0

xuất nhằm hoàn thiện quá trình nghiên cứu thị trờng và xác định thị trờng mục tiêu tại công ty.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG NGHỆ MARKETING BÁN BUÔN HÀNG HẠT NHỰA VÀ SẮT THÉP TẠI CÔNG TY CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG (Trang 54-58 )

II. Những Đề xuất tầm vi mô nhằm hoàn thiện công nghệ Marketing bán buôn hàng hạt nhựa và sắt thép tại công

1. xuất nhằm hoàn thiện quá trình nghiên cứu thị trờng và xác định thị trờng mục tiêu tại công ty.

định thị trờng mục tiêu tại công ty.

Trong kinh doanh thơng mại, những công ty luôn đạt đợc mục tiêu trong chiến lợc kinh doanh là do họ luôn hiểu rõ khách hàng và thị trờng của mình. Quá trình nghiên cứu thị trờng đóng góp một vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh thơng mại, nó là xuất phát điểm để công ty ra quyết định kinh doanh mặt hàng nào là phù hợp với nhu cầu thị trờng và phù hợp với khả năng nội tại của công ty. Nghiên cứu thị trờng là

để lựa chọn ra thị trờng mục tiêu, càng nhiều thị trờng thì công ty sẽ thắng trong sự cạnh tranh khốc liệt của nền kinh tế thị trờng.

Quá trình nghiên cứu thị trờng về thực chất là quá trình tìm kiếm thu thập những thông tin cần thiết phục vụ cho việc ra quyết định về Marketing của các nhà quản trị. Đối với công ty cung ứng dịch vụ hàng không, các mặt hàng công ty đang kinh doanh là những mặt hàng có tính cạnh tranh cao. Vì vậy, thị trờng càng trở nên quan trọng đối với công ty nhất là thị trờng bán buôn hàng hạt nhựa và sắt thép. Đối với công ty kinh doanh quốc tế nh công ty cung ứng dịch vụ hàng không, nghiên cứu thị trờng không chỉ đơn thuần nghiên cứu thị trờng đầu ra của sản phẩm mà phải nghiên cứu thị trờng đầu vào rất phức tạp của sản phẩm, nó liên quan đến địa lý, ngôn ngữ, tập quán... gây khó khăn cho việc nghiên cứu.

Công ty cung ứng dịch vụ hàng không kinh doanh hai mặt hàng chủ đạo đó là hàng hạt nhựa và sắt thép nhập khẩu. Để kinh doanh có hiệu quả công ty nên áp dụng một số biện pháp nghiên cứu thị trờng, tìm ra thị trờng của công ty. Theo em công ty cần phải nghiên cứu:

- Nghiên cứu thị trờng đầu vào của công ty: Đây là thị trờng rất quan trọng nó giúp cho công ty có thể cung cấp hàng hoá kịp thời cho khách hàng đúng về thời gian và đúng kế hoạch dự trữ của khách hàng. Mặt khác, nghiên cứu thị trờng đầu vào của công ty giúp cho công ty lựa chọn đợc nhiều nhà cung ứng phù hợp với đặc điểm kinh doanh của công ty. Hiện tại, thị trờng đầu vào hàng hạt nhựa và sắt thép của công ty chỉ bao gồm một số nguồn nh đã nêu ở biểu hình II.6 -7, đây là những nhà cung ứng truyền thống cho công ty.

Nghiên cứu thị trờng đầu vào giúp cho công ty lựa chọn những chủng loại mặt hàng có chất lợng, dịch vụ và giá cả phù hợp từ đó công ty có thể giảm đợc giá bán cho khách hàng để thu hút khách hàng, mở rộng thị trừng và thắng trong cạnh tranh.

- Nghiên cứu thị trờng bán buôn của công ty: Thị trờng này nghiên cứu cần phải chính xác, nhanh gọn. Công ty cung ứng dịch vụ hàng không nên có một đội ngũ nhân viên chuyên làm nghiên cứu thị trờng đầu ra để xác lập ra nhiều đoạn thị trờng mục tiêu. Đây là mấu chót của toàn bộ quá trình kinh doanh của công ty, vì vậy phải cẩn trọng khi nghiên cứu thị trờng này. Nghiên cứu thị trờng đầu ra là nghiên cứu xem thị trờng cần gì?. Nhu cầu là bao nhiêu ? Giá cả và hình thức vần chuyển, thanh toán nh thế nào? Có thể nghiên cứu qua các bản chào hàng của khách hàng hoặc các sách

báo tạp chí chuyên ngành, các phơng tiện truyền thông... để tìm ra cặp sản phẩm - thị trờng phù hợp.

- Nghiên cứu mức độ cạnh tranh của sản phẩm mà công ty đang kinh doanh để tìm ra mức giá và những u đãi trong vận chuyển và thanh toán ở nghiệp vụ mua hàng và nghiệp vụ bán hàng. Xem xét chu kỳ sống của sản phẩm từ đó có những quyết định đúng đắn hơn.

Tất cả các hớng nghiên cứu trên đây phục vụ cho quá trình kinh doanh của công ty. Đó là nhiệm vụ hàng đầu khi bắt tay vào một thơng vụ mới. Do vậy, công ty cung ứng dịch vụ hàng không nên sử dụng một quy trình nghiên cứu thị trờng một cách chi tiết để đảm bảo chắc chắn cho hoạt động kinh doanh của công ty và tìm ra những thị tr- ờng tiềm năng hơn. Sau đây là quy trình nghiên cứu thị trờng đề xuất ở công ty cung ứng dịch vụ hàng không.(trang sau)

BH III.1: Quy trình nghiên cứu thị trờng đề xuất ở công ty cung ứng dịch vụ hàmg không.

Nghiên cứu thị trờng có vai trò hết sức quan trọng, nó đợc coi là chìa khoá của sự thành công. Nghiên cứu thị trờng nếu đợc chỉ đạo hớng dẫn đúng đắn có thể giảm bớt sự không chắc chắn bao phủ nhiều quyết định mà các nhà quản lý phải đối mặt.

Xử lý thông tin

Chọn thị trường mục tiêu của công ty Phân địch đối tác và lựa chọn phương pháp nghiên

cứu

Dự báo nhu cầu thị trường mục tiêu

Xây dựng mục tiêu nghiên cứu

Phân tích cạnh tranh Phân tích tiềm năng

thị trường hiện tại và tương lai Phân tích lựa

chọn mặt hàng kinh doanh

Thực hiện quá trình nghiên cứu và thu thập thông tin từ thị trường

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG NGHỆ MARKETING BÁN BUÔN HÀNG HẠT NHỰA VÀ SẮT THÉP TẠI CÔNG TY CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG (Trang 54 -58 )

Mục lục