0
Tải bản đầy đủ (.doc) (72 trang)

Quyết định kênh phân phối.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG NGHỆ MARKETING BÁN BUÔN HÀNG HẠT NHỰA VÀ SẮT THÉP TẠI CÔNG TY CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG (Trang 41 -43 )

II. Phân tích thực trạng tình hình vận hành công nghệ Marketing bán buôn hàng hạt nhựa và sắt thép tạ

2. Thực trạng các quyết định cơ bản trong Marketing-mix bán buôn hàng hạt nhựa và sắt thép của công ty cung ứng dịch vụ

2.3. Quyết định kênh phân phối.

Trong nền kinh tế thị trờng, mục tiêu của các công ty kinh doanh là lợi nhuận, lợi nhuận càng cao càng tốt. Kênh phân phối có ảnh hởng một phần tới mục tiêu lợi nhuận của công ty. Vậy làm thế nào để giảm đợc chi phí trong kênh phân phối?. Trong kinh doanh bán buôn, kênh phân phối rất quan trọng, nó góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty và tăng khối lợng tiêu thụ hàng hoá. Biết đợc tầm quan trọng của kênh phân phối, công ty cung ứng dịch vụ hàng không quyết định kênh phân phối ngắn để phân phối mặt hàng hạt nhựa và sắt thép. Vì đặc tính của hàng hạt nhựa và sắt thép cộng với khả năng thiết lập kênh Marketing của công ty, nên công ty sử dụng kênh phân phối ngắn.

41 Nhà sản xuất (cung ứng) Công ty cung ứng dịch vụ hàng không Khách hàng công Nhà cung ứng Công ty cung ứng dịch vụ hàng không

BH II. 11: Hệ thống kênh phân phối hạt nhựa

BH II 12: Kênh phân phối sắt thép của Công ty cung ứng dịch vụ hàng không.

Đối với kênh phân phối này, số khâu lu chuyển hàng hoá đợc giảm, đây chính là hệ thống kênh phân phối mà các nhà bán buôn thờng sử dụng. Nó tạo điều kiện cho khách hàng không phải qua nhiều khâu trung gian nữa mà trực tiếp lấy hàng ngay. Do điều kiện kinh doanh bán buôn, công ty cung ứng dịch vụ hàng không đã thiết lập một số kho hàng và một số đội xe chuyên vận chuyển nhanh-kịp thời đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng về thời gian. Đây cũng là một lợi thế nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty trên thơng trờng. Nhờ có hệ thống kênh phân phối phù hợp với mặt hàng kinh doanh, vì vậy công ty luôn đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng.

2.4.Quyết định phối thức xúc tiến hỗn hợp.

Quyết định phối thức xúc tiến hỗn hợp là quyết định những hoạt động khác nhau mà công ty tiến hành để thông tin và cổ động cho sản phẩm của mình đối với thị trờng mục tiêu.

Ngày nay, hệ thống công nghệ thông tin hiện đại đã đóng góp không nhỏ cho các hoạt động phối thức xúc tiến hỗn hợp. Việc mua bán trên mạng Internet, qua th điện tử và điện thoại ngày càng trở nên phổ biết với các công ty kinh doanh. Nắm bắt đợc xu hớng đó, Công ty đã nối mạng và đăng quảng cáo trên mạng. Tuy nhiên, nội dung

quảng cáo chỉ rất đơn giản và chỉ phù hợp với khách hàng quốc tế. Công ty chỉ giới thiệu tình hình kinh doanh chủ yếu nh:

+ Tên và địa chỉ Công ty.

+ Số điện thoại, số fax, số tài khoản.

+ Các hoạt động kinh doanh dịch vụ chủ yếu nh: dịch vụ vận chuyển,...

+ Giới thiệu các mặt hàng kinh doanh chủ yếu: hạt nhựa nguyên liệu, sắt thép,... Ngoài ra, trong quan hệ công chúng, công ty thờng tổ chức các buổi hội thảo và đóng góp từ thiện. Công ty thờng xuyên có các bài báo gửi cho tạp chí của Tổng công ty hàng không Việt Nam.

BH II. 13: Mô hình giao tiếp trực tiếp của Công ty cung ứng dịch vụ hàng không với khách hàng.

Ngân sách xúc tiến hỗn hợp: chi phí cho các hoạt động xúc tiến hỗn hợp phụ thuộc vào lợi nhuận hàng năm của công ty. Nếu lợi nhuận năm nào cao thì năm đó công ty sẽ dành cho ngân sách xúc tiến tăng nên và ngợc lại. Cụ thể đợc thể hiện qua bảng sau:

Đơn vị tính: 1000 đồng

Năm 1998 Năm 1999 Năm 2000

Ngân sách xúc tiến 10.000 12.000 30.000 BH II. 14 : Ngân sách xúc tiến hỗn hợp của công ty cung ứng dịch vụ hàng không.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG NGHỆ MARKETING BÁN BUÔN HÀNG HẠT NHỰA VÀ SẮT THÉP TẠI CÔNG TY CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG (Trang 41 -43 )

×