0

xuất hoàn thiện kế hoạch hoá Marketing ở công ty cung ứng dịch vụ hàng không.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG NGHỆ MARKETING BÁN BUÔN HÀNG HẠT NHỰA VÀ SẮT THÉP TẠI CÔNG TY CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG (Trang 58-60 )

II. Những Đề xuất tầm vi mô nhằm hoàn thiện công nghệ Marketing bán buôn hàng hạt nhựa và sắt thép tại công

2. xuất hoàn thiện kế hoạch hoá Marketing ở công ty cung ứng dịch vụ hàng không.

dịch vụ hàng không.

Việc tạo ra một cơ cấu tổ chức cha đủ, mà một vấn đề có tính chất cốt tử của tổ chức một bộ phận Marketing là vận hành chức năng của tổ chức Marketing đó.

công ty cung ứng dịch vụ hàng không thì cha xác định đợc rõ ràng về quy trình kế hoạch hoá hoạt động Marketing. Một trong những nội dung cơ bản của hoạt động Marketing đó là kế hoạch hoá Marketing. Đây là vấn đề gây lúng túng cho bộ phận trong thực tế vận hành hoặc bỏ qua hoặc hạ thấp hoặc vẫn theo cách cũ của kế hoạch lu chuyển hàng hoá theo hình thức. Sau đây em đề xuất quy trình kế hoạch hoá hoạt động Marketing tại công ty cung ứng dịch vụ hàng không để có thể và cần phải áp dụng để đảm bảo hiệu năng vận hàng của tổ chức Marketing đã nêu lên.

+ Quy trình kế hoạch hoá marketing.

Yếu tố trung tâm trong kế hoạch hoá giống nh trong các hoạt động quản trị khác là đa ra các quyết định. Trong kế hoạch hoá Marketing cả về chiến lợc lẫn tác nghiệp đều bao gồm các quyết định ở hiện tại để đối phó với các sự kiện trong tơng lai. Các kế hoạch hoá về bản chất đợc đa ra là các quyết định chiến lợc hay tác nghiệp. Các chiến lợc Marketing cần đợc hoạch định trớc và sau đó sẽ đợc triển khai qua các hoạt đông Marketing đã đợc kế hoạch hoá. Quy trình kế hoạch hoá vì vậy đợc xây dựng nh sau: ( trang sau )

BH III. 2: Quy trình kế hoạch hoá Marketing đề xuất tại công ty cung ứng dịch vụ hàng không.

Việc công ty áp dụng quy trình kế hoạch hoá Marketing đề xuất sẽ giúp cho công ty đạt đợc các mục tiêu Marketing của công ty thông qua thị trờng mà công ty tham gia và các chơng trình Marketing sẽ đợc áp dụng cho thị trờng. Mặt khác, kế hoạch hoá Marketing còn có những vai trò quan trọng đối với công ty nh sau:

+ Vai trò kế hoạch hoá marketing:

- Khuyến khích lối t duy có hệ thống trong lĩnh vực quản trị và trong kế hoạch các mục tiêu trong tơng lai. Các phơng pháp để đạt đợc nó phải đợc suy tính thận trọng và phải đợc xác định rõ ràng.

- Giúp cho việc xác định nhịp điệu phát triển của công ty. Những sự thay đổi diễn ra nhanh chóng trong hạch toán và kinh doanh, nghiên cứu các thay đổi này giúp cho việc xác định các cơ hội, khó khăn công ty sẽ phải đơng đầu.

- Tạo ra sự chuẩn bị tốt để đối phó với các thay đổi, trong quá trình kế hoạch hoá, những ngời làm công tác quản trị sẽ phải cân nhắc về các hoạt động và các phản ứng có thể xảy ra khi các cơ hội xuất hiện hay các khó khăn nảy sinh.

- Tạo ra sự giao tiếp giữa các bộ phận trong công ty. Sự phổ biến các kế hoạch Marketing báo động cho các bộ phận khác về các dự báo và phát triển đã đợc Marketing tính toán trớc.

Xác định các kế hoạch chiến lược marketing Thiết kế các kênh điều hành tác nghiệp để khai thác các chiến

Thực hiện các kế hoạch điều hành tác nghiệp Giám sát các kết quả

thực thi

Đánh giá qua liên hệ ngược và điều chỉnh mục tiêu chiến lược Marketing

- Tạo ra sự phối hợp giữa các hoạt động của các bộ phận trong công ty. Một kế hoạch hoá Marketing có hiệu năng không điều tiết và phối hợp các hoạt động trong công ty theo một trình tự thời gian hợp lý và các bộ phận sẽ biết đợc các việc cần phải làm của công ty, từ đó phối hợp đợc những nỗ lực của các bộ phận để đạt đợc các mục tiêu Marketing đã đợc đề ra.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG NGHỆ MARKETING BÁN BUÔN HÀNG HẠT NHỰA VÀ SẮT THÉP TẠI CÔNG TY CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG (Trang 58 -60 )

Mục lục