0
Tải bản đầy đủ (.doc) (72 trang)

Mục tiêu và chiến lợc kinh doanh của công ty cung ứng dịch vụ hàng không đến năm 2005.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG NGHỆ MARKETING BÁN BUÔN HÀNG HẠT NHỰA VÀ SẮT THÉP TẠI CÔNG TY CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG (Trang 53 -54 )

dịch vụ hàng không đến năm 2005.

Trong những năm qua, các hoạt động kinh doanh của công ty đã đạt đợc những thành quả đáng khích lệ, nó không chỉ đem lại lợi nhuận đáng kể cho công ty mà còn đem lại uy tín giúp cho công ty tạo đợc nền tảng rất quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của mình. Trong quá trình hiện đại hoá và công nghiệp hoá của đất nớc, sự thay đổi nhanh chóng của thiết bị và công nghệ, sự xâm nhập và mở rộng sản xuất của các công ty nớc ngoài vào Việt Nam cũng nh sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên trơng trờng đã ảnh hởng tới hoạt động kinh doanh của công ty, đặc biệt là hoạt động nhập khẩu.

Để có thể đứng vững và phát triển trong những năm tiếp theo, đồng thời với chỉ tiêu kinh doanh hàng năm đã đợc Tổng công ty hàng không giao phó trong kế hoạch sản xuất kinh doanh 10 năm lần thứ nhất, từ năm 1995 đến năm 2005 và cũng để giải quyết triệt để những tồn tại của công ty trong thời gian qua, công ty cần tiếp tục đổi mới hoạt động kinh doanh của mình cho phù hợp hơn nữa với cơ chế thị trờng và các chính sách hiện hành của Nhà nớc, củng cố và tăng cờng lực lợng cán bộ để đa dạng hoá các hoạt động kinh doanh.

Tất cả những điều đó đã buộc công ty phải đặt ra mục tiêu và chiến lợc kinh doanh của mình cho đến năm 2005:

- Phải trở thành một doanh nghiệp mạnh trong kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá, nhất là những mặt hàng phục vụ cho ngành hàng không.

- Đóng góp hết khả năng để trở thành cầu nối và là trụ cột chính để góp phần phát triển ngành hàng không Việt Nam.

- Kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý, dần dần tiến tới cổ phần hoá doanh nghiệp để có thể huy động đợc tối đa nguồn vốn tự có, sức lực và sự đoàn kết của cán bộ công nhân viên trong toàn công ty. Biến công ty thành một tập thể mạnh của ngành hàng không nói riêng và của ngành Giao Thông Vận Tải nói chung.

- Không ngừng mở rộng các mối quan hệ làm ăn với các bạn hàng truyền thống, các bạn hàng lớn thờng xuyên để tạo điều kiện tốt khuyếch trơng uy tín của công ty trong lĩnh vực kinh doanh thơng mại và sản xuất hàng hoá.

- Tiếp tục đầu t chiều sâu để đổi mới thiết bị công nghệ, nhà xởng, nâng cao chất lợng sản phảm, tạo thêm sự cạnh tranh cho các sản phẩm- dịch vụ của công ty với các sản phảm-dịch vụ cùng loại trên thị trờng.

Để có thể đạt đợc những mục tiêu và chiến lợc kinh doanh chung nêu trên của công ty, sinh viên thực tập xin đề xuất một số giải pháp và kiến nghị đợc trình bày tiếp tục ở phần sau.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG NGHỆ MARKETING BÁN BUÔN HÀNG HẠT NHỰA VÀ SẮT THÉP TẠI CÔNG TY CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG (Trang 53 -54 )

×