0
Tải bản đầy đủ (.doc) (147 trang)

Hướng dẫn đọc hiểu đoạn trớch

Một phần của tài liệu GIÁO ÁN NGỮ VĂN 10 NÂNG CAO (Trang 62 -64 )

2 nhõn vật: Lưu Bị và Tào Thỏo

1/ Tõm trạng và tớnh cỏch của Lưu Bị khi phải nương nhờTào Thỏo Tào Thỏo

_ Do mất Từ Chõu, Lưu Bị phải tạm nương nhờ Tào Thỏo ở Hứa Đụ. Sợ Tào Thỏo nghi ngờ sẽ tỡm cỏch cản trở hoặc hóm hại, Lưu phải bày kế che mắt, làm vườn chăm chỉ

_ Khi Tào Thỏo đột ngột cho người đến mời, Lưu giật mỡnh, lo lắng vỡ nghĩ rằng Tào đó nghi ngờ mỡnh

_ Đến nơi, cõu hỏi nắn gõn của Tào lại càng khiến Lưu sợ tỏi mặt. Mói đến khi Tào núi mục đớch của việc gặp mới tạm yờn lũng

_ Trước những cõu hỏi của Tào về anh hựng trong thiờn hạ: + Lưu một mực tỏ ra ko biết

+ Lại đưa ra hết người này đến người khỏc để Tào nhận xột đỏnh giỏ

+ Cố giấu tư tưởng, t/c’ thật của mỡnh

+ Khi Tào chỉ vào Lưu và núi “Anh hựng thiờn hạ bõy giờ chỉ sứ quõn và Thỏo mà thụi” thỡ Lưu sợ đến mức rụng rời chõn tay, luống cuống, đỏnh rơi cả chiếc thỡa đang cầm trờn tay vỡ

- ễng đang cố giấu mỡnh, cố tỏ ra là người tầm thường bất tài

- Nếu Tào biết được mđ thật sự của Lưu thỡ Lưu khú cú thể sống sút

_ Nhờ sự khụn khộo, tinh tế của Lưu Bị và trời phự hộ (sấm sột nổ vang…), Tào hết nghi ngờ

 Lưu Bị là người trầm tĩnh, khụn ngoan, khộo che đậy tõm trạng, tỡnh cảm thật của mỡnh trước kẻ thự, kiờn trỡ nhẫn nại thực hiện chớ lớn phũ vua giỳp nước. Đú là tớnh cỏch của 1 anh hựng lý tưởng của nhõn dõn Trung Hoa cổ đại, 1 vị vua tương lai

2/ Tớnh cỏch của Tào Thỏo

Hoạt động của thầy, trũ Yờu cầu cần đạt

Tào Thỏo với Lưu Bị và cỏch đỏnh giỏ những nhõn vật anh hựng mà Lưu Bị đề xuất, anh (chị ) hiểu gỡ về tớnh cỏch của nhõn vật này?

(hs phõn tớch, thảo luận, trả lời)

Hỏi: Việc Thỏo chơi ngửa

bài với Lưu cú dụng ý gỡ?

(hs suy nghĩ, trả lời)

Hỏi: Qua phõn tớch, em

hóy rỳt ra những điểm khỏc nhau về tớnh cỏch giữa Tào Thỏo và Lưu Bị (hs phõn tớch, trả lời)

_ Là 1 nhà chớnh trị, nhà quõn sự tài ba lỗi lạc, thụng minh cơ trớ, dũng cảm hơn đời, nhà thơ, nhà văn hoỏ xuất sắc nhưng đồng thời cũng là 1 tờn trựm quõn phiệt đa nghi, nham hiểm, tàn bạo với triết lý sống vụ cựng ớch kỉ, cỏ nhõn: “Thà ta phụ người chớ ko để người phụ ta”

_ Qua cõu chuyện luận anh hựng thiờn hạ, ta thấy, Thỏo quả là người cú cỏi nhỡn sắc sảo, thụng minh về thời thế và con người. Thỏo cú quan niệm về người anh hựng nhất quỏn, sắc sảo nhưng chủ yếu chỉ chỳ ý đến tài năng cỏ nhõn phải hơn đời, tung hoành thiờn hạ cho phỉ chớ làm trai, thoả nguyện bậc đại trượng phu.

 Những bỡnh luận của Thỏo về anh hựng thiờn hạ nhỡn chung đều đỳng và đỳng cả với tương lai, hầu hết đỏm quõn phiệt trẻ, già mà Lưu nờu lờn sau này đều bị Thỏo tiờu diệt và thất bại -> Thỏo là 1 con người thụng minh sắc sảo, rất tự tin ở tài trớ của mỡnh

_ Việc Thỏo chơi ngửa bài với Lưu cú 2 dụng ý:

+ Thử nắn gõn, dũ xột tõm trạng thật của Lưu để liệu cỏch cư xử

+ Thể hiện bản lĩnh và sự đại lượng, bao dung biết người hiền của mỡnh

_ Thế nhưng Thỏo lại tự tin đến tự cao tự đại, coi thường Lưu, chủ quan cho rằng giờ đõy Lưu đang ở trong tay mỡnh nờn đó ko chỳ ý đến sự nhỳn nhường quỏ mức và hành động bất cẩn do sợ hói quỏ độ của Lưu, đến mức bị Lưu qua mặt mà vẫn đắc chớ cho mỡnh là nhất thiờn hạ

 Tg’ tỏ ý vừa đựa cợt, vừa khiển trỏch

3/ Những điểm khỏc nhau về tớnh cỏch giữa Tào Thỏo vàLưu Bị Lưu Bị

Tào Thỏo (gian hựng) Lưu Bị (anh hựng)

_ Đang cú quyền thế, cú đất, cú quõn, đang thắng, lợi dụng vua Hỏn để khống chế chư hầu

_ Tự tin, đầy bản lĩnh, thụng minh sắc sảo, hiểu mỡnh hiểu người

_ Chủ quan, đắc chớ, coi thười người khỏc

_ Bị Lưu Bị lừa, qua mặt một cỏch khụn ngoan, nhẹ nhàng

_ Đang thua, mất đất, mất quõn, phải sống nhờ kẻ thự nơi hang hựm nọc rắn vụ cựng nguy hiểm(Huyền Đức từng nhận mật chiếu của vua Hỏn quyết diệt Thỏo để lập lại cơ đồ nhà Hỏn) _ Lo lắng, sợ hói, cố che giấu ý nghĩ, tỡnh cảm thật của mỡnh trước Thỏo

_ Khụn ngoan, linh hoạt che giõu được hành động sơ suất của mỡnh

 Theo tiờu chuẩn của Tào Thỏo, Lưu Bị rất xứng đỏng là 1 con rồng đang nỏu mỡnh trong mõy, đang tỡm cỏch rời đồng khụ để vào bể lớn. Cũn Tào Thỏo đỳng là 1 con rồng đang bay cao trờn bầu trời và đang cũn muốn bay cao hơn nữa.

Hoạt động của thầy, trũ Yờu cầu cần đạt

Hỏi: nột đặc sắc về nghệ

thuật của đoạn văn là gỡ?

(hs suy nghĩ, trả lời)

Gv cho hs đọc mục tiểu dẫn, và hỏi: nờu những nội dung chớnh?

(hs đọc và trả lời)

Gv cho hs đọc và tỡm hiểu cỏc cõu hỏi trong sgk

(Học sinh đọc, tỡm hiểu và trả lời)

4/ Đặc sắc nghệ thuật

_ Nghệ thuật kể chuyện hấp dẫn: như 1 trũ chơi trớ tuệ mà ẩn chứa đầy hiểm nguy ko lường hết được. Một kẻ cố tỡm, quyết tỡm và ko tỡm được; một người cố trốn và trốn thoỏt

_ Việc tạo hoàn cảnh, tỡnh huống rất khộo, rất tự nhiờn: mơ xanh, uống rượu, bàn luận về cỏc anh hựng thiờn hạ

_ Dẫn dắt cõu chuyện giữa 2 người: một người cứ hỏi cứ gợi để nghe cõu trả lời của người đối thoại. Một người ko muốn trả lời nhưng ko thể ko trả lời

_ Chi tiết tuyệt vời đưa cuộc đối thoại lờn đỉnh điểm (Huyền Đức đỏnh rơi thỡa) và tiếp theo là tiếng sấm rền vang, Lưu Bị nhặt thỡa núi tảng

_ Cõu kết giản dị ngắn gọn đó lộn trỏi tõm địa và ý định thực của Tào, ngầm ca ngợi Lưu. Tiệc rượu nhỏ ở Tiểu Đỡnh do Thỏo tổ chức đó thành cụng mĩ món

B/ BÀI 2I/ Tiểu dẫn I/ Tiểu dẫn

1/ Tỏc giả

- Bồ Tựng Linh (1640-1715), tự là Lưu Tiờn, hiệu là Liễu Tuyền, quờ ở Sơn Đụng –Trung Quốc

- Xuất thõn trong 1 gia đỡnh nhà nho suy tàn, thi cử lận đận, suốt đời sống ở nụng thụn làm nghề dạy học

2/ Tỏc phẩm

- “Liờu trai chớ dị” (những chuyện quỏi dị chộp ở Liờu trai) là tập truyện ngắn cú nhiều dị bản

- Tỏc phẩm xoay quanh 3 chủ đề: + Phờ phỏn nền chớnh trị tàn bạo + Phờ phỏn chế độ khoa cử hủ lậu

+ Tố cỏo chế độ hụn nhõn phong kiến và ca ngợi tỡnh yờu - Nghệ thuật: cú nhiều yếu tố hoang đường kỡ ảo

Một phần của tài liệu GIÁO ÁN NGỮ VĂN 10 NÂNG CAO (Trang 62 -64 )

×