0

Sự đổi mới phơng thức kinh doanh của doanh nghiệp thơng mại và sự phát triển các hình thức dịch vụ tiến bộ trong kinh doanh thơng mại.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG BAO BÌ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC (Trang 56-57 )

H: Tỷ lệ bao bì thu hồi Htc: Tỷ lệ tái chế

1.4.5 Sự đổi mới phơng thức kinh doanh của doanh nghiệp thơng mại và sự phát triển các hình thức dịch vụ tiến bộ trong kinh doanh thơng mại.

phát triển các hình thức dịch vụ tiến bộ trong kinh doanh thơng mại.

Trong kinh doanh thơng mại, tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể, mỗi doanh nghiệp lựa chọn cho mình những phơng thức kinh doanh phù hợp. Thông thờng có thể sử dụng phơng thức bán buôn, bán lẻ, bán tại nơi tiếp nhận, kho của DNTM hoặc tại nơi khách hàng yêu cầu... Mỗi một phơng thức kinh doanh đều có tác động đến việc sử dụng bao bì hàng hoá.

Với phơng thức bán buôn (khối lợng lớn), thông thờng phải sử dụng các bao bì ngoài/trung gian/bao bì vận chuyển. Khối lợng, sức chứa, các thông tin ghi ngoài bao bì (thông tin về vận chuyển, xếp dỡ, nơi sản xuất, nơi đi, nơi đến..) đều đợc quy định rõ ràng. Hoặc có thể sử dụng bao bì ngoài chứa nhiều bao bì trong.

Bao bì trong là loại bao bì để đóng gói hàng hoá, gắn liền trực tiếp với sản phẩm. Giá trị của bao bì này thờng tính ngay vào giá trị sản phẩm. Những bao bì này phải thực hiện đợc chức năng chứa đựng, bảo quản tốt sản phẩm, phải có các thông tin đầy đủ về sản phẩm (tên sản phẩm, công dụng, tính chất kỹ thuật, cách thức sử dụng và một số chỉ dẫn khác kèm theo tính chất của hàng hoá. Các loại bao bì trong đợc dùng phổ biến ở các quầy hàng bán lẻ. Các bao bì này hàm chứa các chỉ dẫn cho sự lựa chọn của khách hàng. Do đó, giúp cho việc bán hàng đợc nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Với các sản phẩm tiêu dùng (thực phẩm chế biến, dợc phẩm, công nghệ phẩm ) xu h… ớng bán lẻ thông qua các cửa hàng, siêu thị ngày càng gia tăng. Do đó các loại bao bì trong đang ngày càng đợc chú ý, sử dụng rộng rãi.

Hình thức bán tận nơi ngời tiêu dùng thờng sử dụng nhiều các loại bao bì vận chuyển. Loại bao bì này giúp cho việc giao nhận hàng hoá đợc nhanh chóng, chính xác cả về lợng, chất; đảm bảo cho hàng hoá đợc an toàn trong quá trình vận chuyển, xếp dỡ tại nơi đi, nơi đến. Trong điều kiện cạnh tranh các nhà kinh doanh đang áp dụng phơng thức hàng từ kho đến kho. Việc sử dụng các thùng chứa lớn, các khay để hàng, các bao container, container mang lại hiệu quả cao trong kinh

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG BAO BÌ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC (Trang 56 -57 )

Mục lục