0
Tải bản đầy đủ (.doc) (147 trang)

Tõm sự của Kiều với Kim Trọng trong tưởng tượng

Một phần của tài liệu GIÁO ÁN NGỮ VĂN 10 NÂNG CAO (Trang 86 -88 )

Sau khi trao duyờn, Kiều bỗng thốt lờn những lời tõm sự với Kim Trọng trong tưởng tượng. Điều đú mõu thuẫn với chớnh

(HS làm việc cỏ nhõn và trỡnh bày trước lớp)

Bài tập nõng cao

Đoạn trớch là những dũng thơ lõm li, đau đớn bậc nhất trong Truyện Kiều. Thực chất bi kịch ở đõy là gỡ?

(HS làm việc cỏ nhõn và trỡnh bày trước lớp)

lời trao duyờn, nhưng đó thể hiện tỡnh cảm vụ cựng sõu nặng của nàng đối với Kim Trọng. Đú cũng chớnh là mõu thuẫn giữa tỡnh yờu son sắt, thuỷ chung, khỏt vọng về tỡnh yờu và hạnh phỳc rất mónh liệt trong lũng nàng với nghĩa vụ, đạo đức và lớ trớ của con người thời phong kiến.

Bài tập nõng cao

Thực chất bi kịch của Kiều là bi kịch của tỡnh yờu tự do và khỏt vọng hạnh phỳc khụng thể trở thành hiện thực trong xó hội cũ.

Cõu hỏi: Nhận xột giỏ chung về giỏ trị nội dung, nghệ thuật của đoạn trớch.

(Cỏc nhúm cử đại diện trỡnh bày)

III/ Tổng kết

Gợi ý:

Đoạn trớch miờu tả tõm trạng xút xa, đau đớn của nàng Kiều khi phải từ gió mối tỡnh đẹp đẽ của mỡnh để trao lại cho Thuý Võn, vỡ bổn phận phải giữ trọn chữ “hiếu”. Những mõu thuẫn diễn ra rất quyết liệt trong lũng nàng, ngoài chữ

tỡnh và chữ hiếu theo quan niệm xưa, cũn cú cả mõu thuẫn giữa khỏt vọng tỡnh yờu với quan niệm về đạo đức phong kiến. Nỗi đau của nàng chớnh là đó lờn tiếng đấu tranh cho khỏt vọng hạnh phỳc chõn chớnh của con người.

Khả năng thấu hiểu tỡnh đời, cũng như tài năng khắc hoạ tõm lý nhõn vật đó khiến đoạn trớch, và cả Truyện Kiều “như cú mỏu thấm nơi đầu ngọn bỳt” (Mộng Liờn Đường chủ nhõn), gúp phần đưa Truyện Kiều của Nguyễn Du trở thành kiệt tỏc. Tiết 114 ĐỌC VĂN:

NỖI THƯƠNG MèNH

(Trớch Truyện Kiều) Nguyễn Du A- M C TIấU C N Ụ Ầ ĐẠT Giỳp HS:

ý thức về nhõn phẩm của nàng.

- Hiểu được tài năng sử dụng ngụn ngữ bậc thầy của Nguyễn Du trong việc diễn tả tõm lớ nhõn vật.

B- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động của GV &HS Yờu cầu cần đạt

Gv cho hs đọc mục Tiểu dẫn (SGK), nờu vị trớ đoạn trớch và túm tắt những chi tiết trước đú. (HS làm việc cỏ nhõn và trỡnh bày trước lớp) Hỏi: Đoạn trớch cú thể

chia làm mấy đoạn nhỏ? Nờu ý chớnh của mỗi đoạn?

Hỏi: Tỡm hiểu hoàn cảnh sống của Kiều ở lầu xanh trong bốn cõu đầu? Nghệ thuật miờu tả chốn dung tục ở đõy cú gỡ đặc biệt?

(HS làm việc cỏ nhõn và trỡnh bày trước lớp)

Một phần của tài liệu GIÁO ÁN NGỮ VĂN 10 NÂNG CAO (Trang 86 -88 )

×