0

một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng tại nhnn amp ptnt phòng giao dịch long trường chi nhánh 9 tp hcm

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN PHÒNG GIAO DỊCH LONG TRƯỜNG – CHI NHÁNH 9 TP.HCM”

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN PHÒNG GIAO DỊCH LONG TRƯỜNGCHI NHÁNH 9 TP.HCM”

Kinh tế - Quản lý

... Giới thiệu Phòng giao dịch Long TrườngChi nhánh TP HCM: 2.1.2.1 Tổng quan trình phát triển Phòng giao dịch Long TrườngChi nhanh TP HCM: Ngày 08/07/ 199 9, NHNN& PTNT Chi nhánh TP HCM thành ... trạng cho vay tiêu dùng - PGD Long Trường - Chi nhánh TP HCM- NHNo &PTNT Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động cho vay tiêu dùng PGD Long Trường - Chi nhánh TP HCM- NHNo &PTNT Việt Nam Phương pháp ... 2.4 Đánh giá chất lượng cho vay tiêu dùng Phòng giao dịch Long TrườngChi nhánh TP. HCM 2.4.1 Kết đạt Qua phân tích tình hình hoạt động NHNo &PTNT PGD Long Trườngchi nhánh Tp. HCM cho thấy kết...
 • 65
 • 438
 • 3
Hoàn thiện chính sách lãi suất huy động vốn ở Ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam..DOC

Hoàn thiện chính sách lãi suất huy động vốn ở Ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam..DOC

Kế toán

... khoản cho vay theo nhiều tiêu thức khác phân chia theo thời gian, theo đối tượng cho vay, theo mục đích cho vay, Ngân hàng thực cho vay theo phương thức: cho vay thấu chi, cho vay lần, cho vay ... lớn, nâng cao lực cạnh tranh Cuối năm 199 3 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký Giấy phép số 0018 – GCT ngày 16/12/ 199 3 chấp thuận cho Ngân hàng mở Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh Ngày 19/ 11/ 199 4, ... Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng Huế; 11 chi nhánh cấp Phòng Giao dịch Ngân hàng dự kiến mở thêm nhiều điểm giao dịch Thành phố Ngân hàng có trụ sở, đồng thời mở thêm số chi nhánh điểm giao dịch Tỉnh...
 • 78
 • 915
 • 14
Một số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua.doc

Một số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua.doc

Tài chính - Ngân hàng

... quốc doanh cho vay với khách hàng khu vực đô thị 1/6 199 9 thực tổ chức tín dụng Ngày 29/ 1/ 199 9 Thống đốc Ngân hàng Nhà nớc cho thị 01 1/ 199 9 CT - NH NN quy định trần lãi suất cho vay thông thờng ... quy định khống chế lãi suất cho vay huy động vốn bình quân 0,35% / tháng (4,2%/ năm) nh thời gian trớc (năm 199 6và 199 7) Từ ngày 20/01/ 199 8, theoquy định định 39/ 199 8 quy định- Ngân hàng Nhà nớc ... trả cho nguơì sở hữu Lãi suất phải đợc trả lẽ ngời vay sử dụng vốn ngời cho vay phục vụ nhu cầu sinh lợi sản xuất kinh doanh nhu cầu tiêu dùng việc ngời cho vay chuển quyền sử dụng vốn cho ngời...
 • 37
 • 1,410
 • 9
Một số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của NH Nhà nước VN trong thời gian qua

Một số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của NH Nhà nước VN trong thời gian qua

Tài chính - Ngân hàng

... quốc doanh cho vay với khách hàng khu vực đô thị 1/6 199 9 thực tổ chức tín dụng Ngày 29/ 1/ 199 9 Thống đốc Ngân hàng Nhà nớc cho thị 01 1/ 199 9 CT - NH NN quy định trần lãi suất cho vay thông thờng ... lại cao gây khó khăn cho ngời vay Qua cách phân tích định trần lãi suất cho vay từ 1/6/ 199 9 có hai mặt tích cực sau Thứ : Lãi suất cho vay nông thôn trớc cao lãi suất cho vay thành thị cao ... quy định khống chế lãi suất cho vay huy động vốn bình quân 0,35% / tháng (4,2%/ năm) nh thời gian trớc (năm 199 6và 199 7) Từ ngày 20/01/ 199 8, theoquy định định 39/ 199 8 quy định- Ngân hàng Nhà nớc...
 • 37
 • 608
 • 0
Giải pháp nhằm củng cố và hoàn thiện chính sách lãi suất tín dụng ngân hàng ở Việt Nam

Giải pháp nhằm củng cố và hoàn thiện chính sách lãi suất tín dụng ngân hàng ở Việt Nam

Quản trị kinh doanh

... ảnh hởng đến khối lợng cho vay chi t khấu số tiền tệ Một tăng lên cho vay chi t khấu làm tăng số tiền tệ tăng cung ứng tiền tệ Còn giảm xuống cho vay chi t khấu làm giảm bớt số tiền tệ thu hẹp cung ... 28 /9/ 199 3, NHNN quy định mức lãi suất tiền gửi cho vay cụ thể, cho phép TCTD cho vay theo lãi suất thoả thuận vợt mức lãi suất cho vay cụ thể Lãi suất giai đoạn có hai loại: lãi suất cho vay ... Mặt khác, NHTM cần nâng cao vai trò công tác cân đối tín dụng: Đa dạng hoá loại hình tín dụng nh cho vay tiêu dùng cho cán công nhân viên, cho vay mua cổ phần, cho vay phục vụ chơng trình nhà...
 • 39
 • 541
 • 0
Một số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của Ngân hàng nhà nước Việt nam trong thời gian qua

Một số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của Ngân hàng nhà nước Việt nam trong thời gian qua

Tài chính - Ngân hàng

... điều chỉnh gần 1/2/ 199 9 thực với Ngân hàng thương mại quốc doanh cho vay với khách hàng khu vực đô thị 1/6 199 9 thực tổ chức tín dụng Ngày 29/ 1/ 199 9 Thống 17 Website: http://www.docs.vn Email ... quy định khống chế lãi suất cho vay huy động vốn bình quân 0,35% / tháng (4,2%/ năm) thời gian trước (năm 199 6và 199 7) Từ ngày 20/01/ 199 8, theoquy định định 39/ 199 8 quy định- Ngân hàng Nhà nước ... chế thị trường Cạnh tranh giảm chi phí nhiệm vụ ,đa dạng hoá sản phẩm dịch vụchất lượng ngày cao cạnh tranh tăng lãi 39 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 091 8.775.368...
 • 47
 • 827
 • 0
CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT THỎA THUẬN VÀ THỰC TRẠNG TẠI VIỆT NAM TỪ NĂM 2000 ĐẾN NAY

CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT THỎA THUẬN VÀ THỰC TRẠNG TẠI VIỆT NAM TỪ NĂM 2000 ĐẾN NAY

Ngân hàng - Tín dụng

... Thông tư số 01/20 09/ TT -NHNN có hiệu lực ngày 1/2/20 09 hướng dẫn lãi suất thoả thuận Ngân hàng thương mại cho vay nhu cầu vốn phục vụ đời sống, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành sử ... phần 19, 7%/năm (cho vay nông nghiệp, nông thôn xuất khoảng 18,7%/năm, cho vay sản xuất kinh doanh khác khoảng 19, 2%/năm) Thực tế, lãi suất cho vay cao nhiều Cuối năm 2010, nhiều doanh nghiệp vay ... để giải toán Thông tư 12 đời phần giải bớt gánh nặng cho hệ thống ngân hàng Các ngân hàng phép cho vay ngắn hạn với lãi suất thỏa thuận nên mở rộng cho vay ngắn hạn Nhìn chung, lãi suất cho vay...
 • 10
 • 483
 • 2
Một số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của ngân hàng nhà nước Việt Nam

Một số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của ngân hàng nhà nước Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... quốc doanh cho vay với khách hàng khu vực đô thị 1/6 199 9 thực tổ chức tín dụng Ngày 29/ 1/ 199 9 Thống đốc Ngân hàng Nhà nớc cho thị 01 1/ 199 9 CT - NH NN quy định trần lãi suất cho vay thông thờng ... lại cao gây khó khăn cho ngời vay Qua cách phân tích định trần lãi suất cho vay từ 1/6/ 199 9 có hai mặt tích cực sau Thứ : Lãi suất cho vay nông thôn trớc cao lãi suất cho vay thành thị cao ... quy định khống chế lãi suất cho vay huy động vốn bình quân 0,35% / tháng (4,2%/ năm) nh thời gian trớc (năm 199 6và 199 7) Từ ngày 20/01/ 199 8, theoquy định định 39/ 199 8 quy định- Ngân hàng Nhà nớc...
 • 42
 • 652
 • 0
Một số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua

Một số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua

Kinh tế - Thương mại

... chỉnh lãi suất cho vay Hai lần điều chỉnh gần 1/2/ 199 9 thực với Ngân hàng thơng mại quốc doanh cho vay với khách hàng khu vực đô thị 1/6 199 9 thực tổ chức tín dụng Ngày 29/ 1/ 199 9 Thống đốc Ngân ... quy định khống chế lãi suất cho vay huy động vốn bình quân 0,35% / tháng (4,2%/ năm) nh thời gian trớc (năm 199 6và 199 7) Từ ngày 20/01/ 199 8, theoquy định định 39/ 199 8 quy định- Ngân hàng Nhà nớc ... trả cho nguơì sở hữu Lãi suất phải đợc trả lẽ ngời vay sử dụng vốn ngời cho vay phục vụ nhu cầu sinh lợi sản xuất kinh doanh nhu cầu tiêu dùng việc ngời cho vay chuển quyền sử dụng vốn cho ngời...
 • 42
 • 531
 • 0
Đối với Việt Nam, một nền kinh tế nhỏ, mở cửa và đang trong thời kỳ chuyển đổi sang cơ chế kinh tế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, chính sách lãi suất là công cụ quan trọng góp phần kiềm chế lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đối với Việt Nam, một nền kinh tế nhỏ, mở cửa và đang trong thời kỳ chuyển đổi sang cơ chế kinh tế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, chính sách lãi suất là công cụ quan trọng góp phần kiềm chế lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Kinh tế - Quản lý

... lãi suất: - Từ 1/ 199 6 đến 12/ 199 97, thực trạng biên độ lãi suất huy động lãi suất cho vay lớn dẫn đến việc hạn chế tiết kiệm, đầu tư không đảm bảo lợi ích người vay bên cho vay đòi hỏi phủ phải ... cho vay ngắn hạn, trần lãi suất cho vay trung dài hạn, trần lãi suất cho vay địa bàn nông thôn; trần lãi suất cho vay quỹ tín dụng thành viên Đồng thời, NHNN khống chế chênh lệch lãi suất cho vay ... định trần lãi suất cho vay Cùng với nới lỏng kiểm soát lãi suất, NHNN liên tục điều chỉnh trần lãi suất cho vay theo hướng giảm cấu trần mức khống chế, đặc biệt năm năm 199 8, 199 9 Trong giai đoạn...
 • 35
 • 1,372
 • 0
Điều kiện cần và đủ để chuyển sang chế độ điều hành chính sách lãi suất mới- Lãi suất cơ bản

Điều kiện cần và đủ để chuyển sang chế độ điều hành chính sách lãi suất mới- Lãi suất cơ bản

Kinh tế - Thương mại

... suất tiền gửi cho vay cụ thể, vừa cho vay theo lãi suất thõa thuận Ngày 01/10/ 199 3 NHNN qui định mức lãi suất tiền gửi cho vay cụ thể Theo NHNN cho phép tổ chức tín dụng(TCTD) cho vay theo lãi ... lãi suất cho vay ngắn hạn (áp dụng cho khu vực thành thị ) +Trần lãi suất cho vay trung dài hạn (Cao lãi suất cho vay ngắn hạn) +Trần lãi suất áp dụng cho TCTD cho vay địa bàn nông thôn (cao lãi ... vượt mức cho vay cụ thể (Quyết Định 184/QĐ ngày 28/ 09/ 93): + Lãi suất cho vay dóanh nghiệp nhà nước 1,8%/tháng, lãi suất cho vay khu vực kinh tế quốc doanh cao 2,1%/tháng + Lãi suất cho vay thõa...
 • 21
 • 446
 • 0
Một số vấn đề cơ bản về lãi suất và chính sách lãi suất của ngân hàng nhà nước việt nam trong thời gian qua

Một số vấn đề cơ bản về lãi suất và chính sách lãi suất của ngân hàng nhà nước việt nam trong thời gian qua

Ngân hàng - Tín dụng

... hiệu ihq = ( + i / n)n -1 -Cung cầu tiền vay -Mức độ rủi ro việc hoàn trả vốn -Số lượng vay thời hạn cho vay -Mức sinh lời kinh tế -Thu chi ngân sách -Chi phí hoạt động NH -Lạm phát ... liên Ngân hàng • Lãi suất • Lãi suất tín dụng Nhà nước • Lãi suất tín dụng tiêu dùng • Lãi suất chi t khấu • Lãi suất tiền vay • Lãi suất tín dụng thương mại Phân loại lãi suất 3.Căn vào giá trị ... loại lãi suất 4.Căn vào mức ổn định lãi suất Lãi suất ổn định LS áp dụng cố định suốt thời hạn vay Lãi suất thả Là LS thay đổi lên xuống báo trước không báo trước Phân loại lãi suất 5.Căn vào...
 • 10
 • 580
 • 2
Một số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam trong thời gian qua

Một số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam trong thời gian qua

Tài chính - Ngân hàng

... quốc doanh cho vay với khách hàng khu vực đô thị 1/6 199 9 thực tổ chức tín dụng Ngày 29/ 1/ 199 9 Thống đốc Ngân hàng Nhà nớc cho thị 01 1/ 199 9 CT - NH NN quy định trần lãi suất cho vay thông thờng ... quy định khống chế lãi suất cho vay huy động vốn bình quân 0,35% / tháng (4,2%/ năm) nh thời gian trớc (năm 199 6và 199 7) Từ ngày 20/01/ 199 8, theoquy định định 39/ 199 8 quy định- Ngân hàng Nhà nớc ... trả cho nguơì sở hữu Lãi suất phải đợc trả lẽ ngời vay sử dụng vốn ngời cho vay phục vụ nhu cầu sinh lợi sản xuất kinh doanh nhu cầu tiêu dùng việc ngời cho vay chuển quyền sử dụng vốn cho ngời...
 • 44
 • 477
 • 0
Một số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam trong thời gian qua

Một số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam trong thời gian qua

Tài chính - Ngân hàng

... quốc doanh cho vay với khách hàng khu vực đô thị 1/6 199 9 thực tổ chức tín dụng Ngày 29/ 1/ 199 9 Thống đốc Ngân hàng Nhà nớc cho thị 01 1/ 199 9 CT - NH NN quy định trần lãi suất cho vay thông thờng ... quy định khống chế lãi suất cho vay huy động vốn bình quân 0,35% / tháng (4,2%/ năm) nh thời gian trớc (năm 199 6và 199 7) Từ ngày 20/01/ 199 8, theoquy định định 39/ 199 8 quy định- Ngân hàng Nhà nớc ... trả cho nguơì sở hữu Lãi suất phải đợc trả lẽ ngời vay sử dụng vốn ngời cho vay phục vụ nhu cầu sinh lợi sản xuất kinh doanh nhu cầu tiêu dùng việc ngời cho vay chuển quyền sử dụng vốn cho ngời...
 • 44
 • 464
 • 1

Xem thêm