0

Quá trình hình thành và phát triển của công ty cung ứng dịch vụ hàng không.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG NGHỆ MARKETING BÁN BUÔN HÀNG HẠT NHỰA VÀ SẮT THÉP TẠI CÔNG TY CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG (Trang 25-26 )

I. khái quát tình hình tổ chức và kinh doanh của công ty cung ứng dịch vụ hàng không.

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cung ứng dịch vụ hàng không.

I. khái quát tình hình tổ chức và kinh doanh của công ty cung ứng dịch vụ hàng không.

ứng dịch vụ hàng không.

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cung ứng dịch vụ hàng không.

hàng không.

Công ty cung ứng dịch vụ hàng không là một doanh nghiệp nhà nớc trực thuộc Tổng công ty hàng không Việt Nam đợc thành lập theo quyết định số 1076/QĐ/TCCB-LB ngày 26/05/1981 của Bộ Giao Thong Vận Tải. Trụ sở chính của công ty đặt tại đờng Nguyễn Sơn-khu sân bay Gia Lâm- Hà Nội. Đây là một vị trí hết sức thuận lợi cho việc phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Hoạt động sản xuất kinh doanh ban đầu của công ty cung ứng dịch vụ hàng không là cung cấp dịch vụ (chủ yếu là các loại khăn) cho Hãng Hàng Không Quốc Gia Việt Nam. Bộ máy quản lý ban đầu cũng chỉ bao gồm một số các phòng ban chuyên đi giao dịch mua bán các loại khăn nhằm phục vụ hàng khách đi máy bay.

Từ khi chuyển sang cơ chế thị trờng, với chủ trơng mở cửa nền kinh tế hoà nhập với khu vực và thế giới của Nhà nớc đã đặt công ty cung ứng dịch vụ hàng không trớc những thách thức và cơ hội mới. Cùng với sự chuyển mình của đất nớc, ngành hàng không nói chung vá công ty cung ứng dịch vụ hàng không nói riêng cũng phải tự đổi mới trong quản lý, đổi mới trong lĩnh vực kinh doanh để hoà nhịp với sự phát triển của đất nớc. Chính vì vậy mà ngày 19/9/1994 công ty cung ứng dịch vụ hàng không đợc Bộ Giao Thông Vận Tải quyết định thành lập lại doanh nghiệp nhà nớc số 1507 /QĐ/TCCB-LB với tên giao dịch là Airserco.

Tổng số vốn kinh doanh ban đầu là: 6.262.644.000 đ. Trong đó: -Vốn ngân sách : 1.374.903.000 đ. -Vốn tự bổ xung : 4.887.741.000 đ.

Diện tích đất đợc giao là: 3462 m2 tại k10 sân bay gia lâm-Hà Nội. Điện thoại: 04. 8271 352

Fax : 04.8272 426.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG NGHỆ MARKETING BÁN BUÔN HÀNG HẠT NHỰA VÀ SẮT THÉP TẠI CÔNG TY CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG (Trang 25 -26 )

Mục lục