấn đề bảo vệ môi trờng, môi sinh. Trên cơ sở đó đặt ra các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng bao bì một cách thiết thực.

4. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hởng đến hiệu quả sử dụng bao bì ở các DNTM có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động thơng mại, là cơ sở để các DNTM lựa chọn hợp lý, sử dụng có hiệu quả các loại bao bì trong điều kiện nền kinh tế không ngừng tăng trởng và hội nhập.

Chơng 2

thực trạng hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp thơng mại nhà nớc (lấy

ví dụ ở địa bàn hà nội)

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG BAO BÌ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC (Trang 57 -61 )

Mục lục