0

Nghiên cứu thị trờng và xác lập thị trờng mục tiêu của công ty về mặt hàng hạt nhựa và sắt thép.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG NGHỆ MARKETING BÁN BUÔN HÀNG HẠT NHỰA VÀ SẮT THÉP TẠI CÔNG TY CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG (Trang 33-37 )

II. Phân tích thực trạng tình hình vận hành công nghệ Marketing bán buôn hàng hạt nhựa và sắt thép tạ

1. Nghiên cứu thị trờng và xác lập thị trờng mục tiêu của công ty về mặt hàng hạt nhựa và sắt thép.

thu cao nhất. Cụ thể năm 1997 doanh thu bán hàng hạt nhựa và sắt thép chiếm

67.64% tổng doanh thu bán những mặt hàng kinh doanh chủ yếu của công ty, năm 1998 doanh thu bán hàng hạt nhựa và sắt thép chiếm 84.04% tổng doanh thu bán những mặt hàng kinh doanh chủ yếu của công ty, năm 1999 doanh thu bán hàng hạt nhựa và sắt thép chiếm 87.5% tổng doanh thu bán những mặt hàng kinh doanh chủ yếu của công ty, năm 2000 doanh thu bán hàng hạt nhựa và sắt thép chiếm 59.48% tổng doanh thu bán những mặt hàng kinh doanh chủ

yếu của công ty.

Từ những kết quả phân tích trên, ta thấy hạt nhựa và sắt thép là những mặt hàng kinh doanh chủ đạo của công ty cung ứng dịch vụ hàng không và đây cũng chính là lý do em chọn hàng hạt nhựa và sắt thép để nghiên cứu trong đề tài.

II. Phân tích thực trạng tình hình vận hành công nghệ Marketing bán buôn hàng hạt nhựa và sắt thép tại

Marketing bán buôn hàng hạt nhựa và sắt thép tại

công ty cung ứng dịch vụ hàng không.

1. Nghiên cứu thị trờng và xác lập thị trờng mục tiêu của công ty về mặt hàng hạt nhựa và sắt thép. hạt nhựa và sắt thép.

Đối với tất cả mọi công ty kinh doanh để kinh doanh có hiệu quả việc làm cần thiết là phải nghiên cứu thị trờng để phân đoạn thị trờng mục tiêu và xác định nhu cầu thị trờng của mình. Đó là nơi mà hoạt động của công ty thu đợc hiệu quả cao nhất. Lý do phải tiến hành nghiên cứu thị trờng và xác lập thị trờng mục tiêu rất đơn giản vì thị trờng tổng thể luôn gồm một số lợng rất lớn khách hàng với nhu cầu đặc tính mua và khả năng tài chính khác nhau. Sẽ không có một doanh nghiệp nào có thể với tới tất cả khách hàng tiềm năng.

Hàng hạt nhựa và sắt thép không chỉ có công ty cung ứng dịch vụ hàng không kinh doanh mà còn rất nhiều công ty, cửu hàng ...kinh doanh nh công ty nhựa Tiền Phong, công ty nhựa Hà Nội, công ty thơng mại dịch vụ nhựa (Tổng công ty nhựa Việt Nam), công ty nhựa Rạng Đông,...Công ty thép Thái Nguyên, Zamil steel buildings

Co.,LTD, công ty sản xuất Thơng Mại Thành Long, công ty thép VSC-POSCO,... Vì vậy, công ty phải đối mặt với rất nhiều đối thủ cạnh tranh cùng những cách thức lôi kéo khách hàng khác nhau. Mỗi một công ty đều có những thế mạnh xét trên một ph- ơng diện nào đó trong việc thoả mản nhu cầu thị trờng.

Đối với công ty cung ứng dịch vụ hàng không cũng vậy, việc đầu tiên là công ty nghiên cứu thị trờng và xác lập thị trờng mục tiêu. Việc nghiên cứu thị trờng để tìm ra thị trờng mục tiêu đợc công ty tiến hành qua các bớc sau: Thu thập thông tin, phân tích thông tin thu thập đợc và ra quyết định kinh doanh.

Bớc đầu tiên công ty cung ứng dịch vụ hàng không tiến hành thu thập thông tin từ những tài liệu phản ánh quá trình kinh doanh thực tế của công ty nh bảng báo cáo kết quả kinh doanh các năm, bảng thống kê các mặt hàng nhập khẩu và báo cáo kế hoạch xuất nhập khâu qua các năm. Từ những bản chào hàng của khách hàng, từ những sách báo, tạp chí chuyên ngành. Ngoài ra công ty còn sử dụng phơng pháp thu thập thông tin sơ cấp là quan sát. Đây là phơng pháp mà ngời nghiên cứu thực hiện sự theo dõi, quan sát hoàn cảnh và tình hình phát triển kinh tế trong nớc và ngoài nớc. Thu thập thông tin là một giai đoạn quan trọng nhất của việc nghiên cứu thị trờng nó giúp cho công ty kinh doanh những mặt hàng nào là có lợi nhuận cao và phù hợp với nhu cầu thị trờng.

Bớc hai: Phân tích thông tin thu thập đựơc.

Đây là giai đoạn công ty phân tích những thông tin từ những tài liệu thu thập đợc. Công ty tiến hành phân tích kết quả nghiên cứu theo dạng bảng và định tỷ lệ phần trăm. Từ bảng này công ty phân tích tìm ra những đoạn thị trờng mục tiêu, đối thủ cạnh tranh...bớc này rất quan trọng đòi hỏi sự chính xác cao.

Các tiêu chuẩn đánh giá để xác định thị trờng mục tiêu của công ty đợc thể hiện qua bảng biểu sau:

Hệ số cânbằng các tiêu chuẩn (tỷlệ %)

Các tiêu chuẩn đánh giá để xác định thị trờng mục tiêu Thị trờng Hà Nội Hồ Chí Minh 1 2 3 1 2 3 Tình hình cạnh tranh

Đặc điểm nhu cầu cần thoả mãn

Phản ứng của ngời tiêu dùng

Điều kiện tiêu thụ hàng hoá Tình hình kinh tế xã hội nái chung Sự vận động của thị trờng Đánh giá chung Giải thích:

1: Điều kiện không thuận lợi

2: Điều kiện thuận lợi trung bình 3: Điều kiện rất thuận lợi

BH II. 4: Bảng đánh giá các chỉ tiêu nhằm xác lập thi trờng mục tiêu của công ty cung ứng dịch vụ hàng không.

Bớc ba: Ra quyết định kinh doanh.

Sau khi đã phân tích các thông tin đã thu thập đợc công ty có thể quyết định kinh doanh mặt hàng nào. Việc ra quyết định kinh doanh phụ thuộc chủ yếu vào thu thập thông tin và phân tích thông tin thu thập đợc. Vì vậy việc thu thập thông tin phải chính xác cao nếu không các bứơc sau sẽ không có hiệu quả và làm tổn thất đến tài chính công ty. Việc ra quyết định kinh doanh mặt hàng nào là do ban giám đốc công ty quyết định. Họ là những ngời có trình độ, kinh nghiệm trên thơng trờng, họ thờng rất thận trọng trong việc ra quyết định kinh doanh.

35 Phân tích thời cơ bán Nếu hội tụ đủ

Quyết định kinh Quyết định không kinh Nhận biết và thu thập thông

tin Phân tích thời cơ mua Phân tích chênh lệch giá

Néu không hội tụ đủ

Phân tích thông tin thu thập được

Từ sơ đồ trên ta thấy hoạt động nghiên cứu thị trờng của công ty cung ứng dịch vụ hàng không xuất phát từ nhu cầu thị trờng, thị trờng cần mặt hàng nào mà công ty có khả năng đáp ứng thì công ty sẽ tiến hành nghiên cứu, xắc lập danh mục mặt hàng kinh doanh. Đây là bớc tiến bộ lớn trong hoạt động kinh doanh của công ty. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện tính hệ thống của nó vẫn cha đợc đầy đủ. Nó chỉ mang tính phỏng đoán cho từng thơng vụ cụ thể chứ cha đa ra những dự báo cho cả một quá trình kinh doanh. Mặt khác, công ty cung ứng dịch vụ hàng không là một doanh nghiệp nhà nớc vì vậy công ty có lợi thế trong kinh doanh họ thờng có những khách hàng truyền thống đặt mua trớc nếu công ty có đủ khả năng cung cấp mặt hàng đó thì công ty sẽ ra quyết định kinh doanh. Vì vậy, kết quả kinh doanh lúc này cha phản ánh đợc đầy đủ kết quả nghiên cứu thị trờng.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG NGHỆ MARKETING BÁN BUÔN HÀNG HẠT NHỰA VÀ SẮT THÉP TẠI CÔNG TY CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG (Trang 33 -37 )

Mục lục