0

Phân tích những nhân tố cơ bản ảnh hởng tới vai trò vận hành công nghệ marketing bán buôn hàng hạt nhựa và sắt thép ở công ty

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG NGHỆ MARKETING BÁN BUÔN HÀNG HẠT NHỰA VÀ SẮT THÉP TẠI CÔNG TY CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG (Trang 50-51 )

II. Phân tích thực trạng tình hình vận hành công nghệ Marketing bán buôn hàng hạt nhựa và sắt thép tạ

6. Phân tích những nhân tố cơ bản ảnh hởng tới vai trò vận hành công nghệ marketing bán buôn hàng hạt nhựa và sắt thép ở công ty

công nghệ marketing bán buôn hàng hạt nhựa và sắt thép ở công ty

cung ứng dịch vụ hàng không.

6.1. Nhân tố con ngời và tổ chức.

Công ty cung ứng dịch vụ hàng không có 318 lao động, trong đó trình độ đại học là 138 ngời, cao đẳng là 15 ngời, trung cấp và trung học chuyên nghiệp là 132 ngời còn lại là những công nhân kỹ thuật lành nghề có trình độ.

Trình độ Số lợng lao động Tỷ lệ (%) Đại học 138 43.39 Cao đẳng 15 4.71 Trung cấp và trung học chuyên nghiệp 132 41.5

Công nhân kỹ thuật và nhân viên phục vụ

33 10.4

Tổng số 318 100%

Để nâng cao hiệu quả trong kinh doanh, công ty rất chú trọng tới đội ngũ cán bộ công nhân viên đa số họ là những ngời trực tiếp sản xuất kinh doanh và có mức độ ảnh hởng rất lớn đối với các quá trình hoạt động công nghệ tổng thể của công ty nói chung và công nghệ Marketing bán buôn nói riêng. Họ là những ngời trực tiếp đề ra

các chính sách chiến lợc Marketing, thực hiện và kiểm tra quá trình vận hành đó. Mặt khác, công ty luôn phân bổ và sử dụng lao đông hợp lý mọi ngời lao động đều đợc công ty sắp xếp làm đúng chuyên môn và đợc công ty đánh giá đúng khả năng năng lực của mỗi ngời. Vì vậy, tất cả mọi ngời đều rất nhiệt hăng say trong công việc. Công ty không ngừng nâng cao bồi dỡng trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ công nhân viên. Hàng năm, công ty thờng tổ chức các khoá học ngắn hạn cho cán bộ công nhân viên nhằm giúp họ tiếp cận nhanh với những kiến thức hiện đại phù hợp với xu thế phát triển của thị trờng trong nớc và ngoài nớc. Nắm bắt đợc tầm quan trọng và mức độ ảnh hởng của nhân tố con ngời và tổ chức trong kinh doanh. Công ty luôn khuyến khích ngời lao động không chỉ bằng vật chất mà cả về tinh thần, t tởng để kích thích mọi ngời làm việc tích cực, chủ động và sáng tạo.

6.2. Các yếu tố vật chất - kỹ thuật .

Vật chất- kỹ thuật ảnh hởng cũng rất lớn tới công nghệ kinh doanh nói chung và công nghệ Marketing bán buôn nói riêng. Một công ty có cơ sơ vật chất kỹ thuật hiện đại đáp ứng đợc yêu cầu quy trình công nghệ cộng với những con ngời có trình độ và kinh nghiệm thì ắt hẳn công ty đó kinh doanh đạt hiệu quả cao. Đối với công ty cung ứng dịch vụ hàng không cũng vậy, công ty trang bị các thiết bị hiện đại cho các phòng ban, mỗi phòng đều có 1 máy tính nối mạng internet, 1 điện thoại, 1 fax để truy cập thông tin và cung cấp thông tin kinh tế kịp thời, để đáp ứng trình độ dịch vụ khách hàng và giảm chi phí trong kinh doanh. Công ty đã đầu t trang thiết bị kho và công trình kiến trúc kho hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu thị trờng. Công ty có hai kho tàng và hai đội xe ô tô chuyên chở hàng mỗi đội xe có 5 chiếc, đây là lợi thế của công ty so với đối thủ cạnh tranh cùng ngành.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG NGHỆ MARKETING BÁN BUÔN HÀNG HẠT NHỰA VÀ SẮT THÉP TẠI CÔNG TY CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG (Trang 50 -51 )

Mục lục